Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1"

Transkript

1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 /

2 Innehåll VERSION ) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO ) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA Aviseringar och vy över beställningar Kontrollera kontering ) ÄNDRA KONTERING Konto Konto IT ) DELAD KONTERING ) NEKA ELLER UTRED EN BESTÄLLNING ) HANTERA KONTERING VIA ELLER MOBIL ) FAKTURAMATCHNING I PALETTE Prisavvikelse Leveranskvittens saknas i Proceedo Anläggningar och representation När en beställare/mottagare får ut en faktura i Palette som hör till en order skapad i Proceedo Matcha fakturan manuellt ) DELEGERING TIPS! Använd gärna e-guiderna för Proceedo! Dessa finns under länken Guider under Genvägar på startsidan. Frågor mejla till Version 1.4 /

3 1) Allmänt om kontering i Proceedo Ekonomiregistrerarna innehar samma funktion i Proceedo som i Palette, dvs. de har behörigheten att sätta konto och justera/kontrollera lagd kontering för sina kostnadsställen. Beställningen blir en order och går iväg till leverantören först efter att den hanterats av Ekonomiregistreraren och Attestanten. Det är därför viktigt att man konterar/kontrollerar sina konteringar löpande, så inte beställningen stannar upp utan går vidare till för slutattest. Beställning Kontroll/ändring av kontering Attest Order skickas till leverantör Ekonomiregistreraren är den enda personen som kan ändra en tidigare gjord kontering. Detta ansvarar man för: Åtgärda beställningar löpande vid besked om att det finns beställningar för granskning. Kontrollera att beställningen inte avser anställd/nära anhörigs företag. Se till att beställningen har fullständig kontering i enlighet med gällande redovisningsregler. Se till att ersättningar som ska betalas som lön inte hanteras via Proceedo. Se till att anläggningstillgångar, stöldbegärliga inventarier, bokförs på ett korrekt sätt. Att vid egen frånvaro se till att ersättare finns för granskningen av beställningarna och att ersättaren är utsedd till ekonomiregistrerare av prefekt/motsvarande samt ekonomichef. Ekonomiregistreraren ska på varje beställning: Kontrollera föreslaget konto på varje artikelrad, och ev. ändra vid behov. Alltid ändra konto på rader som har föreslaget konto 4999 eller IT i kontofältet. Beställningar som görs via fritext får alltid konto 4999 och då ska ekonomiregisteraren i sitt steg ändra till det korrekta. Även vid alla IT/Telefoni-beställningar ska ekonomiregistreraren alltid ändra till ett korrekt konto, då det vid beställning alltid ligger ett fiktivt konto som heter IT på de beställningarna. Alltid se till att korrekt text är angiven i fältet Avser, som visas som verifikationstext i Agresso och Palette. Kontrollera att övriga inlagda värden verkar rimliga och justera vid behov. Version 1.4 /

4 2) Beställningar att kontera/kontrollera 2.1 Aviseringar och vy över beställningar När ekonomiregistreraren har en beställning att kontera/kontrollera kommer ett mejl från Proceedo. Mejlet kommer direkt när beställaren skickar iväg beställningen. Om man är två ekonomiregistrerare på institutionen/enheten så får bägge mejlet samtidigt. Det syns även hur många beställningar som väntar på hantering på Startsidan i rutan Att hantera under Beställningar att godkänna. Om man klickar på den raden kommer man till fliken Godkänn beställning. Där ser man de aktuella beställningarna som ligger och väntar på hantering. Version 1.4 /

5 2.2 Kontrollera kontering När man går in på sidan Inköp och fliken Godkänn beställning visas direkt de beställningar som Avvaktar godkännande. Man kan filtrera på olika statusar i rullisten om man vill titta på någon beställning med annan status, eller se alla beställningar. Det syns även i flödesbilden längst ner vad beställningen befinner sig någonstans. Version 1.4 /

6 För att se konteringen på beställningen markerar man beställningen och klickar på det blå i:et. Observera att det endast är ett titt-läge, man kan inte ändra något i den vy som kommer upp. Om beställaren angett ett syfte med beställningen anges det i denna ruta. Version 1.4 /

7 Ett nytt fönster kommer upp med alla konteringsrader på beställningen. Här är det viktiga att kontrollera värdena i kolumnerna Konto och Avser. Men man behöver ändå se över övriga koddelar. Då man inte kan ändra något i denna vy stänger man ner rutan. Se avsnitt 3 hur man ändrar konteringen. Proceedo ger utifrån produkten ett förslag på bokföringskonto. Ekonomiregistreraren kontrollerar om kontot är OK och ändrar till korrekt konto vid behov. Beställaren anger oftast en text i fältet Avser som beskriver just vad köpet avser, det är dock inte obligatoriskt. Texten i fältet Avser kommer att gå in som verifikationstext i Palette och Agresso, så det ekonomiregistreraren måste göra är att lägga in en text där om det är tomt, eller justera den text som beställaren skrivit i vid behov. När man har kollat konteringen stänger man denna vy med knappen Stäng. Följande fält finns i konteringssträngen: Referens beställarens Baltzar/Palette referens Konto förslag ges av systemet vid beställningen. Här måste Ekonomiregistreraren kontrollera satt konto, och ändra om felaktigt. Kostnadsställe man har automatiskt bara behörighet till sin institutions kostnadsställe. Projekt vilket projekt beställningen gäller. Dessa är länkade till giltiga kostnadsställen. Avser detta fält blir en verifikationstext i Palette och Agresso. Beställaren kan här ange ex. syfte för beställningen, men Ekonomiregistreraren har alltid möjlighet att ändra/se till att rätt text står här, då texten kommer med i bokföringen. Fritt fält för de institutioner/enheter som använder sig av fria koder. Konterare här hamnar automatiskt koden till institutionens/enhetens ekonomiregistrerare. Koden fylls i automatiskt för de som bara är beställare inom sin egen institution. Har man behörighet till flera institutioners kostnadsställen så kan man behöva fylla i koden manuellt. Ansvarig ett extra fält för behov av ett extra steg i flödet, t.ex. IT-samordnare. När beställaren gör beställningen anger de Referens, Kostnadsställe samt Projekt. Samt oftast skriver beställaren i en text i fältet Avser. Version 1.4 /

8 3) Ändra kontering För att ändra något gällande konteringen markerar man beställningen och klickar på Ändra längst ner till höger. Därefter klickar man på knappen Kontering Version 1.4 /

9 Och då kommer sidan upp där man kan göra ändringar i konteringen: Man kan fylla i det korrekta värdet direkt i rutan. Om man vill få upp en lista med konton eller söka efter ett visst konto klickar man på de vågräta raderna till höger om fältet. En ruta kommer upp där man antingen kan söka fram värdet eller leta efter det i rullisten. Version 1.4 /

10 Man markerar värdet och klickar på OK. Om samma konto ska gälla på alla raderna på beställningen kan man bocka i kryssrutan innan man klickar OK. Annars fortsätter man att välja värden på de andra raderna på samma sätt. I fältet Avser skriver man in texten på varje rad för sig. Denna text visas alltså senare som verifikationstext i Palette och Agresso. När kontot är korrekt på alla rader samt att det finns en text på varje rad i kolumnen Avser klickar man på OK. Version 1.4 /

11 Därefter klickar man på Godkänn för att skicka vidare beställningen för attest. När man klickar på Godkänn kommer det upp en ruta som gör det möjligt att lämna ett meddelande till beställaren om vad man har ändrat i beställningen. Om man skriver i något här får beställaren veta det i ett mejl som skickas från systemet. Om man inte vill skriva något klickar man på OK. Version 1.4 /

12 När beställningen skickas vidare ser man vem som har konterat beställningen. 3.1 Konto 4999 En fritextbeställning i Proceedo kan gälla i princip vad som helst. Därför sätter systemet alltid ett fiktivt konto på alla fritextbeställningar, och sedan ska ekonomiregistreraren i sitt steg se till att lägga in det rätta kontot. Man måste alltså alltid vara noga med att ändra konto till ett korrekt konto på alla rader som har konteringen När en fritextbeställning görs läggs det automatiskt till ett kontrollsteg i flödet,.esk. Om ekonomiregistreraren skulle missa att ändra ett konto på en artikel som konterats mot 4999 går beställningen vidare till ekonomiavdelningen som rättar upp konto så det inte går in fel data i Palette och Agresso. Om ekonomiregistraren ändrar till ett korrekt konto försvinner.esk-steget i flödet. Version 1.4 /

13 3.2 Konto IT Vid beställningar av IT/telefoni-produkter sätter systemet alltid ett fiktivt konto IT. Det är uppsatt så för att beställningen ska styras till IT i flödet efter beställaren, innan den skickas till ekonomiregistreraren. Ekonomiregistreraren måste alltid ändra till ett korrekt konto på alla IT/telefonibeställningar. Det är samma lösning på detta som vid konto 4999, d.v.s. glömmer ekonomiregistreraren att ändra till ett korrekt konto går beställningen till ekonomiavdelningen som får rätta till det. 4) Delad kontering Man kan dela upp konteringen på en artikelrad, t.ex. för att sätta olika projekt. Man klickar då på det blå plustecknet på aktuell rad i kolumnen Dela. Om man vill ha samma vertext på alla konteringsrader för artikeln, börja med att fylla i det. Version 1.4 /

14 Varje tryck på + ger en ny konteringsrad. D.v.s. om man på artikel ett ovan vill ha tre konteringsrader totalt så trycker man flera gånger på +. De nya raderna får samma kontering som ursprungsraden, d.v.s. man måste justera dem. Inga rader får bli identiska för då blir det fel i Palette. I exemplet ovan så finns det nu tre stycken konteringsrader på den översta artikeln. Alla uppgifter som låg på konteringsrad 1, förutom belopp, finns nu också på rad 2 och 3. Nu justerar man de värden som ska vara annorlunda och fyller i belopp på rad 2 och 3. Fördelningen sker i kronor, inte procent. Om den nya totalsumman inte stämmer med den korrekta totalsumman så kan man inte komma vidare utan nedan meddelande kommer upp. I exemplet nedan har vi medvetet lagt 75 kr på rad 2 också, vilket ger ett totalbelopp på 200 kr, när det borde ha varit 175 kr, vilket framgår av felmeddelandet. Version 1.4 /

15 TIPS! Se även e-guiden Delad kontering på en artikelrad. Version 1.4 /

16 5) Neka eller utred en beställning Om man av någon anledning inte ska kontera och godkänna beställningen finns möjligheten att antingen neka eller utreda beställningen. Om man nekar beställningen kan man skriva en kommentar till beställaren om varför, och beställaren får då ett mejl som talar om att beställningen är nekad och varför. När man klickar på Neka kommer en ruta upp där man fyller i kommentaren. Om man vill utreda något gällande beställningen innan man konterar och godkänner kan man välja att sätta beställningen under utredning. Välj Utred och skriv en kommentar om varför så får beställaren veta det via mejl. Version 1.4 /

17 När man har kollat upp det man ska så godkänner eller nekar man beställningen som vanligt. Version 1.4 /

18 6) Hantera kontering via eller mobil Man kan hantera konteringen via mejl och mobil. Man kan då inte använda sin vanliga AD-inloggning, utan det kräver att man av säkerhetsskäl använder en särskild Proceedoinloggning (sin AD-inloggning följt ) med ett tillhörande lösenord. Kontakta för att få ett sådant. Via mejl kan man godkänna konteringen och beställningen direkt i mejlet som kommer när det finns en beställning att hantera. Observera att inga ändringar varken gällande konto eller verifikationstext (Avser) kan göras då! Öppna bilagan som kommer med mejlet. Gå ner till mitten av mejlbilagan för att godkänna/neka (hoppa över de inledande länkarna). Konteringen syns längst ner i mejlet. Version 1.4 /

19 Fyll i lösenordet till din särskilda Proceedoinloggning, bocka i Godkänn och klicka på OK. Via mobilen kan man ändra konteringen. Man går till och logga in med sin särskilda Proceedoinloggning, dvs. sitt ad-namn följt Man anger även sitt personliga lösenord. Klicka på Beställningar. Version 1.4 /

20 Sen klickar man på beställningen som ska konteras. Då visas alla detaljer om beställningen och för att ändra ett värde klickar man på det. Hela konteringen visas. Längst ner finns Ändra som man klickar på för att göra ändringen. Version 1.4 /

21 Om man klickar på förstoringsglaset för det värde som ska ändras, i detta fall Konto, får man upp listan och kan välja rätt konto. Därefter klickar man på Spara kontering, och i nästa steg Attestera beställning. Version 1.4 /

22 7) Fakturamatchning i Palette Palette är fortfarande vårt elektroniska fakturahanteringssystem, dvs. där finns alla fakturor. Inga fakturor hanteras i Proceedo. Det är i Palette som fakturamatchningen sker av fakturor som har en koppling till orders skapade i Proceedo. Mellan Palette och Proceedo finns en integration, dvs. Proceedo skickar över information till Palette fyra gånger per dag och meddelar vilka orders som har blivit leveranskvitterade. För att en faktura ska kunna automatmatcha i Palette krävs att ordern är leveranskvitterad i Proceedo. Det är Proceedo:s ordernummer (PO följt av sju siffror) som är nyckeln till matchningen. Beställning i Proceedo Beställningen attesteras och order skapas i Proceedo och skickas till leverantören Leverantören levererar Leverantören levererar till beställaren Faktura skickas till SLU uppmärkt med ordernummer Beställaren leveranskvitteras i Proceedo Fakturamatchning i Palette Palette får information från Proceedo om lev. kvitterad order Automatisk matchning sker Fakturan går till betalning När en faktura har automatmatchats i Palette behövs ingen ytterligare attest eftersom beställningen redan är attesterad i Proceedo. Fakturan kan då gå direkt till betalning. Om en faktura inte kan matcha och man måste göra en manuell matchning. Oftast är det ekonomiregistreraren som gör detta men beställaren kan även göra det själv, se avsnitt Prisavvikelse Om en beställning i Proceedo är leveranskvitterad i Proceedo kan fakturan matcha i Palette. Fakturor som är skannade matchas på totalbelopp och elektroniska fakturor matchas på radnivå. Det finns gränser uppsatt för när en faktura avviker. Om fakturan diffar mer än 5% eller 100 kr mot priset på ordern fastnar fakturan. Fakturan skickas då ut till beställaren i Palette för granskning. Beställaren får då kontakta leverantören och stämma av om priset är felaktigt. Därefter får man hantera fakturan manuellt i flödet i Palette. Version 1.4 /

23 7.2 Leveranskvittens saknas i Proceedo Om det kommer en faktura till Palette som hör till en beställning som inte har blivit leveranskvitterad skickar Palette ut ett mejl till beställaren för att påminna om att man måste göra en leveranskvittens: Beställaren har då 7 dagar på sig att gå in i Proceedo och göra leveranskvittens på beställningen. Ett sådant påminnelsemejl kommer varje dag i 7 dagar. Om man gör leveranskvittensen inom dessa 7 dagar kommer fakturan att kunna matcha i Palette. Om man inte gör leveranskvittensen inom dessa dagar kommer fakturan att skickas ut till beställaren i Palette för manuell hantering. Man får då göra leveranskvittensen i Proceedo och notera i fritextfältet i Palette att man har gjort kvittensen och ange vilket orderdernummer det gäller (börjar med PO följt av sju siffror). Ekonomiregistreraren på institutionen/enheten kan då manuellt matcha ihop fakturan mot ordern i Palette. 7.3 Anläggningar och representation Anläggningar och representation konteras på konton som gör att de fakturorna kommer att styras ut i Palette-flödet även om beloppet matchar vid matchningen i Palette. Detta för att man ska bifoga anläggningsblanketten i Palette. Ekonomiregistreraren bifogar blanketten i Palette. Även vid representation skickas fakturan ut i Palette för att mottagaren ska kunna bifoga deltagarförteckningar och program. Version 1.4 /

24 7.4 När en beställare/mottagare får ut en faktura i Palette som hör till en order skapad i Proceedo Palettesupport hanterar fakturaloggen där alla fakturor samlas som inte matchas automatiskt. Från loggen skickas fakturor ut till beställare/mottagare i Palette av olika anledningar. Palettesupport skriver alltid en anledning i fritextfältet i Palette varför fakturan skickas ut till beställaren/mottagaren. Det man måste göra som beställare/mottagare om man får ut en faktura (som hör till en beställning från Proceedo) är: Se till att göra leveranskvittensen i Proceedo. Det vanligaste felet till att fakturor inte kan matcha är att leveranskvittens saknas i Proceedo. Kontrollera därför alltid att leveranskvittensen är gjord. Ekonomiregistreraren kan inte leveranskvittera en beställning åt en beställare. Skriv sedan en kommentar i fritextfältet i Palette att leveranskvittens är gjord, samt vilket ordernummer den har. Det kan vara så att leverantören inte har angett ordernumret på fakturan och då vet inte Palette vilken order den ska matcha mot även om den är leveranskvitterad. Godkänn sedan fakturan i Palette. Den skickas då vidare i det vanliga flödet. Ekonomiregistreraren som konterar i Palette kan nu manuellt matcha ihop fakturan mot ordern i Palette. Beställaren får matcha fakturan manuellt själv om man vill. Tänk på - Information skickas till Palette 4 gånger per dag så man får ha det i åtanke när man leveranskvitterat en beställning i Proceedo, att det tar en stund innan informationen når Palette. Uppg. Gjorda i Syns i Palette efter kl: Proceedo före kl: 08:00 08:30 11:00 11:30 14:00 14:30 17:00 17:30 Version 1.4 /

25 7.5 Matcha fakturan manuellt Om en faktura har skickats ut i Paletteflödet och behöver matchas manuellt är det oftast ekonomiregistreraren som gör det. Beställaren får även göra det om man vill. Denna procedur finns detaljerat beskriven i manualen 1.0_Manual_Matchning_Palette. Manualen hittar man via startsidan i Proceedo under Genvägar och Manualer. e-guide om fakturamatchning finner man via startsidan i Proceedo under Genvägar och e-guider Palette, eller via Version 1.4 /

26 Vid frågor om fakturamatchningen kontakta 8) Delegering Som Ekonomiregistrerare har man ofta en backup som sköter jobbet när man är borta. Det är viktigt att det finns en backup som hanterar beställningarna löpande för att de inte ska bli liggande och inte skickas iväg till leverantören. Det bästa är om man kan ha en permanent backup dvs. en stående delegering till någon, annars är det viktigt att lägga in en delegering under ex. semesterperioder. En ekonomiregistrerare kan inte lägga in delegeringen själv, man får vända sig till ekonomiavdelningen gällande det, till De lägger in delegeringen i både Proceedo och Palette. När delegeringen är inlagd syns den på startsidan i Proceedo under Delegeringar. Version 1.4 /

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 160212

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 160212 Visma Proceedo Att attestera - Manual Version 1.4 1 Innehåll Version 1.4... 1 INNEHÅLL... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) ESKALERING... 5 3.1 Egna beställningar...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Proceedoinfo 14:5 November 2014

Proceedoinfo 14:5 November 2014 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-11-06 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14:5 November 2014 Innehåll Proceedo-länk på startsidan på medarbetarwebben Nya avtal och leverantörer Leverantörer

Läs mer

Fritextbeställning och rekvisition

Fritextbeställning och rekvisition Fritextbeställning och rekvisition Innehåll 1 Vad är en fritextbeställning?... 1 2 Vad är en rekvisition?... 1 3 Skapa en fritextbeställning... 1 4 Rekvisitionsformuläret... 2 5 Kontera beställningen...

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar Manual för att: Godkänna/neka beställningar Uppdaterad: 2013-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL GODKÄNNA BESTÄLLNINGAR Innehåll 1.

Läs mer

Proceedo. Inställningar

Proceedo. Inställningar Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Proceedo. Haninge kommun

Proceedo. Haninge kommun Proceedo Haninge kommun Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) 1 Systemkrav... 4 2 Användare... 4 2.1 Ny användare... 4 2.2 Inloggning... 4 3 Startsida... 5 4 Egna

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet)

Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) Proceedo Livsmedel Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) Lathund för livsmedelsbeställningar... 4 Lägg in din leveransadress som förvalt värde... 4 Bocka i rutan

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Så här attesterar och utanordnar du

Så här attesterar och utanordnar du 1 2013-10-31 Så här attesterar och utanordnar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll 1. Attestering av beställning 3 2. Scenario 1 Beställaren

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR:... 2 VAD HÄNDER I AGRESSO.... 3 EXEMPEL:... 6 1 Tillvägagångssätt vid periodisering av leverantörsfakturor:

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 2.0 / 160202

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 2.0 / 160202 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 7 Kontering... 7 Flödet...

Läs mer

IVT Online manual Att göra en beställning

IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online Att göra en beställning Januari 2013 Innehållsförteckning Start Logga in i IVT Online 4 Startsidan 5-6 Söka produkter Att söka en produkt 7-8 Infoknappen

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Användarmanual E-besten Beställning och fakturahantering

Användarmanual E-besten Beställning och fakturahantering Användarmanual E-besten Beställning och fakturahantering Från behov till faktura Leverantör Leverantörsportal 4. Läs Order 5. Skapa orderbekräftelse (valfritt) 7. Skapa faktura Konstfack 1. Skapa beställning

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO kan man söka fram aktuell händelse via två menyval: 1. Kontrakt Att göra 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt eller Konteringsrad 1. Kontrakt Att göra Gå in via

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till Preliminär och sedan åter till Normal så att systemet skapar

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer