Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun Stefan Knutsson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte Metod Sammanfattning och åtgärdsförslag Policydokument Granskningsresultat Efterlevande av policydokument Finspångs tekniska verk Vallonbygden FINET...7 2

3 1 Bakgrund och syfte Finspångs kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader. Granskningen ska undersöka om det om det finns policydokument avseende ovanstående och hur eventuella regler följs. Granskningen ska också undersöka om det sker en tillräcklig kontroll av mobiltelefonanvändningen samt dess kostnader inom bolagen samt om attestering av fakturorna sker på ett korrekt vis. Revisionsfrågan som ska besvaras lyder enligt nedan: Finns fungerande rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader inom kommunens bolag? 2 Metod Granskningen har avgränsats till att omfatta de kommunala bolagen. Verifiering har skett genom granskning av policydokument. Kontroll mot ovan gällande dokument har skett genom stickprovsgranskning av 31 fakturor. Granskningen omfattar Finspångs tekniska verk, Vallonbygden och FINET. Urvalet av ärenden har gjorts slumpmässigt utifrån erhållen datafil omfattande samtliga mobiltelefonkostnader per bolag under perioden december 2007 till mars Intervjuer har skett med ekonomichefen för respektive bolag. 3

4 3 Sammanfattning och åtgärdsförslag Svar på revisionsfrågan Finns fungerande rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader inom kommunens bolag? Min bedömning är att nuvarande rutin för kontroll är tillfredställande och ger möjligheten att fånga upp större avvikande kostnader. Möjligheten till en mer genomgripande faktura kontroll bedöms som begränsad i de fall detaljspecifikation av faktura saknas. Åtgärdsförslag För att stärka rutinen för kontroll av mobiltelefonkostnader föreslås följande: Efterlevande av riktlinjer för mobiltelefonanvändning kan kontrolleras genom införande av delad faktura för samtliga abonnemang samt information till berörda om gällande riktlinjer. Införskaffa tilläggstjänsten detaljspecifikation för samtliga abonnemang i syfte att möjliggöra genomgripande kontroll. Tillse efterlevandet av attestordning med hänsyn till att beslutsattest ej bör ske av egen faktura. Upprätta en rutinförteckning/checklista över kontrollmoment som beslutsattestant skall genomföra innan godkännande. 4

5 4 Policydokument Bolagen anser själva at de följer kommunens riktlinjer för telefonianvändning. I dokumentet finns ett särskilt stycke gällande nyttjande av mobiltelefon. Aktuellt dokument är upprättat och benämns riktlinjer för telefonanvändning i Finspångs kommun. Av riktlinjen framgår följande gällande mobiltelefon: Mobiltelefon får inte på arbetsgivarens bekostnad nyttjas privat annat än för korta meddelanden till familjen. Delad faktura skall alltid användas om du använder mobiltelefon för privatsamtal. Delad faktura innebär att man får en faktura för privata samtal och en faktura för organisationsnumrets samtal. 5 Granskningsresultat 5.1 Efterlevande av policydokument Finspångs tekniska verk Inom bolaget finns mobiltelefonabonnemang som inte är kopplade till delad faktura enligt gällande riktlinje. Privatsamtal ingår således i de fakturor som inkommer till bolaget för betalning. För att tillse att privata samtal inte bekostas av arbetsgivaren skall den anställde betala för dessa. För de abonnemang där delad faktura tillämpas skall likväl betalning ske för privata samtal som belastar fakturan till bolaget. För flertalet av bolagets abonnemang ingår detaljerad specifikation vilket möjliggör kontroll per enskilt samtal, SMS, etc. Rutin för kontroll sker i enlighet med befogenhetsreglementet där beslutsattest skall intyga att inköpet är korrekt och att kostnaden avser verksamheten. Detta innebär följaktligen att beslutsattestant har ansvar att kontrollera att enbart kostnader som tillhör verksamheten kan godkännas. För att ge en bild av hur trafikavgiftskostnaden är fördelade följer nedan en uppdelning utifrån gjorda stickprov: Fördelning av total trafikavgift (%) Mobilsamtal 45 Fasta nätet 12 SMS/MMS 3 Interna samtal 11 Utlandssamtal 29 Fördelning utifrån totala kostnaden till mobil och fasta nätet (%) Mobilsamtal kvällar och helger 24 Fasta nätet kvällar och helger 27 5

6 Enligt attestordningen skall egna kostnader attesteras av närmast överordnad attestberättigade person. Kommentarer Vid granskning av fakturor och medföljande detaljspecifikation bedöms sannolikt privatsamtal förekomma. Enligt min bedömning sker i de flesta fall en rimlighetskontroll av fakturan istället för en mer genomgripande kontroll av kostnader hänförliga till bolaget respektive abonnemangsnyttjaren. Vid kontroll av betalningar för privatsamtal framgår det att tre inbetalningar gjorts under granskningsperioden. Kontroll av slutlig attest påvisar att attest sker av egen faktura Vallonbygden Bolaget tillämpar delad faktura för samtliga mobiltelefonabonnemang i enlighet med riktlinjen. Kostnad för privatsamtal som belastar fakturan till bolaget skall justeras via betalning till bolaget. Bolaget nyttjar inte tjänsten detaljspecifikation från mobiltelefonoperatören. Rutin för kontroll av fakturor framgår i bolagets attestordning. Beslutsattestant skall intyga att kostnaden är hänförlig till verksamheten. För att ge en bild av hur trafikavgiftskostnaden är fördelade följer nedan en uppdelning utifrån gjorda stickprov: Fördelning av total trafikavgift (%) Mobilsamtal 42 Fasta nätet 12 SMS/MMS 3 Interna samtal 16 Utlandssamtal 1 Datatjänster 11 Förmedlade tjänster 15 Fördelning utifrån totala kostnaden till mobil och fasta nätet (%) Mobilsamtal kvällar och helger 23 Fasta nätet kvällar och helger 31 Kommentarer Eftersom detaljspecifikation inte finns att tillgå vid kontroll av fakturor kan ingen tydlig verifiering ske av privatsamtal. Bedömning görs att endast rimlighetsbedömning tillämpas vid kontroll av faktura. För att ge förutsättning till en fullgod rutin för kontroll krävs initialt att detaljspecifikation finns att tillgå som kontrollunderlag. 6

7 Vid kontroll av betalningar för privatsamtal framgår det att en inbetalning gjorts under granskningsperioden. Kontroll av slutlig attest påvisar att attest sker av egen faktura FINET Bolaget tillämpar inte delad faktura för de abonnemang som finns registrerade på bolaget. Ett undantag är ekonomichefens abonnemang vilket kvarstår från tidigare tjänst inom annat bolag. Privatsamtal som belastar fakturan skall justeras via betalning till bolaget. Bolaget nyttjar inte tjänsten detaljspecifikation från mobiltelefonoperatören. Aktuell attestordning saknas för bolaget. Senast upprättade dokumentet är från tiden då bolaget ingick i Tekniska verken. Dokument är dock under upprättande och skall finnas klart för beslut i juni. Enligt uppgift gäller dock den praxis som tillämpas gällande attester, det vill säga att beslutsattestant har ansvar att kontrollera att enbart kostnader som tillhör verksamheten kan godkännas samt att beslutsattest inte får ske av egen faktura. För att ge en bild av hur trafikavgiftskostnaden är fördelade följer nedan en uppdelning utifrån gjorda stickprov: Fördelning av total trafikavgift (%) Mobilsamtal 44 Fasta nätet 8 SMS/MMS 1 Interna samtal 13 Utlandssamtal 27 Datatjänster 6 Förmedlade tjänster 1 Fördelning utifrån totala kostnaden till mobil och fasta nätet (%) Mobilsamtal kvällar och helger 17 Fasta nätet kvällar och helger 14 Kommentarer Detaljspecifikation finns inte att tillgå vilket medför att en tydlig verifiering av privatsamtal inte är möjlig. Min bedömning är att endast rimlighetsbedömning tillämpas vid kontroll av faktura. För att ge förutsättning till en fullgod rutin för kontroll krävs att detaljspecifikation finns som kontrollunderlag. Vid kontroll av betalningar för privatsamtal framgår det att en inbetalning skett under granskningsperioden. Kontroll av slutlig attest påvisar att attest sker av egen faktura. 7

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Granskning av hantering av leverantörsfakturor

Granskning av hantering av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av hantering av leverantörsfakturor samt inköp Avesta kommun Mars 2009 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer