Rutiner för synpunktshanteringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner för synpunktshanteringen"

Transkript

1 RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att bli respekterad och lyssnad på. En effektiv synpunktshantering hjälper oss med det. Synpunktshanteringen avser inkomna klagomål, förslag och beröm. Med ett klagomål avses ett klart uttryckt missnöje med en service eller en tjänst. Med inkommen avses att en handling har anlänt till myndighet eller kommit behörig tjänsteman tillhanda. Synpunktshanteringen avser inte interna klagomål, felanmälningar, skadeståndsanspråk eller överklaganden. Vem ska ta emot synpunkter? Grundregeln är att all personal i Håbo kommun tar emot synpunkter. Externa entreprenörer hänvisar till kommunens förvaltningar om det inte gäller synpunkter på deras egen verksamhet, som de är skyldiga att ta emot. Hur inkommer synpunkterna? Skriftligt via brev eller kommunens förfrankerade vykort. Inkommet vykort sorteras till berörd förvaltning, där det vidarebefordras till handläggare för registrering och handläggning. Via e-post - Synpunkter kan skickas till enskild handläggare, inkorg för nämnden eller till den centrala e-postadressen Via hemsidan - På Håbo kommuns hemsida kan man fylla i ett formulär för synpunkter. Formuläret skickas digitalt till den centrala e-postadressen för synpunkter, varifrån det vidarebefordras till inkorgen för berörd nämnd. Muntligt Tex. vid besök eller telefonsamtal. SMS Alla inkomna synpunkter - muntliga, skriftliga och digitala - skall registreras så att de går att hitta i ärendehanteringssystemet.

2 RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 2(7) När en synpunkt, idé eller förslag inkommer till kommunen Lyssna på besökarens synpunkt, visa att du tar det på allvar Skyll inte ifrån dig Kan du inte ge besked, var uppriktig och säg det till den som klagar. Be att få återkomma Om personen som kontaktar dig anser sig ha ett klagomål, så är det ett klagomål Diskutera inte framför andra besökare Om du känner att du inte klarar av klagomålet, lämna över det till din chef Kom ihåg! 1. Tacka för synpunkten. Vad bra att du berättar det här. 2. Förklara varför du tackar. Det är viktigt för oss att veta vad du tycker. 3. Beklaga. Jag beklagar att du har upplevt det på det här sättet. 4. Förklara vad som kommer att hända med den inkomna synpunkten. Jag ska föra din synpunkt / klagomål vidare till ansvarig. 5. Återkoppling. Jag ser till att vi återkommer till dig.

3 RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 3(7) Använd nedan tabell för att avgöra om synpunkten är liten, medium eller större Liten - åtgärdas direkt och blir inte rapporterat som en synpunkt Medium - hanteras inom ramen för synpunkts hanteringen Stor - hanteras inom ramen för synpunkts hanteringen Inkommen synpunkt / klagomål Ingen registrering Registreras Registreras Åtgärd Åtgärdas / behandlas omgående Åtgärd registreras i ärendehanteringssystem Utreds Uppföljning Ingen bekräftelse / bekräftelse direkt. Ingen uppföljning av åtgärder. Återkoppling till avsändare Blir ett ärende till nämnden. Återkoppling till avsändare Rapportering Ingen rapportering till nämnd Rapporteras till nämnd inom ramen för synpunktshanteringen Rapporteras till nämnd inom ramen för synpunktshanteringen. Delgivning av beslut till avsändaren Återrapportering till nämnd Redovisning av inkomna synpunkter sker till respektive nämnd samt till kommunstyrelsen två gånger per år i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Sammanställning görs av nämndsekreterare.

4 RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 4(7) Rutiner för mottagande av skriftligt framförd synpunkt kan åtgärda omgående? Åtgärda. Meddela avsändaren att du åtgärdat, om du bedömer att det behövs. Avgör om synpunkten och påföljande åtgärder skall registreras i ärendehanteringssystemet. själv kan åtgärda eller svara på inom en översiktlig framtid? Synpunkten och alla påföljande åtgärder skall registreras antingen i ärendehanteringssystemet eller via hemsidan. Följ anvisningarna nedan. Har du tillgång till kommunens ärendehanteringssystem? Registrera synpunkten som handling i ärendehanteringssystemet. Se aktuell lathund. Lämna ärendet till den som kan åtgärda eller svara. Återkoppla till synpunktslämnaren genom att skicka bekräftelse. Lämna information om hur ärendet behandlas. Lägg den inkomna handlingen i ett kuvert och sänd den till din förvaltning eller skicka ett e post till den berörda nämnden. Bifoga synpunktslämnarens kontaktuppgifter om möjligt, och dina egna kontaktuppgifter. Återkoppla till den som lämnade synpunkten. Meddela att synpunkten tas om hand på förvaltningen.

5 RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 5(7) Rutiner för mottagande av muntligt framförd synpunkt Åtgärda. kan åtgärda omgående? Meddela avsändaren att du åtgärdat, om du bedömer att det behövs. Avgör om synpunkten och påföljande åtgärder skall registreras i ärendehanteringssystemet. Anteckna synpunkten. Spara din anteckning. själv kan åtgärda eller svara på inom en översiktlig framtid? Anteckningen och alla påföljande åtgärder skall registreras antingen i ärendehanteringssystemet eller via hemsidan. Följ anvisningarna nedan. Har du tillgång till kommunens ärendehanteringssystem? Registrera synpunkten som minnesanteckning i ärendehanteringssystemet. Se aktuell lathund. Lämna ärendet till den som kan åtgärda eller svara. Återkoppla till synpunktslämnaren genom att skicka bekräftelse. Lämna information om hur ärendet behandlas. Har du tillgång till Internet? Fyll i synpunktsformuläret på kommunens hemsida. Ange, om möjligt, vem du har fått synpunkten ifrån. Lämna dina egna kontaktuppgifter. Återkoppla till synpunktslämnaren genom att skicka bekräftelse. Lämna information om hur ärendet behandlas. Lägg dina anteckningar i ett kuvert och sänd dem till din förvaltning eller skicka ett e mail till den berörda nämnden. Bifoga en beskrivning av vad som hänt, synpunktslämnarens kontaktuppgifter om möjligt, och dina egna kontaktuppgifter. Återkoppla till den som lämnade synpunkten. Meddela att synpunkten tas om hand på förvaltningen.

6 RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 6(7) Registrera muntligt inkommen synpunkt (beröm, klagomål, förslag) i Winess 1. Klicka på Händelsebild 2. Klicka på Nytt du får upp en ny H typ Handling välj istället H typ Minnesanteckning 3. Välj Dok.typ: Synpunkt 4. Välj dig själv som Handläggare 5. I fältet Innehåll/rubrik: skriv B för Beröm, K för Klagomål eller F för Förslag 6. Tryck Enter du får då upp beteckningen du valt 8. Skriv en övergripande rubrik som underlättar eftersökning av händelsen 9. I det stora fältet antecknar du hur samtalet fortlöper samt de åtgärder som vidtas 10. Klicka på Klar händelsen får ett nummer i Hid rutan längst upp till vänster. Efter registrering bör du höra av dig till avsändaren inom 2 dagar med information om hur ärendet kommer att behandlas, eller att vi mottagit och registrerat deras synpunkt. Anteckna alla påföljande åtgärder i Winess på samma Hid nummer, i fältet för Notering

7 RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 7(7) Registrera skriftligt inkommen synpunkt (beröm, klagomål, förslag) i Winess 1. Klicka på Händelsebild 2. Klicka på Nytt du får upp en ny H typ Handling 3. Välj Dok.typ: Synpunkt 4. Välj dig själv som Handläggare 5. Fyll i avsändarens kontaktuppgifter i fälten längst ned till vänster. 6. I fältet Innehåll skriv B för Beröm, K för Klagomål eller F för Förslag 7. Tryck Enter du får då upp beteckningen du valt 8. Beskriv den inkomna synpunkten kortfattat efter beteckningen i rutan Innehåll 9. Klicka på Klar händelsen får ett nummer i Hid rutan längst upp till vänster 10. Skriv Hid numret på den inkomna originalhandlingen 11. Håll originalhandlingen tillgänglig Efter registrering bör du höra av dig till avsändaren inom 2 dagar med information om hur ärendet kommer att behandlas, eller att vi mottagit och registrerat synpunkten. Skriv Å + Enter för att få upp texten Åtgärd i Noteringsfältet. Därefter fyller du i alla påföljande åtgärder

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Godsinlösen, en lathund för registrering av ärenden.

Godsinlösen, en lathund för registrering av ärenden. Godsinlösen, en lathund för registrering av ärenden. Detta är en vägledning för att lägga in ärenden på www.godsinlosen.se Vi kommer i denna guide säga att försäkringsskadan handlar om en mobiltelefon

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Taxering och uppbörd samt folkbokföring

Taxering och uppbörd samt folkbokföring Taxering och uppbörd samt folkbokföring Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en person. Även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar. (641-2013)

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har?

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Dina rättigheter för dig som bor på ett hem för vård eller boende (HVB) Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer