Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016"

Transkript

1 Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Fullständig version finns på kommunens webbplats Gäller fr.o.m Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.

2 Renhållningstaxan för Kungälvs kommun Exempel på avgifter för villor och radhus Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen. Helårshämtning vid villor och radhus i områden före erbjudande om matavfallsinsamling EXEMPEL: Villa med 160 liter säck med hämtning varannan vecka året runt. Fast avgift: kr Hämtningsavgift: 1031 kr Summa årskostnad: kr Helårshämtning vid villor och radhus i områden där matavfallsinsamling erbjuds EXEMPEL: Villa med sortering av matavfall 190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år. Fast avgift: kr Hämtningsavgift: 673 kr Viktavgift: 359 kr Summa årskostnad: kr med säck i områden där matavfallsinsamling erbjuds EXEMPEL: Villa med sortering av matavfall 160 liter säck för restavfall och 60 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt. Fast avgift: kr Hämtningsavgift: 1032 kr Summa årskostnad: kr

3 Helårshämtning vid villor och 2 radhus i områden där matavfallsinsamling erbjuds I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 2.1 Fast avgift Villa och radhus: 1100 kr. 2.2 Viktavgift, kärl Matavfall Osorterat avfall Viktavgift, per kg Ingen avgift. 1,50 kr. 1,50 kr. Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen. 2.3 Hämtningsavgift, kärl: tillfällen/år Sorterat avfall för restavfall Sommartid varje vecka för matavfall tillfällen/år tillfällen/ år Var fjärde vecka för restavfall och varannan vecka för matavfall tillfällen/år 190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall: 1509 kr kr. 673 kr. 574 kr. Hemkompostering tillfällen/år 26 tillfällen/år 3 Var fjärde vecka 13 tillfällen/år 3 Var sjätte vecka 8 tillfällen/år l kärl för restavfall och hemkompostering 4 av allt matavfall: 1509 kr. 673 kr. 574 kr. 269 kr. Osorterat avfall (innehåller både restoch matavfall, blandat) Blandat avfall 52 1 tillfällen/år Blandat avfall 26 tillfällen/år 190 l kärl för blandat avfall: 2006 kr kr. 1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året. 3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall. 4. Gällande tillstånd för kompostering från miljöenheten krävs. 4

4 Helårshämtning vid villor och radhus i område där matavfallsinsamling erbjuds 2.4 för gångavstånd, över 3 meter: Minimiavgift, per meter, per tillfälle och per tillfälle och kärl kärl Kungälvs kommuns renhållningstaxa för 2016 Exempel: Sortering med två kärl, avstånd 10 meter och hämtning varannan vecka, 26 ggr per år Kärl: 21 kr. 3 kr kr. 2.5 Gemensam avfallslösning med kärl eller container Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd För hushåll i villor eller radhus, utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl för avfall, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Hyra av container ingår. Fast avgift per hushåll, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av behållarens innehåll. För hushåll som inte ingår i samfällighetsförening fördelas viktavgift och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna. Hämtningningsavgift, per behållare och år: 26 tillfällen/år 52 tillfällen/år Matavfall 140 l kärl för matavfall: 619 kr. 825 kr. Underjordsbehållare 1 0,5-1,3 m 3 : 3240 kr kr l kärl för restavfall: 848 kr kr. 370 l kärl för restavfall: 1143 kr kr. 660 l kärl för restavfall: 1812 kr kr. 5 kbm vippcontainer 2 för restavfall: kr kr. 10 kbm vippcontainer 2 för restavfall: kr kr. Underjordsbehållare 2 0,5-1,3 m kr kr. Underjordsbehållare 1 1,4-3 m kr kr. Underjordsbehållare 1 3,1-5 m kr kr. Osorterat avfall 190 l kärl för restavfall: 1723 kr kr. 370 l kärl för restavfall: 2893 kr kr. 660 l kärl för restavfall: 3562 kr kr. 5 kbm vippcontainer 2 för restavfall: kr kr. 10 kbm vippcontainer 2 för restavfall: kr kr. Underjordsbehållare 1 0,5-1,3 m kr kr. Underjordsbehållare 1 1,4-3 m kr kr. Underjordsbehållare 1 3,1-5 m kr kr. 1. Inklusive säck. 2. Tillfällig lösning vid särskilda skäl. 3 Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl eller underjordsbehållare. 2.6 för gångavstånd, över 3 meter: Minimiavgift, per meter, per tillfälle och per tillfälle och kärl kärl Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter och hämtning varje vecka, 26 ggr per år. Kärl, per hushåll: 21 kr. 3 kr kr. 5

5 Helårshämtning vid villor och radhus i område där matavfallsinsamling erbjuds Kungälvs kommuns renhållningstaxa för med säck Säck får endast användas efter ansökan och om det finns särskilda skäl. I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar 160 och 60 liter ingår. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 2.7 Fast avgift Villa och radhus: 1100 kr. I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärlhämtning 2.8 Hämtningsavgift, säck: tillfällen/ tillfällen/år år Sorterat avfall för restavfall Sommartid varje vecka för matavfall tillfällen/år Var fjärde vecka för restavfall och varannan vecka för matavfall tillfällen/år l säck för restavfall och 60 l säck för matavfall: 2047 kr kr kr. 799 kr. Hemkompostering 52 1 tillfällen/år 26 tillfällen/år Var fjärde vecka 13 tillfällen/år 3 Max 1 st säck per hämtning, var sjätte vecka, 8 säckar/år 160 l säck för restavfall och hemkompostering av allt matavfall: 2047 kr kr. 799 kr. 392 kr. Osorterat avfall (innehåller både restoch matavfall, blandat) Blandat avfall 52 1 tillfällen/år Blandat avfall 26 tillfällen/år 160 l säck för blandat avfall: 3730 kr kr. 1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året. 3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall. 2.9 för gångavstånd, över 3 meter: Minimiavgift, per meter, per tillfälle och per tillfälle och säck säck Exempel: Sortering med två säckar, avstånd 10 meter och hämtning varannan vecka, 26 ggr per år Säck: 21 kr. 3 kr kr. 6

6 Helårshämtning vid villor och radhus i områden före erbjudande om matavfallsinsamling I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Kungälvs kommuns renhållningstaxa för Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 3.1 Fast avgift Villa och radhus: 1100 kr. I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från de områden som har erbjudits matavfallsinsamling. 3.2 Hämtningsavgift 52 1 tillfällen/år 26 tillfällen/år Var fjärde vecka 13 tillfällen/år 2 Max 1 säck per hämtning var sjätte vecka 8 tillfällen/år 2 Säck om 160 l: 2046 kr kr. 662 kr. 392 kr. Kärl om 190 l: 2046 kr kr. 704 kr. Erbjuds ej Kärl om l: 4172 kr kr. Erbjuds ej Erbjuds ej 1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 2. Gällande tillstånd för kompostering från miljöenheten krävs. 3. Får inte nytecknas. 3.3 Gemensam avfallslösning med kärl eller container Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd För hushåll i villor eller radhus, utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl för avfall, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna. Hämtningningsavgift, per behållare och år: 26 tillfällen/år 52 tillfällen/år 190 l kärl: 1936 kr kr. 370 l kärl: 2801 kr kr. 660 l kärl: 4490 kr kr. 5 kbm vippcontainer 1, 2 : kr kr. 10 kbm vippcontainer 1, 2 : kr kr. 1. Inklusive containerhyra 2. Tillfällig lösning vid särskilda skäl 3.4 för gångavstånd, över 10 meter: Minimiavgift, per meter, per tillfälle och per tillfälle och behållare behållare Exempel: en säck/kärl, avstånd 17 meter och hämtning varannan vecka, 26 ggr per år Säck och kärl, per hushåll: 21 kr. 3 kr. 546 kr. 7

7 Tilläggstjänster och särskilda avgifter för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container Om det uppstår mer avfall än vanligt kan extra behållare ställas ut. Nedan finns priserna för denna tilläggstjänst. 9 I områden där matavfallsinsamling har erbjudits och där viktavgift normalt erläggs: Viktavgift gäller även för extra tömning av kärl, container och underjordsbehållare (1,50 kr per kg). För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften. 9.1 för extra hämtning och extra säck:, vid ordinarie hämtning Inom tre dygn efter beställning Inom ett dygn efter beställning Hämtning av extrasäck om 60 l 60 kr. 160 kr. 240 kr. (matavfall): Hämtning av kärl om 140 l (matavfall): Erbjuds ej 450 kr. 640 kr. Hämtning av extrasäck om 160 l: 75 kr. 185 kr. 260 kr. Hämtning av kärl om l: Erbjuds ej 560 kr. 770 kr. Tömning av underjordsbehållare 0,5-5 m 3 : Erbjuds ej 1430 kr kr. I områden före erbjudande om matavfallsinsamling och där viktavgift inte erläggs: Viktavgift ingår i hämtningsavgiften. 9.2 för extra hämtning och extra säck:, vid ordinarie hämtning Inom tre dygn efter beställning Inom ett dygn efter beställning Hämtning av extrasäck om 60 l 60 kr. 160 kr. 240 kr. (matavfall): Hämtning av kärl om 140 l (matavfall): Erbjuds ej 470 kr. 680 kr. Hämtning av extrasäck om 160 l: 75 kr. 185 kr. 260 kr. Hämtning av kärl om 190 l: Erbjuds ej 580 kr. 790 kr. Hämtning av kärl om 370 l: Erbjuds ej 600 kr. 810 kr. Hämtning av kärl om l: Erbjuds ej 640 kr. 840 kr. Tömning av underjordsbehållare 0,5-5 m 3 : Erbjuds ej 1910 kr kr. 17

8 Tilläggstjänster och särskilda avgifter Grovavfall till ÅVC Nytt ÅVC-kort till hushåll: 9.5 för hämtning 1) av grovavfall eller smått elavfall Grovavfall eller smått elavfall 1 m 3, per kolli: 1 Hämtas efter budning per kort 220 kr. per kolli 350 kr. 9.6 för hämtning 1) av grovavfall i container: Vippcontainer 5 m 3 Grovavfall, utkörning och återtagning, inklusive behandling och hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle: Extra tömning och återutställning Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle: 1 Hämtas efter budning Vippcontainer 10 m kr kr kr kr. 9.7 för hämtning av trädgårdsavfall 1) i kärl: Kärl om 370 l 1 Hämtning sker från april till oktober, en gång varje månad 7 tillfällen/år 2) 721 kr. 2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna. 9.8 för gångavstånd, trädgårdsavfallskärl, över 3 meter: Minimiavgift, per tillfälle per meter, per och kärl tillfälle och kärl Exempel: ett kärl, avstånd 10 meter och 7 hämtningar per år Kärl: 21 kr. 3 kr. 147 kr. 9.9 för hämtning av latrin: Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna. Budad hämtning av latrin i engångsbehållare. Engångsbehållare ingår. Hämtning av latrinbehållare efter beställning: per behållare och tillfälle 310 kr för byte av abonnemang: per abonnemangsändring: Ändring av hämtningsintervall eller storlek av behållare. En ändring per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring: Ansökan om uppehåll per ändring 100 kr. 250 kr. 19

9 Tilläggstjänster och särskilda avgifter er vid felsortering I avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun anges hur avfall ska sorteras. Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall eller restavfall kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Vid tredje tillfället faktureras felsorteringsavgift och abonnemanget kan ändras. kr per hämtställe och tillfälle Villor, radhus, fritidsboende, flerbostadshus och verksamhet 250 kr er vid timersättning För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna renhållningstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får kommunen besluta om tillfälliga avgifter baserat på självkostnad för tjänsten. kr per timme Renhållningsfordon inklusive förare: 890 kr. Lastväxlare inklusive förare: 830 kr. Kranbil inklusive förare: 1240 kr. Båt med skeppare för skärgårdshämtning: 3280 kr. Hjälparbetare på båten: 690 kr. 20

10 Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall 10 Här finns priserna för slamsugning. Slanglängder upp till tio meter ingår i avgiften er för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, enligt turlista (schema): per tömning 0-3 kbm: 1121 kr. 3,1-4 kbm: 1351 kr. 4,1-5 kbm: 1589 kr. 5,1-6 kbm: 1819 kr. 6,1-7 kbm: 2058 kr. 7,1-8 kbm: 2288 kr. 8,1,-9 kbm: 2533 kr er om slanglängden överstiger 10 meter: kr per tömning m 150 kr m 210 kr m 270 kr m 330 kr m 390 kr m 450 kr m 510 kr m 570 kr m 750 kr m 810 kr m 870 kr m 930 kr m 990 kr m 1050 kr. Över 80 m 1110 kr för tungt lock: Tilläggsavgift för lock med vikt kg: Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg: 10.4 för sughöjd: Tilläggsavgift när sughöjden (mellan anläggningens botten och fordonets uppställningsplats) överstigande 6 meter: per lock och tömning 255 kr. 510 kr. per tömning 480 kr. 21

11 Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall 10.5 Tilläggsavgift vid beställning eller extra slamsugning av enskild avloppsanläggning: per tömning 10 Arbete som utförs inom fem arbetsdagar: Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen: Jourtömning Arbete som utförs inom 6 timmar efter beställning, alla tider på dygnet: 10.6 för tömning av fosforfälla: Filtermaterial kassett, högst 1 ton: Filtermaterial lösvikt: 10.7 för tömning av fettavfall: Volymer upp till 3m 3 : Volymer över 3m 3-7m 3 : 263 kr. 810 kr kr. per tömning 1050 kr kr. per tömning 2510 kr kr Tilläggsavgift vid beställd extra töming av fettavfall: per hämtning Arbete som utförs inom fem arbetsdagar: Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen: Jourtömning Arbete som utförs inom 6 timmar efter beställning, alla tider på dygnet: 1352 kr kr kr Övriga avgifter För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering per timme för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av kommunen. Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar kl Timpris för extra personal vid svåra arbetsmoment (kr/tim): Timpris för slamtömningsfordon inkl bemanning (kr/tim): Bomkörning (kr/tillfälle): Timpris då båt krävs för slamtömning inkl bemanning (kr/tim): Timpris för extra hjälparbetare på båt (kr/tim): Avdrag för ytterligare anläggning inom samma fastighet vid samtidig slamtömning (kr/behållare): 459 kr. 919 kr. 525 kr kr. 459 kr kr. 22

12 Renhållningstaxan fastställs av kommunfullmäktige. Enbart de tjänster som taxan omfattar är de som kommunen tillhandahåller och utför. Renhållningsabonnenten är skyldig att anpassa avfallshanteringen till de villkor avseende bl.a. behållartyp, storlek och hämtningsintervall som framgår av renhållningstaxan och avfallsföreskrifterna.

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Taxa renhållning 2017

Taxa renhållning 2017 Taxa renhållning 2017 Antaget av kommunfullmäktige 2016-04-06 47 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Taxa för avfall och slam. Gäller från 2016 och tills vidare.

Taxa för avfall och slam. Gäller från 2016 och tills vidare. 2016 Taxa för avfall och slam Gäller från 2016 och tills vidare. Taxa för avfall och slam Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 november 2015, 154 och gäller från och med 1 januari 2016. Taxan avser

Läs mer

Renhållningstaxa i Kumla kommun

Renhållningstaxa i Kumla kommun Renhållningstaxa i Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2011, 32 Reviderad KF 56 2012-06-18. Inledande bestämmelser Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, öka återvinning/återanvändning

Läs mer

Kristianstads kommuns

Kristianstads kommuns 2012 RENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-01-17 10 att gälla fr o m 2012-04-01. Kristianstads kommuns Renhållningstaxa år 2012 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel,

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Renhållningstaxa 2016 Fastställd av KF 2015-11-03 Med stöd av kap 27, 4-6 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige följande taxa. 1 Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift får samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, xx, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m.. För

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Innehåll Inledande bestämmelser och definitioner Principer för renhållningstaxans konstruktion 3 5 Taxa A. Fasta avgifter 6 B. Rörliga avgifter för hämtning

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2016

RENHÅLLNINGSTAXA 2016 RENHÅLLNINGSTAXA 2016 2 Gäller from 2016-01-01 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige 2016-01-01 RENHÅLLNINGSENHETEN Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Avfallstaxa för Österåkers kommun

Avfallstaxa för Österåkers kommun Avfallstaxa för Österåkers kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 9:32 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2013-11-25, 168

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2013-11-25, 168 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2013-11-25, 168 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 0B1 Allmänna bestämmelser 5B1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 Renhållningstaxa AÖS 2015 Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler (ÅVC)... 4 2.2 Samordning... 4 3. UTFORMNING...

Läs mer

HKF 4410. Renhållningstaxa

HKF 4410. Renhållningstaxa HUDDINGE KOMMUNS HKF 4410 FÖRFATTNINGSSAMLING SIDA 1 (17) Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-14, 5 med ändring 2011-12-05, 233, 2012-12-10, 23, 2013-12-09, 15, 2014-12-08, 38 samt 2015-11-02, 8 Renhållningstaxa

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2015 2015-01-08 1 (20) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken,

Läs mer

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre.

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Tillsammans för en värld som räcker längre. Ockelbo kommun Sandvikens kommun Gävle kommun Hofors kommun Älvkarleby kommun 2 Tillsammans skapar vi vardagens

Läs mer

För avfallshanteringen gäller Staffanstorps kommuns föreskrifter om avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2006-12-05.

För avfallshanteringen gäller Staffanstorps kommuns föreskrifter om avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2006-12-05. FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 151/07 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2008-01-01 erläggas enligt denna

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) L 22 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN 2010-01-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Lomma kommun ska betalas enligt denna taxa. Belopp och

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 Datum: 2011-12-16 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får avgifter tas ut av kommunen för täckande av kostnader avseende

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. TEAU 85/14 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat

Läs mer

Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016

Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016 Styrande dokument Senast ändrad 2015-11-17 Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016

Läs mer

Hushållsavfallstaxa. för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016. Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se

Hushållsavfallstaxa. för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016. Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016 Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se Detta dokument utgör det som innan kallats Renhållningstaxa och Taxebilaga

Läs mer

Renhållningstaxa. Västerviks kommun 2016

Renhållningstaxa. Västerviks kommun 2016 Renhållningstaxa Västerviks kommun 2016 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-14 34 ATT GÄLLA FROM 2016-02-01 Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken 27 kap.

Läs mer

Priser 2012. Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2012. Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning Priser 2012 Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Vatten och avlopp sid. 10 Återvinning sid. 11 Kontaktuppgifter sid.

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01)

TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01) 2010-01-08 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för renhållning

Kommunfullmäktige. Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för renhållning Kommunfullmäktige Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för renhållning 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna bestämmelser... 3 2. Avgiftsskyldighet

Läs mer

AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2015-12-10 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2015-12-21 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Avfallstaxa 2016 1

Läs mer

Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms)

Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms) Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms) Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 Gäller fr.o.m. 2009-04-01 Avgifterna är justerade enligt indexförändring december 2008 - oktober 2012. Gäller fr.o.m.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun

RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun För de åtgärder som enligt gällande renhållningsordning skall utföras genom kommunens försorg skall ersättning erläggas av fastighetsägaren alternativt

Läs mer

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Giltighetstid: 2008-07-01 och tillsvidare (Reviderad enligt Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-17 82) Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 miljöbalken (SFS

Läs mer

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige.

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 1 (21) Avfallstaxa 2014 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 2 (21) SID 3 (21) INNEHÅLL Allmänt 4 Avgiftsberäkning 4 Debitering 5 Definitioner 5 Kärl- och säckavfall Återvinningscentraler 8

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat brunt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges utan lagstadgad mervärdesskatt.

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges utan lagstadgad mervärdesskatt. Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Stockholms kommun. Insamlingen sköts av det kommunala bolaget Stockholm Vatten Avfall AB, nedan kallat Stockholm Vatten, på uppdrag

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN 2014 V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 157. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2014-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 1 Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 Samtliga avgifter exklusive moms 2 Innehåll Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015... 1 Bestämmelser... 4 Inledning... 4 Avgiftsskyldighet... 4 Särskilda

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

ilikarlshamns KOMMUN RENHALLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2016 ALh:MÄNNA BESTÄMMELSER Taxa för renhållning

ilikarlshamns KOMMUN RENHALLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2016 ALh:MÄNNA BESTÄMMELSER Taxa för renhållning ~ ilikarlshamns KOMMUN Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli FÖRFATININGSSAMLING för renhållning Gäller från: Lagakraftvunnit beslut Antagen: KF 209, 2015-12-07 RENHALLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

Läs mer

Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015

Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Vad finns i soppåsen? Visste du att - det i snitt är kvar 35% matavfall 30% förpackningar i restavfallet som skulle kunna sorteras

Läs mer

Kommunal författningssamling Utg: Jan-2016 Ers: Jan-2011. Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen.

Kommunal författningssamling Utg: Jan-2016 Ers: Jan-2011. Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen. Nummer: 60:7 Blad: (1) Avfallstaxa Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen. A Allmänt Allmänt 1 Med stöd av 27 kap. 4 miljöbaken meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avgifter

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Taxa renhållning 2014

Taxa renhållning 2014 Taxa renhållning 2014 Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-27 162 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 sida 1(15) Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 Antagen av Vetlanda kommun, kommunfullmäktige 2015-12-16 198 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 sida 2(15) Renhållningsordningen bestämmer avfallshanteringen

Läs mer

Bilaga. Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2016

Bilaga. Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2016 Bilaga Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2016 1 ALLMÄNT 1.1 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler Ansvaret för den kommunala renhållningen i Karlstads

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016)

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016) Permanentboende i villa Hämtningsintervall Varje vecka Varannan vecka Tillägg sommar* 130 liter grönt kärl 1 411 kr 1 085 kr 190 liter grönt kärl 1 728 kr 1 329 kr 370 liter grönt kärl 2 481 kr 1 909 kr

Läs mer

2016-01-01. 4 Hushållsavfall och renhållning. Årsavgift Inkl moms 2016. Källsorteringsavgift. Exkl moms 2016. Exkl moms 2016

2016-01-01. 4 Hushållsavfall och renhållning. Årsavgift Inkl moms 2016. Källsorteringsavgift. Exkl moms 2016. Exkl moms 2016 -01-01 1 Renhållningstaxa För att täcka nödvändiga kostnader för Hylte kommuns avfallshantering, renhållning, återvinningscentral och deponi, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig enligt

Läs mer

Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016

Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016 Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

A. Fastighetsrenhållning

A. Fastighetsrenhållning A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2011-01-01 Alla priser är öresutjämnade till jämna kronor både exkl. och inkl. moms För hämtning av hushållssopor tillämpas följande taxor: Alla priser gäller

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

Avfallstaxa 2013. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige.

Avfallstaxa 2013. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. S TRAFIKKONTORET SID 1 (21) Avfallstaxa 2013 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. Trafikkontoret. Avdelningen för avfall. Box 8311, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 465 40. Fax 08-508 265 70. E-post

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01

A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01 A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01 För hämtning av hushållssopor tillämpas följande taxor: Alla priser gäller inkl. avfallsskatt för närvarande 435 kr/ton och moms för närvarande 25

Läs mer

Renhållningstaxa för Tyresö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-16, gäller från och med 2016-01-01

Renhållningstaxa för Tyresö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-16, gäller från och med 2016-01-01 Renhållningstaxa för Tyresö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-16, gäller från och med 2016-01-01 Renhållningstaxa för Tyresö kommun 1. Allmänna bestämmelser Denna taxa träder i kraft den 1 januari

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Svedala Kommuns Författningssamling 2:17

Svedala Kommuns Författningssamling 2:17 Svedala Kommuns Författningssamling 2:17 Renhållningstaxa för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2009-12-09, 163, med ändring Gäller från 2012-02-13, 18. 2010-04-01 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Avfallstaxan

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FLERBOSTADSHUS

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FLERBOSTADSHUS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FLERBOSTADSHUS Detta ingår i taxan Förutom tömning av kärl och hämtning av säck så ingår behandling av kyl- och frysskåp i taxan. Transportavgift tillkommer. Information Grundavgift

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Renhållningstaxa 2015 Gäller fr o m 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Samtliga taxor gäller från och med 2014-01-01 och tills vidare. Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa 560:25

Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa Fastställd av Kommunfullmäktige 2006-12-19--20 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken kap 27, 4 6 kan utgå för hantering (bortforsling,

Läs mer

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun från och med Sunne kommun 1 (10) 1 Allmänna bestämmelser För renhållningen inom Sunne kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 14 december 2005, 189. Dnr: KS 1220/05 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 224 Dnr: KS 1078/10 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, 129

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2013 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Beslutad 2012-11-28 Gäller fr.o.m. 2013-04-01 Innehållsförteckning 1. Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifter sida 1(13) Renhållningsavgifter Sävsjö kommun Antagen av Sävsjö kommun, kommunfullmäktige 2013-11-18 KF 118 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 sida 2(13) Renhållningsordning för Sävsjö kommun bestämmer avfallshanteringen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01 VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 2.7 Renhållningstaxa 2014.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

3.3. Den totala avgiften 3.4.1. för flerbostadshus. vecka. en gång per. Förutsättningar för. Avgift. 270 kr 360 kr 300 kr 380 kr 410 kr

3.3. Den totala avgiften 3.4.1. för flerbostadshus. vecka. en gång per. Förutsättningar för. Avgift. 270 kr 360 kr 300 kr 380 kr 410 kr 17 (35) 3.3 Flerbostadshus Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Renhållningstaxa Taxa och taxeföreskrift för renhållning

Renhållningstaxa Taxa och taxeföreskrift för renhållning 1(7) Renhållningstaxa Taxa och taxeföreskrift för renhållning Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2012-12-13 114 2 1. Taxa Denna taxa gäller from 2013-01-01. Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Taxa Renhållningstaxa 2016 Revidering antagen av kommunfullmäktige 125/2015 att gälla från den 1 januari 2016, att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 102/2014 upphör att gälla från samma datum.

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2016

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2016 taxa för slam, latrin och fett 2016 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 4 2 Latrin 6 2.1 Fastlandet 6 2.2 Öar 6 3 Fett från fettavskiljare 7 ALLMÄNNA

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 2(26) Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Definitioner... 3 Hushållsavfall...

Läs mer

VANSBRO. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

VANSBRO. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning VANSBRO 2016 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se RENHÅLLNINGSTAXA för Simrishamns och Tomelilla kommuner www.okrab.se PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling har införts i tätorterna under åren 2010-2013*. I abonnemang avseende 140 och190

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2009:03 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:02 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUN fr o m 1 januari 2010 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan reglerar de avgifter som enligt miljöbalken 27

Läs mer