Business Communications Manager Telefonfunktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business Communications Manager Telefonfunktioner"

Transkript

1 Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P Utgåva 02

2

3 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series står det Feature (Funktion) eller Fx. På IP-telefoner står det Feature (Funktion) ovanför displayknappen längst upp till vänster när funktioner är tillgängliga. I den här handboken används FUNKTION för att ange när du ska trycka på funktionsknappen innan du knappar in en funktionskod. Tabellen nedan visar vilka knappar du ska använda för olika typer av telefoner från Nortel Networks när du vill använda funktioner. Se varje användarhandbok för specifik information om varje typ av telefon. Knapp T7000, T7100, T7208, T7316 Funktion M7100, M7208, M7310, M7324 M7000, M7100N, M7208N, M7310N, M7324N Handsfree Mikrofon Parkera Lägg på (7208/7316) (7208/7316) (T7000) (M7000) Svara Telefoner med linjeknappar: Tryck på linjeknappen och lyft på telefonluren. Telefoner utan knappar: Lyft telefonluren. I den här handboken används följande benämningar för att ange varje typ av konfigurationsknapp: FUNKTION anger att du ska trycka på funktionsknappen. PARKERA anger att du ska trycka på Parkera-knappen (Hold). LÄGG PÅ anger att du ska trycka på Lägg på-knappen (Rls). Telefonfunktioner Återuppring sparat Återuppringning FUNKTION 67 Sparar ett nummer för senare återuppringning. Du sparar numret genom att ange koden under pågående uppringning. Du gör sedan en återuppringning vid ett senare tillfälle genom att ange koden igen. FUNKTION 5 Automatisk återuppringning av det externa telefonnummer som använts senast. Sid. 3

4 Ej snabbtelefon Flytta linjeknappar Justera kontrasten Återuppringning Bakgrundsmusik Grupplyssning Gruppnummer Knappförfrågan Konferens FUNKTION 2 Avbryt FUNKTION #2 Övervaka en upptagen eller obesvarad telefon eller en upptagen linjegrupp i systemet. Funktionen Återuppringning signalerar när telefonen eller linjegruppen blir tillgänglig igen. FUNKTION 86 Avbryt FUNKTION #86 Lyssna på musik (levereras av ditt företag) i telefonens högtalare när du inte talar i telefonen. FUNKTION 88 Avbryt FUNKTION #88 Gör så att telefonen inte kan ta emot röstsamtal. Stör ej (FUNKTION 85) gör också att telefonen inte tar emot röstsamtal. FUNKTION *81 Ändra position för linjeknappar eller knappar för att söka efter grupper. 1. Tryck på FUNKTION * Tryck på den linjeknapp som du vill flytta. 3. Tryck på den knapp som du vill flytta linjen till. 4. Tryck på LÄGG PÅ. De två knapparna byts ut. 5. Uppdatera knappetikettremsan på telefonen. Linjeknappar kan inte bytas ut med internkom-, svars- eller handsfree -knappar. FUNKTION 802 Avbryt FUNKTION #802 Använd både telefonluren och högtalaren under ett samtal. För att undvika rundgång ska du hålla telefonluren ifrån högtalaren under samtalet och trycka på LÄGG PÅ för att lägga på. Obs! Denna funktion fungerar inte med IP-baserade telefoner. FUNKTION 64 Ett antal telefoner kan dela på flera linjer med hjälp av ett gruppnummer. 1. Tryck på FUNKTION 64 eller en internkom-knapp. 2. Ange en kod för gruppnumret. (Kontakta din systemadministratör för att få en lista.) FUNKTION *7 plus ett nummer mellan 1 och 9 Justera kontrasten på displayen. Tryck på PARKERA för att ställa in ditt val. FUNKTION *0 Kontrollera vad som är programmerat på knapparna. Använd när du ger namn på knappar. FUNKTION 3 Upprätta ett konferenssamtal mellan dig själv och två andra parter. 1. Ring eller svara på det första samtalet. 2. Parkera det första samtalet. 3. Ring eller svara på det andra samtalet. 4. När det andra samtalet är kopplat trycker du på FUNKTION Tryck på linje- eller internkom-knappen för det första parkerade samtalet (inte nödvändigt på T7100/M7100-telefoner). 6. Tryck på LÄGG PÅ för att avsluta konferenssamtalet. Sid. 4

5 Koppling Kör/Stopp Kortnummer När du vill ta bort dig själv permanent från ett konferenssamtal (oövervakad konferens): Tryck på FUNKTION 70. De andra två parterna är fortfarande kopplade. (Denna funktion kanske inte kan hanteras på alla externa linjer. Kontakta din systemadministratör.) Parkera ett konferenssamtal: Tryck på PARKERA. De andra två parterna kan fortfarande tala med varandra. Dela upp en konferens: Tryck på linje- eller internkom-knappen för en av parterna för att ha ett privat samtal medan den tredje parten parkeras. När du vill återuppta konferensen trycker du på FUNKTION 3. COS-lösenord får du av din systemadministratör för att ändra din tjänsteklass. Koppla från en av parterna: Tryck på linje- eller internkom-knappen för den av parterna som du vill koppla från och tryck sedan på LÄGG PÅ. Tryck på linje eller internkom-knappen för den kvarvarande parten för att återuppta konversationen. Oberoende parkering av två samtal: Tryck på linje- eller internkom-knappen för första parten och tryck sedan på PARKERA. Det andra samtalet parkeras automatiskt. När du vill fortsätta konferensen. återupptar du en av de parkerade parterna, trycker på FUNKTION 3 och återupptar sedan det andra parkerade samtalet. FUNKTION 70 Koppla ett samtal till en annan telefon i systemet eller till en extern telefon. Du kanske inte kan koppla ett samtal på en extern linje till en extern telefon, beroende på linjens egenskaper. 1. Ringa eller svara på ett samtal. 2. Tryck på FUNKTION Ring upp den person som du vill koppla samtalet till. 4. Dröj kvar på linjen om du vill tala med personen först. 5. Tryck på LÄGG PÅ för att slutföra kopplingen. Om du kopplar ett externt samtal till en intern anknytning eller en nätanknytning som är upptagen eller om samtalet inte besvaras inom några ringsignaler kommer samtalet automatiskt tillbaka till dig. FUNKTION *9 Lagra flera snabbnummer eller fler än en funktionskod för extern kopplingston på en minnesknapp genom att lägga in en brytpunkt fl mellan nummer eller koder. Första trycket på knappen ringer upp det första numret eller koden och nästa tryck ringer upp nästa nummer eller kod. Du kan programmera upp till fyra nummer eller koder avgränsade med brytpunkter. FUNKTION 0 Slå ett externt telefonnummer med en tvåsiffrig kod. Det finns två typer av kortnummer: systemkortnummer (01 till 70) och personliga kortnummer (71 till 94). Systemkortnummer kan användas från alla displaytelefoner i systemet. De tilldelas av din systemadministratör. Sid. 5

6 Långa toner Lösenord för tjänsteklass Meddelanden Omdirigera linje Parkera Personliga kortnummer används bara på din telefon. Ringa ett samtal med ett kortnummer: 1. Tryck på FUNKTION Ange den tvåsiffriga koden för numret (01 till 70 för systemkortnummer, 71 till 94 för personliga kortnummer). Programmera personliga kortnummer: 1. Tryck på FUNKTION *4. 2. Ange en tvåsiffrig kod från 71 till Ange en extern linje genom att trycka på en linjeknapp, en gruppknapp eller internkom-knappen. Om du inte väljer en extern linje väljs en automatiskt för samtalet. 4. Knappa in telefonnumret som du vill programmera (upp till 24 siffror). 5. Tryck på PARKERA. 6. Spara koden och numret du nyss har programmerat. Du kan inte programmera personliga kortnummer medan någon programmerar systemet. FUNKTION 808 En ton hörs så länge du håller ner en knapp. Detta används vid kommunikation med olika enheter som exempelvis faxar eller telefonsvarare. Långa toner gäller bara för aktuellt samtal. FUNKTION 68 plus COS-lösenord Ändra uppringningsfilter på en linje eller telefon eller få extern åtkomst till systemet. Uppringningsfilter avgör vilka nummer du kan ringa. COS-lösenord får du av din systemadministratör för att ändra din tjänsteklass. FUNKTION 1 Avbryt FUNKTION #1 Skicka ett meddelande till en annan telefon i systemet. Visa och svara på meddelanden: 1. Tryck på FUNKTION Tryck på * och # för att visa en meddelandelista. 3. Tryck på 0 för att ringa upp den person som lämnade meddelandet. Radera ett meddelande: 1. Tryck på PARKERA medan du visar ett meddelande. FUNKTION 84 Avbryt FUNKTION #84 Koppla samtal som kommer på en extern linje till en annan telefon utanför systemet. (Denna funktion kanske inte kan hanteras på alla externa linjer. Kontakta din systemadministratör.) Denna funktion är inte tillgänglig på T7100/ M7100-telefoner. PARKERA Avbryt ett samtal tillfälligt. När du vill återuppta ett parkerat samtal trycker du på motsvarande linjeknapp. (Tryck på PARKERA om du har en T7100/M7100-telefon.) Privat parkering FUNKTION 79 eller FUNKTION/PARKERA Du kan tillfälligt parkera ett samtal så att det inte kan tas upp av någon annan telefon. Sid. 6

7 Parkering Paus Personsökning Prioritetssamtal Ringsignal Ringvolym R-knapp Automatisk parkering: FUNKTION 73 (för att aktivera/inaktivera) Ställ in telefonen att automatiskt parkera ett samtal när du tar upp ett annat samtal, eller stoppa telefonen från att göra det. Funktionen är aktiverad somstandard. Obs! Funktionen måste vara aktiverad på telefoner som har SWCA-knappar. FUNKTION 74 Parkera ett samtal så att det kan övertas på en annan telefon i systemet. I displayen visas en tresiffrig hämtningskod. Hämta ett parkerat samtal: tryck på en internkom-knapp och knappa in hämtningskoden. På T7100/M7100-telefoner lyfter du bara på luren och anger koden. FUNKTION 78 Programmera in en extern uppringningssekvens att infoga en fördröjning på 1.5 sekund. Pulsval: * infogar också en fördröjning på 1.5 sekund. FUNKTION 60 och kod (1 till 3) och zon (0 till 6) Sök en person med hjälp av de interna (kod 1) eller externa (kod 2) högtalarna eller båda (kod 3). Med zon 0 görs en sökning i alla zoner. Sökningar är programmerade att avbrytas efter en viss tid som anges av din systemadministratör. Intern sökning FUNKTION 61 och zon (0 till 6) Gör en sökning till alla, eller till en viss grupp med telefoner, via telefonens högtalare. Med zon 0 görs en sökning i alla zoner. Extern sökning FUNKTION 62 Gör en sökning via ett externt högtalarsystem. Intern och extern sökning FUNKTION 63 och zon (0 till 6) Gör en sökning med både telefonens högtalare och ett externt högtalarsystem. Med zon 0 görs en sökning i alla zoner. FUNKTION 69 Avbryt en person som talar i telefon. En person som redan talar i telefon kan trycka på FUNKTION 85 (Stör ej) för att spärra prioritetssamtal. FUNKTION *6 Välj en ringsignal så att du kan skilja på din telefon och andra telefoner i närheten. 1. Tryck på FUNKTION *6. 2. Ange ett nummer för ringsignalen (1 till 4). 3. Tryck på PARKERA. FUNKTION *80 Gör att telefonen ringer så att du kan justera volymen. Du kan också justera volymen när telefonen ringer på riktigt. FUNKTION 71 Skapa en R-knappsignal för att komma åt en växel. Sid. 7

8 Samtal i kö Sekretess Servicescheman Snabbtelefon Spärra namn och nummer Språk Statisk tidpunkt och statiskt datum FUNKTION 801 Svara på nästa samtal. Om du har fler än ett samtal som väntar ges prioritet till inkommande externa samtal över återuppringning, väntekoppling eller vidarekoppling. FUNKTION 83 Ändrar inställningarna för sekretess på en extern linje. Om en linje normalt har sekretess aktiverat, gör detta att en annan telefon som delar linjen kan gå med i samtalet genom att välja linjen medan du använder den. Om en linje normalt har sekretess inaktiverat, gör detta att en annan telefon som delar linjen inte kan gå med i samtalet genom att välja linjen. Inställningarna för sekretess återställs när du avslutar ditt samtal eller när du anger koden för funktionen igen. Visa servicescheman FUNKTION 870 Visar de lägen som du har aktiverat på en angiven kontrolltelefon. Uppringningsservice FUNKTION 871 Avbryt FUNKTION #871 Aktivera ett av sex scheman för olika varianter för uppringning/samtalssvar från en särskild kontrolltelefon. Begränsningstjänster FUNKTION 872 Avbryt FUNKTION #872 Aktivera en av sex tjänster för begränsning på vissa linjer eller telefoner från en särskild kontrolltelefon. Du måste ange ett lösenord. Routningsservice FUNKTION 873 Avbryt FUNKTION #873 Aktivera en av sex tjänster för koppling på vissa linjer eller telefoner från en särskild kontrolltelefon. Du måste ange ett lösenord. FUNKTION 66 Skicka ett röstmeddelande eller börja en konversation via högtalarna på en annan telefon utan att först göra så att den andra telefonen ringer. FUNKTION 819 Spärra utgående namn och/eller nummer för ett visst samtal. FUNKTION *501 Välj det huvudspråk som ska visas på displayen. FUNKTION *502 Välj ett alternativt språk. FUNKTION *503 Välj alternativt språk 2. FUNKTION *504 Välj alternativt språk 3. FUNKTION 806 Avbryt FUNKTION #806 Ändra den första raden i displayen till aktuell tid och datum. Sid. 8

9 Stör ej Ta upp samtal dirigerat Ta upp samtal grupp Tid Trunksvar Uppring - ningslägen SWCAknappar Vidarekoppling Väntekopp - ling FUNKTION 85 Avbryt FUNKTION #85 Du kan avvisa alla inkommande samtal på telefonen utom de som har högsta prioritet. Under ett samtal kan du blockera ett inkommande prioritetssamtal. FUNKTION *521 till FUNKTION *536 programmerade till knappar med indikatorer Om du tillhör en samtalsgrupp kan du ha flera linjeknappar som är märkta som systemknappar. Hur du använder knapparna beror på hur systemadministratören har konfigurerat systemet. (Mer information finns i användarhandboken för SWCA.) FUNKTION *520 Sök upp den första tillgängliga SWCA-knappen som tilldelats telefonen. FUNKTION *537 Sök upp det SWCA-samtal som varit parkerat längst tid på aktuell telefon. FUNKTION *538 Sök upp det SWCA-samtal som parkerats senast på aktuell telefon. FUNKTION 76 och telefonnumret. Svara på vilken ringande telefon som helst. FUNKTION 75 Svara på ett samtal som ringer på en annan telefon inom en viss grupp. De externa samtal som har ringt längst besvaras först. FUNKTION 803 Visar tid och datum en kort stund under ett samtal FUNKTION 800 Svara på ett externt samtal som ringer på en linje som har placerats i ett uppringningsserviceschema i systemet. Denna funktion fungerar inte på privat linje. FUNKTION *82 Välj ett av de tre uppringningslägena. 1. Tryck på FUNKTION * Tryck på # för att välja läge. 3. Tryck på PARKERA för att lagra läget. Standarduppringning: Välj en linje och slå sedan numret. (Standarduppringning är också tillgängligt i de andra uppringningslägena.) Automatisk uppringning: Slå numret utan att först välja en linjeknapp. Din huvudlinje används automatiskt för samtalet. Förhandsuppringning: Slå numret och tryck sedan på en linjeknapp för att ringa upp. Du kan ändra numret genom att trycka på volymknappen innan du ringer upp. FUNKTION 4 Avbryt FUNKTION #4 Vidarekoppla dina samtal till en annan telefon i systemet. FUNKTION 82 och anknytningsnumret till mottagande telefon Koppla om ett samtal till en annan telefon även om alla dess linjer är upptagna. Sid. 9

10 Vänta på ton Visa samtalens FUNKTION 804 Programmera in ett extern snabbnummer som gör att systemet väntar på att ta emot en ton från ett annat system innan du fortsätter med uppringningen. FUNKTION 77 Visar den ungefärliga varaktigheten på det aktuella eller senaste samtalet. Nummerpresentationstjänster Logga Loggalternativ Lösenord för samtalslog - gen Överskrivning Samtalsinformation Samtalslogg Följande funktioner är bara tillgängliga om du abonnerar på tjänsten hos lokalt teleföretag. FUNKTION 813 Lagrar information om det aktuella samtalet i samtalsloggen. FUNKTION *84 Välj vilken typ av samtal som ska lagras automatiskt i samtalsloggen. Tryck på # för att gå till nästa inställning. Tryck på PARKERA för att välja den inställning som visas. FUNKTION *85 Programmera ett fyrsiffrigt lösenord för samtalsloggen. Om du vill ta bort ett glömt lösenord frågar du din systemadministratör. FUNKTION 815 Avbryt FUNKTION #815 Gör så att systemet automatiskt tar bort den äldsta loggposten från en full samtalslogg så att det går att lagra nya loggposter. FUNKTION 811 Visar namn, nummer eller linje för ett ringande eller parkerat samtal. Tryck på # för att förflytta dig i informationsdisplayerna. FUNKTION 812 I samtalsloggen finns följande specialtecken: 1 (understreck) identifierar en ny post identifierar besvarade samtal identifierar riks- eller utlandssamtal / anger att informationen är förkortad Visa samtalsloggen: 1. Tryck på * för att visa gamla poster. Tryck på # för att visa nya poster. Tryck på 0 för att återgå till föregående post. 2. Tryck på # och * för att gå mellan posterna. 3. Tryck på volymknappen för att visa mer information om en post. Radera en pos från samtalsloggen: 1. Tryck på PARKERA medan posten visas. Sid. 10

11 Ringa ett samtal från samtalsloggen: 1. Visa önskat nummer på telefonen. 2. Ändra numret om så krävs. Du kan lägga till siffror för utlandssamtal eller viakoder eller ta bort nummer med hjälp av volymknappen. 3. Tryck på en linjeknapp. 4. Lyft telefonluren. ETSI-funktion MCID (ETSI-funktion) FUNKTION 897 inom 30 sekunder efter att den som ringer lägger på och innan du lägger på Sparar information om den som ringer för det senaste externa samtalet på det centralkontor som tilldelade linjen. Denna funktion fungerar bara om de inkommande samtalen togs emot över ETSI ISDN-linjer och när funktionen är aktiverad genom programmering. Kontrollera med din systemadministratör. IP-telefonfunkt Funktionsmenyer Hot desking FUNKTION *900 eller (tjänsteknapp visar funktionsmeny) Aktivera en displaymeny med funktionsalternativ. 1. Tryck på Sida+ (gå framåt) och Sida- (gå bakåt) för att bläddra i listan. 2. När du hittar den funktion som du vill ha trycker du på Välj. Nu fungerar funktionen på samma sätt som den gör när den aktiveras från knappsatsen eller via menyknappar. FUNKTION *999 eller (tj nsteknapp visar funktionsmeny) Med hot desking-funktionen kan du dirigera din IP-telefontrafik till en annan IPtelefon (i2004, i2002, i2050) som är registrerad på samma system. Du kan t.ex. använda funktionen om du arbetar tillfälligt på en annan plats men vill ha kvar dina telefonnummer och ta emot alla dina samtal. Ställa in hot desking 1. På din telefon (xxx), starta Hot desking. 2. Tryck på Admin. Första gången du gör detta visas Skapa lösenord i displayen. Nästa gång du använder hot desking visas Ange lösenord i displayen. 3. Använd knappsatsen för att skriva ett lösenord. Obs! Använd Bakåt-knappen om du vill radera. 4. Tryck på OK. Första gången du gör detta visas Bekräfta lösenord i displayen. Fortsätt med steg 5. Nästa gång du använder hot desking visas antingen Tillåt inte hot desking eller Tillåt hot desking i displayen, gå till steg Använd knappsatsen för att skriva in samma lösenord som du angav i steg Tryck på OK för att spara lösenordet. Tillåt inte hot desking visas i displayen. Sid. 11

12 7. Om du vill tillåta hot desking (eller inte) trycker du på ÄNDRA för att välja den funktion som du vill ha. 8. Tryck på Avsluta för att avsluta. Aktivera hot desking På den telefon som du dirigerar samtalen till (yyy). 1. Aktivera hot desking: 2. Tryck på Koppla. 3. Vid prompten anger du telefonens anknytning (xxx). 4. Tryck på OK. Ange < > lösenord visas i displayen. 5. Ange telefonens lösenord (xxx). 6. Tryck på OK. Inaktivera hot desking Hot desking kan inaktiveras från båda IP-telefonerna: På aktiv telefon (yyy): 1. Gå till hot desking-funktionen: Följande visas på displayen: Avbryt hot desking? 2. Tryck på Ja för att avbryta hot desking. Displayen på båda telefonerna återgår till normalläge. När du vill avbryta hot desking på den telefon dit trafiken har dirigerats (xxx), trycker du på AVBRYT. Funktionen avbryts automatiskt om UTPS-tjänsten från systemet avslutas eller om någon av telefonerna startas om, kopplas ur eller aktiveras för hot desking av en tredje telefon. Återställa hot desking-lösenordet Om du glömmer bort ditt hot desking-lösenord ber du systemadministratören att återställa lösenordet för din telefon. Du kan du komma åt hot desking på telefonen och ange ett nytt lösenord. Sid. 12

Användarhandbok för telefonfunktioner

Användarhandbok för telefonfunktioner Användarhandbok för telefonfunktioner Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 02.01 Dokumentnummer: NN40170-101 Datum: Maj 2010 2010 Avaya Inc. Med ensamrätt. Notera Avaya

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Business Communications Manager SWCA-knappar (System-wide Call Access) Funktioner

Business Communications Manager SWCA-knappar (System-wide Call Access) Funktioner Business Communications Manager SWCA-knappar (System-wide Call Access) Funktioner 2002 Nortel Networks P0994924 Utgåva 01 Om SWCA-knappar (System-wide Call Appearance) SWCA-funktionen (System-wide Call

Läs mer

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 02 Telefonistens telefon Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika externa linjer

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok

Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok Artikelnr. N0068930 November 2005 Central svarsposition (CAP) Central svarsposition (CAP) består av en T7316E-telefon och en till nio T24- huvudindikatormoduler

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Business Communications Manager M7324N Användarkort

Business Communications Manager M7324N Användarkort Business Communications Manager M7324N Användarkort 2001 Nortel Networks P0911610 Utgåva 02 Telefonen Business Communications Manager M7324N Teckenfönstret När du vill använda den översta funktionen trycker

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Artikelnr. P0606038 01. CallPilot. Fax Användarhandbok

Artikelnr. P0606038 01. CallPilot. Fax Användarhandbok Artikelnr. P0606038 01 CallPilot Fax Användarhandbok CallPilot Fax Användarhandbok Copyright 2003 Nortel Networks Med ensamrätt. 2003. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Contact Center Användarhandbok för agenter. BCM50 3.0 CallPilot

Contact Center Användarhandbok för agenter. BCM50 3.0 CallPilot Contact Center Användarhandbok för agenter BCM50 3.0 CallPilot Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40040-101-SW Datum: Augusti 2007 Copyright Nortel Networks Limited 2005-2007,

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP

Läs mer

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006 Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300 Utgåva 1.0, januari 2006 Copyright 2000-2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005

Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005 Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005 Hotelltjänster I den här användarhandboken visas knapparna på Business Series Terminals. I följande tabell visas vilka knappar du ska använda för olika

Läs mer

Handhavendeinstruktion

Handhavendeinstruktion Handhavendeinstruktion Samsung systemtelefoner DCS 24B Comfort DCS 12B Business DCS 6B Speaker Systemtelefon DCS 24 B COMFORT Systemtelefon DCS 12B BUSINESS Systemtelefon DCS 6 B STANDARD Extra knapptillsats

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator för BlackBerry Smartphones BRUKSANVISNING Juni 2009 8AL 90819 SWAA ed01 Alcatel-Lucent Med ensamrätt Alcatel-Lucent 2009 Alcatel-Lucent

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok Artikelnr. P0606026 01 CallPilot Message Networking Användarhandbok CallPilot Message Networking Användarhandbok Copyright 2003 Nortel Networks Med ensamrätt. 2003. Informationen i det här dokumentet kan

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod..... Bild på M3903 D Datum och klocka i displayen... Direktinslag av inkommande samtal i högtalare......

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager

Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager Med licens och garanti Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 Version1, 11-09-23. [Dokumentets innehåll riktar sig till användare av kommunikationsplattformen SolusBC. Snabbguiden avser handhavande av IP Telefoner SNOM 300, 320 & 370.]

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Användarmanual Cisco-telefon 150404 Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning Med Weblink Unified 2.0 erhålls en rad tjänster och funktioner,

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

Samsung DCS BRUKSANVISNING SYSTEMADMINISTRATION

Samsung DCS BRUKSANVISNING SYSTEMADMINISTRATION Samsung DCS BRUKSAN SYSTEMADMINISTRATION INNEHÅLL 2003-01-03 DEL BESKRIVNING OM DEN HÄR BOKEN 1 SPECIALFUNKTIONER 1.1 Nattkoppling 1.2 Automatisk nattkoppling 1.3 Manuell nattkoppling 1.4 Anropa telefonist

Läs mer

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710 Användarmanual Uno Fast Snom 70 Innehållförteckning. Komma igång. Att ringa med din Snom telefon.. Slå ett telefonnummer.. Ringa med snabbval.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan.. Söka en kontakt och ringa..

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5)

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5) Handbok för systemtelefoner (GDK version X.5) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP * 0 # INTERNT

Läs mer

Användarmanual Uno Fast Snom 300/360

Användarmanual Uno Fast Snom 300/360 Användarmanual Uno Fast Snom 300/360 Innehållförteckning 1. Komma igång 2. Att ringa med din Snom telefon 2.1. Slå ett telefonnummer 2.2. Ringa med snabbval 2.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan 2.4. Söka

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer