A / :03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-05-12 A539.233/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19)"

Transkript

1 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19) Datum Diarienr (åberopas) Saknr A / Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 Städinstruktioner Detta dokument (02.03 Städinstruktioner) är en generell städinstruktion för Polismyndigheten. Det är därför möjligt att vissa av de lokaltyper som beskrivs i städinstruktionen inte finns i de aktuella objekten. Innehållsförteckning 1. Grundinstruktion - anvisning Grundinstruktion - frekvens Specifik instruktion dygnet runt-verksamhet Specifik instruktion - arrester (kl och 14.30) Specifik instruktion - Uppsala Arrestannex Specifik instruktion - Forensiska enheten (I övrigt gäller grundinstruktionen) Specifikation - fönster... 18

2 2 1. Grundinstruktion - anvisning Observera att denna grundinstruktion (anvisning under avsnitt 1 och frekvens under avsnitt 2) gäller för samtliga ytor och objekt där inte en specifik instruktion anger annan frekvens eller anvisning (avsnitt 3 till avsnitt 6). Följande objekt ska städas enligt grundinstruktion: Avtalsområde A Objekt Lokaler Total yta Frekvens A1 Enköping polishus 3698m 2 7 dagar / vecka* A2 Bålsta / Håbo 479m 2 5 dagar / vecka Varav garage / källare ( ) Varav arrest ( ) *Städning på helg och samtliga röda dagar 1190 m 2 240m 2 13 celler, kök ca 50 m 2, samt 5 st. WC. 195 m 2 - Avtalsområde B Objekt Lokaler Total yta Frekvens B1-1 Uppsala polishus B1-2 Uppsala polishus dygnet runtverksamhet B1-3 Uppsala polishus celler B1-4 Uppsala polishus Åklagarmyndigheten plan 5 B2 B3 B4 B5 Uppsala Barnhus Uppsala Annex Uppsala Arrestannex Kontor Tre Ängar 13915m m 2 350m m 2 437m m 2 530m 2 25m 2 5 / dagar vecka 7 / dagar vecka* 7 / dagar vecka 5 / dagar vecka 5 / dagar vecka 5 / dagar vecka 2 / dagar vecka 2 / dagar månad Varav garage / källare ( ) Varav arrest ( ) 2130 m m m m 2 *Städnin g på helg och samtliga röda dagar Ca 1500 m

3 3 Avtalsområde C Objekt Lokaler Total yta Frekvens Varav garage / källare ( ) C1 Tierp 2190m 2 5 dagar / vecka 410m 2 140m 2 C2 Östhammar 814m 2 5 dagar / vecka 134m 2 35m 2 Varav arrest ( ) Lokalvård skall minst utföras med de insatser som anges som städfrekvens. Uppdragsgivaren ställer höga krav på kvaliteten och resultatet av det utförda arbetet. Lokalvården skall utföras på ett sådant sätt att lokalerna alltid ger ett rent och representativt intryck. INVENTARIER Papperskorgar, telefoner, datautrustning, whiteboardtavlor, AV-utrustning (tvapparater, OH-projektor, högtalare och liknade), stolar, bord, bordsben och stativ, skåp, bokhyllor, montrar, receptionsdiskar, bänkar, askfat, sanitetsgods, toapappershållare, mugghållare, handduksautomater, tvålautomater, vitvaror, diskbänkar, skåpluckor, kaffeautomater, armaturer (även nedhängande takarmaturer), speglar, fönsterbrädor, element, tavelramar, stoppade möbler, bastulavar, wc-borste med ställ, konstföremål, persienner, gardiner, styrke- och konditionsträningsutrustning. VÄGGAR Väggar, dörrar, dörrfoder, handtag, hissdörrar, trappdörrar, mellanglas (invändiga glaspartier), elkanaler, elkontakter, strömbrytare, lister, paneler, trappräcken/handledare, vägglampor, rör på väggar, toalett och tvättrumsväggar, speglar, ventilationsgaller, ventilationsdon, väggskåp, väggfasta bänkar, installations list, fönsternischer, fönsterfoder. GOLV Golvytor, golvgaller, golvmattor, avpassade mattor, entrémattor (se nedan), dörrtrösklar, trappors lodräta och vågräta ytor, golvbrunnar, golvsocklar, installationsgolv. Vid lokalvård av skjutbanor måste golven dammsugas med en speciell maskin på grund av krutresterna på golvet. Detta avfall räknas som farligt avfall. TAK Ventilationsgaller, ventilationsdon, rör, högt sittande armaturer, AV-utrustning.

4 4 Tillsynsstädning - tilläggstjänst Vid behov: och byta soppåsar Moppa/fuktmoppa/våtmoppa/dammsuga golv Plocka upp störande skräp från golv på möbler och inredning Avfläcka kring dörrhandtag och strömbrytare Iordningställa stolar och bord Plocka bort kaffemuggar Avborsta/avtorka möbler oavsett material Rengöra whiteboardtavlor Avfläcka innerglas STORSTÄDNING Storstädning ska förebyggas i den löpande lokalvården för att upprätthålla rätt städkvalitét. Rengöring av armaturer, ventilationsrör och ventilationsgaller (även högt belägna) ska ingå i den löpande lokalvården för att förebygga storstädning. Storstädning ska innefatta noggrann rengöring av golv, väggar, invändiga glaspartier, dörrar, trapphus, hissar, sanitära enheter, speglar, tavlor, radiatorer, strömbrytare, möbler, fria ytor, takarmaturer och ventilationsdon. Storstädning av duschar och toaletter vid omklädningsrum/styrke- och konditionsträningslokaler skall storstädas 4 ggr/år. GOLVVÅRD I den ordinarie lokalvården ska golvvård ingå genom underhåll med highspeedmaskin (eller motsvarande) inklusive grund och toppolish så att extra golvunderhåll ej behövs. Trägolv samt övriga typer av golv skall underhållas på samma sätt enligt av golvleverantören rekommenderade rutiner. Leverantören har det fulla ansvaret för att detta underhåll utförs med så täta intervaller att av golvleverantören uppgiven livslängd ej förkortas och så att städbarheten inte försämras. Golvstandarden ska upprätthållas enligt golvleverantörens rekommendationer och ska ingå i anbudspriset. Golvvård utförs löpande så att städbarheten inte försämras. Flytt av lös inredning ska ingå i anbudspriset i samband med golvvård.

5 5 Underhåll, skötsel, rengöring, fläckborttagning, etc. av golv bör göras enligt: DUS-Golvets Drift Underhåll Skötsel, Svenska Golvrådet Städhandbok för golv, avsedd för daglig användning ute på fältet, Svenska Golvrådet Golvbranschens Riksorganisations skötselråd: http//www.golvbranschen.se/html/set_konsument.html Kemikalieinspektionens råd- Golvtillverkning miljöegenskaper-skötsel: http//www.kemi.se/publikationer/broschyrer/golv.pdf Golvtillverkarens egna råd Det är av största vikt att golvmaterialen blir korrekt vårdade/behandlade och i vissa fall krävs expertkunskap. Detta ska ingå i angivna priser. Extra beställd golvvård ska kunna erbjudas som en tilläggstjänst enligt i anbudet lämnat kvadratmeterpris. ENTREMATTOR Samtliga entremattor ska regelbundet bytas ut mot rena. Hur ofta detta ska ske beror på nedsmutsningen av mattorna. Mattorna ska upplevas som rena och fräscha. Antal entremattor i lokalvårdsobjekten beräknas till ca 33 st. INVÄNDIGA MELLANGLAS OCH PERSIENNER 2 ggr/år Fönsterputs av glas, rengöring av bågar och karmar och avtorkning av persienner. ÖVRIGA TJÄNSTER Övriga tjänster gällande lokalvård som beställs extra och som inte ingår i den ordinarie lokalvården enligt förfrågningsunderlaget ersätts på två sätt: 1. För tjänster som utförs av E:s egen personal ersätts E med timpris enligt prisposten Extra lokalvård samt tillhörande tjänster enligt prisformuläret. 2. För tjänster som utförs av UE ersätts E mot E:s verifierade självkostnad plus ett entreprenörsarvode som anges i prisbilagan. Med verifierad självkostnad menas till exempel kopior på fakturor från underleverantörer eller likvärdigt bevis. Exempel på övriga tjänster som B kan beställa är nedtagning, tvättning, strykning och upphängning av gardiner. Inför beställning av övriga tjänster ska B alltid erhålla ett pris för aktuellt uppdrag av E. Därefter måste E erhålla skriftlig beställning från B innan uppdraget kan påbörjas.

6 6 RESULTATKRAV OCH STÄDKVALITET Utvärdering av städkvalitét görs i anslutning till utförd städning. Utvärdering av städkvaliteten utförs genom noggrann visuell besiktning av de olika städytorna. Vid utvärdering av högt belägna ytor är det tillåtet att använda stege. Kvalitetsnivån har uppnåtts när båda parter är överens om detta. Är man ej är överens om resultatet kan oberoende tredje part anlitas för kontroll av att städkvaliteten. Kostnaden för detta delas av parterna. Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv är fritt från föroreningar Entrémattor, gummimattor, skrapgaller och avpassade mattor är fria från föroreningar Papperskorg, avfallskorg och sanitetsbehållare är tömda och eventuella insatspåsar/säckar är bytta Fria ytor på arbetsplats, bord, bordsben och stativ, skåp och hyllor är fria från föroreningar Telefoner och datautrustning är fria från föroreningar Dörrglas i entréer och vindfång, mellanglas, hissdörrar, speglar, strömbrytare, dörrhandtag och dörrar är fria från föroreningar I lunchrum har bord och stolar rättats till och är fria från föroreningar I konferensrum har bord och stolar rättats till, bord och whiteboardtavlor samt pennrännor är fria från föroreningar Sanitär inredning i hygienutrymmen (toaletter, duschar, tvätthallar) är fria från föroreningar och hygienmaterial är påfyllt Bastulavar är fria från föroreningar Vitvaror, vatten-kaffeautomater, mikro, kyl- och frysskåp, diskbänk, diskmaskiner, spis, värmeskåp och skåpluckor i pentry är utvändigt fria från föroreningar Lister, fönsterbrädor, ledstänger, element och väggkontakter, hängande armaturer, lampor samt ovansidan på klädskåp är fria från föroreningar Textila stolar (sittdyna, ryggstöd och underrede) är fria från föroreningar Hårda stolar (sittdyna, ryggstöd) är fria från föroreningar Ventilationsgaller, rör och högt sittande armaturer är fria från föroreningar Styrke- och konditionsträningsutrustning är fria från föroreningar Konstföremål avdammas

7 7 2. Grundinstruktion - frekvens Lokalvård ska utföras helgfria vardagar. Arbetsmoment Entréhall, Reception Dammsuga entrémattor Avfläcka entréglas/mellanglas på möbler Rengöra entréglas/mellanglas Trapphall/Hisshall Avfläcka glas i dörrar Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg, dörr Avtorka övrig inredning lister, armaturer, element, etc. Avfläcka mellanglas Rengöra mellanglas Hiss Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg, dörr Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, etc. Dammsugning av glidränna till hissdörr Trappa Moppa/fukttorka trapp/sättsteg Kv.-markplan 1 tr. Moppa/fukttorka trapp/sättsteg Övriga plan Avtorka trappräcke Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg Avtorka övrig inredning lister, armaturer, element, etc. Korridor, kapprum, väntrum Avfläcka golv Dammsuga mattor Avfläcka väggar, mellanglas, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc. på möbler Kontor, kontorslandskap, vilrum, bibliotek Dammsuga mattor Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc. Frekvens

8 8 Skjutbanan/Vapenvårdsrum Dammsuga mattor Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc. Våt torka golv med specialmedel i vapenvårdsrum Dammsuga väggar 4/år Kök/Pentry/Lunchrum Tömma avfallskorg Avtorka bord och stolar Avtorka vitvaror utvändigt Avtorka diskbänk och bänkskivor Avtorka mikrovågsugn in- och utvändigt på möbler Rengöring och oljebehandling av trägolv där sådana finns Gymnastiksal Maskinskura golv Moppa/fukttorka/dammsuga golv Rengöra fasta redskap Rengöring av takarmaturer Träningslokal Moppa/fukttorka/dammsuga golv Avfläcka speglar Rengöra maskiner och fasta redskap Rengöring av takarmaturer Toaletter Våttorka golv och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär utrustning och inredning Avfläcka speglar Avtorka väggar 2/år 1/år 1/år

9 9 Omklädningsrum, dusch, bastu, och torkrum Rengöring av kakel och duschväggar och ev. sanitetsbehållare Avfläcka speglar Avtorka solarier, bänkar och bastulavar Rengöra bastu/tillsyn Maskinskura golv Avtorka ovanpå klädskåp Rengöra golvbrunnar Skrivare- och kopieringsrum/kontorsförråd/postrum på möbler Arkiv, hittegodsmagasin, beslagsrum, förråd, maskinrum, tvättrum Avfläcka glas i dörrar/vägg, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc. Konferensrum Rengöra whiteboard Avtorka bord Iordningsställande av stolar Moppa/avfläcka golv Fuktmoppa/dammsuga golv Rengöring och behandling av trägolv Utbildningsrum, samlingsrum, utsättning Rengöra whiteboard Post/vaktmästeri/godshall/godssluss/blankettlager i kontor på möbler Maskinskura/kontor Maskinskura övriga ytor 4/vecka 4/år

10 10 Djurrum Vapenverkstad/Verkstadsrum Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc. Våttorka golv med rengöringsmedel i verkstadsrum Tvättstuga inkl. torkrum Spola golv Rengöra golvbrunn samt avloppsfilter Arrestintag i garaget Tömma papperskorg Maskinskura/Sopa Spola Soprum Spola Skura golv Garage Tömma papperskorg Maskinskura och sopa Källargångar Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg Avtorka övrig inredning lister, armaturer, element, etc. Datahall, arkiv, förråd, valv Städas efter beställning 2/månad 2/månad 4/år 4/år

11 11 3. Specifik instruktion dygnet runt-verksamhet (I övrigt gäller grundinstruktionen) Korridor, kapprum, väntrum Avfläcka golv Kontor, kontorslandskap Kommunikationscentral/stabsrum Mattvätt av installationsgolv inkl. antistatbehandling Kök/Pentry/Lunchrum Tömma avfallskorg Avtorka bord och stolar Avtorka vitvaror utvändigt Avtorka diskbänk och bänkskivor Avtorka mikrovågsugn in- och utvändigt på möbler Utbildningsrum, samlingsrum, utsättning Rengöra whiteboard Toaletter Våttorka golv och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär inredning Avfläcka speglar Avtorka väggar Omklädningsrum, dusch, bastu, och torkrum Rengöring av kakel och duschväggar och ev. sanitetsbehållare Avfläcka speglar

12 12 Avtorka solarier, bänkar och bastulavar Rengöra bastu/tillsyn Maskinskura golv Avtorka ovanpå klädskåp Rengöra golvbrunnar Arrestintag, avvisitering, förhörsrum Avfläcka entréglas/mellanglas Dammsuga entrémattor Maskinskurning på möbler Rengöring entréglas/mellanglas Väntarrest Våttorka golv Avtorka britsar och madrasser Rengöra sanitär inredning 2/månad 2/månad 4. Specifik instruktion - arrester (kl och 14.30) Arbetet delas och utförs förmiddag och eftermiddag (I övrigt gäller grundinstruktionen) Kontor, pentry, förråd Dammsuga mattor Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc. Dammsuga/avborsta stoppade möbler Toalett, duschrum Våttorka golv och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär inredning Avfläcka speglar Avtorka väggar

13 13 Arrestintag, korridor, avvisitering, förhörsrum Avfläcka entréglas/mellanglas Dammsuga entrémattor på möbler Maskinskurning Rengöring entréglas/mellanglas Celler (använda) Våttorka golv Avtorka britsar och madrasser Rengöra sanitär inredning Celler (oanvänd) Tillsyn Tillsyn

14 14 5. Specifik instruktion - Uppsala Arrestannex Utföres två gånger per vecka lördagar och söndagar. (I övrigt gäller grundinstruktionen) Kontor, pentry, omklädnad, förråd Dammsuga mattor Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc. Dammsuga/avborsta stoppade möbler Toalett, duschrum Våttorka golv och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär inredning Avfläcka speglar Avtorka väggar Arrestintag, korridor, avvisitering, förhörsrum Avfläcka entréglas/mellanglas Dammsuga entrémattor på möbler Maskinskurning Rengöring entréglas/mellanglas Celler (använda) Våttorka golv Avtorka britsar och madrasser Rengöra sanitär inredning Celler (oanvänd) Tillsyn Tillsyn

15 15 6. Specifik instruktion - Forensiska enheten (I övrigt gäller grundinstruktionen) STÄDNING GENOM LOKALVÅRDENS FÖRSORG Ansvar E:s arbetsledare ansvarar för att lokalvårdarna utför städningen enligt dessa rutiner. Inspekteras av enhetschefen eller den han utser, som vid behov påtalar brister eller förbättringsmöjligheter. Arbetsbeskrivning E:s arbetsledare/lokalvårdspersonalen skall informeras om detta standardförfarande av enhetschefen. Lokalvårdspersonalen skall också informeras om de särskilda kraven när det gäller materialhantering och kontamineringsrisk. Nyanställda lokalvårdare skall ges sådan information snarast möjligt under introduktionen. I denna information skall ingå att lokalvårdare alltid måste rapportera till någon inom forensiska enheten om man råkat påverka undersökningsmaterial, t.ex. genom att knuffa ner något material på golvet, eftersom bevisvärdet kan ha förändrats. Sådana händelser dokumenteras i enlighet med avvikelserapportering. Om det uppstår problem/frågeställningar vid enskilt städtillfälle skall lokalvårdarna instrueras av B:s personal på enheten, om eventuella undantag från dessa rutiner. Lokalvården skall utföras under normal kontorstid. Allmänt om städningen Av rättssäkerhets- och kontaminationsskäl samt av smittoskäl, skall lokalerna städas noggrant och schemalagt. Se tabeller för respektive utrymme. Moppar och torkdukar, som använts på andra platser i polishuset, får inte användas inom enhetens lokaler. Detta för att hindra kontamination från t.ex. förhörsrum till forensiska enhetens lokaler. Papperskorgar tömmes minst 1g/v. Dörrar, dörrkarmar, dörrhandtag, strömbrytare till belysning avtorkas 1g/v. Vid behov av tätare städintervall p.g.a. verksamheten tillämpas tillsynsstädning. Generella undantag från städrutinen Datorer, monitorer och annan elektrisk utrustning städas inte. Då föremål står på bord, bänkar, hyllor och andra horisontella ytor skall den ytan inte städas. Riskavfallskartonger hanteras av enhetens egen personal. Städning vid särskilda tillfällen. Då material hanterats i miljörummen, som kan innebära hälsorisk angående smitta eller risk för kontamination, skall extra städning utföras enligt enhetschefens särskilda direktiv till lokalvården.

16 16 Övrigt Städpersonal som arbetar i laboratorierummet och forensiska enhetens undersökningslokaler skall ingå i NFC:s elimineringsdatabas för DNA, se SF 3.3 för mer information. Tjänsterum/arbetsplatser* Tjänsterum/arbetsplatser städas veckovis en dag med tillsyn en annan dag Laboratorium Fuktmoppa golvytor Ovansida på skåp utrustning, belysning och ventilationstrummor 4/år (signeras) Städningen av lab sker fredagar mellan och lab. ansvarig personal bistår Spårlab (Kök) Avtorka övrig inredning, skåpluckor, kylskåp, mikro, etc. Toaletter och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär inredning Avfläcka speglar Avtorka väggar Korridorer Kopieringsrummen Sotlab och dammtorka svart bänk Dammtorkning av ovansida överskåp och ventilationstrumma. 4/år

17 17 Betraktningsrum B, Daktning A och IT-lab Dammtorkning av ovansida överskåp och ventilationstrumma samt dammsugning av draperi.(signeras) 4/år Miljörum B och Miljörum B, väggplåtar och utsidan på skåpen Städningen utförs i miljörum 1 på tisdagar och miljörum 2 på torsdagar p.g.a kontaminationsrisk. Fingeravtryck B, Redigering A och Skospår A Dammtorkning av ovansida överskåp. Ateljé C Golvmattan dammsugs (EJ FOBA-bord) Bommar i taket Rullarkiv och Förråd B Väntrum Klädmottagningsrum i garge (misstänkt och målsäganden) Målsäganderum jämn vecka och misstänktes rum udda vecka Yttre garage (bilparkering) Maskinskura Ventilationstrummor och hyllplan avtorkas Undersökningsgarage Maskinskura Ventilationstrummor och lysarmaturer Omklädningsrum i garage och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär inredning Avfläcka speglar 6/år 2/år 2/år 1/mån 1/mån 1/mån 1/mån 1/mån vid behov 2/år vid behov 2/år

18 18 Avtorka övrig inredning, skåpsdörrar, etc. Rullarkivet garaget Ventilationstrummor och lysarmaturer 2/år 2/år 2/år 7. Specifikation - fönster Avtalsområde A Objekt: A1 Typ av fönster Antal Övrig information Objekt: A2 Typ av fönster Antal Övrig information Fasta glas 2-sid 8 Entré Bågar 4-sid 13 Avtalsområde B Objekt: B1-1, B1-2, B1-3 samt B1-4 Typ av fönster Antal Övrig information Fasta glas 2-sid 4 Teleskop Fasta glas 2-sid 6 Teleskop Fasta glas 2-sid 14 Teleskop Fasta glas 2-sid 44 Teleskop Fasta glas 2-sid 8 Skylift 18 meter, trapphus Fasta glas 2-sid 16 Skylift 18 meter, trapphus Fasta 1-sid 30 Skylift 18 meter, opalglas Fasta glas 2-sid 3 Skylift 18 meter, gavel Bågar 2-sid 20 Skylift 18 meter Bågar 2-sid 36 Skylift 18 meter Fasta glas 2-sid 40 Skylift 18 meter Fasta glas 2-sid 72 Skylift 18 meter Bågar 2-sid 112 Skylift 18 meter Fasta glas 2-sid 120 Skylift 18 meter Fasta glas 2-sid 224 Skylift 18 meter Fasta glas 2-sid 13 Öppningsbart galler Bågar 2-sid 16 Öppningsbart galler Bågar 2-sid 60 Öppningsbara vädringsfönster Bågar 2-sid 16 Öppningsbara Fasta glas 2-sid 6 Marknivå Fasta glas 2-sid 30 Marknivå Fasta glas 2-sid 8 Kranbil med motvikt Fasta 1-sid 76 Fasadhiss, opalglas Fasta 1-sid 148 Fasadhiss, opalglas Fasta glas 2-sid 14 Fasadhiss Fasta glas 2-sid 27 Fasadhiss Fasta glas 2-sid 136 Fasadhiss Bågar 2-sid 8 Bronto skylift 52 meter Bågar 2-sid 30 Bronto skylift 52 meter Fasta glas 2-sid 30 Bronto skylift 52 meter Bronto skylift 52 meter 68 Bronto skylift 52 meter

19 19 Fasta glas 2-sid 160 Ljusgård, hängställning Objekt: B2 Typ av fönster Antal Övrig information 2-sidigt 50 Objekt: B3 Typ av fönster Antal Övrig information Fasta glas 2-sid 18 Teleskop, skylift Omne 1950 (våningsplan 1) Fasta glas 2-sid 12 Oklart om teleskop eller stege (våningsplan 1) Fasta glas 2-sid 15 Teleskop Fasta glas 2-sid 8 Entré Bågar 2-sid 4 Objekt: B4 Typ av fönster Antal Övrig information 2-sidigt 5 22 Endast utvändigt Avtalsområde C Objekt: C1 Typ av fönster Antal Övrig information Bågar 4-sid 10 Små Bågar 4-sid 30 Normala Bågar 4-sid 141 Lite höga Bågar 4-sid 16 Höga Fasta glas 2-sid 2 Dörrar Objekt: C2 Typ av fönster Antal Övrig information Fasta glas 2-sid 3 Dörrar Bågar 4-sid 19

Regler för lån av Winden

Regler för lån av Winden Regler för lån av Winden Fastställd av: Maskinteknologssektionens styrelse 30 mars 2015 Fall 08 Innehåll Regler för disponering av Winden... 3 Allmänna regler... 3 Regler för alkoholrelaterade arrangemang...

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utgångspunkter... 4 Socialtjänstlagen rätt till bistånd... 4 Plan

Läs mer

I det fall motsvarande kunskaper saknas planeras utbildning.

I det fall motsvarande kunskaper saknas planeras utbildning. 9. RUTIN FÖR UTBILDNING All personal ska ha tillräckliga kunskaper inom sitt arbetsområde. Ansvarig chef eller arbetsledare ansvarar för att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper. I det fall tillräckliga

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

I alla frågor som rör Ditt boende är det Din bovärd Du ska kontakta ring 0491-888 88

I alla frågor som rör Ditt boende är det Din bovärd Du ska kontakta ring 0491-888 88 www.byggebo.se INFLYTTNINGSINFORMATION I alla frågor som rör Ditt boende är det Din bovärd Du ska kontakta ring 0491-888 88 Din bovärd är: Johan André Christian Andersson Peter Karlsson E-post: johan.andre@byggebo.se

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Belastningar i städyrket - vilka är de och hur kan belastningen minskas?

Belastningar i städyrket - vilka är de och hur kan belastningen minskas? RAPPORT Belastningar i städyrket - vilka är de och hur kan belastningen minskas? Göran M Hägg, Centrum för belastningsskadeforskning Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Rupesh Kumar, Luleå tekniska

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information Tips och Regler

Information Tips och Regler BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅSUNDEN Information Tips och Regler (Antagna av styrelsen 2014-10-21) För medlemmarna i Brf Åsunden Spara dessa sidor så du kan finna informationen när du behöver den. (Uppfatta

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler 1 Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Föreningens hemsida: www.tegelladan.com E-post till styrelsen: styrelsen@tegelladan.com

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är att service ingår

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer