Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser"

Transkript

1 Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april kap. Tillämpningsområde 1 I dessa bestämmelser regleras användningen av Rekryteringsmyndighetens IT-utrustning (datorer, surfplattor, mobiltelefoner m.m.) samt IT-tjänster (e-post och internet) och telefoni. 2 Myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni får användas endast på det sätt och i den omfattning som anges i dessa bestämmelser. 2 kap. Generella regler 1 Rekryteringsmyndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni är arbetsverktyg som arbetsgivaren tillhandahåller för tjänsten. 2 Det är inte tillåtet att använda dessa arbetsverktyg för att söka, lagra eller distribuera uppgifter med anstötligt innehåll, t.ex. pornografi och rasistiska eller andra budskap med odemokratiska värderingar. 3 Rekryteringsmyndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni får användas för privat bruk om dessa föreskrifter följs och om det sker i mindre omfattning (se bilaga1). Privat användning är dock inte tillåten om användningen: 1. påverkar eller hindrar arbetet 2. gäller kommersiell verksamhet 3. gäller deltagande i on-linespel, lotterier eller likande aktiviteter 4. gäller administration av föreningsverksamhet 5. gäller så kallade betaltjänster. 4 Varje avdelningschef ansvarar för att avdelningens medarbetare är informerade om innebörden av dessa bestämmelser och att medarbetarnas kontaktuppgifter är uppdaterade på Rekryteringsmyndighetens intranät. 3 kap. IT-utrustning 1 Rekryteringsmyndighetens IT-utrustning ägs av myndigheten och medarbetaren ska återlämna utrustningen vid tjänstledighet eller när medarbetaren slutar sin anställning. 2 Medarbetaren är skyldig att vårda och skydda IT-utrustningen så att den inte skadas eller kommer i orätta händer. 3 Om utrustningen skadas, stjäls eller tappas bort ska medarbetaren omedelbart anmäla detta till närmaste chef eller till säkerhetschefen. 4 Programvaror får installeras i myndighetens IT-system och datorer endast om installationen godkänts av chefen för avdelningen för central produktion. Med-

2 RIB 2014:1 Sida 2 arbetarna är skyldiga att regelbundet uppdatera programvaror i sin dator på uppmaning av avdelningen för central produktion eller administrativa avdelningen. En förteckning över godkända programvaror ska finnas hos IT-säkerhetschefen. 4 kap. IT-tjänster Internet och e-post 1 Anslutningen till internet och extern e-post syftar till att underlätta medarbetarnas informationssökning och kommunikationen mellan Rekryteringsmyndigheten och allmänheten, andra myndigheter och organisationer. 2 Medarbetarna ska vara medvetna om att myndighetens domännamn rekryteringsmyndigheten.se framgår i avsändaradressen när man skickar e-post och besöker webbplatser. Internet och extern e-post ska därför användas på ett ansvarsfullt sätt och myndighetens regler ska följas. 3 Rekryteringsmyndighetens medarbetare får i tjänsten använda enbart de e-postadresser och e-postkonton som tilldelats av myndigheten. 4 Myndighetens medarbetare måste följa upphovsrättsreglerna när programvaror laddas ner från internet. Tilldelning av e-postkonto 5 Samtliga medarbetare ska ge arbetsgivaren skriftligt tillstånd att öppna deras e-post vid oplanerad frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro. Medarbetaren får inget e-postkonto förrän man har lämnat detta tillstånd. Formuläret Medgivande att öppna e-post samt information om interna föreskrifter finns på myndighetens intranät. 6 Avdelningschefen ansvarar för att medarbetarnas e-post öppnas vid oplanerad frånvaro. Hantering av e-post 7 Den som har fått en personlig e-postadress är skyldig att ta hand om inkommande meddelanden antingen själv eller genom att vidarebefordra meddelandet till någon annan (registrator, kollega). 8 Närmare bestämmelser om hur e-post ska hanteras finns i Rekryteringsmyndighetens Expeditionshandbok. 9 Uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får inte sändas som e-post. 10 Om det inkommer ett e-postmeddelande som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska mottagaren skriva ut meddelandet eller spara det på ett externt datamedium och sedan radera meddelandet. Det utskrivna meddelandet eller datamediet ska lämnas till expeditionen för sekretessbedömning och registrering.

3 RIB 2014:1 Sida 3 Anslutning till andra nätverk och överföring av uppgifter 11 Data från internet får överföras till annat system på flyttbart media (diskett, cd, dvd, usb-minne eller annat minneskort) endast under förutsättning att nödvändig kontroll gjorts för att förhindra spridning av skadliga program (datavirus, trojaner m.m.). 12 Särskilt utbildade medarbetare vid avdelningen för central produktion i Karlstad och vid avdelningarna för urvalstest i Stockholm, Göteborg och Kristianstad ska göra kontrollen enligt 11. Kontrollen ska göras vid en arbetsstation som är avsedd för ändamålet. 13 Persondatorer som varit anslutna till internet får inte anslutas till Rekryteringsmyndighetens interna nätverk (PLIS PROV-nätet) utan att hårddiskarna har formaterats och viruskontrollerats. Krav på arbetsstationer anslutna till Rekryteringsmyndighetens externa nät och till internet 14 Endast utrustning som Rekryteringsmyndigheten äger får anslutas till myndighetens nät. Bärbar dator får anslutas till internet men eventuella funktioner för trådlöst nätverk (WLAN wifi, bluetooth och ir-portar) ska vara inaktiverade då dessa inte används. Det är även tillåtet att ansluta myndighetens mobiltelefon för att synkronisera kalendrar, kontakter och e-post. 15 Persondator som är ansluten till internet ska vara försedd med antivirusprogram och övriga säkerhetsprogramvaror som är godkända av chefen för central produktion. Kontroll av internet- och e-postanvändning 16 All användning av internet och e-post registreras i en logg. Avdelningen för central produktion kontrollerar loggen fyra gånger per år. 17 Om loggningen visar att en medarbetare har besökt otillåtna webbplatser eller använt internet på ett otillåtet sätt, kan säkerhetschefen besluta att medarbetarens internetanvändning ska utredas. 18 Loggningen av e-postanvändningen omfattar mottagare, ärendemening, tidpunkt och storleken på meddelandet samt namnet på bifogade filer. Medarbetarens e-postanvändning kan kontrolleras om informationssäkerheten är i fara, t.ex. vid virusangrepp, eller för att utreda misstanke om brott. Säkerhetschefen beslutar om sådan kontroll. Överträdelse av reglerna 19 Vid allvarligt missbruk av internet och e-post kan medarbetaren förlora rätten att använda internet. Ärendet kan även överlämnas till Rekryteringsmyndighetens personalansvarsnämnd för prövning.

4 RIB 2014:1 Sida 4 Gallring 20 Närmare bestämmelser om gallring av information som hämtats från internet och av e-post finns i Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 21 Uppgifter som ligger till grund för kontroll av en medarbetares användning av internet och e-post gallras efter tre månader. Om en utredning påbörjas bevaras uppgifterna så länge utredningen pågår. 5 kap. Telefoni 1 Varje medarbetare ska sträva efter hög tillgänglighet. Om medarbetaren inte kan svara på inkommande samtal ska anknytningen hänvisningskodas. 2 I alla återkommande kontakter ska direktnummer lämnas. Det underlättar för den som ringer att nå rätt person vid nästa kontakt och dessutom avlastas telefonväxeln. Säkerhetsbestämmelser 3 Sekretessbelagd information får inte diskuteras på telefon. 4 Myndighetens mobiltelefoner ska alltid skyddas med lösenord/pin-kod. 5 Myndighetens mobiltelefoner och tillhörande abonnemang ska skyddas från obehörig åtkomst genom att automatiskt skärmlås, exempelvis Autolås, är påkopplat. Detta ska automatiskt slås på efter max två minuters inaktivitet. 6 Medarbetarna är skyldiga att regelbundet uppdatera programvaran i sin mobiltelefon. Antivirusprogram ska installeras på uppmaning av avdelningen för central produktion. 7 Användare får inte manipulera mobiltelefonens grundfunktionalitet eller inbyggda säkerhetsfunktioner. 8 Misstänker man att Rekryteringsmyndighetens mobiltelefoner används på ett otillåtet sätt har chefen för administrativa avdelningen rätt att besluta att detta ska kontrolleras. Dessa bestämmelser träder i kraft den 14 april 2014 och samtidigt upphävs Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser (RIB 2011:8) om användning av verkets telefoner och Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser (2011:11) om användning av internet och e-post. BIRGITTA ÅGREN Kjell Kastman

5 RIB 2014:1 Bilaga 1 Privat användning av Rekryteringsmyndighetens IT-tjänster och telefoni Privat användning inom Sverige Det är tillåtet att i mindre omfattning: ringa skicka sms skicka MMS surfa installera exempelvis privat Apple-ID för att ladda hem egna appar m.m. Det är inte tillåtet att: använda betaltjänster. Privat användning i utlandet Det är tillåtet att i mindre omfattning: ringa skicka sms skicka MMS surfa. Det är inte tillåtet att: använda utrustningen för att titta på tv använda betaltjänster. Begreppet mindre omfattning Med begreppet mindre omfattning menas kortare telefonsamtal och sms för att hantera privata ärenden i vardagen. Många och långa privata samtal och sms och omfattande surfning ryms inte inom ramen för begreppet mindre omfattning.

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-04 AN-2013/720.156 KS-2013/1036.156 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Riktlinje

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare HÄRJEDALENS KOMMUN Informationssäkerhetsinstruktion Användare 2009-10-13 Handläggare: Staffan Eriksson InformationsSäkerhets- Instruktion Användare Styrande dokument för IT-användare i Härjedalens kommun

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Grundläggande Informationssäkerhet

Grundläggande Informationssäkerhet Grundläggande Informationssäkerhet Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. 1 Grundläggande informationssäkerhet I detta dokument behandlas främst den information

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare (Infosäk A)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare (Infosäk A) 1 Datum 2012-07-05 Kommunledningskontoret Patrik Annervi 0346-88 60 14 patrik.annervi@falkenberg.se Informationssäkerhetsinstruktion Användare (Infosäk A) 2 Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare 2004-09-17 1 Kommunledningskontoret Ritva Widgren IT-säkerhetsinstruktion för användare 1. INLEDNING Målgrupp IT-säkerhetsinstruktionen vänder sig till samtliga anställda och förtroendevalda som använder

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer