Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen Diarienummer 384/04 Laholms Kommun IT-enheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03"

Transkript

1 Telefonpolicy Antagen av kommunstyrelsen Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004 IT-enheten

2 Telefonpolicy för Laholms kommun Laholms kommuns telefonimål för Kommunens telefoni är en strategisk resurs som binder samman hela organisationen nu och i framtiden och hjälper allmänheten att snabbt och säkert få kontakt med rätt kompetens och personal inom kommunen. Utveckling av målet: Kommunen skall tillhandahålla ett telesystem som binder samman hela kommunens administration. Kommunen skall prioritera arbetet med att höja svarskvaliteten och utveckla tjänstenivån så att telefonin stödjer kommunens strategiska mål. Strategier för att uppnå telefonimålet under perioden En sammanhängande telekommunikationslösning för hela kommunförvaltningen skall skapas. Kontrollen över tjänste- och kostnadsutvecklingen skall säkerställas genom val av lämplig drifts- och ägarform för kommunens telefonväxel. Under perioden bör kommunen äga de tekniska systemen för telefoni och driva telefonin i egen regi. Kommunen skall arbeta med en teknisk plattform för telekommunikation. Kommunens teletjänster och utrustning skall upphandlas i konkurrens. Arbetet med att höja svarskvaliteten i organisationen skall prioriteras så att telefonin bättre stödjer kommunens strategiska mål. Telefonservice och telefonkultur Alla kommunens anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att kommunen har en god telefonkultur. Varje verksamhet skall utforma sin organisation med utgångspunkten att telefonin är en del av verksamheten och att en god servicenivå skall upprätthållas. Telefonin som en del av verksamheten Ett telefonsamtal är ofta den första kontakten med kommunen för en kommuninvånare. Ett snabbt, vänligt och korrekt svar signalerar att kommunen är en professionell organisation som inte slösar med egen eller den uppringandes tid. Detta 1

3 uppnås bl.a. genom att förhindra att den uppringande behöver tillbringa lång tid i telefonkö eller kopplas runt mellan olika personer. Telefontider Telefontider bör om möjligt sammanfalla med arbetstiden. När särskilda telefontider tillämpas, får telefoner inte stängas. Det skall vara möjligt att komma fram med tjänstesamtal eller akuta samtal. Vid varje enhet/motsv. bör det finnas en "jourtelefon" som alltid är öppen under arbetstid. Om särskilda besöks- och telefontider tillämpas, skall enligt förvaltningslagen allmänheten underrättas om detta på lämpligt sätt. Telefonansvarig/kontaktperson Vid varje kommunal enhet skall det finnas en telefonansvarig. Uppgift om vem som är telefonansvarig skall lämnas till telefonväxeln. Den telefonansvarige har i uppgift att i samråd med telefonväxeln informera personalen om handhavande och rutiner för telefoni, svara för att verksamheterna har rutiner för att informera telefonväxeln om förändringar avseende personal, telefontider, passningsställen, mobiltelefonnummer och organisationsförändringar, verka för att personalen känner till och följer kommunens telefonpolicy samt att regelbundet samråda med representanter för telefonväxeln i hithörande frågor. Enskilda medarbetare Alla kommunens medarbetare skall meddela var de är och när de kan nås om de inte själva har möjlighet att bevaka sin telefon. Hänvisning skall lämnas för att inte onödigtvis slösa med andra människors tid. Varje enskild medarbetare har följande skyldigheter rörande telefoni: Ett personligt ansvar för den egna telefonen. Högst fem signaler får gå innan en uppringande får svar. Varje medarbetare är en representant för kommunen i alla telefonkontakter. Inga samtal skall förbli obesvarade. Som besvarade samtal räknas: Personligt svar, Vidarekoppling till passningsställe, Hänvisning, Röstbrevlåda, Uppringande som inte fått kontakt men bett att få bli kontaktad, skall kontaktas så fort som möjligt. Direktnummer och mobilnummer skall spridas. 2

4 Sekretess regleras i sekretesslagen. Lagen gäller all personal inklusive förtroendevalda. Vid all telefonering är det viktigt att tänka på att det som sägs kan komma att uppfattas av obehöriga. För personalen i kommunens telefonväxel gäller sekretess för alla uppgifter som avser telefonsamtal till eller från kommunens övriga personal. Bärbara telefoner Bärbara dect-telefoner (s.k. freeset telefoner) och mobiltelefoner innebär en ökad risk för avlyssning. Vid enheter där sekretesskrav finns skall särskilt uppmärksammas avlyssningsrisken när olika former av mobila lösningar väljs eller används. Mobiltelefon Mobiltelefonen är en del av kommunens telesystem. Mobiltelefonen är ett arbetsverktyg och skall vara motiverad av arbetsuppgiften. Kommunen avgör vilken teleoperatör som skall anlitas. Med mobiltelefon avses inte mobila växelanknutna dect-telefoner, s.k. freeset telefoner. Skyldigheter för användare av mobiltelefon i tjänsten Användare av mobiltelefon i tjänsten skall använda av kommunen anvisad mobiltelefonioperatör och trafikavtal, aktivera mobilsvar, tala in ett eget hälsningsmeddelande i mobilsvar, hålla samtal till och från mobiltelefoner korta och sakliga, vara restriktiv i medflyttning av samtal från fast anknytning till mobiltelefon eftersom detta medför ökade kostnader. Rätt till innehav av mobiltelefon i tjänsten Mobiltelefon i tjänsten förutsätter att innehavaren har ett rörligt arbete och ofta vistas utanför den fasta arbetsplatsen samt att behov finns av att kunna nå eller bli nådd av andra. Mobiltelefonen är avsedd för tjänstesamtal och ska i normalfallet inte användas för privat bruk. Undantaget gäller för de som har arbete eller uppdrag som innebär att man ska vara tillgänglig större delen av dygnet och veckan, utanför ordinarie arbetstid. I dessa fall ska mobilen utrustas med prefix för val av privatsamtal. Verksamhetschef beslutar om rätt till mobiltelefon och om abonnemangets omfattning samt om privata samtal medges. Mobiltelefon i tjänsten är ingen rättighet eller förmån som följer med anställningen. Innehav skall alltid kunna motiveras och kostnaderna skall godkännas av behörig chef. 3

5 Abonnemang och debitering Abonnemang på mobiltelefon tecknas via kommunens telefonväxel efter beslut av verksamhetschef. Kommunens ramavtal skall användas. Användning av tjänstetelefon Uppgift om innehav och aktuellt telefonnummer skall vara känt hos kommunens telefonväxel och inom den egna verksamheten så att god service kan upprätthållas. Medflyttning av samtal från fast anknytning till mobiltelefon ska användas med mycket stor sparsamhet eftersom detta medför ökade kostnader. Medflyttning skall medges av verksamhetschef och skall skriftligen meddelas telefonväxeln. Mobiltelefonen skall ha mobilsvar med personligt hälsningsmeddelande aktiverat. Mobilsvar bör avaktiveras vid utlandsresa, eftersom mottagaren debiteras utlandsdelen av inkommande samtal. Samtal via mobiltelefon skall göras korta. Telefonist skall endast i undantagsfall koppla ett inkommande samtal vidare till en mobiltelefon, däremot skall upplysning om den anställdes mobiltelefonnummer alltid ges. Samtal i mobiltelefon i samband med bilkörning skall undvikas Omdöme ska iakttas vid förvaring av mobiltelefon med tanke på stöldrisken. Mobiltelefoner är i praktiken oförsäkrade. Användande av privat mobiltelefon i tjänsten Användning av privat mobiltelefon i tjänsten ska undvikas. Om en anställd använder privat mobiltelefon i tjänsten och önskar ersättning för trafikavgiften, bör detta vara överenskommet i förväg. Begäran om ersättning skall innehålla datum, specifikation av anledning/mottagare samt samtalstid. Kopia på telefonräkning skall bifogas begäran, även i de fall fakturan ej är specificerad. Privatsamtal från tjänstetelefon Mobiltelefon erhållen för användning i tjänsten skall inte ses som en ersättning för en privat mobiltelefon. Eventuella privatsamtal skall redovisas och kostnaden återbetalas till arbetsgivaren på det sätt kommunen anvisar och betraktas då inte som en förmån. Betaltjänster från kommunens abonnemang får inte användas utan skriftligt tillstånd från verksamhetschef. 4

6 Uppföljning och kontroll Uppföljningsansvaret vilar på verksamhetschefen/motsv. Varje år skall en omprövning av mobiltelefoninnehav göras och redovisas till telefonväxeln. Telefonväxeln skall löpande följa upp kostnaderna för kommunens mobiltelefoni. 5

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer