Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal"

Transkript

1 Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper (även då den andra gruppen hör till ett annat företag). R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Genom att trycka ersätter man R- knapps tryckningen. Tonvalssignalering (DTMF) Mobila anknytningarnas mobiltelefoner måste ha funktionen DTMF (tonvalssignalering) aktiverad för att kunna ringa utgående samtal, utnyttja banktjänster m.m. Se mobiltelefonmanual. Differentierad ringsignal Differentierad ringsignal erhålls inte i mobilen för att skilja mellan inkommande interna och externa samtal. Differentierad ringsignal erhålls inte i mobilen för att markera återuppringning Hackad kopplingston Hackad kopplingston erhålls för den mobila anknytningen efter det att en abonnenttjänst har aktiverats och SANnummer är uppringt. Ton i luren ger besked Vid Samtal väntar eller Påknackning När någon ringer till dig samtidigt som du talar i telefon, hörs två korta tonstötar inom en sekund. Tonstötarna upprepas inte. Vid Trepart och Tiopart Så länge ni är tre eller flera som talar samtidigt hörs en kort diskret ton var 15 sekund. Talbesked När du använder Telia Centrex-funktionerna kommer du snart att lägga märke till att en talmaskin själv ger bekräftelse på att stationen tagit emot de instruktioner du knappat in på din telefon. Du får också talbesked om du försöker använda tjänster som du inte har tillgång till och som först måste beställas. 1

2 Användardialog för mobil anslutning Användardialogen för en anknytning i Mobila anslutning avviker något från den som tillämpas av en fast anslutning. Anrop från en mobil anknytning Access till Centrex från mobilen sker med ett Service Access Number (SAN) som skall inleda varje anrop från mobilen för samtal som skall ställas upp via Centrex. SAN tilldelas kunderna enligt en bestämd princip. Efter det att SAN har slagits i mobilen erhåller mobilen kopplingston från Centrex. Följande generella abonnentprocedurer används: Manuellt anrop med SAN 1. Tryck SAN-nummer. 2. Tryck Send-knappen (Med Send menas mobiltelefonens uppringningsknapp. I vissa telefoner är knappen märkt med YES eller telefonlurssymbol). 3. Ton. Sifferinformationen efter kopplingstonen kommer att sändas från mobilen med DTMF-toner. Manuellt anrop med Service Access Number (SAN) som kortnummer i Telefonboken Manuellt anrop med Service Access Number (SAN) p SAN följt av tecknet p, (se anm.1 nedan) och önskat adressnummer knappas in på mobilens varefter Send-knappen trycks. Fördelen med proceduren är att användaren inte behöver göra något avbrott för att lyssna på kopplingstonen från Centrex. Anm.1) Tecknet p specificeras i ETSI-standard för GSM-terminaler (GSM 02.07) och kallas DTMF control digits separator. p är ett tecken som dels genererar en paus på c:a 3 sek. och dels åstadkommer en övergång till DTMF-signalering. Är längre paus nödvändig kan flera p efter varandra läggas in i teckenserien. p genereras genom att knappen hålles nedtryckt ett tag (på bl.a. Ericsson-telefoner). p kan läggas in vid nummerslagning direkt i mobiltelefonens display men kan också lagras i mobiltelefonens telefonbok. Den begränsning som finns i mobiltelefonen vad gäller antal siffror (tecken) som kan sändas (20 tecken), gäller tecknen som knappas in före p, dvs, det som signaleras utanför talbandet. Tecknen efter p överförs inom talbandet och har därför ingen begränsning i antal. Interna nummer, tjänstekoder, externa nummer och internationella nummer kan ringas på detta sätt: Exempel: SANp1523_SEND (Internt nummer). SANp _SEND (Medflyttning). SANp _SEND (Externa nr.). SANp000045XXXXXXXX_SEND (Internat. nr.). SAN kan, för att förenkla användardialogen, programmeras som kortnummer i mobiltelefonens telefonbok. T ex: 1. Tryck Tryck Send-knappen. 3. Ton. o.s.v. 2 3

3 Uppringning Inom din egen Telia Centrexgrupp, vanligen de som finns på samma adress som du själv, har ni en egen nummerserie med ett mindre antal siffror i anknytningsnumret. För att ringa någon utanför din Telia Centrexgrupp skall du först trycka 00 för att komma ut i det allmänna telenätet. Sedan slår du numret som vanligt. Till telefonisten slå 99 om ni har Telia Centrex telefonistplats eller telefonistservice Du vill ringa till en annan telefon Internt Tryck önskat anknytningsnummer. Externt, direkt Tryck 00 - ton - önskat telefonnummer. 4 5

4 Nummerpresentation Repetition av senast slaget nummer När du ringer till någon som har Nummerpresentation visas ditt telefonnummer. Men en del gånger vill du hellre välja själv hur och när du ska presentera dig. Då är Tillfällig blockering mot Nummerpresentation en smidig lösning. Tillfällig blockering mot nummerpresentation Tryck ton - önskat telefonnummer. Tillfällig visning av A-nummer Tryck ton - önskat telefonnummer. När ingen svarar eller om det tutar upptaget (och du har inte slagit 5 för Återuppringning) hos den du försöker ringa till, räcker det med tre knapptryckningar för att ringa upp igen. När det tutar upptaget bör du vänta en stund innan du gör nästa försök. Nummer till alla områden, även NMT/GSM och utlandsnummer, kan repeteras. Det finns många mobiltelefoner som har denna funktion inbyggd. Se din mobiltelefons bruksanvisning Fast skydd mot nummerpresentation Inkoppling Ring SAN-nummer Tryck 30 Urkoppling Ring SAN-nummer Tryck

5 Gemensamma kortnummer Individuella Kortnummer Tjänsten möjliggör att med gemensamma kortnummer få möjlighet att ringa utvalda telefonsamtal som ej berörs av inlagda räckviddsbegränsningar. Hanteringen vid nummerslagning underlättas med hjälp av gemensamma kortnummer. Gemensamma kortnummer kan ej läggas in av kunden själv. Ingen egentlig begränsning av antalet Gemensamma kortnummer finns. Antal siffror i kortnumret blir den verkliga gränsen. Tryck 0 kk, där k är kortnummer. Tjänsten möjliggör att med individuella kortnummer få möjlighet att ringa utvalda telefonsamtal med ett enkelt handhavande. Hanteringen vid nummerslagning underlättas med hjälp av individuella kortnummer. Det finns möjlighet till 9 individuella kortnummer. Tryck x, där x är kortnummer 1-9. Inläggning Tryck 51. Tryck x, där x är kortnummer 1-9. Tryck yyy, där y är telefonnummer. Borttagning Tryck 51. Tryck x, där x är kortnummer1-9. Kontroll av inlagda nummer Tryck 51. Talbesked ger besked om inlagda nummer. 8 9

6 Förfrågan Ring upp en tredje person under pågående samtal Du talar med en person och vill ringa upp en tredje Under ett pågående samtal kan du ringa upp en annan person, t ex för att få svar på en fråga, medan den du först talade med väntar i telefonen. Den som väntar hör inte ditt andra samtal. Under Förfrågan får du inte Samtal väntar-ton/påknacknings-ton när någon annan ringer dig. När du gör en förfrågan till en telefon som är medflyttad, kommer du till den telefonen som medflyttningen skett till. Internt 1. Tryck - ton. 2. Tryck önskat anknytningsnummer. Externt 1. Tryck - ton. 2. Tryck 00 - ton - önskat telefonnummer. Ingen svarar 3a. Tryck 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Det är upptaget 3b. Tryck 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Du får svar och vill återgå till det första samtalet efter det att du ställt din fråga??!! 3c. Tryck 1. Om du glömmer samtalet, och lägger på luren, sker en överflyttning 10 11

7 Pendling Två samtal Du pendlar mellan två personer Du kan tala med två personer med hjälp av Förfrågan och sedan pendla mellan dem. Den som väntar hör inte ditt andra samtal. Det går att växla mellan de båda samtalen ett obegränsat antal gånger. Under Pendling får du inte Samtal väntar-ton/påknacknings-ton när någon annan ringer dig. 12 Internt 1. Tryck - ton. 2. Tryck önskat anknytningsnummer. Externt 1. Tryck - ton. 2. Tryck 00 - ton - önskat telefonnummer. Ingen svarar 3a. Tryck 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Det är upptaget 3b. Tryck 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Du får svar och vill pendla mellan de båda samtalen 3c. Tryck 2 varje gång du ska växla mellan samtalen. Avbryt pendlingen 4. Tryck 1. Då får du tillbaka det andra samtalet och det pågående blir korrekt nedkopplat och det går att utföra en ny förfrågan vid behov

8 Trepart Prata tre samtidigt Du talar med en person och vill ringa upp en tredje Trepart är en smidig och bekväm tjänst som sparar tid och är enkel att använda. Ett bra hjälpmedel om du vill tala med två andra samtidigt. Dessa två kan vara både interna och externa. Så länge ni är tre personer som talar med varandra hörs en konferenston var 15:e sekund. Under ett Trepartssamtal får du inte Samtal väntar-ton/call Offer-ton när någon annan ringer dig Internt 1. Tryck - ton. 2. Tryck önskat anknytningsnummer. Externt 1. Tryck - ton. 2. Tryck 00 - ton - önskat telefonnummer. Ingen svarar 3a. Tryck 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Det är upptaget 3b. Tryck 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Du får svar och vill koppla in båda personerna på samma gång 3c. Tryck 3. 3d. Om du vill lämna samtalet men låta de två övriga fortsätta kan du göra detta genom att lägga på luren. (Detta är det samma som överflyttning och det är du som fortsätter att betala för samtalet till dess detta avslutas.) 14 15

9 Överflyttning Flytta samtal till en annan telefon Under ett pågående samtal kan du ringa upp en tredje person och flytta över samtalet till denna. Du betalar för de samtal du ringt upp, också om du flyttar över dem till en annan telefon, utanför Telia Centrexgruppen. Du betalar ända till dess samtalet avslutas. Återanrop Tjänsten innebär att överflyttade samtal genererar återanrop till ursprungsanknytning efter en förutbestämd tid. Återanroppstid vid ej svar är 45 sek. Krävs ingen inkoppling, återanrop ligger alltid "inkopplat". 00 Du talar med en person och ringer upp en tredje Internt 1. Tryck - ton. 2. Tryck önskat anknytningsnummer. Externt 1. Tryck - ton. 2. Tryck 00 - ton - önskat telefonnummer. Ingen svarar 3a. Tryck 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Det är upptaget 3b. Tryck 1. Då får du tillbaka det första samtalet. Du vill flytta över samtalet 4. Lägg på luren

10 Överflyttning av samtal till upptagen telefon Om du vid överflyttning får upptaget så kan du ställa den som har ringt på väntan mot det upptagna numret. Numret du ringer till måste vara en Telia Centrexanknytning (i egen eller annan Telia Centrexgrupp) eller AXE-ansluten. Återanrop Tjänsten innebär att överflyttade samtal genererar återanrop till ursprungsanknytning efter en förutbestämd tid. Återanroppstid vid upptaget är 180 sek. Krävs ingen inkoppling, återanrop ligger alltid "inkopplat". Internt 1. Tryck - ton. 2. Tryck anknytningsnumret. Det är upptaget. 3. Tryck 1. Ursprungssamtalet återfås. Fråga om denna vill vänta. 4. Gör en ny förfrågan. 5. Lägg på luren. Externt 1. Tryck - ton. 2. Tryck 00 - ton - telefonnumret. Det är upptaget. 3. Tryck 1. Ursprungssamtalet återfås. Fråga om denna vill vänta. 4. Gör en ny förfrågan. 5. Lägg på luren

11 Återuppringning vid upptaget eller ej svar (interna samtal) Din telefon ringer automatiskt upp igen om numret du slagit är upptaget eller den du söker har kommit tillbaka. Du slipper besväret med att ringa upp flera gånger och den du ringer till hinner inte påbörja nya samtal. När det blir ledigt eller den du söker har kommit tillbaka ringer din telefon med speciell påringningssignal. Så fort du lyfter luren ringer det hos den du sökt. Har den du ringt till ej blivit ledig inom 45 minuter eller kommit hem inom 5 timmar, måste du försöka igen med hela telefonnumret. Normalt har Återuppringningen kopplats in om upptagettonen försvinner. Om du vill vara säker vänta på talbesked. Återuppringning vid ej svar fungerar endast vid interna samtal. Det kostar ingenting att använda Återuppringning. Du kan ha Återuppringning till flera (tio) samtidigt och det kan vara tio inkommande beställningar mot dig. Du ringer upp en person och får upptagetton 1. Tryck Upptagettonen försvinner Lägg på luren. (Telefonstationen bevakar under 45 minuter det upptagna numret och ringer upp då det blir ledigt.) Du ringer upp en person och får inget svar 1. Tryck Pårington försvinner Lägg på luren. (Telefonstationen bevakar under 5 timmar och ringer upp efter att mottagaren har lyft luren.) Avbeställning av alla Återuppringningar Tryck Avbeställning av särskild Återuppringning Tryck Tryck aktuellt telefonnummer Kontroll Tryck

12 Vidarekoppling vid ej svar Dina samtal kopplas vidare till en annan telefon när du inte svarar. Om ingen svarar i din telefon, kopplas samtalet efter en viss tid vidare till ett annat telefonnummer. Välj själv tiden mellan 5 60 sekunder (tiden mellan ringsignalerna är ca 5 sekunder). Om du inte själv väljer tiden gäller 25 sekunder. Numret du Vidarekopplar till får vara upp till 20 siffror. Du kan koppla samtalen till MiniCall Numerik och en mobiltelefon, (NMT/GSM). Aktivering Valfritt internt nummer Tryck Tryck anknytningsnumret Valfritt externt nummer 1. Ring SAN-nummer - ton. 2. Tryck Tryck 00 - telefonnummer Om aktivering sker till samma nummer som vid föregående aktivering Tryck 61. Ändring av påringningstid Tryck 62. Tryck tid 5-60 sek i intervall om 5 sek. Återställa påringningstid till defaultvärde Tryck 62. Kontroll av påringningstid Tryck 62. Aktivering av vidarekoppling av annan anknytning till egen anknytning Tryck 61. Tryck anknytningsnumret som skall vidarekopplas. Tryck anknytningsnumret som utför vidarekopplingen. Urkoppling Valfritt internt eller externt nummer Tryck Urkoppling från vidarekopplad anknytning Tryck Tryck anknytning som är vidarekopplad Kontroll Att vidarekoppling är aktiv Tryck Att vidarekoppling är aktiv från vidarekopplad anknytning Tryck Tryck Numret du befinner dig på

13 Vidarekoppling vid upptaget Om du talar i telefonen kopplas samtalet vidare automatiskt. Du kan ej uppnå samma funktion genom att lägga av luren. Numret du vidarekopplar till får vara upp till 20 siffror. Du kan ringa från din telefon när du har tjänsten inkopplad. Då är kopplingstonen speciell (hackad) för att påminna dig om att dina inkommande samtal går till annat nummer. När du vidarekopplar dina samtal är det du som betalar för samtalen mellan din egen telefon och den telefon du kopplat samtalet till, utanför Telia Centrexgruppen. Du kan också vidarekoppla samtalen till MiniCall Numerik och mobiltelefon (NMT/GSM). Aktivering Valfritt internt nummer Tryck Tryck anknytningsnumret Valfritt externt nummer Tryck Tryck 00 telefonnummer Urkoppling Valfritt internt eller externt nummer Tryck Urkoppling från vidarekopplad anknytning Tryck Tryck anknytningsnumret som har varit vidarekopplat Kontroll Att vidarekoppling är aktiv Tryck Att vidarekoppling är aktiv från vidarekopplad anknytning Tryck Tryck anknytningsnumret som är vidarekopplat Om aktivering sker till samma nummer som vid föregående aktivering Tryck Aktivering av vidarekoppling av annan anknytning till egen anknytning Tryck Tryck anknytningsnumret som skall vidarekopplas. 4. Tryck 5. Tryck anknytningsnumret som utför vidarekopplingen

14 Medflyttning Flytta med ditt telefonnummer till en annan telefon Med ett par enkla knapptryckningar kan du ta med dig ditt eget telefonnummer till en annan telefon. Det går att medflytta samtal till MiniCall Numerik och mobiltelefon (NMT/GSM). Numret du medflyttar till får vara upp till 20 siffror. Medflyttning kan ske i fem steg. Samtalen flyttas till den telefon du valt. Om den telefonen i sin tur är sist i kedjan och har Medflyttning eller Vidarekoppling inkopplad, flyttas samtalet inget ytterligare steg. Den som ringer till dig betalar ingenting extra. Du betalar endast vanlig samtalstaxa för den tillkommande sträckan mellan din telefon och den telefon du flyttat numret till. Inom Telia Centrexgruppen kostar medflyttningen ingenting. Det finns vissa nummer, t ex Telia betalsamtal (071, 072, 900), som du inte kan medflytta din telefon till. Du kan ringa från din telefon när du har tjänsten inkopplad. Då är kopplingstonen speciell (hackad) för att påminna dig om att dina inkommande samtal går till annat nummer. Inkoppling Medflyttning till valfritt internt nummer Tryck Tryck det anknytningsnummer samtalen ska flyttas till Medflyttning till valfritt externt nummer Tryck Tryck 00 xxxx där x är det telefonnummer samtalet skall flyttas till Om aktivering sker till samma nummer som vid föregående aktivering Tryck Aktivering av medflyttning av annan anknytning till egen anknytning Tryck Tryck det anknytningsnummer som skall medflyttas Tryck anknytning som utför medflyttningen. 6. Tryck 7. Urkoppling Valfritt internt eller externt nummer Tryck 21. Urkoppling av medflyttad anknytning Tryck Tryck anknytningsnumret som det har varit medflyttad från Kontroll Att medflyttning är aktiv Tryck Att medflyttning är aktiv från medflyttad anknytning Tryck Tryck Numret som är medflyttat

15 Påknackning/Call Offer (interna anrop) Tjänsten möjliggör för påringande att påkalla att internt samtal är väntande mot påringd anknytning. Tjänsten Call Offer/Påknackning är påknackningstjänst för interna samtal inom en kunds Telia Centrexlösning. Det är den påringande som aktiverar Call Offer. Används som samtal väntar funktion för interna samtal. Call Offer kan inte beställas då man ringer ett nummer som är medflyttat externt och möts av upptaget. Aktivera Call offer För att aktivera Call offer mot en anknytning. Tryck 4. För att besvara ett Call offer Under samtalet hör du två korta tonstötar. Be den du talar med att vänta. 1. Tryck 2 inom 24 sekunder. Då kopplar du in det nya samtalet medan det första väntar. Pendla 2. Tryck 2 varje gång du vill växla mellan samtalen. Avbryt pendling 3. Tryck 1. Då får du tillbaka det andra samtalet och det pågående blir korrekt nedkopplat. Avvisa samtliga anrop under resten av ett pågående samtal 1. Tryck 0 direkt när du hör två korta tonstötar. Den som knackar på får upptagetton. Om du talat färdigt när du hör påknackningen och vill avsluta samtalet 1. Tryck 1 inom 24 sekunder så får du det nya samtalet. Samtal väntar (externa anrop) Under samtalet hör du två korta tonstötar. Be den du talar med att vänta 1. Tryck 2 inom 24 sekunder. Då kopplar du in det nya samtalet medan det första väntar. Pendla 2. Tryck 2 varje gång du vill växla mellan samtalen. Avbryt pendling 3. Tryck 1. Då får du tillbaka det andra samtalet och det pågående blir korrekt nedkopplat. Avvisa samtliga anrop under resten av ett pågående samtal 1. Tryck 0 direkt när du hör två korta tonstötar. Den som knackar på får upptagetton. Om du talat färdigt när du hör påknackningen och vill avsluta samtalet 1. Tryck 1 inom 24 sekunder så får du det nya samtalet. Inkoppling Tryck Urkoppling Tryck Kontroll Tryck När ett nytt samtal väntar, talar din telefon om det. Du hör två korta tonstötar i luren om någon ringer dig samtidigt som du talar i telefonen. Tonstötarna upprepas inte. Du kan växla mellan de två samtalen. Den som för tillfället väntar hör inte vad ni andra talar om. Väntar du längre än 24 sekunder börjar det tuta upptaget hos den som ringer till dig. När du hör två korta tonstötar kan du istället koppla ur Samtal väntar-funktionen för resten av ett pågående samtal. Då får den som just ringer till dig upptagetton direkt. Nästa som ringer dig medan du fortfarande pratar, får upptagetton direkt och kan beställa återuppringning om så önskas. Eftersom du kan koppla in och ur tjänsten bestämmer du själv när du vill bli påmind. Observera att du inte kan överflytta det nya samtalet när du tryckt

16 Call-Pick-Up Samtal på valfri telefon. Enskild anknytning När det ringer på en anknytning kan du svara i valfri telefon inom Telia Centrex-gruppen. Grupp av anknytningar När det ringer till en i förväg definierad grupp av anknytningar inom Telia Centrex-gruppen kan samtalet besvaras av valfri anknytning inom definierad grupp. Call Pickup Direkt När det ringer på enskild anknytning kan du svara från valfri anknytning Tryck det anknytningsnummer som det ringer på. 3. Upptagetton. 4. Tryck 6. Eller Tryck Tryck det anknytningsnummer som det ringer på. 4. Call pickup Grupp När det ringer på gruppen Tryck

17 Parkering av samtal Svarta Listor och VIP Listor Tjänsten möjliggör att parkera ett pågående samtal antingen på egen anknytning eller annan anknytning, för att senare hämta det parkerade samtalet. Det parkerade samtalet måste återhämtas inom 5 min. Efter denna tid ringer det på anknytningen som anropet är parkerat på. Om anknytningen är upptagen kopplas anropet ner. Parkering Parkering av pågående samtal på egen anknytning 1. Tryck - ton Parkering av pågående samtal på annan anknytning. Tryck - ton Tryck anknytningsnummer. Hämta samtalet på egen anknytning 1. Ring SAN-nummer, tryck Börja samtala. Hämta samtalet från en annan anknytning Ring SAN-nummer, tryck 14. Tryck anknytningsnummer. Börja samtala. Tjänsten möjliggör att förutbestämma vilka ankommande samt vidarekopplade samtal som skall antingen följa tjänsten (Vid vidarekopplingar ) eller gå förbi tjänsten. Vid ankommande trafik kan bestämmas vilka ankommande samtal (A-nummer) som skall komma fram/besvaras av listägaren eller inte. Varje lista kan innehålla max 10 telefonnummer (A-nummer inklusive 00 först) Okända A-nummer betraktas inte som nummer på listan. Spärr mot ankommande trafik går före: Hänvisningskoppling Vidarekopplingstjänsterna Svart lista för ankommande trafik Alla nummer på svart lista spärras för ankommande trafik och påringande får talbeskedet Numret kan ej nås. Okända A-nummer betraktas inte som nummer på listan. Skyddade nummer hanteras som vanliga nummer om de är med på listan. Har kunden omstyrningsnummer till telefonist/svarsställe hamnar spärrade samtal där. Inkoppling Tryck 16. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Urkoppling Tryck 16. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Inläggning av internt nummer Tryck 18 xxxx, där x är anknytningsnummer. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren

18 Inläggning av externt nummer Tryck xxxx, där x är det publika numret med riktnummer. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Borttagning av internt nummer Tryck 18 xxxx, där x är anknytningsnummer. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Borttagning av externt nummer Tryck xxxx, där x är det publika numret med riktnummer. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Kontroll av inkoppling Ring SAN-nummer, Tryck 16. Talmaskin ger Svaret är ja, svaret är nej Kontroll av alla nummer i listan Tryck 18. Talmaskin ger besked om vilka nummer som finns i listan. Urkoppling och borttagning av alla nummer i listan Tryck 18. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. VIP lista för ankommande trafik Alla nummer på VIP lista släpps igenom, övriga A-nummer spärras och får talbeskedet Numret kan ej nås. Okända A-nummer betraktas inte som nummer på listan. Skyddade nummer hanteras som vanliga nummer om de är med på listan. Har kunden omstyrningsnummer till telefonist/svarsställe hamnar spärrade samtal där. Inkoppling Tryck 17. Urkoppling Ring SAN-nummer Tryck 17. Inläggning av internt nummer Ring SAN-nummer Tryck 19 anknytningsnummer. Tryck Talbesked Inläggning av externt nummer Ring SAN-nummer Tryck telefonnummer med riktnummer. Borttagning av internt nummer Tryck 19 anknytningsnummer

19 Borttagning av externt nummer Tryck telefonnummer med riktnummer. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren. Kontroll av inkoppling Tryck 17. Talmaskin ger Svaret är ja / svaret är nej. Kontroll av nummer i listan Tryck 19. Talmaskin ger besked om vilka nummer som finns i listan. Urkoppling och borttagning av alla nummer i listan Tryck 19. Svart lista för vidarekopplingstjänsterna Alla nummer på Svart lista följer aktiverade vidarekopplingstjänster på listägarens anknytning. Andra nummer ringer på listägarens anknytning. Okända A-nummer betraktas inte som nummer på listan. Skyddade nummer hanteras som vanliga nummer om de är med på listan. Är anknytningen hänvisad går hänvisningen före listan. Inkoppling Tryck 63. Urkoppling Tryck 63. Inläggning av internt nummer Tryck 65 anknytningsnummer. Inläggning av externt nummer Tryck telefonnummer med riktnummer. Borttagning av internt nummer Tryck 65 anknytningsnummer

20 Borttagning av externt nummer Tryck telefonnummer med riktnummer. Kontroll av inkoppling Tryck 63. Talmaskin ger Svaret är ja / svaret är nej. Kontroll av nummer Tryck 65. Talmaskin ger besked om vilka nummer som finns i listan. Urkoppling och borttagning av alla nummer i listan Tryck 65. VIP lista för vidarekopplingstjänsterna Alla nummer på VIP lista ringer på listägarens anknytning oavsett vilka vidarekopplingstjänster som är aktiva. Okända A-nummer betraktas inte som nummer på listan. Skyddade nummer hanteras som vanliga nummer om de är med på listan. Är anknytningen hänvisad går hänvisningen före listan. Inkoppling Tryck 64. Urkoppling Tryck 64. Inläggning av internt nummer Tryck 66 anknytningsnummer. Inläggning av externt nummer Tryck telefonnummer med riktnummer. Borttagning av internt nummer Tryck 66 anknytningsnummer

21 Borttagning av externt nummer Tryck telefonnummer med riktnummer. Kontroll av inkoppling Tryck 64. Talmaskin ger Svaret är ja / svaret är nej. Kontroll av nummer Tryck 66. Talmaskin ger besked om vilka nummer som finns i listan. Urkoppling och borttagning av alla nummer i listan Tryck 66. Talmaskin ger beställningen är mottagen, var god lägg på luren

22 Tilläggstjänster Samtliga dessa tjänster måste beställas innan de kan användas. Förbigång Med denna tjänst kan du gå igenom en medflyttning eller hänvisningskoppling och låta det ringa på anknytningen. Förbigång säljs endast i kombination med inbrytning och används som enkel passningsfunktion oftast ihop med nummerpresentation Inbrytning Tjänsten innebär att anknytning har möjlighet att göra inbrytning mot anknytningar som tillåter inbrytning. Inbrytning säljs endast i kombination med förbigång och används som enkel passningsfunktion oftast ihop med nummerpresentation. Aktivering måste ske från det nummer som har tjänsten. 1. Inbrytning utan bakomvarande samtal Tryck anknytningsnumret. Upptagetton. Tryck 8. Lägg på luren för att lämna samtal. 2. Inbrytning med ett bakomvarande samtal Tryck anknytningsnumret. Upptagetton. Tryck 1. Parkera samtal (se parkering av samtal). Lägg på luren. Tryck anknytningsnumret. Upptagetton. Tryck 8, inbrytning sker. Fortsättning nästa sida 43 För att gå igenom en medflyttad eller hänvisningskopplad anknytning Tryck 60. Tryck anknytningsnummer.

23 Meddela att samtal väntar. Lägg på luren. Ta tillbaka parkerat anrop. Tryck anknytningsnumret. Lägg på för överflyttning av samtal mot upptaget nummer. Flerpartskonferens Tjänsten innebär att anknytning har möjlighet att etablera flerpartskonferens med upp till 10 deltagare. Efter uppkopplad konferens kommer en ton att indikera att det är ett samtal med fler än två deltagare. Konferensen avslutas när den initierade deltagaren lägger på. Aktivering måste ske från det nummer som har tjänsten. Deltagarna kopplas in en efter en enligt samma procedur som vid trepartskonferens d.v.s Det går att blanda interna och externa deltagare. Intern deltagare Tryck - ton - anknytningnummer. Tryck 3. Tryck - ton - anknytningsnummer. Tryck 3. o.s.v. Extern deltagare Tryck - ton - 00 telefonnummer. Tryck 3. Tryck - ton - 00 telefonnummer. Tryck 3. o.s.v. Fjärrstyrning Tjänsten innebär, att via ett Fjärrstyrningsnummer unikt för varje Telia Centrexgrupp, kunna fjärrstyra sin anknytning. Fjärrstyrningen kan ske från annan anknytning inom kunds lösning eller från ett externt nummer. Varje Telia Centrexgrupp har ett fjärrstyrningsnummer (Ankn, externnummer) som den som skall fjärrstyra sin anknytning ringer upp och loggar in. Varje anknytning som skall ha tjänsten tilldelas en pinkod. Användarprocedur för fjärrstyrning: Ring SAN-nummer Tryck anknytningnummer eller direktvalsnummer till fjärrstyrningstjänsten. Ny kopplingston. Tryck eget anknytningsnummer. Tryck pinkod. Ny kopplingston. Knappa in tjänsten enligt tjänstens eget format (ex ). Ändring av sin personliga pinkod Tryck 11. Tryck pinkod. Tryck ny pinkod. Tryck ny pinkod (verifiering)

24 Nummerpresentation På mobilen visas anknytningens egna publika nummer. Telesvar Tjänsten är en personlig röstbrevlåda enligt den publika tjänsten. Har man nummerpresentation kan man få avisering via nummerpresentatören. Innan man första gången kan använda telesvar måste man ringa till 0133 från egen anknytning för att aktivera telesvar. Inkoppling direkt Tryck Urkoppling direkt Tryck 21. Inkoppling vid ej svar Tryck Urkoppling vid ej svar Tryck 61. Ändra tiden när Telesvar skall gå in Tryck 62. Tryck tid i sekunder(ca 5 sek per ringsignal) kan vara mellan 5 och 60 sek i 5 sek intervaller. Inkoppling vid upptaget Tryck Urkoppling vid upptaget Tryck 67. Lyssna av Telesvar Från egen anknytning Tryck Följ talsvaret. Från externt nummer Tryck 137. Följ talsvaret. Tala in ett personligt hälsningsmeddelande. Tryck Vid talsvaret tryck Följ nya talsvaret. För avisering vid TeleSvar direkt eller Telesvar vid upptaget. Inläggning av TeleSvarsnummer Tryck Inkoppling Tryck 64. Övriga upplysningar ang. VIP-listor se sidan

25 Svarsgrupp Du kan också ha en svarsgrupp som tar emot inkommande samtal. Du bestämmer själv vilka anknytningar som skall ingå i gruppen (max 64). Deltagare kan vara både interna som externa nummer, dock är det endast interna som kan logga in/ut från en svarsgrupp. En anknytning kan deltaga i flera svarsgrupper. Anrop till svarsgrupp kan sättas i kö (max 255) och få talbesked. De samtal som besvaras tas i tur och ordning om det är fler som väntar. Sökordningen kan var både roterande, rak eller längst ledig anknytning. Svarar man inte inom 65 sek så går samtalet vidare och anknytningen blir spärrad under 5 minuter. Därefter får man in nya samtal igen. Man kan aktivera sig tidigare genom att göra en ny inloggning. Inkoppling i svarsgrupp Tryck 75 svargruppsnummer (anknytning). Urkoppling i svarsgrupp Tryck 75 svarsgruppsnummer (anknytning). In och urkopplingsbar räckviddsbegränsare Du kan ges möjlighet att öppna anknytningens räckviddsbegränsare med en kod. När du kopplar in tjänsten igen gäller den räckviddsbegränsare du har i från början. Inkoppling Tryck 33. Tryck personlig kod. Urkoppling Tryck 33. Tryck personlig kod. talbesked. Kontroll Tryck 33. Kontroll Kontroll. Tryck 75 svarsgruppsnummer (anknytning). Talbesked 48 49

26 Talad Hänvisning Hänvisning innebär att man kan lägga in hänvisningsbesked från anknytningarna med hjälp av koder. De olika koderna ger talbesked om orsak till att man för tillfället inte svarar på telefonen och ger besked om vid vilken tidpunkt man är tillbaka. (Hänvisningskoden kan skilja sig för kunder med Telia Centrex telefonistplats). Inkoppling av hänvisningsorsak Utan tid och datum angivelse Tryck kod Talbesked Beställningen är mottagen. Med tidsangivelse Tryck kod Tryck timmar och minuter Talbesked Beställningen är mottagen. Med datum angivelse Tryck kod Tryck Datum (månad och dag) Talbesked Beställningen är mottagen. Automatisk/Manuell urkoppling Följande gäller: Frånvaroorsak Tid satt Tid ej satt Återkommer klockan Automatisk återgång Deaktivering sker Tjänsteärende Vid den tid som satts samma dag Tjänsteresa Automatisk återgång Manuell återgång endast Sjuk Vid den tid som satts möjlig Semester Återkommer den Lunch, Automatisk återgång Automatisk återgång Tillfälligt ute Vid den tid som satts Efter default tid, 20 min för Tillfälligt ute och 60 min för Lunch Gått för dagen Ej Aktuellt Deaktivering sker samma dag Hänvisningskoder/Orsaker Hänvisningskoder som erbjuds är följande: Kod 0 Tillfälligt ute Kod 1 Gått på Lunch Kod 2 Gått för dagen Kod 3 Tjänsteärende Kod 4 Den ni söker återkommer klockan Kod 5 Tjänsteresa Kod 6 Sjuk Kod 7 Semester Kod 8 Den ni söker återkommer den Urkoppling Tryck Talbesked Beställningen är mottagen

27 Anteckningar 52

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok Telia Mobilanknytning Enkel Handbok Välkommen Med Telia Mobilanknytning Enkel får du ett antal praktiska funktioner utöver vidarekoppling. Tack vare detta kan du ge bättre service och jobba effektivare.

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Användarinstruktion Efftel Bredbandstelefoni för företag Innehållsförteckning 1. Telefonnummer 2. Medflyttning och vidarekoppling 3. Nummerpresentation 4. Spärr för vissa telefonnummer 5. Röstbrevlåda

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT Snabbguide Telia Rebell PLUS R R/FÖRFR Telnr,, kortnr (1-9)., kortnr (1-9). koppla, telnr. äll vidarekopplingen., telnr. till eget nr. ing när upptaget nr är ledigt. senast slaget nr. Specialgjord för

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Telia Centrex Kunddataändring Web. Handbok 2011-12-06 5/1553 FAHA 201 169/04 R3

Telia Centrex Kunddataändring Web. Handbok 2011-12-06 5/1553 FAHA 201 169/04 R3 Telia Centrex Kunddataändring Web Handbok 2011-12-06 5/1553 FAHA 201 169/04 R3 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 1. KUNDERBJUDANDE... 3 2. TJÄNSTER... 3 3. DOKUMENTETS UTFORMNING... 3 4. GRÄNSSNITTETS UTFORMNING...

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång utan smartphone

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång utan smartphone Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång utan smartphone Så här använder du Telia Touchpoint utan smartphone Logga in i svarsgruppen från din telefon Du kan alltid logga in i svarsgruppen genom att

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Telia Propono SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer: Lagra snabbval: Ringa upp med snabbval: Lagra kortnummer: Ringa upp med kortnummer:

Telia Propono SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer: Lagra snabbval: Ringa upp med snabbval: Lagra kortnummer: Ringa upp med kortnummer: SNABBGUIDE Repetition av senast slaget nummer: =. Telia Propono Talar för sig själv Lagra snabbval: P, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1-M5). Ringa upp med snabbval: Snabbvalsknapp (M1-M5). Lagra kortnummer:

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer Snabbguide Lyft luren, =. Lyft luren, Lagra snabbval, tfn.nr., önskad snabbvalsknapp (-0), lägg på luren. med snabbval Lyft luren, invänta kopplingston, önskad snabbvalsknapp (-0). Quick Guide in English

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Installationsguide för IP-Telefoni

Installationsguide för IP-Telefoni Installationsguide för IP-Telefoni Innehållsförteckning: Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8-9 Sida 10 Din telefonidosa Installation utan router Installation med router Plustjänster Tilläggstjänster

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med smartphone-appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Plus

BRUKSANVISNING. PreView Plus BRUKSANVISNING PreView Plus Översikt 2 Översikt 1. Lurvolym Volymkontroll för luren. Påverkar ej mikrofonen (hur starkt andra parten hör dig). Endast styrkan på mottagningsljudet påverkas (hur starkt du

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING KOM IGÅNG MED SMARTPHONE-APPEN Så här använder du appen Telia Touchpoint. Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj appen

Läs mer

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning Snabbguide Lyft luren,. Lyft luren,, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1 ), lägg på luren. Ringa upp med snabbval: Lyft luren, snabbvals. Telefonen med stora knappar Tonvalstelefon Kan användas för alla

Läs mer

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s Bredbandstelefoni Installationsanvisning och användarmanual I samarbete med Välkommen som kund till Köpings Kabel-TV s bredbandstelefoni. Proceduren för att komma igång

Läs mer

Handhavendeinstruktion

Handhavendeinstruktion Handhavendeinstruktion Samsung systemtelefoner DCS 24B Comfort DCS 12B Business DCS 6B Speaker Systemtelefon DCS 24 B COMFORT Systemtelefon DCS 12B BUSINESS Systemtelefon DCS 6 B STANDARD Extra knapptillsats

Läs mer

TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON

TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Fristående telefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen SNABBGUIDE Repetition: Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft luren,, tel.nr., snabbvalsknapp (M1 ). Ringa snabbval Lyft luren, snabbvalsknapp (M1 ). Samtal väntar In: 43# Ur: #43# Upptagetton för påknackande

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

TOUCHPOINT BORDSTELEFON

TOUCHPOINT BORDSTELEFON TOUCHPOINT BORDSTELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Bordstelefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION kan

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod..... Bild på M3903 D Datum och klocka i displayen... Direktinslag av inkommande samtal i högtalare......

Läs mer

Bordstelefonen med nummerpresentation

Bordstelefonen med nummerpresentation Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Kontrollera: Lyft inte luren. Tryck =. Ringa upp: Lyft luren. Tryck =. Slå numret och kontrollera det Lyft inte luren. Slå numret (om du behöver radera använd

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006 Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300 Utgåva 1.0, januari 2006 Copyright 2000-2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Användarmanual Trio Voice Mail

Användarmanual Trio Voice Mail Användarmanual Trio Voice Mail Trio Enterprise 3.1 Dokumentation: Magnus Eriksson, Lars-Gunnar Fredriksson, bost Ändringsdatum: 2010-11-08 Trio Enterprise AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone:

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp 1 Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel Utan mobilapp 2 Mobil anknytning i Phonera Växel utan mobilapp Välkommen som växelkund hos Phonera! Denna guide hjälper dig att komma igång med mobil anknytning

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret (på fliken Status om du är inloggad som telefonist). Dessa inställningar beskrivs i egna guider. Övriga inställningar

Läs mer

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Lyft luren. Tryck. Lagra snabbval Lyft luren. Tryck. Slå telefonnumret. Tryck önskad snabbvalsknapp (M1 M3). Ringa upp med snabbval Lyft luren. Tryck önskad

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Snabbguide. Telia Mira Bruksanvisning. Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med.

Snabbguide. Telia Mira Bruksanvisning. Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Snabbguide Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, =. Tillfällig övergång till tonval: Tryck Lagra snabbval:, slå numret,

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret på fliken Status om du är inloggad som användare eller telefonist. Dessa inställningar beskrivs i egna guider.

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du som administratör appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint.

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Snabbguide. Telia Respons Vägg Bruksanvisning. Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida.

Snabbguide. Telia Respons Vägg Bruksanvisning. Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Permanent övergång till pulsval Ställ omkopplaren P T (på vänster sida) i läge P. Tillfällig övergång till tonval Tryck P T under samtal.

Läs mer