Riktlinjer för telefoni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för telefoni"

Transkript

1

2 Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5 Mobil anknytning 6 Privat användning av mobiltelefon 6 Dokumenttyp Riktlinje Antagen av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Per Augustsson 2

3 Inledning Den kanske vanligaste kontaktkanalen till medborgarna är via fast eller mobil telefoni. Kommunens växel tar årligen emot och administrerar fler än telefonsamtal. Utöver detta går ett stort antal samtal direkt till enskilda anknytningar och mobiltelefoner. Hur den enskilde blir bemött vid dessa kontakter är av stor betydelse för hur medborgarna upplever kommunen som helhet. Dessa riktlinjer omfattar användning av all telefoni oavsett om det handlar om fast telefon, mobil anknytning eller mobiltelefon och gäller för dig som är anställd av Falköpings kommun. Riktlinjerna syftar till att skapa ett enhetligt och korrekt användande av kommunens telefoni och på så sätt bidra till att medborgarna upplever att det är lätt att komma i kontakt med kommunen samt att de upplever att de får ett bra bemötande. Växelfunktionen ubrik 1 gul Kommunens telefonister skall ge god, snabb och personlig service till alla som ringer till kommunen. Det innebär att alla samtal inleds med Välkommen till Falköpings kommun! att samtal kopplas till den person som söks. Om personen inte är anträffbar kan samtalet kopplas till den anställdes mobiltelefon alternativt till annan person inom samma funktion. att den som ringer upp får information om när sökt person är anträffbar samt ett erbjudande att vidarebefordra eventuella meddelanden. att externa samtal prioriteras före interna. Växelfunktionen ansvarar också för: att en central telefonsvarare är i drift under de tider på dygnet som växeln är stängd. Telefonsvararen skall informera om växelns öppettider samt eventuella journummer. att uppdatera hänvisningssystemet med den information som kommer från respektive chef. att vid behov vidarekoppla utlandssamtal. att förmedla köp av headset och annan kringutrustning till systemtelefoner. (Ärenden anmäls via IT-support.) att hålla och uppdatera en aktuell larmlista över alternativa kontaktvägar och personer vid eventuella driftstörningar. att utbilda användare i hänvisningssystemet och hantering av systemtelefoner. att aktivera röstbrevlåda för de anställda som så önskar. 3

4 Alla chefer Som chef ansvarar du för att riktlinjerna för telefoni efterlevs. att meddela växeln om verksamhets- och personalförändringar. att beställa nya abonnemang/anknytningar via IT-support. att abonnemang/anknytningar som inte används sägs upp till IT-support. att personalen är utbildad i att använda sin telefon och hänvisningssystemet. att informationen, om den egna personalen, i hänvisningssystemet är aktuell och uppdaterad. att det finns en reservplan för kommunikation vid eventuella driftstörningar. att telefonen är hänvisad när någon medarbetare är sjuk. All personal För all personal gäller att samtalet inleds med enhet/förnamn/efternamn. att attityden är positiv och serviceinriktad. att den som så begärt, snarast skall blir kontaktad. att direktnummer anger vid alla externa kontakter. att den som tar emot ett telefonsamtal har ansvar för att den som ringer får rätt kontakt inom kommunen. att användningen av telefoner kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Personal med egen anknytning För personal med egen anknytning gäller dessutom att telefonen alltid skall vara hänvisad när du inte är anträffbar. att samtal besvaras inom fyra signaler. att eventuell röstbrevlåda avlyssnas fortlöpande. Grupptelefon När en telefon delas av en arbetsgrupp är det vanligtvis inte lämpligt att hänvisa telefonen. Där så är möjligt skall dessa telefoner antingen ha ett röstmeddelande som hänvisar till expedition/reception alternativt annan bemannad telefon eller ha en automatisk överflyttning till annan anknytning. 4

5 Begränsning av räckvidd Kommunens fasta telefoner är som standard öppna för Sverigesamtal och mobilsamtal inom Sverige men stängda för utlandssamtal, betalsamtal och nummerförfrågan. Telefoner i publika miljöer och t.ex. klassrum har normalt ännu mer begränsad räckvidd. Förändringar i begränsningen av räckvidden är i vissa fall nödvändigt och beslutas då i samråd mellan ansvarig chef och IT-avdelningen. Allmän handling Ett meddelande i röstbrevlåda eller mobilsvar kan vara en allmän handling. Om innehållet gäller ett ärende eller annan fråga som myndigheten ansvarar för skall det dokumenteras i det verksamhetssystem som normalt används för det ändamålet. Nummerpresentation När telefonen är utrustad med nummerpresentation måste hänsyn tas till den enskildes rätt att vara anonym. Nummerregistreringen får inte användas för att efterforska vem någon är och i vilket syfte någon begär att få ta del av allmänna handlingar, annat än om det behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingarna lämnas ut. Mobiltelefon Varje förvaltning bestämmer själva vilka medarbetare som skall ha mobiltelefon eller mobil anknytning. Inom Falköpings kommun finns ett standardiserat utbud av mobiltelefoner och tillbehör. Inköp av mobiltelefoner och tecknande av abonnemang skall ske genom kommunens IT-avdelning (beslut i kommunens ledningsgrupp ) Kostnaden för mobiltelefon, abonnemang och mobil anknytning tas av respektive verksamhet. För innehav av mobiltelefon i tjänsten gäller att medflyttning från fast telefon till mobiltelefon enbart skall användas i undantagsfall. Behövs permanent medflyttning till mobiltelefon är normalt mobil anknytning att föredra. att mobilsvar med personligt meddelande aktiveras. att telefonen spärras vid stöld eller förlust. (Görs via IT-avdelningen) 5

6 Mobil anknytning Mobil anknytning innebär att en mobiltelefon ansluts till och fungerar som en vanlig anknytning under växeln, med möjlighet till hänvisning och service från växelfunktionen. Den mobila anknytningen nås via direktnummer, varför bara ett telefonnummer behöver lämnas ut vid alla externa kontakter. För vissa verksamheter kan en mobil anknytning vara ett bättre val än en fast anknytning. Förutsättningar när en mobil anknytning är att föredra När den anställde har ett rörligt arbete och där arbetsuppgifterna kräver att han/hon är kontaktbar. När en verksamhet inte är ansluten till kommunens huvudväxel och önskar ha tillgång till hänvisningssystemet och växelfunktionens service. (Kan t.ex. vara förskolor, gruppboende mm) Där fördelarna med att enbart använda en telefon leder till ökad effektivitet och tillgänglighet. Vissa grupper av anställda behöver vara anträffbara för tjänstesamtal även utanför ordinarie arbetstid. För att öka tillgängligheten kan dessa med för del använda mobil anknytning. Privat användning av mobiltelefon Det finns två alternativ för den som har en mobiltelefon i tjänster 1. Om den anställdes chef ser ett uppenbart värde i att den anställde är kontaktbar utanför ordinarie arbetstid och om den anställde då önskar använda kommunens mobiltelefon för begränsat privat bruk av mobilsamtal, SMS och MMS görs ett schablonavdrag på 100 kr per månad som täcker det privata utnyttjandet av mobiltelefonen. Utlandssamtal t.ex. vid semestern eller liknande skall betalas enligt den faktiska kostnaden på den specificerade faktura. Telefonen får inte användas för betalning av andra privata tjänster. 2. Om den anställde inte har schablonavdrag för privat användning eller om mobiltelefonen är en funktionstelefon som delas av flera medarbetare ska mobiltelefonen bara användas för tjänstesamtal och normalt är inga privatsamtal tillåtna. Vid tjänsteuppdrag kan enstaka privatsamtal accepteras t.ex. för att meddela hemmet att man blir försenad. (KS 1999/209, Reglering av privata mobiltelesamtal.) 6

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004 IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy för Laholms kommun Laholms kommuns telefonimål för 2005-2007 Kommunens telefoni

Läs mer

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2006-01-26 62 Reviderad: Telestrategi Uppdraget I november 2003, i samband med budgetbeslutet, gav kommunfullmäktige kommunledningskontoret i uppdrag att

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar Innehåll Regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet...3 Tio punkter för tillgängligare domstolar... 5 Vidareutveckla verksamhetsstödet Vera...6 Anpassa öppet-

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer