Rapport Medarbetarundersökning TS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Medarbetarundersökning TS"

Transkript

1 Rapport Medarbetarundersökning TS

2 Arbetsmiljön före och efter flytten till Niagara TS 2015: 57 (sfrekvens 47%; 122 på sändlistan) 2016: 53 (sfrekvens 45%; 117 på sändlistan) Enkäten skickades ut till alla som finns på TS sändlista (DL_TS). Då det möjligtvis inte är relevant för alla som finns på sändlistan att bea enkäten, finns det förbehåll för den slutgiltiga sprocenten för respektive år. Kort sammanfattning I den här rapporten redovisar vi enkäten i form av tabeller och diagram för Fakulteten Teknik och samhälle för år 2015 respektive Enligt en 2016 sätter sig de allra flesta alltid på samma plats eller en plats där de brukar sitta om den är ledig, medan få sätter sig där det finns en ledig plats. Vidare skulle majoriteten föredra att ha eget rum, medan cirka en fjärdedel föredrar nuvarande lösning. För att kunna analysera om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan åren har vi fört samman en från fakulteterna TS och KS. Inledningsvis redovisar vi kort de signifikanta skillnader och tendenser som vi har funnit när det gäller det sammanlagda materialet. Först vill vi lyfta fram att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader vad gäller kön, ålder eller fakultetstillhörighet bland de som at år 2015 respektive En jämförelse mellan den andel som jobbar hemifrån högst 2 dagar i veckan med den andel som jobbar hemifrån 3 eller fler dagar i veckan framkommer en signifikant skillnad mellan 2015 och Efter flytten har andelen av de som jobbar hemifrån 3 eller flera dagar i veckan ökat signifikant. År 2015 ade 17% på KS att de arbetar hemifrån 3 eller fler dagar, efter flytten är det 25%. På TS har andelen som jobbar hemifrån 3 eller flera dagar i veckan ökat från 6% till 11% mellan 2015 och När det gäller den psykosociala arbetsmiljön framkommer ett flertal statistiskt signifikanta skillnader som tyder på försämring av olika faktorer år 2016 jämfört med året innan. Socialt stöd från kollegor skattas som lägre. Gemensamma fikaraster på jobbet har blivit mycket mer sällsynta och sammanhållningen mellan olika grupper på arbetsplatsen upplevs som mycket sämre. Det finns även en tendens att utrymmet för humor och skratt har blivit mindre. Vidare framkommer att olika aspekter kring den fysiska arbetsplatsen upplevs som signifikant sämre efter flytten: Möjligheten att dekorera eller på annat sätt göra arbetsplatsen mer personlig upplevs ha blivit mycket mindre Oron att störa andra har blivit större Möjlighet att koncentrera sig i arbetet är mer sällsynt Besväras oftare av: a) bristande möjlighet till avskildhet, b) att kunna avlyssnas, c) att vara iakttagen, d) den allmänna ljudnivån och e) kollegors samtal/telefonsamtal

3 Arbetsplatsens utformning avseende a) bekvämlighet, b) sittkomfort och c) arbetsställning upplevs som sämre Arbetsplatsens lokaler upplevs som sämre vad gäller: a) att bidra till gruppkänsla, b) att underlätta kontakter inom gruppen, c) att underlätta kontakter till andra grupper, d) sammanhållningen på arbetsplatsen och e) personlig arbetstillfredsställelse En innehållsanalys av de öppna en på frågorna vad som är det bästa respektive sämsta med Niagara samt övriga kommentarer framgår av tabellerna nedan.

4 Innehållsanalys av öppna 2016 Metod Nedan presenteras hur många kommentarer som placerar sig inom några övergripande kategorier. Därefter presenteras antal nämningar av specifika ord/begrepp. I denna räkning har även meningens syfte och innehåll setts över, ex. Kaffet på vån 7, kommer ej räknas till kategorin vån 7 då det endast är kaffet som framhävs och inte våningsplanet eller dess funktion/utformning. Vad är det bästa med Niagara? KS TS Fysiska attribut Sociala aspekter 28 9 Negativ/ kritisk kommentar 8 3 Övriga kommentarer 9 0 Totalt antal kommentarer Vad är det sämsta med Niagara? Fysiska attribut och konsekvenser Sociala aspekter 12 3 Svårt att utföra arbetet (utan angiven anledning) 3 0 Övriga kommentarer 10 2 Totalt antal kommentarer Övriga kommentarer Fysiska attribut och konsekvenser (För TS också missnöje) Tillitsproblematik/ kritik av chefer/ledning 18 Övriga kommentarer 21 6 Totalt antal kommentarer 70 31

5 Vad är det bästa med Niagara? KS TS Vån Takterrassen 25 7 Läget Utsikten 18 5 Kaffet 12 6 Restaurangen/ Caféet 11 7 Arkitekturen 10 8 Fräscht 9 9 Vad är det sämsta med Niagara? Sämre möjligheter för studenter/ sämre studentkontakt Koncentrationssvårigheter/ brist på möjlighet till avskildhet/tysta avdelningar Trångt/ dåligt med plats/ dåligt med förvaringsutrymme à mycket släpande Direkt önskan om eget rum/ avsaknad av eget rum 15 6 Bristande/dålig ventilation / dålig luftkvalitet 10 4 Hissarna (lång väntetid, underdimensionerade) 10 3 Stress/ Utmattning/ Mår dåligt 8 2 Belysningen/ ljuset 7 4 Problem med temperaturen 4 2 Övriga kommentarer Upplever att fler jobbar hemifrån/ Ödsligt och tomt 8 4 Uttrycker kritik mot ledningen/ chefer. Upplever sig dåligt behandlad Bristande/dålig ventilation / dålig luftkvalitet 1 1

6 Medarbetarundersökning 2015/2016 TS Kort information om diagrammens utformning. I alla diagram går x-axeln från 0-60%. I de fall där någon stapel skulle övergå de 60%, är x-axeln förlängd till närmsta större tiotal, exempelvis 70%. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt Ange uppskattad procentsats. Undervisning/ Utbildning ,5% ,7% ,5% ,3% ,6% ,4% ,8% ,7% ,5% ,0% Undervisning/ Utbildning % 15,7% 11-20% 7,8% 21-30% 7,8% 31-40% 19,6% 41-50% 7,8% 51-60% 5,9% 61-70% 13,7% 71-80% 7,8% 81-90% 5,9% % 7,8% Forskning ,5% ,0% ,5% ,5% ,0% ,5% ,5% ,5% ,0% ,0% Forskning % 30,0% 11-20% 10,0% 21-30% 15,0% 31-40% 22,5% 41-50% 5,0% 51-60% 2,5% 61-70% 7,5% 71-80% 5,0% 81-90% 2,5% % 0,0%

7 Administration ,2% ,5% ,3% ,9% ,6% ,0% ,0% ,8% ,6% ,1% Administration % 26,1% 11-20% 13,0% 21-30% 19,6% 31-40% 17,4% 41-50% 6,5% 51-60% 2,2% 61-70% 4,3% 71-80% 0,0% 81-90% 0,0% % 10,9% Annat ,9% ,3% ,6% ,1% ,6% ,0% ,0% ,6% ,0% ,0% Annat % 57,7% 11-20% 30,8% 21-30% 0,0% 31-40% 0,0% 41-50% 3,8% 51-60% 3,8% 61-70% 0,0% 71-80% 3,8% 81-90% 0,0% % 0,0%

8 Hur ofta arbetar du Hemifrån 2015 Inte alls 35,2% 1 dag/vecka 50,0% 2 dagar/vecka 9,3% 3 dagar/vecka 1,9% 4 dagar/vecka 1,9% 5 dagar/vecka 1,9% Hemifrån 2016 inte alls 20,0% 1 dag/vecka 60,0% 2 dagar/vecka 8,9% 3 dagar/vecka 0,0% 4 dagar/vecka 4,4% 5 dagar/vecka 6,7% På arbetsplatsen 2015 Inte alls 0,0% 1 dag/vecka 0,0% 2 dagar/vecka 10,5% 3 dagar/vecka 21,1% 4 dagar/vecka 24,6% 5 dagar/vecka 43,9% På arbetsplatsen 2016 inte alls 2,0% 1 dag/vecka 3,9% 2 dagar/vecka 3,9% 3 dagar/vecka 9,8% 4 dagar/vecka 52,9% 5 dagar/vecka 27,5%

9 Någon annanstans 2015 Inte alls 57,5% 1 dag/vecka 27,5% 2 dagar/vecka 15,0% 3 dagar/vecka 0,0% 4 dagar/vecka 0,0% 5 dagar/vecka 0,0% Någon annanstans 2016 inte alls 58,1% 1 dag/vecka 32,3% 2 dagar/vecka 9,7% 3 dagar/vecka 0,0% 4 dagar/vecka 0,0% 5 dagar/vecka 0,0%

10 Kontorstyper Nedan presenteras alla frågor om kontorstyper i olika diagram. Frågorna är inte samma som förra året. Därför presenteras de i separata diagram. Var brukar du arbeta när du är på Niagara? Ange procentsats.

11 Samarbete och gemenskap Nedan redovisas frågor om samarbete och gemenskap. Frågorna redovisas separat i tabeller och därefter redovisas skillnaderna från 2015 och 2016 i jämförande diagram. Det finns också ett jämförande diagram med titeln "Social gemenskap i arbetet". I detta diagram redovisas KS från 2015 och 2016 på skalan social gemenskap i arbetet från arbetsmiljöverktyget COPSOQ. Är stämningen bra mellan dig och dina arbetskamrater? 2015 Alltid 31,6% Ofta 59,6% Ibland 7,0% Sällan 1,8% Aldrig/ nästan aldrig 0,0% Är stämningen bra mellan dig och dina arbetskamrater? 2016 Alltid 44,2% Ofta 42,3% Ibland 9,6% Sällan 3,8% Aldrig/ nästan aldrig 0,0%

12 Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna på din arbetsplats? 2015 Alltid 19,3% Ofta 64,9% Ibland 14,0% Sällan 0,0% Aldrig/ nästan aldrig 1,8% Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna på din arbetsplats? 2016 Alltid 34,6% Ofta 50,0% Ibland 11,5% Sällan 3,8% Aldrig/ nästan aldrig 0,0% Känner du dig delaktig i en gemenskap på din arbetsplats? 2015 Alltid 29,8% Ofta 40,4% Ibland 24,6% Sällan 1,8% Aldrig/ nästan aldrig 3,5% Känner du dig delaktig i en gemenskap på din arbetsplats? 2016 Alltid 31,4% Ofta 35,3% Ibland 19,6% Sällan 11,8% Aldrig/ nästan aldrig 2,0%

13 Social gemenskap i arbetet Har ni gemensamma fikaraster på jobbet? 2015 Alltid 9,3% Ofta 18,5% Ibland 31,5% Sällan 25,9% Aldrig/ nästan aldrig 14,8% Har ni gemensamma fikaraster på jobbet? 2016 Alltid 5,8% Ofta 9,6% Ibland 26,9% Sällan 30,8% Aldrig/ nästan aldrig 26,9%

14 Hur ofta blir du avbruten i ditt arbete? 2015 Alltid 3,5% Ofta 47,4% Ibland 38,6% Sällan 10,5% Aldrig/ nästan aldrig 0,0% Blir du avbruten i ditt arbete? 2016 I mycket hög grad 28,8% I hög grad 25,0% Delvis 36,5% I liten grad 3,8% I mycket liten grad 5,8%

15 Hur upplever du att sammanhållningen är Mellan olika grupper på arbetsplatsen? 2015 Mycket bra 8,9% Ganska bra 55,4% Ganska dålig 28,6% Mycket dålig 7,1% Mellan olika grupper på arbetsplatsen? 2016 Mycket bra 6,1% Ganska bra 49,0% Ganska dålig 32,7% Mycket dålig 12,2% Inom din egen arbetsgrupp/ lärarlag/ forskargrupp? 2015 Mycket bra 38,6% Ganska bra 49,1% Ganska dålig 12,3% Mycket dålig 0,0% Inom din egen arbetsgrupp/ lärarlag/ forskargrupp? 2016 Mycket bra 38,0% Ganska bra 52,0% Ganska dålig 8,0% Mycket dålig 2,0%

16 Hjälp och stöd i arbetet Nedan redovisas frågor om hjälp och stöd i arbetet. Frågorna redovisas separat i tabeller och därefter redovisas skillnaderna från 2015 och 2016 i jämförande diagram. Det finns också två jämförande diagram med titlarna "Socialt stöd från kollegor" och "Socialt stöd från överordnad". I dessa diagram redovisas KS från 2015 och 2016 utifrån skalorna Socialt stöd från kollegor och Socialt stöd från överordnad från arbetsmiljöverktyget COPSOQ. Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 2015 Alltid 23,2% Ofta 26,8% Ibland 26,8% Sällan 19,6% Aldrig/ nästan aldrig 3,6% Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 2016 Alltid 32,7% Ofta 32,7% Ibland 20,4% Sällan 12,2% Aldrig/ nästan aldrig 2,0% Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt arbete? 2015 Alltid 18,2% Ofta 49,1% Ibland 21,8% Sällan 9,1% Aldrig/ nästan aldrig 1,8% Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt arbete? 2016 Alltid 42,9% Ofta 34,7% Ibland 18,4% Sällan 2,0% Aldrig/ nästan aldrig 2,0%

17 Hur ofta talar din närmaste chef med dig om hur du utför ditt arbete? 2015 Alltid 1,8% Ofta 7,0% Ibland 26,3% Sällan 42,1% Aldrig/ nästan aldrig 22,8% Hur ofta talar din närmaste chef med dig om hur du utför ditt arbete? 2016 Alltid 0,0% Ofta 17,3% Ibland 19,2% Sällan 32,7% Aldrig/ nästan aldrig 30,8%

18 Socialt stöd från överordnad Socialt stöd från den närmsta överordnade fokuserar på hjälp, återkoppling och den närmsta chefens vilja att lyssna. Det är viktigt att hjälp och stöd ges på ett konstruktivt sätt, i rätt tid och på rätt plats. Goda råd är nämligen sällan goda om den anställde inte har bett om dem eller känner behov av dem och det kan då vara sämre än att inte ge några råd alls. Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor? 2015 Alltid 36,8% Ofta 38,6% Ibland 24,6% Sällan 0,0% Aldrig/ nästan aldrig 0,0% Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor? 2016 Alltid 29,4% Ofta 41,2% Ibland 27,5% Sällan 2,0% Aldrig/ nästan aldrig 0,0% Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till dina problem med arbetet? 2015 Alltid 33,3% Ofta 50,9% Ibland 14,0% Sällan 0,0% Aldrig/ nästan aldrig 1,8% Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till dina problem med arbetet? 2016 Alltid 30,8% Ofta 40,4% Ibland 25,0% Sällan 3,8% Aldrig/ nästan aldrig 0,0%

19 Hur ofta talar dina kollegor med dig om hur du utför ditt arbete? 2015 Alltid 0,0% Ofta 16,1% Ibland 42,9% Sällan 30,4% Aldrig/ nästan aldrig 10,7% Hur ofta talar dina kollegor med dig om hur du utför ditt arbete? 2016 Alltid 0,0% Ofta 17,6% Ibland 39,2% Sällan 29,4% Aldrig/ nästan aldrig 13,7%

20 Socialt stöd från kollegor Det sociala stödet från kollegor är en viktig del av det sociala nätverket på arbetsplatsen. Stöd handlar om att få rätt hjälp vid rätt tillfälle, men också om att få relevant och konstruktiv kritik. Upplever du i stort sett ett fungerande ledarskap från din närmaste chef? 2015 Alltid 17,5% Ofta 33,3% Ibland 24,6% Sällan 12,3% Aldrig/ nästan aldrig 12,3% Upplever du i stort sett ett fungerande ledarskap från din närmaste chef? 2016 Alltid 21,6% Ofta 45,1% Ibland 13,7% Sällan 5,9% Aldrig/ nästan aldrig 13,7% Dessa frågor är om dig själv i relation till ditt arbete Erbjuder ditt arbete möjligheter att utveckla dina färdigheter? 2015 I mycket hög grad 26,8% I hög grad 30,4% Delvis 28,6% I liten grad 10,7% I mycket liten grad 3,6% Erbjuder ditt arbete möjligheter att utveckla dina färdigheter? 2016 I mycket hög grad 21,6% I hög grad 41,2% Delvis 25,5% I liten grad 9,8% I mycket liten grad 2,0%

21 Kräver ditt arbete att du tar initiativ? 2015 I mycket hög grad 46,4% I hög grad 32,1% Delvis 19,6% I liten grad 1,8% I mycket liten grad 0,0% Kräver ditt arbete att du tar initiativ? 2016 I mycket hög grad 44,2% I hög grad 36,5% Delvis 13,5% I liten grad 5,8% I mycket liten grad 0,0% Skulle du rekommendera andra att söka anställning på din arbetsplats? 2015 I mycket hög grad 16,1% I hög grad 26,8% Delvis 35,7% I liten grad 5,4% I mycket liten grad 16,1% Skulle du rekommendera andra att söka anställning på din arbetsplats? 2016 I mycket hög grad 15,4% I hög grad 23,1% Delvis 36,5% I liten grad 13,5% I mycket liten grad 11,5%

22 Känner du att det finns utrymme för humor och skratt på din arbetsplats? 2015 I mycket hög grad 32,1% I hög grad 35,7% Delvis 30,4% I liten grad 0,0% I mycket liten grad 1,8% Känner du att det finns utrymme för humor och skratt på din arbetsplats? 2016 I mycket hög grad 30,8% I hög grad 36,5% Delvis 25,0% I liten grad 3,8% I mycket liten grad 3,8% Har du någon möjlighet att dekorera eller på annat sätt göra din arbetsplats mer personlig? 2015 I mycket hög grad 41,5% I hög grad 32,1% Delvis 18,9% I liten grad 3,8% I mycket liten grad 3,8% Har du någon möjlighet att dekorera eller på annat sätt göra din arbetsplats mer personlig? 2016 I mycket hög grad 5,8% I hög grad 3,8% Delvis 23,1% I liten grad 23,1% I mycket liten grad 44,2%

23 Är du orolig för att störa andra när du utför ditt arbete? 2015 I mycket hög grad 1,8% I hög grad 8,9% Delvis 30,4% I liten grad 25,0% I mycket liten grad 33,9% Är du orolig för att störa andra när du utför ditt arbete? 2016 I mycket hög grad 21,2% I hög grad 21,2% Delvis 30,8% I liten grad 21,2% I mycket liten grad 5,8% Dessa frågor handlar om hur ditt arbete är upplagt Har du möjlighet att påverka väsentliga beslut som gäller ditt arbete? 2015 Alltid 10,5% Ofta 36,8% Ibland 31,6% Sällan 15,8% Aldrig/ nästan aldrig 5,3% Har du möjlighet att påverka väsentliga beslut som gäller ditt arbete? 2016 Alltid 2,0% Ofta 50,0% Ibland 30,0% Sällan 18,0% Aldrig/ nästan aldrig 0,0%

24 Kan du påverka vad du gör i ditt arbete? 2015 Alltid 12,3% Ofta 49,1% Ibland 35,1% Sällan 3,5% Aldrig/ nästan aldrig 0,0% Kan du påverka vad du gör i ditt arbete? 2016 Alltid 14,0% Ofta 50,0% Ibland 30,0% Sällan 6,0% Aldrig/ nästan aldrig 0,0% Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter? 2015 Alltid 0,0% Ofta 20,0% Ibland 40,0% Sällan 25,5% Aldrig/ nästan aldrig 14,5% Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter? 2016 Alltid 1,9% Ofta 13,5% Ibland 38,5% Sällan 32,7% Aldrig/ nästan aldrig 13,5%

25 Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att arbete samlas på hög? 2015 Alltid 12,5% Ofta 50,0% Ibland 35,7% Sällan 1,8% Aldrig/ nästan aldrig 0,0% Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att arbete samlas på hög? 2016 Alltid 17,3% Ofta 51,9% Ibland 25,0% Sällan 3,8% Aldrig/ nästan aldrig 1,9% Hur ofta överväger du att söka nytt jobb? 2015 Alltid 14,0% Ofta 12,3% Ibland 24,6% Sällan 38,6% Aldrig/ nästan aldrig 10,5% Hur ofta överväger du att söka nytt jobb? 2016 Alltid 5,8% Ofta 17,3% Ibland 36,5% Sällan 30,8% Aldrig/ nästan aldrig 9,6%

26 Har du möjlighet att koncentrera dig i ditt arbete? 2015 Alltid 15,8% Ofta 35,1% Ibland 36,8% Sällan 8,8% Aldrig/ nästan aldrig 3,5% Har du möjlighet att koncentrera dig i ditt arbete? 2016 Alltid 3,8% Ofta 34,6% Ibland 26,9% Sällan 21,2% Aldrig/ nästan aldrig 13,5% Besväras du på något sätt av? Bristande möjlighet till avskildhet? 2015 Alltid/ nästan alltid 10,5% Ofta 8,8% Ibland 24,6% Sällan 35,1% Aldrig/ nästan aldrig 21,1% Bristande möjlighet till avskildhet? 2016 Alltid/ nästan alltid 26,9% Ofta 25,0% Ibland 28,8% Sällan 15,4% Aldrig/ nästan aldrig 3,8%

27 Att kunna avlyssnas? 2015 Alltid/ nästan alltid 1,8% Ofta 1,8% Ibland 24,6% Sällan 36,8% Aldrig/ nästan aldrig 35,1% Att kunna avlyssnas? 2016 Alltid/ nästan alltid 15,4% Ofta 15,4% Ibland 28,8% Sällan 28,8% Aldrig/ nästan aldrig 11,5% Att vara iakttagen? 2015 Alltid/ nästan alltid 3,5% Ofta 3,5% Ibland 21,1% Sällan 31,6% Aldrig/ nästan aldrig 40,4% Att vara iakttagen? 2016 Alltid/ nästan alltid 5,8% Ofta 13,5% Ibland 26,9% Sällan 36,5% Aldrig/ nästan aldrig 17,3%

28 Den allmänna ljudnivån? 2015 Alltid/ nästan alltid 3,6% Ofta 10,7% Ibland 16,1% Sällan 35,7% Aldrig/ nästan aldrig 33,9% Den allmänna ljudnivån? 2016 Alltid/ nästan alltid 11,5% Ofta 21,2% Ibland 36,5% Sällan 25,0% Aldrig/ nästan aldrig 5,8% Kollegors samtal/ telefonsamtal? 2015 Alltid/ nästan alltid 1,8% Ofta 8,8% Ibland 24,6% Sällan 35,1% Aldrig/ nästan aldrig 29,8% Kollegors samtal/ telefonsamtal? 2016 Alltid/ nästan alltid 13,7% Ofta 21,6% Ibland 25,5% Sällan 33,3% Aldrig/ nästan aldrig 5,9%

29 Hur bedömer du din arbetsplats utformning vad gäller följande: Bekvämlighet 2015 Mycket bra 24,6% Ganska bra 57,9% Ganska dåligt 12,3% Mycket dåligt 5,3% Bekvämlighet 2016 Mycket bra 17,6% Ganska bra 54,9% Ganska dåligt 19,6% Mycket dåligt 7,8% Sittkomfort 2015 Mycket bra 25,0% Ganska bra 58,9% Ganska dåligt 12,5% Mycket dåligt 3,6% Sittkomfort 2016 Mycket bra 15,7% Ganska bra 62,7% Ganska dåligt 11,8% Mycket dåligt 9,8%

30 Arbetsställning 2015 Mycket bra 28,1% Ganska bra 57,9% Ganska dåligt 10,5% Mycket dåligt 3,5% Arbetsställning 2016 Mycket bra 19,6% Ganska bra 56,9% Ganska dåligt 15,7% Mycket dåligt 7,8% Hur bedömer du att arbetsplatsens lokaler Bidrar till gruppkänsla 2015 Inte alls 17,5% I någon mån 40,4% Ganska mycket 38,6% I hög grad 3,5% Bidrar till gruppkänsla 2016 Inte alls 21,2% I någon mån 48,1% Ganska mycket 21,2% I hög grad 9,6%

31 Underlättar kontakter inom gruppen 2015 Inte alls 12,5% I någon mån 33,9% Ganska mycket 48,2% I hög grad 5,4% Underlättar kontakter inom gruppen 2016 Inte alls 17,3% I någon mån 42,3% Ganska mycket 25,0% I hög grad 15,4% Underlättar kontakt till andra grupper 2015 Inte alls 26,8% I någon mån 50,0% Ganska mycket 17,9% I hög grad 5,4% Underlättar kontakt till andra grupper 2016 Inte alls 46,2% I någon mån 32,7% Ganska mycket 17,3% I hög grad 3,8%

32 Sammanhållningen på arbetsplatsen 2015 Inte alls 17,9% I någon mån 42,9% Ganska mycket 35,7% I hög grad 3,6% Sammanhållningen på arbetsplatsen 2016 Inte alls 31,4% I någon mån 47,1% Ganska mycket 19,6% I hög grad 2,0% Din personliga arbetstillfredsställelse 2015 Inte alls 23,2% I någon mån 30,4% Ganska mycket 30,4% I hög grad 16,1% Din personliga arbetstillfredsställelse 2016 Inte alls 28,8% I någon mån 48,1% Ganska mycket 17,3% I hög grad 5,8%

33 Följande frågor handlar om relationen mellan arbete och privatliv Känner du att ditt arbete tar så mycket av din energi att det påverkar privatlivet negativt 2015 Ja, helt 26,3% Ja, till viss del 42,1% Ja, men bara lite 22,8% Nej, inte alls 8,8% Känner du att ditt arbete tar så mycket av din energi att det påverkar privatlivet negativt 2016 Ja, helt 25,0% Ja, till viss del 50,0% Ja, men bara lite 11,5% Nej, inte alls 13,5% Känner du att ditt arbete tar så mycket av din tid att det påverkar privatlivet negativt 2015 Ja, helt 14,3% Ja, till viss del 39,3% Ja, men bara lite 39,3% Nej, inte alls 7,1% Känner du att ditt arbete tar så mycket av din tid att det påverkar privatlivet negativt 2016 Ja, helt 25,5% Ja, till viss del 37,3% Ja, men bara lite 23,5% Nej, inte alls 13,7%

34 Känner du att ditt arbete ger dig energi som påverkar privatlivet positivt 2015 Ja, helt 5,4% Ja, till viss del 37,5% Ja, men bara lite 30,4% Nej, inte alls 26,8% Känner du att ditt arbete ger dig energi som påverkar privatlivet positivt 2016 Ja, helt 3,8% Ja, till viss del 26,9% Ja, men bara lite 42,3% Nej, inte alls 26,9% Lär du dig något genom ditt arbete som hjälper dig att hantera personliga och praktiska utmaningar i privatlivet 2015 Ja, helt 5,4% Ja, till viss del 37,5% Ja, men bara lite 25,0% Nej, inte alls 32,1% Lär du dig något genom ditt arbete som hjälper dig att hantera personliga och praktiska utmaningar i privatlivet 2016 Ja, helt 9,6% Ja, till viss del 46,2% Ja, men bara lite 21,2% Nej, inte alls 23,1%

35 Hur bedömer du på det hela taget din sömnkvalitet? Hur bedömer du på det hela taget din sömnkvalitet 2015 Mycket bra 10,5% Ganska bra 43,9% Varken bra eller dålig 17,5% Ganska dålig 21,1% Mycket dålig 7,0% Hur bedömer du på det hela taget din sömnkvalitet2016 Mycket bra 11,8% Ganska bra 41,2% Varken bra eller dålig 19,6% Ganska dålig 23,5% Mycket dålig 3,9% Känner du dig utvilad och återhämtad när du börjar arbeta igen efter ett par dagars ledighet? Känner du dig utvilad och återhämtad när du börjar arbeta igenefter ett par dagars ledighet? 2015 Aldrig 5,3% Sällan 24,6% Ibland 21,1% Ganska ofta 33,3% Mycket ofta 15,8% Känner du dig utvilad och återhämtad när du börjar arbeta igen efter ett par dagars ledighet? 2016 Aldrig 1,9% Sällan 15,4% Ibland 28,8% Ganska ofta 44,2% Mycket ofta 9,6%

36 Känner du dig utvilad och återhämtad när du börjar arbeta igen efter en flera veckor lång ledighet/ semester? Känner du dig utvilad och återhämtad när du börjar arbeta igen efter en flera veckor lång ledighet/ semester2015 Aldrig 0,0% Sällan 12,5% Ibland 19,6% Ganska ofta 19,6% Mycket ofta 48,2% Känner du dig utvilad och återhämtad när du börjar arbeta igen efter en flera veckor lång ledighet/ semester2016 Aldrig 0,0% Sällan 3,8% Ibland 26,9% Ganska ofta 36,5% Mycket ofta 32,7% Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställda är du med dina framtidsutsikter i jobbet 2015 Mycket tillfredsställd 9,1% Tillfredsställd 38,2% Varken eller 30,9% Otillfredsställd 21,8% Dina framtidsutsikter i jobbet 2016 Mycket tillfredsställd 10,0% Tillfredsställd 42,0% Varken eller 32,0% Otillfredsställd 16,0%

37 Fysiska arbetsförhållanden 2015 Mycket tillfredsställd 5,5% Tillfredsställd 41,8% Varken eller 36,4% Otillfredsställd 16,4% Fysiska arbetsförhållanden 2016 Mycket tillfredsställd 4,0% Tillfredsställd 30,0% Varken eller 46,0% Otillfredsställd 20,0% Det sätt dina kunskaper används på2015 Mycket tillfredsställd 18,2% Tillfredsställd 45,5% Varken eller 21,8% Otillfredsställd 14,5% Det sätt dina kunskaper används på 2016 Mycket tillfredsställd 20,0% Tillfredsställd 36,0% Varken eller 34,0% Otillfredsställd 10,0%

38 Ditt arbete som helhet, allt inräknat 2015 Mycket tillfredsställd 9,1% Tillfredsställd 60,0% Varken eller 18,2% Otillfredsställd 12,7% Ditt arbete som helhet, allt inräknat 2016 Mycket tillfredsställd 8,3% Tillfredsställd 58,3% Varken eller 20,8% Otillfredsställd 12,5% I vilken grad håller du med om dessa påståenden? Jag känner mig full av energi när jag utför mitt arbete 2015 Aldrig 0,0% Nästan aldrig 10,7% Sällan 10,7% Ibland 30,4% Ofta 30,4% Mycket ofta 17,9% Alltid 0,0% Jag känner mig full av energi när jag utför mitt arbete 2016 Aldrig 0,0% Nästan aldrig 9,6% Sällan 15,4% Ibland 30,8% Ofta 23,1% Mycket ofta 19,2% Alltid 1,9%

39 Jag känner mig stark och energisk i mitt arbete 2015 Aldrig 3,6% Nästan aldrig 7,1% Sällan 10,7% Ibland 26,8% Ofta 33,9% Mycket ofta 17,9% Alltid 0,0% Jag känner mig stark och energisk i mitt arbete 2016 Aldrig 0,0% Nästan aldrig 7,8% Sällan 15,7% Ibland 27,5% Ofta 27,5% Mycket ofta 19,6% Alltid 2,0% Jag har ett brinnande intresse för mitt arbete 2015 Aldrig 3,6% Nästan aldrig 1,8% Sällan 5,4% Ibland 17,9% Ofta 32,1% Mycket ofta 32,1% Alltid 7,1% Jag har ett brinnande intresse för mitt arbete 2016 Aldrig 2,0% Nästan aldrig 2,0% Sällan 2,0% Ibland 15,7% Ofta 39,2% Mycket ofta 29,4% Alltid 9,8%

40 Mitt arbete är inspirerande 2015 Aldrig 3,6% Nästan aldrig 0,0% Sällan 7,1% Ibland 28,6% Ofta 37,5% Mycket ofta 19,6% Alltid 3,6% Mitt arbete är inspirerande 2016 Aldrig 1,9% Nästan aldrig 1,9% Sällan 5,8% Ibland 25,0% Ofta 42,3% Mycket ofta 13,5% Alltid 9,6% När jag vaknar på morgonen ser jag fram emot att gå till arbetet 2015 Aldrig 7,1% Nästan aldrig 8,9% Sällan 7,1% Ibland 28,6% Ofta 21,4% Mycket ofta 25,0% Alltid 1,8% När jag vaknar på morgonen ser jag fram emot att gå till arbetet 2016 Aldrig 3,8% Nästan aldrig 11,5% Sällan 11,5% Ibland 30,8% Ofta 21,2% Mycket ofta 17,3% Alltid 3,8%

41 Jag känner mig nöjd när jag får fördjupa mig i mitt arbete 2015 Aldrig 5,4% Nästan aldrig 3,6% Sällan 3,6% Ibland 10,7% Ofta 30,4% Mycket ofta 33,9% Alltid 12,5% Jag känner mig nöjd när jag får fördjupa mig i mitt arbete 2016 Aldrig 1,9% Nästan aldrig 7,7% Sällan 1,9% Ibland 11,5% Ofta 26,9% Mycket ofta 28,8% Alltid 21,2% Jag är stolt över mitt arbete 2015 Aldrig 3,5% Nästan aldrig 3,5% Sällan 5,3% Ibland 19,3% Ofta 29,8% Mycket ofta 26,3% Alltid 12,3% Jag är stolt över mitt arbete 2016 Aldrig 1,9% Nästan aldrig 3,8% Sällan 1,9% Ibland 19,2% Ofta 25,0% Mycket ofta 28,8% Alltid 19,2%

42 Jag är starkt engagerad i mitt arbete 2015 Aldrig 3,6% Nästan aldrig 1,8% Sällan 3,6% Ibland 7,1% Ofta 28,6% Mycket ofta 41,1% Alltid 14,3% Jag är starkt engagerad i mitt arbete 2016 Aldrig 2,0% Nästan aldrig 0,0% Sällan 6,0% Ibland 8,0% Ofta 28,0% Mycket ofta 32,0% Alltid 24,0% När jag arbetar går jag helt upp i det 2015 Aldrig 1,8% Nästan aldrig 1,8% Sällan 8,9% Ibland 16,1% Ofta 30,4% Mycket ofta 30,4% Alltid 10,7% När jag arbetar går jag helt upp i det 2016 Aldrig 1,9% Nästan aldrig 3,8% Sällan 5,8% Ibland 13,5% Ofta 32,7% Mycket ofta 28,8% Alltid 13,5%

43

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats)

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats) Medarbetarundersökning 2015 KS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på KS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på KS, 301 personer.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Denna PDF är skapad för att underlätta poängsättningen när man har genomfört en enkätundersökning. Frågorna står i samma ordning som i enkäten, men utan

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset ARBETSBELASTNING Stämmer (4) Stämmer delvis (3) Stämmer i liten grad (2) Stämmer inte alls (1) 1. Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel. 2. Jag kan

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Dynamisk fokustal NLL QWC, Page 1 of 71

Dynamisk fokustal NLL QWC, Page 1 of 71 Dynamisk fokustal QWC, Page 1 of 71 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning, samt arbetstakt, där 35-40 är optimalt. QWC, Page 2 of 71 Förbättringsområden,

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte

Arbetsmiljöbarometern, syfte Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden, centralt och lokalt Tidsserier möjliggör effektstudier Survey-feedback (Lawler,

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 1 Sammanfattning Sju av tio biståndshandläggare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat Sex av tio biståndshandläggare

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöenkät Psykosocial arbetsmiljö 13 aug 2015 KC Gävle Försäkringskassan Inledning Denna enkät består av 31 frågor som besvarats anonymt via enkät på internet. Enkäten är framarbetad av Prevent;

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Dynamiskt fokustal NLL QWC, Page 1 of 73

Dynamiskt fokustal NLL QWC, Page 1 of 73 Dynamiskt fokustal QWC, Page 1 of 73 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning, samt arbetstakt, där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 73 Förbättringsområden,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för: Biologi Tabell 1 Bakgrund Biologi % (n=137) % (n=471) LU totalt % (n=3562) Kön Man 55,2 57,7

Läs mer

Enkät för socialsekreterare, Malmö stad

Enkät för socialsekreterare, Malmö stad Enkät för socialsekreterare, Malmö stad Antal respondenter: 989 Antal svar: 723 Svarsfrekvens: 73% Introduktion I denna rapport beskrivs den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utifrån en rad olika

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014 Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 214 39 svar på enkäten inkom. Vad gäller de första fyra påståendena med inriktning på den allmänna inställningen till den psykosociala arbetsmiljön

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Arbetsplatsundersökning 2017 Malmö stad

Arbetsplatsundersökning 2017 Malmö stad Arbetsplatsundersökning 2017 Malmö stad Enkät för socialsekreterare i Malmö stad 2017 Antal svar: 831 Introduktion I denna rapport beskrivs den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utifrån en rad olika

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Hälsa & Livsstilsenkät

Hälsa & Livsstilsenkät Hälsa & Livsstilsenkät Dina uppgifter Datum: Namn: Personnummer: Adress: Telefonnummer: Arbetsplats & avdelning: Yrke/arbetsuppgifter: Antal anställningsår i företaget: Hälsostatus de senaste 12 månaderna

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Checklista arbetsklimat

Checklista arbetsklimat Checklista arbetsklimat Av stor betydelse för upplevelser av den egna arbetsmiljön är följande faktorer: 1. Bra fysisk miljö 2. En bra stämning 3. En bra chef 4. Att få kompetensutveckling 5. Att jobb

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Pe rs on al Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning VIMMRY KOMMUN MRTRNKÄT Kommunövergripande Sammanställning Sammanställning. elaktighet,8. Samverkan,9. rbetsmiljö,79. Jämställdhet och mångfald,5 5. Lönepolitik, 6. Ledarskap,89 7. Kompetensutveckling,50

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Hälsa & Livsstilsenkät

Hälsa & Livsstilsenkät Hälsa & Livsstilsenkät Enkäten går bra att fylla i direkt på webben eller spara ner på datorn för att fylla i den senare. Gör så här: Fyll i hälsoenkäten och spara den på din dator. Bifoga sedan den sparade

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden Survey-feedback (Lawler, 1991, Rubenowitz, 2004) + samlad, övergripande bild + identifiera

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Ch e fer Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

Ergonomi. Jörgen Eklund och Linda Rolfö Enheten för ergonomi, KTH

Ergonomi. Jörgen Eklund och Linda Rolfö Enheten för ergonomi, KTH Ergonomi Jörgen Eklund och Linda Rolfö Enheten för ergonomi, KTH Bakgrund Det som kostar 1 000 kr att ändra på en ritning kostar 10 000 kr att ändra vid en installation och 100 000 kr att bygga om efter

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2003-09-29

PERSONALBAROMETER 2003-09-29 PERSONALBAROMETER 2003-09-29 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder 18-34 år 35-49 år 50-65 år 3. Födelseland Sverige Övriga Norden Övriga Europa Utanför Europa 4. Hur länge har Du arbetat på högskolan i Halmstad?

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer