Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November Deloitte All rights reserved.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved."

Transkript

1 Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November Deloitte All rights reserved.

2 Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank

3 Kostnader Översikt över rutinfunktioner Vid inköp av varor skall de olika förvaltningarna i första hand vända sig till MA Skåne. Saknas varan där skall beställaren beakta om Region Skåne har något avtal med en eller flera leverantörer. Vid avsaknad av befintliga avtal med leverantör måste Lagen om offentlig upphandling beaktas. sorder förekommer sällan inom Region Skåne. Det sker inte heller någon attest av inköpet vid beställningstidpunkten. sfakturor skickas direkt från leverantören till WM-Data för inscanning. Fakturorna läses över från WM-data till ebill ca gånger per dag. Förkontroll är det första steget i arbetsflödet, där fastnar fakturor som saknar vissa uppgifter som exempelvis RS-idnummer eller om leverantören inte finns upplagd. I förkontrollen kan respektive förvaltning också lägga in specifika kontroller, t ex om man vill kontrollera en viss leverantör eller inköp i utländsk valuta. Fakturan kontrolleras och kompletteras i förkontrollen. När fakturan sedan lämnar förkontrollen ankomstregistreras den i ekonomisystemet och bokförs i kontoklass, definitiv bokning sker först när fakturan beslutsattesterats. När fakturan lämnar förkontrollen skickas den till sakattestanten som finns angiven på fakturan via sitt RS-idnummer. Sakattest sker i huvudsak av den som beställt varorna, attesten avser att varan levererats enligt beställningsavtalet och att fakturan är fullständig och korrekt. Fakturan skall därefter beslutsattesteras. Beslutsattestanten skall då säkerställa att utgiften får belasta verksamheten, att beställningen tecknats av behörig, att varan levererats enligt beställningsavtalet, att fakturan är fullständig och korrekt och att konteringen är korrekt gjord. Beslutsattest sker elektroniskt med hjälp av elektroniskt ID-kort samt PIN-kod. Efterkontroll kan utföras utifrån ett antal kriterier som förvaltningarna själv bestämmer. Fakturorna stoppas mellan beslutsattest och utbetalning. Personal på ekonomiavdelningen utför då ytterligare granskning av fakturorna innan de går vidare för betalning. Det kan röra sig om kontroll att investeringar har godkänts av behörig person, att representation har bokförts korrekt och att deltagarförteckning och program finns bifogat.

4 Kostnader Översikt över rutinfunktioner Utbetalningsfilerna genereras automatiskt i Raindance efter initiering av personal på ekonomiavdelningen. Filerna plockas ut dagligen och läggs på servern. Vidare hantering av utbetalningen sker av central ekonomipersonal i Kristianstad. Återredovisning sker dagligen avseende utförda betalningar. Avstämning görs mot utbetalningsfilen ur Raindance. Nya leverantörer läggs in i systemet av ekonomipersonal. Detta sker oftast först efter att beställningen är utförd och fakturan ankommen, fakturan fastnar då i förkontrollen och ny leverantör läggs in.

5 4 Kostnader Beställning utförs av Region Skåne MA Skånes avtalsregister Faktura Inscanning på WM-data Förkontroll 4 Leveransdokument Sak- /Beslutsattest 7 8 Efterkontroll 0 Utbetalningsfil genereras Leverans Förvaltning Betalning utförs i Kristianstad Återredovi sning Utförda kontroller Identifierade brister Centralt avtalsregister över upphandlingar och avtal finns hos MA Skåne. Vid inköp av varor skall beställaren kontrollera om varan finns tillgänglig hos MA Skåne. Endast personer med ett RS-id nummer kan göra beställning från MA Skåne. Avtalsregistret upplevs i vissa fall som svårhanterat, risk föreligger att beställning görs utanför gällande avtal. Det förekommer sällan inköpsorder vid beställning. Det krävs inte heller någon attest av inköpen vilket kan leda till att beställning och leverans sker innan det framkommer att inköpet ej gjorts i enlighet med Region Skånes riktlinjer. 4 Mottagna fakturor i ebill fastnar i förkontrollen om uppgifter saknas eller om angiven sakattestant ej finns upplagd. Fakturan måste då kompletteras eller rättelse ske innan den kan gå vidare för attest. Uppdatering av huvudbok och reskontra görs först då fakturan lämnar förkontrollen. Flertalet granskade förvaltningar har ingen beloppsbegränsning av inköp och attest avseende löpande driftskostnader.

6 4 Kostnader Beställning utförs av Region Skåne MA Skånes avtalsregister Faktura Inscanning på WM-data Förkontroll 4 Leveransdokument Sak- /Beslutsattest 7 8 Efterkontroll 0 Utbetalningsfil genereras Leverans Förvaltning Återredovi sning Utförda kontroller Identifierade brister 7 Sakattestanten matchar fakturan mot levererat gods, kontroll görs avseende rätt pris och kvantitet. Sak- och beslutsattest i ebill kan ej utföras av en och samma person vid attest av en faktura. 4 Nya leverantörer kan läggas in i systemet utan attest. När fakturan anländer fastnar den i förkontrollen och ekonomipersonal lägger då in ny leverantör. Risk föreligger att inköp görs utan att kontrollera avtal med befintliga leverantörer. 8 Beslutsattestanten måste inneha ett elektroniskt ID-kort samt signera med en PIN-kod för att kunna attestera en faktura. Det saknas formell rutinbeskrivning av hur matchning av mottaget gods och fakturan skall/bör gå till. I efterkontrollen fastnar fakturor efter förvalda kriterier, granskning sker då av personal på ekonomi. Om fakturan i ebill i detta läge ändras avseende ansvar, belopp eller om man lägger till ny rad måste den gå ny attestrunda. Vid utförda stickprov framkom att vid en förvaltning attesteras större centrala inköp på ekonomiavdelningen och i dessa fall matchas inte fakturan mot levererat gods av sakattestant. 7 Vid vår stickprovsgranskning förekom ett par fall där beställare och beslutsattestant var samma person. Detta skulle kunna innebära en risk.

7 4 Kostnader Beställning utförs av Region Skåne MA Skånes avtalsregister Faktura Inscanning på WM-data Förkontroll 4 Leveransdokument Sak- /Beslutsattest 7 8 Efterkontroll 0 Utbetalningsfil genereras Leverans Förvaltning Återredovi sning Utförda kontroller Identifierade brister 0 Sak- och beslutsattester finns i ett centralt register. Det är endast användaradministratörerna som kan uppdatera registret. Samtliga transaktioner i ebill dokumenteras i en logg så att man kan spåra vem som gjort vad. 8 Registret över sak- och beslutsattestanter bör uppdateras regelbundet. Det saknas central riktlinje för hur ofta kontroll skall ske med avseende på förändringar till följd av ändrade befattningar etc. Fakturor i utländsk valuta konteras i respektive valuta. Ingen spärr förekommer här avseende det svenska beloppet. Detta innebär exempelvis att om en faktura uppgående till EUR bokas skulle det innebära att den inte behöver attesteras av ekonomichef/sjukhuschef, trots att belopp överstigande basbelopp skall attesteras av ekonomichef (enligt UMAS attestinstruktioner).

8 4 Kostnader Beställning utförs av Region Skåne MA Skånes avtalsregister Faktura Inscanning på WM-data Förkontroll 4 Leveransdokument Sak- /Beslutsattest 7 8 Efterkontroll 0 Utbetalningsfil genereras Leverans Förvaltning Återredovi sning Utförda kontroller Identifierade brister Utbetalningsfil genereras automatiskt i systemet, men initieras av ekonomipersonal. 0 Ingen attest sker av utbetalningsfilerna, endast den som initierat filen granskar den. 4 Vid återredovisning av betalningsfilen till Raindance kontrolleras filen av annan person än de som har möjlighet att generera utbetalningsfilen. Kostnadsuppföljning genomförs kontinuerligt ute i verksamheten för att identifiera eventuella avvikelser avseende kontoanvändning och belopp.

9 Page 00 Deloitte. All rights reserved.

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Datum 2015-Or-29. Falkenbergs kommun Valda revisorer

Datum 2015-Or-29. Falkenbergs kommun Valda revisorer Falkenbergs kommun Valda revisorer Datum 2015-Or-29 Kommunstyrelen Kommunfullmdktige - f

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-10-22 DNR KS 2014.027 KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KAMIL.BACZYNSKI@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Styrande dokument Senast ändrad 2012-11-20 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Reglemente för kontroll av ekonomiska

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer