Ramavtal mm. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Serviceavtal och inköp av UE. Fastighetsdrift - Kritiska system och myndighetskrav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal mm. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Serviceavtal och inköp av UE. Fastighetsdrift - Kritiska system och myndighetskrav 2014-05-15"

Transkript

1 Ramavtal mm Per Lilliehorn Serviceavtal och inköp av UE Agenda 1. Kritiska system och myndighetskrav 2. Olika avtalstyper 3. Aff - Avtal för fastighetsförvaltning 4. Upphandlingsprocessen fastighetsdrift 5. Upphandling VT (FM), kontorsservice Fastighetsdrift - Kritiska system och myndighetskrav 1

2 Exempel på myndighetskrav: Rapportkrav Hissar och rulltrappor OVK Tryckkärl/kokgrytor Sprinkleranläggning Anläggning för kyla Portar, lyftbord och telfrar Egenkontroller Lekplatsutrustning Brandskyddsarbete (SBA) Elrevision (försäkringsfråga) Brandlarm (automatiskt) Utrymningsskyltar & nödljus Serviceavtal Service ett otydligt begrepp Aff-definition, fastighetsskötsel/fm-tjänster Tidsmässigt samordnade drift- och underhållsåtgärder Om termen service används i ett avtal skall dess omfattning specificeras i varje enskilt fall Minst en gång per år, kräver specialkompetens och omfattar främst installationer, inredningar och utrustningar, t ex Kopieringsmaskiner Storköksutrustningar Hissar Ventilationsanläggningar. Gruppdiskussion Vilka olika exempel på serviceavtal kan ni komma på? 2

3 Exempel på serviceavtal: Fastighet Markskötsel Tillsyn & Skötsel Brandlarm, Sotning Hissar Ventilation Kyla Värmepumpar Pumpar & pumpgropar Verksamhet Brandskyddsutrustning Inbrottslarm Bevakning Passerkortsanläggning Storköksutrustning Fettavskiljare Sophämtning Skadedjursbekämpning Fastighetsdrift - upphandling Olika modeller: 1. Ramavtal 2. Driftavtal 3. Funktionsavtal 4. EPC-avtal 5. Egen regi 3

4 Ramavtal 1 Vanligen minst ett år Avrop, vid behov Förväntad totalsumman Inget köptvång och ingen garanti för köp, men När inköp sker så ska det ske från avtalsbunden leverantör. Avrop kan göras som enskild beställning ellersamtidigt för flera likartade leveranser så kallade leveransavtal. Ramavtal 2 À-priser per timme Materialpriser Övriga leveransvillkor (betalningsvillkor, kvalité, miljö etc.). Man köper de tjänster man har behov av, beroende på Egna resurser och kompetenser De olika system/installationer man har i sina fastigheter, tex ventilation, kyla, hissar etc. Myndighetsbesiktningar och underhållsplanering sköts av i regel av förvaltaren eller köps från konsulter. Drift- och underhållstermer 4

5 Driftavtal Driftentreprenör utför ett antal periodiserade kontroller (tillsyn & skötsel) som ingår i den fasta ersättningen. Service av installationer-ventilation, kyla, hiss, värmepannor med mera kan inkluderas i driftavtalet. Felavhjälpande underhåll(reparationer) utförs av driftentreprenören alternativt av ramavtalsentreprenörer mot särskild ersättning. Avrop av myndighetsbesiktningarmed mera kan göras av driftentreprenören som även kan utföra en årlig statusbesiktning och upprätta en underhållsplan tillsammans med förvaltaren. Funktionsavtal Funktionsansvar för fastigheten Myndighetsbesiktningar Felavhjälpande underhåll Planerat underhåll ingår Vanligt med en beloppsgräns för vad som ingår i fast ersättning. Verksamhetsrelaterad service kan inkluderas Inbrottslarm Lås, passerkort, bevakning etc I regel mot särskild ersättning EPC-avtal EPC = Energy Performance Contracting Affärsmodell för energieffektivisering Investeringar i energiåtgärder finansieras med hjälp av garanterade besparingar EPC kan därmed möjliggöra energieffektivisering även för fastighetsägare med liten budget. 5

6 Egen regi, exempel Egen förvaltare Myndighetsbesiktningar Underhållsplanering Upphandlar planerat underhåll Driver projekt och ombyggnader Egna fastighetstekniker och fastighetsskötare Tillsyn och skötsel Mindre reparationer och underhållsåtgärder. Serviceavtal med extern part för Installationer -ventilation, el, kyla Backup och jour Gruppdiskussion Vilka för- och nackdelar ser ni med respektive avtalsform? Ramavtal Fördelar Stor flexibilitet Låg fast kostnad Nackdelar Hög belastning på Förvaltare Många kontaktytor Mycket administration Stor otrygghet -risk för oförutsedda kostnader Egna systemstöd och strukturkapital krävs 6

7 Driftavtal Fördelar Liten administration Delegerat ansvar En kontakt, flera kompetenser Relativt låg fast kostnad Backup & jour ingår Ärendehanteringssystem och statistik genom driftsentreprenören Nackdelar Mindre flexibilitet för förvaltaren Högre fast kostnad än ramavtal Funktionsavtal Fördelar Liten administration Låg belastning En kontaktyta Budgeterbart underhåll Backup & jour ingår Delegerat ansvar Flera kompetenser Ärendehanteringssystem och statistik genom förvaltningsentreprenören Nackdelar Hög fast kostnad Riskpremie i kostnaden Liten flexibilitet EPC-avtal Fördelar Belastar ej befintlig organisation Rätt kompetens tillförs Kan bidra till kompetenshöjning i organisationen Snabbt genomförande av lönsamma åtgärder Finansieringsfrågan löst Nackdelar Energikunskapen och viktig kunskap om fastigheterna riskerar att fastna hos entreprenören Risk för suboptimering bara de mest lönsamma åtgärderna genomförs 7

8 Egen regi Fördelar Kompetens in house Inget management fee Större kontinuitet Nackdelar Rekrytering och personalledning Sårbara vid semester, sjukdom etc. Bred kompetens Investeringar i stödsystem (ärendehanteringssystem etc.) samt strukturkapital Fastighetsdrift - hur göra upphandlingen? Hjälpmedel för upphandling Hjälpmedel för upphandling av fastighetsförvaltning 1. Aff avtal för fastighetsförvaltning 2. ABFF Allmänna bestämmelser fastighetsförvaltning 8

9 Fastighetsdrift - dokument för upphandling Förfrågningsunderlaget ABFF Aff Definitioner SF Objektsbeskrivning Upphandlingsföreskrifter Anbudsformulär Teknik Adm Upphandlingsprocessen Förfrågningsunderlag (FFU) Särskilda föreskrifter (SF) Upphandlingsföreskrifter (UF) Utvärdering av anbud Avtal och kontraktsbilagor Beskrivning Administrativa och Tekniska arbetsuppgifter Gränsdragningslista Administration och Teknik Prislista Övriga Bilagor (fastighetsförteckning, DoU-instruktioner, installationsförteckning, serviceavtal sidoentreprenörer) 9

10 Exempel på driftinstruktioner 1. Mark 2. Tak 3. Fasad 4. Husgrund 5. VA- VVS- samt EL-system 6. Brandskyddsarbete (SBA) Fastighetsdrift - upphandling av entreprenörer Upphandling entreprenörer Exempel: Konsult/Projektledning Elektriker Glasmästare Golvläggare Mark och anläggning Målning Bygg Ventilation Styr-& reglerteknik VVS Lås Larm/brandlarm Jour & beredskap Felanmälan/kundtjänst Syftet är att säkra tillgången på kompetens och resurser samt att säkerställa rätt prisnivå och kvalitet för företaget 10

11 Ramavtal och villkor Byggentreprenader, avtal för UE (underentreprenörer) och SE (sidoentreprenörer) med villkor enligt; AB ABT Konsulttjänster ABK Förvaltningsentreprenader, bilagor till avtal/kontrakt SF Branschregler/-standard Verksamhetsanknutna tjänster Upphandling kontorsservice m m Vem ansvarar för vad? 11

12 Upphandling kontorsservice Exempel på olika servicetjänster: Reception Telefoni Post & gods Lokalvård Kontorsmaskiner Kontorsvaruförsörjning Konferensservice Syftet är att säkra tillgången på kompetens och resurser samt att säkerställa rätt prisnivå och kvalitet för företaget Dokumenthantering Inredning och flyttservice Säkerhet Personalrestauranger Vendingmaskiner Utrymmesoptimering Lönehantering Avtal och villkor Aff, VT 04 Kontraktsformulär VT 04 Gränsdragningslista VT04 Ansvar för olika tjänster, bekostar inredning, utrustning, förbrukningsvaror och material och varor för drift och underhåll samt om dessa åtaganden ingår i det fasta arvodet eller ersätts särskilt. Beskrivning VT 04 Förutsättningar för och innehåll i verksamhetsanknutna tjänster samt lämpliga funktionskrav, hur dessa skall mätas och vilka acceptanskriterier som skall gälla. Objektbeskrivning VT04 Redovisning om befintlig inredning och utrustning. 12

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB Definition Strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en fastighet eller verksamhet ska fungera effektivt. FM skall

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

ADM Rb 2006. Beskrivning av administrativa arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA

ADM Rb 2006. Beskrivning av administrativa arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA ADM b 2006 Beskrivning av administrativa arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GÄNSDAGNINGSLISTA Objekt/uppdrag: Sångfågeln 1 Beställare: Brf Sångfågeln 1 Brf Sångfågeln 1 1(24) Gäller fr.o.m. 2007-12-01 ADM

Läs mer

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2 1(15) Bilaga 1-1. Allmänt Kvalitetsmåtten för inrikes fastighetsdrift mäter effektiviteten i driftorganisationen och ska genomföras inom inrikes förvaltning oavsett om driften bedrivs i egen regi eller

Läs mer

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Version 2, maj 2012 Tidigare versioner: Version 1, mars 2012. Remissomgång Version 1, april 2012 Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Maj 2012 Sida 1 av 19 Om BELOK Beställargruppen

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS

SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS 1 (88) SLUTRAPPORT 2008-03-28 SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS 2 (88) Förord Ernst & Young AB är tacksamma över att ha fått förtroendet att genomföra en del

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Rapport 10/2011 Underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken

Rapport 10/2011 Underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken PROJEKTRAPPORT NR 10/2011 Underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken Revisorsgrupp III 2012-03-13 Diarienummer: RK 201108-0067 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Rapport 10/2011

Läs mer

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan)

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Koppla tillbaka till rollerna. och händelseförloppet Förstudie Behovsanalys Projektering Beslutsunderlag Upphandling Förfrågningsunderlag Upphandlingsförfarande Entreprenadform

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess 1(20) Upphandlingsreglementet antagen av Kommunfullmäktige 1996-06-10. Reviderad 1998-01-15. Reviderad och omarbetat förslag: Antaget av KF 2003-09-29. Reviderad KF 2005-10-03 (punkt 7.9 Riktlinjer för

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING FÖRVALTNING NÄTVERKET

DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING FÖRVALTNING NÄTVERKET DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING NÄTVERKET FÖRVALTNING , www.sweco.se/fmkonsulterna, har på uppdrag av Samverkansforum och nätverket Förvaltning kartlagt och jämfört

Läs mer

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Stora Ramavtalsdagen. SMS:a frågor till 0736-589 489. Utställare

Stora Ramavtalsdagen. SMS:a frågor till 0736-589 489. Utställare Stora Ramavtalsdagen SMS:a frågor till 0736-589 489 Utställare Definitioner 2 kap 15 Ramavtal: Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

Granskning av Fastighetsunderhåll

Granskning av Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av Fastighetsunderhåll Vetlanda kommun Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag

Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag 2 Hållbar fastighetsförvaltning Det här är vår syn på hur en Hållbar Fastighetsförvaltning ska vara: Långsiktig I en bostadsrättsförening byts

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015. Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20

Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015. Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20 2015 Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015 Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20 Innehåll Yrkesrådet och klassificeringssystem 3 Representation

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer