Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904"

Transkript

1 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

2 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande samtal i högtalare.. E Elektroniskt lås F Fjärrstyrd vidarekoppling. Förbigång av vidarekoppling Förfrågan under pågående samtal.. G Gruppnummer. Gruppsamtal.... H Hopkoppling av två linjer. Hot Line. Högtalare I Inbrytning på upptagen anknytning.. Inkommande samtal.. K Katalog. Knappljud. Konferens.. Kontonummer. Kontrast i displayen.. Kontrollera vad som finns inlagt på en knapp. L Lagra nummer Larmnummer... Lösenord.. M Meddelande väntar.. Meddelandecenter... Meny... 15, , , , 18 N Namn i displayen. Namnval..... Nattkopplad växel. P Parkering av samtal Passord.. Personsökning.. R Repetera senast ringt nummer. Ringsignal på/av.. Ringsignaler vid ej svar.. S Samtal väntar. Samtalslogg.. Samtalstid i displayen... Sekretess. Snabbtelefongrupp. Språk i displayen..... Svara på annans anknytning.. Svarsgrupp. T Talanrop... Telefonbok... Textmeddelande. U Utgående samtal. V Vidarekoppling / medflyttning - alla samtal... - interna samtal.. - fjärrstyrd. - vid ej svar eller upptaget.. Virtuell telefon. Volymjustering.... Väntkoppling av samtal.... Å Återuppringning av ankn.. Ö Överflyttning av ett pågående samtal , , ,

3 Meridian 3904 Meddelandeväntarlampa Väntkoppling Nedkoppling 1) Funktionsknappar 1) Anknytning 2) Funktionsknappar Kopiera nr till katalogen Quit gå ur menyn Navigeringsknappar Skift-knapp Inkoppling högtalare Inkoppling headset Meny Röstbrevlåda Samtalslogg/katalog Volymjustering Sekretess Textmeddelande 1) Knapparna till höger/vänster om displayen har två funktioner per knapp såsom namnval, extra anknytning, samtalväntar Andra funktionen nås via Skiftknappen 2) Upp till 10 interaktiva funktioner såsom vidarekoppling, överflyttning, parkering. Knapparna ändrar funktion beroende på samtalsläge Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 1

4 M3904 I denna bruksanvisning beskrivs de flesta tjänster och funktioner, förmodligen har du inte tillgång till alla dessa tjänster Med nummer i bruksanvisningen menas både externt- och interntnummer Vid externtnummer tag 0 ( 00 ) före numret Med egen anknytning Ankn menas grön knapp till höger om displayen Högtalaren M3904 har en dubbelriktad högtalarfunktion. Du kan både ringa och besvara samtal utan att lyfta luren. När du vill använda högtalaren för att ringa eller utföra en tjänst trycker du eller en ledig anknytningsknapp. För att avsluta ett samtal i högtalaren trycker du In/urkoppling av samtidig lyssning lur/högtalare Se även sidan 18 tag 07 tryck Välj. På. eller Av. tryck Klar. Headset När du vill använda headset för att ringa eller utföra en tjänst trycker du För att avsluta ett samtal med headset trycker du Programmera headset för standardsamtalsläge Se även sidan 18 tag 16 tryck Välj. Välj headset och tryck Klar. Sekretess Inkoppling av sekretess Urkoppling av sekretess Sekretesslampan blinkar Den du samtalar med hör inte dig Den du samtalar med hör dig igen Volymjustering Du kan använda volymjusteringsknappen för att ändra volymen för ringsignal, summersignal, högtalare, telefonlur och headset Volymen ändras medan du använder respektive funktion. Du ökar/minskar volymen genom att trycka på volymknappen Se även sidan 17 Skiftknappen Funktionsknapparna till vänster/höger om displayen har två funktioner per knapp. Andra funktionen nås via Telefonen vid en anknytningsknapp visar Släckt Tänd Långsamt blinkande Hastigt blinkande Anknytningslinjen är ledig Samtal på gå r på anknytningslinjen Nytt inkommande samtal Väntkopplat samtal Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 2

5 Inkommande samtal Svara med lur Lyft luren Om du trycker / kopplas hög-talaren/headset in Svara med högtalarfunktion Om du lyfter luren kopplas högtalaren bort Svara med headset Om du lyfter luren Svara åt någon annan Svara åt någon annan när ni ingår i en svarsgrupp Avsluta samtal Tag *0* + den ringande telefonens anknytningsnummer. Svar. Lägg på luren eller tryck kopplas headset bort Du talar i telefon, när nytt samtal ringer in Pilen/ telefonen vid linjen för nytt samtal blinkar knappen för nytt samtal ex SamtalVänt. Du har nu förbindelse med samtal nummer två. Ditt första samtal är väntkopplat Avsluta det nya och återta det första samtalet Pendla mellan samtalen Genom att omväxlande trycka någon av knapparna för väntande samtal Ankn. vid den blinkande telefonen Om du inte besvarar det nya samtalet kopplas det ev till ditt svarsställe för obesvarade samtal Direktinslag av inkommande samtal i högtalaren Koppla in direktinslag Dir.inslag. Pilen tänds Ta bort direktinslag Dir.inslag. Pilen försvinner Inkommande samtal till egen anknytning kopplas automatiskt in i högtalaren efter en ringsignal Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 3

6 Utgående samtal Ringa med lur Lyft luren Ringa med högtalarfunktion Ringa med headset Tag numret först innan uppringning Repetera senast ringt nummer Repetera med högtalarfunktion Repetera med headset Avsluta samtal Tag numret. Kontrollera numret i displayen, radera ev. Lyft luren Lägg på luren eller tryck - Internt Tag anknytningsnummer - Externt Tag 0 (alt 00) + externtnummer - Växeln Tag 9 (alt 99) Lyft luren eller tryck / Ankn. Numret rings upp Det senaste numret du ringt, rings upp igen Återuppringning av anknytning som är upptagen / inte svarar Beställa återuppringning Ta bort återuppringning Du talar i telefon när anknytningen du ringt blir ledig Då du hör upptagetton eller då anknytningen inte svarar Återupp. Lägg på luren Avbråte. överfl. Ditt pågående samtal väntkopplas När den uppringda anknytningen blir ledig eller varit i bruk en gång hörs en lång ringsignal Lyft luren och tryck RngSamt. Det önskade anknytningsnumret rings upp Om du inte besvarar återuppringningen annulleras den automatiskt efter ca 30 sek RngSamt. Anknytningen du sökt rings upp Ankn. Du får tillbaka det första samtalet Parkera samtal i luften" Parkera med parkeringsknapp Parkera med kod Återta parkerat samtal från valfri telefon Parkera. Samtalet parkeras på det nummer som visas i displayen överfl. tag *76* Samtalet parkeras på det nummer som visas i displayen Lyft luren och tag parkeringsnumret OK. Anslut. Samtalet återfås Telefonen är ledig för nya inkommande samtal. Ett parkerat samtal som inte besvaras, inom viss, tid ringer tillbaka på din telefon Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 4

7 Överflytta / koppla om ett pågående samtal Överflytta Anknytningen svarar inte eller är upptagen Överflytta utan att invänta svar överfl. Ditt pågående samtal väntkopplas överfl. Ditt pågående samtal väntkopplas Tag numret och invänta svar. Meddela att samtal kommer Ankn. vid den blinkande telefonen Tag numret och tryck Anslut. Anslut. och lägg på luren Lämna besked till det väntande samtalet Lägg på luren Sätta samtal på vänt till upptagen anknytning Överflytta ett samtal till upptagen anknytning överfl. Tag numret Upptagetton hörs HöjPrioritet. Anslut. lägg på luren Ett väntkopplat samtal som inte besvaras Ringer tillbaka på din telefon Ringa ett nytt samtal under pågående samtal, förfrågan Göra förfrågan Pendla mellan samtalen överfl. Ditt pågående samtal väntkopplas Tag det nya numret Byt. Efter avslutad förfrågan, tryck Därefter Ankn. vid den blinkande telefonen I displayen visas vilken part du har kontakt med Om du avslutar det första samtalet och vill få tillbaka det andra, tryck Vntöfly. Du får tillbaka det första samtalet Pendling går ej med telefonist Konferenssamtal för upp till 6 deltagare Konferens Ring den första deltagaren. För nästa deltagare tryck Konf. tag nummer och tryck Anslut. För ytterligare deltagare Konf. tag nummer och tryck Anslut. osv tills. alla deltagare är inkopplade Visa konferensdeltagare Koppla bort konferensdeltagare KonfVisa. Sista deltagarens nummer visas i displayen KonfVisa. tills deltagare som ska kopplas bort visas i displayen KonfVisa. på nytt, nästa deltagare visas i displayen osv Ankn. konferensdeltagaren är bortkopplad Vid upptaget eller inget svar: och Ankn. vid den blinkande telefonen Du får tillbaka det ursprungliga samtalet Antal externa och interna deltagare visas på nytt i displayen Antal externa och interna deltagare visas på nytt i displayen Under pågående konferens visas antal externa och interna konferensdeltagare i displayen Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 5

8 Ta bort vidarekoppling Kontrollera vilket nummer du vidarekopplat till Vidarekoppla till det nummer du senast kopplade till KontrFW. KontrFW. Vidarek. Vidarekoppla / medflytta inkommande samtal Vidarekoppla Vidarek. Radera ev. gammalt nummer och tag nummer till svarsställe AvbVdk. Numret visas i displayen Klar. Det går att ringa från telefonen fast den är vidarekopplad Klar. Avsluta. Vidarekoppla / medflytta från valfri telefon, fjärrstyrd Fjärrstyrd vidarekoppling Ta bort fjärrstyrd vidarekoppling ACD-telefon går ej att fjärrstyra Lyft luren på valfri telefon. Tag *22* Tag lösenord Lyft luren på valfri telefon. Tag #22* Tag lösenord Tag det anknytningsnummer som ska vidarekopplas Kvitteringston hörs. Tag vidarekopplat anknytningsnummer. Kvitteringston hörs Vidarekoppla / medflytta enbart interna samtal Vidarekoppling av interna samtal Ta bort vidarekoppling av interna samtal Vidarekoppla interna samtal till det nummer du senast kopplade till vdkintern. Tag numret till passningstället vdkintern. vdkintern. vdkintern. Pilen tänds Pilen försvinner vdkintern. Pilen tänds Tag nummer till svarsställe. Avsluta med #. Kvitteringston hörs Vidarekopplingen är nu borttagen Externa samtal kopplas fram Förbigång, ringa "igenom" en vidarekoppling En anknytning är vidarekopplad. Du vill ringa igenom vidarekopplingen Lyft luren (Om du vill koppla om ett samtal tryck överfl. ) Du behöver ej förbigångskod om du är passningsställe Tag *60* + önskat anknytningsnummer Numret rings upp ( Anslut. och lägg på luren) Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 6

9 Meddelande väntar Meddelandeväntarlampan lyser när ett nytt meddelande finns i brevlådan Lyft luren och tryck För brevlådesystem Meridian Mail Tag # + passord # (defaultpassord = ankn.nr #) För brevlådesystem VIP 2000 Tag personlig kod # (defaultkod = 1234#) Väntkoppla samtal Väntkoppla Telefonen vid Väntkoppla för att besvara ett nytt samtal på annan linje Avsluta nytt samtal och återta väntkopplat samtal Pendla mellan samtalen knapp där nytt samtal kommit in Genom att omväxlande trycka någon av knapparna för väntande samtal ankn.knappen blinkar Det första samtalet väntkopplas Ankn. vid den blinkande telefonen Hopkoppling av två linjer på samma telefon Hopkoppling Under ett pågående samtal. Konf. knapp där samtal är väntkopplat eller där nytt samtal kommer in Anslut. Telefonen vid Ankn. för det första samtalet blinkar Lägg på luren. Linjerna är hopkopplade och din telefon är ledig Lösenord / passord för fjärrstyrd vidarekoppling, elektroniskt lås etc Ändra lösenord Se även sid 21 Lyft luren och tag *24* + nuvarande lösenord Kvitteringston hörs. Default är lösenordet oftast = 2222 Tag nytt lösenord, kvitteringston hörs. Tag nytt lösenord igen, kvitteringston hörs Lägg på luren Lösenordet är nu ändrat Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 7

10 Ändra antal ringsignaler för vidarekoppling vid ej svar Programmering av antal ringsignaler med kod Programmering av antal ringsignaler med knapp Lyft luren, tag *26* ton hörs Tag lösenord. AnvOmkVal. Tag lösenord. *) val 0 kan t ex betyda 4 ringsignaler Tag 5 + önskat val 0-2. *) lägg på luren Tag 5 + önskat val 0-2. *) AnvOmkVal. Tre olika alternativ för antal ringsignaler finns 0, 1 och 2 *) Ändra svarsställe för vidarekoppling vid ej svar eller upptaget Programmera om svarsställe med kod Programmera om olika svarsställen för interna och externa samtal med kod Lyft luren. Tag *26* Ton hörs. Tag lösenord Lyft luren. Tag *26* Ton hörs. Tag lösenord Avsluta programmering med kod Lägg på luren Programmera om AnvOmk. svarsställe med Tag lösenord. knapp Tidsstyrt svarsställe går ej att ändra Ringsignal på / av Omkoppling av ringsignal ÄndraSignal. den anknytningsknapp du vill ändra inställning på Tag 1 + svarsställets nummer 2 + svarsställets nummer. Tag 1 + svarsställets nummer Tag 2 + svarsställets nummer. Tag 3 + svarsställets nummer Tag 4 + svarsställets nummer Se ovan. Telefonen vid Ankn. blinkar när ringsignalen är på och är tänd när ringsignalen är avstängd 1 = svarställe för obesvarade samtal 2 = svarsställe för samtal till upptagen anknytning 1 = svarställe för obesvarade interna samtal 2 = svarsställe för interna samtal till upptagen anknytning 3 = svarställe för obesvarade externa samtal 4 = svarsställe, för externa samtal till upptagen anknytning AnvOmk. Ankn. igen. Inställningen ändras. ÄndraSignal. Pilarna försvinner Fördröjd ringsignal Anknytningsknappar kan vara programmerade så att ringsignalen kommer automatiskt efter sek. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 8

11 Ringa med namnval Programmera nummer Programmera namn Se även sid 17 Namnval. där du vill lagra ett nummer Ringa med namnval Lyft luren. Välj ändra funktionsknappbet Tag nummer som du vill lagra. på den valda namnvalsknappen igen. namnvalsknappen och skriv in ett namn önskad namnvalsknapp Numret är nu lagrat på denna knapp tills du programmerar ett nytt nummer Klar. Det lagrade numret rings upp Lagra nummer Lagra ett nummer du ringt Lagra ett valfritt nummer Ringa lagrat nummer Under pågående samtal Lagra nr. Lagra nr. Tag nummer som du vill lagra Pilen tänds kortvarigt för att sedan försvinna Lagra nr. Numret är nu lagrat på denna knapp tills du lagrar ett nytt nummer Lyft luren Lagra nr. Det lagrade numret rings upp Kontrollera vad som finns inlagt på en funktionsknapp Kontrollera Visa. en funktionsknapp ex Namnval. I displayen visas vad som finns programmerat Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 9

12 Hotline Hot Line Hotline. Det förutbestämda numret rings upp Besvara Hot Line Hotline. Ev kopplas samtalet automatiskt in i högtalaren efter en kort ringsignal Talanrop Talanrop Talanrop. Förutbestämd anknytning rings upp Besvara talanrop Telefonen vid Ankn. tänds och en kort rington hörs Samtalet kopplas automatiskt in i högtalaren Telefonen vid Hotline. blinkar ev. vid obesvarat samtal Samtalet kopplas automatiskt in i mottagarens högtalare Larmnummer Ringa larmnumret Lyft luren Kopplingston hörs Om du inte tar någon siffra, rings larmnumret automatiskt upp (efter ca 6 sek) Larmnumret programmeras centralt Snabbtelefongrupp Ringa snabbsamtal InternKomm. Pilen tänds Besvara snabbsamtal Besvara snabbsamtal vid pågående samtal på annan linje InternKomm. Pilen tänds Du hör summersignal i högtalaren och telefonen vid InternKomm. blinkar Tag snabbnumret till den du vill tala med i snabbtelefongruppen InternKomm. Pilen tänds Det en- eller två siffriga snabbnumret rings upp. Ev kopplas samtalet automatiskt in i högtalaren efter en kort ringsignal Du har nu talkontakt med den inringande. Det första samtalet väntkopplas. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 10

13 Gå med / ur gruppnummer när egen anknytning är medlem i gruppnumret Gå med i gruppnummer med gruppnrknapp Gå ur gruppnummer med gruppnrknapp Gå med i gruppnummer med kod Gå ur grupp- G psökavakt. Pilen försvinner. G psökavakt. Pilen tänds Din anknytning tas med i gruppen. Din anknytning tas ur gruppen Lyft luren. Tag *48* Lägg på luren Din anknytning tas med i gruppen Lyft luren. Tag #48* Din anknytning tas ur nummer med kod Lägg på luren gruppen Gå med i gruppnummer Lyft luren. Tag *48* Kvitteringston hörs. Tar du endast *48* när du och anropsnumret till Lägg på luren tas du med i samtliga ingår i fler gruppnummer den grupp du vill grupper medverka i Gå ur gruppnummer Lyft luren. Tag #48* Kvitteringston hörs. Tar du endast #48* när du och anropsnumret till Lägg på luren tas du ur samtliga ingår i fler gruppnummer den grupp du vill gå gruppnummer ur Ev. tas du automatiskt ur gruppnumret när du vidarekopplar eller hänvisar din anknytning Gruppsamtal konferens med upp till 6 alt 20 förprogrammerade anknytningsdeltagare Ringa upp gruppen Gruppsamt. eller tag numret till gruppen. Anknytningarna Pilen vid Gruppsamt. blinkar tills alla gruppmedlemmar När alla svarat är pilen vid Gruppsamt. tänd rings upp automatiskt svarat Om en gruppmedlem är upptagen hör han två korta tonstötar i högtalaren. När pågående samtal avslutas blir han automatiskt uppringd. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 11

14 Ringa med behörighetskod på spärrade telefoner Ringa samtal från spärrade telefoner Lyft luren Tag *73* + behörighetskod Låsa telefonen för utgående samtal, elektroniskt lås Låsa telefonen Öppna låset Lyft luren. Tag *33* + lösenord Kvitteringston hörs. Lägg på luren. Lyft luren. Kvitteringston hörs. Tag #33* + lösenord Lägg på luren. Tag nummer Telefonen är spärrad för utgående samtal Fjärrstyra elektroniskt lå s Låsa telefonen från valfri telefon Öppna låset från valfri telefon Lyft luren. Tag *33* + lösenord + anknytnings nummer för den telefon som ska låsas Lyft luren. Tag #33* + lösenord + anknytnings nummer för den telefon som ska öppnas Kvitteringston hörs. Lägg på luren Kvitteringston hörs. Lägg på luren Telefonen är spärrad för utgående samtal Debitera samtal på kontonummer Registrera innan du ringer ett samtal med kontoknapp Registrera under ett pågående samtal med kontoknapp Registrera innan du ringer ett samtal med kod Lyft luren. Konto. Under pågående samtal. Fler. tryck Deb. Lyft luren. Tag *46* Tag kontonumret. Tag önskat nummer Konto. tag kontonumret. Tag kontonumret. Tag önskat nummer. Ditt samtal debiteras på valt kontonummer Registrera under ett pågående samtal med kod Under pågående samtal. överfl. + *46* det pågående samtalet väntkopplas Tag kontonumret. på Ankn. för det vänkopplade samtalet Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 12

15 Logga in en virtuell telefon Logga in Lyft luren tag *27 + lösenord Logga ut Lyft luren tag #27# Programmera eget namn Programmera Lyft luren. Tag *79* Tag passord + # Tag 1:a bokstaven i förnamnet + #, nästa bokstav i förnamnet + # osv. Avsluta med en extra # Textmeddelande Skriva in text Avbeställa textvisning knappen med PC symbol, tryck Välj. tryck ändra. skriv din text, tryck Klar. knappen med PC symbol, tryck Välj. tryck Av. Inbrytning på upptagen ankn Inbrytning Du ringer en upptagen anknytning. Tag den virtuella telefonens anknytningsnummer Tag 1:a bokstaven i efternamnet + # nästa bokstav i efternamnet + # osv. Avsluta med en extra # OK visas i displayen På. om du vill aktivera texten. Avsluta med Avsluta med Prioritera. Du kommer in på pågående samtal Du måste logga in på en M3904 telefon som är programmerad som mottagartelefon När du ringer en anknytning visas ditt namn i mottagarens display När någon annan M3903/M3904 ringer din anknytning visas texten i deras display Alla tre kan nu tala samtidigt Varningston hörs Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 13

16 Personsökning Anropa personsökare Anropa personsökare efter uppringning av anknytning Svara på sökning Vidarekoppla till din sökare Lyft luren. Tag *81* Du hör en rington Du ringer en anknytning som är upptagen eller inte svarar Du har mottagit ett personsökaranrop Vidarek. Radera ev gammalt nummer och tag *81* Tag anknytningsnumret till personen du vill söka. Tag 6. Lyft luren på valfri telefon och tag *82* + eget anknytningsnummer Klar. Ditt anknytningsnummer visas i personsökarens display Ditt anknytningsnummer visas i personsökarens display Du får kontakt med den som sökt dig Nattkopplad växel Du kan ringa och besvara inkommande samtal direkt till din anknytning som vanligt Svara på växelnumret med nattsvarskod Svara på växelnumret på bestämd telefon utan kod En klocka ringer och ger besked om inkommande samtal Endast en eller flera förutbestämda telefoner ringer Lyft luren på valfri telefon. Tag *83# Inkommande samtal måste besvaras i någon av dessa telefoner Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 14

17 Inloggning till ACD-kö Logga in Logga in med ID-nummer ID-nr = inloggningsnummer Lyft luren. ACD. två gånger Lyft luren. ACD. tag ID-nr tryck ACD. Du är inloggad Du är inloggad er du ACD. en gång är du inloggad, men pauskopplad Urloggning Logga ut från ACD UpptmrkTfn. två gånger Du är urloggad. Displayen visar URLOGGAD Om du trycker UpptmrkTfn. en gång är du urloggad men de som ringer din ankn. får upptaget Paus Ta paus för efterarbete Upphäva paus PAUS. pilen tänds PAUS. pilen försvinner PAUS visas i displayen Obs! Om du trycker PAUS under ett pågående samtal bryts samtalet Köinformation Pilen vid VisaKö. - tänds vid några samtal i kön - blinkar långsamt vid några fler samtal i kön - blinkar snabbt vid många samtal i kön Visa information i displayen VisaKö. Hur pilen ska blinka är valbart per ACD-kö 1:a fältet = antal samtal i egen kö 2:a fältet = antal inloggade operatörer 3:e fältet = längsta väntetid i kön 4:e fältet = antal samtal i kö från annan ACD-grupp Operatörsinformation Visa information i displayen VisaOp. 1:a fältet = antal operatörer i ACD-samtal + Paus 2:a fältet = antal lediga och inloggade operatörer 3:e fältet = antal operatörer upptagna av ankn.samtal 4:e fältet = antal urloggade operatörer Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 15

18 Dag / nattkoppla ACD-kön Nattkoppla med övergångsmod Nattserv. + 8 Pilen blinkar vid Nattserv. så länge samtal väntar i kö Nattkoppla direkt Nattserv. + 6 Pilen vid Nattserv. är tänd. Dagkoppla Nattserv. + 3 Pilen vid Nattserv. försvinner ACD-gruppen blir automatiskt nattkopplad när alla operatörer är urloggade Samtal som står i kö kopplas fram. Nya samtal styrs om till nattkopplingsstället Samtal styrs om till nattkopplingsstället Omstyra ACD-samtal Aktivera omstyrning Datadflöde. pilen blinkar När ACD-kön överskrider en viss kölängd kopplas nya samtal till passningsnumret Ta bort omstyrning Datadflöde. pilen släcks Det går även att få automatisk overflow till andra ACD-grupper Meddelandecenter / passningscentral Besvara ett samtal till vidarekopplad anknytning Anknytning som har ett meddelande ringer Tända Meddelande väntarlampan på en anknytning Släcka Meddelandeväntarlampan på en anknytning Lyft luren. Pilen vid IndMed. tänds Lämna besked om frånvaro och ta emot ev meddelande till anknytningen Lämna meddelandet. AvbrMedd. Pilen slocknar. IndMed. Pilen försvinner. AvbrMedd. Pilen försvinner. Det förutbestämda passningsnumret kan vara ett internt eller ett externt nummer IndMed. Pilen försvinner Meddelandeväntarlampan tänds på aktuell anknytning Meddelande väntarlampan slocknar på aktuell anknytning Lyft luren. Pilen vid AvbrMedd. blinkar. IndMed. Pilen tänds Tag anknytningsnumret AvbrMedd. Pilen tänds. Tag anknytningsnumret Meddelandeväntarlampan tänds på aktuell anknytning Meddelande väntarlampan slocknar på aktuell anknytning Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 16

19 Meny Programmera När du trycker sätts displayen i programmeringsläge och du kan programmera ett flertal olika funktioner. Bläddra med eller tag siffra enl. nedan, till önskad funktion. Välj. När du åter trycker eller lämnar du programmeringsläget 01. Språk Bläddra till önskat språk, tryck Välj. Klar. 02. Ändra funktionsknappbet - Återställ alla knappar - Återställ en knappbet Välj Ändra funktionsknappbet tryck den funktionsknapp du vill ändra namn på ex Namnval. tryck ev. för andra raden av knappar. Radera den gamla texten och skriv ny med knappsatsens bokstäver. Klar. Om du vill återställa alla knappars text Välj Återställ alla knappbet, tryck Ja. Klar. Om du vill återställa en knapps text Välj Återställ en knappbet, tryck den funktionsknapp du vill återställa. Klar. 03. Kontrast på Display Sänk. eller Höj. Klar. 04. Volumjustering - Ringsignal - Summer - Högtalare - Lyssna i lur - Lyssna i högtalare - Lyssna i headset - Tala i headset - Headsetåterhörning Välj. för respektive alternativ Inkommande ringsignal Inkommande summerton vid användning av headset eller när du talar i telefon och nytt samtal ringer in --- Inkommande ljud i telefonlur Inkommande ljud i högtalare Inkommande ljud i headset Utgående ljud med headset --- Sänk. eller Höj. Klar. 05. Ringsignals typ Välj en ringsignaltyp (1 8), tryck ev. Lyssna. Klar. 06. Altern. för samtalslogg upp till 100 nummer kan lagras - Logga alla samtal - Logga obesvarade samtal Med Indikat f samt: På. eller Av. kan du välja om du vill att antal nya samtal ska visas i displayen Välj först På. om du vill ha visning i display och därefter: Om både besvarade och obesvarade samtal ska visas Om endast obesvarade samtal ska visas Klar. 07. Aktiv knappsats Med aktiv knappsats På. får du kopplingston så fort du tar en siffra på knappsatsen Välj Av. eller På. Klar. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 17

20 Meny 08. Matcha nummer med namn Med Matcha nr med namn: På. visas i displayen vid samtal det namn du har gett ett nummer i din katalog Välj Av. eller På. Klar. 09. Riktnummerinställning Samtalstimer Med Samtalstimer: På. visas samtalstiden i displayen både för utgående och inkommande samtal Välj Av. eller På. Klar. 11. Datum-/tidformat Välj hur du vill att datum och klockan ska visas i displayen Välj ex Format 7 och tryck Klar. 12. Knappljud Välj Av. eller På. om du vill ha knappljud när du trycker på knappsatsen. Klar. 13. Headset-port vid samtal Headset-port ext indik Samtalsindikatorlampa Med Samtalsindikatorlampa: På. blinkar Meddelandeväntarlampan vid nytt inkommande samtal Välj Av. eller På. Klar. 16. Standardsamtalsläge Vid återtagning av väntkopplat samtal kan du välja om headset eller högtaleren ska kopplas in Välj Handsfree vald eller Headset vald. Klar. 17. Visa diagnostik Gruppsamtalkontroll Med Gruppsamtal: På. kan ett samtal som förs i luren samtidigt avlyssnas i högtalaren Välj Av. eller På. Klar. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 18

21 Lägga in nummer / namn i katalogen 1. och tryck Välj. Personlig katalog 2. Ny. och skriv in ett namn med knappsatsens bokstäver *) 3. Nästa. skriv in ett telefonnummer + ev. 0 (00) 4. Klar. 5. *) För att få fram å, ä, ö och specialtecken tryck pil upp på och under siffran ett (1) finns,. ( ) & Upp till 100 nummer/namn kan lagras i katalogen Kopiera nummer till katalogen Kopiera ett inkommande nummer under pågående samtal Katalog. skriv in ett namn 3. Nästa. och redigera ev numret 4. Klar. Kopiera ett nummer från samtalslistan 1. och välj (Samtalslista) eller (Återupp.), tryck Välj. och bläddra till det nummer du vill kopiera Katalog. skriv in ett namn 4. Nästa. och redigera ev numret 5. Klar. 6. Ringa från katalogen 1. och tryck Välj. Personlig katalog 2. Bläddra med upp/ned pilen tills du hittar det namn du vill ringa, om du trycker höger pil visas både nummer och namn i listan, eller leta fram numret du vill ringa med hjälp av bokstäverna på knappsatsen 3. Ring. 4. Om du ringer från en ACD-telefon, vänta tills namnet visas i displayen och tryck Ankn. 5. Har du paus aktiverad, upphävs denna, tryck PAUS. igen efter avslutat samtal Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 19

22 Ändra i katalogen 1. och tryck Välj. Personlig katalog 2. Bläddra med tills du hittar det namn/nummer du vill ändra 3. Ändra. ändra ev. namnet 4. Nästa. ändra ev. telefonnumret 5. Klar. 6. Radera ett nummer / namn i katalogen 1. och tryck Välj. Personlig katalog 2. Bläddra med tills du hittar det namn du vill radera 3. Radera. och tryck Ja. 4. Radera hela katalogen 1. och tryck Välj. Personlig katalog 2. Radlist. och tryck Ja. 3. Kontrollera vilka som har ringt till dig Har du funktionsknapparna Uppr. Inkommande samtalslista och Återupp Utgående samtalslista kan du trycka dessa istället för för att komma å t dina samtalslistor I displayen visas att nytt samtal kommit in 1. och bläddra med till Samt.logg (Samtalslista) 2. Välj. och bläddra med upp/ner pilen genom listan, tryck höger pil först om du vill att både nummer och ev. namn ska visas i listan 3. eller tryck Ring. om du vill ringa ett nummer från listan, ändra ev. numret först och lägg till 0 (00) Upp till 100 nummer/namn kan lagras i samtalslistan Radera ett nummer i inkommande samtalslista 1. och bläddra med till Samt.logg (Samtalslista) 2. Välj. och bläddra med upp/ner pilen tills du hittar det nummer du vill radera 3. Radera. och tryck Ja. 4. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 20

23 Radera hela inkommande samtalslistan 1. och bläddra med till Samt.logg (Samtalslista) 2. Radlist. och tryck Ja. 3. Kontrollera vilka nummer du har ringt Har du funktionsknapparna Uppr. Inkommande samtalslista och Återupp Utgående samtalslista kan du trycka dessa istället för för att komma å t dina samtalslistor 1. och bläddra med till Samt.logg (Återuppr.) 2. Välj. och bläddra med upp/ner pilen genom listan, tryck höger pil först om du vill att både nummer och ev. namn ska visas i listan 3. eller tryck Ring. om du vill ringa ett nummer från listan Upp till 20 nummer/namn kan lagras i återuppringningslistan Radera ett nummer i utgående samtalslista 1. och bläddra med till Samt.logg (Återuppr.) 2. Välj. och bläddra med upp/ner pilen tills du hittar det nummer du vill radera 3. Radera. och tryck Ja. 4. Radera hela utgående samtalslistan 1. och bläddra med till Samt.logg (Återuppr.) 2. Radlist. och tryck Ja. 3. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 21

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006 Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300 Utgåva 1.0, januari 2006 Copyright 2000-2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT190 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:...

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Premium REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Kommunikationplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5)

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5) Handbok för systemtelefoner (GDK version X.5) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP * 0 # INTERNT

Läs mer

Ascotel Office 10 Bruksanvisning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem

Ascotel Office 10 Bruksanvisning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem Ascotel Office 10 Bruksanvisning Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem Funktions- och displayknappar Funktions- och displayknappar 1 2 3 4 5 6 7 Vissa system eller versioner stödjer inte alla funktioner.

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

: Ringa, ändra profil, vidarekoppla med Windows Phone

: Ringa, ändra profil, vidarekoppla med Windows Phone 2015.09.16 : Logga in på Home : Vidarekoppling av samtal, plocka samtal : Samtal väntar på Cisco SPA-telefoner : Växellägen, öppettider : Talsvar : Köer : Ljudhantering : Spela in röstsvar Övriga tjänster

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Användarguide Om denna användarguide Om denna användarguide Denna användarguide

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient Dialect Unified Användarmanual PC-klient Med Dialect Unified PC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega -

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB.

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Användarmanual Vad är WE VoIP? Samsung WE (Wireless Enterprise) VoIP (Voice

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

HANDBOK FÖR LDP 7000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LDP 7000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LDP 7000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se Uno. Användarinstruktion. Uno. En överblick. 08-12010000 Samtal på svarsgrupp 08-120 100 03 Samtal direkt på anknytning 08-12010001 08-12010002 08-12010003 Hänvisning Röstbrevlåda Svarsgrupp fördelar samtal

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång utan smartphone

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång utan smartphone Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång utan smartphone Så här använder du Telia Touchpoint utan smartphone Logga in i svarsgruppen från din telefon Du kan alltid logga in i svarsgruppen genom att

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Användarinstruktion Efftel Bredbandstelefoni för företag Innehållsförteckning 1. Telefonnummer 2. Medflyttning och vidarekoppling 3. Nummerpresentation 4. Spärr för vissa telefonnummer 5. Röstbrevlåda

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Användarmanual MiniVoice Webb

Användarmanual MiniVoice Webb Användarmanual MiniVoice Webb Version 1.1 - Pre Greeting AB minivoice.se Sida 1 av 12 Innehållsförteckning MiniVoice Webb användarmanual Innehåll VÄLKOMMEN!... 3 INLOGGNING - ADMINISTRATION... 4 Inloggning

Läs mer

Samsung DCS BRUKSANVISNING SYSTEMADMINISTRATION

Samsung DCS BRUKSANVISNING SYSTEMADMINISTRATION Samsung DCS BRUKSAN SYSTEMADMINISTRATION INNEHÅLL 2003-01-03 DEL BESKRIVNING OM DEN HÄR BOKEN 1 SPECIALFUNKTIONER 1.1 Nattkoppling 1.2 Automatisk nattkoppling 1.3 Manuell nattkoppling 1.4 Anropa telefonist

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer