Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Vaktmästeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Vaktmästeri"

Transkript

1 Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management Vaktmästeri

2 Inledning Affärsområdet Facility Management arbetar med framtagande och utveckling av befintliga och nya tjänster som underlättar för dig som kund att bedriva din kärnverksamhet. Vid varje sjukhus har vi ett vaktmästeri anpassat för våra kunders behov. I det här dokumentet hittar du vårt utbud för vaktmästeritjänster som du kan beställa från. Locum levererar vaktmästeritjänster som bygger på en gemensam distribution och avfallshantering. Detta bidrar till ett effektivt genomförande och en minskad kostnad för alla kunder. Vaktmästeritjänsterna är uppdelade i två olika kategorier: Abonnemangstjänst: en tjänst som utförs med en regelbunden frekvens. Avropstjänst: en tjänst som utförs vid ett enskilt tillfälle. Är det någon tjänst du saknar i vårt tjänsteutbud? Kontakta vår kundtjänst. Locums kundtjänst Telefon: E-post: Version 2.0 2

3 Innehåll Inledning Distribution Varumottagning Post och godshantering Hantering av tvättgods Hantering av textilförråd Hantering av laboratorieförsändelser Hantering av läkemedel Hantering av medicinska gaser Hantering av patientmat Hantering av vätskeförråd Avfallshantering Avfallshantering Patientnära tjänst Patienttransporter och ledsagning Övriga vaktmästeritjänster Möblering och iordningsställande av konferensrum Låsarbete Ommöblering och möbelmontage Flagghissning Kopieringsservice Version 2.0 3

4 1 Distribution 1.1 Varumottagning Tjänsten ska utföras på helger och arbetsfria dagar där så är angivet. Tjänsten Mottagning av samtliga vagnar, pallar, paket och övrigt gods från lastkaj och interna distributioner. Kvittering och registrering av inkommande gods. Kontroll av inkommande gods samt anmäla och meddela ev. skada på gods till berörd distributör och mottagare hos kunden. Hantering av returgods. Returnering av pallar och vagnar till extern distributör. Borttagning av emballage av skrymmande gods. På förfrågan från kunden hämta tidigare levererade vagnar och emballage i retur. Ordning och reda på varumottagning och lastkaj. Ange plats för avlämning och upphämtning. 1.2 Post och godshantering Tjänsten ska utföras på helger och arbetsfria dagar där så är angivet. Tjänsten Sortering, hantering och distribution av post och gods. Gods inkommande före kl är kunden tillhanda samma dag. Gods inkommande efter kl är kunden tillhanda senast kl nästa arbetsdag. Post och gods som hämtas in under dagen under ordinarie hämtningar, ska utgå samma dag. Utgående post och gods ska hämtas upp två gånger per dag på samtliga upphämtningsställen på området. Mottaget gods kvitteras och kopia av fraktsedel ska lämnas till kund vid leverans. Gods sorteras till rätt adressat inom området och ställs på mellanförvaring. Godsleverans inom området ska ske två gånger per dag. Version 2.0 4

5 Expressgods ska levereras inom en halvtimme efter godset ankomst. Post ska distribueras till varje kunds önskade leveranspunkt två gånger per dag. På vissa leveranspunkter ska posten sorteras in i postfack om så är överenskommet. Gallervagnar och pallar ställs på av kund anvisad plats. Vid ordinarie runda går pallar och vagnar i retur från kunden om de står på platsen för avlämning. Vid behov från kund ska utgående gods hämtas hos kunden. Frankering av utgående post och paket från kund. Intern post och cirkulationspost ska vara mottagaren tillhanda senast ett dygn efter hämtning. Kvittera värdepost om fullmakt finns. Kvittens vid överlämnande av paket hos kund. Kunden ska ange plats för avlämning och upphämtning. Kunden ska själv ansvara för att utgående gods är förpackat för transport, och adresserat med rätt typ av adresslapp och fraktsedel (som krävs av resp. transportbolag). Skriva på fullmakt för kvittens av värdeposten. Kvittens vid överlämnande av paket. 1.3 Hantering av tvättgods Tjänsten ska utföras på helger och arbetsfria dagar där så är avtalat med kunden. Tjänsten Tvättgods som anländer till områdets godsmottagning senast kl ska hanteras och lämnas ut internt inom området samma dag. Registrering av tvättgods vid mottagning. Sorteras till rätt adressat inom området. Gallervagnar ställs på avtalad plats hos kund. Hämta smutsig tvätt på avtalad plats hos kund. Returer av tomma gallervagnar hos kund. Smutsig tvätt från tvättstörtar ska sorteras efter kodning. Ange plats för avlämning och upphämtning. Där tvättstört finns är kund ansvarig för att hanteringen sköts på rätt sätt, t.ex. att inte sopor slängs i tvättstört. Extra debitering kan förekomma då det slängs felaktigt i Version 2.0 5

6 sop- och tvättstört. 1.4 Hantering av textilförråd Utförandetider Enligt överenskomna öppettider med kund. Tjänsten ska även utföras på helger och arbetsfria dagar där det är avtalat med kund. Tjänsten Sortering av textilier som anländer till godsmottagning samma dag. Utlämning av textilier till kundens personal mot kvittens. Sortering av textilier i förråd på korrekta platser enligt överenskommelse med kund. Inventering och beställning av nya textilier då lagersaldo efter inventering visar sig understiga beställningspunkter om så är överenskommet med kund. Uppge beställningspunkt där så krävs. 1.5 Hantering av laboratorieförsändelser Tjänsten ska även utföras på helger och arbetsfria dagar där det är avtalat med kund. Tjänsten Laboratorieförsändelser är gods som kommer i specialemballage/boxar och/eller är tydligt märkta. Kvittering och registrering av laboratorieförsändelser. Kontroll av inkommande laboratorieförsändelser samt anmäla och meddela ev. skada på gods till berörd distributör och mottagare hos kunden. Direktleverans till kund. Kvittera vid överlämning till kund. Arkivering av kvittens på godsmottagning. Laboratorieförsändelser samlas in och levereras enligt kundens önskemål. Returlådor körs tillbaka till godsmottagning vid nästa ordinarie leverans. Ange plats för avlämning och upphämtning. Version 2.0 6

7 1.6 Hantering av läkemedel Tjänsten ska även utföras på helger och arbetsfria dagar där det är avtalat med kund. Tjänsten Distribution av läkemedelsboxar, apoteksvaror och läkemedelsvätskor. Kvittering och registrering av läkemedel. Kontroll av inkommande läkemedelsförsändelser samt anmäla och meddela ev. skada på gods till berörd distributör och mottagare hos kunden. Sortering av försändelser och distribution till rätt kund på området. Kvittering av leverans av läkemedel ska göras av behörig personal hos kunden. Korrekt förvaring av läkemedel och upprättad egenkontroll för temperaturtagning. Läkemedelsboxar förvaras separat från andra varor, i låst vagn eller i låst utrymme och är inte tillgängliga för obehöriga. Ange plats för avlämning och upphämtning. Ansvarar för att läkemedelsboxarna är plomberade och korrekt märkta vid returnerandet. Ansvara för att informera vaktmästeriet om de har stängt. 1.7 Hantering av medicinska gaser Tjänsten ska även utföras på helger och arbetsfria dagar där det är avtalat med kund. Tjänsten Distributionen av medicinska gaser inom sjukhuset inklusive skötseln av gasförrådet. Kvittering och registrering av medicinska gaser. Kontroll av inkommande medicinska gaser samt anmäla och meddela ev. skada på gods till berörd distributör och mottagare hos kunden. Leverera och sortera tuberna till respektive kund. Hämta tomma/använda gasflaskor som ska returneras. Hantera medicinska gaser på korrekt sätt t.ex. genom förvaring i låst utrymme i väntan på transport från godsmottagning. Inventering och beställning av medicinska gaser kan förekomma. Version 2.0 7

8 Ange plats för avlämning och upphämtning. Uppge beställningspunkt där så krävs. 1.8 Hantering av patientmat Tjänsten ska utföras på helger och arbetsfria dagar där det är avtalat med kund. Tjänsten Direkt vid ankomst ska patientmat delas ut till respektive kund där den lämnas på avsedd plats till personal hos kunden. Finns personal inte tillgänglig för mottagande kan vagn lämnas på avsedd plats. Returvagnar hämtas efter angiven tid och plats av kund. Ange plats för avlämning och upphämtning. 1.9 Hantering av vätskeförråd Tjänsten ska även utföras på helger och arbetsfria dagar där det är avtalat med kund. Tjänsten Kontroll av inkommande leveranser av vätskor samt anmäla och meddela ev. skada på gods till berörd distributör och mottagare hos kunden. Ta emot vätskor och ställa in på anvisad plats av kund. Kvittering och registrering av vätskor. Inventering ingår när lagersaldo understiger de överenskomna beställningspunkterna. Uppge beställningspunkt där så krävs. Version 2.0 8

9 2 Avfallshantering 2.1 Avfallshantering Tjänsten ska utföras på helger och arbetsfria dagar där så är angivet. Tjänsten Hämtning av hushållsavfallet sker som minimum två gånger per dag. Avfall i form av vårdens specialavfall/farligt avfall slängs av kund i specialbehållare med märkning vilket hämtas efter överenskommelse med kund. Källsorterat avfall, d.v.s. övriga fraktioner, hämtas i miljö- /avfallsrum. Sekretessavfall hämtas i miljö-/avfallsrum efter beställning eller enligt överenskommelse. Grovavfall och annat skrymmande avfall, t.ex. möbler, elektronik, vitvaror m.m. hämtas på beställning från kund. Använda toners till skrivare hämtas på beställning eller enligt överenskommelse med kund. Miljörummen hos respektive kund är prydligt i ordning och hålls luktfritt. Ange plats för avlämning och upphämtning. Hämtning sker enbart om avfallet är rätt förslutet. Sortera fraktioner i rätt anvisat kärl. Fylla i lappen som ligger i respektive miljörum med information gällande farligt avfall. Kunden debiteras rörligt för farligt avfall, grovavfall och sekretessavfall. Version 2.0 9

10 3 Patientnära tjänst 3.1 Patienttransporter och ledsagning Utförandetider Bemanning enligt överrenskommelse med kund. Hämtning av patienten ska ske när det finns en överenskommen tidpunkt med max avvikelse om +/- fem minuter. Inställelsetid på högst 30 minuter från beställning. Tjänsten Patienten körs eller ledsagas till anvisad plats. Patientbritsar, rullstolar och övrig utrustning ska lämnas tillbaka på angiven plats. Patienttransport går före en ledsagning. Patienttransport beställs av kunden. Ange plats för avlämning och upphämtning. Version

11 4 Övriga vaktmästeritjänster 4.1 Möblering och iordningsställande av konferensrum Tjänsten ska utföras på helger och arbetsfria dagar där det är avtalat med kund. Tjänsten Konferensrum möbleras och ställs i ordning efter bokning och instruktion från kund senast tio minuter innan bokning. Förbrukningsmaterial fylls på innan nästa bokning. Synligt löst skräp plockas bort och slängs. Om extra sopor utöver ordinarie papperskorgar finns så samlas dessa ihop vid iordningställandet. Informationen kring vilket konferensrum som ska iordningsställas, t.ex. genom ett bokningssystem. Bokningen ska vara gjord senast två dygn innan. Kategori av tjänst Abonnemangstjänst och/eller avropstjänst. 4.2 Låsarbete Tjänsten ska utföras på helger och arbetsfria dagar där det är angivet. Tjänsten Kunden som beställer upplåsning av skåp eller liknande måste legitimera sig och bevisa att skåp eller liknande tillhör vederbörande. Legitimering och skriftlig kvittens sker av ansvarig chef hos kund. Kategori av tjänst Abonnemangstjänst och/eller avropstjänst. 4.3 Ommöblering och möbelmontage Tjänsten ska utföras på helger och arbetsfria dagar där det är angivet. Tjänsten Ommöblering kan vara att exempelvis flytta ett bord, ett par stolar eller en hylla inom fastigheten. Exempel på montage kan vara hopsättning av en säng eller bord. Ommöbleringar och möbelmontage utförs inom tre arbetsdagar från beställning från kund eller vid senare Version

12 tillfälle om så är överenskommet. Vid förfrågan från kund utföra besiktning och lämna uppskattning av tidsåtgång. När den uppskattade tiden för utförande inte stämmer meddelas kunden och tillfrågas om avslut eller fortsättning. Ommöblering ska alltid utföras av minst två personer från vaktmästeriet, då lyftet kräver det. Kunden får ej delta i arbetet. Ommöblering och möbelmontage är enklare vaktmästeritjänster och får inte överskrida 120 minuter. Flyttarbeten får endast utföras inom kundens egna lokaler, samt från kundens lokaler till ett förråd placerat i fastigheten. Vaktmästaren får inte borra eller spika i väggar, tak eller golv (kontakta driften på sjukhuset). Flytt av möbler från en fastighet till en annan fastighet får inte göras av vaktmästeriet. I detta fall ska kunden avropa upphandlad flyttfirma. Informera internt hos kund att vaktmästare inte får borra i tak, vägg, golv. Kategori av tjänst Avropstjänst. 4.4 Flagghissning Definition Hissa flaggor vid nationella högtidsdagar och officiella flaggdagar, samt dagar som är angivna utöver officiella flaggdagar. Utförandetider Flaggan ska vara hissad under följande tider: Sommartid: Vintertid: Tjänsten Säkerställa att flagga som ska hissas/har hissats är hel och ren samt har officiella mått och färger. Säkerställa att hissanordning för flagga fungerar. Torka flagga vid behov och sedan vika flaggan och lägga den på avsedd förvaringsplats. Felanmälning av trasig flagga och hissanordning. Kundens ansvar Tillgång till lokaler där flaggan förvaras. Version

13 4.5 Kopieringsservice Tjänsten ska utföras på helger och arbetsfria dagar där det är angivet. Tjänsten Vid förfrågan utföra kopieringsärende som är beställt av kund. Logga kopieringsärendet (starttid, sluttid, fullständigt för och efternamn, avdelning). Kundens ansvar Lämna instruktioner om antal kopior, storlek, dubbelsidigt, häftat, färg eller svart/vit. Kategori av tjänst Avropstjänst. Version

Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Servicecenter

Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Servicecenter Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management Servicecenter Inledning Affärsområdet Facility Management arbetar med framtagande och utveckling av befintliga och nya tjänster som underlättar för dig som

Läs mer

Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management. Lokalvård

Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management. Lokalvård Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management Lokalvård Inledning Affärsområdet Facility Management arbetar med framtagande och utveckling av befintliga och nya tjänster som underlättar för dig som kund

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Godsmottagning och interntransport

Läkemedelsförsörjning - Godsmottagning och interntransport Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-53197 Fastställandedatum: 2018-11-29 Giltigt t.o.m.: 2019-11-29 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL Därför behöver vården servicetjänster Avdelningen för Servicetjänster och Logistik, SoL Varumottagning Karolinskas varumottagningar hanterar nästan allt gods som levereras till sjukhuset. Det finns en

Läs mer

Central godsmottagning (CGM)

Central godsmottagning (CGM) 1(6) Central godsmottagning (CGM) Innehåll 1. Allmänt... 1 2. Trafikalt... 5 3. Safety... 5 4. Security... 5 5. Miljö... 5 6. Uppföljning och efterlevnad... 6 7. Referenser... 6 7.1 För ytterligare information,

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09 Välkommen till SkåneFörrådet Version -06-09 Telefon 0770-11 11 00 menyval 1 Telefontider Måndag fredag kl. 08.00 15.30 Öppettider Vardagar kl. 08.00 15.30 Stängt helgdagar och helgaftnar Fax 046-30 42

Läs mer

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta.

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta. 1 (7) Datum 2017-03-16 Sak- och Diarienr (åberopas) 949-A398-713/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Ansvarig handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se FRÅGOR OCH SVAR

Läs mer

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral Företag Mottagning av verksamheters grovavfall

Läs mer

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09 Välkommen till SkåneFörrådet Version -06-09 Telefon 0770-11 11 00 menyval 1 Telefontider Måndag fredag kl. 08.00 15.30 Öppettider Vardagar kl. 08.00 15.30 Stängt helgdagar och helgaftnar Fax 046-30 42

Läs mer

Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m.

Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. Matavfall, restavfall och osorterat hushållsavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade

Läs mer

Processbeskrivning av dialysleveranser till PD-patienter

Processbeskrivning av dialysleveranser till PD-patienter Processbeskrivning av dialysleveranser till PD-patienter DokumentID 030 v1.0-1212 Den senaste versionen finns att ladda ner på: www.apoex.se/stockholm Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 2 2.

Läs mer

Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m.

Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. Matavfall, restavfall och osorterat hushållsavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade

Läs mer

Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1. Innehållsansvarig: Katarina Patriksson, Sektionsledare, Avdelning 34 (kapat) Giltig från:

Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1. Innehållsansvarig: Katarina Patriksson, Sektionsledare, Avdelning 34 (kapat) Giltig från: Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1 Innehållsansvarig: Katarina Patriksson, Sektionsledare, Avdelning 34 (kapat) Giltig från: 2015-11-27 Godkänt av: Ulrika Mattsson Kölfeldt, Verksamhetschef,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Instruktioner och information om hämtning och avregistrering av personligt förskrivna hjälpmedel

Instruktioner och information om hämtning och avregistrering av personligt förskrivna hjälpmedel er och information om hämtning och avregistrering av personligt förskrivna hjälpmedel 1. Allmänt Hämtning kan beställas när hjälpmedel ska återlämnas eller av annan anledning ska skickas till Hjälpmedelscentralen.

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Att tänka på när du beställer transporter till 19000 (018-611 90 00)

Att tänka på när du beställer transporter till 19000 (018-611 90 00) 2011-11-03 1 (2) Att tänka på när du beställer transporter till 19000 (018-611 90 00) Vid patienttransportbeställningar. 1. Säg vilken avdelning och ev sida du ringer ifrån. Ex 30E2 2. Vart patienten skall

Läs mer

1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING

1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING 1 (100226 ) Uthyrning av lokaler i församlingsgården 1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING 1.1 Bakgrund Som öppen folkkyrka vill församlingen även ha öppna församlingslokaler. Dessa är i första hand till

Läs mer

INFORMATION FRÅN KTH-POST

INFORMATION FRÅN KTH-POST 20120305 INFORMATION FRÅN KTH-POST Fr.o.m. 2012-01-01 har KTH övergått till streckkodskuvert Kuvert med streckkod beställs från Svanströms Det innebär att alla utgående brev ska vara försedda med skolans/avdelningens

Läs mer

Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund

Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2010-12 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... 1 Ansvar för kundlager... 2 Utbildning för lageransvarig...

Läs mer

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version cuh Jan Pettersson 2012-11-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Solna SWEDEN. Kontaktperson (1.4) Telefonnummer växel (1.5) Telefonnummer direkt (1.6)

Solna SWEDEN. Kontaktperson (1.4) Telefonnummer växel (1.5) Telefonnummer direkt (1.6) 1 (6) 1. Avtalsparter Leverantören (1.1) Apoteket AB (Apoteket) Adress (1.2) Organisationsnummer (1.3) Dalvägen 12 556138-6532 169 56 Solna SWEDEN Kontaktperson (1.4) Telefonnummer växel (1.5) Telefonnummer

Läs mer

Renhållningstaxa 2019

Renhållningstaxa 2019 Renhållningstaxa 2019 1(7) Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) samt Söderköpings kommuns

Läs mer

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll:

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Fraktsedlar kvittera/mottaga... 1 Nya fraktförsändelser... 1 Automatisk kvittering av leveranser... 3 Avvisade försändelser, retur från mottagaren...

Läs mer

Avfallsstaxa 2018 för avfallshantering i Bollnäs kommun

Avfallsstaxa 2018 för avfallshantering i Bollnäs kommun Avfallsstaxa 2018 för avfallshantering i Bollnäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27, 198. Gäller from 2018-01-01. Avgifter är angivna inklusive och exklusive moms för privatpersoner och exklusive

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

Kontaktperson (1.4) Telefonnummer växel (1.5) Telefonnummer direkt (1.6)

Kontaktperson (1.4) Telefonnummer växel (1.5) Telefonnummer direkt (1.6) 1 (6) 1. Avtalsparter Leverantören (1.1) Apoteket AB (Apoteket), Dalvägen 12, 169 56 SOLNA Besöksadress till lokalt apotek. (1.2) Organisationsnummer (1.3) 556138-6532 Kontaktperson (1.4) Telefonnummer

Läs mer

1 (5) BILAGA 2008-09-19 LS 0809-0799 Mjuka servicetjänster i OPS-upphandling för NKS Inledning De mjuka FM-tjänster som föreslås ingå i OPS-upphandlingen är tjänster som dels väsentligt påverkar utformningen

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan)

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) Vi förbehåller oss rätten att göra en rutinmässig kontroll av de som ansöker om försäljnings- och

Läs mer

Produktförteckning / Beställningsformulär Tyg metervara 100% bomull Bredd 146cm

Produktförteckning / Beställningsformulär Tyg metervara 100% bomull Bredd 146cm Tyg metervara 100% bomull Bredd 146cm Bengt Bengt Bengt Turkos/Brun 490:- Beige/Svart 490:- Beige/Grön 490:- Nils Nils Emma Svart/Vit 490:- Grön/Vit 490:- Grön/Vit 495:- Tyg metervara 100% bomull Bredd

Läs mer

Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare

Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare Kontorsmateriel Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare Omfattning - 11 produktkategorier 1. Skrivbordsartiklar 2. Pennor 3. Block 4. Arkivering,

Läs mer

Frakt och godshantering Leveransadress vid försändelser till mässan/utställningen: Skövde Kulturhus Hertig Johans gata 2 541 30 SKÖVDE

Frakt och godshantering Leveransadress vid försändelser till mässan/utställningen: Skövde Kulturhus Hertig Johans gata 2 541 30 SKÖVDE utställarinformation Välkommen som utställare till Unilabs vårmöte klinisk kemi 23-25 april 2013 på Skövde Kulturhus. I detta dokument finns information och villkor som är bra att känna till när Ni planerar

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1. Innehållsansvarig: Katarina Patriksson, Sektionsledare, Avdelning 34 (kapat) Giltig från:

Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1. Innehållsansvarig: Katarina Patriksson, Sektionsledare, Avdelning 34 (kapat) Giltig från: Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1 Innehållsansvarig: Katarina Patriksson, Sektionsledare, Avdelning 34 (kapat) Giltig från: 2018-03-16 Godkänt av: Ulrika Mattsson Kölfeldt, Verksamhetschef,

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES 1. BAKGRUND 1.1. Följande produktvillkor gäller för Green Cargo AB:s ( Green Cargo ) utförande av tjänsten vagnslast inrikes för kunden angiven i kundavtal ( Kunden

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 2018-11 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp...1 Ägande av hjälpmedel på kundlager...1 Kriterier för ett nytt kundlager...2 Ansvar för kundlager...2 Verksamhetssystem...2 Beställning

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090630-1

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090630-1 1(8) Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090630-1 Dat Ansv Fråga Svar 16/6 Blekinge Kronoberg Bilaga 9 Orderrader; Uppdelat vad som avser Kronoberg och vad som avser Blekinge? Orderrader som plockas på

Läs mer

Manual Anläggningsentreprenörer

Manual Anläggningsentreprenörer 1 Manual Anläggningsentreprenörer Anläggning allmänna krav på utformning och lagerhållning Rutinbeskrivning utlastning och transport av förpackningsmaterial från anläggningar till slutmottagare 2 Anläggning

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Ovanåkers kommun

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Ovanåkers kommun Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-26, 76. Gäller from 2019-01-01. Avgifter är angivna inklusive och exklusive moms för privatpersoner och exklusive

Läs mer

Returinstruktion för AccuVac-behållare

Returinstruktion för AccuVac-behållare Returinstruktion för AccuVac-behållare OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp är 10 000 SEK. Avgiftens storlek

Läs mer

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Bollnäs kommun

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Bollnäs kommun Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Bollnäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17 224. Gäller from 2019-01-01. Avgifter är angivna inklusive och exklusive moms för privatpersoner och exklusive

Läs mer

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Fullständig version finns på kommunens webbplats www.kungalv.se Gäller fr.o.m 2015-10-01 Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Guide för avsändare TNT s Express Import system Ett enkelt onlineverktyg som gör det lättare för avsändare och mottagare att organisera importförsändelser. TNTs Express Import System

Läs mer

Att sälja receptfria läkemedel i butik

Att sälja receptfria läkemedel i butik Att sälja receptfria läkemedel i butik Egenkontrollprogram Mallen för detta egenkontrollprogram följer kapitelindelningen i Läkemedelsverkets vägledning Att sälja receptfria läkemedel i butik som går att

Läs mer

Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning

Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning Ert datum SE-571 29 Nässjö Version 3 Telefon: 0380-727 00 Telefax: 0380-727 19 www.banverket.se Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning Handläggare: Jan Lidby Tel.

Läs mer

24-27 september 2009 MÄSSTIDER

24-27 september 2009 MÄSSTIDER 24-27 september 2009 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Beställningar bör vara oss tillhanda senast: Fredag 21 augusti Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

Avfallskärl 2014. Avropsstöd. Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12

Avfallskärl 2014. Avropsstöd. Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12 Avropsstöd Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Geografisk indelning... 4 4. Avrop på ramavtalet... 4 5. Beställning... 4 5.2 Kundservice... 5 6. Pris...

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

easyfairs IT-mässor GÖTEBORG Svenska Mässan, Göteborg - 26/01-27/01/2011 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter

easyfairs IT-mässor GÖTEBORG Svenska Mässan, Göteborg - 26/01-27/01/2011 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter easyfairs IT-mässor GÖTEBORG Svenska Mässan, Göteborg - 26/01-27/01/2011 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Tekniska beställningar skall vara oss tillhanda senast: 2010-12-20 Vi reserverar

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB Ver:2 Sid: 1 Allmänna transportbestämmelser Inrikes AB 2015 (gällande från 2015-10-01) Ver:2 Sid: 2 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp

Läs mer

Bilaga 7 Allmänna villkor vid avrop. Städprodukter och mjukpapper

Bilaga 7 Allmänna villkor vid avrop. Städprodukter och mjukpapper Bilaga 7 Allmänna villkor vid avrop Städprodukter och mjukpapper 16-108 Innehållsförteckning Allmänna villkor... 3 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner... 3 3 Kontrakt... 4 4 Priser... 4 5 Småorderavgift...

Läs mer

Skebäcks Varfsförening

Skebäcks Varfsförening Skebäcks Varfsförening ORDNINGSFÖRESKRIFTER för området vid Skebäcks småbåtshamn Ordningsföreskrifter beslutade på styrelsemöte 2012-01-12. Sid 1(5) ORDNINGSFÖRESKRIFTER Inledning Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Posthantering inom CRC

Posthantering inom CRC 1 2007-04-10 CRC-service Posthantering inom CRC UMAS-posten sköter distributionen av interna och externa postförsändelser. Kontaktuppgifter för UMAS-posten: UMAS-posten Ingång 26 C Ulf Hansson tel 040-33

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

Leveransvillkor för konsument - BULK

Leveransvillkor för konsument - BULK Leveransvillkor för konsument - BULK Leveranstid Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 september - 31 mars. Under övrig tid sker leverans inom tio (10) arbetsdagar.

Läs mer

Vi vill effektivisera och spara pengar. Vill ni?

Vi vill effektivisera och spara pengar. Vill ni? Vi vill effektivisera och spara pengar. Vill ni? Elektroskandia Tjänster Kund Lönsamma projekt Ökad lönsamhet och lösning på kapacitetsbristen! Elektroskandia Tjänster Kund Lönsamma projekt Elektroskandia

Läs mer

Brf Trollbäcksporten Trivsel- och ordningsregler

Brf Trollbäcksporten Trivsel- och ordningsregler Brf Trollbäcksporten Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler för oss som är medlemmar i Brf Trollbäcksporten. För vår gemensamma trivsel har styrelsen tagit fram följande information som

Läs mer

Pump för enteral nutrition förskrivs i Sesam LMN. Inloggning sker med ditt etjänstekort och SITHS-certifikatet som finns på kortet.

Pump för enteral nutrition förskrivs i Sesam LMN. Inloggning sker med ditt etjänstekort och SITHS-certifikatet som finns på kortet. Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Sida 1 (7) Senast uppdaterad: 2018-02-15 Denna manual uppdateras efterhand. Undvik att skriva ut dokumentet och istället länken hit från Sesam LMN eller Vårdgivare

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Bygglogistikcenter i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

Bygglogistikcenter i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden Bilaga 1 till AF-del avseende Bygglogistikcenter i Hjorthagen Bygglogistikcenter i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilområde med ambitionen

Läs mer

FÖRESKRIFTER. Storköksutrustning

FÖRESKRIFTER. Storköksutrustning FÖRESKRIFTER Storköksutrustning 16-126 Innehållsförteckning 1 FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTER OCH PRODUKTLEVERANSER... 3 1.1 Leveranstid/inställelsetid... 3 1.2 Utgående produkter/ersättningsmodeller... 3 1.3

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, version Gäller fr.o.m

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, version Gäller fr.o.m Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, version 1.6.1 Gäller fr.o.m. 2018-02-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (15) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för

Läs mer

Rutin för inköp av kemikalier

Rutin för inköp av kemikalier UFV 2017/1750 Rutin för inköp av kemikalier Hantering från beställning till avfall Uppsala universitet Fastställd 2017-10-23 av universitetsdirektör Katarina Bjelke Innehållsförteckning Syfte 3 Ansvar

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Avfallstaxa Sigtuna kommun. Småhus.

Avfallstaxa Sigtuna kommun. Småhus. Avfallstaxa Sigtuna kommun Småhus www.sigtunavatten.se/avfall Avfallstaxa för småhus i Sigtuna kommun Utdrag ur avfallstaxan som gäller från och med den 1 januari 2017. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

-------------~ -~ --------_'1>_~_ - 'r~

-------------~ -~ --------_'1>_~_ - 'r~ ""f"c"' VÄSTRA 'Y GÖTALAN D SREG ONEN Till gång till faktorkoncentrat för patienter med blödarsjuka 4.0 Dokumentansvarig Dm/id-nummer Fredrik Vondracek, Kval itetsansvarig apotekare, Sjukhusapoteket VG

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor Allmänna Villkor Vi vill gärna informera dig om vilka regler och villkor som gäller då du bokar rum och/eller bor på. Reglerna har utgångspunkt i SHR rekommendationer med några smärre ändringar. är medlem

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser

Allmänna transportbestämmelser Allmänna transportbestämmelser 2014 (gällande från 2014-09-01) Bring Cargo Inrikes AB 1 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1 Offertens

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2016

RENHÅLLNINGSTAXA 2016 RENHÅLLNINGSTAXA 2016 2 Gäller from 2016-01-01 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige 2016-01-01 RENHÅLLNINGSENHETEN Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Mottagningskontroll Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt

Läs mer

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar.

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar. V.21 Avfallshantering V.21.1 Lokaler Avfallsrum Kopieringsrum Soprum Pentry I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren

Läs mer

Innehåll 2 3 4 5 6 7 8-10 11 12 13

Innehåll 2 3 4 5 6 7 8-10 11 12 13 Innehåll 2 3 4 5 6 7 8-10 11 12 13 Om Camrent Produkter och tjänster Avtalet i punktform Orderläggning Registrering av kund Bra att veta Hitta på hemsidan Se statusen på en order Boka frakt Kontaktuppgifter

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Personliga medicinska behandlingshjälpmedel

Personliga medicinska behandlingshjälpmedel RUTINER FÖR HANTERING OCH BESTÄLLNING Personliga medicinska behandlingshjälpmedel samordnar (HMC) samordnar hantering och beställning av personliga medicinska behandlingshjälpmedel vid användning i ordinärt

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

Containrar för uthyrning - företag

Containrar för uthyrning - företag Containrar för uthyrning - företag Täckta containrar T8 Täckt container. Utkörning och hemtagning av liftdumper. Tömning på plats av baktömmande lastbil. Plastluckor fram som är lätta att öppna och stänga.

Läs mer