STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I"

Transkript

1 MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar, moppar, mopphinkar och toalettborstar. Detta material finns i städförråden som finns till höger om hissen på nedre plan, rakt fram nedanför trappan ned till puben samt i anslutning till serveringsköket på övre plan. Övrigt nödvändigt städmateriel (inkl trasor, rengöringsmedel, diskborstar, sopsäckar etc) måste förhyraren hålla med själv. Tänk på att gäster producerar mycket sopor och smutsar ned mycket. Vid större tillställningar kan det därför bli nödvändigt att tömma soptunnor och papperskorgar inomhus samt städa toaletterna under förhyrningens gång. Sopor i därför avsedda behållare kastas på kårhusets baksida, utanför lastkajen. Hushållssopor skall paketeras i väl tillslutna säckar/påsar och kastas i de gröna/gråa hjulförsedda sopbehållarna. Säckarna skall kastas i behållarna och får inte stå bredvid soptunnorna (detta drar till sig råttor). Om ni inte har bokat städning av lokalerna så ska ni sätta i nya sopsäckar i soptunnor och papperskorgar inomhus. Tänk på att moppvatten blir smutsigt fort så byt vattnet ofta. Eventuella spyor kommer att debiteras i efterhand om de inte tas upp. Särskild noggrannhet skall ägnas åt att ta bort fläckar på trägolv och tuggummin. Innan huset lämnas skall förhyraren se till att inga obehöriga finns kvar i de förhyrda lokalerna eller i de allmänna utrymmena. Personer som är behöriga att vistas i lokalerna skall kunna visa att de har nyckel/passerkort som fungerar till de lokaler som de vistas i. Generellt gäller att alla dörrar och fönster skall vara stängda när lokalerna lämnas. Alla dörrar och fönster som går att låsa skall också vara låsta. Alla lampor som går att släcka skall vara släckta då lokalerna lämnas. Om något avviker från detta anges det nedan. Beställd städning: Om förhyraren har beställt stor städning från MF behöver förhyraren själv inte ombesörja städning av golven. De instruktioner nedan som gäller städningen av golven kan därmed lämnas utan åtgärd för de lokaler som förhyraren har beställt städning av. Om förhyraren har beställt liten städning behöver förhyraren endast sopa golven och plocka upp lösa föremål från golven. Övriga instruktioner som gäller städning av golven kan då lämnas utan åtgärd för de lokaler som förhyraren har beställt städning av.

2 MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 2 (5) Aulan med scen och gubbhyllan: Trägolvet och scenen skall sopas och moppas med bara vatten eller med rengöringsolja. Alla bord, bardisk och alla andra ytor skall torkas av med vatten och rengöringsmedel. Stolar skall rengöras om det finns fläckar eller har spillts på dem. Övriga golv skall sopas och moppas med rengöringsmedel. Det är viktigt att alla fläckar och tuggummin tas bort. Tappunderlägg/spillbrickor skall tömmas och rengöras. Bord och stolar skall ställas tillbaka enligt möbleringsplan som finns i lokalen. Glaskross skall tömmas i respektive glasigloo vid lastkajen. När ni lämnar lokalerna ska lampor vara släckta och dörrar stängda och låsta. Backkylarna skall tömmas på sådant ni har ställt dit de ska dock INTE stängas av. Eventuellt spill i kylbackarna skall torkas upp. Scenen med tillhörande utrustning skall återställas i det skicka som den var i innan förhyrningen. DJ-bås och ljud- och ljusutrustning skall återställas i enlighet med ljud- och ljusföreskrifterna. Lastkajsgången: Allt skräp skall plockas upp och kastas. Golvet skall sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. Inga sopor får lämnas kvar här. Dörren till lastkajen måste vara stängd och låst då lokalerna lämnas. Se till att den går i lås! Uteplats (vid aulan): Allt skräp skall plockas upp och kastas. Sopa vid behov. Vid fläckar på plattorna skall dessa tas bort. Serveringskök (lilla köket bredvid aulan): Här ska det sopas och moppas med rengöringsmedel. Alla ytor skall torkas av och vasken rengöras och tömmas på skräp. Om kylskåpen har använts skall dessa tömmas och torkas ur. Taklamporna skall släckas med strömmen till köksutrustningen får ej stängas av. Loger, logegång och hiss: Skräp skall plockas upp och kastas. Torka av alla ytor och sopa och moppa golven med rengöringsmedel. När lokalerna lämnas skall hissen stå på övre plan och dörrarna mot trappan vara låsta. Spegelsalen: Allt skräp skall plockas upp från golvet och kastas. Golvet skall sopas och moppas med rengöringsmedel. Dörrarna mot gasquen skall låsas då lokalen lämnas. Dörren till korridoren till omklädningsrummen skall vara stängd men dock olåst. Gasquen och gasquegång: Allt skräp skall plockas upp från golven. Golven skall sopas och moppas med rengöringsmedel. Alla dörrar och fönster skall låsas och att alla lampor släckas när lokalerna lämnas. Om någon av nödutgångarna är olåst låses den med nyckel. Stolar och bord skall återställas enligt anslagen möbleringsplan. DJ-bås, fönsterkarmar, bord och stolar skall torkas av med vatten och rengöringsmedel.

3 MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 3 (5) DJ-bås och ljud- och ljusutrustning skall återställas i enlighet med ljud- och ljusföreskrifterna. Pub: Löst skräp skall plockas upp och kastas. Bardisk, bord och andra ytor skall torkas av med vatten och rengöringsmedel. Golvet ska sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. Spillbrickor (tappunderlägg) skall tömmas och rengöras. Backkylar skall tömmas och spill torkas upp. Stolarna skall stå på borden vilka skall placeras enligt anslagen möbleringsplan. Alla lampor skall släckas när lokalen lämnas. Dörrarna till gasquegången skall vara stängda och låsta och grinden ned till puben skall låsas när lokalen lämnas. Städförrådet och galgförrådet: Här skall löst skräp plockas upp och det ska vara god ordning. Allt ert material som står i kylskåpet skall avlägsnas. Kylskåpet skall torkas ur. Omklädningsrum, duschar, bastu och korridoren utanför Allt löst skräp skall plockas upp och kastas. Golvet skall sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. Bastulavarna skall sköljas av med vatten. Vid behov skall väggarna torkas av. Handfaten skall rengöras. Bastuaggregatet måste stängas av om det inte har stängt av sig självt då lokalerna lämnas. Alla lampor skall släckas då lokalerna lämnas. Kvarlämnade kläder, skor etc kan läggas i därför avsedd behållare. Dörren mellan korridoren utanför omklädningsrummen och lastkajsgången skall vara stängd och låst då lokalerna lämnas. Toaletter (entré, vid logerna, i lastkajsgången, klubbvåningen och puben): Allt löst skräp skall samlas ihop och kastas. Toaletterna skall borstas ur med rengöringsmedel. Handfat och andra ytor skall torkas av. Golven skall sopas och moppas med rengöringsmedel. Vid behov skall väggarna torkas av. Töm även trappan vid herrtoaletten i entrén på skräp, sopa och moppa trappan med vatten och rengöringsmedel. Klubbvåningen: Sopa och moppa golvet med vatten och rengöringsmedel. Återställ alla möbler i enlighet med möbleringsplanen som sitter på dörren till caféet. Möbler som ej skall vara i klubbvåningen får ej stå kvar där. Alla ytor ska torkas av med blöt trasa och rengöringsmedel. Alla fönster, dörrarna mot caféet, dörren mot lilla trappan och branddörren ska vara stängda när ni lämnar lokalerna.

4 MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 4 (5) Om ni har använt garderoben skall den återställas i vederbörligt förråd: Ställningar: Förrådet mellan klubbvåningen och cursorrummet. Metallstänger: I lådan ute i caféet Galgar skall ställas i säck i förrådet bredvid städmaterialet nere i puben, alternativt utanför detta om ni ej har denna nyckel. Caféet: Sopa golvet och moppa det med endast vatten eller rengöringsolja. Obs att vanligt rengöringsmedel INTE får användas på trägolvet och stora trappan. Alla fläckar och tuggummin måste ovillkorligen tas bort. Återställ alla möbler i enlighet med anslagen möbleringsplan. Möbler som ska vara i caféet får inte stå kvar där. Alla ytor ska torkas av med blöt trasa och rengöringsmedel. Alla fönster och dörrarna mot klubbvåningen ska vara stängda när ni lämnar lokalerna. Bord och fönsterkarmar skall torkas av med vatten och rengöringsmedel vid behov. Om ni har använt garderoben skall den återställas i vederbörligt förråd: Ställningar: Förrådet mellan klubbvåningen och cursorrummet. Metallstänger: I lådan ute i caféet Galgar skall ställas i säck i förrådet bredvid städmaterialet nere i puben, alternativt utanför detta om ni ej har denna nyckel. Entrén: Löst skräp skall plockas upp från golvet. Golvet skall sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. Bord, fönsterkarmar och andra ytor ska torkas av med blöt trasa och rengöringsmedel. Alla fönster och dörrarna ska vara stängda när ni lämnar lokalerna. Utanför entrén på framsidan av huset ska allt skräp plockas upp och kastas. Om ni flyttat på möblerna ställ tillbaka dem. Köket och diskrummet (vid Gasquen): Om ni använt kyl/frys så skall dessa tömmas på era saker. Kylen skall torkas ur. Alla avställningsytor, diskhoar etc skall torkas av. Ställ tillbaka redskap och skålar på sin plats när de är rendiskade. Se till att stekbordet är rengjort. Rengöringsmedel/diskmedel får ej användas på stekbordet. Stekbord, spisplattor och köksutrustning ska vara avstängda. Kvarvarande flytande mat skall hällas ut i vasken i diskrummet EJ hällas i sopsäckar. Skärbrädor skall rengöras och får EJ köras i diskmaskinen. Diskmaskinen skall tömmas och rengöras, den skall även vara avstängd och stängd. Diskvasken och bänkarna skall tömmas på skräp, matrester etc och torkas av. Golvet skall sopas och moppas med vatten och rengöringsmedel. Bleck måste vanligen skrubbas för hand för att bli rena, det är nästa aldrig tillräckligt att köra dem i diskmaskinen. Dörrarna till köket måste stängas och låsas och alla lampor släckas när lokalen lämnas. Elförsörjningen till köksutrustningen får EJ stängas av.

5 MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 5 (5) Bötesbelopp: I följande fall utgår följande bötesbelopp i enlighet med hyreskontraktet: Olåst ytterdörr: 2000 kr per olåst dörr Olåst innerdörr mellan förhyrda lokaler och husets allmänna ytor: 1000 kr per olåst dörr Olåst innedörr inom de förhyrda lokalerna (om dörren skall vara låst): 200 kr per olåst dörr Otillräcklig städning i aula/gasque/toalett/entré: bötesbeloppet motsvarar kostnaden för kompletterande städning av det städbolag som MF anlitar Otillräcklig städning i annan lokal: kr beroende på kvarvarande städbehov Ej borttagna fläckar på bord, stol, golv eller andra ytor: kr/fläck Möbler ej återställda enligt möbleringsplan: 50 kr per möbel som står på fel ställe Tänd lampa (om lampan skall vara släckt): 50 kr/tänd lampa Ej urtorkat handfat, diskho, toalett: 100 kr/st

Regler för lån av Winden

Regler för lån av Winden Regler för lån av Winden Fastställd av: Maskinteknologssektionens styrelse 30 mars 2015 Fall 08 Innehåll Regler för disponering av Winden... 3 Allmänna regler... 3 Regler för alkoholrelaterade arrangemang...

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB Boendeinformation Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB Betalning av hyran Betalning av hyran Hyran ska vara MS fastighets AB tillhanda

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille Reviderade 2014-12-02 Att bo med bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap med alla som bor i fastigheten. Dessa trivselregler skall underlätta

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm FÖR HYRESGÄSTER Några ord om att vårda din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande

Läs mer

Riktlinje - Lokalplan

Riktlinje - Lokalplan RIKTLINJE Lokalplan Kårhuset Lund, 15 april 2012 Axel Andersson, Kårordförande Riktlinje - Lokalplan Följande behov har identifierades under arbetes gång: Arbetsstationer till heltidarna Arbetsstationer

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst På de följande sidorna finns information om boende i hyreslägenhet och tillhörande generella ordningsregler. Du som bott i hyresrätt tidigare är säkert välbekant med informationen,

Läs mer

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN Välkommen hem - här kan du läsa om vad du bör tänka på för att trivseln i ditt och dina grannars boende ska bli så bra som möjligt. Du får också råd om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt. VÄLKOMMEN

Läs mer

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss.

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är att service ingår

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. I trappuppgången, i anslutning till entrén i varje hus, finns en anslagstavla där vi sätter upp viktig information som berör våra hyresgäster. Glöm inte att kasta ett öga på den då och då. På anslagstavlan

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Välkommen till Galären

Välkommen till Galären Välkommen till Galären Vi sammanställt, information och regler och några goda råd som gäller ditt boende. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Välkommen till Galären Innehåll: Att flytta

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring BOENDEINFORMATION Som hyresgäst finns det en del måsten och skyldigheter förutom att betala hyran och bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Vi har gjort en liten broschyr som skall hjälpa

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer