A / :03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-05-12 A539.233/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19)"

Transkript

1 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19) Datum Diarienr (åberopas) Saknr A / Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 Städinstruktioner Detta dokument (02.03 Städinstruktioner) är en generell städinstruktion för Polismyndigheten. Det är därför möjligt att vissa av de lokaltyper som beskrivs i städinstruktionen inte finns i de aktuella objekten. Innehållsförteckning 1. Grundinstruktion - anvisning Grundinstruktion - frekvens Specifik instruktion dygnet runt-verksamhet Specifik instruktion - arrester (kl och 14.30) Specifik instruktion - Uppsala Arrestannex Specifik instruktion - Forensiska enheten (I övrigt gäller grundinstruktionen) Specifikation - fönster... 18

2 2 1. Grundinstruktion - anvisning Observera att denna grundinstruktion (anvisning under avsnitt 1 och frekvens under avsnitt 2) gäller för samtliga ytor och objekt där inte en specifik instruktion anger annan frekvens eller anvisning (avsnitt 3 till avsnitt 6). Följande objekt ska städas enligt grundinstruktion: Avtalsområde A Objekt Lokaler Total yta Frekvens A1 Enköping polishus 3698m 2 7 dagar / vecka* A2 Bålsta / Håbo 479m 2 5 dagar / vecka Varav garage / källare ( ) Varav arrest ( ) *Städning på helg och samtliga röda dagar 1190 m 2 240m 2 13 celler, kök ca 50 m 2, samt 5 st. WC. 195 m 2 - Avtalsområde B Objekt Lokaler Total yta Frekvens B1-1 Uppsala polishus B1-2 Uppsala polishus dygnet runtverksamhet B1-3 Uppsala polishus celler B1-4 Uppsala polishus Åklagarmyndigheten plan 5 B2 B3 B4 B5 Uppsala Barnhus Uppsala Annex Uppsala Arrestannex Kontor Tre Ängar 13915m m 2 350m m 2 437m m 2 530m 2 25m 2 5 / dagar vecka 7 / dagar vecka* 7 / dagar vecka 5 / dagar vecka 5 / dagar vecka 5 / dagar vecka 2 / dagar vecka 2 / dagar månad Varav garage / källare ( ) Varav arrest ( ) 2130 m m m m 2 *Städnin g på helg och samtliga röda dagar Ca 1500 m

3 3 Avtalsområde C Objekt Lokaler Total yta Frekvens Varav garage / källare ( ) C1 Tierp 2190m 2 5 dagar / vecka 410m 2 140m 2 C2 Östhammar 814m 2 5 dagar / vecka 134m 2 35m 2 Varav arrest ( ) Lokalvård skall minst utföras med de insatser som anges som städfrekvens. Uppdragsgivaren ställer höga krav på kvaliteten och resultatet av det utförda arbetet. Lokalvården skall utföras på ett sådant sätt att lokalerna alltid ger ett rent och representativt intryck. INVENTARIER Papperskorgar, telefoner, datautrustning, whiteboardtavlor, AV-utrustning (tvapparater, OH-projektor, högtalare och liknade), stolar, bord, bordsben och stativ, skåp, bokhyllor, montrar, receptionsdiskar, bänkar, askfat, sanitetsgods, toapappershållare, mugghållare, handduksautomater, tvålautomater, vitvaror, diskbänkar, skåpluckor, kaffeautomater, armaturer (även nedhängande takarmaturer), speglar, fönsterbrädor, element, tavelramar, stoppade möbler, bastulavar, wc-borste med ställ, konstföremål, persienner, gardiner, styrke- och konditionsträningsutrustning. VÄGGAR Väggar, dörrar, dörrfoder, handtag, hissdörrar, trappdörrar, mellanglas (invändiga glaspartier), elkanaler, elkontakter, strömbrytare, lister, paneler, trappräcken/handledare, vägglampor, rör på väggar, toalett och tvättrumsväggar, speglar, ventilationsgaller, ventilationsdon, väggskåp, väggfasta bänkar, installations list, fönsternischer, fönsterfoder. GOLV Golvytor, golvgaller, golvmattor, avpassade mattor, entrémattor (se nedan), dörrtrösklar, trappors lodräta och vågräta ytor, golvbrunnar, golvsocklar, installationsgolv. Vid lokalvård av skjutbanor måste golven dammsugas med en speciell maskin på grund av krutresterna på golvet. Detta avfall räknas som farligt avfall. TAK Ventilationsgaller, ventilationsdon, rör, högt sittande armaturer, AV-utrustning.

4 4 Tillsynsstädning - tilläggstjänst Vid behov: och byta soppåsar Moppa/fuktmoppa/våtmoppa/dammsuga golv Plocka upp störande skräp från golv på möbler och inredning Avfläcka kring dörrhandtag och strömbrytare Iordningställa stolar och bord Plocka bort kaffemuggar Avborsta/avtorka möbler oavsett material Rengöra whiteboardtavlor Avfläcka innerglas STORSTÄDNING Storstädning ska förebyggas i den löpande lokalvården för att upprätthålla rätt städkvalitét. Rengöring av armaturer, ventilationsrör och ventilationsgaller (även högt belägna) ska ingå i den löpande lokalvården för att förebygga storstädning. Storstädning ska innefatta noggrann rengöring av golv, väggar, invändiga glaspartier, dörrar, trapphus, hissar, sanitära enheter, speglar, tavlor, radiatorer, strömbrytare, möbler, fria ytor, takarmaturer och ventilationsdon. Storstädning av duschar och toaletter vid omklädningsrum/styrke- och konditionsträningslokaler skall storstädas 4 ggr/år. GOLVVÅRD I den ordinarie lokalvården ska golvvård ingå genom underhåll med highspeedmaskin (eller motsvarande) inklusive grund och toppolish så att extra golvunderhåll ej behövs. Trägolv samt övriga typer av golv skall underhållas på samma sätt enligt av golvleverantören rekommenderade rutiner. Leverantören har det fulla ansvaret för att detta underhåll utförs med så täta intervaller att av golvleverantören uppgiven livslängd ej förkortas och så att städbarheten inte försämras. Golvstandarden ska upprätthållas enligt golvleverantörens rekommendationer och ska ingå i anbudspriset. Golvvård utförs löpande så att städbarheten inte försämras. Flytt av lös inredning ska ingå i anbudspriset i samband med golvvård.

5 5 Underhåll, skötsel, rengöring, fläckborttagning, etc. av golv bör göras enligt: DUS-Golvets Drift Underhåll Skötsel, Svenska Golvrådet Städhandbok för golv, avsedd för daglig användning ute på fältet, Svenska Golvrådet Golvbranschens Riksorganisations skötselråd: http//www.golvbranschen.se/html/set_konsument.html Kemikalieinspektionens råd- Golvtillverkning miljöegenskaper-skötsel: http//www.kemi.se/publikationer/broschyrer/golv.pdf Golvtillverkarens egna råd Det är av största vikt att golvmaterialen blir korrekt vårdade/behandlade och i vissa fall krävs expertkunskap. Detta ska ingå i angivna priser. Extra beställd golvvård ska kunna erbjudas som en tilläggstjänst enligt i anbudet lämnat kvadratmeterpris. ENTREMATTOR Samtliga entremattor ska regelbundet bytas ut mot rena. Hur ofta detta ska ske beror på nedsmutsningen av mattorna. Mattorna ska upplevas som rena och fräscha. Antal entremattor i lokalvårdsobjekten beräknas till ca 33 st. INVÄNDIGA MELLANGLAS OCH PERSIENNER 2 ggr/år Fönsterputs av glas, rengöring av bågar och karmar och avtorkning av persienner. ÖVRIGA TJÄNSTER Övriga tjänster gällande lokalvård som beställs extra och som inte ingår i den ordinarie lokalvården enligt förfrågningsunderlaget ersätts på två sätt: 1. För tjänster som utförs av E:s egen personal ersätts E med timpris enligt prisposten Extra lokalvård samt tillhörande tjänster enligt prisformuläret. 2. För tjänster som utförs av UE ersätts E mot E:s verifierade självkostnad plus ett entreprenörsarvode som anges i prisbilagan. Med verifierad självkostnad menas till exempel kopior på fakturor från underleverantörer eller likvärdigt bevis. Exempel på övriga tjänster som B kan beställa är nedtagning, tvättning, strykning och upphängning av gardiner. Inför beställning av övriga tjänster ska B alltid erhålla ett pris för aktuellt uppdrag av E. Därefter måste E erhålla skriftlig beställning från B innan uppdraget kan påbörjas.

6 6 RESULTATKRAV OCH STÄDKVALITET Utvärdering av städkvalitét görs i anslutning till utförd städning. Utvärdering av städkvaliteten utförs genom noggrann visuell besiktning av de olika städytorna. Vid utvärdering av högt belägna ytor är det tillåtet att använda stege. Kvalitetsnivån har uppnåtts när båda parter är överens om detta. Är man ej är överens om resultatet kan oberoende tredje part anlitas för kontroll av att städkvaliteten. Kostnaden för detta delas av parterna. Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv är fritt från föroreningar Entrémattor, gummimattor, skrapgaller och avpassade mattor är fria från föroreningar Papperskorg, avfallskorg och sanitetsbehållare är tömda och eventuella insatspåsar/säckar är bytta Fria ytor på arbetsplats, bord, bordsben och stativ, skåp och hyllor är fria från föroreningar Telefoner och datautrustning är fria från föroreningar Dörrglas i entréer och vindfång, mellanglas, hissdörrar, speglar, strömbrytare, dörrhandtag och dörrar är fria från föroreningar I lunchrum har bord och stolar rättats till och är fria från föroreningar I konferensrum har bord och stolar rättats till, bord och whiteboardtavlor samt pennrännor är fria från föroreningar Sanitär inredning i hygienutrymmen (toaletter, duschar, tvätthallar) är fria från föroreningar och hygienmaterial är påfyllt Bastulavar är fria från föroreningar Vitvaror, vatten-kaffeautomater, mikro, kyl- och frysskåp, diskbänk, diskmaskiner, spis, värmeskåp och skåpluckor i pentry är utvändigt fria från föroreningar Lister, fönsterbrädor, ledstänger, element och väggkontakter, hängande armaturer, lampor samt ovansidan på klädskåp är fria från föroreningar Textila stolar (sittdyna, ryggstöd och underrede) är fria från föroreningar Hårda stolar (sittdyna, ryggstöd) är fria från föroreningar Ventilationsgaller, rör och högt sittande armaturer är fria från föroreningar Styrke- och konditionsträningsutrustning är fria från föroreningar Konstföremål avdammas

7 7 2. Grundinstruktion - frekvens Lokalvård ska utföras helgfria vardagar. Arbetsmoment Entréhall, Reception Dammsuga entrémattor Avfläcka entréglas/mellanglas på möbler Rengöra entréglas/mellanglas Trapphall/Hisshall Avfläcka glas i dörrar Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg, dörr Avtorka övrig inredning lister, armaturer, element, etc. Avfläcka mellanglas Rengöra mellanglas Hiss Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg, dörr Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, etc. Dammsugning av glidränna till hissdörr Trappa Moppa/fukttorka trapp/sättsteg Kv.-markplan 1 tr. Moppa/fukttorka trapp/sättsteg Övriga plan Avtorka trappräcke Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg Avtorka övrig inredning lister, armaturer, element, etc. Korridor, kapprum, väntrum Avfläcka golv Dammsuga mattor Avfläcka väggar, mellanglas, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc. på möbler Kontor, kontorslandskap, vilrum, bibliotek Dammsuga mattor Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc. Frekvens

8 8 Skjutbanan/Vapenvårdsrum Dammsuga mattor Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc. Våt torka golv med specialmedel i vapenvårdsrum Dammsuga väggar 4/år Kök/Pentry/Lunchrum Tömma avfallskorg Avtorka bord och stolar Avtorka vitvaror utvändigt Avtorka diskbänk och bänkskivor Avtorka mikrovågsugn in- och utvändigt på möbler Rengöring och oljebehandling av trägolv där sådana finns Gymnastiksal Maskinskura golv Moppa/fukttorka/dammsuga golv Rengöra fasta redskap Rengöring av takarmaturer Träningslokal Moppa/fukttorka/dammsuga golv Avfläcka speglar Rengöra maskiner och fasta redskap Rengöring av takarmaturer Toaletter Våttorka golv och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär utrustning och inredning Avfläcka speglar Avtorka väggar 2/år 1/år 1/år

9 9 Omklädningsrum, dusch, bastu, och torkrum Rengöring av kakel och duschväggar och ev. sanitetsbehållare Avfläcka speglar Avtorka solarier, bänkar och bastulavar Rengöra bastu/tillsyn Maskinskura golv Avtorka ovanpå klädskåp Rengöra golvbrunnar Skrivare- och kopieringsrum/kontorsförråd/postrum på möbler Arkiv, hittegodsmagasin, beslagsrum, förråd, maskinrum, tvättrum Avfläcka glas i dörrar/vägg, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc. Konferensrum Rengöra whiteboard Avtorka bord Iordningsställande av stolar Moppa/avfläcka golv Fuktmoppa/dammsuga golv Rengöring och behandling av trägolv Utbildningsrum, samlingsrum, utsättning Rengöra whiteboard Post/vaktmästeri/godshall/godssluss/blankettlager i kontor på möbler Maskinskura/kontor Maskinskura övriga ytor 4/vecka 4/år

10 10 Djurrum Vapenverkstad/Verkstadsrum Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc. Våttorka golv med rengöringsmedel i verkstadsrum Tvättstuga inkl. torkrum Spola golv Rengöra golvbrunn samt avloppsfilter Arrestintag i garaget Tömma papperskorg Maskinskura/Sopa Spola Soprum Spola Skura golv Garage Tömma papperskorg Maskinskura och sopa Källargångar Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg Avtorka övrig inredning lister, armaturer, element, etc. Datahall, arkiv, förråd, valv Städas efter beställning 2/månad 2/månad 4/år 4/år

11 11 3. Specifik instruktion dygnet runt-verksamhet (I övrigt gäller grundinstruktionen) Korridor, kapprum, väntrum Avfläcka golv Kontor, kontorslandskap Kommunikationscentral/stabsrum Mattvätt av installationsgolv inkl. antistatbehandling Kök/Pentry/Lunchrum Tömma avfallskorg Avtorka bord och stolar Avtorka vitvaror utvändigt Avtorka diskbänk och bänkskivor Avtorka mikrovågsugn in- och utvändigt på möbler Utbildningsrum, samlingsrum, utsättning Rengöra whiteboard Toaletter Våttorka golv och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär inredning Avfläcka speglar Avtorka väggar Omklädningsrum, dusch, bastu, och torkrum Rengöring av kakel och duschväggar och ev. sanitetsbehållare Avfläcka speglar

12 12 Avtorka solarier, bänkar och bastulavar Rengöra bastu/tillsyn Maskinskura golv Avtorka ovanpå klädskåp Rengöra golvbrunnar Arrestintag, avvisitering, förhörsrum Avfläcka entréglas/mellanglas Dammsuga entrémattor Maskinskurning på möbler Rengöring entréglas/mellanglas Väntarrest Våttorka golv Avtorka britsar och madrasser Rengöra sanitär inredning 2/månad 2/månad 4. Specifik instruktion - arrester (kl och 14.30) Arbetet delas och utförs förmiddag och eftermiddag (I övrigt gäller grundinstruktionen) Kontor, pentry, förråd Dammsuga mattor Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc. Dammsuga/avborsta stoppade möbler Toalett, duschrum Våttorka golv och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär inredning Avfläcka speglar Avtorka väggar

13 13 Arrestintag, korridor, avvisitering, förhörsrum Avfläcka entréglas/mellanglas Dammsuga entrémattor på möbler Maskinskurning Rengöring entréglas/mellanglas Celler (använda) Våttorka golv Avtorka britsar och madrasser Rengöra sanitär inredning Celler (oanvänd) Tillsyn Tillsyn

14 14 5. Specifik instruktion - Uppsala Arrestannex Utföres två gånger per vecka lördagar och söndagar. (I övrigt gäller grundinstruktionen) Kontor, pentry, omklädnad, förråd Dammsuga mattor Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc. Dammsuga/avborsta stoppade möbler Toalett, duschrum Våttorka golv och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär inredning Avfläcka speglar Avtorka väggar Arrestintag, korridor, avvisitering, förhörsrum Avfläcka entréglas/mellanglas Dammsuga entrémattor på möbler Maskinskurning Rengöring entréglas/mellanglas Celler (använda) Våttorka golv Avtorka britsar och madrasser Rengöra sanitär inredning Celler (oanvänd) Tillsyn Tillsyn

15 15 6. Specifik instruktion - Forensiska enheten (I övrigt gäller grundinstruktionen) STÄDNING GENOM LOKALVÅRDENS FÖRSORG Ansvar E:s arbetsledare ansvarar för att lokalvårdarna utför städningen enligt dessa rutiner. Inspekteras av enhetschefen eller den han utser, som vid behov påtalar brister eller förbättringsmöjligheter. Arbetsbeskrivning E:s arbetsledare/lokalvårdspersonalen skall informeras om detta standardförfarande av enhetschefen. Lokalvårdspersonalen skall också informeras om de särskilda kraven när det gäller materialhantering och kontamineringsrisk. Nyanställda lokalvårdare skall ges sådan information snarast möjligt under introduktionen. I denna information skall ingå att lokalvårdare alltid måste rapportera till någon inom forensiska enheten om man råkat påverka undersökningsmaterial, t.ex. genom att knuffa ner något material på golvet, eftersom bevisvärdet kan ha förändrats. Sådana händelser dokumenteras i enlighet med avvikelserapportering. Om det uppstår problem/frågeställningar vid enskilt städtillfälle skall lokalvårdarna instrueras av B:s personal på enheten, om eventuella undantag från dessa rutiner. Lokalvården skall utföras under normal kontorstid. Allmänt om städningen Av rättssäkerhets- och kontaminationsskäl samt av smittoskäl, skall lokalerna städas noggrant och schemalagt. Se tabeller för respektive utrymme. Moppar och torkdukar, som använts på andra platser i polishuset, får inte användas inom enhetens lokaler. Detta för att hindra kontamination från t.ex. förhörsrum till forensiska enhetens lokaler. Papperskorgar tömmes minst 1g/v. Dörrar, dörrkarmar, dörrhandtag, strömbrytare till belysning avtorkas 1g/v. Vid behov av tätare städintervall p.g.a. verksamheten tillämpas tillsynsstädning. Generella undantag från städrutinen Datorer, monitorer och annan elektrisk utrustning städas inte. Då föremål står på bord, bänkar, hyllor och andra horisontella ytor skall den ytan inte städas. Riskavfallskartonger hanteras av enhetens egen personal. Städning vid särskilda tillfällen. Då material hanterats i miljörummen, som kan innebära hälsorisk angående smitta eller risk för kontamination, skall extra städning utföras enligt enhetschefens särskilda direktiv till lokalvården.

16 16 Övrigt Städpersonal som arbetar i laboratorierummet och forensiska enhetens undersökningslokaler skall ingå i NFC:s elimineringsdatabas för DNA, se SF 3.3 för mer information. Tjänsterum/arbetsplatser* Tjänsterum/arbetsplatser städas veckovis en dag med tillsyn en annan dag Laboratorium Fuktmoppa golvytor Ovansida på skåp utrustning, belysning och ventilationstrummor 4/år (signeras) Städningen av lab sker fredagar mellan och lab. ansvarig personal bistår Spårlab (Kök) Avtorka övrig inredning, skåpluckor, kylskåp, mikro, etc. Toaletter och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär inredning Avfläcka speglar Avtorka väggar Korridorer Kopieringsrummen Sotlab och dammtorka svart bänk Dammtorkning av ovansida överskåp och ventilationstrumma. 4/år

17 17 Betraktningsrum B, Daktning A och IT-lab Dammtorkning av ovansida överskåp och ventilationstrumma samt dammsugning av draperi.(signeras) 4/år Miljörum B och Miljörum B, väggplåtar och utsidan på skåpen Städningen utförs i miljörum 1 på tisdagar och miljörum 2 på torsdagar p.g.a kontaminationsrisk. Fingeravtryck B, Redigering A och Skospår A Dammtorkning av ovansida överskåp. Ateljé C Golvmattan dammsugs (EJ FOBA-bord) Bommar i taket Rullarkiv och Förråd B Väntrum Klädmottagningsrum i garge (misstänkt och målsäganden) Målsäganderum jämn vecka och misstänktes rum udda vecka Yttre garage (bilparkering) Maskinskura Ventilationstrummor och hyllplan avtorkas Undersökningsgarage Maskinskura Ventilationstrummor och lysarmaturer Omklädningsrum i garage och ev. sanitetsbehållare Rengöra sanitär inredning Avfläcka speglar 6/år 2/år 2/år 1/mån 1/mån 1/mån 1/mån 1/mån vid behov 2/år vid behov 2/år

18 18 Avtorka övrig inredning, skåpsdörrar, etc. Rullarkivet garaget Ventilationstrummor och lysarmaturer 2/år 2/år 2/år 7. Specifikation - fönster Avtalsområde A Objekt: A1 Typ av fönster Antal Övrig information Objekt: A2 Typ av fönster Antal Övrig information Fasta glas 2-sid 8 Entré Bågar 4-sid 13 Avtalsområde B Objekt: B1-1, B1-2, B1-3 samt B1-4 Typ av fönster Antal Övrig information Fasta glas 2-sid 4 Teleskop Fasta glas 2-sid 6 Teleskop Fasta glas 2-sid 14 Teleskop Fasta glas 2-sid 44 Teleskop Fasta glas 2-sid 8 Skylift 18 meter, trapphus Fasta glas 2-sid 16 Skylift 18 meter, trapphus Fasta 1-sid 30 Skylift 18 meter, opalglas Fasta glas 2-sid 3 Skylift 18 meter, gavel Bågar 2-sid 20 Skylift 18 meter Bågar 2-sid 36 Skylift 18 meter Fasta glas 2-sid 40 Skylift 18 meter Fasta glas 2-sid 72 Skylift 18 meter Bågar 2-sid 112 Skylift 18 meter Fasta glas 2-sid 120 Skylift 18 meter Fasta glas 2-sid 224 Skylift 18 meter Fasta glas 2-sid 13 Öppningsbart galler Bågar 2-sid 16 Öppningsbart galler Bågar 2-sid 60 Öppningsbara vädringsfönster Bågar 2-sid 16 Öppningsbara Fasta glas 2-sid 6 Marknivå Fasta glas 2-sid 30 Marknivå Fasta glas 2-sid 8 Kranbil med motvikt Fasta 1-sid 76 Fasadhiss, opalglas Fasta 1-sid 148 Fasadhiss, opalglas Fasta glas 2-sid 14 Fasadhiss Fasta glas 2-sid 27 Fasadhiss Fasta glas 2-sid 136 Fasadhiss Bågar 2-sid 8 Bronto skylift 52 meter Bågar 2-sid 30 Bronto skylift 52 meter Fasta glas 2-sid 30 Bronto skylift 52 meter Bronto skylift 52 meter 68 Bronto skylift 52 meter

19 19 Fasta glas 2-sid 160 Ljusgård, hängställning Objekt: B2 Typ av fönster Antal Övrig information 2-sidigt 50 Objekt: B3 Typ av fönster Antal Övrig information Fasta glas 2-sid 18 Teleskop, skylift Omne 1950 (våningsplan 1) Fasta glas 2-sid 12 Oklart om teleskop eller stege (våningsplan 1) Fasta glas 2-sid 15 Teleskop Fasta glas 2-sid 8 Entré Bågar 2-sid 4 Objekt: B4 Typ av fönster Antal Övrig information 2-sidigt 5 22 Endast utvändigt Avtalsområde C Objekt: C1 Typ av fönster Antal Övrig information Bågar 4-sid 10 Små Bågar 4-sid 30 Normala Bågar 4-sid 141 Lite höga Bågar 4-sid 16 Höga Fasta glas 2-sid 2 Dörrar Objekt: C2 Typ av fönster Antal Övrig information Fasta glas 2-sid 3 Dörrar Bågar 4-sid 19

2015-05-12 A426.878/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11)

2015-05-12 A426.878/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11) 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11) Datum 2015-05-12 Diarienr (åberopas) Saknr A426.878/2014 918 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 Städinstruktioner Innehållsförteckning 1. Grundinstruktion

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INVENTARIER... 3 2. VÄGGAR OCH GARDINER... 3 3. GOLV

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 02:2 STÄDANVISNING Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv ska vara

Läs mer

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016. 02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TEKNISKA ROTELNS TILLKOMMANDE

Läs mer

02.03 GENERELL STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Hallands län A115.433/2013 2014-01-27

02.03 GENERELL STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Hallands län A115.433/2013 2014-01-27 02.03 GENERELL STÄDANVISNING Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Hallands län A115.433/2013 2014-01-27 GENERELL STÄDANVISNING Mål med städningen Avsikten med städningen är att skapa rena och

Läs mer

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar.

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Norrköping Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Arkiv 1 gång/månad Torrmoppa / fuktmoppa golv Bastu Hus 15 plan 1 5 gånger/vecka Fuktmoppa / fukttorka golv Avfläcka glas Rengör lavar 1 gång/vecka

Läs mer

GENERELL STÄDANVISNING

GENERELL STÄDANVISNING GENERELL STÄDANVISNING Mål med städningen Avsikten med städningen är att skapa rena och trivsamma miljöer samt att vårda golv, inredning med mera. För att göra detta krävs personal som är kunniga, lyhörda

Läs mer

Storstädning enligt årsplanering

Storstädning enligt årsplanering 1 (5) Storstädning enligt årsplanering Golvunderhåll Damma och torka av ventiler väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element. Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet Fönsterputs

Läs mer

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden 2014-01-31 Dnr 2014/8 Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Upphandlande myndighet Sjunde AP-fonden (org.nr 802406-2302) Upphandlingen Sjunde AP-fonden inbjuder leverantörer att lämna

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

www.svartingehemstad.se info@svartingehemstad.se

www.svartingehemstad.se info@svartingehemstad.se STÄDNING Hemstäd FLEX En skräddarsydd städning från början till slut! Du som kund avgör helt vilka städmoment som skall ingå och hur lång tid Du önskar ha oss på plats. Hemstäd MINI En snabb uppfräschande

Läs mer

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2013-01-15

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2013-01-15 02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2013-01-15 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förklaring till förkortningar... 3 1:1 Polishuset

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

RL S STÄD PRISLISTA. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning.

RL S STÄD PRISLISTA. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning. Inställelseavgiften (ej skattereducerad) är en avgift som täcker administration

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-13

STÄDPOLICY 2015-01-13 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-13 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

Tel. 035-10 80 10 HEMMA!

Tel. 035-10 80 10 HEMMA! Service Service Söker du hjälp i hemmet? Det kan röra alla delar av din vardag som du har svårt att klara av eller hinna med. HEMMA! Jag vill ha hjälp av en! Trädgårdsarbete såsom häckklippning, gräsklippning,

Läs mer

STÄDPOLICY 2014-11-21

STÄDPOLICY 2014-11-21 Sida Handling STÄDPOLICY 204--2 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 72 Hyvelgatan 2 Tel 049-880

Läs mer

Trapphus ( 2 st ) 1 ggr/vecka Sopning och fuktmoppning av golv. Inredningstvättning. Tvättning av fönster entrépartier.

Trapphus ( 2 st ) 1 ggr/vecka Sopning och fuktmoppning av golv. Inredningstvättning. Tvättning av fönster entrépartier. Städfrekvens och arbetsmoment Kungälvs kommun Kärna Kärna Torg 3 A - B Tvättstuga ( 1 st ) och toalett 2 ggr/månad Sopning och fuktmoppning av golv, rengörning av Tvättstuga ( 1 st ) 3 ggr/år Fönstertvätt

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1:1 Polishuset i Jönköping... 3 1:2 Polislokal Gula

Läs mer

Förfrågningsunderlag lokalvård

Förfrågningsunderlag lokalvård Förfrågningsunderlag lokalvård 1(11) Innehållsförteckning 1. Formalia... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Anbudet... 3 1.3 Övrigt... 4 1.4 Beskrivning av lokalerna... 5 1.4.1 Golvytor... 5 1.4.2 Disposition av

Läs mer

Specialstäd i Stockholm AB

Specialstäd i Stockholm AB Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande. Väggarna dammas och torkas av,vid behov avfläckas. Inredningssnickerier

Läs mer

Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande.

Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande. Arbetsbeskrivningar Storstädning Göteborg 2004-02-26 Storstädning är ett synnerligen subjektivt begrepp och har olika betydelse för de flesta. Skillnaden i uppfattningar beror dels på den egna kulturen

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter RÅDGIVANDE REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och miljön.

Läs mer

Allmänna villkor - 2015-09-28

Allmänna villkor - 2015-09-28 Allhjälpen i Umeå AB Orrvägen 10 904 20 Umeå Org nr: 556766-1177 Godkänd för F-Skatt Tel: 0738-41 95 67 (Dygnet Runt) E-post: info@allhjalpen.se 1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER Allmänna villkor - 2015-09-28

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster SYSTASIS flexibla städ & lokalvårds lösningar Service & Tjänster Genom personligt bemötande, noggrannhet och snabb service är vi ett väletablerat städföretag i Stockholm med över 30 års erfarenhet. SYSTASIS

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING

STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING Förberedelser Töm hela bstaden på möbler, flyttkartnger ch eventuella saker sm frtfarande finns i skåp ch lådr. Eftersm biutrymmen sm garage, balkng ch förråd ckså ska

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ATT FLYTTSTÄDA av www.moveria.fi. Se även www.moveria.se/blogg.

CHECKLISTA FÖR ATT FLYTTSTÄDA av www.moveria.fi. Se även www.moveria.se/blogg. CHECKLISTA FÖR ATT FLYTTSTÄDA av www.mveria.fi. Se även www.mveria.se/blgg. Förberedelser Töm hela bstaden på möbler, flyttlådr ch eventuella saker sm frtfarande finns i skåp ch lådr. Eftersm biutrymmen

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Grundskolor - Städning nuari December 2003 Miljökontoret Linköpings kommun Jean-Pierre Conte Annelie Danielsson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 SYFTE OCH METOD... 3 UPPHANDLING...

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och vår miljö. Med

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Har du städhjälp? 2 4 6 8 10 12 Total 9,0% 9,1% 91,0% 90,9% dalarna kronoberg Örebro län 4,3% 7,9% 8,5% 5,6% 1 2,6% 2,7% 8,0% 13,8% 95,7% 92,1% 97,8% 10 91,5% 94,4% 9 97,4% 97,3% 97,1% 92,0% 86,2% Stockholm

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ATT FLYTTSTÄDA

CHECKLISTA FÖR ATT FLYTTSTÄDA CHECKLISTA FÖR ATT FLYTTSTÄDA av www.mveria.se. Se även www.mveria.se/blgg. Förberedelser Töm hela bstaden på möbler, flyttkartnger ch eventuella saker sm frtfarande finns i skåp ch lådr. Eftersm biutrymmen

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer:

Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B Städtjänster ramavtal Upph. ref.nr: 6021/UF 2007-05-01 Slutdatum: 2011-04-30 Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning.

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning. SVENSKA I STÄDBRANSCHEN Björn Ljungquist 2006-01-10 Inledning Alla branscher utvecklar ett eget språk, baserat på de speciella ord, uttryck och nomenklaturen som finns. Städbranschen har skapat sitt speciella

Läs mer

Rutin för lokalvård Rättspsykiatriska regionkliniken

Rutin för lokalvård Rättspsykiatriska regionkliniken Utarbetad av: Ledningsgrupp lokalvården och vårdhygien Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso-och sjukvårdsdirektör Giltig från: 2015-02-02 Rutin för lokalvård Rättspsykiatriska regionkliniken Lokala

Läs mer

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

RUMSFUNKTIONSPROGRAM 1(7) Allmänt Rumshöjd i vistelserum skall vara min 2,7 m. RUMSFUNKTIONSPROGRAM Fönster Minst ett av fönstren i klassrum och grupprum ska vara öppningsbart. Öppningsbara fönster ska utrustas med säkerhetsbeslag.

Läs mer

Avtal: nummer: annika.bondesson@ki.se E-post: anna.tornqvist@iss-fs.se

Avtal: nummer: annika.bondesson@ki.se E-post: anna.tornqvist@iss-fs.se Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Städtjänster ISS Referensnr: 6021/UF-C Städtjänster ramavtal Upph. ref.nr: 6021/UF 2007-05-01 Slutdatum: 2011-04-30 Ramavtal Förlängning: 2

Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm AB Städhandboken Skolfastigheter i Stockholm AB Innehållsförteckning Förord 3 Städhandbok del 1 - Upphandling och uppföljning av städtjänster Upphandlingsprocessen 4-6 Städanvisningar-förfrågningsunderlag

Läs mer

Underlag för städrutiner

Underlag för städrutiner Underlag för städrutiner Allergikommittén i Kristianstads kommun Uppdaterat i april 2015 Kommunstyrelsen antog år 2005 en policy för inomhusmiljö och allergianpassning med allergikommitténs kunskapsunderlag

Läs mer

Avtalsvillkor Flyttstädning 2015-01- 01

Avtalsvillkor Flyttstädning 2015-01- 01 Avtalsvillkor Flyttstädning 2015-01- 01 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1 Innan städningen... 3 1.1 Att tänka på innan städningen... 3 1.2 Sanering... 3 2 Uppdraget... 3 2.1 Följande moment ingår

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

för en renare morgondag

för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Det enkla Skötselsystemet för alla golvmaterial Svanenmärkt skötselsystem. Rekommenderat av ledande golvtillverkare. Svensk rengörings kompetens sedan 1973 PLS verkar för

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD BESKRIVNING Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Byggnadsyta på mark ca 220 m 2. Boarea 335 m 2 Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta

Läs mer

02:03 FREKVENS, DISTRIKT & AVDELNINGAR. Upphandling av lokalvårdstjänster för Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02

02:03 FREKVENS, DISTRIKT & AVDELNINGAR. Upphandling av lokalvårdstjänster för Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 02:03 FREKVENS, DISTRIKT & AVDELNINGAR Upphandling av lokalvårdstjänster för Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRÄNSPOLISAVDELNINGEN - ARLANDA 4 GRÄNSPOLISAVDELNINGEN

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

Anpassad service - vår styrka!

Anpassad service - vår styrka! Anpassad service - vår styrka! En bekväm, komplett och flexibel lösning från en och samma leverantör! Ett flexibelt, företag med växande serviceutbud! Att städa professionellt är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

Städrutiner som hjälp för upphandling och vid egenkontroll förskola. Allergikommittén i Lunds kommun

Städrutiner som hjälp för upphandling och vid egenkontroll förskola. Allergikommittén i Lunds kommun Städrutiner som hjälp för upphandling och vid egenkontroll förskola Allergikommittén i Lunds kommun Städrutiner, stöd för upphandling och egenkontroll Andelen allergiker och överkänsliga personer i samhället

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

Ordningsregler. i boendet

Ordningsregler. i boendet Ordningsregler i boendet 2012-03-12 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den dagliga kontakten med hyresvärd och med hyresgäster bygger på bestämmelser i hyresavtal och hyreslag, men också på många andra

Läs mer

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad.

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad. Bilaga 2 del B Checklista för kontrollrond (egenkontroll) Denna checklista kan användas som den är, eller ses som ett exempel, en mall för att utarbeta en egen checklista. I egna checklistor kan man lägga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM!

VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM! VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM! HEMSTÄDNING AV MARIES PUTS & STÄD 14001 9001 OHSAS 18001 DETTA HITTAR DU I VÅR BROSCHYR! Innehåll FÖR EN ENKLARE VARDAG Privatstädning PRIVATSTÄDNING S.4 HEMSTÄDNING HUR GÅR

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Valfrihet i hemtjänst I Ljusdals kommun tillämpas sedan maj 2010 lagen om valfrihet LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Introduktion till Strykfritt AB.

Introduktion till Strykfritt AB. Introduktion till Strykfritt AB. Kära kund tusen tack för visat intresse. Vi kommer här på några sidor att gå igenom vad det innebär att vara kund hos oss. Vi vill att du känner dig säker och trygg när

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Regler för lån av Winden

Regler för lån av Winden Regler för lån av Winden Fastställd av: Maskinteknologssektionens styrelse 30 mars 2015 Fall 08 Innehåll Regler för disponering av Winden... 3 Allmänna regler... 3 Regler för alkoholrelaterade arrangemang...

Läs mer