Man. 1-2 år. 3-5 år år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar"

Transkript

1 Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller utan läkarintyg. Med hela arbetsdagar avses hela dagar räknat i heltidsarbete. Om du är deltidsanställd räknar du om dina sjukfrånvarodagar till heltidsarbetsdagar. Exempelvis om du arbetar 50% och varit sjukskriven 2 dagar så blir det omräknat 1 hel arbetsdag. 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder år 3. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? Mindre än ett år 1-2 år 3-5 år 6-10 år Mer än tio år 4. Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per vecka (räkna ej in övertid)? Ange i hela timmar tim/vecka 5. Hur många timmar övertid arbetar du i genomsnitt per månad? Ange i hela timmar tim/månad 6. Vad är din genomsnittliga lön före skatt per månad (räkna in övertidsersättning, skifttillägg och andra typer av tillägg)? kr/månad 7. Hur många arbetsdagar under de senaste 12 månaderna har det hänt att du gått till arbetet, trots att du med tanke på ditt hälsotillstånd borde ha varit hemma? Omvandla och ange antal hela arbetsdagar. hela arbetsdagar 8. Hur många arbetsdagar under de senaste 12 månaderna har du sammanlagt varit borta från arbetet på grund av sjukskrivning (sjukanmälan)? Omvandla och ange antal hela arbetsdagar. hela arbetsdagar 9. Hur många arbetsdagar under de senaste 12 månaderna har det hänt att du tagit ut semester eller annan ledighet istället för att sjukanmäla dig när du varit sjuk? Omvandla och ange antal hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Spara och avsluta för att fortsätta senare << Föregående Nästa >> Sida 2 av 22 Avsnitt: Arbetskrav 10. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig?

2 11. Måste du arbeta övertid? 12. Måste du arbeta i mycket högt tempo? 13. Har du för mycket att göra? 14. Kräver ditt arbete snabba beslut? 15. Kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet? 16. Kräver ditt arbete komplicerade beslut? 17. Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete? 18. Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 19. Tycker du att ditt arbete är meningsfullt? Sida 3 av 22

3 Sida 3 av 22 Avsnitt: Hot och våld 20. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot om våld på din arbetsplats? Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja, varje månad Ja, mer sällan Nej Om Ja, från vem? Inom organisationen (t.ex. chef, kollegor, studenter mm) Utom organisationen (t.ex. patienter, finansiärer, externa kollegor mm) Både inom och utom organisationen 21. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld på din arbetsplats? Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja, varje månad Ja, mer sällan Nej Om Ja, från vem? Inom organisationen (t.ex. chef, kollegor, studenter mm) Utom organisationen (t.ex. patienter, finansiärer, externa kollegor mm) Både inom och utom organisationen Sida 4 av 22 Avsnitt: Rollförväntningar, målsättning och feedback 22. Finns det klart definierade mål för ditt arbete? 23. Vet du vilket ansvarsområde du har? 24. Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 25. Måste du utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda? 26 Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs M k t äll ll ld i

4 26. Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs för att utföra dem? 27. Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera personer? 28. Får du regelbunden information som visar hur du presterar i relation till dina mål? 29. Vet du vad som krävs för att du ska kunna få ett arbete som du anser vara attraktivt om två år? (Ej obligatorisk) 30. Vet du vilka nya kunskaper och färdigheter du bör skaffa för att kunna behålla ett attraktivt arbete om två år? (Ej obligatorisk) 31. Tror du att du om två år har ett arbete som du tycker är lika attraktivt som ditt nuvarande arbete? (Ej obligatorisk) 32. Får du information om kvaliteten på det arbete du utför? 33. Kan du själv direkt avgöra om du gör ett bra arbete? 34. Det finns klara verksamhetsmål i den verksamhet som jag arbetar i Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt 35. Min arbetsplats har tillräckliga resurser (t.ex. tid, pengar, utrustning, medarbetare) för att målsättningen skall fungera Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt

5 Instämmer helt Sida 5 av 22 Avsnitt: Kontroll i arbetet 36. Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur du skall göra det? 37. Kan du påverka mängden arbete du får? 38. Kan du själv bestämma din arbetstakt? 39. Kan du själv bestämma när du skall ta en paus? 40. Kan du själv bestämma hur länge du tar paus? 41. Kan du bestämma din arbetstid (flextid)? 42. Kan du påverka beslut angående vilka personer du skall arbeta tillsammans med? 43. Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?

6 Sida 6 av 22 Avsnitt: Socialt samspel 44. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater? 45. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 46. Om du behöver, är dina arbetskamrater då villiga att lyssna till problem som rör ditt arbete? 47. Om du behöver, är din närmaste chef då villig att lyssna på problem som rör ditt arbete? 48. Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef? Sida 7 av 22 Avsnitt: Ledarskap Här svarar du på frågor som rör din närmaste chef. 49. Vilken är din närmaste chef? Rektor Prefekt, förvaltningschef eller bibiotekschef Sektionschef eller avdelningschef Forskargruppsledare, gruppledare, enhetschef eller motsvarande 50. Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut? 51. Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt? Ibl d

7 52. Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter? 53. Fördelar din närmaste chef arbetet på ett opartiskt och rättvist sätt? 54. Behandlar din närmaste chef de anställda på ett rättvist och jämlikt sätt? 55. Är förhållandet mellan dig och din närmsta chef en orsak till stress? Sida 8 av 22 Avsnitt: Ledarskap Bedöm i vilken utsträckning varje påstående passar in på din närmaste chef. 56. Handlar i överensstämmelse med sina uttrycka åsikter. 57. Tar ansvar även i motgångar. 58. Utövar sitt chefsansvar på ett föredömligt sätt. 59. Företräder arbetsgruppen/enheten/avdelningen/institutionen utåt på ett föredömligt sätt.

8 60. Inspirerar mig till kreativt tänkande. 61. Skapar entusiasm inför en uppgift. 62. Tar sig tid att lyssna. 63. Beaktar medarbetarens synpunkter. 64. Vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs. 65. Kommenterar sällan om något är bra, men påtalar direkt om något görs fel. 66. Resonerar med medarbetare om hur uppgifter ska lösas. 67. Belönar/berömmer bara medarbetare som utför överenskomna uppgifter. 68. Undviker att fatta nödvändiga beslut. 69. Låter bli att ta ansvar för sina beslut.

9 70. Hittar anledningar att dra sig undan när en arbetsuppgift skall utföras. I det följande finns ett antal frågor om graden av återkoppling på utförda arbetsuppgifter som du får i ditt arbete. I nedanstående frågor avses din närmaste chef. 71. I vilken grad får du konstruktiv kritik från din chef för det arbete du utfört? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad 72. I vilken grad är du sammantaget nöjd med din chefs sätt att agera (uppmuntra, ge konstruktiv kritik etc.) i förhållande till din arbetsprestation? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad Sida 9 av 22 Avsnitt: Ledarskap Här svarar du på frågor som rör ledarskap på olika nivåer. Svara endast på de chefsnivåer som är tillämpbara för dig, dvs. där du upplever att du kan ha en uppfattning om hur ledarskapet fungerar. 73. Upplever du ett i stort sett väl fungerande ledarskap från a) Rektor b) Prefekt, förvaltningschef eller bibliotekschef c) Sektionschef eller avdelningschef d) Forskargruppsledare, gruppledare, enhetschef eller motsvarande

10 Sida 10 av 22 Avsnitt: Ledningsgrupper Här svarar du på frågor som rör olika ledningsgrupper. Svara endast på de nivåer som är tillämpbara för dig, dvs. där du har en uppfattning om ledningsgrupperna. 74. Litar du på ledningens förmåga att klara framtiden för arbetsplatsen/organisationen? a) Universitetsledningen (rektor, prorektor, universitetsdirektör) b) Institutionsledningen, förvaltningsledningen eller biblioteksledningen c) Sektionsledningen eller avdelningsledningen Sida 11 av 22 Avsnitt: Frågor endast till chefer Bedöm i vilken utsträckning varje påstående passar in på dig. Ta ställning till hur du uppfattar att du agerar i ditt vardagliga ledarskap (gäller ej handledning). 75. Har du en chefsfunktion med personalansvar? Nej Ja 76. Finns det tydliga förväntningar på dig som chef på KI? Ja Nej 77. Jag företräder arbetsgruppen/enheten/avdelningen/institutionen utåt på ett föredömligt sätt 78. Jag tar ansvar för verksamheten även i motgångar 79. Jag utövar mitt chefsansvar på ett föredömligt sätt

11 I det följande finns ett antal frågor om graden av återkoppling på utförda arbetsuppgifter som du ger dina medarbetare. 80. I vilken grad ger du konstruktiv kritik till dina medarbetare för det arbete de utfört? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad 81. I vilken grad är du sammantaget nöjd med ditt sätt att agera (uppmuntra, ge konstruktiv kritik etc.) i förhållande till dina medarbetares arbetsprestation? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad Sida 12 av 22 Avsnitt: Mobbning och trakasserier Mobbning (trakasserier, kränkande särbehandling) är ett problem på en del arbetsplatser och för en del anställda. För att kalla något "mobbning" skall den kränkande särbehandlingen ske vid upprepade tillfällen under en längre period och personen som är utsatt för detta upplever att hon/han har svårigheter att försvara sig. Det räknas inte som "mobbning" om två lika starka personer har en konflikt eller om det bara gäller en enda händelse. 82. Har du lagt märke till om någon blivit utsatt för mobbning/trakasserier på din arbetsplats under de senaste sex månaderna? Nej Ja Om Ja, vilken typ av mobbning/trakasserier? Sexuella trakasserier (trakasserier på grund av kön och trakasserier av sexuell natur) Trakasserier på grund av etnicitet eller religion/trosuppfattning Trakasserier på grund av sexuell läggning Trakasserier på grund av funktionshinder Trakasserier på grund av ålder Trakasserier på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck Flera av ovanstående alternativ Annan 83. Har du själv blivit utsatt för mobbning/trakasserier på din arbetsplats under de senaste sex månaderna? Nej Ja Om Ja, vilken typ av mobbning/trakasserier? Sexuella trakasserier (trakasserier på grund av kön och trakasserier av sexuell natur) Trakasserier på grund av etnicitet eller religion/trosuppfattning Trakasserier på grund av sexuell läggning Trakasserier på grund av funktionshinder Trakasserier på grund av ålder Trakasserier på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck Flera av ovanstående alternativ Annan Ange din relation till den person som har utsatt dig för mobbning/trakasserier. Medarbetare/ kollega inom KI Medarbetare/ kollega utanför KI

12 Medarbetare/ kollega utanför KI Chef/ledare Handledare Student/doktorand Patient Annan Sida 13 av 22 Avsnitt: Organisationsklimat Här följer ett antal frågor och påståenden angående hur du upplever atmosfären/arbetsklimatet på din arbetsplats. 84. Uppmuntrande och stödjande 85. Misstroget och misstänksamt 86. Avslappnat och trivsamt 87. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av kvinnor och män på din arbetsplats? 88. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av äldre och yngre anställda på din arbetsplats? 89. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen mellan anställda med olika nationella ursprung på din arbetsplats? Sida 14 av 22 Avsnitt: Organisationsklimat 90. Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats/arbetsenhet?

13 a) Materiella belöningar (pengar och andra förmåner) b) Immateriella belöningar (uppmuntran och annat stöd) 91. Tas de anställda väl omhand på din arbetsplats? 92. I vilken utsträckning intresserar sig ledningen för personalens hälsa och välbefinnande? 93. Tar de anställda på din arbetsplats egna initiativ? 94. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra förbättringar? 95. Kommunicerar man tillräckligt med varandra på din avdelning? Sida 15 av 22 Avsnitt: Skicklighet i arbetet 96. Är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör? 97. Är du nöjd med den mängd arbete du får gjord?

14 98. Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i arbetet? 99. Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett gott förhållande till dina arbetskamrater? Sida 16 av 22 Avsnitt: Balans mellan arbete och privatliv 100. Påverkar kraven i ditt arbete ditt hem- och familjeliv på ett negativt sätt? Sida 17 av 22 Avsnitt: Medarbetarsamtal (även kallat utvecklingssamtal, planeringssamtal o.dyl.) Med medarbetarsamtal avses planerade och förberedda samtal mellan chef och anställd Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du och din närmaste chef haft ett medarbetarsamtal? Ingen gång 1 gång 2 gånger 3 gånger Fler än 3 gånger Om du svarat en eller flera gånger, besvara då frågorna , i annat fall gå till fråga Vid medarbetarsamtal brukar min chef förklara samtalets syfte för mig Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt 103. Vid medarbetarsamtalet brukar min chef försäkra sig om att jag vid samtalets slut har ett eller flera mål som jag bör nå i framtiden Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt 104. Hur nöjd var du med ditt senaste medarbetarsamtal? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd

15 Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Sida 18 av 22 Avsnitt: Engagemang i organisationen Följande påståenden handlar om din inställning till organisationen du arbetar i. Ange i vilken grad du personligen instämmer i eller tar avstånd ifrån vart och ett av påståendena För mina vänner berättar jag att Karolinska Institutet är ett mycket bra ställe att arbeta på Tar totalt avstånd ifrån Tar i viss mån avstånd ifrån Instämmer i viss mån Instämmer totalt 106. Mina egna värderingar är mycket lika Karolinska Institutets Tar totalt avstånd ifrån Tar i viss mån avstånd ifrån Instämmer i viss mån Instämmer totalt 107. Karolinska Institutet inspirerar mig verkligen att göra mitt bästa Tar totalt avstånd ifrån Tar i viss mån avstånd ifrån Instämmer i viss mån Instämmer totalt 108. Hur ser du på Karolinska Institutet i dagsläget i förhållande till andra konkurrerande universitet? Klart bättre än andra universitet bättre än andra universitet Lika bra som andra universitet sämre än andra universitet Klart sämre än andra universitet 109. Hur ser du på Karolinska Institutets framtidsutsikter i förhållande till konkurrerande universitet? Betydligt mer lovande mer lovande Varken mer eller mindre lovande mindre lovande Betydligt mindre lovande Sida 19 av 22 Avsnitt: Arbetsengagemang och motivation 110. Flera av de viktigaste händelserna i mitt liv har med mitt nuvarande jobb att göra Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 111. Jag tycker att mitt nuvarande arbete intar en central plats i mitt liv Instämmer knappast Instämmer delvis

16 Instämmer delvis Instämmer fullständigt 112. De flesta intressen jag har här i livet har med mitt nuvarande arbete att göra Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 113. Jag har starka band knutna till mitt nuvarande arbete, vilka skulle vara svåra att klippa Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 114. De flesta av mina personliga mål jag sätter upp här i livet har med mitt nuvarande arbete att göra Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 115. Jag lever för mitt arbete Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 116. Känner du dig motiverad för ditt arbete? Ja, ofta Ja, ibland Tveksamt Nej, nästan aldrig Nej, aldrig 117. Upplever du att arbetsuppgifterna stimulerar dig i ditt arbete? Ja, absolut Ja, kanske Tveksamt Nej, kanske inte Nej, absolut inte 118. Skulle du vilja arbeta färre antal timmar/vecka om det var möjligt? Ja, absolut Ja, kanske Tveksam Nej, kanske inte Nej, absolut inte 119. Hur många av månadens arbetsdagar känner du en stark vilja att arbeta? Fler än 20 dagar dagar dagar 5-9 dagar Mindre än 5 dagar 120. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt arbete? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd

17 Sida 20 av 22 Avsnitt: Medarbetarskap 121. Tar du initiativ till diskussioner med din chef eller andra berörda när du tycker att något behöver förändras eller åtgärdas på din arbetsplats? 122. Har du under det senaste året tagit egna initiativ eller medverkat till: a) att öka din egen kompetens? b) att överföra dina kunskaper för att öka andras kompetens? c) att öka erfarenhetsutbytet inom din arbetsgrupp? 123. Ger du stöd och hjälp till dina arbetskamrater om de behöver det i sitt arbete? 124. Är du villig att lyssna på dina arbetskamraters problem rörande sitt arbete om de behöver det? 125. Hur stor sannolikhet är det, enligt din uppfattning, att du kommer att bli arbetslös inom den närmaste framtiden? Mycket liten n Varken eller Ganska stor Mycket stor 126. Jag oroar mig för min framtid med den anställningsform som jag har på KI idag Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad Sida 21 av 22

18 Sida 21 av 22 Avsnitt: Information Svaren på frågorna nedan kommer att sammanställas och analyseras av Informationsavdelningen i syfte att utveckla internkommunikationen på KI Jag har en bra överblick över den verksamhet som bedrivs vid KI Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 128. Jag tycker att det är viktigt att vara informerad om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 129. Jag känner mig välinformerad om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 130. Jag får idag information om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner i följande kanaler: a) I första hand muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak Inte alls b) I andra hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak c) I tredje hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar

19 Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak 131. Jag föredrar/skulle föredra att få information om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner i följande kanaler: a) I första hand muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak Inte alls b) I andra hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak c) I tredje hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak 132. Jag känner mig välinformerad när det sker större förändringar på Karolinska Institutet Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt Sida 22 av 22 Avsnitt: Undervisning Frågorna nedan riktar sig endast till de anställda som har en lärartjänst. Svaren på dessa frågor kommer att sammanställas och analyseras av Styrelsen för utbildning på KI.

20 analyseras av Styrelsen för utbildning på KI Har du en lärartjänst som: (ej obligatorisk) Professor Lektor Adjunkt 134. Hur stor del av arbetstiden i procent ägnar du åt: a) Forskning % b) Undervisning % c) Klinik % d) Annat % 135. Upplever du att du kan klara av alla ovanstående arbetsuppgifter under normal arbetstid. (Ej obligatorisk) Ja Nej Om nej, varför inte? Avsluta enkät << Föregående Nästa >>

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Karolinska Institutet. Antal i undersökningsgruppen: 4750

Karolinska Institutet. Antal i undersökningsgruppen: 4750 Karolinska Institutet Antal i undersökningsgruppen: 4750 Andel svarande 69% Medelålder 43 Andel kvinnor 67% Genomsnittlig arbetstid/vecka Genomsnittlig övertid /månad Andel som har haft medarbetarsamtal

Läs mer

Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+

Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Kön 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % man kvinna Åldersgrupp 100 % 90 %

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal (Key Performance Indicators (KPI)) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

nmlkj Man nmlkj 1-2 år nmlkj 3-5 år nmlkj 6-10 år nmlkj Mer än tio år nmlkj Ja nmlkj Jag är osäker på det nmlkj Ja, ganska säkert Sida 1 av 18

nmlkj Man nmlkj 1-2 år nmlkj 3-5 år nmlkj 6-10 år nmlkj Mer än tio år nmlkj Ja nmlkj Jag är osäker på det nmlkj Ja, ganska säkert Sida 1 av 18 Användare: KalleKula Logga ut Sida 1 av 18 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för: Biologi Tabell 1 Bakgrund Biologi % (n=137) % (n=471) LU totalt % (n=3562) Kön Man 55,2 57,7

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015

Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015 Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015 Genomfördes 27 april 6 maj av Feelgood Resultatet presenterades först i Arbetsmiljökommittén (AMK), därefter för chefer/ prefekter och medarbetare under oktober

Läs mer

Salems kommun Mätning 2 Salems kommun 711 svarande av 916

Salems kommun Mätning 2 Salems kommun 711 svarande av 916 711 svarande av 916 Andel svarande 78 % Medelålder 46 år Andel kvinnor/män 76 % / 24 % Andel som arbetar heltid 74 % Medel antal timmar för heltid 41 tim/vecka Andel som arbetar deltid 26 % Medel antal

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Nyckelfaktorer R R. Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Allmänt hälsotillstånd

Nyckelfaktorer R R. Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Allmänt hälsotillstånd Nyckelfaktorer 1 8 Poäng eferensvärde 2 Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Allmänt hälsotillstånd 83 11-12-6 Livsstil 1 8 Andel % eferensvärde 2 Motion ökning Fet kost Övervikt iskbruk alkohol 83

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Denna PDF är skapad för att underlätta poängsättningen när man har genomfört en enkätundersökning. Frågorna står i samma ordning som i enkäten, men utan

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden Survey-feedback (Lawler, 1991, Rubenowitz, 2004) + samlad, övergripande bild + identifiera

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2003-09-29

PERSONALBAROMETER 2003-09-29 PERSONALBAROMETER 2003-09-29 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder 18-34 år 35-49 år 50-65 år 3. Födelseland Sverige Övriga Norden Övriga Europa Utanför Europa 4. Hur länge har Du arbetat på högskolan i Halmstad?

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats)

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats) Medarbetarundersökning 2015 KS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på KS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på KS, 301 personer.

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport Medarbetarundersökning TS

Rapport Medarbetarundersökning TS Rapport Medarbetarundersökning TS 2015-2016 Arbetsmiljön före och efter flytten till Niagara TS 2015: 57 (sfrekvens 47%; 122 på sändlistan) 2016: 53 (sfrekvens 45%; 117 på sändlistan) Enkäten skickades

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014 Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 214 39 svar på enkäten inkom. Vad gäller de första fyra påståendena med inriktning på den allmänna inställningen till den psykosociala arbetsmiljön

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Dynamiskt fokustal NLL QWC, Page 1 of 73

Dynamiskt fokustal NLL QWC, Page 1 of 73 Dynamiskt fokustal QWC, Page 1 of 73 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning, samt arbetstakt, där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 73 Förbättringsområden,

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte

Arbetsmiljöbarometern, syfte Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden, centralt och lokalt Tidsserier möjliggör effektstudier Survey-feedback (Lawler,

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer