B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX"

Transkript

1 B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

2 Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia Centrex Mobil anslutning tillkommer en kompletterande beskrivning Bruksanvisning Telia Centrex Mobil anslutning. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper (även då den andra gruppen hör till ett annat företag). Ringsignaler Diffrentierad ringsignal finns. Enkel tonstöt vid interna samtal och dubbel ringsignal vid externa samtal. Ton i luren ger besked Vid Medflyttning och Vidarekoppling vid upptaget Kopplingstonen, som du hör när du lyfter luren, är hackad för att påminna om att inga samtal kommer till telefonen utan går till ett annat nummer. Vid Svarta listor och VIP listor Kopplingstonen, som du hör när du lyfter luren,är hackad för att påminna om att någon av listorna är aktiv. Vid Samtal väntar eller Påknackning När någon ringer till dig samtidigt som du talar i telefon, hörs två korta tonstötar inom en sekund. Tonstötarna upprepas inte. Vid Trepart och Tiopart Så länge ni är tre eller flera som talar samtidigt hörs en kort diskret ton var 15 sekund. När du använder Telia Centrex-funktionerna kommer du snart att lägga märke till att en talmaskin själv ger bekräftelse på att stationen tagit emot de instruktioner du knappat in på din telefon.du får också talbesked om du försöker använda tjänster som du inte har tillgång till och som först måste beställas. 2 3

3 Uppringning Inom din egen Telia Centrexgrupp, vanligen de som finns på samma adress som du själv, har ni en egen nummerserie med ett mindre antal siffror i anknytningsnumret. För att ringa någon utanför din Telia Centrexgrupp skall du först trycka 00 för att komma ut i det allmänna telenätet. Sedan slår du numret som vanligt. Till telefonisten slå 99 om ni har Telia Centrex telefonistplats eller telefonistservice. Du vill ringa till en annan telefon Internt önskat anknytningsnummer. Externt,direkt ton - önskat telefonnummer

4 Gemensamma kortnummer Individuella Kortnummer Tjänsten möjliggör att med gemensamma kortnummer få möjlighet att ringa utvalda telefonsamtal som ej berörs av inlagda räckviddsbegränsningar. Hanteringen vid nummerslagning underlättas med hjälp av gemensamma kortnummer. Gemensamma kortnummer kan ej läggas in av kunden själv. Ingen egentlig begränsning av antalet Gemensamma kortnummer finns. Antal siffror i kortnumret blir den verkliga gränsen. Tjänsten möjliggör att med individuella kortnummer få möjlighet att ringa utvalda telefonsamtal med ett enkelt handhavande.hanteringen vid nummerslagning underlättas med hjälp av individuella kortnummer. Det finns möjlighet till 9 individuella kortnummer. x, där x är kortnummer 1-9 0kk,där k är kortnummer Inläggning 51 x, där x är kortnummer 1-9 yyy, där y är telefonnummer Borttagning 51 x, där x är kortnummer1-9 Kontroll av inlagda nummer ger besked om inlagda nummer 6 7

5 Förfrågan Parkera ett samtal och ring en tredje person Du talar med en person och vill ringa upp en tredje Under ett pågående samtal kan du ringa upp en annan person, t ex för att få svar på en fråga,medan den du först talade med väntar i telefonen. Den som väntar hör inte ditt andra samtal. Under Förfrågan får du inte Samtal väntar-ton/påknacknings-ton när någon annan ringer dig. När du gör en förfrågan till en telefon som är medflyttad, kommer du till den telefonen som medflyttningen skett till. Internt 1. R - ton. 2. önskat anknytningsnummer. Externt 1. R - ton ton - önskat telefonnummer. Ingen svarar 3a. 1. Då får du tillbaka det första samtalet.??!! Du får svar och vill återgå till det första samtalet efter det att du ställt din fråga 3c. 1. Om du glömmer samtalet,och lägger på luren,sker en överflyttning Det är upptaget 3b. 1.Då får du tillbaka det första samtalet. 8 9

6 Pendling Två samtal Du pendlar mellan två personer Du kan tala med två personer med hjälp av Förfrågan och sedan pendla mellan dem. Den som väntar hör inte ditt andra samtal. Det går att växla mellan de båda samtalen ett obegränsat antal gånger. Under Pendling får du inte Samtal väntar-ton/påknacknings-ton när någon annan ringer dig. 12 Internt 1. R - ton. 2. önskat anknytningsnummer. Externt 1. R - ton ton - önskat telefonnummer. Ingen svarar 3a. 1.Då får du tillbaka det första samtalet. Det är upptaget 3b. 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Du får svar och vill pendla mellan de båda samtalen 3c. 2 varje gång du ska växla mellan samtalen. Avbryt pendlingen 4. 1.Då får du tillbaka det andra samtalet och det pågående blir korrekt nedkopplat och det går att utföra en ny förfrågan vid behov

7 Trepart Prata tre samtidigt Du talar med en person och vill ringa upp en tredje Trepart är en smidig och bekväm tjänst som sparar tid och är enkel att använda. Ett bra hjälpmedel om du vill tala med två andra samtidigt.dessa två kan vara både interna och externa. Så länge ni är tre personer som talar med varandra hörs en konferenston var 15:e sekund. Under ett Trepartssamtal får du inte Samtal väntar-ton/call Offer-ton när någon annan ringer dig Internt 1. R - ton. 2. önskat anknytningsnummer. Externt 1. R - ton ton - önskat telefonnummer. Ingen svarar 3a. 1.Då får du tillbaka det första samtalet. Det är upptaget 3b. 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Du får svar och vill koppla in båda personerna på samma gång 3c. 3. 3d. Om du vill lämna samtalet men låta de två övriga fortsätta kan du göra detta genom att lägga på luren.(detta är det samma som överflyttning och det är du som fortsätter att betala för samtalet till dess detta avslutas.) 12 13

8 Överflyttning Flytta samtal till en annan telefon Under ett pågående samtal kan du ringa upp en tredje person och flytta över samtalet till denna. Du betalar för de samtal du ringt upp, också om du flyttar över dem till enannan telefon, utanför Telia Centrexgruppen.Du betalar ända till dess samtalet avslutas. Du talar med en person och ringer upp en tredje Internt 1. R - ton 2. önskat anknytningsnummer. Externt 1. R - ton ton - önskat telefonnummer. Ingen svarar 3a. 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Det är upptaget 3b. 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Du vill flytta över samtalet 3c. Lägg på luren

9 Överflyttning av samtal till upptagen telefon Om du vid överflyttning får upptaget så kan du ställa den som har ringt på väntan mot det upptagna numret. Numret du ringer till måste vara en Telia Centrexanknytning (i egen eller annan Telia Centrexgrupp) eller AXE-ansluten. Internt 1. R - ton. 2. anknytningsnumret.det är upptaget Ursprungssamtalet återfås. Fråga om denna vill vänta. 4. Gör en ny förfrågan. 5. Lägg på luren. Externt 1. R - ton ton - telefonnumret.det är upptaget Ursprungssamtalet återfås. Fråga om denna vill vänta. 4. Gör en ny förfrågan. 5. Lägg på luren

10 Återuppringning vid upptaget eller ej svar (interna samtal) Din telefon ringer automatiskt upp igen om numret du slagit är upptaget eller den du söker har kommit tillbaka.du slipper besväret med att ringa upp flera gånger och den du ringer till hinner inte påbörja nya samtal.när det blir ledigt eller den du söker har kommit tillbaka ringer din telefon med speciell påringningssignal. Så fort du lyfter luren ringer det hos den du sökt. Har den du ringt till ej blivit ledig inom 45 minuter eller kommit hem inom 5 timmar, måste du försöka igen med hela telefonnumret.normalt har Återuppringningen kopplats in om upptagettonen försvinner. Om du vill vara säker vänta på talbesked.återuppringning vid ej svar fungerar endast vid interna samtal. Det kostar ingenting att använda Återuppringning. Du kan ha Återuppringning till flera (tio) samtidigt och det kan vara tio inkommande beställningar mot dig. Du ringer upp en person och får upptagetton Upptagettonen försvinner Lägg på luren.(telefonstationen bevakar under 45 minuter det upptagna numret och ringer upp då det blir ledigt.) Du ringer upp en person och får inget svar Pårington försvinner Lägg på luren.(telefonstationen bevakar under 5 timmar och ringer upp efter att mottagaren har lyft luren.) Avbeställning av alla Återuppringningar Avbeställning av särskild Återuppringning aktuellt telefonnummer Kontroll Kontroll av en speciell Återuppringning aktuellt telefonnummer

11 Nummerpresentation Repetition av senast slaget nummer När du ringer till någon som har Nummerpresentation visas ditt telefonnummer. Men en del gånger vill du hellre välja själv hur och när du ska presentera dig. Då är Tillfällig blockering mot Nummerpresentation en smidig lösning. När ingen svarar eller om det tutar upptaget (och du har inte slagit 5 för Återuppringning) hos den du försöker ringa till,räcker det med tre knapptryckningar för att ringa upp igen. När det tutar upptaget bör du vänta en stund innan du gör nästa försök. Nummer till alla områden,även NMT/GSM och utlandsnummer, kan repeteras. Det finns många telefoner som har denna funktion inbyggd. Se din telefons bruksanvisning. Tillfällig blockering mot nummerpresentation ton - önskat telefonnummer. Tillfällig visning av A-nummer ton - önskat telefonnummer Fast skydd mot nummerpresentation Inkoppling 30 Urkoppling

12 Vidarekoppling vid ej svar Dina samtal kopplas vidare till en annan telefon när du inte sva ra r. Om ingen sva rar i din t e l e fo n, kopplas samtalet efter en viss tid vidare till ett annat telefo n nu m m e r. Välj själv tiden mellan 5 60 sekunder (tiden mellan ringsignalerna är ca 5 sekunder). Om du inte själv väljer tiden gäller 25 sekunder. N u m ret du Vi d a re kopplar till får va ra upp till 20 siff ro r. Du kan koppla samtalen till MiniCall Numerik och en mobiltelefon, (NMT/GSM). Aktivering Valfritt internt nummer anknytningsnumret Valfritt externt nummer 1. - ton telefonnummer Om aktivering sker till samma nummer som vid föregående aktivering. 61. Ändring av påringningstid. 62 tid 5-60 sek i intervall om 5 sek. Återställa påringningstid till defaultvärde. 62 Kontroll av påringningstid 62 Aktivering av vidarekoppling av annan anknytning till egen anknytning. 61 anknytningsnumret som skall vidarekopplas. anknytningsnumret som utför vidarekopplingen.. Urkoppling Valfritt internt eller externt nummer Urkoppling från vidarekopplad anknytning anknytning som är vidarekopplad Kontroll Att vidarekoppling är aktiv Att vidarekoppling är aktiv från vidarekopplad anknytning Numret du befinner dig på

13 Vidarekoppling vid upptaget Om du talar i telefonen kopplas samtalet vidare automatiskt. Du kan ej uppnå samma funktion genom att lägga av luren. Numret du vidarekopplar till får vara upp till 20 siffror. Du kan ringa från din telefon när du har tjänsten inkopplad.då är kopplingstonen speciell (hackad) för att påminna dig om att dina inkommande samtal går till annat nummer. När du vidarekopplar dina samtal är det du som betalar för samtalen mellan din egen telefon och den telefon du kopplat samtalet till,utanför Telia Centrexgruppen. Du kan också vidarekoppla samtalen till MiniCall Numerik och mobiltelefon (NMT/GSM). Aktivering Valfritt internt nummer anknytningsnumret Valfritt externt nummer telefonnummer Urkoppling Valfritt internt eller externt nummer Urkoppling från vidarekopplad anknytning anknytningsnumret som har varit vidarekopplat Kontroll Att vidarekoppling är aktiv Att vidarekoppling är aktiv från vidarekopplad anknytning anknytningsnumret som är vidarekopplat Om aktivering sker till samma nummer som vid föregående aktivering Aktivering av vidarekoppling av annan anknytning till egen anknytning anknytningsnumret som skall vidarekopplas anknytningsnumret som utför vidarekopplingen

14 Medflyttning Flytta med ditt telefonnummer till en annan telefon Med ett par enkla knapptryckningar kan du ta med dig ditt eget telefonnummer till en annan telefon. Det går att medflytta samtal till MiniCall Numerik och mobiltelefon (NMT/GSM). Numret du medflyttar till får vara upp till 20 siffror. Medflyttning kan ske i fem steg. Samtalen flyttas till den telefon du valt.om den telefonen i sin tur är sist i kedjan och har Medflyttning eller Vidarekoppling inkopplad, flyttas samtalet inget ytterligare steg. Den som ringer till dig betalar ingenting extra.du betalar endast vanlig samtalstaxa för den tillkommande sträckan mellan din telefon och den telefon du flyttat numret till. Inom Telia Centrexgruppen kostar medflyttningen ingenting. Det finns vissa nummer, t ex Telia betalsamtal (071,072,900),som du inte kan medflytta din telefon till. Du kan ringa från din telefon när du har tjänsten inkopplad.då är kopplingstonen speciell (hackad) för att påminna dig om att dina inkommande samtal går till annat nummer. Inkoppling Medflyttning till valfritt internt nummer det anknytningsnummer samtalen ska flyttas till Medflyttning till valfritt externt nummer xxxx där x är det telefonnummer samtalet skall flyttas till Om aktivering sker till samma nummer som vid föregående aktivering Aktivering av medflyttning av annan anknytning till egen anknytning det anknytningsnummer som skall medflyttas anknytning som utför medflyttningen Urkoppling Valfritt internt eller externt nummer. 21. Urkoppling från medflyttad anknytning anknytningsnumret som det har varit medflyttad från Kontroll Att medflyttning är aktiv Att medflyttning är aktiv från medflyttad anknytning Numret som är medflyttat

15 Påknackning/Call Offer(interna anrop) Tjänsten möjliggör för påringande att påkalla att internt samtal är väntande mot påringd anknytning. Tjänsten Call Offer/Påknackning är påknackningstjänst för interna samtal inom en kunds Telia Centrexlösning. Det är den påringande som aktiverar Call Offer. Används som samtal väntar funktion för interna samtal. Call Offer kan inte beställas då man ringer ett nummer som är medflyttat och upptaget Under samtalet hör du två korta tonstötar. Be den du talar med att vänta 1. 2 inom 24 sekunder. Då kopplar du in det nya samtalet medan det första väntar. Pendla 2. 2 varje gång du vill växla mellan samtalen. Avbryt pendling 3. 1.Då får du tillbaka det andra samtalet och det pågående blir korrekt nedkopplat. Avvisa samtliga anrop under resten av ett pågående samtal 1. 0 direkt när du hör två korta tonstötar. Den som knackar på får upptagetton. Om du talat färdigt när du hör påknackningen och vill avsluta samtalet 1. 1 inom 24 sekunder så får du det nya samtalet. Inkoppling Samtal väntar (externa anrop) När ett nytt samtal väntar, talar din telefon om det.du hör två korta tonstötar i luren om någon ringer dig samtidigt som du talar i telefonen. Tonstötarna upprepas inte. Du kan växla mellan de två samtalen. Den som för tillfället väntar hör inte vad ni andra talar om.väntar du längre än 24 sekunder börjar det tuta upptaget hos den som ringer till dig. När du hör två korta tonstötar kan du istället koppla ur Samtal väntar-funktionen för resten av ett pågående samtal. Då får den som just ringer till dig upptagetton direkt. Nästa som ringer dig medan du fortfarande pratar, får upptagetton direkt och kan beställa återuppringning om så önskas. Eftersom du kan koppla in och ur tjänsten bestämmer du själv när du vill bli påmind Urkoppling Kontroll Observera att du inte kan överflytta det nya samtalet när du tryckt

16 Call-Pick-Up Återanrop Samtal på valfri telefon. Enskild anknytning När det ringer på en anknytning kan du svara i valfri telefon inom Telia Centrex-gruppen. Grupp av anknytningar När det ringer till en i förväg definierad grupp av anknytningar inom Telia Centrex-gruppen kan samtalet besvaras av valfri anknytning inom definierad grupp. Tjänsten innebär att överflyttade samtal genererar återanrop till ursprungsanknytning efter en förutbestämd tid. Återanropstid vid överflyttning mot ledig anknytning 45 sekunder. Återanropstid vid överflyttning mot upptagen anknytning 180 sekunder. Inkoppling Krävs ingen inkoppling, återanrop ligger alltid inkopplat Call Pickup Direkt När det ringer på enskild anknytning kan du svara från valfri anknytning det anknytningsnummer som det ringer på. 4. Eller det anknytningsnummer som det ringer på. 3.Upptagetton Call pickup Grupp När det ringer på gruppen

17 Parkering av samtal Svarta Listor och VIP Listor Tjänsten möjliggör att parkera ett pågående samtal antingen på egen anknytning eller annan anknytning, för att senare hämta det parkerade samtalet. Parkering Parkering av pågående samtal på egen anknytning 1. R - ton Parkering av pågående samtal på annan anknytning. R - ton - 13 anknytningsnummer Hämta samtalet på egen anknytning 1., tryck 14 2.Börja samtala Hämta samtalet från en annan anknytning,tryck 14 anknytningsnummer Börja samtala Tjänsten möjliggör att förutbestämma vilka ankommande samt vidarekopplade samtal som skall antingen följa tjänsten (Vid vidarekopplingar ) eller gå förbi tjänsten. Vid ankommande trafik kan bestämmas vilka ankommande samtal (A-nummer) som skall komma fram/besvaras av listägaren eller inte. Varje lista kan innehålla max 10 telefonnummer (A-nummer inklusive 00 först) Okända A-nummer betraktas inte som nummer på listan. Spärr mot ankommande trafik går före: Hänvisningskoppling Vidarekopplingstjänsterna Svart lista för ankommande trafik Alla nummer på svart lista spärras för ankommande trafik och påringande får talbeskedet Numret kan ej nås.okända A-nummer betraktas inte som nummer på listan. Skyddade nummer hanteras som vanliga nummer om de är med på listan. Har kunden omstyrningsnummer till telefonist/svarsställe hamnar spärrade samtal där. Inkoppling 16 Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Urkoppling 16 Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Inläggning av internt nummer 18 xxxx,där x är anknytningsnummer. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren

18 Inläggning av externt nummer xxxx,där x är det publika numret med riktnummer. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Borttagning av internt nummer 18 xxxx,där x är anknytningsnummer. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Borttagning av externt nummer xxxx,där x är det publika numret med riktnummer. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Kontroll av inkoppling 16 Talmaskin ger Svaret är ja,svaret är nej Kontroll av alla nummer i listan 18 Talmaskin ger besked om vilka nummer som finns i listan. Urkoppling och borttagning av alla nummer i listan 18 Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. VIP lista för ankommande trafik Alla nummer på VIP lista släpps igenom,övriga A-nummer spärras och får talbeskedet Numret kan ej nås. Okända A-nummer betraktas inte som nummer på listan. Skyddade nummer hanteras som vanliga nummer om de är med på listan. Har kunden omstyrningsnummer till telefonist/svarsställe hamnar spärrade samtal där. Inkoppling 17 Urkoppling 17 Inläggning av internt nummer 19 anknytningsnummer. Inläggning av externt nummer telefonnummer med riktnummer. Borttagning av internt nummer 19 anknytningsnummer

19 Borttagning av externt nummer telefonnummer med riktnummer. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Kontroll av inkoppling 17 Talmaskin ger Svaret är ja / svaret är nej Kontroll av nummer i listan 19 Talmaskin ger besked om vilka nummer som finns i listan. Urkoppling och borttagning av alla nummer i listan 19 Svart lista för vidarekopplingstjänsterna Alla nummer på Svart lista följer aktiverade vidarekopplingstjänster på listägarens anknytning. Andra nummer ringer på listägarens anknytning. Okända A-nummer betraktas inte som nummer på listan. Skyddade nummer hanteras som vanliga nummer om de är med på listan. Är anknytningen hänvisad går hänvisningen före listan. Inkoppling 63 Urkoppling 63 Inläggning av internt nummer 65 anknytningsnummer. Inläggning av externt nummer telefonnummer med riktnummer. Borttagning av internt nummer 65 anknytningsnummer

20 Borttagning av externt nummer telefonnummer med riktnummer. Kontroll av inkoppling 63 Talmaskin ger Svaret är ja / svaret är nej Kontroll av nummer 65 Talmaskin ger besked om vilka nummer som finns i listan. Urkoppling och borttagning av alla nummer i listan 65 VIP lista för vidarekopplingstjänsterna Alla nummer på VIP lista ringer på listägarens anknytning oavsett vilka vidarekopplingstjänster som är aktiva. Okända A-nummer betraktas inte som nummer på listan.skyddade nummer hanteras som vanliga nummer om de är med på listan. Är anknytningen hänvisad går hänvisningen före listan. Inkoppling 64 Urkoppling 64 Inläggning av internt nummer 66 anknytningsnummer. Inläggning av externt nummer telefonnummer med riktnummer. Borttagning av internt nummer 66 anknytningsnummer

21 Borttagning av externt nummer telefonnummer med riktnummer. Kontroll av inkoppling 64 Talmaskin ger Svaret är ja / svaret är nej Kontroll av nummer 66 Talmaskin ger besked om vilka nummer som finns i listan. Urkoppling och borttagning av alla nummer i listan 66 Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren

22 Tilläggstjänster Samtliga dessa tjänster måste beställas innan de kan användas. Tandemringning Tjänsten innebär att man parar ihop två anknytningar som vill att samma påringande samtal skall ringa på båda anknytningarna. En anknytning är masteranknytning och kan lägga in den anknytning som skall ingå som andra anknytning i Tandemparet. Tiden mellan påringningarna är (1) sekund och är lika för alla kunder. Är masteranknytningen upptagen ringer det på det andra numret i paret. Är båda anknytningarna lediga ringer det i stort sätt samtidigt på båda. Avgående samtal påverkas ej Inläggning Masteranknytningen ( den som har tjänsten tandemringning ) kan lägga in det numret som skall bilda Tandemringningsparet genom följande procedur: 20 anknytningsnummer eller 00 + telefonnummret. Inkoppling 20 Urkoppling Aktivering, Deaktivering och Kontroll måste ske från det nummer som har tjänsten. Kan även aktiveras /deaktiveras om anknytningen har tjänsten fjärrstyrning. Den som är master styr vad som skall ske i olika trafikfall Kontroll 20 Talmaskin ger Svaret är ja eller Svaret är nej. 43

23 Förbigång Med denna tjänst kan du gå igenom en medflyttning eller hänvisningskoppling och låta det ringa på anknytningen. För att gå igenom en medflyttad eller hänvisningskopplad anknytning 60 anknytningsnummer. Inbrytning Tjänsten innebär att anknytning har möjlighet att göra inbrytning mot anknytningar som tillåter inbrytning. Inbrytning säljs endast i kombination med förbigång och används som enkel passningsfunktion oftast ihop med nummerpresentation. Aktivering måste ske från det nummer som har tjänsten. 1.Inbrytning utan bakomvarande samtal anknytningsnumret Upptagetton 8 Lägg på luren för att lämna samtal 2. Inbrytning med ett bakomvarande samtal anknytningsnumret Upptagetton 1 Parkera samtal (se parkering av samtal) R anknytningsnumret Upptagetton 8, inbrytning sker Meddela att samtal väntar Lägg på luren 44 Ta tillbaka parkerat anrop R anknytningsnumret Lägg på för överflyttning av samtal mot upptaget nummer. Flerpartskonferens Tjänsten innebär att anknytning har möjlighet att etablera flerpartskonferens med upp till 10 deltagare. Efter uppkopplad konferens kommer en ton att indikera att det är ett samtal med fler än två deltagare. Konferensen avslutas när den initierade deltagaren lägger på. Aktivering måste ske från det nummer som har tjänsten. Deltagarna kopplas in en efter en enligt samma procedur som vid trepartskonferens d.v.s Det går att blanda interna och externa deltagare. Intern deltagare R - ton - anknytningnummer 3 R ton - anknytningsnummer 3 o.s.v. Extern deltagare R - ton - 00 telefonnummer 3 R - ton - 00 telefonnummer 3 o.s.v. 45

24 Hot line Tjänsten finns i två grundvarianter: omedelbar uppkoppling och uppkoppling efter viss tid. Vid omedelbar uppkoppling kan inga andra samtal än samtal till det förutbestämda numret ske. Vid uppkoppling efter viss tid kan man ringa som vanligt om man slår första siffran innan den förutbestämda tiden har gått ut.inkommande samtal påverkas ej. Omedelbar uppkoppling Omedelbar uppkoppling innebär att förutbestämt nummer omedelbart blir uppringt då lur lyfts. Inga andra nummer kan nås från denna anknytning. Denna variant är alltid fast och kan endast kopplas in och ur av Telia. Uppkoppling efter viss tid U p p koppling efter viss tid innebär att förutbestämt nummer blir uppringt efter viss tid som är satt. U p p koppling till andra nummer än Hot Line nu m ret kan ske om nu m m e rs l a g n i n g påbörjas innan tid för Hot Line nu m ret träder i kra f t.u p p koppling efter viss tid innebär u p p koppling till förutbestämt nummer då luren va rit av lyft i förvalt antal sekunder.tiden är satt till 5 sekunder. F ö r ä n d ring av förutbestämt nummer kan göras av kunden. Urkoppling 53 Kontroll 53 Talmaskin ger Svaret är ja eller Svaret är nej. Kontroll att tjänsten är aktiv till visst nummer: 53 telefonnummer. Talmaskin ger Svaret är ja eller Svaret är nej. Aktivering, deaktivering och kontroll måste ske från det nummer som har tjänsten och kan bara ske på varianten uppkoppling efter viss tid. Inläggning Internt nummer 53 anknytningsnummer Externt nummer telefonnummer Inkoppling

25 Fjärrstyrning Tjänsten innebär, att via ett Fjärrstyrningsnummer unikt för varje Telia Centrexgrupp, kunna fjärrstyra sin anknytning. Fjärrstyrningen kan ske från annan anknytning inom kunds lösning eller från ett externt nummer. Varje Telia Centrexgrupp har ett fjärrstyrningsnummer (Ankn, externnummer) som den som skall fjärrstyra sin anknytning ringer upp och loggar in. Varje anknytning som skall ha tjänsten tilldelas en pinkod. Användarprocedur för fjärrstyrning: anknytningnummer eller direktvalsnummer till fjärrstyrningstjänsten Ny kopplingston eget anknytningsnummer pinkod Ny kopplingston Knappar in tjänsten enligt tjänstens eget format (ex.* 21* #) Ändring av sin personliga pinkod 11 pinkod ny pinkod ny pinkod(verifiering) Nummerpresentation Alla publika nummer i Telias fasta telenät,för PLUS- och ISDN-anslutna abonnenter som inte är skyddade (har t.ex.tjänsten Skydd mot Nummerpresentation), kommer att kunna presenteras för anropad abonnent. Vid svarsgrupp/cdg visas både ursprungligt A-nummer samt svarsgruppens anropsnummer (anknytningsnummer). Nummerpresentation internt visar anknytningsnummer. Nummerpresentation från externa samtal visar 00 och A-nummer. Telesvar Tjänsten är en personlig röstbrevlåda enligt den publika tjänsten. Har man nummerpresentation kan man få avisering via nummerpresentatören. Inkoppling vid ej svar Urkoppling vid ej svar 61 Ändra tiden när Telesvar skall gå in 62 Tr y ck tid i sekunder(ca 6 sek per ringsignal) kan va ra mellan 5 och 60 sek i 5 sek interva l l e r. Inkoppling direkt

26 Urkoppling direkt 21 Lyssna av Telesvar Från egen anknytning 0133 Följ talsvaret Från externt nummer 137 Följ talsvaret Svarsgrupp Du kan också ha en svarsgrupp som tar emot inkommande samtal. Du bestämmer själv vilka anknytningar som skall ingå i gruppen (max 64).Deltagare kan vara både interna som externa nummer, dock är det endast interna som kan logga in/ut från en svarsgrupp. En anknytning kan deltaga i flera svarsgrupper. Anrop till svarsgrupp kan sättas i kö (max 255) och få talbesked.de samtal som besvaras tas i tur och ordning om det är fler som väntar. Sökordningen kan var både roterande, rak eller längst ledig anknytning. Inkoppling i svarsgrupp 75 svargruppsnummer (anknytning) Urkoppling i svarsgrupp 75 svarsgruppsnummer (anknytning) Kontroll Kontroll 75 svarsgruppsnummer (anknytning) 50 51

27 In och urkopplingsbar räckviddsbegränsare Du kan ges möjlighet att öppna anknytningens räckviddsbegränsare med en kod.när du kopplar in tjänsten igen gäller den räckviddsbegränsare du har i från början. Inkoppling 33 personlig kod Urkoppling 33 personlig kod talbesked Kontroll 33 Talad Hänvisning Hänvisning innebär att man kan lägga in hänvisningsbesked från anknytningarna med hjälp av koder. De olika koderna ger talbesked om orsak till att man för tillfället inte svarar på telefonen och ger besked om vid vilken tidpunkt man är tillbaka. Inkoppling av hänvisningsorsak Utan tid och datum angivelse kod Beställningen är mottagen Med tidsangivelse kod timmar och minuter Beställningen är mottagen Med datum angivelse kod Datum (dag och månad) Beställningen är mottagen Urkoppling Beställningen är mottagen 52 53

28 Automatisk/Manuell urläggning Anteckningar Följande gäller: Frånvaroorsak Tid satt Tid ej satt Sammanträde Automatisk återgång Deaktivering sker Tjänsteärende Vid den tid som satts samma dag Tjänsteresa Automatisk återgång Manuell återgång endast Sjuk Vid den tid som satts möjlig Semester Lunch, Automatisk återgång Automatisk återgång Tillfälligt ute Vid den tid som satts Efter default tid, 20 min för Tillfälligt ute och 60 min för Lunch Gått för dagen Ej Aktuellt Deaktivering sker samma dag Hänvisningskoder/Orsaker Hänvisningskoder som erbjuds är följande: Kod 0 Tillfälligt ute Kod 1 Gått på Lunc h Kod 2 Gått för dagen Kod 3 Tjänsteärende Kod 4 Den ni söker återkommer klockan Kod 5 Tjänsteresa Kod 6 Sjuk Kod 7 Semester Kod 8 Den ni söker återkommer den 54 55

29 Innehåll Allmän information 3 Uppringning 4 Gemensamma kortnummer 6 Individuella kortnummer 7 Förfrågan 8 Pendling 10 Trepart 12 Överflyttning 14 Överflyttning av samtal till upptagen telefon 16 Återuppringning vid upptaget eller ej svar (interna samtal) 18 Nummerpresentation 20 Repetition av senast slaget nummer 21 Vidarekoppling vid ej svar 22 Vidarekoppling vid upptaget 24 Medflyttning 26 Påknackning/Call Offer (interna anrop) 28 Samtal väntar (externa anrop) 28 Call-Pick-Up 30 Återanrop 31 Parkering av samtal 32 Svarta och VIP Listor 33 Tilläggstjänster 42 Tandemringning 43 Förbigång 44 Inbrytning 44 Flerpartskonferens 45 Hot line 46 Fjärrstyrning 48 Nummerpresentation 49 Telesvar 49 Svarsgrupp 51 In och urkopplingsbar räckviddsbegränsare 52 Talad hänvisning 53 Automatisk/manuell urläggning 54 Anteckningar 55 56

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok Telia Mobilanknytning Enkel Handbok Välkommen Med Telia Mobilanknytning Enkel får du ett antal praktiska funktioner utöver vidarekoppling. Tack vare detta kan du ge bättre service och jobba effektivare.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Användarinstruktion Efftel Bredbandstelefoni för företag Innehållsförteckning 1. Telefonnummer 2. Medflyttning och vidarekoppling 3. Nummerpresentation 4. Spärr för vissa telefonnummer 5. Röstbrevlåda

Läs mer

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT Snabbguide Telia Rebell PLUS R R/FÖRFR Telnr,, kortnr (1-9)., kortnr (1-9). koppla, telnr. äll vidarekopplingen., telnr. till eget nr. ing när upptaget nr är ledigt. senast slaget nr. Specialgjord för

Läs mer

Telia Centrex Kunddataändring Web. Handbok 2011-12-06 5/1553 FAHA 201 169/04 R3

Telia Centrex Kunddataändring Web. Handbok 2011-12-06 5/1553 FAHA 201 169/04 R3 Telia Centrex Kunddataändring Web Handbok 2011-12-06 5/1553 FAHA 201 169/04 R3 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 1. KUNDERBJUDANDE... 3 2. TJÄNSTER... 3 3. DOKUMENTETS UTFORMNING... 3 4. GRÄNSSNITTETS UTFORMNING...

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Installationsguide för IP-Telefoni

Installationsguide för IP-Telefoni Installationsguide för IP-Telefoni Innehållsförteckning: Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8-9 Sida 10 Din telefonidosa Installation utan router Installation med router Plustjänster Tilläggstjänster

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång utan smartphone

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång utan smartphone Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång utan smartphone Så här använder du Telia Touchpoint utan smartphone Logga in i svarsgruppen från din telefon Du kan alltid logga in i svarsgruppen genom att

Läs mer

Telia Propono SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer: Lagra snabbval: Ringa upp med snabbval: Lagra kortnummer: Ringa upp med kortnummer:

Telia Propono SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer: Lagra snabbval: Ringa upp med snabbval: Lagra kortnummer: Ringa upp med kortnummer: SNABBGUIDE Repetition av senast slaget nummer: =. Telia Propono Talar för sig själv Lagra snabbval: P, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1-M5). Ringa upp med snabbval: Snabbvalsknapp (M1-M5). Lagra kortnummer:

Läs mer

Handhavendeinstruktion

Handhavendeinstruktion Handhavendeinstruktion Samsung systemtelefoner DCS 24B Comfort DCS 12B Business DCS 6B Speaker Systemtelefon DCS 24 B COMFORT Systemtelefon DCS 12B BUSINESS Systemtelefon DCS 6 B STANDARD Extra knapptillsats

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer Snabbguide Lyft luren, =. Lyft luren, Lagra snabbval, tfn.nr., önskad snabbvalsknapp (-0), lägg på luren. med snabbval Lyft luren, invänta kopplingston, önskad snabbvalsknapp (-0). Quick Guide in English

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning Snabbguide Lyft luren,. Lyft luren,, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1 ), lägg på luren. Ringa upp med snabbval: Lyft luren, snabbvals. Telefonen med stora knappar Tonvalstelefon Kan användas för alla

Läs mer

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s Bredbandstelefoni Installationsanvisning och användarmanual I samarbete med Välkommen som kund till Köpings Kabel-TV s bredbandstelefoni. Proceduren för att komma igång

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med smartphone-appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj

Läs mer

Användarmanual Trio Voice Mail

Användarmanual Trio Voice Mail Användarmanual Trio Voice Mail Trio Enterprise 3.1 Dokumentation: Magnus Eriksson, Lars-Gunnar Fredriksson, bost Ändringsdatum: 2010-11-08 Trio Enterprise AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone:

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING KOM IGÅNG MED SMARTPHONE-APPEN Så här använder du appen Telia Touchpoint. Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj appen

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod..... Bild på M3903 D Datum och klocka i displayen... Direktinslag av inkommande samtal i högtalare......

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp 1 Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel Utan mobilapp 2 Mobil anknytning i Phonera Växel utan mobilapp Välkommen som växelkund hos Phonera! Denna guide hjälper dig att komma igång med mobil anknytning

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen SNABBGUIDE Repetition: Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft luren,, tel.nr., snabbvalsknapp (M1 ). Ringa snabbval Lyft luren, snabbvalsknapp (M1 ). Samtal väntar In: 43# Ur: #43# Upptagetton för påknackande

Läs mer

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006 Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300 Utgåva 1.0, januari 2006 Copyright 2000-2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du som administratör appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Plus

BRUKSANVISNING. PreView Plus BRUKSANVISNING PreView Plus Översikt 2 Översikt 1. Lurvolym Volymkontroll för luren. Påverkar ej mikrofonen (hur starkt andra parten hör dig). Endast styrkan på mottagningsljudet påverkas (hur starkt du

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Prislista Teleabonnemang & ledningar

Prislista Teleabonnemang & ledningar Företag Prislista Teleabonnemang & ledningar Gäller: Telia Företagsabonnemang Telia Bredbandstelefoni Företag Telia SIP-anslutning Telia Direktansluten växelledning Telia Analog växelledning Telia ISDN

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Bordstelefonen med nummerpresentation

Bordstelefonen med nummerpresentation Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Kontrollera: Lyft inte luren. Tryck =. Ringa upp: Lyft luren. Tryck =. Slå numret och kontrollera det Lyft inte luren. Slå numret (om du behöver radera använd

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING KOM IGÅNG MED APPEN OCH ADMINISTRERA VÄXELN Såhär använder du Telia Touchpoint som administratör. Installera appen I den här guiden går vi igenom hur du som administratör

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret (på fliken Status om du är inloggad som telefonist). Dessa inställningar beskrivs i egna guider. Övriga inställningar

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint.

Läs mer

TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON

TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Fristående telefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION

Läs mer

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Lyft luren. Tryck. Lagra snabbval Lyft luren. Tryck. Slå telefonnumret. Tryck önskad snabbvalsknapp (M1 M3). Ringa upp med snabbval Lyft luren. Tryck önskad

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

TOUCHPOINT BORDSTELEFON

TOUCHPOINT BORDSTELEFON TOUCHPOINT BORDSTELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Bordstelefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION kan

Läs mer

Telefoni från Bredbandsbolaget

Telefoni från Bredbandsbolaget Kundtjänst Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt kundtjänstformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/kundtjanst Teknisk support Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt supportformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/support

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer