02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016."

Transkript

1 02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A /

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TEKNISKA ROTELNS TILLKOMMANDE STÄDANVISNINGAR STÄDANVISNING TEKNISKA ROTELN TEKNISKA ROTELN BOMBSEKTIONEN FREKVENS TEKNISKA ROTELN BOMBSEKTIONEN TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERTÄLJE FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERTÄLJE TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERORT FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERORT TEKNISKA FÄLTGRUPPEN ROSLAGEN FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN ROSLAGEN TEKNISKA FÄLTGRUPPEN NORRORT FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN NORRORT TEKNISKA FÄLTGRUPPEN NACKA FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN NACKA TEKNISKA FÄLTGRUPPEN VÄSTERORT FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN VÄSTERORT TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERTÖRN FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERTÖRN (21)

3 1. TEKNISKA ROTELNS TILLKOMMANDE STÄDANVISNINGAR För utrymmen som ingår i Tekniska Roteln gäller, utöver de allmänna städanvisningarna, städanvisningarna angivna nedan. Frekvenser för tekniska roteln anges från avsnitt 2. Tekniska rotelns lokaler ligger ofta i anslutning till de olika polismäöstardistrikten. 1.1 STÄDANVISNING TEKNISKA ROTELN Ansvar Städledaren ansvarar för att lokalvårdarna utför städningen enligt dessa rutiner. Inspekteras av rotelchefen eller den han/hon utser, som vid behov påtalar brister eller förbättringsmöjligheter. Arbetsbeskrivning Städledaren/Lokalvårdspersonalen ska informeras om detta standardförfarande av rotelchefen eller den han/hon utsett. Lokalvårdspersonalen ska också informeras om de särskilda kraven när det gäller materialhantering och kontamineringsrisk. Nyanställda lokalvårdare ska ges sådan information snarast möjligt under introduktionen. I denna information ska ingå att lokalvårdare alltid måste rapportera till någon inom roteln om man råkat påverka undersökningsmaterial, t.ex. genom att knuffa ner något material på golvet, eftersom bevisvärdet kan ha förändrats. Sådana händelser dokumenteras i enligt med avsnitt Lokalvården ska utföras under normal kontorstid. Allmänt om städningen Av rättssäkerhets- och kontaminationsskäl samt av smittoskäl, ska lokalerna städas noggrant och schemalagt. Se tabeller för respektive utrymme. Moppar och torkdukar, som använts på andra platser i polishuset, får inte användas inom rotelns lokaler. Detta för att hindra kontamination från t.ex. förhörsrum till tekniska rotelns lokaler. Krav för att säkerställa renheten på det material som används vid städning i Tekniska rotelns laboratorieutrymme kan komma att ställas för att säkerställa hög kvalitetssäkring och minimera riskerna för kontaminering vid de kriminaltekniska analyserna. Papperskorgar och soptunnor tömmes veckovis eller efter angiven högre frekvens. Dörrar, dörrkarmar, dörrhandtag, strömbrytare till belysning avtorkas 1 gång/vecka om inte annat anges. Generella undantag från städrutinen Då föremål står på bord, bänkar, hyllor och andra horisontella ytor ska den ytan inte städas. Riskavfallskartonger hanteras av rotelns egen personalen. Städning vid särskilda tillfällen Då material hanterats i miljörummen/högriskkedjan, som kan innebära hälsorisk angående smitta eller risk för kontamination, anges detta på dörren till aktuellt utrymme. Aktuell kontaktman från roteln ska också stå antecknad på dörren. 3 (21)

4 Då det anges 4 ggr/år under rubriken "" gäller städning mars, juni, september och december månad. När det anges 2 ggr/år gäller mars och september. 4 (21)

5 2. TEKNISKA ROTELN BOMBSEKTIONEN 2.1 FREKVENS TEKNISKA ROTELN BOMBSEKTIONEN Korridorer/Kontor damm- och Bänkar och bord (v) Hängande lampor Ventiler Brandpost Toaletter, duschar, omklädningsrum damm- och Golv (5 dag/vecka) (5 dag/vecka) Boning av golv 2ggr/år. Cafeteria, kök, pentry, lunchrum damm- och Golv (5 dag/vecka) (5 dag/vecka) Bord (5 dag/vecka) Stolar (5 dag/vecka) Boning av golv 2ggr/år. Hundhus damm- och Golv (må, ons, fre) Inventarier (må, ons, fre) Konferensrum, samlingssalar, utbildningssalar damm- och (v) Stolar (v) Boning av golv 2ggr/år. Garage damm- och Sopning av garage efter avrop från beställaren, ca 6 gång/år 5 (21)

6 Dokumentjustering Avsnitt: Datum och signatur: Utgår: Införes: 6 (21)

7 3. TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERTÄLJE 3.1 FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERTÄLJE Korridorer/Kontor damm- och Golv (må, on, fr). Hängande lampor Ventiler Brandpost. Tjänsterummen damm- och Hängande lampor Fönsterbrädor Tomma ytor på bokhyllor Fotoateljén/ undersökningsrum damm- och Golv (må, on, fr) Bänkar (v) Tomma ytor på hyllor bänk ska desinficeras före och efter varje användning. Fotoutrustning städas av personal på fältgruppen. Bänkar/ bord städas av efter utförd undersökning. Laboratoriet damm- och Hyllor (v) (dagligen) Översida dragskåp Bänkar/dragskåp/CNAskåp städas av personalen på fältgruppen efter utförd undersökning. Dokumentjustering Avsnitt: Datum och signatur: Utgår: Införes: 7 (21)

8 4. TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERORT 4.1 FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERORT Korridorer/Kontor damm- och Golv (må, on, fr). Bänkar och bord (v) Väggfasta lampetter Ventiler Brandpost Tjänsterummen damm- och Hängande lampor Fönsterbrädor Tomma ytor på bokhyllor Fotoateljén samt undersökningsrum damm- och Golv (må, on, fr) Bänkar (v) Tomma ytor på hyllor Fönsterbrädor Undersökningsbord / bord /bänkar ska desinficeras före och efter varje användning. Utförs av Fotoutrustning städas av personal på fältgruppen. Bänkar/bord städas av efter utförd undersökning. Förråd, inlämningsrum och materialrum damm- och Tomma/fria ytor (v) Laboratoriet damm- och Hyllor (v) (dagligen) Översida dragskåp bänk ska desinficeras efter DNA bärande undersökning. Utförs av personalen på fältgruppen efter utförd undersökning. Bänkar/dragskåp/ CNA skåp städas av personalen på fältgruppen efter utförd undersökning samt före helg t.ex. fr em. 8 (21)

9 Miljörum/ högriskrum damm- och Bänkar (dagligen) Bord (dagligen) Torkskåp utsida (v) (dagligen) Torkskåpen invändigt av den personal som tömmer skåpet bänk ska desinficeras efter varje användning Bänk /dragskåp städas av personalen på sektionerna efter utförd undersökning samt före helg t.ex. fr em. OBS! Endast rummets egna städutrustning ska användas vid all städning i dessa utrymme Särskild instruktion för miljörum och högriskrum I de två miljörummen och högriskrummet får inte samma städutrustningar användas, endast städutrustning av engångstyp ska användas. Särskilt skåp för städutrustning i vardera miljörum / högriskrum ska märkas med dekal. Särskilda städrockar ska användas, anvisas av Polisen. Städning ska göras uppifrån och ned. När städning ej får utföras markeras detta på dörren till utrymmet. Bilundersökningsrum damm- och Papperskorgar/Soptunnor (var 14:e dag) Golv (grovrengöring) Hyllor Bänkar/ bord / billyft städas av personalen på sektionen efter utförd undersökning samt före helg t.ex. fr em. Dokumentjustering Avsnitt: Datum och signatur: Utgår: Införes: 9 (21)

10 5. TEKNISKA FÄLTGRUPPEN ROSLAGEN 5.1 FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN ROSLAGEN Korridorer plan 3/Kontor Inget för LKPT (Länskriminalpolisens tekniska rotel) avgränsat utrymme. Disponeras tillsammans med polismästardistriktet som har städningen där. damm- och Golv (må, on, fr). Hängande lampor. Ventiler Brandpost. Tjänsterummen plan 3, rum nr. 341, 342, 343 och 344. Golvyta: 14,9, 11,3, 10,9 och 17,1 = 54,2 m 2 damm- och Hängande lampor Fönsterbrädor Tomma ytor på bokhyllor Fotoateljén plan 3. Rum nr Golvyta: 25,2 m 2 damm- och Golv (må, on, fr) Bänkar (v) * *Då inget arbetsmaterial ligger på bänkar/bord Tomma ytor på hyllor bänk ska desinficeras före och efter varje användning. Utförs av fältgruppens personal före och efter undersökning Fotoutrustning städas av personal på fältgruppen. Bänkar/bord städas av efter utförd undersökning. Inlämningsrum på plan 2 (godsrummet)rum nr Golvyta: 18,1 m 2. (Rummet disponeras tillsammans med polismästardistriktets Godsgrupp) damm- och Golv och hyllor (v) Tomma/fria ytor (v) Tork- samt kylskåp utsida (v) Torkskåpet invändigt av den personal som tömmer skåpet. Boning av golv 1 ggr/år Tork- och kylskåpens insida städas av efter att man tömmer skåpen. Förråd plan 3. Rum nr. 356 och 353. Golvyta: 5,9 + 11,7= 17,6 m 2 damm- och Tomma/fria ytor (v) 10 (21)

11 Laboratoriet plan 3. Rum nr Golvyta: 83,4 m 2 damm- och Hyllor (v) (dagligen) Översida dragskåp Bänkar/dragskåp/CNAskåp städas av personalen på fältgruppen efter utförd undersökning. Miljörum plan 3. Rum nr Golvyta: 10,0 m 2 damm- och Bord (dagligen) Torkskåp utsida (v) (dagligen) Torkskåpen invändigt av den personal som tömmer skåpet bänk ska desinficeras före och efter varje användning Bänkar städas av efter utförd undersökning. OBS! Endast rummets egna städutrustning ska användas vid all städning i dessa utrymme Särskild instruktion för miljörum och högriskrum I de två miljörummen och högriskrummet får inte samma städutrustningar användas, endast städutrustning av engångstyp ska användas. Särskilt skåp för städutrustning i vardera miljörum / högriskrum ska märkas med dekal. Särskilda städrockar ska användas, anvisas av Polisen. Städning ska göras uppifrån och ned. När städning ej får utföras markeras detta på dörren till utrymmet. Uppackningsrum/ materialrum damm- och Bilundersökningsrum plan 1. Golvyta: 54,8 m 2 damm- och Soptunnor, (var 14:e dag) Golv (grovrengöring) Hyllor Bänkar/ bord städas av efter utförd undersökning. Dokumentjustering Avsnitt: Datum och signatur: Utgår: 11 (21)

12 Införes: 12 (21)

13 6. TEKNISKA FÄLTGRUPPEN NORRORT 6.1 FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN NORRORT Korridorer/Kontor damm- och Golv (må, on, fr) Hängande lampor. Ventiler Brandpost. Tjänsterummen damm- och Hängande lampor Fönsterbrädor Tomma ytor på bokhyllor Fotoateljén/ inre undersökningsrum damm- och Golv (må, on, fr) Bänkar (v) Tomma ytor på hyllor bänk ska desinficeras före och efter varje användning. Fotoutrustning städas av personal på fältgruppen. Bänkar/ bord städas av efter utförd undersökning. Förråd damm- och Tomma/fria ytor (v) Laboratoriet damm- och Hyllor (v) (dagligen) Översida dragskåp Bänkar/dragskåp/CNAskåp städas av personalen på fältgruppen efter utförd undersökning. 13 (21)

14 Miljörum/ högriskrum damm- och Bord (dagligen) Torkskåp utsida (v) Papperskorgar/ soptunnor, (dagligen) Torkskåpen invändigt av den personal som tömmer skåpet bänk ska desinficeras före och efter varje användning Bänkar städas av efter utförd undersökning. OBS! Endast rummets egna städutrustning ska användas vid all städning i dessa utrymme Särskild instruktion för miljörum och högriskrum I de två miljörummen och högriskrummet får inte samma städutrustningar användas, endast städutrustning av engångstyp ska användas. Särskilt skåp för städutrustning i vardera miljörum / högriskrum ska märkas med dekal. Särskilda städrockar ska användas, anvisas av Polisen. Städning ska göras uppifrån och ned. När städning ej får utföras markeras detta på dörren till utrymmet. Uppackningsrum/ materialrum damm- och Golv (må, on, fr) Bord (dagligen) Papperskorgar/ soptunnor Hyllor (dagligen) Skåp (v) Bilundersökningsrum (endast yttre rum) Bordet städas av efter utförd arbetsinsats. damm- och Papperskorgar/ soptunnor(var 14:e dag) Golv (grovrengöring) Hyllor Bänkar/ bord städas av efter utförd undersökning. Dokumentjustering Avsnitt: Datum och signatur: Utgår: Införes: 14 (21)

15 7. TEKNISKA FÄLTGRUPPEN NACKA 7.1 FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN NACKA Korridorer/Kontor damm- och Golv (må, on, fr). Bänkar och bord (v) Väggfasta lampetter. Ventiler Brandpost. Tjänsterummen damm- och Hängande lampor Fönsterbrädor Tomma ytor på bokhyllor Fotoateljéer damm- och Golv (må, on, fr) Bänkar (v) Tomma ytor på hyllor Fönsterbrädor Fotoutrustning städas av personal fotosektionen Förråd damm- och Tomma/fria ytor (v) Laboratorier damm- och Hyllor (v) Papperskorgar/ soptunnor, (dagligen) Översida dragskåp bänk ska desinficeras efter DNA bärande undersökning Bänkar/dragskåp städas av personalen på sektionerna efter utförd undersökning samt före helg t.ex. fr em. 15 (21)

16 Miljörum/högriskrum damm- och Bänkar (dagligen) Bord (dagligen) Torkskåp utsida (v) Papperskorgar/ soptunnor, (dagligen) Torkskåpen invändigt av den personal som tömmer skåpet bänk ska desinficeras efter varje användning Bänkar/dragskåp städas av personalen på sektionerna efter utförd undersökning samt före helg t.ex. fr em. OBS! Endast rummets egna städutrustning ska användas vid all städning i dessa utrymme Särskild instruktion för miljörum och högriskrum I de två miljörummen och högriskrummet får inte samma städutrustningar användas, endast städutrustning av engångstyp ska användas. Särskilt skåp för städutrustning i vardera miljörum / högriskrum ska märkas med dekal. Särskilda städrockar ska användas, anvisas av Polisen. Städning ska göras uppifrån och ned. När städning ej får utföras markeras detta på dörren till utrymmet. Bilundersökningsrum damm- och Papperskorgar/ soptunnor, (var 14:e dag) Golv (grovrengöring) Hyllor Bänkar/ bord städas av personalen på sektionen efter utförd undersökning samt före helg t.ex. fr em. Dokumentjustering Avsnitt: Datum och signatur: Utgår: Införes: 16 (21)

17 8. TEKNISKA FÄLTGRUPPEN VÄSTERORT 8.1 FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN VÄSTERORT Korridorer/Kontor damm- och Golv (må, on, fr). Hängande lampor Ventiler Brandpost. Tjänsterummen damm- och Hängande lampor Fönsterbrädor Tomma ytor på bokhyllor Fotoateljén/ undersökningsrum damm- och Golv (må, on, fr) Bänkar (v) Tomma ytor på hyllor bänk ska desinficeras före och efter varje andvändning. Fotoutrustning städas av personal på fältgruppen. Bänkar/ bord städas av efter utförd undersökning. Inlämningsrum damm- och Golv och hyllor (v) Tomma/fria ytor (v) Tork- samt kylskåp utsida (v) Förråd Torkskåpet invändigt av den personal som tömmer skåpet. Boning av golv 1 ggr/år Tork- och kylskåpens insida städas av efter att man tömmer skåpen. damm- och Tomma/fria ytor (v) 17 (21)

18 Laboratoriet damm- och Hyllor (v) Papperskorgar/ soptunnor, (dagligen) Översida dragskåp. Bänkar/dragskåp/CNAskåp städas av personalen på fältgruppen efter utförd undersökning. Miljörum/ högriskrum damm- och Bord (dagligen) Torkskåp utsida (v) Papperskorgar/ soptunnor, (dagligen) Torkskåpen invändigt av den personal som tömmer skåpet bänk ska desinficeras före och efter varje andvändning Bänkar städas av efter utförd undersökning. OBS! Endast rummets egna städutrustning ska användas vid all städning i dessa utrymmen. Särskild instruktion för miljörum och högriskrum I de två miljörummen och högriskrummet får inte samma städutrustningar användas, endast städutrustning av engångstyp ska användas. Särskilt skåp för städutrustning i vardera miljörum / högriskrum ska märkas med dekal. Särskilda städrockar ska användas, anvisas av Polisen. Städning ska göras uppifrån och ned. När städning ej får utföras markeras detta på dörren till utrymmet. Uppackningsrum/materialrum damm- och Golv (må, on,fr) Bord (dagligen) (dagligen) Skåp (v) Hyllor Bordet städas av efter utförd arbetsinsats. Bilundersökningsrum damm- och Papperskorgar/ soptunnor, (var 14:e dag) Golv (grovrengöring) Hyllor Bänkar/ bord städas av efter utförd undersökning. Dokumentjustering Avsnitt: Datum och signatur: 18 (21)

19 Utgår: Införes: 19 (21)

20 9. TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERTÖRN 9.1 FREKVENS TEKNISKA FÄLTGRUPPEN SÖDERTÖRN Korridorer/Kontor damm- och Golv (må, on, fr). Hängande lampor. Ventiler Brandpost Tjänsterummen damm- och Hängande lampor Fönsterbrädor Tomma ytor på bokhyllor Fotoateljén/ inre undersökningsrum damm- och Golv (må, on, fr) Bänkar (v) Tomma ytor på hyllor Fotoutrustning städas av personal på fältgruppen. Förråd damm- och Tomma/fria ytor (v) Laboratoriet damm- och Hyllor (v) Papperskorgar/ soptunnor, (dagligen) Översida dragskåp. Bänkar/dragskåp/CNAskåp städas av personalen på fältgruppen efter utförd undersökning. Miljörum/ högriskrum damm- och Bord (dagligen) Torkskåp utsida (v) Vid tillfälle Vid tillfälle 20 (21)

21 Papperskorgar/ soptunnor, (dagligen) Särskild instruktion för miljörum och högriskrum I de två miljörummen och högriskrummet får inte samma städutrustningar användas, endast städutrustning av engångstyp ska användas. Särskilt skåp för städutrustning i vardera miljörum / högriskrum ska märkas med dekal. Särskilda städrockar ska användas, anvisas av Polisen. Städning ska göras uppifrån och ned. När städning ej får utföras markeras detta på dörren till utrymmet. Uppackningsrum/ materialrum damm- och Golv (må, on,fr) Bord (dagligen) (dagligen) Skåp (v) Hyllor Bilundersökningsrum (endast yttre rum) damm- och Papperskorgar/Soptunnor (var 14:e dag) Golv (grovrengöring) Hyllor Dokumentjustering Avsnitt: Datum och signatur: Utgår: Införes: 21 (21)

2015-05-12 A539.233/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19)

2015-05-12 A539.233/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19) 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19) Datum 2015-05-12 Diarienr (åberopas) Saknr A539.233/2014 918 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 Städinstruktioner Detta dokument (02.03 Städinstruktioner)

Läs mer

02:03 FREKVENS, DISTRIKT & AVDELNINGAR. Upphandling av lokalvårdstjänster för Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02

02:03 FREKVENS, DISTRIKT & AVDELNINGAR. Upphandling av lokalvårdstjänster för Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 02:03 FREKVENS, DISTRIKT & AVDELNINGAR Upphandling av lokalvårdstjänster för Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRÄNSPOLISAVDELNINGEN - ARLANDA 4 GRÄNSPOLISAVDELNINGEN

Läs mer

Regler för lån av Winden

Regler för lån av Winden Regler för lån av Winden Fastställd av: Maskinteknologssektionens styrelse 30 mars 2015 Fall 08 Innehåll Regler för disponering av Winden... 3 Allmänna regler... 3 Regler för alkoholrelaterade arrangemang...

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter RÅDGIVANDE REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och miljön.

Läs mer

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll 1 Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete, som ska noga planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Det ska

Läs mer

Introduktion till Strykfritt AB.

Introduktion till Strykfritt AB. Introduktion till Strykfritt AB. Kära kund tusen tack för visat intresse. Vi kommer här på några sidor att gå igenom vad det innebär att vara kund hos oss. Vi vill att du känner dig säker och trygg när

Läs mer

Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer:

Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B Städtjänster ramavtal Upph. ref.nr: 6021/UF 2007-05-01 Slutdatum: 2011-04-30 Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot har rätt att disponera ett arbetsrum i riksdagens lokaler.

Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot har rätt att disponera ett arbetsrum i riksdagens lokaler. RFS nr: 2005:9 Rubrik: Föreskrift om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter Utfärdad: 26 oktober 2005 Ändring införd: t.o.m. RFS 2010:2 Arbetsrum Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Robertsfors kommun 915 81 ROBERTSFORS Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Antagen av kommunstyrelsens sociala utskott 2012-03-12 33 ROBERTSFORS

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

INFORMATION OM BUDGIVNING

INFORMATION OM BUDGIVNING INFORMATION OM BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning är att bud inte är bindande inte ens om det lämnas skriftligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄSBYPARK 12:2 Fastighetens adress: ASKRIKEVÄGEN 9 183 51 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2009-10-01 1 Välkommen till Brf Asken! Hej och välkommen till Brf Asken. Vår fastighet byggdes 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$ t*- l.t;.. F*{.& {*;i?å olbäskem I tsohu$ Ordnings / trivselregler för brf Solbacken i Bohus Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun! Vi hoppas att ni genom att ta del

Läs mer

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening! Lyckebo Till dig som bor i vår förening! Ett bostadsområde är ett samhälle i miniatyr och precis som i samhället regleras de inbördes förhållandena av skrivna och oskrivna lagar som måste respekteras om

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trumspelaren Lokala ordningsregler

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trumspelaren Lokala ordningsregler Allmänt om ordningsregler... 2 Allmän hänsyn och trivsel... 3 Uthyrning av bostadsrätt i andra hand... 4 Barnvagnsrum... 5 Cykelrum... 6 Husdjur... 7 Kabel-TV... 8 Överlåtelse av lägenhet... 9 Ägarandel

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utgångspunkter... 4 Socialtjänstlagen rätt till bistånd... 4 Plan

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer