Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum"

Transkript

1 Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd den 22 maj sektorns olika aktörer till ett branschmöte i Göteborg för att samtala kring detta högaktuella och viktiga tema. Frågan om hur och under vilka förutsättningar renovering och förnyelse ska ske berör många fastighetsägare och ändå fler människor som har sitt hem i miljonprogrammets bostäder. Dagens möte hade därför hyresgästerna i fokus och bland deltagarna fanns många representanter från Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen. Efter en kort presentation av BQRs verksamhet gick ordet till dagens värd, Göran Kåwert, Rotpartner. Göran lade fokus på hur det kommande underhållsbehovet ska kunna genomföras med nöjda hyresgäs ter. Bilgatan 7B Kungälv Tel Fax Org Plusgiro Bankgiro (8)

2 Dagens värd Göran Kåwert, Rotpartner Renoveringsbehovet är stort Renoveringsbehoven i befintliga fastigheter gäller framförallt våtutrymmen badrum med dåliga fuktspärrar och behov av stambyten. Stammar ja vad är det? frågar Göran och ger oss svaret Jo, det är något som alla hört talas om men ingen har sett. Men de finns där och de måste renoveras. Renovering av trapphus, utbyte av dörrar, elinstallationer, spillvatten-, vatten- och ventilationssystem är andra exempel. Underhållsbehovet är stort och oerhört kostsamt ex.vis beräknas renovera badrum inkl stambyten betinga en kostnad på 260 miljarder och köken ca 80 miljarder. Renovering/byte av ytskikt, elbyte etc beräknas kosta omkring 40 miljarder och motsvarande summa gäller också för fönster, fasader, tak och balkonger. Göran tog också upp behovet av energibesparande åtgärder som injustering av värmesystem, ombyggnad av ventilationssystem och elsystem, byte till nya, mer isolerande fönster, tilläggsisolering av vindsbjälklag och fasader samt eliminering av köldbryggor.. De här åtgärderna beräknas av SABO, kosta ytterligare 150 miljarder. Men här finns å andra sidan också pengar att tjäna. Det blir en diskussion bland deltagarna om hur mycket som ska kunna sparas och vem/vilka som kan få del av det. Rune Lind från Gårdstensbostäder poängterar nödvändigheten av incitament för de boende det måste finnas något mervärde för dem! Som exempel på onödiga kostnader kommer vattenskadorna upp. Gustav Holst från Länsförsäkringar talar om att man just nu håller på med en ny vattenskadeundersökning som ska vara klar i augusti. Redan nu kan man dock konstatera att antalet vattenskador verkar ha minskat sedan senaste undersökningen (2002) men att kostnaderna för skadorna i gengäld ökat. Det innebär att vattenskadorna fortfarande kostar 100 2(8)

3 miljarder/år. Lyssnande deltagare. 3(8)

4 Göran har några funderingar som han ber deltagarna fundera lite på; - Hur löser vi tillgängligheten i befintliga fastighetsbeståndet? - Hur bra och långsiktigt är relining? - Hur klarar vi av de nya tätskiktskraven? - Hur löser vi problemen med uttorkning? - Hur löser vi finansieringen? Men Göran har ytterligare funderingar som han vill testa och som gäller hyreslagen; - Nu krävs skriftligt hyresgästgodkännande för en badrumsrenovering kan det förfarandet på något sätt förenklas/underlättas? - Större tillvalsmöjligheter kan det vara möjligt att få in? - Kan det vara möjligt att hyresgästen övertar visst underhållsbehov för t.ex. sina tillval? - Är det möjligt att få till längre avtalsperiod vid omfattande åtgärder inom lägenheten? - Generösa rabatter för trogna hyresgäster vore inte det något? 4(8)

5 När deltagarna hämtar kaffe finns Göran och John Kåwert och servar bakom disken. 5(8)

6 6(8)

7 Hur genomförs en badrumsentreprenad? Efter kaffepaus tog Johan Kåwert vid och redovisade genomförande av en badrumentreprenad som tar ca 5-6 veckor, från start till mål. Han poängterade att informationen till hyresgästerna är a och o! Det är viktigt med startmöte där alla olika hantverkare sitter vid samma bord och går igenom uppdraget. Viktigt är också detta med nycklar många olika personer kommer att gå in och ut i lägenheterna och det är något som är oerhört känsligt för den boende. Att begränsa störningar för kvarboende är en annan sak som måste uppmärksammas. Ex.vis försöker man vid bilningsarbeten göra detta i minst två badrum samtidigt för att förkorta tiden för den typen av störningar. Varför utbildas inte multi-hanverkare, dvs sådana som kan utföra flera olika moment? Den frågan ställde Hanne Dybro, Saint-Gobain Isover AB. Detta skulle ju kunna förkorta ombyggnadstiden och förenkla processen på flera olika sätt. Välj åtgärd och material med stor omsorg Fredrik Olsson, också han från Rotpartner pratade om det utvändiga underhållet kan ske utifrån hyresgästvänliga lösningar. För Stor-Göteborg (från Varberg till Strömstad) är ca lägenheter berörda inom de kommande 20 åren. Av fasaderna återstår ca 60% att renovera, av fönstren återstås ca 30% och när det gäller balkongerna så uppskattas ca 45% vara i behov av renovering. Yttre renoveringar medför ofta störningar i form av buller och stomljud. Övertäckta fönster och nedsmutsningar hör också till det som boende upplever som negativt. Det finns metoder att minska störningarna men menar Fredrik de används inte. Han uppmanar fastighetsägarna att i ställa krav på detta i förfrågningsunderlagen. Han ger också fastighetsägarna rådet att välja åtgärd och material med stor omsorg. Ytterligare ett råd är att göra en grundlig förstudie för att analysera och klarlägga behov och åtgärder. Förtjusningsförmåga och relationslönsamhet Göran Kåwert ger rådet att satsa på förtjusningsförmåga och god relationslönsamhet. Han menar att hyresgästerna ska känna förväntan och förtjusning inför renoveringen och att fastighetsägaren om processen går rätt tillväga ska ha bättre relation med sina hyresgäster efter renovering än före. 7(8)

8 Information så tidigt som möjligt, lyssnarmöte där fastighetsägaren verkligen lyssnar in vad de boende vill ha ut och så rådet bygg en visningslägenhet! Arbeta fram en ombyggnadsplan som noga beskriver vad som ska göras och hur fint det kan bli efter renoveringen. Dagen avslutades med diskussion där Gun-Britt går tillbaka till Görans funderingar kring hyreslagen. Hur är det med hyresgästgodkännandet kan det tas bort och vilka konsekvenser får det och kan det ev innebära mindre kostnader? Göran Moberg m.fl. från Hyresgästföreningen Region Västra Sverige är tveksamma. Arnold.Wittgren menar att betydligt mer viktigt är att driva på att fastighetsägarna arbetar fram underhållsplaner. Om det finns sådana planer tillgängliga får hyresgästerna insikt om underhållsbehovet på ett helt annat sätt och detta ger underlag för en smidigare process. Göran Moberg påpekar att det inte är särskilt svårt att förstå att hyresgäster reagerar mot de kraftiga hyreshöjningar som renoveringar oftast resulterar i. Flera av deltagarna tar upp betydelsen av möten mellan olika intressenter/aktörer och möjlighet att gemensamt diskutera problem och möjligheter. Detta föranleder Gun-Britt att lämna över värdskapets stafettpinne till hyresgästföreningen när det gäller nästkommande möte, sept/okt 08, i Göteborg. Gun-Britt och Göran Kåwert tackar alla deltagarna för deras stora engagemang och avslutar dagens möte. 8(8)

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv Forskningsrapport för Hyresgästföreningen Riksförbundet och Region Stockholm Ansvarig forskare och författare: Sara Westin, Fil. Dr.

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras?

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Rundabordssamtal på Global utmaning 2013-01- 25 Deltagare Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen Karin Byman, ÅF Hans

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Mobilisering - prosesser og verktøy

Mobilisering - prosesser og verktøy Metodenotat Mobilisering - prosesser og verktøy med utgangspunkt i strategisk arbeid med fornyelse i bydelen Gårdsten, Gøteborg "det måste vara viktig det måste vara på riktig det måste vara för alla"

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Förord. Strategi för boendetrygghet

Förord. Strategi för boendetrygghet Boendekostnader och stambyte Stambytesrapporten En utredning från NHB, Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet med stöd från Konsumentverket Stockholm maj 2006 Förord Den här rapporten sammanfattar

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Deltagare Vårt ansva till en god PBL? n y h e t s b r e v Arena 2 maj Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Janna Valik Generaldirektör Boverket och Ordförande i kommittén Ny PBL på rätt sätt. Ett

Läs mer