INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1"

Transkript

1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS DV-KNAPPAR...5 EDITERING MED EPS2 SYSTEMTELEFONENS KNAPPSATS...5 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...6 AKTIVERA HÖGTALARE...6 AKTIVERA AUTOMATISKT SVAR...6 AVAKTIVERA AUTOMATISKT SVAR...6 RINGA EXTERNT...6 RINGA INTERNT...6 BESVARA SAMTAL...6 VÄNTKOPPLA ETT EXTERNT SAMTAL...7 PARKERA SAMTAL...7 TRANSFERERA SAMTAL INTERNT / EXTERNT...7 KONFERENSSAMTAL...7 ÖVRIGA FUNKTIONER...8 VIDAREKOPPLING...8 STÖR EJ...9 SAMTAL VÄNTAR...9 INVÄNTA UPPTAGET ( INTERNSAMTAL )...10 ÅTERRINGNING INTERN / EXTERN...10 SNABBTELEFONANROP / ALLANROP...11 PLOCKA SAMTAL...12 KORTNUMMER...13 TELEFONLÅS...14 EGET ALARM ( VÄCKNING )...15 TEXTMEDDELANDE...16 RÖSTLÅDOR...16 TELEFONIST FUNKTIONER, ANKNYTNING NATTKOPPLING...18 TELEFONSVARARE...18 UTSKRIFT, KOSTNAD PER ANKNYTNING Bruksanvisning

2 Systemtelefonen EPS2 Systemtelefon Allmänt EPS2 Systemtelefon är en displaytelefon med många funktioner som är anpassade för. Den har inte bara en mängd avancerade funktioner utan den har också ett användargränssnitt som gör dem lättillgängliga. EPS2 har full snabbtelefon-/högtalarfunktion. Luren behöver inte lyftas för att ringa eller besvara ett samtal. EPS2 Systemtelefon Displaytelefon med högtalarfunktion. Telefonen har åtta direktvalsknappar (DV-knappar) med statuslampor. Displayen och display-knapparna Din EPS2 Systemtelefon har en stor 4-radig display som aktiveras med de sex DISPLAY-knapparna och BLÄDDRA-knappen. Endast de funktioner som kan användas vid tillfället visas i displayen. För att aktivera en funktion, tryck på DISPLAY-knapp vid sidan om texten. DISPLAY- och BLÄDDRA-knapparna kan också användas under samtal Internt samtal - Externt samtal - Ring senast slagna nr. Displaybilder Displaybilder i denna manual är endast exempel och visar ej alla kombinationer av information och funktioner som är möjliga. För att gå tillbaka till föregående meny håll den översta BLÄDDRA-knappen intryckt i två sekunder. Samma funktion fås om någon av de högra DISPLAY-knapparna trycks ner då de inte har någon funktion. Du använder BLÄDDRA-knappen för att gå framåt eller bakåt bland funktionsmenyerna. För att välja funktionen trycker du på DISPLAY-knappen vid sidan om texten. När du i fortsättningen ser texten Välj funktion i denna manual skall du trycka på DISPLAY-knappen sidan om den funktionstext som avses. Att använda DISPLAY- och BLÄDDRA-knapparna under samtal påverkar inte samtalet, utan knapparna kan och skall användas under samtal. Finns det flera steg för att aktivera en funktion guidar displayen dig steg för steg. Fyra MENY-knappar ger dig tillgång till olika menyer (TELEFON PROG, MEDDELANDE, KORTNUMMER och TJÄNSTER). Du använder DISPLAY- och BLÄDDRA-knapparna för att aktivera funktioner som finns under de olika menyerna. Displayens översta rad kommer att visa händelse/information som t.ex. Slå nummer, slagna siffror eller nummerpresentation. Vid vissa tillfällen, både under programmering och vid normal användning, kan funktionerna vara markerade med en fyrkant ( ) som talar om vilken status funktion har för tillfället. T.ex. när du skall göra en intern transferering och får upp anknytningslistan i displayen då ser du direkt om anknytningen är ledig eller upptagen. Är fyrkanten inte fylld ( ) är anknytningen ledig är den fylld ( ) är den upptagen. 2 Bruksanvisning

3 Systemtelefonen Använda displayen i EPS2 Systemtelefonen Tid och datum Displayen visar aktuell tid och datum. För att få en så exakt tidsangivelse som möjligt jämför sin klocka mot ISDN-nätets klocka en gång om dagen och rättar då till eventuella fel och sommar-/vintertid automatiskt. (Detta gäller bara om ISDN-nätet stödjer funktionen) Slagna siffror I displayen visas de siffror som slås vid samtal. Samtalskostnad Displayen visar kostnaden för samtalet om ISDN-tjänsten, Advice of Charge - ETSI (samtalsdebitering), stödjs av ISDN-nätet. Interna samtal När ett internt samtal besvaras visas anknytningsnumret i displayen. Om det finns ett namn programmerat för anknytningen så visas namnet istället. Nummerpresentation - CLIP Den inringandes telefonnummer eller namn, om det är programmerat i, visas i displayen, om ISDN-tjänsten stödjs av nätet. Instruktioner När du skall ringa ett samtal eller utföra en funktion är det bara att följa displayen som hjälper dig steg för steg. Toner och ringsignal Telefonen använder olika toner och ringsignal för att indikera Samtal och händelser Inkommande samtal : Upprepad dubbel ringsignal: Externt samtal Upprepad enkel ringsignal: Internt samtal Under samtal : Upprepade enkelpip: Samtal väntar Bruksanvisning 3

4 Systemtelefonen PICTURE OF EPS2 4 Bruksanvisning

5 Systemtelefonen Programmering av EPS2 Systemtelefonens DV-knappar De 8 direktvalsknapparna överst på din EPS2 Systemtelefon kan programmeras med andra funktioner än vad som ligger där vid installationen. ( Linjer ligger upplagda vid installation ) Programmera en DV-knapp Tryck på TELEFON PROG-knappen. Välj DV-knapp progr. Tryck på den direktvalsknapp som skall programmeras. Mata in den linje/anknytning/funktion som du vill lägga på knappen. Följ instruktionerna i displayen. Välj Bekräfta för att spara programmeringen. Märk knapparna med de nya funktionerna. Välj Avbryt för att avsluta programmeringen. --- TELEFON PROG Personliga kortnr. - H/free svar - DV-knapp progr. Kontrollera en DV-knapp Tryck på TELEFON PROG-knappen. Välj -DV-knapp progr. Tryck på den direktvalsknapp som skall kontrolleras. Displayen visar namnet på den funktion som är programmerad på knappen. Välj Avbryt för att avsluta kontrollen. Välj DV-knapp Använda en programmerad knapp När en funktion blivit programmerad på en direktvalsknapp, aktiveras och avaktiveras funktionen genom att man trycker på knappen. Editering med EPS2 Systemtelefonens knappsats När man skall editera texter, t.ex. anknytningsnamn, kan man lägga in upp till 10 tecken. Använd knappsatsen enl. nedan: Ex. Tryck 2 en gång för A, två gånger för B, tre gånger för C, fyra gånger för a o.s.v. 1 Blank 1 2 A B C a b c 2 3 D E F d e f 3 4 G H I g h i 4 5 J K L j k M N O m n o n 6 7 P Q R S p q r s 7 8 T U V t u v 8 9 W X Y Z w x y z 9 0 Å Ä Ö Æ Ø å ä ö æ ø 0 Karin--- Om ingen tangent trycks inom två sekunder hoppar markören till nästa position. PIL-knapparna används för att flytta markören framåt och bakåt. Bruksanvisning 5

6 Grundläggande funktioner Grundläggande funktioner Aktivera högtalare För att använda telefonen högtalande tryck på HÖGTALAR-knappen. Aktivera automatiskt svar Tryck TELEFON PROG-knappen. Välj H/free svar Välj sedan H/free svar PÅ ( Lysdioden på HÖGTALAR-knappen blinkar) Alla interna samtal besvaras nu automatiskt utan att telefonen behöver röras. Alla samtal signaleras med tre korta toner och därefter kan samtal föras i högtalarläge. Dioden på HÖGTALAR-knappen lyser under tiden som samtalet är uppkopplat. Alla externa samtal ringer som vanligt. Välj funktion - H/free svar PÅ - H/free svar AV Avaktivera automatiskt svar Välj H/free svar i displayen. Välj sedan H/free svar AV Ringa externt Välj en linje (se nedan) utan att lyfta luren. Slå numret. Korrigera numret med PIL-knapparna vid behov. Sänd siffrorna mot linjen genom att lyfta luren, trycka på HÖGTALAR-knappen eller välja Sänd siffror Sänd siffror Exempel på hur man kan välja linje: 1 Välja Externt samtal (Ingen korrigering möjlig). 2 Slå 0 (grupp 1 - alla linjer). 3 Slå för att välja specifik linje. 4 Slå 81, 82 eller 83 för att välja specifik linje grupp. Ringa internt Slå anknytningsnumret eller 9 för telefonist. eller Välj Internt samtal och sedan vilken anknytning som skall anropas Sänd siffror Besvara samtal Lyft luren, tryck på HÖGTALAR-knappen eller välj Besvara Samtal när telefonen ringer. Om det är ett externt samtal och linjeknappen blinkar (om sådan är programmerad) så kan samtalet även besvaras genom att trycka på linjeknappen Besvara samtal - Omdirigera samtal - Ställ in COLR 6 Bruksanvisning

7 Grundläggande funktioner Väntkoppla ett externt samtal Samtalet kan väntkopplas genom att välja Väntkoppla samtal eller genom att ledig linjeknapp trycks ner. Ett väntkopplat samtal återringer om det inte plockats upp inom 30 sekunder. Ett väntkopplat samtal plockas tillbaka genom att välja Åter till linje. eller Eller genom att trycka på dess linjeknapp (om sådan finns programmerad) Väntkoppla samtal - Intern Transfer - Avsluta, ta ny linje Parkera samtal Parkeringsfunktionen ger möjligheten att parkera ett samtal i växeln. Detta samtal kan sedan besvaras från vilken anknytning som helst. Välj Parkera samtal för att parkera samtalet Internförfrågan - Extern förfrågan - Parkera samtal OBS! Endast ett samtal kan vara parkerat. Ett besvarat samtal återringer efter 3 minuter Välj Plocka Parkerat samtal för att plocka upp parkerat samtal Transferera samtal internt / externt Välj Intern Transfer för att transferera samtalet till annan anknytning eller Extern Transfer för att transferera samtal till ett externt nummer. Följ instruktioner i displayen. Välj sedan Transfer när motparten har svarat för att transfera samtalet eller direkt vid upptaget och ej svar för direkttransfer. För att ta tillbaka samtalet om anknytningen inte svarar eller är upptagen välj Ta tillbaka Väntkoppla samtal - Intern Transfer - Avsluta, ta ny linje OBS! Om ett direkttransfererat samtal inte besvaras på 30 sekunder återringer det, hos den som transfererade samtalet, i 30 sekunder. Därefter ringer det som ett inkommande samtal i 60 sekunder och sedan kopplas samtalet ner. Konferenssamtal Under samtal kan man starta en konferens med ytterligare två anknytningar, två externa nummer eller en anknytning och ett externt nummer. För att starta en konferens med två anknytningar väljs Intern Konferens när man pratar med en anknytning. För att starta en konferens med en anknytning och ett externt samtal väljs Intern Konferens när man pratar med en extern part. För att starta en konferens med två externa samtal väljs Extern Konferens när man pratar med en extern part. När numret är slaget finns följande valmöjligheter: Ta tillbaka det föregående samtalet. Transferera samtalet. Starta konferens. Pendling: Ta tillbaka föregående och parkera de pågående samtalet. Ta tillbaka det föregående samtalet och det pågående avslutas. När alla tre parter är hopkopplade hörs en ton var 10 sekund Extern Transfer - Intern Konferens - Extern Konferens Bruksanvisning 7

8 Övriga funktioner Övriga funktioner Vidarekoppling Det går att vidarekoppla samtal så att de ringer på en annan anknytning eller annat externt nummer. Det går också att vidarekoppla samtal till en röstbrevlåda om sådan finns tillgänglig. Viktigt angående extern vidarekoppling: - Bara externa samtal kan vidarekopplas externt. Interna samtal ringer på anknytningen. - Vidarekoppling alla samtal och vid upptaget till externt nummer fungerar inte på inkommande samtal till en anknytning som ligger med i en anknytningsringgrupp. - För att få lägga in en extern vidarekoppling måste anknytningen få behörighet till detta. Kontakta er leverantör för mer information. Vidarekoppling alla samtal När man lämnar sin plats bör man lägga in vidarekoppling alla samtal till en annan anknytning, externt nummer eller röstbrevlåda. Aktivera funktionen: Välj VK Välj sedan VK alltid och följ instruktionerna i displayen. Ange nummer - VK alltid - VK vid upptaget - VK vid ej svar Avaktivera funktionen: Välj Avbryt VK En direktvalsknapp kan programmeras med funktionen vidarekoppling alla samtal. Tryck sedan på knappen för att aktivera och avaktivera funktionen. För programmering se Programmering av direktvalsknappar på sidan 5 i denna manual. Vidarekoppling annan anknytning Om man glömt att vidarekoppla sin telefon när man sitter vid en annan anknytning går det att vidarekoppla sin anknytning till den anknytning man sitter vid. Aktivera funktionen: Välj VK Välj sedan VK för annan Slå anknytningsnumret på den anknytning som skall vidarekopplas. Slå den anknytningens passerkod. Slå nr. alt. välj funkt. - VK för annan Avaktivera funktionen: (vid egen systemtelefon) Välj Avbryt VK (vid annans systemtelefon) Välj VK Välj sedan VK för annan Slå anknytningsnumret för den vidarekopplade anknytningen. Slå den anknytningens passerkod. OBS! Är anknytningen vidarekopplad och man försöker lägga in en annan vidarekoppling enl. ovan så raderas den inlagda vidarekopplingen och man får upprepa proceduren en gång till. 8 Bruksanvisning

9 Övriga funktioner Vidarekoppling vid ej svar Man kan vidarekoppla sina samtal till annan anknytning, externt nummer eller röstbrevlåda när man inte svarar på sin anknytning. Kontakta er leverantör för information angående Ej Svars tiden. Aktivera funktionen: Välj VK Välj sedan VK vid ej svar Slå numret som du skall vidarekoppla till. Ange nummer - VK alltid - VK vid upptaget - VK vid ej svar Avaktivera funktionen: Välj VK Välj sedan VK vid ej svar Vidarekoppling vid upptaget Man kan vidarekoppla sina samtal till annan anknytning, externt nummer eller röstbrevlåda om man sitter upptagen i telefon. Aktivera funktionen: Välj VK Välj sedan VK vid upptaget Slå numret som du skall vidarekoppla till. Ange nummer - VK alltid - VK vid upptaget - VK vid ej svar Avaktivera funktionen: Välj VK Välj sedan VK vid upptaget Stör ej Om man aktiverar stör ej på sin systemtelefon får de som ringer till telefonen upptagetton. Om någon försöker ringa internt från en systemtelefon så visas Stör ej aktiverad i displayen. Aktivera stör ej : Välj Stör ej 13: Stör ej - VK - Plocka samtal Avaktivera stör ej : Välj Ta bort Stör ej Samtal väntar Samtal väntar ton För att göra en upptagen anknytning uppmärksam på att det finns ett annat samtal som väntar så kan man: Välja Samtal väntar ton. Om den upptagna anknytningen också har en systemtelefon visas Samtal vänt - Ank. tillsammans med anknytningsnummer i displayen samtidigt som samtal väntar tonen hörs i telefonen. Om ett samtal transfereras till en upptagen anknytning visas linjenumret och nummerpresentationen i displayen samtidigt som samtal väntar tonen hörs i telefonen. Upptagen - Återringning - Samtal väntar ton Bruksanvisning 9

10 Övriga funktioner Acceptera eller ignorera samtal väntar När man får samtal väntar i en systemtelefon eller hör samtal väntar tonen finns tre valmöjligheter: Välja Godkänn + väntkoppl.. Det pågående samtalet väntkopplas och det nya besvaras. Välja Godkänn + nedkoppl.. Det pågående samtalet avslutas och det nya besvaras. Fortsätta med det pågående samtalet och ignorera det väntande. Samtal vänt Ank Godkänn + väntkoppl. - Godkänn + nedkopl. Stänga av samtal väntar under samtal Man kan under ett pågående samtal stänga av samtal väntar tonen. Välja Samtal väntar ton AV. Anknytning 20 - Samtal väntar ton AV Permanent borttagning av samtal väntar ton kräver programmering Kontakta er leverantör för mer information. Invänta upptaget ( internsamtal ) Vid upptagetton när man ringer till en anknytning går det bra att sitta kvar och vänta. När den upptagna telefonen blir ledig kopplas samtalet fram. Återringning intern / extern Återringning Om man ringer till en anknytning som är upptagen eller som inte svarar så kan man aktivera funktionen återringning vilken innebär att man automatiskt blir uppringd när den andra anknytningen blir ledig. Välj Återringning. Upptagen - Återringning - Samtal väntar ton - Avbyt Man kan också aktivera återringning om alla utgående linjer är upptagna. Telefon ringer automatiskt så fort det finns en ledig linje. Denna funktion kan även användas mot en specifik linje. Välj Återringning. Återuppringning Med denna funktion kan man ringa det sista slagna externa numret. När man använder funktionen tar växeln automatiskt en ledig linje och slår numret. Man kan också använda funktionen under samtal. Man avslutar samtalet, linje väljs automatiskt och numret rings upp. Välj Ring senast slagna nr. 14: Internt samtal - Externt samtal - Ring senast slagna nr. 10 Bruksanvisning

11 Övriga funktioner Snabbtelefonanrop / Allanrop Man kan göra ett anrop till en systemanknytning (snabbtelefonanrop) eller till alla systemtelefoner (allanrop). Man kan också göra ett externt allanrop (till extern högtalaranläggning om sådan är ansluten till växeln) om man har behörighet. Internt allanrop Vilka anknytningar som helst kan göra allanrop. Anropet hörs i alla systemtelefoner förutom de som är upptagna eller skyddade mot allanrop. OBS!: Om en anknytning är skyddad mot allanrop kan den fortfarande ta emot snabbtelefonanrop. Välj Allanrop Välj sedan "Allanr. alla EPS2 Tala efter tonen Under tiden som man gör ett allanrop hörs en ton var 10:e sekund. Slå nr. alt. välj funkt. - Allanr. alla EPS2 - Externt Allanr. OBS! Man kan inte besvara ett allanrop. Displayen visar vilken anknytning som gör allanropet. Externt allanrop Om extern högtalare med tillhörande förstärkare och högtalarinterface är installerad kan man göra anrop ut till högtalaren. Välj Allanrop Välj sedan Externt Allanr. Tala efter tonen Slå nr. alt. välj funkt. - Allanr. alla EPS2 - Externt Allanr. Det externa allanropet får vara högst 15 sekunder. Vill man att någon skall besvara allanrop så får inte luren läggas på. OBS! - Man programmerar varje anknytning om den skall få göra externt allanrop eller ej. Kontakta Er leverantör för mer information Besvara externt allanrop Välj Besvara Ext. Allanr. Snabbtelefonanrop Anrop till högtalaren på en systemtelefonanknytning. Välj Snabbtfn. Slå eller välj anknytningsnummer till den som skall anropas. Under tiden som man gör ett snabbtelefonanrop hörs en ton var 10:e sekund. 15: Snabbtfn. - Ringa samtliga - Allanrop Besvara ett snabbtelefonanrop För att besvara ett snabbtelefonanrop, lyft luren eller tryck på sekretessknappen. Bruksanvisning 11

12 Övriga funktioner Plocka samtal Plocka väntkopplat samtal Om ett samtal blivit väntkopplat kan man plocka upp det från vilken systemtelefon som helst om man har linjerna upplagda på direktvalsknappar eller om man vet linjenumret. OBS! Växeln kan programmeras så att linjelamporna blinkar när linjerna är väntkopplade. 15: Åter till linje - Internt samtal - Extern samtal För att ta tillbaka ett väntkopplat samtal från den egna telefonen Välj Åter till linje. OBS! Det väntkopplade samtalet återringer efter 30 sekunder om det inte besvarats. Plocka allmänna samtal, anknytning Man kan plocka upp inkommande samtal till ringgrupp som ringer på en annan anknytning. Välj Plocka allm. samtal 15: Plocka allm. samtal - Undersök Ink. samtal - Undersök Sys.CLI minne Plocka samtal, anknytning Upp till fyra pick up grupper kan programmeras i växeln Om man är medlem i en pick up grupp och ett inkommande samtal ringer till en anknytning som ligger i samma grupp kan man plocka upp samtalet. Välj Plocka samtal 15: Stör ej - VK - Plocka samtal Allmän ringning När man gör en allmän ringning ringer alla telefoner som är programmerade att ringa. Välj Ringa samtliga. 15: Snabbtfn - Ring samtliga - Allanrop Omdirigera samtal Man kan omdirigera ett inkommade samtal utan att besvara det. Välj Omdirigera samtal. OBS : Ett samtal kan inte omdirigeras till en anknytning som satt stör ej, är upptagen eller har lagt in en extern vidarekoppling. 15: Åter till linje - Internt samtal - Extern samtal 12 Bruksanvisning

13 Övriga funktioner Återvälja linje Om man under ett externt samtal eller när man slår ett nummer vill avsluta det och välja en ny linje direkt utan att lägga på luren. Välj Avsluta, ta ny linje. Linje 2 - Avsluta, ta ny linje Porttelefon och dörröppning En eller flera anknytningar kan få ringsignal från porttelefonen. Finns ellås installerat kan växelns dörröppningsfunktion användas. För att besvara samtal från porttelefonen. - Lyft luren på en av de ringande telefonerna. För att öppna dörren - Välj Öppna dörr Porttfn. samtal - Öppna dörr Nollställning av telefon Man kan göra en nollställning av telefonen så att alla inprogrammerade funktioner raderas; stör ej, vidarekoppling, återringning och eget alarm. Välj Reset av EPS2. 16: Reset av EPS2 Kortnummer Det finns tre olika typer av kortnummer; system, privata och direktvalsknapparna på EPS2 Systemtelefonen. Privata kortnummer, ringa Tryck KORTNUMMER-knappen. Välj Privata kortnr. Nu visas de tre första namnen. För att visa fler tryck på BLÄDDRA-knappen. Tryck på DISPLAY-knappen sidan om det valda kortnumret för att ringa. Välj eller scrolla System kortnummer, ringa Tryck KORTNUMMER-knappen Välj System kortnr. Ring via namn - Slå första bokstaven i namnet (använd knappsatsen). Nu visas de tre första namnen i alfabetisk ordning. För att visa fler tryck på BLÄDDRA-knappen. Ringa via kortnummerkod - Slå numret Tryck på DISPLAY-knappen sidan om det valda kortnumret för att ringa. Välj eller scrolla - Välj med Namn - Välj med Plats Bruksanvisning 13

14 Övriga funktioner DV-knapp, programmera snabbnummer Tryck på TELEFON PROG-knappen Välj DV-knapp progr. Tryck på knappen som skall programmeras Välj Siffror Slå in det externa numret inkl. linjeval. Välj Bekräfta för att spara programmeringen. Märk knapparna med de nya snabbnummerna. Välj Avbryt för att avsluta programmeringen. För att ringa numret tryck på direktvalsknappen Bekräfta Privata kortnummer, programmera Du kan programmera in upp till 12 privata kortnummer på systemtelefonen eller 10 på standardtelefonen. Välj eller scrolla Tryck på TELEFON PROG-knappen Välj Personliga kortnr Följ instruktionerna i displayen. Namnet programmeras med knappsatsen (se Editering med Systemtelefonens knappsats på sidan 5) och det får vara max 10 tecken och totalt 30 tecken inkl. nummer. System kortnummer, programmera Från programmeringstelefonen kan man lägga in upp till 200 gemensamma kortnummer. ( endast för systemtekniker ) Tryck på TELEFON PROG-knappen. Väl System programmering Välj sedan System param. Och sedan System kortnr. Följ instruktionerna i displayen. För att programmera namn använd knappsatsen, se Editering med Systemtelefonens knappsats på sidan 5. Namnet får vara max 10 tecken och namn och nummer totalt 30 tecken. Ange System passerkod Telefonlås Man kan låsa sin anknytning för externa samtal. Låskoden som används är vid installation 123 men den bör ändras så att inte obehöriga har tillträde. Ändra låskod Välj Lås anknytning. Välj sedan Ändra låskod Slå aktuell låskod Slå ny låskod Slå nr. alt. välj funkt. - Lås telefon - Ändra låskod 14 Bruksanvisning

15 Övriga funktioner Låsa anknytning Välj Lås anknytning Välj sedan Lås telefon Slå in låskod. Låsa upp anknytning Välj Lås upp telefon Slå in låskod. 11: Lås upp telefon - Internt samtal - Externt samtal Ringa från låst telefon Välj en linje Slå låskod. Kopplingston hörs Slå det externa numret. Eget alarm ( Väckning ) Med denna funktion kan man programmera så att telefonen ringer vid en viss tid. Eget alarm ringer fast stör ej är aktiverat. Eget alarm, programmera Välj Väckning Slå in klockslaget i 24 timmars format (HH:MM). Välj sedan Bekräfta Eget alarm, kontrollera Efter att man programmerat in ett eget alarm kan man, på EPS2 Systemtelefonen, kontrollera att rätt klockslag registrerats. 11: Allanrop - Väckning - Öppna dörr Välj Väckning (det inprogrammerade klockslaget visas i displayen). Välj Bekräfta för att avsluta utan att ändra klockslaget. OBS! Alarmet ringer med 10 signaler. Om alarmet inte bevaras görs ytterligare två försök med två minuters intervall sedan avaktiveras det. Eget alarm, avaktivera Välj Väckning Välj Ändra Välj sedan Bekräfta Väckning satt till 12:00 - Bekräfta - Ändra Bruksanvisning 15

16 Övriga funktioner Textmeddelande För att lämna ett frånvaromeddelande på egen anknytning, kan ett meddelande från en meny av 9 olika meddelande väljas. Det finns 8 st fasta meddelande. I dessa fasta meddelande kan man lägga till telefonnummer, datum eller tid. I det nionde meddelandet kan man lägga valfri text m.h.a EPS2 systemtelefonens tangentbord. se Editering med Systemtelefonens knappsats på sidan 5. Aktivera textmeddelande Tryck på MEDDELANDE-knappen Välj Textmeddelande Välj något av de 9 meddelanden som finns Använd systemtelefonens tangentbord för att lägga in datum och tid etc. Välj Bekräfta Välj funktion - Tillbaka - Kommer strax - Kommer imorgon Avaktivera textmeddelande Tryck på Avbryt textmeddelande Tillbaka 12:00 textmeddelande - Internt samtal - Externt samtal Röstlådor Vidarekoppla till röstlåda Välj VK Välj den vidarekoppling som skall programmeras in. Exempel: Vidarekoppla alla samtal, Vid upptaget eller Vid ej svar. Slå 38 ( för röstlåda ) Slå nr. alt. välj funk. - VK alltid - VK vid upptaget - VK vid ej svar Avlyssna meddelande Välj Nya Röstmedd. eller Tryck på MEDDELANDE-knappen Välj Röstmeddelande fortsätt sedan med Slå Ert anknytningsnummer och passerkod + #. Välj Avlyssna medd. Följ instruktionerna i displayen ---- MEDDELANDE Textmeddelande - Röstmeddelande 16 Bruksanvisning

17 Övriga funktioner Ändra hälsningsmeddelande Tryck på MEDDELANDE-knappen Välj Röstmeddelande Slå Ert anknytningsnummer och passerkod + #. Välj Hälsningsmedd. och följ instruktionerna i displayen MEDDELANDE Textmeddelande - Röstmeddelande Ändra passerkod Tryck på MEDDELANDE-knappen Välj Röstmeddelande Slå Ert anknytningsnummer och passerkod + # Välj Ändra passerkod Följ instruktionerna i displayen ---- MEDDELANDE Textmeddelande - Röstmeddelande Avlyssna meddelande fjärrstyrt Röstlådorna kan avlyssnas utifrån genom fjärrstyrning. Ring in till din anknytning som är vidarekopplad till röstlåda Slå *88 under hälsningsmeddelandet Slå anknytningsnummer och passerkod + # En röst talar om hur många meddelanden som finns Använd koderna för att avlyssna, spara och radera meddelanden När Du har inga meddelanden hörs Lägg på luren Slå 1 Slå # Slå 2 Slå 3 Slå 4 Slå 5 Slå 6 Slå 7 Slå 8 Slå 91 Slå 92 Slå 93 Slå 0 Avlyssna första meddelandet Pausa avlyssningen Spara meddelandet och hoppa till nästa meddelande Radera meddelandet och hoppa till nästa meddelande Gå till början av meddelandet Gå till föregående meddelande Radera alla meddelanden Backa 10 sekunder Hoppa fram 10 sekunder Ändra hälsnings meddelande Lyssna på hälsnings meddelande Radera hälsnings meddelande Ändra passerkod Bruksanvisning 17

18 Telefonist funktioner Telefonist funktioner, Anknytning 20 Nattkoppling Växeln kan programmeras så att det ringer på olika telefoner vid dag och nattkoppling. Man kan också programmera in ett klockslag så att växeln automatisk dag- och nattkopplas vid samma tidpunkt varje dag. För att undvika att växeln är dagkopplad på lördag och söndag kan man lägga in att växeln är nattkopplad från fredag kväll till måndag morgon. Nedan beskrivs hur man dag- och nattkopplar manuellt. 11: Nattkoppla växel - Telefonsvarare - Stör ej Välj Nattkoppla växel resp. Dagkoppla växel Telefonsvarare Växeln kan programmeras så att det finns möjlighet att aktivera en telefonsvarar funktion ( kräver röstkort ). Telefonsvararen svarar på inkommande samtal, den inringande ges möjlighet att lämna ett besked. Vid avlämnat besked tänds lampan på växeltelefonen. För att aktivera och avaktivera telefonsvarare 14: Nattkoppla växel - Telefonsvarare - Stör ej Välj Telefonsvarare Utskrift, kostnad per anknytning Växeltelefonen kan aktivera utskrift av samtalskostnad per anknytning. ( ISDN-nätet måste stödja AOC-ETSI och växeln måste vara programmerad för denna funktion ) Välj Kostnad per anknytning Ange personlig kod Välj anknytningsnummer som skall skrivas ut 14: Kostnad per anknytning 18 Bruksanvisning

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) Utgåva 4, November 2003 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) Utgåva 4, November 2003 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 4, November 2003 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (LDK-300 /

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga Dokumentnr N , Rev E

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga Dokumentnr N , Rev E Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna... 1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund... 1 2.1 Förfrågan / Pendling... 1 2.2 Trepart... 1 2.3 Samtal väntar... 2 2.4 Återuppringning...

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Handbok för GDK-16. (Version 4.0) DIGITAL ANKNYTNING MAR 98 16:20 ABC GHI JKL ÖVERFLYTT PRS TUV DEF ABC KORTNR KONFERENS * 0 # MNO JKL

Handbok för GDK-16. (Version 4.0) DIGITAL ANKNYTNING MAR 98 16:20 ABC GHI JKL ÖVERFLYTT PRS TUV DEF ABC KORTNR KONFERENS * 0 # MNO JKL Handbok för GDK-16 (Version 4.0) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS LG GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS 1 ABC 2 DEF 3

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hur används denna manual? How Du förfogar över en digital apparat Alcatel First Reflexes. Denna apparat som är mycket enkel

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

Handhavendeinstruktion

Handhavendeinstruktion Handhavendeinstruktion Samsung systemtelefoner DCS 24B Comfort DCS 12B Business DCS 6B Speaker Systemtelefon DCS 24 B COMFORT Systemtelefon DCS 12B BUSINESS Systemtelefon DCS 6 B STANDARD Extra knapptillsats

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Samsung OfficeServ 7000 Handbok

Samsung OfficeServ 7000 Handbok Samsung OfficeServ 7000 Handbok 2014-09-17 1 INTRODUKTION Allmänt Samtalsindikeringar A 1 Högtalartelefon A 2 Volymkontrollen A 3 Systemtoner A 4 EXTERNA SAMTAL Ringa ett externt samtal B 1 Besvara ett.

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

GSM Terminal på Ascotel IntelliGate

GSM Terminal på Ascotel IntelliGate GSM Terminal på Ascotel IntelliGate Snabbguide Med din GSM terminal kan du ringa till telefonsystemet genom att använda ett speciellt nummer. När din identitet är bekräftad har du möjlighet att utföra

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006 Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300 Utgåva 1.0, januari 2006 Copyright 2000-2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet Röstbrevlåda NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet CMG VOICE röstbrevlåda Detta är en röstbrevlåda som är kopplad till ditt telefonnummer i KIs växel, det vill säga 08-54 xxxxx. Det gäller

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod..... Bild på M3903 D Datum och klocka i displayen... Direktinslag av inkommande samtal i högtalare......

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp 1 Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel Utan mobilapp 2 Mobil anknytning i Phonera Växel utan mobilapp Välkommen som växelkund hos Phonera! Denna guide hjälper dig att komma igång med mobil anknytning

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

IP400 Office Telefon 2030 & 2050

IP400 Office Telefon 2030 & 2050 IP400 Office Telefon 2030 & 2050 Version 1 (16/05/2001) Sidan 2 Innehåll Innehåll Telefon 2030 & 2050... 3 Uppringning... 5 Kortnummer... 7 Klientkoder... 8 Upptaget eller inget svar... 9 Åtgärder under

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 02 Telefonistens telefon Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika externa linjer

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Handbok för GDC-340h GDK version X.5

Handbok för GDC-340h GDK version X.5 Handbok för GDC-340h GDK version.5 Utgåva 1, Januari 2002 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för GDC-340h (GDK ver..5) Version: Utgåva 1, Januari 2002 Copyright Licencia telecom

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5)

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5) Handbok för systemtelefoner (GDK version X.5) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP * 0 # INTERNT

Läs mer

Lathund för snabbspar

Lathund för snabbspar Lathund för snabbspar 023-15326 SPARA? Någon ringer. Numret visas i displayen samt en förfrågan om att spara det. Vill du spara direkt trycker du på JA. JA MENY NEJ 023-15326 Namn: Inskrivning av namn.

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Business Communications Manager M7324N Användarkort

Business Communications Manager M7324N Användarkort Business Communications Manager M7324N Användarkort 2001 Nortel Networks P0911610 Utgåva 02 Telefonen Business Communications Manager M7324N Teckenfönstret När du vill använda den översta funktionen trycker

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Programmeringsguide Picolo Porttelefon

Programmeringsguide Picolo Porttelefon 1 Programmeringsguide Picolo Porttelefon OBSERVERA! Från april 2017 levereras Picolo förprogrammerad med; Inläst Auditiv feedback, Inlästa svarsmeddelanden, Gewa koder 00-15 aktiverade Slumpvis Gewa 4096

Läs mer

Terminaladapter för ISDN med möjlighet. nättjänster Två analoga linjer Permanent minne för inställningar Nummerpresentation. Analog växel kan anslutas

Terminaladapter för ISDN med möjlighet. nättjänster Två analoga linjer Permanent minne för inställningar Nummerpresentation. Analog växel kan anslutas Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer