Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult"

Transkript

1 Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

2 Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder minskar risken för framtida dyrare underhåll och skadegörelse! Förväxla aldrig underhållsplanen och verkligheten! Underhållsbudgeten kommer aldrig att räcka till allt planerat underhåll!

3 Syfte Varför underhållsplanering? Förstå mekanismerna bakom underhållet förslitning Förstå principerna bakom underhållsplanering Förstå komplexiteten bakom val av åtgärder

4 Varför underhållsplanering? Ett hjälpmedel att styra underhållskostnaderna Skaffa underlag för beslut i underhållsfrågor Underlag för improvisation

5 Investeringar i fastigheter Fastighetsägarens motiv: Fastigheternas goda bestånd och avkastningsvärden Marknadsattraktivitet Säkerhet, ordning, hygien, trivsel, hälsa Fastighetsekonomi Trivsamma, tidsenliga och prisvärda byggnader

6 Termen Underhåll i Aff Underhåll = åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning Felavhjälpande underhåll = underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå Akut underhåll Övrigt felavhjälpande underhåll Planerat underhåll = underhåll som är planerat till tid, art och omfattning 2011 AFF-presentation2 6

7 Frågeställningar Underhållsplanering svarar på frågor såsom Hur mycket kommer underhållet att kosta år 201x med nuvarande underhållsstandard? Vilka åtgärder behöver ställningsbyggnad? Vilka åtgärder kan utföras inom vår budgeterade ram? Vad händer om vi tvingas förskjuta åtgärderna i tiden?

8 Underhåll = vidmakthållande Investering Investering - Standardhöjning Ursprungligt värde UH1 UH2 Reparationer (Felavhjälpande underhåll) Tid

9 Ambitionsnivåer Nivå 1 - Skapa överblick Nivå 2 Teknisk och ekonomisk planering Budgetunderlag Uppföljning Finansiell planering Beredskap för utgiften Fonderingsbehov Planeringsunderlag Nivå 3 Styra genomförandet Upphandlingsunderlag Erfarenhetsåterföring Uppslagsverk Kontakt med boende Nivå 4 Erfarenhetsåterföring

10 Metodiken är busenkel! Uppmätning Objektsbeskrivning Ytor Mängder Inventering + Beräkning = Underhållsplan Prövning = Underhållsbudget 2011 AFF-presentation2 Skick/senast Tidpunkt för nästa åtgärd Åtgärder Intervaller À-priser Kalkylerat uh-behov Besiktning

11 Indelning i underhållsobjekt Fastigheterna delas upp i underhållsobjekt, objektsbeskrivning Detaljeringsnivå beroende på syfte och ambitionsnivå Uppmätning Besiktning Beräkning Plan Prövning Genomförande Uppföljning

12 Uppmätning/inventering Mängd Rekommenderad åtgärd Enhet Rekommenderat åtgärdsår À-pris Foto (länk) Typ Budget, totalt Senast utfört Besiktning, datum Intervall Statusbedömning (Aff eller NS 3424) Tillståndsgrad Konsekvensgrad Typ av konsekvens Risk

13 Statusbedömning 1(2) Statusbedömning enligt Aff - Objektsbeskrivning 06 Enhet Mängd Statusbedömn. 1 Statusbedömn. 2 Statusbedömn. 3 Noteringar T2.23 Fönster, fönsterdörrar T ex fönster och fönsterdörrar, skyltfönster, utvändig solskyddsutrustning inklusive motorer och styrutrustning, beslag, persienner och inbrottsgaller. T2.231 Fönster och fönsterdörrar st T Fönster och fönsterdörrar till gemensamma utrymmen och driftutrymmen st T Fönster, fönsterdörrar till enskilda utrymmen st

14 Statusbedömning 2 (2) Förenklad metod för statusbedömning 1. Nyskick har förutsättningar för att uppfylla ställda funktionskrav. 2. Normalskick har förutsättningar för att uppfylla ställda funktionskrav. 3. Dåligt skick har förutsättningar för att, med hjälp av driftåtgärder eller felavhjälpande underhåll uppfylla ställda funktionskrav. 4. Dåligt skick har inte förutsättningar att uppfylla ställda funktionskrav utan planerat underhåll eller andra investeringar. 0. Ej besiktigat.

15 Underhåll/ombyggnad Gränsen mellan underhåll och ombyggnad är flytande Syfte Frekvens Omfattning Drift Hålla i funktion Kontinuerlig Liten Underhåll Bevara funktion Ofta till mer sällan Liten och stor Ombyggnad Ändra funktion Höja standard Sällan Stor

16 Metodiken är busenkel! Uppmätning Objektsbeskrivning Ytor Mängder Inventering + Beräkning = Underhållsplan Prövning = Underhållsbudget Skick/senast Tidpunkt för nästa åtgärd Åtgärder Intervaller À-priser Kalkylerat uh-behov Besiktning

17 Verkligheten är komplicerad! Samordning av verksamhetsplanering och investeringar Klassificering av beståndet, olika angelägenhetsnivå Klassificera komponenter i olika grupper Allmänna riktlinjer Långsiktiga scenarier Treårig preliminär underhållsbudget Ettårig underhållsbudget

18 Samordning med verksamhet Hur ser verksamhetsplaneringen ut? Beredskap för snabba förändringar! Kontinuerlig dialog med verksamheterna!

19 Klassificering av beståndet Bedömning av fastigheternas långsiktiga användning Långsiktiga kärnfastigheter hög underhållsprioritet Fastigheter med osäker framtida användning medelstor underhållsprioritet Utredningsfastigheter låg underhållsprioritet Sjuka hus eller låg teknisk standard Fastigheter med stort underhållsbehov

20 Klassificering av komponenter Skalskydd Säkerhetsaspekter (personskada?) Verksamhetens funktion

21 Allmänna riktlinjer Komponent 1 Komponent 2 E t c Kärnfastighet Mellangrupp Osäkra objekt Beslutsregler kopplade till varje kategori

22 Långsiktiga scenarier Normala intervaller för olika insatser och schabloniserade siffror (kr/kvm) Antaganden om vilka objekt som långsiktigt behövs Antaganden om hur mycket som tas om hand genom större investeringar

23 Treårig preliminär uh-plan Skapa forum för diskussion! Gör tillgänglig! Avsikter när det gäller verksamhetsplanering Avsikter när det gäller fastighetsinvesteringar

24 Ettårig underhållsbudget Operativ plan tidplan! Grundläggande information om åtgärderna Upphandling Skapa forum för diskussion! Gör tillgänglig!

25

26 Underhållsstrategi, bestånd Ta ställning till Vilka byggnader i beståndet ska prioriteras? Vilka komponenter i byggnaderna ska prioriteras? Vilken typ av information som ska samlas in? Ska vi använda automatiserade system för driftinformation? Hur ska insamlade data hanteras? Vilka besiktningar/statusbedömningar ska göras? Hur? Informationsstrategi Rapportering förvaltare/fastighetsskötare? Rapportering till brukare?

27 Underhållspolicy Hur? När? Till vilken standardnivå? Ska fönstren målas om eller bytas ut? Ska alla fönster bytas eller ska de som är tillräckligt bra (återstående livslängd > X år) enbart målas om? Om fönsterbytet kräver ställningar, ska då även balkongerna repareras och hängrännorna bytas? Räcker det med bättringsmålning och sedan satsar vi på ombyggnad om Y år?

28 Signifikanta objekt Identifiera signifikanta objekt - objekt/komponenter/aspekter där fel (markant) påverkar hälsa, säkerhet, miljö eller nytta. Fel medför att Användaren skadas Miljön påverkas negativt Risk för större framtida underhållskostnader om det inte åtgärdas

29 Två strategier, byggnadsnivå Steg för steg Åtgärd för åtgärd Småpaket Badrumsrenovering och stambyte samordnas Utvändiga arbeten, t ex omläggning av tak - samordning styrd av t ex ställningsbyggnad Pakettänkande Stor genomgripande ombyggnad Totalprojektmetoden

30 Hjälpsystem Förteckning över underhållsåtgärder Tidsintervaller Kostnader/á-priser

31 Underhållsintervaller 20 år Betongmålning Antenner 30 år Brännare Elradiatorer Fönster Hisslinor Plastmatta Tvättutrustning Kyl/Frys Soputrustning Balkonger Fasader plåt/sten Förstärkare Hissbyte Laminatgolv Vv-växlare Pumpar Lås Plastmatta våtutrymme Papptak Spiskåpa Takpannor Falsad plåt Parkett utbyte långstav/brädgolv Sanitetsvaror

32 Fördelar underhållsplanering 1. Skapa överblick 2. Samordna underhållsinsatser 3. Underlag för budget 4. Underlag för ekonomisk plan 5. Utjämna kostnader 6. Erfarenhetsåterföring 7. Information till de brukarna 8. Samordning med ombyggnad 9. Samordning med brukarens planer

33 Planering är nödvändigt, men planer är livsfarliga! Winston Churchill

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

Granskning av underhåll fastigheter och gator och vägar, Oxelösunds kommun

Granskning av underhåll fastigheter och gator och vägar, Oxelösunds kommun Granskning av underhåll fastigheter och gator och vägar, Oxelösunds kommun Jönköping Maj 2007 Lars Edgren Komrev (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42 Koll på anläggningen Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Energieffektivt byggande i praktiken

Energieffektivt byggande i praktiken Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer