Manual T2MVMe Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1"

Transkript

1 Manual T2MVMe Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, KARLSKOGA Kundservice: Tel , E-post:

2 Manual T2MVMe Sida 3 Välkommen till Tele2 Mobila Växeln Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila Växeln har du en lösning som aldrig blir omodern. Vi anpassar snabbt och enkelt växelfunktionerna i takt med ditt företags utveckling. Mobila Växeln gör dig anträffbar på din mobiltelefon vare sig du är på kontoret, i bilen eller på distansarbetsplatsen, svarar du på samma nummer. Ditt fasta telefonnummer går direkt till din mobil, utan vidarekopplingsavgift. Samtalen blir dessutom billigare för dina kunder, som alltid kan ringa ett nummer i det fasta nätet. Samtidigt får du tillgång till i princip alla tjänster som finns i en modern telefonväxel utan att den finns på ditt företag. Om du har några frågor kring din Mobila Växelntjänst är du välkommen att ringa vår Kundservice på De hjälper dig med eventuella frågor kring tjänsterna och abonnemanget. På vår hemsida får du mer information, tips och nyheter. 3

3 Manual T2MVMe Sida 5 Innehåll Dina tjänster i Tele2 Mobila Växeln Viktigt att veta om Mobila Växelns tjänster 7 Internt anknytningsnummer 7 Hänvisning 8 Vidarekoppling 10 Samtalsflytt 11 Samtal väntar och pendling mellan samtal 12 Trepartssamtal 13 Återuppringning och påknackning 14 Generell aktivering 15 Tilläggstjänster Svarsgrupp 17 Flerpartskonferens 18 Tandemringning 19 Genombrytning 19 5

4 Manual T2MVMe Sida 7 Dina tjänster i Tele2 Mobila Växeln Viktigt att veta om Mobila Växelns tjänster Många inställningar måste avslutas med S och grön lur/yes-knapp L, annars utförs inte tjänsten och du får ett felmeddelande. Dina vanliga GSM-tjänster påverkas inte av Mobila Växeln och kommer att fungera precis som förut. Om någon vill skicka SMS till dig måste det göras till ditt mobilnummer ej till ditt Mobila Växeln-nummer. Observera att tjänsterna i Mobila Växeln endast fungerar vid inkommande samtal till ditt fasta telefonnummer/mobila Växeln-nummer, inte om någon ringer ditt mobilnummer. Så här fungerar Mobila Växeln då du är utomlands: Inkommande samtal till fastnätsnumret kommer till dig som vanligt, men du visar ditt mobilnummer då du ringer ut. Du kan inte heller administrera eller använda dina Mobila Växeln-tjänster om du befinner dig i utlandet. Internt anknytningsnummer Du kan ringa dina kollegor med anknytningsnummer, slå de fyra sista siffrorna i kollegans fastnätsnummer så kopplas samtalet fram. Kollegan får din interna anknytning presenterad i mobiltelefonen och vet då att det är ett internsamtal. (Observera att videosamtal ej går att koppla upp med internt anknytningsnummer.) anknytningsnummer L 7

5 Manual T2MVMe Sida 9 Hänvisning När du vill att den som ringer ska veta var du befinner dig och när du kommer tillbaka använder du tjänsten Hänvisning. Den som ringer får då ett röstbesked om var du befinner dig och när du kommer tillbaka. Observera att det inte syns i displayen på din telefon att du är hänvisad. För att använda standardtider: Exempel: För att hänvisa dig på lunch en timme framåt tryck S #S=FSL Tjänst Kommando Standardtid Lunch S #S=FSL 1 timme Gått för dagen S #S!FSL Midnatt Tjänsteärende Tjänsteresa S #S FSL Midnatt S #S#FSL Nästa dag Sammanträde S #S FSL Midnatt Sjuk S #S%FSL Nästa dag Semester S #S&FSL Nästa dag Kurs S #S/FSL Nästa dag Tillfälligt ute S #S(FSL 50 minuter Avaktivera hänvisning F #FSL För att ange egen tid för hänvisningen: Exempel: För att hänvisa dig på lunch till 12:45 tryck S #S=S 1245 FSL Exempel: För att hänvisa dig på kurs, återkommer de 30:e mars tryck S #S/S 0330 FSL Tjänst Kommando Lunch S #S=S ttmm FSL Gått för dagen S #S!FSL Alltid nästa dag Tjänsteärende S #S S ttmm FSL Tjänsteresa S #S#S mmdd FSL Sammanträde S #S S ttmm FSL Sjuk S #S%S mmdd FSL Semester Kurs S #S&S mmdd FSL S #S/S mmdd FSL Tillfälligt ute S #S(S ttmm FSL Avaktivera hänvisning F #FS 8 9

6 Manual T2MVMe Sida 11 Vidarekoppling Med tjänsten Vidarekoppling går det alltid att nå dig. Den som ringer kopplas till exempel vidare till en kollega eller till någon annan som tar emot dina samtal. Du kan välja mellan att flytta alla samtal, eller bara under vissa förutsättningar; vid ej svar eller vid upptaget. Den som ringer märker inte att samtalet kopplas vidare. Observera att vidarekoppling till T2 Svar vid ej svar och vid ej kontakt kopplas in automatiskt inom ett dygn efter det att du aktiverat ditt Tele2 abonnemang. Om du aktiverar vidarekopplingar enligt nedan kommer samtalen ej kopplas vidare till T2 Svar. VIDAREKOPPLING TILL EXTERNA NUMMER SS!S nummer dit du vill vidarekoppla inkl riktnummer FL Vid ej svar SS&!S nummer dit du vill vidarekoppla inkl riktnummer FL Vid upptaget SS&/S nummer dit du vill vidarekoppla inkl riktnummer FL Avaktivera vidarekoppling FF respektive kod 21/61/67 FL VIDAREKOPPLING TILL INTERNA NUMMER S!S anknytning FSL Vid ej svar S&!S anknytning FSL Vid upptaget S&/S anknytning FSL Avaktivera vidarekoppling F respektive kod 21/61/67 FSL Samtalsflytt Samtalsflytt innebär att du kan flytta inkommande samtal (A) vidare till en kollega (C). Du kan flytta samtalet när C svarat, när det ringer hos C eller du får upptagetton. Samtalsflytt kan endast göras till interna nummer. Använda Samtalsflytt A ringer upp dig (B) och vill tala med C. FF <ton> Slå anknytning dit du vill koppla A. Avsluta samtalet. A kopplas ihop med C. Om C är upptagen går samtalet automatiskt tillbaka till dig. Pendla mellan samtal FF <ton> Avsluta samtal med en part och pendla till parkerat samtal FF <ton>! Använd denna om du vill återta samtalet, t ex för att den du flyttar samtalet till är upptagen eller samtalet hamnar i röstbrevlåda

7 Manual T2MVMe Sida 13 Samtal väntar och pendling mellan samtal (för externa samtal) Med tjänsten Samtal väntar hör du om någon ringer dig under pågående samtal genom tonstötar i luren. Du kan välja att ta samtalet, avvisa eller ignorera det inkommande samtalet. Om du väljer att avvisa samtalet får den som ringer upptagetton direkt, ignorerar du samtalet, får den som ringer en upptagetton efter 5 signaler (har du lagt in en vidarekoppling kopplas samtalet vidare efter ett antal signaler). Observera att du inte får någon nummerpresentation för det väntande numret om någon ringer dig under pågående samtal. Aktivera Samtal väntar S #FSL När du hör tonstötar under pågående samtal: Avsluta pågående samtal och ta emot nytt samtal FF <ton>! Svara på nytt samtal och parkera pågående FF <ton> För att återgå till tidigare samtal FF <ton> Vill du avvisa nytt samtal FF <ton> = För att kontrollera om du har Samtal väntar aktiverat SF #FSL Avaktivera Samtal väntar S #FSL Trepartssamtal Med Trepartssamtal kan du själv koppla upp och föra samtal med två kollegor samtidigt. Du kan också koppla bort en part och fortsätta samtalet med den kvarvarande eller låta de två personerna fortsätta samtalet utan dig. Trepartssamtal fungerar endast till interna anknytningsnummer. Starta Trepartssamtal 1. Slå anknytningsnummer till part B (=samtal 1). 2. Parkera samtal 1 FF <ton> (Glöm inte tonen!) 3. Slå anknytningsnummer till part C (=samtal 2) 4. Koppla ihop parterna FF <ton> # 5. Alla tre kan nu delta i samtalet Du kan också välja att inte koppla ihop parterna utan bara pendla mellan de två samtalen. Pendla mellan samtal FF <ton> Avsluta samtal med en part och pendla till parkerat samtal FF <ton>! 12 13

8 Manual T2MVMe Sida 15 Återuppringning och påknackning (för interna samtal) Om den du söker är upptagen eller inte svarar bevakar din telefon när numret du vill nå blir ledigt alternativ tillgängligt. Du kan bevaka upp till 10 samtal under samma tidsperiod. Tjänsten återuppringning fungerar endast vid interna samtal inom Mobila Växeln-gruppen. Du kan också välja att istället använda tjänsten påknackning, då hör den du söker tonstötar i luren. Se nedan. Generell avaktivering Tjänsten generell avaktivering tillåter dig att omedelbart ta bort inställningarna Återuppringning, Samtal väntar, Vidarekoppling, Hänvisning, Tandemringning samt Samtalsspärr med vit och svart lista. Utföra generell avaktivering F))FSL När du ringer och det tutar upptaget/ej får svar på numret du söker FF <ton> % Kontrollera inställningar för återuppringning SF#/FSL Avaktivera samtliga återuppringningar F#/FSL Avaktivera specifik återuppringning F#/S telefonnummer inklusive riktnummer FSL Göra en påknackning FF <ton> & (Den du söker hör nu två tonstötar i luren) Påknackning besvaras på samma sätt som samtal väntar

9 Manual T2MVMe Sida 17 Tilläggstjänster Dessa tjänster kan du beställa via Mobila Växelns Kundservice. Svarsgrupp Samtal till ett nummer kan besvaras av flera personer. Vid inkommande samtal via en svarsgrupp så visas numret på den som ringer in F svarsgruppens interna anknytningsnummer, tex om F 4622 visas i displayen på din mobil så betyder det att nummer ringer via svarsgruppen med det interna anknytningsnumret Observera att om du stänger av mobiltelefonen utan att först logga ur svarsgruppen kommer samtal från svarsgruppen inte kopplas vidare inom svarsgruppen utan kopplas direkt till din röstbrevlåda. Logga därför alltid först ur svarsgruppen innan du stänger av din mobiltelefon. Om du avvisar ett samtal från svarsgruppen eller inte svarar innan samtalet går vidare i gruppen kommer du att bli automatiskt utloggad i en minut från svarsgruppen. Efter en minut blir du automatiskt inloggad igen. Logga in S!)=S svarsgruppens interna anknytningsnummer FSL Logga ut F!)=S svarsgruppens interna anknytningsnummer FSL Kontrollera om inloggad SF!)=S svarsgruppens interna anknytningsnummer FSL Exempel: För att logga in i svarsgruppen med interna anknytningsnumret 4622 tryck S!)=S 4622 FSL 17

10 Manual T2MVMe Sida 19 Flerpartskonferens Tandemringning Flerpartskonferens fungerar på samma sätt som Trepartssamtal, men upp till tio personer kan delta i en Flerpartskonferens. Samtliga Mobila Växelnanslutna deltagare i en Flerpartskonferens kan ansluta ytterligare deltagare. Detta gör du antingen genom att parkera konferensen och ringa upp ytterligare deltagare eller genom att ansluta samtal som ringer in på ditt telefonnummer. Du kan välja att ansluta samtal till konferensen eller pendla mellan de olika samtalen. Tjänsten fungerar endast med interna anknytningsnummer. Alternativ 1 1. Initiera Flerpartskonferens Slå anknytningsnummer till part B (=samtal 1). 2. Sätt samtal 1 i vänteläge FF <ton> Samtal 1 sätts nu i vänteläge. 3. Samtal till ny deltagare Slå anknytningsnummer till part C (=samtal 2) 4. Anslut samtal 2 till konferensen FF <ton> # Upprepa ovanstående steg i takt med att Flerpartskonferensen utvidgas. Alternativ 2 1. Initiera Flerpartskonferens Slå anknytningsnummer till part B (=samtal 1). Andra deltagare ringer in på ditt nummer. Du hör två tonstötar (tjänsten Samtal väntar måste vara aktiverad). 2. Parkera pågående samtal och ta emot nytt samtal FF <ton>. 3. Anslut deltagare till Flerpartskonferensen FF <ton> #. Upprepa ovanstående steg i takt med att Flerpartskonferensen utvidgas. Tandemringning innebär att om du inte svarar inom ett visst tidsintervall (eller sitter upptagen), ringer det även på en annan telefon t ex en kollegas. Din egen telefon fortsätter dock att ringa så länge din kollega inte svarar. Om din linje är upptagen, men blir ledig under tiden det börjat ringa hos din kollega, kommer din telefon inte att ringa. Om din kollega också är upptagen kommer den som ringer att få upptagetton. Är din kollega upptagen och du inte svarar kommer din telefon att fortsätta ringa tills samtalet besvaras, eller vidarekopplas till tex T2 Svar. Registrera nummer för Tandemringning Tryck S!) S anknytningsnummer det ska ringa på FSL Aktivera Tandemringning S!) FSL Kontrollera inställning SF!) FSL Avaktivera Tandemringning F!) FSL Genombrytning Om du vill bryta igenom en kollegas hänvisning. S&=S telefonnummer FS Man kan ansluta deltagare genom att använda både alternativ 1 och 2 i samma konferens

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48

28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48 28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48 T2M3246l Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA KUNDSERVICE Öppettider: Se tele2.se Spärra abonnemang: Dygnet runt Tel 0200-23 23 23 Fax 0200-23 00 70 Från Mobil:

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör. Handbok Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör Handbok Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör Handbok 2 Handbok Företagsadministratör Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen av denna

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Telia Centrex Röstsvar. Handbok

Telia Centrex Röstsvar. Handbok Telia Centrex Röstsvar Handbok Handböcker för Telia Centrex Samtliga funktioner i Telia Centrex beskrivs i en serie handböcker, däribland: Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Telia Centrex Mobil

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?.........................................

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget TA 92 681 14-06 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Läs mer på bredbandsbolaget.se eller ring 0770-777 000. Informationen gäller från 2014-06-30 med reservation för eventuella ändringar. 2010 Bredbandsbolaget

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer