Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel"

Transkript

1 Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel

2 PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas

3 Välkommen till Tele2 Mobila Växeln Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila Växeln har du en enkel och smidig lösning. Mobila Växeln gör dig anträffbar på din mobiltelefon vare sig du är på kontoret, i bilen eller på distansarbetsplatsen, svarar du på samma nummer. Ditt fasta telefonnummer går direkt till din mobil, utan vidarekopplingsavgift. Samtalen blir dessutom billigare för dina kunder, som alltid kan ringa ett nummer i det fasta nätet.

4 PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas

5 Innehåll Dina tjänster i Tele2 Mobila Växeln Viktigt att veta om Mobila Växelns tjänster...7 Internt anknytningsnummer...8 Hänvisning...9 Vidarekoppling Samtalsflytt...12 Samtal väntar och pendling mellan samtal...13 Trepartssamtal...14 Återuppringning och påknackning...15 Generell aktivering...15 Svarsgrupp...17

6 PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg ådlös överföring Basstation Lager Router/switch Dina tjänster i Tele2 Databas Mobila Växeln Växlar Multi

7 Dina tjänster Viktigt att veta om Mobila Växelns tjänster Många inställningar måste avslutas med s och grön lur/yes-knapp l, annars utförs inte tjänsten och du får ett felmeddelande. Dina vanliga mobil-tjänster påverkas inte av Mobila Växeln och kommer att fungera precis som förut. Om någon vill skicka SMS till dig måste det göras till ditt mobilnummer ej till ditt Mobila Växeln-nummer. Observera att tjänsterna i Mobila Växeln endast fungerar vid inkommande samtal till ditt fasta telefonnummer/ Mobila Växeln-nummer, inte om någon ringer ditt mobilnummer. Så här fungerar Mobila Växeln då du är utomlands: Inkommande samtal till fastnätsnumret kommer till dig som vanligt, men du visar ditt mobilnummer då du ringer ut. Du kan inte heller administrera eller använda dina Mobila Växeln-tjänster om du befinner dig i utlandet. Internt anknytningsnummer Du kan ringa dina kollegor med anknytningsnummer, slå de fyra sista siffrorna i kollegans fastnätsnummer så kopplas samtalet fram. Kollegan får din interna anknytning presenterad i mobiltelefonen och vet då att det är ett internsamtal. (Observera att videosamtal ej går att koppla upp med internt anknytningsnummer.) Anknytningsnummer l 7

8 PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Hänvisning Databas När du vill att den som ringer ska veta var du befinner dig och när du kommer tillbaka använder du tjänsten Hänvisning. Den som ringer får då ett röstbesked om var du befinner dig och när du kommer tillbaka. Observera att det inte syns i displayen på din telefon att du är hänvisad. Lager Hänvisning Lunch Borta resten av dagen Tjänsteärende Tjänsteresa Möte Sjuk Semester Kurs Tillfälligt ute Avaktivering Instruktion s23s0s ttmm fs s23s1fs s23s2s ttmm fs s23s3s mmdd fs s23s4s ttmm fs s23s5fs s23s6s mmdd fs s23s7s mmdd fs s23s8s ttmm fs f23fs 8

9 Dina tjänster Har du en Android telefon eller iphone 4? Då lägger du till ett p tecken framför nummerkoden. t ex sp67s anknytning fs 9

10 PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Vidarekoppling Databas Med tjänsten Vidarekoppling går det alltid att nå dig. Den som ringer kopplas till exempel vidare till en kollega eller till någon annan som tar emot dina samtal. Du kan välja mellan att flytta alla samtal, eller bara under vissa förutsättningar; vid ej svar eller vid upptaget. Den som ringer märker inte att samtalet kopplas vidare. Observera att vidarekoppling till T2 Svar vid ej svar och vid ej kontakt kopplas in automatiskt inom ett dygn efter det att du aktiverat ditt Tele2 abonnemang. Om du aktiverar vidare-kopplingar enligt nedan kommer samtalen ej kopplas vidare till T2 Svar. Lager Vidarekoppling Alla samtal Ej svar Vid upptaget Avaktivering (servicekod är 21, 61 el 67) Instruktion s21s Anknytning fs s61s Anknytning fs s67s Anknytning fs f Servicekod fs 10

11 Dina tjänster Samtalsflytt Samtalsflytt innebär att du kan flytta inkommande samtal (A) vidare till en kollega (C). Du kan flytta samtalet när C svarat, när det ringer hos C eller du får upptagetton. Använda Samtalsflytt 1. A ringer B (dig). B vill flytta A vidare till C. 2. Tr yck: a. ff <ton> anknytning (internt) b. ff <ton> telefonnr (externt). 3. Avsluta samtalet. 4. A kopplas ihop med C. 5. Om C är upptagen går samtalet automatiskt tillbaka till dig. 11

12 PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Samtal väntar och pendling mellan samtal Lager Databas Med tjänsten Samtal väntar hör du om någon ringer dig under pågående samtal genom tonstötar i luren. Du kan välja att ta samtalet, avvisa eller ignorera det inkommande samtalet. Om du väljer att avvisa samtalet får den som ringer upptagetton direkt, ignorerar du samtalet, får den som ringer en upptagetton efter 5 signaler (har du lagt in en vidarekoppling kopplas samtalet vidare efter ett antal signaler). Observera att du inte får någon nummerpresentation för det väntande numret om någon ringer dig under pågående samtal. Samtal väntar Aktivera Samtal väntar Acceptera väntande samtal och avsluta pågående Acceptera väntande samtal och sätta pågående i väntläge Instruktion s43fs ff <ton> 1 ff <ton> 2 Avsluta det väntande samtalet ff <ton> 3 Avaktivera samtal väntar f43fs 12

13 Dina tjänster Trepartssamtal Med Trepartssamtal kan du själv koppla upp och föra samtal med två kollegor samtidigt. Du kan också koppla bort en part och fortsätta samtalet med den kvarvarande eller låta de två personerna fortsätta samtalet utan dig. Trepartssamtal fungerar endast till interna anknytningsnummer. Trepartssamtal Sätta samtal i vänteläge Samtal till tredje part Instruktion ff <ton> ff <ton> anknytning Växla mellan samtal ff <ton> 2 Avsluta samtal och växla till samtal i vänteläge ff <ton> 1 Aktivera trepart ff <ton> 3 13

14 PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Återuppringning och påknackning (för interna samtal) Lager Databas Om den du söker är upptagen eller inte svarar bevakar din telefon när numret du vill nå blir ledigt alternativ tillgängligt. Du kan bevaka upp till 10 samtal under samma tidsperiod. Tjänsten återuppringning fungerar endast vid interna samtal inom Mobila Växeln-gruppen. Du kan också välja att istället använda tjänsten påknackning, då hör den du söker tonstötar i luren. När du ringer och det tutar upptaget/ej får svar på numret du söker ff <ton> 5 Kontrollera inställningar för återuppringning: sf37fsl Avaktivera samtliga återuppringningar: f37fsl Avaktivera specifik återuppringning f37s telefonnummer inklusive riktnummer fsl Göra en påknackning ff <ton> 6 (Den du söker hör nu två tonstötar i luren) Påknackning besvaras på samma sätt som samtal väntar. Senast slagna nummer: sss 14

15 Dina tjänster Generell avaktivering Tjänsten generell avaktivering tillåter dig att omedelbart ta bort inställningarna Återuppringning, Samtal väntar, Vidarekoppling, Hänvisning, Tandemringning samt Samtalsspärr med vit och svart lista. Generell avaktivering: f99fs 15

16 PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Svarsgrupp Lager Databas Samtal till ett nummer kan besvaras av flera personer. Vid inkommande samtal via en svarsgrupp så visas numret på den som ringer in f svarsgruppens interna anknytningsnummer, t ex om f 4622 visas i displayen på din mobil så betyder det att nummer ringer via svarsgruppen med det interna anknytningsnumret Observera att om du stänger av mobiltelefonen utan att först logga ur svarsgruppen kommer samtal från svarsgruppen inte kopplas vidare inom svarsgruppen utan kopplas direkt till din röstbrevlåda. Logga därför alltid först ur svarsgruppen innan du stänger av din mobiltelefon. Om du avvisar ett samtal från svarsgruppen eller inte svarar innan samtalet går vidare i gruppen kommer du att bli automatiskt utloggad i en minut från svarsgruppen. Efter en minut blir du automatiskt inloggad igen. Svarsgrupp Logga in Logga ut Kontrollera Instruktion s190s anknytning fs f190s anknytning fs sf190s Ank fs

17 17

18 PC (stationär) IP Telefon T2F_503_01-02 Växlar Mobila Växeln Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Kundservice Mobila Växeln: tele2.se/business

19 Minimanual Tele2 Mobila Växeln Har du en Android telefon eller iphone 4? Då lägger du till ett p tecken framför nummerkoden. t ex sp67s anknytning fs Hänvisning Den som ringer får ett röstbesked. Lunch s23s0s ttmm fsl Borta resten av dagen s23s1fsl Tjänsteärende s23s2s ttmm fsl Tjänsteresa s23s3s mmdd fsl Möte s23s4s ttmm fsl Sjuk s23s5fsl Semester s23s6s mmdd fsl Kurs s23s7s mmdd fsl Tillfälligt ute s23s8s ttmm fsl Avaktivera hänvisning f23fsl Vidarekoppling Med tjänsten Vidarekoppling går det alltid att nå dig. Den som ringer kopplas till exempel vidare till någon som tar emot dina samtal. Du kan välja mellan att flytta alla samtal, eller bara under vissa förutsättningar; vid ej svar eller vid upptaget. Vidarekoppling till externa nummer ss21s telefonnummer fl Vid ej svar ss61s telefonnummer fl Vid upptaget ss67s telefonnummer fl Avaktivera vidarekoppling ff respektive kod 21/61/67 fl Vidarekoppling till interna nummer s21s anknytning fsl Vid ej svar s61s anknytning fsl Vid upptaget s67s anknytning fsl Avaktivera vidarekoppling f respektive kod 21/61/67 fsl Trepartssamtal Tjänsten fungerar endast för interna samtal. Slå anknytningsnummer till part B (=samtal 1) Parkera part B ff <ton> Ring part C (=samtal 2) Koppla ihop parterna ff <ton> 3

20 Återuppringning och påknackning (interna samtal) Återuppringning innebär att din telefon automatiskt fortsätter att ringa upp tills numret blir ledigt. Du kan också välja tjänsten påknackning, då hör den du söker tonstötar i luren. Tjänsterna fungerar endast vid interna samtal inom Mobila Växeln. Aktivera återuppringning ff <ton> 5 Kontrollera återuppringning sf37fsl Avaktivera samtliga återuppringningar f37fsl Avaktivera specifik återuppringning f37s anknytning fsl Gör en påknackning vid upptaget ff <ton> 6 (Den du söker får tonstötar i luren). Påknackning besvaras på samma sätt som samtal väntar. Samtal väntar och pendling mellan samtal (externa samtal) När du är upptagen i ett samtal och någon ringer dig hör du tonstötar i luren. Aktivera tjänsten samtal väntar s43fsl Avsluta pågående samtal, ta emot nytt ff <ton> 1 Parkera pågående samtal, ta emot nytt ff <ton> 2 Återgå till tidigare samtal ff <ton> 2 Avvisa nytt samtal ff <ton> 0 Kontrollera samtal väntar sf43fsl Avaktivera samtal väntar f43fsl Generell avaktivering Tar omedelbart bort alla aktiverade tjänster. Utföra generell avaktivering f99fsl Samtalsflytt Tjänsten fungerar endast för interna samtal. A ringer upp dig (B) och vill tala med C. Tryck ff <ton> anknytning Avsluta samtalet. Svarsgrupp Samtal till ett nummer kan besvaras av flera personer. Obs! Glöm inte att logga ur svarsgruppen om du inte kan svara eller stänger av mobiltelefonen. Annars hamnar alla samtal till svarsgruppen hamna direkt i din röstbrevlåda. Logga in: s1 9 0 fs anknytning fs Logga ut: f190s anknytning fs Kontrollera: sf190s anknytning fs Viktigt att veta Om någon vill skicka SMS till dig måste det göras till ditt mobilnummer, ej till ditt anknytningsnummer. Kundservice Välkommen att ringa till Kundservice om du har frågor kring tjänsterna. Vi finns alltid nära för att hjälpa dig till rätta. Du kan också gå in på tele2.se/business där du alltid hittar aktuell information. Så här når du oss:

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips webbgränssnitt... 2 1. IP- abonnemang... 2 1.1 Vidarekopplingar... 2 1.1.1 Vidarekopplingsexempel... 4 1.2 Telefoniinställningar...

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 Home Användarmanual Innehåll 1 Att komma igång 4 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 3 Samtalshantering 8 3.1 Vidarekoppling 8 3.1.1 Hänvisningsdator

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se Uno. Användarinstruktion Uno. En överblick. 08-12010000 Samtal på svarsgrupp 08-120 100 03 Samtal direkt på anknytning 08-12010001 08-12010002 08-12010003 Hänvisning Röstbrevlåda Svarsgrupp fördelar samtal

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

Aastra Kommunikationssystem

Aastra Kommunikationssystem Aastra Kommunikationssystem Aastra 800 Aastra IntelliGate Aastra IntelliGate OpenCom 100 OpenCom 100 Aastra 800 OpenCom 1000 BusinessPhone BusinessPhone MX-ONE A150 A300 2025 2045 2065 Aastra Mobile Client:

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR.

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. Scanpix 1 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. 2 3 Scanpix TELE2 VS ONÖDIGT DYRT. VÄRLDENS ENKLASTE MATCH. Ja, det hela är faktiskt mycket enkelt. Tele2 erbjuder alla tjänster företag behöver för

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

IP-telefon Dialog 3413

IP-telefon Dialog 3413 IP-telefon Dialog 3413 BsinessPhone-kommnikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care abot ptting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr Användarhandbok Modellnr Äkta IP-PBX KX-NS1000 Tack för att du köpt denna Panasonic-produkt. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. Se speciellt

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer