Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden"

Transkript

1 Sjunde AP-fonden Dnr 2014/8 Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Upphandlande myndighet Sjunde AP-fonden (org.nr ) Upphandlingen Sjunde AP-fonden inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av lokalvård i enlighet med angivna förutsättningar enligt uppdragsspecifikation nedan. Upphandlingen syftar till att leveransavtal ska tecknas mellan Sjunde AP-fonden och en anbudsgivare gällande köp av en komplett städtjänst till de lokaler som Sjunde APfonden hyr på Vasagatan 11 i Stockholm. Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden är det statliga alternativet i premiepensionssystemet. Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på Sjunde AP-fonden har 21 anställda och kontorsytan är 820 kvadratmeter fördelat på ett plan, Vasagatan 11 i Stockholm. Till kontoret tillhör ett förråd på 42 kvadratmeter. Uppdragsbeskrivning Beräknad start för uppdraget är den 1 augusti Uppdraget omfattar daglig och periodvis städning och påfyllning av förbrukningsmaterial. Därutöver skall den blivande leverantören tillhandahålla de maskiner, den städutrustning, det städmaterial och det förbrukningsmaterial som behövs för att leverera enligt avtalet. Vidare skall den blivande leverantören erbjuda extra städning utöver normalkontorstid och ha uppföljningsmöte på plats hos fonden när så bestäms. Fonden frågar efter en leverantör som: Genomsyras av professionell kompetens med miljö- och kvalitetstänkande. Bidrar till att fondens medarbetare har en god fysisk arbetsmiljö. Bidrar till att de lokaler som uppdraget omfattar ger ett rent och fräscht intryck. Krav på anbudet Lokalvården skall göras vardagar och påbörjas tidigast kl Lokalvårdare skall vara svensktalande och individuellt godkända av fonden samt bära synligt ID-kort. Andra än de av fonden godkända får ej vistas i lokalen.

2 Samtliga lokalvårdare ska ta del av och underteckna fondens sekretessförbindelse innan de påbörjar något arbete på fonden. Förekommande städmaterial skall vara miljövänliga och minst följa gällande lagar och regler. Städbolagets ledningssystem skall vara certifierat enligt ISO 9001 och ISO Certifieringen skall förnyas årligen och då meddelas till fonden. Förslag till avtal skall bifogas anbudet. Avtalet skall gälla under perioden 1 augusti juli 2017 med möjlighet till ytterligare årsvis förlängning. Årsredovisning för de två senaste verksamhetsåren ska bifogas. Minst två referenser av liknande uppdrag skall bifogas (om arbete ej tidigare utförts till fonden). Leverantören skall ha en gällande verksamhetsförsäkring. Pris Anbudet skall avse totalkostnad (exklusive mervärdesskatt) inklusive kostnad för arbete och städmaterial för löpande lokalvård (Bilaga 1) Storstädning (Bilaga 2) sker förslagsvis 1 gång per år och priset förhandlas vid berört tillfälle. Krav på leverantören Anbudsgivare ska: 1. vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret, 2. inneha F-skattebevis och vara registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, 3. vara fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter, 4. ha en stabil ekonomisk bas. Anbudet ska innehålla intyg/bevis som styrker att punkt 1-3 är uppfyllda. Anbudet ska innehålla en kopia av den senast fastställda årsredovisningen inkl. den undertecknade revisionsberättelsen som underlag för bedömning av punkt 4. Anbudet skall innehålla en försäkran av anbudsgivaren att denne inte omfattas av förhållande som att: 5. vara i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för företagsrekonstruktion eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastat näringsförbud, 6. vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, företagsrekonstruktion eller liknande förfarande, 7. vara dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftägande dom 8. ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.

3 Eventuella underleverantörer skall också uppfylla samtliga krav som ställs på leverantören. Eventuella underleverantörer skall årligen redovisas och vid förändringar omgående meddelas fonden. Leverantören skall skriftligen bekräfta att nya underleverantörer uppfyller ställda krav varefter fonden skall godkänna underleverantören. Prövning av anbud Anbud som uppfyller kraven kommer att utvärderas enligt följande grunder. Sjunde AP-fonden kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med beaktande av följande faktorer: 1. kompetens och förmåga, 2. pris Faktorerna är rangordnade så att kompetens och förmåga har vikten 25 procent och pris har vikten 75 procent vid utvärdering av anbuden. Bedömningen av anbudsgivarens förmåga att utföra uppdraget kommer att göras utifrån följande uppgifter som anbudsgivaren skall lämna: en förteckning över och kortfattad beskrivning av tidigare utförda liknande uppdrag, referenser avseende anbudsgivarens skicklighet, erfarenhet och pålitlighet. Anbudets form och innehåll Anbud ska lämnas via mail till nedanstående adress senast den 7 mars 2014 kl Anbudet ska vara avfattat på svenska och innehålla uppgift om anbudsgivarens fullständiga namn/firma, organisationsnummer, adress och telefonnummer samt de uppgifter som efterfrågas ovan i avsnitten Pris, Krav på leverantören och Prövning av anbud. Beslut om vilket anbud som antas fattas inom 60 dagar och underrättelse om beslut sänds omgående till anbudsgivarna. Kommersiella villkor Avtal tecknas för perioden den 1 augusti den 31 juli 2017 med möjlighet till ytterligare årsvis förlängning. 1. Avtalet kan sägas upp utan särskild motivering av båda parter med tre månaders uppsägningstid. 2. Leverantören får inte röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift som leverantören kan få tillgång till genom uppdraget. Administrativa bestämmelser Upphandlingen genomförs genom förenklat förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet och verksamheten omfattas därmed av den svenska offentlighetsprincipen. Med detta avses bl.a. att alla handlingar normalt är tillgängliga för den som vill ta del av dem. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med Sjunde AP-fonden. Under den tid som upphandlingen genomförs är samtliga uppgifter som berör anbuden sekretessbelagda. Prövning av sekretess i varje enskilt fall sker först när någon begär att få ta del av någon uppgift i handlingarna.

4 Skriftligt anbud märkt Dnr. 2014/8 skall lämnas i receptionen på Vasagatan 11, 6 tr. Anbuden skall ha kommit in till Sjunde AP-fonden senast den 7 mars 2014 kl Anbuden skall vara bindande till den 31 maj Frågor med anledning av upphandlingen när det gäller avtalsfrågor besvaras av Svante Linder, tfn eller e-post Gäller det uppdragsfrågor kontakta Kristina Bergström, tfn eller e-post

5 Bilaga 1 Omfattning av städuppdrag Städupphandling Sjunde AP-fonden, Vasagatan 11, Stockholm Lokal Frekvens Aktivitet Kontor Kontorslandskap 5 g/vecka Tömma papperskorgar Dammsuga mattor, vid behov Dammtorka fria ytor på skrivbord och övriga möbler Vid behov ta ned och kasta papper och glas till källaren i fastighetens återvinningstation WC 5 g/vecka Tömma papperskorgar Fukttorka golv Rengöra sanitära enheter Avtorka inredning Avtorka vägg runt handfat och toalettstol Avtorka speglar Fylla på hygienartiklar Konferensrum Kopieringsrum Pentry Pausrum Korridor Kapprum Entré Reception 5 g/vecka Tömma papperskorgar Dammsuga mattor, vid behov Avtorka konferensbord och konferensmöbler Dammtorka fria ytor Avtorka Whiteboard-tavlor 5 g/vecka Tömma avfallskorg Fuktmoppa golv Avtorka bord och stolar Avtorka diskbänk, väggar runt Avfläcka skåpsdörrar Avtorka kyl, frys och kaffeautomat Fylla på förbrukningsmaterial Disk av koppar, fat, bestick och tallrikar i tillhandahållen diskmaskin med tömning och inställning i skåp 5 g/vecka 1 g/vecka Dammsuga mattor, vid behov Avfläcka dörrglas Dammtorka fria ytor 5 g/vecka Avfläcka entréglas och mellanväggsglas Tömma papperskorgar Dammsuga mjuka mattor, vid behov Övrigt: 1 g/vecka Avtorka fönsterbänkar Borttag störande fläckar - dörrar, dörrfoder och lister Avtorka lister, socklar, element, dörrpartier och väggar Bilaga 2 Storstädning Entré/Reception/Kontor/Konferensrum/Korridorer/Kapprum/Kopiering

6 Dammsugning och moppning av golv Rengöring av golvlister, dörrfoder, dörrar, elkontakter, lysknappar Rengöring av karmar, fönsterbrädor samt målade ytor Rengöring av element Avfläckning av väggar Dammtorkning av hyllor och tavlor Tömning av papperskorgar Rengöring av ventiler, armaturer och rör Dammsugning av möbler Damma av alla lampor Dammsugning av stolar Damma av alla skåp och bokhyllor höga/låga Dammsugning och våttorkning av alla golv Kök/Pentry/Pausrum Kyl och frys rengörs utvändigt och invändigt Ugn in- och utvändigt Rengöring av spishäll/spisplattor Diskmaskin rengörs in- och utvändigt Rengöring av disk- köksbänk och kakel Skåpluckor/skåpdörrar rengörs Toaletter Rengöring av toalettstol och tvättställ Rengöring av väggar med avkalkning Rengöring av vattenledningar/rör Golvbrunnar öppnas och rengörs inuti Avtorkning av fast belysning Putsning av fönster och speglar

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470

Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470 Upphandling av lokalvård Diarienummer 06-12470 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens omfattning... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.1.1 Resurser, kapacitet m.m....

Läs mer

Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket

Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket 2009-07-01 137-225-2009 Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket Kungl. biblioteket, KB, inbjuder härmed till att lämna anbud på lokalvård av myndighetens lokaler i centrala Stockholm,

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer:

Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B Städtjänster ramavtal Upph. ref.nr: 6021/UF 2007-05-01 Slutdatum: 2011-04-30 Ramavtal Förlängning:

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Diarienr: XXXXXX Sida: 1 (33) Datum 2013-03-25 Sista anbudsdag 2013-04-25 Diarienummer 2013/64 Anbudets giltighet 2013-09-30 Upphandling förenklat förfarande FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tredje AP-fonden (AP3)

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer