BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan)"

Transkript

1 BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) Vi förbehåller oss rätten att göra en rutinmässig kontroll av de som ansöker om försäljnings- och marknadsföringsplats via skattemyndigheten och miljöförvaltningen. Brott mot/avvikelse från någon av nedanstående punkter kan leda till avvisning och/eller debitering i efterhand. I samband med avtalsskrivning kommer organisationsuppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos Örebrokompaniet. Uppgifterna kommer att sparas och även delges till övriga berörda myndigheter inom ramen för Jubileumsveckan. Örebrokompaniet är skyldiga att på begäran från sökande rätta, blockera och upplåta uppgifter enligt 28 PuL. Under Jubileumsveckan kommer du som får en försäljnings- eller marknadsföringsplats ha en kontaktperson som du kan kontakta om det skulle uppkomma eventuella frågor, klagomål, felanmälningar mm. Obs! Varje kväll efter stängning skall tältet städas och tömmas på sopor. Marknadsbord ska tömmas och tältväggar monteras ihop. Eventuellt kvarlämnade varor, skyltar, möbler, presenningar m.m. vid marknadsborden kommer varje kväll plockas bort samt fraktas iväg från festivalområdet. Om du har bokat tältplats för hela veckan får du lämna saker i tältet men på egen risk. 1. ANSVAR Örebrokompaniet ansvarar inte för organisationens utrustning och produkter, inte heller för skadegörelse, stöld, inbrott, tillfälliga elavbrott eller dylikt. Platsinnehavaren/organisationen: ansvarar för eventuella skador som drabbar Örebrokompaniets och Örebro kommuns egendom eller tredje man med anledning av nyttjandet av försäljning- eller marknadsföringsplatsen och som kan härledas till oaktsamhet från platsinnehavarens sida. ska själv skaffa de försäkringar som kan komma att behövas under festivalen. ansvarar för att hålla området kring platsen rent från skräp och dylikt. får inte agera så att Örebrokompaniet blir skadeståndsskyldigt eller får straffansvar. 2. AVFALLSHANTERING Samtliga försäljare förbinder sig att källsortera eget avfall enligt Örebrokompaniets anvisningar. Det avfall som skall sorteras är: plast metall

2 glas returglas pappersförpackningar restavfall Sorteringskärl kommer att finnas tillgängliga i närheten av Slottsparken och organisationen förbinder sig att varje kväll städa platsen och förflytta skräp till dessa kärl. Örebro kommun tar därefter hand om det sorterade avfallet direkt på plats. Det är förbjudet att: använda publika sopkärl till matavfall, emballage mm. kasta grov-avfall och annat farligt avfall på plats. hälla ut använt vatten i dagvattenbrunnar och avlopp. 3. ELEKTRICITET Mängden tilldelad el anges på kontraktet, Örebrokompaniet har av säkerhetsskäl rätt att koppla bort ej godkänd eller skadad utrustning samt utrustning som drar mer el än den som är beställd. För att kunna garantera leverans av beställd el mängd måste beställningen vara hos Örebrokompaniet tillhanda senast 30 juni. Vid eventuell beställning av extra el under festivalen skall avtal tecknas mellan organisationen och Örebrokompaniet innan extra el kopplas in. Örebrokompaniet kan ej garantera önskad el mängd samt att extra beställningar går att lösa i efterhand. 4. FRAMKOMLIGHET Det är ej tillåtet att: lagra eller placera föremål utanför den egna försäljning- eller marknadsföringsplatsen. Ytan bakom är inte en del av platsen och avfall, möbler, kärror mm får inte placeras och/eller förvaras där. blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler, vattenposter etc. ordna sitt försäljnings- eller marknadsföringsområde med dekorationer, skyltning och försäljning på sätt som strider mot god reklam sed, stör försäljare, besökare eller andra i omgivningen. ställa upp bilar, vagnar eller lösa reklamanordningar/skyltar på festivalområdet. 5. GASOL Gasol och andra gaser samt lättantändliga vätskor får inte användas, hanteras eller förvaras utan särskild anmälan.

3 6. IN- OCH UTFLYTTNING Inflyttning får påbörjas tidigast klockan den dagen man ansökt om att få upplåta försäljningeller marknadsföringsplatsen. Alla aktörer och aktiviteter måste vara redo att ta emot besökare från klockan 12.00, då evenemangsområdet öppnar. Utflyttning samt städning ska genomföras tidigast 20:00 eller vid stängning av festivalområdet. Inga bilar är tillåtna i området fram till 00:00 varje dag. För er som bokar återkommer vi med exakta tider vecka LJUDNIVÅER Det är inte tillåtet att använda någon form av ljudanläggning. 8. PLATSAVGIFT Platsavgiften är fast och oberoende av försäljning, besökarantal, väder mm. Om betalning ej sker enligt överenskommelse kan platsen återkallas och betalningskrav kvarstå. Örebrokompaniet återbetalar inte platsavgiften omorganisationen inte utnyttjar sin plats, oavsett anledning. 9. PRODUKTER Det är platsinnehavarens skyldighet att tillgodogöra sig information om rådande lagstiftning (se och för mer information). Produktsäkerhetslagen kräver att både varor och tjänster som säljs ska vara säkra och godkända. De produkter som kan vara farliga för användaren måste vara CE-märkta. De regler som gäller i butiker gäller också under Jubileumsveckan. Endast de produkter som uppges i kontraktet, och/eller blivit skriftligen godkända av Örebrokompaniet får säljas. OBS! Det är inte tillåtet att sälja lotter, explosiva varor, sprayer, krigsleksaker, pyrotekniska varor eller annat som Örebrokompaniet bedömer olämpligt. Det är inte tillåtet att marknadsföra, distribuera eller sälja tobaksvaror, narkotiskt, pornografiskt eller politiskt material. 10. RENHÅLLNING Platsinnehavaren förbinder sig att hålla rent 5 m runt försäljningsplatsen. 11. SKATTEVERKET Oavsett om du är privatperson, näringsidkare eller har en förening så är du skyldig att följa rådande lagstiftning. Om du är osäker eller har frågor vad gäller moms, kvitton, bokföringslag mm så kontakta Skatteverket.

4 12. SKYLTNING: endast information om organisationen samt namn på de produkter som säljs eller marknadsförs får sättas upp flaggor, skyltar, vimplar, banderoller mm får endast sättas upp på den egna platsen och ska tas ner om Örebrokompaniet så kräver. Örebrokompaniet kommer ge riktlinjer för hur skyltmaterial får sättas upp. reklam för egen verksamhet får inte spridas utanför den egna försäljningsplatsen. Örebro 750 års logotyp får inte utnyttjas av organisationen eller annan part utan överenskommelse. 13. UTRUSTNING: Obs! Varje kväll efter stängning skall försäljning- eller marknadsföringsplatsen städas och tömmas på skräp som tas till tillgängliga sopkärl. Marknadsbord skall tömmas och väggar monteras ned. Eventuella kvarlämnade varor, skyltar, möbler, presenningar med mera vid marknadsborden kommer att plockas bort och fraktas iväg från festivalområdet. försäljningsytan får INTE byggas ut. endast vid regn får egen presenning läggas på, denna ska då vara vit eller genomskinlig. Innehavaren av försäljning- eller marknadsföringsplatsen ansvarar för att den utrustning som ingår återlämnas i ursprungligt skick vid festivalens slut. försäljnings- eller marknadsföringsytan samt tillhörande markytor och utrustning, skall återlämnas intakt och väl rengjort. Om så ej sker kommer debitering ske i efterhand. Bortforsling av kvarlämnat material/utrustning eller avfall debiteras platsinnehavaren i efterhand. Om det uppstår skador eller likande under veckan ska tilldelad kontaktperson informeras. Anmälan om ev. skador som orsakats av nedsatt funktion på materiel under vecka ska omedelbart göras till Örebrokompaniets kontaktperson. Denna ska ges möjlighet att inspektera skadan. 14. VARUTRANSPORTER Transporter är tillåtna fram till kl varje dag samt efter festivalområdets stängningstider (00:00). Tillstånd för inkörning på festivalområdet erhålls från Örebrokompaniet och måste ligga väl synligt i bilen. Vid missbruk dras tillståndet in. Parkering på festivalområdet bötfälls. 15. ÖPPETTIDER - Festivalen kommer att ha följande öppettider: Måndag 10/ Tisdag 11/ Onsdag 12/ Torsdag 13/

5 Fredag 14/ Lördag 15/ Samtliga organisationer förbinder sig att ha öppet fram till 18:00. Efter 18:00 får organisationen välja om denna vill fortsätta ha öppet tills området stänger. I de fall undantag från ovanstående tider godkänns ska de finnas angivna i kontraktet. 16. ÖVERLÅTELSE Försäljning- eller marknadsföringsplatsen får ej överlåtas, utan särskild överenskommelse med Örebrokompaniet. Om så sker dras tillståndet omedelbart in utan återbetalning av platsavgiften. 17. ÖVERNATTNING Det är inte tillåtet att sova/övernatta på festivalområdet, se lokal ordningsstadga 15.

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE ANSVARIGA Malmö Vin & delikatessfestival, Taste Events www.mvdfestival.se, info@tasteevents.se Projektledare, Björn Lindell, 0708-47 33 98 bjorn.lindell@tasteevents.se,

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

STOXA Viktig info! 24-26 maj 2012

STOXA Viktig info! 24-26 maj 2012 STOXA Viktig info! 24-26 maj 2012 STOXA - Stockholm Outdoor Exhibiton Area 10 minuter från Arlanda INFLYTTNING NYHET! I år har vi ökat på med fler inflyttningsdagar. Detta innebär att ni kan flytta in

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Stockholm 24 25 januari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

STOXA VIKTIG INFORMATION

STOXA VIKTIG INFORMATION STOXA VIKTIG INFORMATION 28-30 maj 2015 STOXA 12 km från Arlanda INFLYTTNING Området är öppet för monterbyggnation Måndag 25 maj 8 20 Tisdag 26 maj 8 20 Onsdag 27 maj 8 22 Vid önskemål om inflyttning vid

Läs mer

Praktisk information för utställare 12-14 februari 2015

Praktisk information för utställare 12-14 februari 2015 Praktisk information för utställare 12-14 februari 2015 Från 10 november - inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Logga in på Milas hemsida www.milamassan.se, välj för utställare,

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Göteborg 14 15 februari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Göteborg 14 15 februari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Göteborg 14 15 februari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 50 inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj För utställare sedan Logga in) och

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 51 Monternummer mailas till monteransvarig Vecka 3 Inloggningsuppgifter mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 13-14 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 13-14 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 13-14 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE 20 februari - sista dag att beställa teknik till ordinarie pris Beställningar efter detta datum medför prishöjning på listpris med 25%. www.mass-service.se,

Läs mer

Stockholmsmässans generella regler och anvisningar

Stockholmsmässans generella regler och anvisningar Stockholmsmässans generella regler och anvisningar För dig som är arrangör av ett event på Stockholmsmässan eller är utställare alternativt partner på något av Stockholmsmässans egna event gäller följande

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION SKOLDAGARNA 14-15 OKTOBER 2014

PRAKTISK INFORMATION SKOLDAGARNA 14-15 OKTOBER 2014 RAKTISK INFORMATION SKOLDAGARNA 14-15 OKTOBER 2014 DEADLINES Från v.26 inloggningsuppgifter och monternummer mailas ut till monteransvarig Gå in på www.skoldagarna.se (välj utställarlogin högst upp på

Läs mer

Malmö 1-2 februari SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA. Välkommen till Bröllopsfeber FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: MAX ALM-NORELL FOTO: FRIDA RÖNNHOLM

Malmö 1-2 februari SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA. Välkommen till Bröllopsfeber FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: MAX ALM-NORELL FOTO: FRIDA RÖNNHOLM FOTO NIE K RO N B L AD HO IDA RÖNN FOTO : FR : RO N LM FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: FRIDA RÖNNHOLM FOTO: BIRGERSDOTTER FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: MAX ALM-NORELL FOTO: RONNIE KRONBLAD

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013

ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013 ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013 Anmälan Sker genom aktuell inbjudan eller på formuläret på vår webb. Betalning Efter att anmälan är genomförd, kommer

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217

Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217 Trivselregler för boende i Skuggviolen 1 Bostadsrättsföreningen Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217 Styrelsens och boendes ansvar Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 Galleri Org nr Etableringsår Adress Postnr Ort/Land Kontaktperson Telefon Mobil Kontaktperson e-postadress Hemsida Fakturaadress om annan än

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Beställ till montern

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bak- & Chokladfestivalen 2014. För fullständig information besök www.chokladfestivalen.se Deadlines 3 Beställ

Läs mer

Villkor gällande http://www.onlinebildelar.se/

Villkor gällande http://www.onlinebildelar.se/ BESTÄLLNING Allmänna beställningsvillkor All försäljning sker med tillämpning av Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och köplagen (SFS 1990:931). Beställningar sker via internet, (priserna på hemsidan gäller

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser

Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser odlingslotter regler bestämmelser 140502 - till hemsidan Malmö stad Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser 2014-05-02 Arrendeenheten Fastighetskontoret Innehållsförteckning 1. Regler arrendatorer...

Läs mer

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE FAKTABANK OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE Med reservation för eventuella ändringar. Ung Företagsamhet Stockholmsregionen förbehåller sig rätten att debitera en avgift på faktisk kostnad om någon

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer