Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013"

Transkript

1 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av VILLAÄGARNAs jurister eller behörig firmatecknare för VILLAÄGARNA är strängt förbjudet. Informationsbladet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar VILLAÄGARNA att kontakt tas med VILLAÄGARNAs jurister alternativt annan juridisk expertis. Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING UNDERHÅLLSPLAN TABELL ÖVER LIVSLÄNGDEN FÖR OLIKA KOMPONENTER I EN VILLA EXEMPEL PÅ UNDERHÅLLSPLAN... 7

3 3 (7) 1. INLEDNING Det är relativt dyrt att bo i villa idag. Kostnaderna för uppvärmning, vatten, sophämtning, sotning, försäkringar och eventuell tomträttsavgäld är i sig mycket betungande. Många villaägare har även mycket höga lån och amorteringar på sina fastigheter. Härutöver tillkommer även kommunal fastighetsavgift. Hälften av Sveriges befolkning bor i villa. I genomsnitt lägger villaägarna ca 1/3 av den disponibla inkomsten på sitt boende. Många barnfamiljer, som precis har köpt villa, kan ofta lägga ut hälften eller mer av sin disponibla inkomst på boendet. Oavsett om utgifterna för villan uppgår till 40 % eller 55 % av den disponibla inkomsten, kan det kännas tryggt att ha kontroll över kostnaderna. Det kan därför vara en god idé att upprätta en plan över kostnaderna för villaboendet. Du som redan bor i villa, kan beräkna husets kostnader genom att utgå från de räkningar som avser villan, allt från sophämtning, sotning, räntebetalningar till amorteringar och kommunal fastighetsavgift. Om du har för avsikt att köpa en villa, kan du fråga säljaren eller någon bekant villaägare om boendekostnaderna. Ifall du har fått en boendekalkyl av en mäklare, bör du kontrollera att den är rimlig. Om du vill räkna ut boendekostnaden för en villa, kan du använda vår boendekostnadskalkyl (kräver Microsoft Excel). När du har fyllt i alla siffror i boendekostnadskalkylen, räknar datorn ut boendekostnaden. Du hittar boendekostnadskalkylen på rådgivningssidorna på Det kan vara bra att undersöka vad som händer med boendekostnaden om räntan skulle gå upp eller den kommunala fastighetsavgiften höjas för att få en bild av hur detta skulle påverka din ekonomi. I diagrammet nedan framgår hur räntan på villalån har varierat. Ett förslag kan vara att pröva med att i boendekostnadskalkylen fylla i högre ränta. Ränteutvecklingen för villalån (bottenlån). Källa: SEB Vad många glömmer bort är att reparationer och underhåll tillkommer utöver driftskostnader. Dessa uppgår för en normalstor villa med icke eftersatt underhåll

4 4 (7) till kr om året. Ett sätt att få fram en mer exakt reparationskostnad för din villa, är att upprätta en underhållsplan. För att du som villaägare ska kunna få en god bild av din totala ekonomi, kan du även fylla i kalkylen för "villafamiljens totala ekonomi", som du kommer till genom att klicka på en knapp i den tidigare nämnda boendekostnadskalkylen. Vid uträkningen tas hänsyn till samtliga intäkter (lön, barnbidrag, aktieutdelning m.m.) och samtliga kostnader (villa, bil, hushåll m.m.). Kalkylen ger dig besked om hur mycket du har kvar i plånboken när alla kostnader är betalda. När boendekalkylen är ifylld, klickar du på fliken "Villafamiljens totala ekonomi". 2. UNDERHÅLLSPLAN De flesta komponenter i en villa har en begränsad livslängd och måste bytas ut eller underhållas med vissa intervall. En spis håller ca 15 år och en dränering ca 25 år. Ett tak med tegelpannor håller runt år. Tvättstugeutrustning bör bytas vart 10:e år. De exakta livslängderna varierar mycket kraftigt. En dränering kan hålla 19 år medan en annan håller 53 år. Målning av träytor utomhus bör ske vart 5-10 år. Genom att planera underhållet av din villa i en underhållsplan, kan du undvika att utbytes- och underhållskostnader kommer som ekonomiska kallduschar. Dessutom kan du genom underhållsplanen fästa uppmärksamheten på byggnadsdelar, som är vitala för villans goda bestånd. Om du vet med dig att dräneringen är gammal, kan det vara billigare att byta ut dräneringen än att om några år behöva åtgärda både dränering och fuktskador i villan. Ifall du väljer att avvakta med ett utbyte, bör du göra inspektioner med visst tidsintervall för att undvika att eventuella begynnande skador förvärras. Slutligen kan livslängden förkortas om du inte sköter det löpande underhållet, t.ex. att måla fasad och fönster. För att du ska kunna utforma en enkel underhållsplan, behöver du kunna svara på nedanstående frågor. Hur är husets skick för närvarande? Vilka reparationer måste utföras idag och vilka är det möjligt att avvakta med? När är de olika delarna av huset uppförda, reparerade eller ombyggda? Vilken livslängd kan man förvänta sig att husets olika delar har i förevarande skick? Hur mycket kostar det att reparera eller byta ut olika väsentliga delar av huset? 3. TABELL ÖVER LIVSLÄNGDEN FÖR OLIKA KOMPONENTER I EN VILLA En utgångspunkt för hur lång livslängd olika material har, är tabellen som följer. Värdena i tabellen är endast ungefärliga och bör uppfattas som underlag för normal livslängd. Efter tabellen följer ett förslag på en enkel underhållsplan.

5 5 (7) Komponent Takpannor Tegel Betong Livslängd, minst antal år Kommentar Kräver årlig översyn Takpapp 30 Underhåll vart 10:e år Plåttak Stålplåt Kopparplåt Hängrännor, stuprör Förzinkad stålplåt Plastbelagd stålplåt Kopparplåt Ommålning vart 5-10:e år Ommålning vart 5-10:e år Tegelfasader Putsade fasader Tjockputs Tunnputs Träfasader Täckmålade Laserade Fönster Täckmålat trä Aluminium Plast Dörrar Ytterdörr av trä Innerdörr av trä Sockel (puts, betong) Tjockputs Tunnputs Utvändigt järn och smide Gjutjärn Ståldetaljer Ommålning vart 5-10:e år Ommålning vart 5:e år Ommålning vart 5:e-10:e år Målade vägg- och takytor inomhus Tapeter 10 Modefråga Golv Natursten och keramiska plattor Homogena trägolv Skiktade trägolv Laminatgolv PVC-mattor Linoleum Textila golv Rörledningar Stål Koppar Gjutjärn Slipning och lackning vart 10:e år Slipning och lackning vart 10:e år Beror på kvalitet och användning

6 6 (7) Plast 20- Beror på materialtyp Elinstallationer Tvättmaskin 10 Torktumlare 10 Torkskåp 15 Kylskåp, frys 10 Elspis 15 Värmepanna Underhålls varje år Oljebrännare 10 Underhålls varje år Expansionskärl Svartplåt Koppar Cirkulationspump 15 Badkar, emaljerad stålplåt 20 Estetisk fråga WC, tvättställ 20 Estetisk fråga Blandare 20 Gjuten brunn

7 7 (7) 4. EXEMPEL PÅ UNDERHÅLLSPLAN Om du kan svara på frågorna i kapitel 2 och har en någorlunda god uppfattning om vilka komponenter i villan som behöver bytas ut eller repareras, kan du fylla i underhållsplanen nedan. Ifall du är osäker på när utbyte eller reparation behöver ske, kan du använda livslängdstabellen ovan som utgångspunkt. År Åtgärder (reparationer & utbyten) Beräknad kostnad

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

Bergvärme en vägledning

Bergvärme en vägledning INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Bergvärme en vägledning Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Exekutiv försäljning av fastighet

Exekutiv försäljning av fastighet Exekutiv försäljning av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus

Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus Villaägarnas Riksförbund 2014 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Gåva av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 3 Pantbrev... 3 Värdering av nuvarande boende... 3 Planritning... 3 Visning... 4 Kontroll av

Läs mer

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122 Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna Bostadsfakta besiktningsprotokoll finns därför tillgängligt hos mäklaren. ADRESS KOMMUN MM Fastigheten Ekerö Väntholmen

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer