Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar"

Transkript

1 Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar Företaget AB v v.120

2 Slutsats Dagsläge Vart 20:e externanrop ges en avvikande svarsfras. Vanligast är detta efter köbesked. Expedieringsfraserna varierar relativt mycket. Medelväntetiden är något lång. 40% av samtalen till når rätt abonnent direkt. Av de övriga har endast ett mindre antal inte erhållit svar eller hänvisningsbesked. Hänvisning används i normal omfattning. Förslag på åtgärder Telefonisterna bör svara med samma svarsfras även om samtalet erhållit köbesked (se svarsfras ). Telefonisterna bör använda samma expedieringsfras (ex. Varsågod ). Att utan anmodan ge hänvisning till mobiltelefon eller personsökare ger en god service till den inringande och upplevs positivt. Detta bör utnyttjas mer än idag, då informationen finns lättillgänglig för telefonisten. 2

3 Telefonistanalys Kvaliteten på svaren från telefonisterna har undersökts genom 150 st. manuellt utförda samtal till Företaget AB på växelnumret Efter telefonistsvar har 50 st olika abonnenter sökts. Mätningen utfördes måndag v.117 tom fredag v.120 med uppehåll v.118. Hälsning Med hälsning menas den fras som inleder telefonistens svar, t.ex. God morgon vid externanrop på växelnumret. Hälsningen skall följa företagets telefonpolicy. Telefonisterna har inte i något fall inlett sitt svar med en hälsning. Detta stämmer överens med företagets telefonpolicy, som säger att svarsfrasen ej ska föregås av en hälsning. Svarsfras Med svarsfras menas vad telefonisterna svarar vid externanrop på växelnumret efter ev. inledande hälsning, t.ex. Välkommen till Företaget AB. Svarsfrasen skall följa företagets telefonpolicy. met visar vilken svarsfras som använts. Växeln Företaget AB 5% Växeln 1% Välkommen till Företaget AB 94% 3

4 Telefonisterna har i 94% av testsamtalen svarat Välkommen till Företaget AB, vilket stämmer överens med företagets telefonpolicy. De övriga svaren har varit Växeln Företaget AB (5%) samt Växeln (1%) men i huvuddelen av dessa fall har den inringande redan fått talat köbesked. Man kan därför misstänka att dessa samtal hamnar på en annan knapp än de övriga externanropen och detta förvillar telefonisten. Bemötandet mot den inringande har under testperioden varit trevligt. Expedieringsfras Med expedieringsfras menas den fras som telefonisten använder innan samtalet transporteras vidare till begärd abonnent, t.ex. Varsågod. Expedieringsfrasen skall följa företagets telefonpolicy. met visar vilken expedieringsfras som använts. Vänta 1% Inget 14% Var god dröj 14% Varsågod 41% Abonnentens namn 30% Telefonisterna använder sig oftast av frasen Varsågod eller abonnentens namn innan samtalet transporteras vidare. Dessa två fraser är helt korrekta enligt telefonpolicyn, men en likformighet är att föredra. I 14% av fallen har telefonisten inte använt någon expedieringsfras alls vilket kan skapa osäkerhet hos den inringande. Alternativen Vänta och Var god dröj brukar användas då samtalet ställs på kö istället för som nu i samband med att samtalet transporteras vidare. 4

5 Väntetid Med väntetid menas den tid det tar innan den inringande fått svar av telefonist. I de fall då kösvar används redovisas även väntetiden innan kösvar samt antalet tillfällen. Under testveckorna har väntetiden innan telefonistsvar pendlat mellan 5 sekunder och 2:26 minuter med ett medel på 23 sekunder. Vid 57 påringningar har den inringande väntat längre än 20 sekunder vilket är 38% av testsamtalen. En medelväntetid på 23 sekunder är att betrakta som över genomsnittet. För att kunna säkerställa under vilka tider på dygnet som väntetiden är lång bör en trafikmätning göras för att därigenom kunna optimera bemanningen över tiden. Kösvar har nåtts vid 13 tillfällen och tiden innan kösvaret trätt in har varit ca 35 sekunder. Erbjuden service Med erbjuden service menas den service som telefonisterna ger den inringande då den som söks av någon anledning inte kan nås. Då hänvisning finns: Vid 41 st påringningar har hänvisningsbesked funnits. I ett av dessa fall har annan abonnent föreslagits. Inte i något av de övriga 40 fallen har alternativ kontaktväg givits utan anmodan vare sig till mobiltelefon, personsökare eller möjlighet att lämna meddelande. Enligt företagets telefonpolicy ska alternativ kontaktväg ges utan anmodan för att öka de anställdas nåbarhet. Vid upptaget: I 15 fall har anknytningen varit upptagen och då har telefonisterna i 14 fall givit möjlighet till att dröja kvar vilket är bra. 5

6 Anknytningar Kvaliteten på svaren från anknytningarna har undersökts genom samtal till 50 st olika abonnenter (3 samtal / anknytning). Abonnenten har sökts genom att fråga efter abonnentens namn hos telefonist. Nåbarhet Med nåbarhet menas hur ofta rätt abonnent nåtts samt vad som mött den inringande om så inte varit fallet. met visar vad en inringande möts av efter att ha blivit kopplad till sökt abonnent. Röstbrevlåda 3% Upptaget 10% Hänvisning 28% Ej svar 9% Annan person 10% Rätt person 40% Vid 40% av påringningarna nås den sökta abonnenten direkt och det är normalt. Andelen hänvisande är 28% vilket innebär att abonnenterna sköter hänvisningen förhållandevis bra. I 10% av fallen har en annan person svarat vilket är bra men svarsfrasen har oftast varit ex. Britta när den borde varit Kennys telefon Britta. I endast 9% av fallen har samtalet återkommit till telefonist utan att något besked kunnat lämnas. Svarsfras Med svarsfras menas vad abonnenten svarar vid ett externsamtal kopplat av telefonist. 6

7 met visar vilken svarsfras som använts. Efternamn 11% Avdelning, förnamn + efternamn 20% Förnamn + efternamn 32% Avdelning, efternamn 7% Avdelning, förnamn 30% Generellt svarar abonnenterna hos Företaget AB på ett korrekt och bra sätt. I över hälften av samtalen har abonnenten svarat med Avdelning vilket är bra. Total väntetid Med denna väntetid menas den tid det tar från att den inringande slagit växelnumret till svar på anknytningsnivå har givits. Svaret kan ha kommit från den abonnent som efterfrågats, någon som svarat i dennes ställe, en röstbrevlåda eller vara ett återanrop till telefonist. I tiden inkluderas även väntetiden hos telefonist. Under testveckorna har väntetiden innan abonnentsvar pendlat mellan 12 sekunder och 2:58 minuter med ett medel på 49 sekunder. Väntetid påringt Med denna väntetid menas den tid som det är påringt hos abonnenten innan svar. Under testveckorna har väntetiden pendlat mellan 1 sekund och 1:57 minuter med ett medel på 26 sekunder och det är acceptabelt om än något högt. 7

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

Telefonpolicy, Härjedalens kommun

Telefonpolicy, Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Klu 79 2008-04-23 23 1 Telefonpolicy, Härjedalens kommun Mål Härjedalens kommun skall ha bra service med hög tillgänglighet till kommunens förvaltningar. Målet

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2006-01-26 62 Reviderad: Telestrategi Uppdraget I november 2003, i samband med budgetbeslutet, gav kommunfullmäktige kommunledningskontoret i uppdrag att

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Bilaga 5 Bildtelefoni.net

Bilaga 5 Bildtelefoni.net Bilaga 5 Bildtelefoni.net Mer än en gång per dag 18% 9 En gång per dag 14% 7 2-4 gånger per vecka 46% 23 1 gång per vecka 8% 4 Några gånger per månad 10% 5 1 gång per månad 2% 1 Några gånger per år 2%

Läs mer

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERÅKERS KOMMUN. Januari 2012

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERÅKERS KOMMUN. Januari 2012 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERÅKERS KOMMUN Januari 2012 Almekärrsvägen 11 443 39 LERUM Tel. 031 40 30 90 Fax 0302-184 75 www.profitel.se / info@profitel.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För iphone - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Med Phoneras app för iphone, Android och Windows Phone får du som har tjänsten Phonera Växel med tilläggstjänsten

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

Telefonpolicy för Tema

Telefonpolicy för Tema 2014-02-28 Dnr LiU-2014-00049 1(10) Reviderad 2015-06-04 Telefonpolicy för Tema I LiU:s policy för telefoni (länk) slås fast att varje institution ansvarar för telefonitjänster inom den egna verksamheten.

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ KOMMUN. Januari 2013

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ KOMMUN. Januari 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ KOMMUN Januari 2013 Almekärrsvägen 11 443 39 LERUM Tel. 031 40 30 90 Fax 0302-184 75 www.profitel.se / info@profitel.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Presentation

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer