Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904"

Transkript

1 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

2 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande samtal i högtalare.. E Elektroniskt lås F Fjärrstyrd vidarekoppling. Förbigång av vidarekoppling Förfrågan under pågående samtal.. G Gruppnummer. Gruppsamtal.... H Hopkoppling av två linjer. Hot Line. Högtalare I Inbrytning på upptagen anknytning.. Inkommande samtal.. K Katalog. Knappljud. Konferens.. Kontonummer. Kontrast i displayen.. Kontrollera vad som finns inlagt på en knapp. L Lagra nummer Larmnummer... Lösenord.. M Meddelande väntar.. Meddelandecenter... Meny... 15, , , , 18 N Namn i displayen. Namnval..... Nattkopplad växel. P Parkering av samtal Passord.. Personsökning.. R Repetera senast ringt nummer. Ringsignal på/av.. Ringsignaler vid ej svar.. S Samtal väntar. Samtalslogg.. Samtalstid i displayen... Sekretess. Snabbtelefongrupp. Språk i displayen..... Svara på annans anknytning.. Svarsgrupp. T Talanrop... Telefonbok... Textmeddelande. U Utgående samtal. V Vidarekoppling / medflyttning - alla samtal... - interna samtal.. - fjärrstyrd. - vid ej svar eller upptaget.. Virtuell telefon. Volymjustering.... Väntkoppling av samtal.... Å Återuppringning av ankn.. Ö Överflyttning av ett pågående samtal , , ,

3 Meridian 3904 Meddelandeväntarlampa Väntkoppling Nedkoppling 1) Funktionsknappar 1) Anknytning 2) Funktionsknappar Kopiera nr till katalogen Quit gå ur menyn Navigeringsknappar Skift-knapp Inkoppling högtalare Inkoppling headset Meny Röstbrevlåda Samtalslogg/katalog Volymjustering Sekretess Textmeddelande 1) Knapparna till höger/vänster om displayen har två funktioner per knapp såsom namnval, extra anknytning, samtalväntar Andra funktionen nås via Skiftknappen 2) Upp till 10 interaktiva funktioner såsom vidarekoppling, överflyttning, parkering. Knapparna ändrar funktion beroende på samtalsläge Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 1

4 M3904 I denna bruksanvisning beskrivs de flesta tjänster och funktioner, förmodligen har du inte tillgång till alla dessa tjänster Med nummer i bruksanvisningen menas både externt- och interntnummer Vid externtnummer tag 0 ( 00 ) före numret Med egen anknytning Ankn menas grön knapp till höger om displayen Högtalaren M3904 har en dubbelriktad högtalarfunktion. Du kan både ringa och besvara samtal utan att lyfta luren. När du vill använda högtalaren för att ringa eller utföra en tjänst trycker du eller en ledig anknytningsknapp. För att avsluta ett samtal i högtalaren trycker du In/urkoppling av samtidig lyssning lur/högtalare Se även sidan 18 tag 07 tryck Välj. På. eller Av. tryck Klar. Headset När du vill använda headset för att ringa eller utföra en tjänst trycker du För att avsluta ett samtal med headset trycker du Programmera headset för standardsamtalsläge Se även sidan 18 tag 16 tryck Välj. Välj headset och tryck Klar. Sekretess Inkoppling av sekretess Urkoppling av sekretess Sekretesslampan blinkar Den du samtalar med hör inte dig Den du samtalar med hör dig igen Volymjustering Du kan använda volymjusteringsknappen för att ändra volymen för ringsignal, summersignal, högtalare, telefonlur och headset Volymen ändras medan du använder respektive funktion. Du ökar/minskar volymen genom att trycka på volymknappen Se även sidan 17 Skiftknappen Funktionsknapparna till vänster/höger om displayen har två funktioner per knapp. Andra funktionen nås via Telefonen vid en anknytningsknapp visar Släckt Tänd Långsamt blinkande Hastigt blinkande Anknytningslinjen är ledig Samtal på gå r på anknytningslinjen Nytt inkommande samtal Väntkopplat samtal Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 2

5 Inkommande samtal Svara med lur Lyft luren Om du trycker / kopplas hög-talaren/headset in Svara med högtalarfunktion Om du lyfter luren kopplas högtalaren bort Svara med headset Om du lyfter luren Svara åt någon annan Svara åt någon annan när ni ingår i en svarsgrupp Avsluta samtal Tag *0* + den ringande telefonens anknytningsnummer. Svar. Lägg på luren eller tryck kopplas headset bort Du talar i telefon, när nytt samtal ringer in Pilen/ telefonen vid linjen för nytt samtal blinkar knappen för nytt samtal ex SamtalVänt. Du har nu förbindelse med samtal nummer två. Ditt första samtal är väntkopplat Avsluta det nya och återta det första samtalet Pendla mellan samtalen Genom att omväxlande trycka någon av knapparna för väntande samtal Ankn. vid den blinkande telefonen Om du inte besvarar det nya samtalet kopplas det ev till ditt svarsställe för obesvarade samtal Direktinslag av inkommande samtal i högtalaren Koppla in direktinslag Dir.inslag. Pilen tänds Ta bort direktinslag Dir.inslag. Pilen försvinner Inkommande samtal till egen anknytning kopplas automatiskt in i högtalaren efter en ringsignal Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 3

6 Utgående samtal Ringa med lur Lyft luren Ringa med högtalarfunktion Ringa med headset Tag numret först innan uppringning Repetera senast ringt nummer Repetera med högtalarfunktion Repetera med headset Avsluta samtal Tag numret. Kontrollera numret i displayen, radera ev. Lyft luren Lägg på luren eller tryck - Internt Tag anknytningsnummer - Externt Tag 0 (alt 00) + externtnummer - Växeln Tag 9 (alt 99) Lyft luren eller tryck / Ankn. Numret rings upp Det senaste numret du ringt, rings upp igen Återuppringning av anknytning som är upptagen / inte svarar Beställa återuppringning Ta bort återuppringning Du talar i telefon när anknytningen du ringt blir ledig Då du hör upptagetton eller då anknytningen inte svarar Återupp. Lägg på luren Avbråte. överfl. Ditt pågående samtal väntkopplas När den uppringda anknytningen blir ledig eller varit i bruk en gång hörs en lång ringsignal Lyft luren och tryck RngSamt. Det önskade anknytningsnumret rings upp Om du inte besvarar återuppringningen annulleras den automatiskt efter ca 30 sek RngSamt. Anknytningen du sökt rings upp Ankn. Du får tillbaka det första samtalet Parkera samtal i luften" Parkera med parkeringsknapp Parkera med kod Återta parkerat samtal från valfri telefon Parkera. Samtalet parkeras på det nummer som visas i displayen överfl. tag *76* Samtalet parkeras på det nummer som visas i displayen Lyft luren och tag parkeringsnumret OK. Anslut. Samtalet återfås Telefonen är ledig för nya inkommande samtal. Ett parkerat samtal som inte besvaras, inom viss, tid ringer tillbaka på din telefon Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 4

7 Överflytta / koppla om ett pågående samtal Överflytta Anknytningen svarar inte eller är upptagen Överflytta utan att invänta svar överfl. Ditt pågående samtal väntkopplas överfl. Ditt pågående samtal väntkopplas Tag numret och invänta svar. Meddela att samtal kommer Ankn. vid den blinkande telefonen Tag numret och tryck Anslut. Anslut. och lägg på luren Lämna besked till det väntande samtalet Lägg på luren Sätta samtal på vänt till upptagen anknytning Överflytta ett samtal till upptagen anknytning överfl. Tag numret Upptagetton hörs HöjPrioritet. Anslut. lägg på luren Ett väntkopplat samtal som inte besvaras Ringer tillbaka på din telefon Ringa ett nytt samtal under pågående samtal, förfrågan Göra förfrågan Pendla mellan samtalen överfl. Ditt pågående samtal väntkopplas Tag det nya numret Byt. Efter avslutad förfrågan, tryck Därefter Ankn. vid den blinkande telefonen I displayen visas vilken part du har kontakt med Om du avslutar det första samtalet och vill få tillbaka det andra, tryck Vntöfly. Du får tillbaka det första samtalet Pendling går ej med telefonist Konferenssamtal för upp till 6 deltagare Konferens Ring den första deltagaren. För nästa deltagare tryck Konf. tag nummer och tryck Anslut. För ytterligare deltagare Konf. tag nummer och tryck Anslut. osv tills. alla deltagare är inkopplade Visa konferensdeltagare Koppla bort konferensdeltagare KonfVisa. Sista deltagarens nummer visas i displayen KonfVisa. tills deltagare som ska kopplas bort visas i displayen KonfVisa. på nytt, nästa deltagare visas i displayen osv Ankn. konferensdeltagaren är bortkopplad Vid upptaget eller inget svar: och Ankn. vid den blinkande telefonen Du får tillbaka det ursprungliga samtalet Antal externa och interna deltagare visas på nytt i displayen Antal externa och interna deltagare visas på nytt i displayen Under pågående konferens visas antal externa och interna konferensdeltagare i displayen Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 5

8 Ta bort vidarekoppling Kontrollera vilket nummer du vidarekopplat till Vidarekoppla till det nummer du senast kopplade till KontrFW. KontrFW. Vidarek. Vidarekoppla / medflytta inkommande samtal Vidarekoppla Vidarek. Radera ev. gammalt nummer och tag nummer till svarsställe AvbVdk. Numret visas i displayen Klar. Det går att ringa från telefonen fast den är vidarekopplad Klar. Avsluta. Vidarekoppla / medflytta från valfri telefon, fjärrstyrd Fjärrstyrd vidarekoppling Ta bort fjärrstyrd vidarekoppling ACD-telefon går ej att fjärrstyra Lyft luren på valfri telefon. Tag *22* Tag lösenord Lyft luren på valfri telefon. Tag #22* Tag lösenord Tag det anknytningsnummer som ska vidarekopplas Kvitteringston hörs. Tag vidarekopplat anknytningsnummer. Kvitteringston hörs Vidarekoppla / medflytta enbart interna samtal Vidarekoppling av interna samtal Ta bort vidarekoppling av interna samtal Vidarekoppla interna samtal till det nummer du senast kopplade till vdkintern. Tag numret till passningstället vdkintern. vdkintern. vdkintern. Pilen tänds Pilen försvinner vdkintern. Pilen tänds Tag nummer till svarsställe. Avsluta med #. Kvitteringston hörs Vidarekopplingen är nu borttagen Externa samtal kopplas fram Förbigång, ringa "igenom" en vidarekoppling En anknytning är vidarekopplad. Du vill ringa igenom vidarekopplingen Lyft luren (Om du vill koppla om ett samtal tryck överfl. ) Du behöver ej förbigångskod om du är passningsställe Tag *60* + önskat anknytningsnummer Numret rings upp ( Anslut. och lägg på luren) Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 6

9 Meddelande väntar Meddelandeväntarlampan lyser när ett nytt meddelande finns i brevlådan Lyft luren och tryck För brevlådesystem Meridian Mail Tag # + passord # (defaultpassord = ankn.nr #) För brevlådesystem VIP 2000 Tag personlig kod # (defaultkod = 1234#) Väntkoppla samtal Väntkoppla Telefonen vid Väntkoppla för att besvara ett nytt samtal på annan linje Avsluta nytt samtal och återta väntkopplat samtal Pendla mellan samtalen knapp där nytt samtal kommit in Genom att omväxlande trycka någon av knapparna för väntande samtal ankn.knappen blinkar Det första samtalet väntkopplas Ankn. vid den blinkande telefonen Hopkoppling av två linjer på samma telefon Hopkoppling Under ett pågående samtal. Konf. knapp där samtal är väntkopplat eller där nytt samtal kommer in Anslut. Telefonen vid Ankn. för det första samtalet blinkar Lägg på luren. Linjerna är hopkopplade och din telefon är ledig Lösenord / passord för fjärrstyrd vidarekoppling, elektroniskt lås etc Ändra lösenord Se även sid 21 Lyft luren och tag *24* + nuvarande lösenord Kvitteringston hörs. Default är lösenordet oftast = 2222 Tag nytt lösenord, kvitteringston hörs. Tag nytt lösenord igen, kvitteringston hörs Lägg på luren Lösenordet är nu ändrat Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 7

10 Ändra antal ringsignaler för vidarekoppling vid ej svar Programmering av antal ringsignaler med kod Programmering av antal ringsignaler med knapp Lyft luren, tag *26* ton hörs Tag lösenord. AnvOmkVal. Tag lösenord. *) val 0 kan t ex betyda 4 ringsignaler Tag 5 + önskat val 0-2. *) lägg på luren Tag 5 + önskat val 0-2. *) AnvOmkVal. Tre olika alternativ för antal ringsignaler finns 0, 1 och 2 *) Ändra svarsställe för vidarekoppling vid ej svar eller upptaget Programmera om svarsställe med kod Programmera om olika svarsställen för interna och externa samtal med kod Lyft luren. Tag *26* Ton hörs. Tag lösenord Lyft luren. Tag *26* Ton hörs. Tag lösenord Avsluta programmering med kod Lägg på luren Programmera om AnvOmk. svarsställe med Tag lösenord. knapp Tidsstyrt svarsställe går ej att ändra Ringsignal på / av Omkoppling av ringsignal ÄndraSignal. den anknytningsknapp du vill ändra inställning på Tag 1 + svarsställets nummer 2 + svarsställets nummer. Tag 1 + svarsställets nummer Tag 2 + svarsställets nummer. Tag 3 + svarsställets nummer Tag 4 + svarsställets nummer Se ovan. Telefonen vid Ankn. blinkar när ringsignalen är på och är tänd när ringsignalen är avstängd 1 = svarställe för obesvarade samtal 2 = svarsställe för samtal till upptagen anknytning 1 = svarställe för obesvarade interna samtal 2 = svarsställe för interna samtal till upptagen anknytning 3 = svarställe för obesvarade externa samtal 4 = svarsställe, för externa samtal till upptagen anknytning AnvOmk. Ankn. igen. Inställningen ändras. ÄndraSignal. Pilarna försvinner Fördröjd ringsignal Anknytningsknappar kan vara programmerade så att ringsignalen kommer automatiskt efter sek. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 8

11 Ringa med namnval Programmera nummer Programmera namn Se även sid 17 Namnval. där du vill lagra ett nummer Ringa med namnval Lyft luren. Välj ändra funktionsknappbet Tag nummer som du vill lagra. på den valda namnvalsknappen igen. namnvalsknappen och skriv in ett namn önskad namnvalsknapp Numret är nu lagrat på denna knapp tills du programmerar ett nytt nummer Klar. Det lagrade numret rings upp Lagra nummer Lagra ett nummer du ringt Lagra ett valfritt nummer Ringa lagrat nummer Under pågående samtal Lagra nr. Lagra nr. Tag nummer som du vill lagra Pilen tänds kortvarigt för att sedan försvinna Lagra nr. Numret är nu lagrat på denna knapp tills du lagrar ett nytt nummer Lyft luren Lagra nr. Det lagrade numret rings upp Kontrollera vad som finns inlagt på en funktionsknapp Kontrollera Visa. en funktionsknapp ex Namnval. I displayen visas vad som finns programmerat Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 9

12 Hotline Hot Line Hotline. Det förutbestämda numret rings upp Besvara Hot Line Hotline. Ev kopplas samtalet automatiskt in i högtalaren efter en kort ringsignal Talanrop Talanrop Talanrop. Förutbestämd anknytning rings upp Besvara talanrop Telefonen vid Ankn. tänds och en kort rington hörs Samtalet kopplas automatiskt in i högtalaren Telefonen vid Hotline. blinkar ev. vid obesvarat samtal Samtalet kopplas automatiskt in i mottagarens högtalare Larmnummer Ringa larmnumret Lyft luren Kopplingston hörs Om du inte tar någon siffra, rings larmnumret automatiskt upp (efter ca 6 sek) Larmnumret programmeras centralt Snabbtelefongrupp Ringa snabbsamtal InternKomm. Pilen tänds Besvara snabbsamtal Besvara snabbsamtal vid pågående samtal på annan linje InternKomm. Pilen tänds Du hör summersignal i högtalaren och telefonen vid InternKomm. blinkar Tag snabbnumret till den du vill tala med i snabbtelefongruppen InternKomm. Pilen tänds Det en- eller två siffriga snabbnumret rings upp. Ev kopplas samtalet automatiskt in i högtalaren efter en kort ringsignal Du har nu talkontakt med den inringande. Det första samtalet väntkopplas. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 10

13 Gå med / ur gruppnummer när egen anknytning är medlem i gruppnumret Gå med i gruppnummer med gruppnrknapp Gå ur gruppnummer med gruppnrknapp Gå med i gruppnummer med kod Gå ur grupp- G psökavakt. Pilen försvinner. G psökavakt. Pilen tänds Din anknytning tas med i gruppen. Din anknytning tas ur gruppen Lyft luren. Tag *48* Lägg på luren Din anknytning tas med i gruppen Lyft luren. Tag #48* Din anknytning tas ur nummer med kod Lägg på luren gruppen Gå med i gruppnummer Lyft luren. Tag *48* Kvitteringston hörs. Tar du endast *48* när du och anropsnumret till Lägg på luren tas du med i samtliga ingår i fler gruppnummer den grupp du vill grupper medverka i Gå ur gruppnummer Lyft luren. Tag #48* Kvitteringston hörs. Tar du endast #48* när du och anropsnumret till Lägg på luren tas du ur samtliga ingår i fler gruppnummer den grupp du vill gå gruppnummer ur Ev. tas du automatiskt ur gruppnumret när du vidarekopplar eller hänvisar din anknytning Gruppsamtal konferens med upp till 6 alt 20 förprogrammerade anknytningsdeltagare Ringa upp gruppen Gruppsamt. eller tag numret till gruppen. Anknytningarna Pilen vid Gruppsamt. blinkar tills alla gruppmedlemmar När alla svarat är pilen vid Gruppsamt. tänd rings upp automatiskt svarat Om en gruppmedlem är upptagen hör han två korta tonstötar i högtalaren. När pågående samtal avslutas blir han automatiskt uppringd. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 11

14 Ringa med behörighetskod på spärrade telefoner Ringa samtal från spärrade telefoner Lyft luren Tag *73* + behörighetskod Låsa telefonen för utgående samtal, elektroniskt lås Låsa telefonen Öppna låset Lyft luren. Tag *33* + lösenord Kvitteringston hörs. Lägg på luren. Lyft luren. Kvitteringston hörs. Tag #33* + lösenord Lägg på luren. Tag nummer Telefonen är spärrad för utgående samtal Fjärrstyra elektroniskt lå s Låsa telefonen från valfri telefon Öppna låset från valfri telefon Lyft luren. Tag *33* + lösenord + anknytnings nummer för den telefon som ska låsas Lyft luren. Tag #33* + lösenord + anknytnings nummer för den telefon som ska öppnas Kvitteringston hörs. Lägg på luren Kvitteringston hörs. Lägg på luren Telefonen är spärrad för utgående samtal Debitera samtal på kontonummer Registrera innan du ringer ett samtal med kontoknapp Registrera under ett pågående samtal med kontoknapp Registrera innan du ringer ett samtal med kod Lyft luren. Konto. Under pågående samtal. Fler. tryck Deb. Lyft luren. Tag *46* Tag kontonumret. Tag önskat nummer Konto. tag kontonumret. Tag kontonumret. Tag önskat nummer. Ditt samtal debiteras på valt kontonummer Registrera under ett pågående samtal med kod Under pågående samtal. överfl. + *46* det pågående samtalet väntkopplas Tag kontonumret. på Ankn. för det vänkopplade samtalet Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 12

15 Logga in en virtuell telefon Logga in Lyft luren tag *27 + lösenord Logga ut Lyft luren tag #27# Programmera eget namn Programmera Lyft luren. Tag *79* Tag passord + # Tag 1:a bokstaven i förnamnet + #, nästa bokstav i förnamnet + # osv. Avsluta med en extra # Textmeddelande Skriva in text Avbeställa textvisning knappen med PC symbol, tryck Välj. tryck ändra. skriv din text, tryck Klar. knappen med PC symbol, tryck Välj. tryck Av. Inbrytning på upptagen ankn Inbrytning Du ringer en upptagen anknytning. Tag den virtuella telefonens anknytningsnummer Tag 1:a bokstaven i efternamnet + # nästa bokstav i efternamnet + # osv. Avsluta med en extra # OK visas i displayen På. om du vill aktivera texten. Avsluta med Avsluta med Prioritera. Du kommer in på pågående samtal Du måste logga in på en M3904 telefon som är programmerad som mottagartelefon När du ringer en anknytning visas ditt namn i mottagarens display När någon annan M3903/M3904 ringer din anknytning visas texten i deras display Alla tre kan nu tala samtidigt Varningston hörs Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 13

16 Personsökning Anropa personsökare Anropa personsökare efter uppringning av anknytning Svara på sökning Vidarekoppla till din sökare Lyft luren. Tag *81* Du hör en rington Du ringer en anknytning som är upptagen eller inte svarar Du har mottagit ett personsökaranrop Vidarek. Radera ev gammalt nummer och tag *81* Tag anknytningsnumret till personen du vill söka. Tag 6. Lyft luren på valfri telefon och tag *82* + eget anknytningsnummer Klar. Ditt anknytningsnummer visas i personsökarens display Ditt anknytningsnummer visas i personsökarens display Du får kontakt med den som sökt dig Nattkopplad växel Du kan ringa och besvara inkommande samtal direkt till din anknytning som vanligt Svara på växelnumret med nattsvarskod Svara på växelnumret på bestämd telefon utan kod En klocka ringer och ger besked om inkommande samtal Endast en eller flera förutbestämda telefoner ringer Lyft luren på valfri telefon. Tag *83# Inkommande samtal måste besvaras i någon av dessa telefoner Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 14

17 Inloggning till ACD-kö Logga in Logga in med ID-nummer ID-nr = inloggningsnummer Lyft luren. ACD. två gånger Lyft luren. ACD. tag ID-nr tryck ACD. Du är inloggad Du är inloggad er du ACD. en gång är du inloggad, men pauskopplad Urloggning Logga ut från ACD UpptmrkTfn. två gånger Du är urloggad. Displayen visar URLOGGAD Om du trycker UpptmrkTfn. en gång är du urloggad men de som ringer din ankn. får upptaget Paus Ta paus för efterarbete Upphäva paus PAUS. pilen tänds PAUS. pilen försvinner PAUS visas i displayen Obs! Om du trycker PAUS under ett pågående samtal bryts samtalet Köinformation Pilen vid VisaKö. - tänds vid några samtal i kön - blinkar långsamt vid några fler samtal i kön - blinkar snabbt vid många samtal i kön Visa information i displayen VisaKö. Hur pilen ska blinka är valbart per ACD-kö 1:a fältet = antal samtal i egen kö 2:a fältet = antal inloggade operatörer 3:e fältet = längsta väntetid i kön 4:e fältet = antal samtal i kö från annan ACD-grupp Operatörsinformation Visa information i displayen VisaOp. 1:a fältet = antal operatörer i ACD-samtal + Paus 2:a fältet = antal lediga och inloggade operatörer 3:e fältet = antal operatörer upptagna av ankn.samtal 4:e fältet = antal urloggade operatörer Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 15

18 Dag / nattkoppla ACD-kön Nattkoppla med övergångsmod Nattserv. + 8 Pilen blinkar vid Nattserv. så länge samtal väntar i kö Nattkoppla direkt Nattserv. + 6 Pilen vid Nattserv. är tänd. Dagkoppla Nattserv. + 3 Pilen vid Nattserv. försvinner ACD-gruppen blir automatiskt nattkopplad när alla operatörer är urloggade Samtal som står i kö kopplas fram. Nya samtal styrs om till nattkopplingsstället Samtal styrs om till nattkopplingsstället Omstyra ACD-samtal Aktivera omstyrning Datadflöde. pilen blinkar När ACD-kön överskrider en viss kölängd kopplas nya samtal till passningsnumret Ta bort omstyrning Datadflöde. pilen släcks Det går även att få automatisk overflow till andra ACD-grupper Meddelandecenter / passningscentral Besvara ett samtal till vidarekopplad anknytning Anknytning som har ett meddelande ringer Tända Meddelande väntarlampan på en anknytning Släcka Meddelandeväntarlampan på en anknytning Lyft luren. Pilen vid IndMed. tänds Lämna besked om frånvaro och ta emot ev meddelande till anknytningen Lämna meddelandet. AvbrMedd. Pilen slocknar. IndMed. Pilen försvinner. AvbrMedd. Pilen försvinner. Det förutbestämda passningsnumret kan vara ett internt eller ett externt nummer IndMed. Pilen försvinner Meddelandeväntarlampan tänds på aktuell anknytning Meddelande väntarlampan slocknar på aktuell anknytning Lyft luren. Pilen vid AvbrMedd. blinkar. IndMed. Pilen tänds Tag anknytningsnumret AvbrMedd. Pilen tänds. Tag anknytningsnumret Meddelandeväntarlampan tänds på aktuell anknytning Meddelande väntarlampan slocknar på aktuell anknytning Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 16

19 Meny Programmera När du trycker sätts displayen i programmeringsläge och du kan programmera ett flertal olika funktioner. Bläddra med eller tag siffra enl. nedan, till önskad funktion. Välj. När du åter trycker eller lämnar du programmeringsläget 01. Språk Bläddra till önskat språk, tryck Välj. Klar. 02. Ändra funktionsknappbet - Återställ alla knappar - Återställ en knappbet Välj Ändra funktionsknappbet tryck den funktionsknapp du vill ändra namn på ex Namnval. tryck ev. för andra raden av knappar. Radera den gamla texten och skriv ny med knappsatsens bokstäver. Klar. Om du vill återställa alla knappars text Välj Återställ alla knappbet, tryck Ja. Klar. Om du vill återställa en knapps text Välj Återställ en knappbet, tryck den funktionsknapp du vill återställa. Klar. 03. Kontrast på Display Sänk. eller Höj. Klar. 04. Volumjustering - Ringsignal - Summer - Högtalare - Lyssna i lur - Lyssna i högtalare - Lyssna i headset - Tala i headset - Headsetåterhörning Välj. för respektive alternativ Inkommande ringsignal Inkommande summerton vid användning av headset eller när du talar i telefon och nytt samtal ringer in --- Inkommande ljud i telefonlur Inkommande ljud i högtalare Inkommande ljud i headset Utgående ljud med headset --- Sänk. eller Höj. Klar. 05. Ringsignals typ Välj en ringsignaltyp (1 8), tryck ev. Lyssna. Klar. 06. Altern. för samtalslogg upp till 100 nummer kan lagras - Logga alla samtal - Logga obesvarade samtal Med Indikat f samt: På. eller Av. kan du välja om du vill att antal nya samtal ska visas i displayen Välj först På. om du vill ha visning i display och därefter: Om både besvarade och obesvarade samtal ska visas Om endast obesvarade samtal ska visas Klar. 07. Aktiv knappsats Med aktiv knappsats På. får du kopplingston så fort du tar en siffra på knappsatsen Välj Av. eller På. Klar. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 17

20 Meny 08. Matcha nummer med namn Med Matcha nr med namn: På. visas i displayen vid samtal det namn du har gett ett nummer i din katalog Välj Av. eller På. Klar. 09. Riktnummerinställning Samtalstimer Med Samtalstimer: På. visas samtalstiden i displayen både för utgående och inkommande samtal Välj Av. eller På. Klar. 11. Datum-/tidformat Välj hur du vill att datum och klockan ska visas i displayen Välj ex Format 7 och tryck Klar. 12. Knappljud Välj Av. eller På. om du vill ha knappljud när du trycker på knappsatsen. Klar. 13. Headset-port vid samtal Headset-port ext indik Samtalsindikatorlampa Med Samtalsindikatorlampa: På. blinkar Meddelandeväntarlampan vid nytt inkommande samtal Välj Av. eller På. Klar. 16. Standardsamtalsläge Vid återtagning av väntkopplat samtal kan du välja om headset eller högtaleren ska kopplas in Välj Handsfree vald eller Headset vald. Klar. 17. Visa diagnostik Gruppsamtalkontroll Med Gruppsamtal: På. kan ett samtal som förs i luren samtidigt avlyssnas i högtalaren Välj Av. eller På. Klar. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 18

21 Lägga in nummer / namn i katalogen 1. och tryck Välj. Personlig katalog 2. Ny. och skriv in ett namn med knappsatsens bokstäver *) 3. Nästa. skriv in ett telefonnummer + ev. 0 (00) 4. Klar. 5. *) För att få fram å, ä, ö och specialtecken tryck pil upp på och under siffran ett (1) finns,. ( ) & Upp till 100 nummer/namn kan lagras i katalogen Kopiera nummer till katalogen Kopiera ett inkommande nummer under pågående samtal Katalog. skriv in ett namn 3. Nästa. och redigera ev numret 4. Klar. Kopiera ett nummer från samtalslistan 1. och välj (Samtalslista) eller (Återupp.), tryck Välj. och bläddra till det nummer du vill kopiera Katalog. skriv in ett namn 4. Nästa. och redigera ev numret 5. Klar. 6. Ringa från katalogen 1. och tryck Välj. Personlig katalog 2. Bläddra med upp/ned pilen tills du hittar det namn du vill ringa, om du trycker höger pil visas både nummer och namn i listan, eller leta fram numret du vill ringa med hjälp av bokstäverna på knappsatsen 3. Ring. 4. Om du ringer från en ACD-telefon, vänta tills namnet visas i displayen och tryck Ankn. 5. Har du paus aktiverad, upphävs denna, tryck PAUS. igen efter avslutat samtal Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 19

22 Ändra i katalogen 1. och tryck Välj. Personlig katalog 2. Bläddra med tills du hittar det namn/nummer du vill ändra 3. Ändra. ändra ev. namnet 4. Nästa. ändra ev. telefonnumret 5. Klar. 6. Radera ett nummer / namn i katalogen 1. och tryck Välj. Personlig katalog 2. Bläddra med tills du hittar det namn du vill radera 3. Radera. och tryck Ja. 4. Radera hela katalogen 1. och tryck Välj. Personlig katalog 2. Radlist. och tryck Ja. 3. Kontrollera vilka som har ringt till dig Har du funktionsknapparna Uppr. Inkommande samtalslista och Återupp Utgående samtalslista kan du trycka dessa istället för för att komma å t dina samtalslistor I displayen visas att nytt samtal kommit in 1. och bläddra med till Samt.logg (Samtalslista) 2. Välj. och bläddra med upp/ner pilen genom listan, tryck höger pil först om du vill att både nummer och ev. namn ska visas i listan 3. eller tryck Ring. om du vill ringa ett nummer från listan, ändra ev. numret först och lägg till 0 (00) Upp till 100 nummer/namn kan lagras i samtalslistan Radera ett nummer i inkommande samtalslista 1. och bläddra med till Samt.logg (Samtalslista) 2. Välj. och bläddra med upp/ner pilen tills du hittar det nummer du vill radera 3. Radera. och tryck Ja. 4. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 20

23 Radera hela inkommande samtalslistan 1. och bläddra med till Samt.logg (Samtalslista) 2. Radlist. och tryck Ja. 3. Kontrollera vilka nummer du har ringt Har du funktionsknapparna Uppr. Inkommande samtalslista och Återupp Utgående samtalslista kan du trycka dessa istället för för att komma å t dina samtalslistor 1. och bläddra med till Samt.logg (Återuppr.) 2. Välj. och bläddra med upp/ner pilen genom listan, tryck höger pil först om du vill att både nummer och ev. namn ska visas i listan 3. eller tryck Ring. om du vill ringa ett nummer från listan Upp till 20 nummer/namn kan lagras i återuppringningslistan Radera ett nummer i utgående samtalslista 1. och bläddra med till Samt.logg (Återuppr.) 2. Välj. och bläddra med upp/ner pilen tills du hittar det nummer du vill radera 3. Radera. och tryck Ja. 4. Radera hela utgående samtalslistan 1. och bläddra med till Samt.logg (Återuppr.) 2. Radlist. och tryck Ja. 3. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3904-anvisning 21

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod..... Bild på M3903 D Datum och klocka i displayen... Direktinslag av inkommande samtal i högtalare......

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Handhavendeinstruktion

Handhavendeinstruktion Handhavendeinstruktion Samsung systemtelefoner DCS 24B Comfort DCS 12B Business DCS 6B Speaker Systemtelefon DCS 24 B COMFORT Systemtelefon DCS 12B BUSINESS Systemtelefon DCS 6 B STANDARD Extra knapptillsats

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT292 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

Användarmanual Softphone

Användarmanual Softphone Användarmanual Softphone Innehållsförteckning 1 Introduktion...4 2 Komma igång...5 2.1 Logga in... 5 2.2 Ändra lösenord... 5 2.3 Ändra mailadress... 5 2.4 Byta användarnamn... 5 2.5 Ändra språk...6 2.6

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office SIP-baserad IP-telefon för Ericsson MX-ONE och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics >

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Telia Centrex Kunddataändring Web. Handbok 2011-12-06 5/1553 FAHA 201 169/04 R3

Telia Centrex Kunddataändring Web. Handbok 2011-12-06 5/1553 FAHA 201 169/04 R3 Telia Centrex Kunddataändring Web Handbok 2011-12-06 5/1553 FAHA 201 169/04 R3 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 1. KUNDERBJUDANDE... 3 2. TJÄNSTER... 3 3. DOKUMENTETS UTFORMNING... 3 4. GRÄNSSNITTETS UTFORMNING...

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Samsung OfficeServ 7000 Handbok

Samsung OfficeServ 7000 Handbok Samsung OfficeServ 7000 Handbok 2014-09-17 1 INTRODUKTION Allmänt Samtalsindikeringar A 1 Högtalartelefon A 2 Volymkontrollen A 3 Systemtoner A 4 EXTERNA SAMTAL Ringa ett externt samtal B 1 Besvara ett.

Läs mer