Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 1 (5) BILAGA LS Mjuka servicetjänster i OPS-upphandling för NKS Inledning De mjuka FM-tjänster som föreslås ingå i OPS-upphandlingen är tjänster som dels väsentligt påverkar utformningen och dimensioneringen av NKS och dels inte är att betrakta som vårdnära tjänster. De mjuka tjänster som avses finns i tabell 1 nedan. Tabell 1, Mjuka servicetjänster Posthantering och budtjänster (intern och extern transportservice) Varumottagning, förrådshållning och distribution av varor och annat material Konferensservice, reception, bokning och underhåll av lärosalar (dock ej audiovisuell eller annan teknisk utrustning) Lokalvård, inkl. fönsterputsning Personal- och publika restauranger, caféer och återförsäljare (t ex kiosk, blomsteraffär) catering Kaffeautomater och vendingmaskiner All textilhantering, inkl. tvätt OPS-upphandlingen omfattar även hårda servicetjänster. Dessa kommer inte att behandlas närmare i detta PM, men den nära kopplingen till de mjuka tjänsterna gör att de omnämns. Samordningsvinster Målet med att inkludera de valda mjuka servicetjänsterna i OPSupphandlingen är dels att få lägre kostnader i avtalet gentemot det privata konsortiet, dels få en förbättrad serviceleverans. Detta uppnås genom att OPS-konsortiet genom det utökade avtalet ges fler incitament. Incitamenten kan delas in i två kategorier, dels i utformningen av byggnaderna och dels i samordningen mellan olika servicetjänster, både hårda och mjuka. Incitament i utformningen Några exempel på incitament för OPS-konsortiet att utforma byggnaderna med hänsyn tagen till utförandet av mjuka servicetjänster: Val av material i ytskikt såsom golv och väggar samt val av fönsterlösningar som underlättar och förenklar städning och fönsterputsning.

7 2 (5) BILAGA LS Placering av utrymmen för städutrustning som optimerar utförandet av städleveransen. Utformning av lokaler för caféer, restauranger och återförsäljare så att storlek, omfattning av köksutrustning m.m. stödjer den planerade serviceleveransen. Planering och utformning av hissar, rörpost och system för AGVtruckar så att största möjliga samordning med servicetjänster såsom post, bud, leveranser, varumottagning m.fl. uppnås. Samordning mellan FM-tjänster Den privata sektorn är i större utsträckning än den offentliga van att se affären och att utifrån detta optimera resurser. Det gör att man i många fall har en effektivare styrning och ledning, vilket är ett av skälen att genomföra NKS-projektet som en OPS. Detta är också ett argument för att inkludera även de mjuka servicetjänsterna och även här dra nytta av den privata sektorn konkurrensfördelar inom detta område. En illustration på några samband och därmed möjliga samordningsvinster mellan olika servicetjänster finns i figur 1 nedan.

8 3 (5) BILAGA LS Utemiljö Skötsel och underhåll byggnad Inneklimat och försörjning Transportsystem Styr- och övervakn. system Fasta och trådlösa nät Skadedjursbekämpning Energi Avfallshantering Säkerhet Service inredning omflyttning Post, bud och transport Varumottagning, förråd o distr. Konferensservice, reception o bokning Lokalvård Restauranger, caféer och återförsäljare Kaffe- och vendingmaskiner Parkering Uh och bemanning Helikopterplatta Textilhantering och tvätt D&Uh Rörpost o AGV-truckar Figur 1, Exempel på samband mellan olika servicetjänster Några exempel på möjliga samordningsvinster som uppnås genom att ett OPS-konsortium ansvarar för både hårda och mjuka servicetjänster. a) Helhetstänk kring logistik. Om man istället för att helt särskilja de tekniska transportsystemen från servicetjänster, såsom post, distribution, avfallshantering och transporter, samordnar dessa och sätter utförandet av logistiktjänster i fokus kan många vinster uppnås. Helhetstänk kring tekniska logistiksystem och leveranser

9 4 (5) BILAGA LS utförda av servicepersonal säkerställer leveranser oavsett driftstörningar. b) Livscykelperspektiv. Ett OPS-konsortium har ett längre perspektiv och lättare att se helheten än en serviceleverantör som är inne och utför enskilda tjänster under kortare tidsperioder. Detta både ökar kvaliteten i serviceleveransen och ser till att långsiktigt upprätthålla värdet av byggnaden och dess system. Ett exempel på detta är att städtjänster genomförs på ett sätt som maximerar livslängden på ytskikten i byggnaden och därmed minskar behovet av planerat underhåll. Genom att OPS-konsortiet också kan välja material till ytskikt som underlättar utförandet av städtjänsten så kan man här optimera livslängden och livscykelkostnaden genom materialval och rätt underhåll. c) Konferensservice är delvis en paketering av andra servicetjänster. Förutom en bokningsfunktion krävs samordning med städning, catering, kaffemaskiner och transporter. d) Samordning av städtjänster och hårda servicetjänster såsom drift, skötseln och underhåll av byggnaderna kan ge många fördelar. Utförare av städtjänster rör sig kontinuerligt i byggnaderna och kan uppmärksamma samt anmäla fel och brister. Kanske även åtgärda enklare saker som att byta glödlampor. Detta gör att utförarna av städtjänster blir OPS-konsortiets förlängda arm ut mot verksamheten. e) Idag finns det ett landstingsgemensamt ramavtal för tvätt som det kan finnas fördelar för NKS att ta del av. En möjlig lösning är att OPS-konsortiet hanterar den logistiska delen av textilhanteringen, d.v.s. samla in smutsiga textilier och sedan förvara och distribuera ut rena textilier. Samordningsvinsten ligger i att hanteringen av textilier hanteras som en del i övriga logistiktjänster. Här finns också en möjlighet att OPS-konsortiet ansvarar för hela textilhanteringen inom NKS men ropar av tvättjänsten mot SLLs ramavtal. f) Utifrån ett verksamhetsperspektiv är det alltid enklast med så få gränssnitt mot serviceleverantörer som möjligt. För att åstadkomma detta behövs en samordnad mottagning av ärenden, både beställningar, avrop och felanmälningar. Samma sak gäller betalning för utförda tjänster, om detta sköts från en och samma

10 5 (5) BILAGA LS enhet minskar förenklas hanteringen både för leverantören och för verksamheten. Detta förenklas naturligtvis om en större del av serviceleverantörerna sitter under samma paraply, det minskar behovet att samordning mellan flera olika parter och av ekonomiska transaktioner mellan de olika serviceleverantörerna. g) Lägre risker för SLL. Risken minskar att OPS-konsortiet undviker avdrag och viten genom att tillskriva SLL eller dess serviceleverantör ansvar för brister i utförandet. Till exempel kan OPS-konsortiet inte hållas ansvarig för tidigarelagt utbyte ett golv p.g.a. att en annan part har använt felaktig utrustning och medel vid städning av golven. Slutsats Det finns alltså ett antal fördelar med att inkludera mjuka servicetjänster i en OPS-upphandling. För att undvika potentiella nackdelar av minskade volymer i olika ramavtal som SLL har kan olika lösningar övervägas. Servicetjänster, där det idag finns olika typer av landstingsgemensamma ramavtal kan hanteras på flera sätt. I fallet med textilhantering och tvätt kan man antingen bryta ut tvätteritjänsten från OPS-kontraktet och avropa denna mot ramavtalet, eller genom att låta OPS-konsortiet ropa av tjänsten mot SLLs ramavtal. I fallet med gemensamma avtal för städtjänster får man väga de eventuella nackdelarna med att minska volymen i detta avtal mot de möjliga vinsterna vad gäller samordning och utformning av dessa tjänster inom ett OPSkontrakt. Det är också möjligt att göra en slutlig bedömning om vissa mjuka servicetjänster skall inkluderas eller inte först efter en anbudsutvärdering och förhandling med potentiella OPS-konsortier. Det är dock inte möjligt att i en förhandling lägga till ytterligare tjänster.

SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS

SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS 1 (88) SLUTRAPPORT 2008-03-28 SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS 2 (88) Förord Ernst & Young AB är tacksamma över att ha fått förtroendet att genomföra en del

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

SLL. Utvärdering av alternativa lösningar för finansiering och drift av Nya Karolinska Solna. Utkast till Rapport 12 oktober 2007

SLL. Utvärdering av alternativa lösningar för finansiering och drift av Nya Karolinska Solna. Utkast till Rapport 12 oktober 2007 SLL Utvärdering av alternativa lösningar för finansiering och drift av Nya Karolinska Solna Utkast till Rapport 12 oktober 2007 Innehållsförteckning Avsnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 Sammanfattning Uppdrag, omfattning,

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling

Läs mer

Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008

Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008 Nr 1 April 2008 Mitt bästa tips Det är skakigt i världsekonomin och konjunkturen har bromsat in. Hur påverkar det stödfunktionerna i en verksamhet? Arbetar man annorlunda med servicetjänster i goda tider

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Information om drift och inköp i grundskolan. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan

Information om drift och inköp i grundskolan. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan Bengt Karlsson - bd477 E-post: bengt.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-02-06 Dnr: 2015/178-GSN-646 Kopia till Information om drift och inköp i grundskolan Ärendebeskrivning I budget 2013

Läs mer

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 RAPPORT 2013:02 VERSION 1.3 2013-05-10 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-30

Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-30 SODERTÄLlE fl Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-30 Dnr 2008 -G6-02 Samordnad inköpsverksamhet DnrKS08/ Kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har i ägardirektiven till

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB Definition Strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en fastighet eller verksamhet ska fungera effektivt. FM skall

Läs mer

För- och programstudie inför nya upphandlingar av IT-drift och IT-underhåll

För- och programstudie inför nya upphandlingar av IT-drift och IT-underhåll 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2015-03-12, punkt 7 TN 2014-0452 För- och programstudie inför nya upphandlingar av IT-drift och IT-underhåll

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 25 april 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-17:05 Sekreterare

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

10. Delområde H. Kravspecifikation Drift och administration av Snogeholms strövområde

10. Delområde H. Kravspecifikation Drift och administration av Snogeholms strövområde Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer