Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun , 119 Dnr Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:"

Transkript

1 Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun , 119 Dnr Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta. Utdrag ur Förvaltningslagen (1986:223 4). Viktiga värderingar och principer Den som kontaktar oss har en självklar rätt att få upplysningar, vägledning och råd och ska mötas av en öppen och serviceinriktad attityd. Respektera särskilda expeditions- och telefontider. Då ska det alltid vara möjligt att nå fram till den som söks. Alla nämnder, förvaltningar och bolag har ett informationsansvar. Det innebär en rättighet att vara informerad och en skyldighet att söka information. Först då kan alla fungera som goda ambassadörer och förmedla en tydlig och förtroendeingivande bild av kommunen och de kommunala tjänsterna en bild av Hässleholms kommun som en attraktiv arbetsgivare en bild av kommunen som en attraktiv plats för boende, besök och företagande Kommunen har flera kontaktvägar: det personliga mötet telefon, post och e-post Internet Via dessa kanaler ska vi erbjuda service - dagtid via personlig direktkontakt och telefon samt dygnet runt via Internet. Varje förvaltning och bolag ska ge service via dessa kanaler. Har vi begått ett fel erkänn det och lova att vi ska rätta till det. Skyll inte på datorn eller någon annan person. Besökande Alla som kommer i kontakt med kommunen ska känna att de är välkomna. Vi finns till för dem. Alla ska behandlas lika. Vi ska

2 ge god service genom vänligt och korrekt bemötande ge oss tid att lyssna och förklara hjälpa besökare som vi möter i korridoren tillrätta genom att fråga om vi kan hjälpa till med något Prioritera den besökande framför handlingar och telefon stäng telefonen vid besök. Språk Kontakten med kommunen är ofta skriftlig. För att minska riskerna för missuppfattningar och behov av kompletterande uppgifter ska vi sträva efter att skriva lättlästa texter. Använd ett vårdat och enkelt språk. Undvik kanslisvenska, svåra fackuttryck och förkortningar. Förklara vid behov olika uttryck. De flesta som inte arbetar på en kommun har inte heller kunskap om vilka rutiner som gäller för olika ärenden. Förklara därför enkelt ärendets gång. Sker hänvisning till paragrafer i lagar eller andra regelverk - försök också förklara innebörden. Utförliga råd om detta finns på webbplatsen för Centrum för lättläst. Telefoni Telefonservicen är en stor del av vårt ansikte utåt. Utgångspunkten ska alltid vara ett serviceinriktat bemötande och en god tillgänglighet. Snabba, klara och tydliga svar är grunden för effektiv telefonservice. Den som svarar på ett inkommande samtal har alltid ansvar för att samtalet blir korrekt behandlat. För att kunna hålla servicenivån måste alla hjälpa till genom att underlätta för telefonisterna. Det innebär att var och en använder egen telefonkatalog och Gula Sidorna på Internet. Hamnar ett samtal fel försök i första hand koppla till rätt person. Använd den interna telefonkatalogen för att söka rätt person. Går inte det - ta ett meddelande till den berörda personen. Använd de möjligheter som telefonsystemet ger. Det innebär att jag ska använda anknytningsnummer vid samtal till anknytningar inom kommunen använda vidarekoppling vid frånvaro använda de möjligheter som finns i hänvisningssystemet Varje chef ansvarar för att inom sin enhet organisera en väl fungerande telefonpassning. En viktig del i detta är ansvaret för att

3 någon finns på plats för att ta emot inkommande samtal under gällande telefontider. Fast telefoni Mål Alla inkommande samtal besvaras inom högst fyra signaler. Ingen behöver ringa oss mer än en gång för att bli omhändertagen. Så här uppfyller vi målen Jag tar det fulla ansvaret för min anknytning och säkerställer passning och besked vid frånvaro genom att t ex använda röstbrevlådan. Jag svarar normalt själv i min telefon, allt annat belastar någon av mina kollegor. Jag är skyldig att informera om jag är frånvarande från min arbetsplats och därför inte kan svara i telefonen. Enklast registrerar jag information om frånvaro med hjälp av knappsatsen på min egen telefon eller via datorn. Dessutom ringer jag upp den som sökt mig lämnar jag ut mitt direktvalsnummer och mobilnummer använder jag personlig välkomstfras i röstbrevlåda och på mobilsvaret svarar jag alltid i telefonen med namn och enhet eller med för- och efternamn svarar jag när jag hör min kollegas telefon ringa och denne inte befinner sig på sitt kontor och tar uppgifter om namn, telefonnummer och ärende och ber om att få lämna ett meddelande till min kollega Röstbrevlåda Använd också möjligheten att koppla en röstbrevlåda med personligt meddelande till din anknytning. Meddelandet bör vara kortfattat och tydligt. Det är viktigt att den uppringande får veta att han/hon kommit till önskad anknytning. Röstbrevlådan ger den som sökt möjlighet att lämna ett meddelande. Lyssna av dessa meddelande dagligen och ring upp den som sökt dig. Alla chefer ska se till att telefonister och passningsställen blir informerade om aktiviteter och förändringar ska se till att servicenivån uppnås och vidmakthålls kan tillsammans med medarbetarna bestämma om en högre servicenivå för enheten

4 Telefonister Växeltelefonister ska alltid besvara ankommande samtal med Välkommen till Hässleholms kommun. Om den person som söks inte är anträffbar ska växeltelefonisten om möjligt koppla samtalet till en annan tjänsteman inom samma verksamhet alternativt erbjuda sig att ta ett meddelande till den som söks. Mobil telefoni Använd mobiltelefonen med förnuft i offentliga miljöer. Tänk på röststyrkan respektera den enskildes integritet. Ha endast mobiltelefonen påslagen när du ostört kan ta emot samtal. Försök hålla samtal från mobiltelefonen korta och sakliga. Be att få återkomma vid längre samtal och ring upp från en vanlig telefon. Mobiltelefon ska passas genom röstbrevlåda med personligt meddelande. Post och fax Posten ska öppnas och ankomststämplas dagligen, även vid sjukdom eller semester. Kom överens med kollegorna om lämpliga rutiner. Fax jämställes med övrig post. Allmänna handlingar ska registreras utan dröjsmål när de kommit till eller har upprättats hos myndigheten. Den normala registreringsmetoden för ärenden är diarieföring. Kontrollera handlingar som du är osäker på med enhetens registrator. Diarieföring är inte endast ett verktyg för att uppfylla offentlighetsprincipens krav. Diarieföring ska också skapa en snabbare och säkrare informationshantering. Det är den anställdes ansvar att se till att alla handlingar i ett ärende registreras. Post ska besvaras skyndsamt. Kan svar inte lämnas inom rimlig tid, meddela avsändaren när ett svar kan komma. Avsluta alltid meddelandet med namn, befattning, avdelning, adress och telefonnummer (egen anknytning). E-post För elektronisk post gäller samma regler som för annan post (se ovan om post och fax). Vid planerad frånvaro ska de möjligheter som finns i e-postsystemet användas genom att lämpliga regler skapas och aktiveras.

5 Du ska avgöra om e-posten är en allmän handling och, om så är fallet, registrera den. Registrering kan ske genom att brevet skrivs ut och lämnas till registrator. Internet Kommunens webbplats ska vara den gemensamma portalen för kommunens samlade kommunikation av kommunens service, näringsliv, turism och politik. Hässleholmare, besökare, företagare och massmedier ska här få en överblick över vårt utbud av service och tjänster och erbjudas möjlighet till dialog och insyn. Genom att alltid ha aktuell och uppdaterad information samlad, kan vi underlätta för medarbetarna att sprida korrekt och målgruppsanpassad information muntligt eller skriftligt - till de som inte själva har tillgång till mediet. Information på kommunens webbplats ska så långt som möjligt anpassas för funktionshindrade. Följ även de särskilda regler som upprättats. God service är en viktig del av kommunens attraktionskraft.

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs)

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Dokumenttyp Regler Dokumentägare Administration Dokumentnamn Regler för telefoni Dokumentansvarig

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

IT-regler för Torsby kommun

IT-regler för Torsby kommun Datum 2008-09-15 IT-regler för Torsby kommun En regelbok för alla användare av datorer, telefoner, fax, e-post och Internet 2008 09 15 Alla anställda vid Torsby kommun, oberoende av anställningens art

Läs mer

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004 IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy för Laholms kommun Laholms kommuns telefonimål för 2005-2007 Kommunens telefoni

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

ern kommunikation E Åstorps. kommuns Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se

ern kommunikation E Åstorps. kommuns Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se PPER In kommunikation ALER Kommunens hemsida kontoret Övriga kommunikanaler Medier Intranät Grafisk riskommunikation Talesperso edia TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖ Förhållningspunkter Gemena regler kring bemötande

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

E-strategi för kommunala tjänster

E-strategi för kommunala tjänster E-strategi för kommunala tjänster Din vardag blir enklare Den här broschyren handlar om vilken service Järfälla kommun erbjuder via internet idag och hur de elektroniska tjänsterna kan komma att se ut

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer