02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30"

Transkript

1 02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS /

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INVENTARIER VÄGGAR OCH GARDINER GOLV OCH MATTOR ENTRÈMATTOR FÖNSTERPUTS AV GLASYTOR TAK ÖVRIGA TJÄNSTER STÄDNING AV LABORATORIER SANERING AV ARRESTCELLER KRAV PÅ STÄDKVALITET HUR UTVÄRDERAS STÄDKVALITET STORSTÄDNING FREKVENSER INSTÄLLELSETIDER FÖR TILLÄGGSARBETEN (6)

3 Denna städanvisning gäller för samtliga objekt där annat inte anges i underlaget. Avvikande anvisningar redovisas till exempel i bilagan 02:04 Specifik städanvisning & frekvens, Tekniska roteln. 1. INVENTARIER Papperskorgar, telefoner, datautrustning, AV-utrustning (tv-apparater, OH-projektor och liknade), stolar, bord, bordsben och stativ, skåp, bokhyllor, montrar, receptionsdiskar, bänkar, askfat, sanitetsgods, toapappershållare, mugghållare, handduksautomater, tvålautomater, vitvaror, diskbänkar, skåpluckor, kaffeautomater, lampor (även nedhängande taklampor), speglar, fönsterbrädor, element, tavlor, stoppade möbler, bastulavar, wc-borste med ställ, konstföremål, styrkes och konditionsträningsutrustning ingår i den ordinarie lokalvården. 2. VÄGGAR OCH GARDINER Dörrar, handtag, hissdörrar, mellanglas, elkontakter, strömbrytare, lister, paneler, trappräcken/handledare, vägglampor, rör på väggar, toalett och tvättrumsväggar, speglar, ventilationsgaller, väggskåp, väggfasta bänkar. Nedtagning, tvättning, strykning och upphängning av gardiner ska kunna erbjudas som en tilläggstjänst. Denna ska ersättas med den verifierade självkostnaden för E plus entreprenörstillägg, som anges i prisbilagan. 3. GOLV OCH MATTOR Golvytor, golvgaller, golvmattor, avpassade mattor, rengöring av entrémattor (ej tvätt eller byte), dörrtrösklar, trappors lodräta och vågräta ytor, golvbrunnar, speciella datagolv ingår i den ordinarie lokalvården. Speciell rengöring av lösa golvmattor ska kunna erbjudas som en tilläggstjänst. Denna ska ersättas med den verifierade självkostnaden för E plus entreprenörstillägg, som anges i prisbilagan. Nuvarande golvstandard ska upparbetas enligt golvleverantörens rekommendationer till rätt kvalité under första avtalsåret och detta ska ingå i de lämnade anbudspriserna. Golvvård ska ingå i den fortlöpande lokalvården för att upprätthålla rätt städkvalité. I den fortlöpande (ordinarie lokalvården) ska golvvård ingå genom underhåll med highspeedmaskin (eller motsvarande) inklusive grund- och toppolish så att extra golvvård ej behövs. Trägolv samt övriga typer av golv ska underhållas på samma sätt enligt av golvleverantören rekommenderade rutiner. Leverantören har det fulla ansvaret för att denna vård utföres med så täta intervaller att av golvleverantören uppgiven livslängd ej förkortas och så att städbarheten inte försämras. Underhåll, skötsel, rengöring, fläckborttagning etc. av golv bör göras enligt: DUS-Golvets Drift Underhåll Skötsel, Svenska Golvrådet Städhandbok för golv, avsedd för daglig användning ute på fältet, Svenska Golvrådet Golvbranschens Riksorganisations skötselråd: http//www.golvbranschen.se/html/set_konsument.html Kemikalieinspektionens råd, Golv - tillverkning miljöegenskaper - skötsel: http//www.kemi.se/publikationer/broschyrer/golv.pdf Golvtillverkarens egna råd. 3 (6)

4 Golvvård som utförs innan eller efter ordinarie arbetstider, se SF4.3, ska därutöver kunna erbjudas som tilläggstjänst till varje specifikt objekt enligt i anbudet fastställt kvadratmeterpris. Denna kostnad ska enbart spegla tillägget för obekväm arbetstid, då övrigt ingår i priset för den ordinarie lokalvården. Flytt av inventarier ska ingå i angivna priser. Det är av största vikt att golvmaterialen blir korrekt vårdade/behandlade och i vissa fall krävs expertkunskap. Då Beställaren är angelägen om att få kompetenta Leverantörer ber vi Leverantören redovisa eventuella specialkunskaper inom detta område antingen egna eller via underentreprenörer. 4. ENTRÈMATTOR Byte och tvätt av entremattor ska kunna erbjudas som en tilläggstjänst. Denna ska ersättas med den verifierade självkostnaden för E plus entreprenörstillägg, som anges i prisbilagan. 5. FÖNSTERPUTS AV GLASYTOR Fönsterputsning av glasytor som inte samtidigt utgör yttre fönster, såsom skiljeväggar eller vaktburar i glas, ska ingå i den ordinarie lokalvården. Fönsterputs av yttre fönster ska kunna erbjudas som en tilläggstjänst. Detta kommer att debiteras enligt angivet timpris. 6. TAK Ventilationsgaller, spindelväv, rör, högt sittande armaturer och AV-utrustning ingår i den ordinarie lokalvården. 7. ÖVRIGA TJÄNSTER Tömning av papperskorgar, avfallskorgar och sanitetsbehållare, påfyllning av hygien- och förbrukningsmaterial ingår i den ordinarie lokalvården. 8. STÄDNING AV LABORATORIER Lokalvård i samtliga laboratorier ska ske enligt rena rum städning eller motsvarande. Detta innebär bl.a följande: De personer som utför städningen av laboratorier får ej bytas ut utan skriftligt godkännande av B All personal som utför städning av laboratorier måste innan lokalvård påbörjas ha lämnat DNA-prover till B Speciell utrustning ska användas vid städning av laboratorier som ej används i övriga utrymmen I första hand ska engångsutrustning användas, t.ex trasor och moppar Skyddsdräkt ska bäras vid städning av laboratorier Enbart personal som gått utbildning i rena rum städning eller motsvarande får utföra städning i laboratorier Speciell utrustning krävs för laboratorieutrymmen. Denna utrustning får inte medtagas till/från andra utrymmen, allt för en hög kvalitetssäkring och minskade risker för kontaminering. 4 (6)

5 Kraven ovan gäller också för utrymmen som inte tillhör laboratoriet, men som ligger i anslutning till det, om dessa utrymmen inte är avskilda med hela väggar, dörrar eller fönster. 9. SANERING AV ARRESTCELLER Utöver ordinarie frekvensstädning ska sanering av arresteringsceller under dagtid, kl. 07:00-17:00, ingå i angivet pris. Detta gäller även helger förutsatt att städpersonal vistas i aktuellt städobjekt lokaler för att utföra ordinarie frekvensstädning då behov av sanering uppstår. Sanering av celler kl. 17:00-07:00 ersätts enligt separat i prisbilagan angivet timpris. Det är tidpunkten för B:s begäran om att sanering krävs som avgör om det ska ingå i den ordinarie städningen eller ej, dvs sker beställning före kl. 17:00 ska det ingå. Gällande inställelsetid för extra beställs arrestsanering se SF4.3. Sanering kräver speciell utrustning och skyddsdräkt för att förhindra spridning och kontaminering till övriga lokaler. Sanering ska ske då cell kontaminerats med kroppsvätska/-or och/eller avföring. E och B kommer gemensamt överens om tidpunkt när sanering ska utföras Arresteringsceller finns på de flesta städobjekt betecknade basstation, se 02:05 Objektsförteckning. I bilagan 02:03 Frekvens, Distrikt & Avdelningar finns antalet saneringar under 2011 redovisade för respektive basstation. Dessa ska ses som en grov uppskattning av kommande volymer, men är inget värde som garanteras. 10. KRAV PÅ STÄDKVALITET Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv ska vara fritt från föroreningar. Entrémattor, gummimattor, skrapgaller och avpassade mattor ska vara fria från föroreningar. Papperskorg, avfallskorg och sanitetsbehållare ska vara tömd och där insatspåse/säck finns ska den vara utbytt. Fria ytor på arbetsplats, bord bordsben och stativ, skåp och hyllor ska vara fria från föroreningar. Telefoner och datautrustning ska vara fria från föroreningar. Dörrglas i entréer och vindfång, mellanglas i reception/vakt, hissdörrar, speglar, strömbrytare, dörrhandtag och dörrar ska vara fria från föroreningar. I lunchrum och kafferum ska bord och stolar rättas till och vara fria från föroreningar. I konferensrum ska bord och stolar rättas till, bord och whiteboardtavlor samt pennränna ska vara fria från föroreningar. Sanitär inredning i hygienutrymmen (toaletter, duschar, tvätthallar) ska vara fria från föroreningar och hygienmaterial påfyllt. Bastulavar ska vara fria från föroreningar. Kylskåp, diskbänk, spis, värmeskåp, micro (inklusive insidan) och skåpluckor i pentry ska utvändigt vara fria från föroreningar. Lister, fönsterbrädor, ledstänger, element och väggkontakter, hängande armaturer, lampor samt ovansidan på klädskåp ska vara fria från föroreningar. Textila stolar: sittdyna och ryggstöd samt underrede ska vara fria från föroreningar. 5 (6)

6 Hårda stolar: sittdyna och ryggstöd ska vara fria från föroreningar. Ventilationsgaller, rör högt sittande armaturer och AV-utrustning ska vara fria från föroreningar. Styrkes och konditionsträningsutrustning ska vara fia från föroreningar. 11. HUR UTVÄRDERAS STÄDKVALITET Utvärdering av städkvalitét ska göras i anslutning till utförd städning. Utvärdering av städkvaliteten utföres visuellt under förflyttning i lokalen/kontrollenheten genom besiktning av städytan. Vid utvärdering av högt belägna ytor är det tillåtet att använda stege. Kvalitetsnivån har uppnåtts när båda parter är överens om detta. Är man ej överens om resultatet kan oberoende tredje part anlitas för kontroll av att städkvaliteten når upp till avtalad nivån enligt vad som framgår av bilagorna till förfrågningsunderlaget och ingånget avtal. 12. STORSTÄDNING Storstädning ska förebyggas i den fortlöpande lokalvården för att upprätthålla rätt städkvalité. Rengöring av armaturer, även högt sittande och ventilationsrör samt galler och liknande ska ingå i städningen för att förebygga storstädning. Storstädning ska därutöver kunna erbjudas som tilläggstjänst enligt i anbudet lämnat pris per kvm. 13. FREKVENSER Se 02:3 Städfrekvens, Distrikt & Avdelningar och 02:4 Specifik städanvisning & frekvens, Tekniska roteln. 14. INSTÄLLELSETIDER FÖR TILLÄGGSARBETEN Beställda tilläggstjänster ska kunna utföras inom en vecka om annat ej överenskommes. Detta gäller ej för arreststädning där särskilt krav på inställelsetid finns, se punkt Sanering av arretsceller ovan. 6 (6)

2015-05-12 A539.233/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19)

2015-05-12 A539.233/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19) 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19) Datum 2015-05-12 Diarienr (åberopas) Saknr A539.233/2014 918 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 Städinstruktioner Detta dokument (02.03 Städinstruktioner)

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter RÅDGIVANDE REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och miljön.

Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm AB Städhandboken Skolfastigheter i Stockholm AB Innehållsförteckning Förord 3 Städhandbok del 1 - Upphandling och uppföljning av städtjänster Upphandlingsprocessen 4-6 Städanvisningar-förfrågningsunderlag

Läs mer

Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer:

Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B Städtjänster ramavtal Upph. ref.nr: 6021/UF 2007-05-01 Slutdatum: 2011-04-30 Ramavtal Förlängning:

Läs mer

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016. 02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TEKNISKA ROTELNS TILLKOMMANDE

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan kund och Stadfirma-Shahin; Städfirma-Shahin Olshammarsgatan 15,124 75 Bandhagen Org.nr: 840602-0597 Följande avtal gäller mellan Städfirma Shahin

Läs mer

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxxx org. nr xxxxxx xxxx (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

ANBUDSSPECIFIKATIONER

ANBUDSSPECIFIKATIONER BILAGA 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor Anbudsinfordran PO/2013-24-INF/STO Interinstitutionell anbudsinfordran för städning av de lokaler som nyttjas av

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

Introduktion till Strykfritt AB.

Introduktion till Strykfritt AB. Introduktion till Strykfritt AB. Kära kund tusen tack för visat intresse. Vi kommer här på några sidor att gå igenom vad det innebär att vara kund hos oss. Vi vill att du känner dig säker och trygg när

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ;

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Fixer Göteborg AB Hemsida: www.fixer.nu E-post: info@fixer.nu Org.nr: 556821-2205 Följande avtal

Läs mer

STÄDNING I VÅRDLOKALER SIV

STÄDNING I VÅRDLOKALER SIV STÄDNING I VÅRDLOKALER Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal ISBN 978-91-633-8059-4 STÄDNING I VÅRDLOKALER Rapport från arbetsgrupp inom Svensk Förening för Vårdhygien

Läs mer

Infomappen finns också tillgänglig på föreningens hemsida, www.brf-jarnaldern.nu.

Infomappen finns också tillgänglig på föreningens hemsida, www.brf-jarnaldern.nu. Innehållsförteckning Sida Förord 1 Allmän information 2-8 Ordningsregler Situationsplan Stadgar + underhållsansvar Bilaga 1 Skötselråd fläktar Bilaga 2 Ordningsregler för gemensamhetslokal Bilaga 3 Förslag

Läs mer

Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner

Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner När jag startade verksamheten 1989 städade jag på egen hand, sju dagar i veckan och i stort sett all min vakna tid. Jag gick in

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Information inför stambyte

Information inför stambyte Information inför stambyte Innehåll Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten... 3 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Kort beskrivning av Uppsala Vatten och Avfall AB Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag med cirka 180 medarbetare som arbetar med dricksvatten,

Läs mer

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569 FÖRETAGSPRESENTATION Företaget Active Clean i Stockholm AB grundades 1994 med namnet Caledonian Städ AB. Nuvarande ägare övertog företaget i början av 2002. Namnet Caledonian städ AB ändrades till ACTIVE

Läs mer

Rent och fräscht. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor.

Rent och fräscht. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor. Rent och fräscht. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor Vi vårdar lokaler och fastigheter och vi bidrar till trivsamma, trygga,

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer