CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015"

Transkript

1 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post: Fastighetsbeteckning: Skolans storlek m 2 Fastighetsägare: Fastighetsägarens e-post: Antal byggnader: Antal toaletter Antal våningar: Antal klassrum: Närvarande vid inspektionen Namn Roll 1

2 Del 1. Verksamhetens egenkontroll (sittrond) STÄDNING 1. Fungerar städningen bra på skolan? Om Nej, beskriv problemet? Information/lagstöd /anteckningar 2. När sker städningen på skolan? På morgonen innan verksamhet På dagen under verksamhet På eftermiddag/kväll efter verksamhet Annat.. 3. A) Finns annan verksamhet i skollokalerna? (ej idrottshall) Om ja, vilka: B) Används gymnastiksal under kvällar och helger? C) Städas gymnastiksalen extra med anledning av det? Städning bör ske på morgon innan verksamhet eller efter verksamheten på em./kväll då dammet har hunnit sedimentera Enligt Folkhälsomyndighetens städråd (FoHMFS 2014:19) bör städningen utökas om lokaler används kvällstid och helger, duschrum bör även städas dagligen, en till flera gånger dagligen. 4. A) Skolans kostnad för städning Valfri fråga B) Yta som ska städas dagligen m 2 C) Antal timmar städning per dag h 2

3 5. Vem städar på skolan? Föräldrar Städbolag (centralt upphandlad) Personal Städbolag (ej centralt upphandlad) Egen anställd städare Annan: 6. Finns skriftliga städrutiner? Daglig- och veckostädning 7. Finns skriftliga städrutiner över städning som personalen sköter själva? Personal städar ej 8. Finns skriftliga rutiner för vad som ska ingå i storstädning? 9. Hur ofta förekommer det storstädning i skolan? 1 gång/år 2 ggr/år oftare än 2 ggr/år 10. Finns rutiner för städning på hög höjd och hur ofta det ska ske? 11. Finns skriftliga rutiner för vilka städmetoder som ska användas på olika ytor? Enligt Folkhälsomyndigheten bör det ske var 3e mån. Horisontella ytor som lysarmaturer, högt belägna hyllor mm. T ex Linoleumgolv är fuktkänsliga och ska inte svabbas. 12. Finns rutiner för rengöring av golvbrunnar i duscharna? 3

4 13. Finns skriftliga rengöringsrutiner för gymnastikredskap? 14. A) Finns skriftliga rutiner för vilka städkemikalier som ska användas på olika ytor? Det är lämpligt att anpassa rengöringen av gymnastikredskap till hur mycket de används. Finns det synlig smuts på redskapen rengörs de för sällan. Det är viktigt att det inte glöms bort utan att det finns rutiner i skolans egenkontroll för rengöring av gymnastikredskap. Att rengöra gymnastikmattor och redskap varje månad kan vara lämpligt om de används ofta. (vägledning om städning i skolor Folkhälsomyndigheten) B) Finns kemikalieförteckning för städkemikalierna? 15. Känner ni till att det finns allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19) från Folkhälsomyndigheten? 16. Finns särskild städutrustning för hygienutrymmen? Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19) 17. Finns specifika städrutiner vid utbrott av smitta? 18. Finns skriftliga rutiner för hantering av klagomål på städning? 19. Finns skriftliga rutiner för hur städavtal kan sägas upp om städningen är upprepat bristfällig? 20. Finns skriftliga rutiner för rengöring av textilier i verksamheten? Valfri fråga Alla sorters textilier, draperier, gardiner, sofföverdrag etc. 4

5 VENTILATION 21. Vad har ni för ventilationssystem? Information/lagstöd /anteckningar FTX FT F Självdrag Annat Om annat, vad?... Vet ej 22. Byts ventilationsfilter mer än en gång per år? 23. Har skolan godkänd OVK? Vet ej OVK= obligatorisk ventilationskontroll 24. Finns tillhörande luftflödesprotokoll? 25. Känner ni till riskerna med dålig ventilation? 26. Känner ni till att det finns allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) från Folkhälsomyndigheten? 27. Finns klagomål på ventilationen i skolan? Trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, allergier, hög temperatur, minska halten kemiska emissioner mm. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2014:18 bör uteluftsflödet vara minst 7 l/s och person + minst 0,35 l/s per m 2 golvarea i skolor och förskolor. 28. Finns det rutiner för att hantera klagomål på ventilationen? 5

6 29. Dokumenteras felanmälan? 30. Finns en ansvarig för att kontroll, drift och underhåll av anläggningen utförs? 31. Finns det några rutiner för kommunikation med fastighetsägare gällande ventilation? Att t ex. FÄ ger info om kommande OVK-inspektioner eller underhållsarbete osv 32. Finns tydligt avtal mellan hyresgästen och fastighetsägaren om vem som har rådighet, gränsdragning och ansvarsfördelning över ventilationen i fastigheten? 33. Har skolan kunskap om hur många personer som kan vistas i samma rum samtidigt med avseende på ventilationskapaciteten? 34. Tar ni hänsyn till ventilationskapaciteten när ni planerar verksamheten? 35. Kontrollerar ni att ventilationen är anpassad till den verksamhet som bedrivs i de olika utrymmena efter en ombyggnation? 36. När går ventilationen igång? Är på kontinuerligt Startar innan verksamheten Antal timmar innan: Startar när verksamheten startar 6

7 Del 2. Inspektion (kontroll på plats) minst 2 klassrum, fritidslokaler, gymnastiksalen, omklädningsrum och toaletter kontrolleras OBS! Bedöm om det finns synlig damm på hög höjd, på skåp, armaturer, ventilationsdon etc. i hela skolan. Fyll i svar i sista delen med Folkhälsomyndighetens frågor. KLASSRUM Städning 37. Är golven rena? (under bänkar, bakom dörrar mm) 38. Är inredningen anpassad för att underlätta städningen? Lokalens ytskikt bör vara så släta och enkla att rengöra som möjligt. Ytskikt på golv, bänkar bord och hyllor med mera ska kunna tåla daglig rengöring utan att försämras. 39. Förekommer det att elever har stolar med textilklädd dyna? 40. Förekommer heltäckningsmattor i skolmiljön? 41. Är ventilationsdonen rena? 7

8 KLASSRUM Ventilation 42. Vilken ventilation finns i klassrummet? Rum: Tilluft Frånluft Överluft Rum: Tilluft Frånluft Överluft Rum: Tilluft Frånluft Överluft Rum: Tilluft Frånluft Överluft 43. Finns deplacerande ventilationsdon? 44. Är donet förmöblerat? (gäller såväl deplacerande som tak- och vägg don) 45. Finns någon form av information om personbelastning gällande ventilation uppsatt? (ex utskrivet på ritning eller på skylt vid rum) Ja (gäller övergripande i skolan) 46. Hur är personalens och elevers upplevelse av ventilationen i skolan? Bra Ganska bra Ganska dålig Dåligt 8

9 47. Fungerar ventilationen? Kontrollera med rökpenna eller papper går inte att kontrollera går inte att kontrollera går inte att kontrollera går inte att kontrollera 48. Koldioxidmätning genomförd i klassrum? OM Koldioxidmätning utförts: Rum: CO2: Antal pers: Rumsyta: Rum: CO2: Antal pers: Rumsyta: Rum: CO2: Antal pers: Rumsyta: Rum: CO2: Antal pers: Rumsyta: ENTREER Städning 49. Är golven rena? (finns smuts som inte härrör från dagens verksamhet) 50. Är inredningen anpassad för att underlätta städningen? Lokalens ytskikt bör vara så släta och enkla att rengöra som möjligt. Ytskikt på golv, bänkar bord och hyllor med mera ska kunna tåla daglig rengöring utan att försämras. Entré Ja Entré Ja Entré Ja Entré Ja 9

10 51. Är entréer utformade så att så lite smuts som möjligt följer med in? Entré Ja Entré Ja Entréer bör utformas enligt trestegsmetoden; 1. Grovavtorkningsmatta, t ex grovgaller eller skrapmatta som tar bort de grövsta partiklarna, snö och slask. 2. Borstmatta, gräsmatta, för renborstning. 3. Textilmatta, som tar bort den sista fukten. På detta sätt kan städkostnader reduceras och golvslitaget minskas. TOALETTER Städning 52. Är det rent? ( WC-stol, golv, handfat, kranar, strömbrytare, handtag, ventilationsdon m.m.) WC WC 53. Är inredningen hel och anpassad för att underlätta städningen? WC WC I hygienutrymmen och toaletter bör inredningen vara hel, slät och lätt att rengöra. Kakelfogar ska vara hela och släta (inga sprickor eller avsaknad av fog). Installationer och inredning bör monteras på vägg. 54. Finns det flytande tvål? 55. Finns det engångshanddukar/handtork? WC WC WC WC 10

11 56. Förekommer avvikande lukt? Om JA: vad luktar det? WC WC Klinkergolv med fogar bör vara behandlade så att urin/smuts inte sugs in i fogar. Skarv mellan plastmatta och toalett bör också vara behandlad för att undvika urinlukt. 57. Bedömer du att städning av toaletterna är tillräcklig? TOALETTER Ventilation 58. Finns/fungerar frånluft i WC? (papperstest) STÄDUTRYMMEN Städning WC WC 59. Är städutrymmet rent? 60. Förekommer avvikande lukt? Om JA: vad luktar det? WC Ja WC Ja 61. Är städutrustningen ren? Nej 11

12 62. Finns upphängning för fuktiga moppar? 63. Finns tappkran och utslagsvask? 64. Förvaras rengöringskemikalier oåtkomligt för elever? utrymme STÄDUTRYMMEN Ventilation 65. Finns/fungerar frånluft i städförråd? (papperstest) utrymme DUSCHAR OCH OMKLÄDNINGSRUM Städning 66. Är det rent? ( ingrodd smuts, golvbrunn, draperier m.m.) 67. Finns det missfärgningar i fogarna mellan kakel eller klinker? utrymme DUSCHAR OCH OMKLÄDNINGSRUM Ventilation 68. Finns/fungerar frånluft i omklädningsrum/dusch (papperstest) utrymme 12

13 GYMNASTIKSALAR Städning 69. Är det rent? (finns smuts som inte härrör från dagens verksamhet) Ja 70. Finns synligt damm/ ingrodd smuts? 71. Finns synligt damm i redskapsförrådet? 72. Är idrottsredskap smutsiga? 73. Är armaturer smutsiga? Syns ej, kan ej bedömmas 74. Är städning på hög höjd utförd? 75. Är ventilationsdonen smutsiga? Syns ej, kan ej bedömas 76. Hur bedömer du att städningen allmänt är i skolan? FRITIDSLOKALER (inte klassrum som används som fritids) Städning och ventilation Bra Ganska bra Ganska dålig Dåligt 77. Hur bedömer du att städningen är i de lokaler, förutom klassrum, där skolan bedriver fritidsverksamhet? 78. Hur bedömer du att luftkvaliten är i de lokaler, förutom klassrum, där skolan bedriver fritidsverksamhet? Bra Ganska bra Ganska dålig Dåligt Bra Ganska bra Ganska dålig Dåligt 13

14 FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS FRÅGOR = frågor som finns både i checklistan och här nedan där enbart Folkhälsomyndighetens frågor är listade EGENKONTROLL 1. Hur bedömer du att egenkontrollen fungerar vad gäller städning? Bra Ganska bra Ganska dålig Dålig 2. Hur bedömer du att egenkontrollen fungerar vad gäller ventilation? Bra Ganska bra Ganska dålig Dålig 3. Har skolan ett dokumenterat egenkontrollprogram? STÄDNING 1. Hur bedömer du att städbarheten av skolans lokaler och inredningar är? Bra Ganska bra Ganska dålig Dålig 2. Förekommer det att elever har stolar med textilklädd dyna 3. Förekommer heltäckningsmattor i skolmiljön? 4. Finns synligt damm på hög höjd, på skåp, armaturer, ventilationsdon etc.? 5. Bedömer du att städningen av toaletterna är tillräcklig? (synlig smuts). 6. Hur bedömer du att städningen allmänt är i skolan? Bra Ganska bra Ganska dålig Dålig 7. Hur bedömer du att städningen är i de lokaler, förutom klassrum, där skolan bedriver fritidsverksamhet? Bra Ganska bra Ganska dålig Dålig 8. Kommer ni att förelägga skolan att åtgärda städningen? 14

15 VENTILATION 1. Har skolan godkänd OVK? 2. Byts ventilationsfilter mer än en gång per år? 3. Finns klagomål på ventilationen i skolan? 4. Hur bedömer du att luftkvaliteten allmänt är i skolan? Bra Ganska bra Ganska dålig Dålig 5. Hur bedömer du att luftkvaliteten är i de lokaler, förutom klassrum, där skolan bedriver fritidsverksamhet? Bra Ganska bra Ganska dålig Dålig 6. Kommer ni att förelägga skolan att åtgärda ventilationen? 15

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter RÅDGIVANDE REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och miljön.

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll 1 Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete, som ska noga planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Det ska

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 PROJEKT Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation Hygien i förskolan Annkristin Axén Områdesansvarig skolor & förskolor Miljöförvaltningen i Stockholm stad 2009-05-27 Upplägg av presentation Riktad tillsyn i Stockholm Smitta i förskolan Smittvägar Hygien

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

Rent och fräscht. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor.

Rent och fräscht. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor. Rent och fräscht. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor Vi vårdar lokaler och fastigheter och vi bidrar till trivsamma, trygga,

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Meddelandeblad Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Nr 12/2012 November 2012 Ventilation Luftkvalitet Detta meddelandeblad är ett förtydligande av den tillsynsvägledning

Läs mer

Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat?

Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat? Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat? Vilken rumstemperatur är lämplig och hur ställer jag in den? 21 C Alla erfarenheter talar för att 21 o C ± 1 o C är den temperatur som totalt sett ger

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer