Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige , 35

2 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för anskaffning av mobiltelefon, dator och bredband fast/mobilt Mobiltelefon... 2 Behov... 2 Anskaffning... 2 Användning privata samtal m m... 2 Mobilabonnemang... 3 Registrering och utrangering... 3 Säkerhet vid stöld m m Datorer och läsplattor... 4 Inköp... 4 Behov av bärbar PC eller läsplatta... 4 Installationer... 4 Licenser... 4 Stöldskyddsmärkning och inventering... 4 Säkerhet vid stöld m m... 4 Virusskydd Bredband (fast/mobilt)... 5 Behov av bredband... 5 Kostnader Övrigt avseende politiker... 5

3 Sidan 2 av 5 Riktlinjer för anskaffning av mobiltelefon, dator och bredband fast/mobilt Följande riktlinjer avseende anskaffning och hantering av mobiltelefon, läsplatta, dator och bredband fast/mobilt för anställda och politiker i Strömstads kommun gäller från och med den 15 mars Mobiltelefon Behov Behov av mobiltelefon kan motiveras på följande grunder: Om chef anser att den anställdes totala tillgänglighet kopplat till funktion är av sådan betydelse att anskaffandet av mobiltelefon kan motiveras Den anställde har under arbetstid ingen fast arbetsplats och måste kunna nås per telefon Mobiltelefonen är tänkt att användas av en grupp personer som periodvis har behov av att nås per telefon, t ex vid jour etc. Anskaffning Anskaffning av mobiltelefon/abonnemang ska vara beviljat och undertecknat av respektive chef. Mobiltelefonens prestanda och utrustning ska svara mot användarens behov. Godkännande av modellval samt pris- och kvalitetskontroll genomförs av IT-avdelningen. Beställning av mobiltelefoner görs av chef och ska ske via ett beställningsformulär som finns på Intranätet under Gemensam meny, Telefoni och Bokning, Beställning Mobiltelefon Alla abonnemang ska vara kopplade till EN ansvarig användare personligt ansvarig. Detta gäller även telefoner som ska nyttjas av jourgrupper, mobilpool etc. Vem som är ansvarig ska framgå av abonnemangsfakturan. Respektive förvaltning ansvarar för att dessa uppgifter ajourhålls. All anskaffning ska ske i enlighet med ingångna ramavtal vilka tecknas av IT-chefen. Kostnader belastar respektive förvaltning. Användning privata samtal m m Mobiltelefonen ska användas när användaren inte har tillgång till någon av kommunens stationära telefoner. Den stationära telefonen får endast i undantagsfall kopplas vidare till mobiltelefonen. För att telefonen ska få användas för privata samtal i större utsträckning, samt även på fritiden, måste fakturan delas mellan kommunen och arbetstagaren. Delningen ska alltid ske via automatik det vill säga att användaren lägger in en kod framför de telefonnummer som är privata varigenom fakturan separeras. Detta ska vara beviljat av respektive chef. Delningskostnaden betalas av kommunen. Beställning av denna tjänst görs skriftlig till kommunens växel och ska vara undertecknad av respektive chef eller via e-post från respektive chef.

4 Sidan 3 av 5 Mobilabonnemang Beställning av Mobilabonnemang görs av chefen och ska ske via ett beställningsformulär som finns på Intranätet under Gemensam meny, Telefoni och Bokning, Beställning av Mobilabonnemang Vid uppsägning av mobiltelefonabonnemang ska alltid personalen i kommunens telefonväxel underrättas om förändringen. Ny befattningshavare eller att telefonen av någon anledning överlåts på annan person ska också meddelas växeln. Registrerad innehavare av mobiltelefon ansvarar för att information enligt ovan kommer växeln tillhanda. Växelpersonalen ser till att förändringar omgående uppdateras i den centrala interntelefonkatalogen. Registrering och utrangering Mobiltelefoner ska alltid registreras i kommunens inventarieregister MMK. Om telefonen måste utrangeras t ex på grund av teknisk ålder eller skada, ska även detta föras in i MMK. Respektive förvaltning ansvarar för att detta rapporteras till IT-avdelningen. Följande ska rapporteras i MMK: Innehavare/arbetsplats Fabrikat/modell Telefonnummer Tillverkningsnummer/serienummer Värde IMEI-nummer (elektroniskt serienummer) Säkerhet vid stöld m m Användaren ansvarar för förvaring av samtliga koder etc som hör samman med den egna mobiltelefonen. Telefonen ska ha låsfunktionen aktiverad. Vid förlust av telefonen ansvarar den anställde för att telefonen och abonnemanget omedelbart blir spärrat hos teleoperatören och polisen. Den anställde ska ha uppgifter på: Fabrikat / modell Telefonnummer Tillverkningsnummer/serienummer Värde IMEI-nummer (elektroniskt serienummer)

5 Sidan 4 av 5 2. Datorer och läsplattor Inköp Anskaffning av IT-relaterad utrustning såsom PC (stationära/bärbara), mini-pc, läsplattor etc ska vara beviljat och undertecknat av respektive chef. Utrusningen ska svara mot användarens behov i arbetet. All IT-relaterad utrustning såsom PC stationära/bärbara, mini-pc, läsplattor etc som ska inköpas och används i kommunen ska vara testad och godkänd av IT-avdelningen. Testningen syftar till att klarlägga att produkten fungerar i kommunens IT-miljö. Alla inköp av IT-utrustning görs av IT-avdelningen. Kostnader belastar respektive förvaltning. All anskaffning ska ske i enlighet med ingångna ramavtal. Behov av bärbar PC eller läsplatta Behov av bärbar PC kan motiveras på följande grunder: Arbetsgivaren anser att den anställdes behov av att vara mobil är av sådan betydelse att anskaffandet av bärbar PC och/eller läsplatta kan motiveras Den anställde har under arbetstid ingen fast arbetsplats Den bärbara PC:n är tänkt att användas av en grupp personer som periodvis har behov av att vara mobila. Grundregeln en dator per användare ska gälla, det innebär att en användare inte ska ha både stationär och bärbar PC. Installationer Installation av hård- och mjukvara får endast utföras av IT-avdelningen. Det är inte tillåtet att på egen hand installera mjukvaror. Licenser Vid all användning av mjukvara ska upphovsrätten respekteras. Det är endast tillåtet att använda giltiga licenser. All användning av programvaror ska alltid göras i enlighet med de licensvillkor som finns för respektive programvara. Förteckning över alla licenser som används på respektive förvaltning ska finnas. Brott mot licensregelerna kan leda till stora skadestånd. Respektive nämnd är ytterst ansvarig för att licensreglerna följs. Stöldskyddsmärkning och inventering All datorutrustning som används i kommunen skall vara stöldskyddsmärkt och registrerad i MMK inventarieregister. Detta görs av IT-avdelningen. Säkerhet vid stöld m m Förvaltningen/anställde ansvarar för förvaring av samtliga IT-inventarier.

6 Sidan 5 av 5 Vid förlust av datorer och annan utrustning ansvarar förvaltningen/anställde för att det blir anmält till polisen samt till försäkringsansvarig i kommunen. Virusskydd Samtliga datorer som används i kommunen ska förses med virusskydd. Virusskyddet ska vara uppdaterat och aktivt. För att undvika datavirus får endast CD/DVD, USB etc som kommer från noga kontrollerad källa användas i kommunens IT-utrustning. Användare som misstänker att datorn infekterats av virus ska omgående anmäla detta till IT-avdelningen vilka ansvarar för kontroll och återställning. Datorn får inte användas förrän datorn kontrollerats. 3. Bredband (fast/mobilt) Behov av bredband Behov av bredband, ADSL hem eller ett mobilt 3G- och 4G-bredband kan motiveras på följande grunder: Om chef anser att den anställdes behov av att vara mobil är av sådan betydelse att anskaffandet av bredband eller kan motiveras Den anställde har under arbetstid ingen fast arbetsplats Den anställde är ofta på resande fot och behöver jobba mobilt Det mobila 3G eller 4G-bredbandet är tänkt att användas av en grupp personer som periodvis har behov av att vara mobila. För politiker gäller bredbandsuppkoppling via ADSL eller mobilt 3G-bredband för de som måste ha en kommunal dator eller läsplatta till följd av sitt uppdrag. Grundregeln är att internetabonnemang ska gälla, vilket innebär att en användare inte ska ha både fast ADSL-bredband och mobilt 3G-bredband. Kostnader Kommunen betalar en engångssumma till respektive användare som beviljats PC och bredband enligt ovan. Ersättningen betalas ut i slutet av varje år. Utbetalning sker efter det att respektive användare inkommit med fakturakopior/kvitto till respektive kostnadsansvarig förvaltning. Räkning ska ha inkommit senast den 15 december för att ersättning ska kunna utgå för innevarande år. Kommunens ersättning är 150 kronor per månad (max 1800/år), vilket inkluderar bredband, papper och skrivartoner. Om användaren erhållit en läsplatta utgår ingen ersättning för bredband. Kommunen betalar då mobilt 3G-bredband som medföljer läsplattan. 4. Övrigt avseende politiker För politiker gäller att dessa kan få tillgång till mobiltelefon, dator, läsplattor och bredband fast/mobilt, utifrån beslut av Kommunstyrelsen eller nämnd, och de kriterier som anges i ovanstående riktlinjer.

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004 IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy för Laholms kommun Laholms kommuns telefonimål för 2005-2007 Kommunens telefoni

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

för anskaffning av mobiltelefoner.doc för Härjedalens kommun

för anskaffning av mobiltelefoner.doc för Härjedalens kommun IT-enheten 2011-12-09 1(5) FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut Gäller fr Flik Sid Ks 143/ 2011-09-14 Ks 24 Policy för anskaffning av mobiltelefoner för Härjedalens kommun Denna policy om och kring mobiltelefoner

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Dessa regler gäller för Ödeshögs kommun data- och telenät som är i kommunens ägo och som drivs av Ödeshögs kommun.

Dessa regler gäller för Ödeshögs kommun data- och telenät som är i kommunens ägo och som drivs av Ödeshögs kommun. Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser för personal. Fastställd av kommunstyrelsen 124/2003 Innehåll 1. Allmänna villkor 1.1 Allmänt

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upphandlings- och inköpspolicy för Emmaboda kommunkoncernen... 1 Anvisningar till

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer