Mobiltelefonanvändning Riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobiltelefonanvändning Riktlinjer"

Transkript

1 Mobiltelefonanvändning Riktlinjer DOKUMENTNAMN Riktlinjer mobiltelefon GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. KS , 153 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET KS DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT

2 Riktlinjer för användande av mobiltelefoni inom Pajala kommun Kommunrevisionen har i skrivelse , efter genomförd granskning av kommunens regler och rutiner för internkontrollen över användandet av mobila tjänstetelefoner, påtalat att behov föreligger för komplettering av regelsystemet som ytterligare förstärker kontrollen. I revisionsskrivelsen berörs även fast telefoni i viss mån avseende ekonomiska ersättningar för användande av hemtelefoner i tjänsten. Gällande riktlinjer för telefoni Kommunstyrelsen antog , 153, riktlinjer för användandet av telefon och mobiltelefon. Riktlinjerna, som därefter inte reviderats, innebär kortfattat följande. Kommunen tillhandahåller telefon/mobiltelefon som ett arbetsredskap inklusive samtalskostnader för tjänsteutövning, där mobiltelefonin kan användas om tillgänglighet till fast tjänstetelefoni saknas. Privatsamtal med tjänstetelefon är inte tillåtet, annat än i undantagsfall, som t.ex. meddelande till närstående vid tjänsteresa. Hänvisning till tjänstetelefon för privat bruk, som försäljning av privat egendom, är inte tillåtet. Restriktivitet bör iakttagas i vad avser medflyttning av samtal från fast telefontill mobiltelefon. Tjänstetelefonen är kommunens egendom, som innehavaren skall ansvara för så att den inte skadas eller kommer bort. Policyn/riktlinjerna gäller under förutsättningen att ingen annan överenskommelse är träffad mellan arbetsgivaren och berörd arbetstagare. Påtalade kompletteringsbehov I ovannämnda revisionsskrivelse sägs granskningsresultatet visa att gällande riktlinjer främst bör kompletteras med regler om följande: Vem som beslutar om rätt till mobiltelefon. Om räkningarna skall vara specificerade. 1

3 Av vem samt hur och när kostnadsuppföljning skall genomföras. Att mobila telefonnummer är kända inom kommunen och dess telefonväxel. Användandet av bundna resp. obundna abonnemang. Kommunens syn på användningen av refillabonnemang. I revisionsskrivelsen sägs granskningen vidare ha visat att det finns uppgörelser med anställda och förtroendevalda om kostnadsfördelning av fast hemtelefoni som brukas för tjänsteändamål. Enligt revisorernas uppfattning bör kommunen regelbundet se över de ersättningar som utbetalas enligt sådana överenskommelser. Vidare sägs uppgifter finnas om muntliga överenskommelser med ett antal enskilda anställda om kostnadsfördelning av mobiltelefoni mellan kommunen och den anställde efter avräkning av privata samtal. När det gäller sådana överenskommelser anser revisorerna att riktlinjerna bör kompletteras med anvisningar om hur avräkningen av privata samtal skall gå till. Enligt revisionsskrivelsen visar granskningen också att kommunen inte skulle ha gjort någon upphandling för kostnader avseende mobiltelefoni, varför revisorerna anser att kommunen framöver bör pröva upphandling av dessa tjänster. En genomgång av upphandlade avtal för leverans av telefonitjänster mm visar dock att dessa trafikavtal för kommunens del omfattar såväl fast telefoni som mobiltelefoni. Reviderade riktlinjer (Antagna Ks ). Mobila tjänstetelefoner tillhandahåller kommunen anställda och vissa förtroendevalda efter behovsprövning som arbetsredskap. Öppnande och stängning av mobilabonnemang för anställda förutsätter samråd med och medgivande av personalansvarig chefarbetsledare. Byte av mobiltelefon för anställda med medföljande byteskostnader och/eller krav på förlängning av bunden abonnemangstid förutsätter samråd med och medgivande av personalansvarig chef/arbetsledare. Löpande obundna abonnemang eller refillabonnemang rekommenderas vid kortare viss tids anställningar eller tidsbegränsade behov av tjänstemobiltelefoni. För förtroendevalda prövas rätten till innehav av kommunal mobil tjänstetelefon av respektive berörd nämnd/styrelse. 2

4 Ekonomisk ersättning för användande av privata mobilabonnemang i tjänsten förutsätter särskild överenskommelse med arbetsgivaren och skall enbart tillämpas i undantagsfall, då särskilda skäl för detta bedöms föreligga. Överenskommelse om ersättning för användande av privat telefonabonnemang i tjänsten kan enbart avse kostnader för antingen fast eller mobil telefoni och sålunda inte bådadera. Med avseende på teleoperatör gäller kommunens upphandlade trafikavtal. Nyttjande av privata abonnemang med individuella operatörsavtal medges således endast i undantagsfall efter särskild prövning om huruvida tillräckliga särskilda skäl för detta föreligger. Mobila tjänstetelefoner är avsedda att användas i tjänsten och skall för utgående samtal enbart brukas då tillgång till fast tjänstetelefoni saknas. För ökad tillgänglighet rekommenderas att tjänstemobil medhas och hålls öppen för ingående samtal under tjänstetid om detta inte medför olägenhet i form av störande moment. Privat brukande av tjänstetelefon för meddelanden till anhöriga medges vid t.ex. tjänsteresor eller då tillgång till annan telefoni saknas. Privat bruk av tjänstetelefon i övrigt förutsätter särskild överenskommelse med kommunen inklusive reglering av kostnadsfördelningen. Vidarekoppling/medflyttning till tjänstemobil från fast telefoni via kommunens telefonväxel förutsätter särskilt tillstånd, som meddelas efter prövning av respektive programområdeschef. Specificerade samtalsräkningar rekommenderas och skall rekvireras av personalansvarig chef/arbetsledare vid telefonräkningar som avviker i bemärkelsen att de verkar oskäligt höga. Vid kostnadsfördelning av samtalsavgifter mellan kommun och enskild, där överenskommelse om samnyttjande av abonnemang för privat bruk och tjänstesamtal föreligger, kan tekniska möjligheter till automatisk fakturadelning via samtalskodning nyttjas. Om automatisk fördelning av privata samtal respektive tjänstesamtal ej skett i ett samnyttjat abonnemang skall specificerad samtalsräkning användas för avräkning av samtalen. 3

5 Kommunala tjänstetelefoner är kommunens egendom och skall därför handhas och förvaras så att de inte på grund av försumlighet skadas eller kommer bort. Mobila telefonnummer skall anges i kommunens nummerförteckningar och vara kända av kommunens telefonväxel. För kostnadsuppföljning av såväl fast som mobil telefoni ansvarar kommunens ekonomienhet i anslutning till kommunförvaltningens budget - och verksamhetsuppföljningar. För kommunförvaltningen, Ingvar Lauri. Kommunstrateg. 4

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004 IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy för Laholms kommun Laholms kommuns telefonimål för 2005-2007 Kommunens telefoni

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun POLICY Sida 1(8) Datum Diarienummer 2010.504.022 2009-09-03 Kommunledningskontoret Antagen av Paragraf Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 Fullmäktige 2009-11-17 161 ulrika.thorell@bengtsfors.se Rev KS 2010-05-04

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING Fastställda av kommunstyrelsen den 27 september 2006, 235 (tidigare regler antagna den 31 mars 2004, 69 upphävs) Innehållsförteckning 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.)

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Dnr 2006/1650 Personalförmåner Regelverk Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna principer 3 Motion och annan friskvård

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2015-02-10 Dnr: FS 1.1-2-15 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2013-12-17 Dnr: 100-1986-13 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar

Riktlinjer och anvisningar 1(5) 2014-03-10 Referens Monika Larsson Mottagare Riktlinjer och anvisningar Samtalsflödet När du får ett samtal via kontaktcenter får du besked om att det kommer ett samtal och vilket ärende det gäller.

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer