TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN"

Transkript

1 1 Antagen av kommunfullmäktige , INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen som myndighet ska kunna leva upp till de krav på kvalitet som medborgarna har rätt att ställa, är hög tillgänglighet ett måste. Effektiv telefonservice är en mycket viktig funktion för att åstadkomma hög tillgänglighet. Om telefonservicen ska kunna nyttjas optimalt är det nödvändigt att alla har samma grundsyn på hur telefonen ska användas och därtill god kunskap om de möjligheter som kommunens telefonsystem erbjuder. För att säkerställa en bra telefonservice har Sunne kommun antagit denna policy, som tar hänsyn till såväl Sunne kommuns egna mål som omvärldens krav på tillgänglighet och effektivitet. De riktlinjer som policyn tar upp ska följas vid telefontrafik, såväl internt inom kommunen som externt. 1.1 Mål Alla inkommande samtal ska besvaras efter högst fyra signaler. 2. RIKTLINJER 2.1 Ansvar för telefonpassing på annonserade telefontider Varje chef ansvarar inom sin enhet för att någon finns på plats för att ta emot inkommande samtal på telefontider som meddelats till allmänheten (på de förvaltningar där telefontider tillämpas). Chefen ansvarar också för att växeln får information om förändringar, t ex ändrade mottagnings- och telefontider, nya arbetsuppgifter för anställda, flyttningar etc. 2.2 Egen anknytning eget ansvar Vid besök, tjänsteärende, sammanträde, eller att man av någon annan anledning inte kan svara i telefon, ska telefonen kodas. Varje anställd ansvarar själv för att växelpersonalen vet var han/hon befinner sig. 2.3 Röstbrevlåda De som har tillgång till röstbrevlådan, som finns i kommunens telefonväxel, bör använda denna. Personligt hälsningsmeddelande ska läsas in. Röstbrevlåda erhålles efter beslut av chef, i samråd med IT-enheten. 2.4 Skyldighet att anmäla frånvaro Varje anställd är skyldig att informera om han/hon är frånvarande från sin arbetsplats och därför inte kan besvara inkommande samtal. Denna information registreras enklast från arbetsplatsen, med hjälp av Trio Present User. De som inte har Trio Present User ska koda från telefonen. Växelpersonalen kan också hjälpa till att lägga in informationen i systemet.

2 2 2.5 Extern medflyttning Den som förfogar över en anknytning eller en direktlinje kan, efter samråd med behörig chef och IT-enheten, få s k extern medflyttning av denna utförd. Extern medflyttning bör bara användas i undantagsfall. 3 SVARSPOLICY 3.1 Hur man svarar Snabba, klara och tydliga svar är grunden för effektiv telefonservice. Den som svarar på ett inkommande samtal har alltid ansvar för att samtalet blir korrekt behandlat. Växeltelefonister ska alltid besvara ankommande samtal med: Välkommen till Sunne kommun! Övrig personal: Interna samtal ska besvaras med: För- och efternamn. Externa samtal ska besvaras med: Avdelning samt för- och efternamn. Köbesked: Skall ske med automatik 3.2 Talsvar Talsvar innebär att ankommande samtal besvaras med ett förinspelat meddelande. Om det förinspelade meddelandet innehåller en uppmaning till den uppringande att lämna ett meddelande, så lagras detta meddelande i en röstbrevlåda. Talsvar och röstbrevlåda bör användas i största möjliga utsträckning. Uppringande till olika enheter ska få möjlighet till ett personligt samtal med växeltelefonist Utformning av talsvarmeddelande Talsvarmeddelanden bör vara kortfattade, klara och tydliga. Det är viktigt att den uppringande får veta att han/hon kommit till önskad anknytning, och att den uppmaning som ges till den uppringande formuleras tydligt. Exempel: NN är på tjänsteresa. Lämna gärna ett meddelande. 3.3 Hur man ringer Kommunens telefon- och telefaxabonnemang är avsedda för anställdas samtal i tjänsten. Om anställd vid enstaka tillfällen har behov av att använda telefon eller telefax för privata samtal under arbetstid, kan detta ske baserat på gott omdöme och sunt förnuft. Privat mobiltelefon bör användas restriktivt i tjänsten.

3 3 4 RÄCKVIDD M M Räckviddsbegränsning (lokal, Sverige, Mobil, utland) får ske efter beslut av chef, i samråd med IT-enheten. 4.1 Facilitet Vart vidarekoppling får ske beslutas av respektive chef. 4.2 Växeln hjälper till Flertalet av kommunens telefon- och telefaxabonnemang är öppna för samtal inom Sverige. Den som inte kan nå önskad abonnent från sin anknytning, exempelvis abonnenter i utlandet, beställer uppkoppling i växeln. Räckvidd Sverige + utlandet kan erhållas efter beslut av resp chef, i samråd med IT-enheten. 5 UTRUSTNING OCH BESTÄLLNINGSRUTIN/UTBUD 5.1 Grundutrustning Varje arbetsplats skall vara utrustad med en bordstelefon och ett telefonuttag. Skarvsladd eller ev extra uttag ingår i basutrustningen, då möbleringen ej tillåter att befintligt jack används. Grundutrustning samt reparationer, service och teknikertjänster hänförliga till grundutrustningen bekostas av respektive förvaltning. 5.2 Ergonomi För att uppnå bästa möjliga ergonomi bör placering och ev användning av headset övervägas. 5.3 Extra utrustning Extra utrustning (headset och andra tillbehör) samt reservdelar till och reparationer, samt återanskaffning av kasserad sådan utrustning, bekostas av respektive förvaltning Mobiltelefon Mobiltelefon kan erhållas efter beslut av chef, i samråd med IT-enheten.

4 4 5.3 Beställning och utbud Beställningsrutin Avtalat utbud av telefoner (såväl fasta, trådlösa som mobiltelefoner) samt faxar ska ske genom utsedd telefoniansvarig inom kommunen, som samordnar inköpen. Telefoniansvarig inom Sunne kommun är: IT-enheten, tel Nya abonnemang på mobiltelefoner ska tecknas hos Telia, med vilket kommunen har förmånliga avtal. Alla nya abonnemang ska tecknas via telefoniansvarig på kommunens IT-enhet. Vid flyttning av uttag för faxar kontaktas IT-enheten. Teknikertjänst debiteras resp förvaltning. Beställningsblankett tillhandahålles av IT-enheten Standardiserat utbud I syfte att uppnå högre effektivitet och begränsa antalet märken och modeller, har kommunen tecknat ramavtal med en leverantör avseende ett standardiserat utbud av fasta telefoner, trådlösa telefoner och telefonsvarare samt mobiltelefoner och extra tillbehör till dessa. Avtal har också tecknats med en leverantör avseende standardiserat utbud av faxar. På övrigt material erhåller kommunen procent på grundprislistan. Alla inköp av telefoner, mobiltelefoner och faxar ska ske från kommunens ramavtalsleverantörer via kommunens kontaktperson på kommunens IT-enhet. 6 Kostnader 6.1 Fakturahantering Samlingsfaktura ska tillämpas. Fakturan ska attesteras av telefoniansvarig på ITenheten. Kostnad för telefoner, telefoni och faxar debiteras av IT-enheten, via interndebitering. Genom detta förfarande kommer kommunens samtliga abonnemang m m att finnas noterade centralt och förhandlade rabatter kan utnyttjas till fullo. Godkännande och tecknande av avtal med resp förvaltning om ovanstående fakturarutin och interndebitering ska ske en gång per år. 6.2 Teknikertjänst Vid behov av teknikertjänst kontaktas kommunens IT-enhet. Om arbetet är hänförligt till annat än grundutrustning, debiteras resp förvaltning för utfört arbete

5 5 7 SERVICE 7.1 IT-enheten Kommunens kontaktperson avseende telefoner och faxar Utbytestelefoner Fasta telefoner Utbytestelefon kan erhållas på IT-enheten. Några telefoner ska alltid finnas i lager för att garantera tillgängligheten vid behov av ny telefon eller lånetelefon. Mobiltelefoner Ett antal mobiltelefoner ska alltid finnas i lager på kommunens IT-enhet för snabb och säker service och tillgänglighet. Vid fel på telefon eller vid behov av utbyte, kan ny mobiltelefon omedelbart erhållas på IT-enheten. 7.2 Leverantör/Operatör Kontaktperson Kommunens kontaktperson mot leverantören är telefoniansvarig på IT-enheten Utbildning Anpassad användarinformation/instruktion med anpassat innehåll efter behov medföljer varje telefon Leveranssäkerhet/snabbhet Lagerförda artiklar, 1 dag efter avrop/beställning Ej lagerförda artiklar, 2 10 dagar efter avrop/beställning Reparationer/garantier Alla reparationer (inkl garantireparationer) ska utföras av kommunens ramavtalsleverantör. Vid fel på telefon skall denna inlämnas till telefoniansvarig på kommunens IT-enhet, för vidare distribution. Fri lånetelefon tillhandahålles från IT-enheten under reparationstid. Vid fel på fax skall detta anmälas till IT-enheten. Leverantören registrerar varje telefons unika serie/imei nummer i en databas, vilket medför att inga garantihandlingar eller fakturakopior behöver bifogas vid eventuella garantiåtgärder. Tillbehör som berörs av garantiåtgärder utbytes omgående mot ny produkt. Garantitider: Mobiltelefoner, trådlösa telefoner och fasta telefoner, 12 månader Serviceavtal: Mobiltelefoner, trådlösa telefoner och fasta telefoner, 12 månader Telefax (Brother): 36 mån servicegaranti samt 12 mån åskskyddsgaranti.

6 Lagerhållning Leverantören ska hålla frekventa produkter i lager, vilket garanterar kommunen snabba leveranser Diskussionspartner Kommunens ramavtalsleverantör ska också fungera som diskussionspartner och rådgivare. Kommunkansliet

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs)

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Dokumenttyp Regler Dokumentägare Administration Dokumentnamn Regler för telefoni Dokumentansvarig

Läs mer

Giltigt fro.m: 2012-12-13 - Tills vidare Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : 2015-12-13 Styrande dokument

Giltigt fro.m: 2012-12-13 - Tills vidare Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : 2015-12-13 Styrande dokument Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : 2015-12-13 Styrande Ändring av antal fria SMS/MMS under kapitel Avgifter Telefoni i VLL Dokumentet riktar sig till alla anställda inom landstinget. Bakgrund

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

Telefonpolicy, Härjedalens kommun

Telefonpolicy, Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Klu 79 2008-04-23 23 1 Telefonpolicy, Härjedalens kommun Mål Härjedalens kommun skall ha bra service med hög tillgänglighet till kommunens förvaltningar. Målet

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004 IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy för Laholms kommun Laholms kommuns telefonimål för 2005-2007 Kommunens telefoni

Läs mer

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING Fastställda av kommunstyrelsen den 27 september 2006, 235 (tidigare regler antagna den 31 mars 2004, 69 upphävs) Innehållsförteckning 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt

Läs mer

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2006-01-26 62 Reviderad: Telestrategi Uppdraget I november 2003, i samband med budgetbeslutet, gav kommunfullmäktige kommunledningskontoret i uppdrag att

Läs mer

Telefonpolicy för Tema

Telefonpolicy för Tema 2014-02-28 Dnr LiU-2014-00049 1(10) Reviderad 2015-06-04 Telefonpolicy för Tema I LiU:s policy för telefoni (länk) slås fast att varje institution ansvarar för telefonitjänster inom den egna verksamheten.

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun POLICY Sida 1(8) Datum Diarienummer 2010.504.022 2009-09-03 Kommunledningskontoret Antagen av Paragraf Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 Fullmäktige 2009-11-17 161 ulrika.thorell@bengtsfors.se Rev KS 2010-05-04

Läs mer

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter Riktlinjer Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter 1 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (17) Riktlinjer för användning av Internet och IT-stöd inom Luleå kommun inklusive mobila enheter 1. Inledning

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för telefonanvändning Telefonriktlinjer 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar

Riktlinjer och anvisningar 1(5) 2014-03-10 Referens Monika Larsson Mottagare Riktlinjer och anvisningar Samtalsflödet När du får ett samtal via kontaktcenter får du besked om att det kommer ett samtal och vilket ärende det gäller.

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos Inbyteskampanj 2008 ISDN Duos Nu ges företag och organisationer en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

IT-regler för Torsby kommun

IT-regler för Torsby kommun Datum 2008-09-15 IT-regler för Torsby kommun En regelbok för alla användare av datorer, telefoner, fax, e-post och Internet 2008 09 15 Alla anställda vid Torsby kommun, oberoende av anställningens art

Läs mer

Framtagen 2010. Personalhandbok. Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig:

Framtagen 2010. Personalhandbok. Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig: Personal-handbok Framtagen 2010 Dokument: Personalhandbok Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig: VD Innehåll Organisationsstruktur SVEFAB Sverige... 1 Kvalitets- och miljöpolicy...

Läs mer