Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp"

Transkript

1 Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp HSB Brf Bergshamra

2 Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader och finansiering Vad händer nu? Frågestund

3 Deltagare i projektet Styrelsens arbetsgrupp Dennis Kjellin, P-O Walter, Per Johannesson, Hans Bergstedt Konsulter Hans Norberg Håkan Andersson Pia Bruns Gabriella Eriksson Henrik Tottras L-E Pettersson El-konsult Bygg-konsult Boendekonsulent Jurist VVS-konsult, projekteringsledare Projektledare

4 Bakgrund Byggnaderna är snart 60 år Tryggt boende minimera risker för vattenskador Styrelsen är medveten om att något måste göras HSB Konsult anlitades våren 2013 för att kartlägga nuläget och utreda olika alternativ till lösningar Utredningsresultat badrumsinventeringar, pekar på att nu måste åtgärder genomföras

5 Vägledning Funktionssäkerhet. Badrummen ska uppfylla försäkringsbranschens regler för säker vatteninstallation och även gällande branschregler för tätskikt och våtrum. Fastighetsvärdet ska säkerställas långsiktigt. Låg kostnad över fastighetens livslängd. God boendemiljö. Tryggt att bo framöver. Energibesparingar, möjligheter skall till tas till vara. Egna val skall vara möjligt i samband med åtgärdande. Metoder ska väljas som ger minsta möjliga störningar Hälsorisker ska minimeras.

6 Nulägesanalys Tidigare stämmobeslut 2010 finns att stamrenovering av spillvattenoch tappvattenledningar skulle ske genom relining Vattenskador uppkommer mest pga dåliga tätskikt Befintliga avloppsstammar och golvbrunnar är rostiga och kommer att orsaka ökande vattenskador Befintliga vattenstammar börjar läcka allt oftare och orsakar även de vattenskador Praktiskt taget omöjligt att styckvis renovera våtrum vattenskadesäkert enligt gällande branschregler Möjlighet till stora drift- och energikostnadsbesparingar finns Nuvarande vattenledningar medför vissa risker för mikrobiell tillväxt, exempelvis legionella

7 Inventeringar Inventering har skett vid två tillfällen, ett övergripande i alla lägenheter och ytterligare en gång i de lägenheter som renoverats efter stämmobeslutet % av badrummen har gamla golvbrunnar 70% av badrummen har rörutlopp ur vägg i dusch/badzonen 80% av badrummen har någon slags anmärkning Endast 10% av badrummen uppfyller branschregler för Säker Vatten mm Av de lägenheter som renoverats efter 2010 bedöms ca 25-30% att kunna sparas/räddas vid det kommande stamprojektet

8 Livslängder Vattenledningar Koppar och galvaniserade stål Avloppsrör Gjutjärn Golvbrunn Tätskikt under klinker/kakel Utförande, materialval och användande Källa: Renoveringshandboken 2009, utgiven av VVS-företagen

9

10

11

12

13

14 Vad ska vi göra nu?

15 Huvudalternativ vid åtgärdande Föreningen genomför stambyte och föreningen/boende genomför våtrumsrenovering vid samma tillfälle (Styrelsens förslag) eller Föreningen relinar stamledningarna och medlemmarna renoverar successivt sina våtrum och kök (Tidigare fattat stämmobeslut)

16 Gemensam renovering Alla lägenheter får en standard som uppfyller branschens regler för säker vatteninstallation, tätskikt och våtrum samt för gällande försäkringsvillkor Alla lägenheter får samma standard tidsmässigt Lägenheterna ges bättre möjlighet till varmvattencirkulation. Alla våtrum saneras från ev. asbest på ett kontrollerbart sätt Föreningen får kontroll på våtrummen i fastigheten Risk för legionella minimeras Föreningen kan säkerställa försäkringsskydd och lägsta premier och självrisker

17 Enskild (succesiv) renovering Svår process för många enskilda medlemmar att renovera badrum Redan renoverade badrum kan drabbas av skador från intilliggande våtrum som ej är renoverade eller är felaktigt renoverade Våtrum kan ej renoveras enligt gällande branschregler, Säker Vatten, tätskikts- och våtrumsregler samt svårigheter att uppnå gällande försäkringsregler Om medlemmar själva ska genomföra badrumsrenoveringar sker det utspritt över tid och påverkar grannar under längre tid Föreningen kommer att få svårt att ha kontroll över badrumsrenoveringar som utförs av medlemmar Innebär ett ekonomiskt risktagande Föreningen har svårt att kräva att medlemmar renoverar badrum Risk för mikrobiell tillväxt kommer delvis att kvarstå (legionellabakterier)

18 Hur byts rörstammarna Rörstammar byts och förläggs i samma läge som de är placerade idag

19 Vem bestämmer? Löpande förvaltning beslutar styrelsen om, ex stamrenovering eller stambyte. Medlems underhållsansvar kan övergå till föreningen om en enkel majoritet godkänner det på föreningsstämma. (9 kap 15 i BrL och 29 2 st)

20 Underhållsplan Tidigare Uppdaterat År 2013 Relining 43,5 Tak, takfönster 19,5 Värmesystem 1,5 Genomfört Balkonger 16,5 Övrigt 3,5 84,5 År 2014 Husgrunder, dränering, VA 5,0 År 2015 Fönster och fönsterdörrar 3,5 Stambyte 13,9 Tak, takfönster 10,0 År 2016 Stambyte 23,9 Tak, takfönster 10,0 År 2017 Stambyte 18,9 År 2018 Fasader 18,0 Fönster och fönsterdörrar 3,5 Balkonger 5,5 År 2019 Balkonger 5,5 År 2020 Balkonger 5,5 Husgrunder, dränering, VA 5,5 Totalt 111,0 102,2

21 Alternativ 1 Stambyte och badrumsrenovering Investering Brukstid Avskrivning Totalkostnad Ränta 2,10% SUMMA KAPITALKOSTNAD Allternativ 2 Stambyte, badrumsombyggnaden betalas av medlemmarna Investering Brukstid Avskrivning Stambyte Ränta 2,10% SUMMA KAPITALKOSTNAD Kostnad efter ROT avdrag ROT avdrag Ombyggnad badrum, pris per badrum Ombyggnad WC, pris per WC Ombyggnad kök, pris per kök Alternativ 3 Relining, badrumsombygnaden betalas av Investering Brukstid Avskrivning medlemmarna Relining Ränta 2,10% SUMMA KAPITALKOSTNAD Kostnad efter ROT avdrag ROT avdrag Ombyggnad badrum, pris per badrum Ombyggnad WC, pris per WC Ombyggnad kök, pris per kök - - -

22 Normal etta 45 kvm Andelstal 0,18610% Hyreshöjning Höjning i År Månad Kr/kvm per månad procent Nuvarande avgift inkl bredband Stambyte inkl badrum ,5% Relining ,2% Enbart stambyte ,6% Enbart stambyte +badrum via hyra ,9% Normal tvåa 61 kvm Andelstal 0,23400% Hyreshöjning Höjning i År Månad Kr/kvm per månad procent Nuvarande avgift inkl bredband Stambyte inkl badrum ,3% Relining ,1% Enbart stambyte ,5% Enbart stambyte +badrum via hyra ,8%

23 Normal trea 75,5 kvm Andelstal 0,28400% Hyreshöjning Höjning i År Månad Kr/kvm per månad procent Nuvarande avgift inkl bredband Stambyte inkl badrum ,4% Relining ,1% Enbart stambyte ,5% Enbart stambyte +badrum via hyra ,6% Normal fyra 103 kvm Andelstal 0,37980% Hyreshöjning Höjning i År Månad Kr/kvm per månad procent Nuvarande avgift inkl bredband Stambyte inkl badrum ,5% Relining ,2% Enbart stambyte ,5% Enbart stambyte +badrum via hyra ,9%

24 Beslut och förslag Styrelsens ställningstagande Att byta ledningar för vatten- och avlopp i gemensamma ledningar (stammar) och avlopp inom våtrum och kök Styrelsens förslag Att underhållsåtgärd, byte av rörstammar för vatten och avlopp genomförs i fastigheten, våtrummen renoveras samtidigt, enkel majoritet Att medlems underhållsansvar övergår till föreningen under ombyggnadstiden för de åtgärder som följer av renoveringen i ombyggnadsdelen i lägenheten, enkel majoritet

25 Vad kommer jag att få? Föreningen erbjuder en bra grundstandard och en enskild medlem kan göra: Val Tillval Frånval Val utan merkostnad Val mot merkostnad Enklare utförande mot kostnadsreduktion

26 Exempel ytskikt badrum

27 Under ombyggnadstiden Byggstart kvartalet Byggtid månader 6-7 veckor i varje lägenhet Vatten i kök kanske kan vara i drift något tidigare Tillfälliga WC- och duschanordningar anordnas Kallvatten och avlopp kommer att finnas i trapphus Portabla toaletter i lägenheter finns som tillval Dagrum kommer att iordningställas

28 Medlemsstöd under ombyggnaden Stöder medlemmar inför och under ombyggnadstiden Känslig information hanteras med integritet Samverkar med kommunens handläggare Hembesök till alla som önskar Portabel toalett i lägenhet efter bedömning/beslut av boendekonsulent

29 Vad händer sen? Öppet hus 17/11 kl i föreningsexpeditionen Öppet hus 18/11 kl i föreningsexpeditionen Öppet hus 19/11 kl i föreningsexpeditionen Extra föreningsstämma 20/11 kl i Bergshamraskolans aula Projektering inför projektet pågår Entreprenadupphandling/förhandling beräknas att påbörjas inom kort Löpande information kommer framöver från styrelsen Trapphusvisa informationsmöten inför byggstart Enskilda besök i varje lägenhet med avseende på tillvalsfrågor och fortsatt information vad som kommer att hända i din lägenhet

30 Frågor till oss? Henrik Tottras Pia Bruns

31 Tack för er uppmärksamhet! Fritt fram för frågor!!!

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Kommentarer Förslag till stambyte

Kommentarer Förslag till stambyte Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari.

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. 2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. Härom veckan hölls två välbesökta möten i Tallbackaskolans aula med följande program: Valberedningen information om styrelsearbete Nuläget i

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Stockholm 2015-05-04 Efter redovisning vid informationsmöten den 12 mars 2015, öppet hus den 14 och

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Förord. Strategi för boendetrygghet

Förord. Strategi för boendetrygghet Boendekostnader och stambyte Stambytesrapporten En utredning från NHB, Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet med stöd från Konsumentverket Stockholm maj 2006 Förord Den här rapporten sammanfattar

Läs mer

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar - Underhåll av Miljonprogrammets byggnader Anna Lindvall Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska

Läs mer

INFORMATION INFÖR STAMBYTE

INFORMATION INFÖR STAMBYTE INFORMATION INFÖR STAMBYTE Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten:... 4 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm

Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm 2012-06-07 1. Årstiimmans öppnande Årstämman öppnas. 2. Godkännande av elagordningen Dagordningen har lämnats ut tidigare och godkändes. 3. Val av

Läs mer

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:...

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:... Rekommendationer, skyldigheter och rättigheter, samt status och framtidsplaner för renoveringsarbete i den egna lägenheten och på gemensamma system i BRF Bernstorp Version 0.94 Gällande från 2015-04-21

Läs mer