Sortera post - Centralt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sortera post - Centralt"

Transkript

1 Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post i postfack Skapa adresslapp till skanningleverantör Gå igenom postlåda (ca 200 brev/dag) Troligtvis leverantörsfaktura? Skicka brev till skanningleverantör Faktura förfaller snarast? Troligtvis påminnelser, inkasso? Hantera påminnelser & Inkasso Fakturor nej Handskrivna kuvert? Öppna och sortera ut fakturor Manuellt skanna in fakturor i Raindance Fakturor i workflow Övrig post Lägga övrig post i rätt postfack Övrig post Fakturor till skanning E-fakturor (från leverantör)

2 Centralt Förvaltning Hantera O-cirkulerade fakturor - Centralt Ta emot faktura och utreda referens Hantera leverantörsfaktura Ta emot faktura Skicka till aktuell förvaltning Ofullständig faktura Typ av ofullständighet Referens saknas Finner referens? Cirkulera faktura till rätt medarbetare Nollfaktura Makulera faktura Faktura markulerad Troligtvis dubblett? Ändra fakturanummer

3 Centralt Förvaltning Hantera inkasso - Centralt Att utreda inkassoärenden kan vara tidsödande pga. ett antal olika faktorer. Ex. Det kan vara svårt att finna fakturan ärendet gäller. Det kan också vara omständligt att räkna om fakturan. Även avsaknaden av en nationell inkassostandard medför att ärendena tar onödigt stora resurser i anspråk. Kontera och godkänna inkassoärende Attestera inkassoärende Hantera BG utbetalning Inkasso ärende Utreda inkassoärende Skanna inkasso underlag och faktura kopia när krävs Cirkulera inkassoärende

4 Externt Centralt Förvaltning Hantera påminnelse - Centralt Åtgärda faktura enligt dess aktuella status (godkänna, kontera, attestera) Hantera BG utbetalning Hantera faktura enligt reglemente Påminnelse Stämma av påminnelse Finns faktura i Raindance? Skicka påminnelse till medarbetare som innehar aktuell faktura (Raindance) Kontakta leverantör för att få kopia Skanna fakturakopia Cirkulera leverantörsfaktura till korrekt medarbetare Skicka fakturakopia

5 Externt Centralt Hantera BG-utbetalning - Centralt Attesterad faktura Skapa (Raindance) Okulärt kvalitetskontrollera förslag Rimligt? Skapa utbetalningsfil (Raindance) Printa utbetalningslista Överlämna lista till kassapersonal Utreda specifika poster Lista klar för bokföring Ta emot utbetalningsfil Genomföra utbetalning Betalning genomförd

6 Externt Centralt Hantera återredovisningsfil BG - Centralt Importera återredovisningsfil i Raindance Matcha fil mot Raindance utbetalningsfil (sker automatiskt i Raindance) Matchade betalningar Utbetalning via BG Skicka daglig återredovisningsfil

7 Externt Centralt Förvaltning Manuell utbetalning till anställd avseende kompensation för kontantköp - Centralt Kontant betalning genomförd av anställd Redovisa utlägg via dedikerad blankett samt kvitto Komplett info för sakgranska och godkänna utlägg? Sakgranska och godkänna utlägg Komplett info för kontering? Kontera utlägg Korrekt info för attest? Attestera utlägg Attestant korrekt behörighet? ja Behörighetsattestera ärende redovisat utlägg utlägg med korrekt info utlägg med korrekt info Finna korrekt attestant Utbetalningsförslag ok? Registrera (Raindance) Skapa (Raindance) Förslag ok? Skapa SUS fil (Swedbanks Utbetalnings System) Tidsödande aktivitet när betalningsmottagare inte finns upplagt i Raindance. Respektive medarbetare som skall erhålla ersättning läggs upp som en leverantör i leverantörsregistret. Utbetala belopp till medarbetares konto Utbetalning genomförd

8 Externt Centralt Förvaltning Manuell utbetalning till övriga intressenter- Centralt Betalningsuppdrag utan faktura (till ej medarbetare) Skapa utbetalningsunderlag Komplett info för att sakgranska, kontera och godkänna utbetalning? Sakgranska, kontera och godkänna förslag Korrekt information för attest? Attestera Attestant korrekt behörighet? ja Behörighetsattestera Finna korrekt attestant Tidsödande aktivitet när betalningsmottagare inte finns upplagt i Raindance. Respektive intressent som skall erhålla ersättning läggs upp som en leverantör i leverantörsregistret. Utbetalningsförslag komplett? Registrera (Raindance) Skapa SUS (Raindance) Förslag ok? Skapa SUS fil (Swedbanks Utbetalnings System) Hantera BG utbetalning Har Swedbank konto? Utbetala belopp till mottagarens konto Utbetalning genomförd Utbetala belopp via utbetalningskort

9 Extern kommun Centralt Förvaltning Utbetalning - Interkommunal ersättning - Centralt - dokumentbilagor Attestera och skicka detaljerade dokumentbilagor som underlag Sammanställa samtliga interkommunala underlag (Dedikerat system) Underlag kompletta? Attestera och skapa sfiler (olika filer) Skickas till personlig mejl När fil ej stämmer med underlag krävs utredning, vilket är tidskrävande. Nödvändigt kontakta medarbetare som skapat underlagen. Det skapas tre olika filer en gång per månad. Skickas till personlig mejl Ta emot detaljerade dokumentbilagor för respektive fil Stämmer respektive fil med respektive underlag? Arkivera detaljerade dokumentbilagor till respektive fil Importera filer i Raindance Hantera BG utbetalning Ta emot utbetalningsfiler Utreda och åtgärda varför respektive underlag inte är kompatibelt med respektive fil Underlag för utbetalning (Interkommunal ersättning) Skapa underlag för interkommunal ersättning underlag

10 Centralt Förvaltning Internfakturering via fil - Centralt Underlag för fakturering Sammanställa och skapa internfaktureringsfiler (Dedikerat system) Mejla filer (Mejlas till person) Tidskrävande samt riskerar handhavandefel. En fördel om filerna kan hålla högre kvalitet. Rätta fel i respektive fil Mejla de koddelar som är rättade Konsumtionsavgifter? Städa filer inför inläsning i Raindance Mejla fillista till sändare Manuellt korrigera uppgifter i Raindance Uppgifterna rättas manuellt i Raindance, vilket tar tid samt riskerar handhavandefel. Importera filer i Raindance Fil korrekt? Genomföra bokföringsteknisk omfördelning (Sker med automatik i Raindance) Internfakturering klar för bokföring

11 Externt IT Centralt Förvaltning Hantera support - Centralt Teknisktsupport behov uppstår Förändringar attester Teknisktsupport behov uppstår Nya användare Teknisktsupport behov uppstår Lösenordsrelaterat Mejl eller telefon Teknisktsupport behov uppstår Mejl eller telefon Systemteknisk fråga Mejl eller telefon Faktura relaterat support behov uppstår. Ex moms, kontering etc. Mejl eller telefon Ärende slutfört Lösa supportfråga Mejl eller telefon Lösa supportfråga Möjligt lösa teknisksupportfråga? Lösa supportfråga Möjligt lösa fråga? IT support Melj/telefon Leverantörs relaterad supportfråga Ex varför inte betalt Supportfråga från ex journalist eller konkurrent angående ex kopior på fakturor Ärende slutfört Mejl/telefon Ärende slutfört Ärende slutfört

12 Externt Förvaltning Beställning m.h.a. rekvisition - Förvaltning Inköpsbehov Summera beställningsbehov Skapa rekvisition Lämna rekvisition till avsedd leverantör Ta emot rekvisition och överlämna vara

13 Externt Förvaltning Beställning rangordnat ramavtal - Förvaltning Inköpsbehov Summera beställningsbehov Lägga beställning hos rangordnad leverantör (hemsida, telefon) Ta emot samt kontrollera orderbekräftelse Orderbekräftels e ok? Beställning slutförd beställning order Beställning ok? Skicka orderbekräftelse Uppdatera samt skicka ny orderbekräftelse

14 Leverantör Förvaltning Beställning ramavtal - Förnyad konkurrens - Förvaltning Förvara anbuden enligt regelverk Inköpsbehov uppstår Kartlägga inköpsbehov Skapa anbudsunderlag Finna leverantörer i avtalsdatabas Skicka anbudsunderlag till utvalda leverantörer Besvara komplettering och återge samtliga leverantörer samma info. Svarstiden löpt ut? Öppna samtliga anbud enligt regelverk Utvärdera och utse vinnare Tilldela anbudsvinnaren ordern (skriftligt) Ta emot orderbekräftelse Beställning slutförd Krävs kompletterande info? Skapa komplettering Besvara och skicka anbud Ta emot tilldelningsbeslut Skicka orderbekräftelse

15 Externt Upphandlingsenhet Förvaltning Beställning - Ej upphandlat - Förvaltning Inköpsbehov uppstår Kartlägga inköps/ investeringsbehov Skapa upphandlingsunderlag (Vanligtvis från mall) Ta emot komplettering och ge samtliga leverantörer samma info. Ta emot samt förvara anbud enligt regelverk Samtliga underlag öppnas enligt regelverk Utvärdera anbuden och utse vinnare enligt regelverk Skicka tilldelningsbeslut till samtliga leverantörer underlag Sluta avtal med vinnaren Beställning slutförd Underlag ok? ja Annonsera upphandling Hantera överklagan Kompletterings behov? Besvara upphandlingsunderlag Skicka komplett anbudsunderlag Ta emot tilldelningsbeslut Överklaga? Sluta avtal

16 Externt Förvaltning Leveransmottagning - Förvaltning Lasta av leverans (Utförs av förvaltning) Inspektera leverans Leverans ok? Underteckna leveransdokumentation Tillse beställare erhåller följesedel Leverans slutförd Lasta av leverans (Utförs av leverantör) Kontakta leverantör och informera status Leverantör lastar av? Beställda varor Färdigställa samt leverera beställning Korrigera leverans

17 Extern Förvaltning Hantera leverantörsfaktura - Förvaltning Leverantörsfaktura info för sakgranska? Sakgranska faktura Info för kontera? Kontera faktura Info för attestera? Attestera faktura Faktura klar för betalning Har beställare korrekt info? med info från beställare Sakgranskare/ beställare info? med info Sakgranskare, beställare, konterare info? med info Makulera faktura Faktura makulerad Har Leverantör korrekt info? Leverantör kompletterar med info Leverantör kompletterar med info Leverantör kompletterar med info

18 Löneavdelning Förvaltning Hantera kontantutlägg - Förvaltning Kontantinköp Avdelning tillgång till kontantkassa? Redovisa kvitto samt underlag Underlag ok? Utbetala kontant (till medarbetare) Kontantutlägg slutfört Blankett för kontantutlägg ifylles Kvitto bifogas underlag underlag Underlag ok? Löneutbetalningsprocessen

End2End analys - Från beställning till betalning -

End2End analys - Från beställning till betalning - End2End analys - Från beställning till betalning - Avrapportering 30:e september 2014 Agenda Projektplan och genomförande Processdokumentation & Resursanalys Problem och förbättringsförslag Rekommenderade

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs- och kundfakturor. Göteborg, 2011-09-12

Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs- och kundfakturor. Göteborg, 2011-09-12 Granskning av Raindance Dnr: Rev 24-2011 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 12 oktober 2011 Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs-

Läs mer

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-10-22 DNR KS 2014.027 KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KAMIL.BACZYNSKI@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

FAKTURAPORTALEN - MANUAL

FAKTURAPORTALEN - MANUAL Raindanceportalen presenterar FAKTURAPORTALEN - MANUAL Raindance- version 2009 vår Frågor eller rapportera skanningfel: Marianne Aspenberg ankn 2998 Lösenord och behörigheter: Bijan Shafeie ankn 1365 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Uppföljande granskning av löpande redovisning

Uppföljande granskning av löpande redovisning Revisionsrapport Uppföljande granskning av löpande redovisning Sandvikens kommun Helena Carlson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...2 2.1. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Datum 2015-Or-29. Falkenbergs kommun Valda revisorer

Datum 2015-Or-29. Falkenbergs kommun Valda revisorer Falkenbergs kommun Valda revisorer Datum 2015-Or-29 Kommunstyrelen Kommunfullmdktige - f

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer