Matematik klass 2 Facit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matematik klass 2 Facit"

Transkript

1 Matematik klass 2 Facit Höstterminen s. 2-5 Vårterminen s Extrabok 2A s Extrabok 2B s Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 1

2 s.2 mönster: HEJ s.4 negativa och positiva tal s.5 tecken > < = < = > < < < < > < < < > > s.6 måla ordkunskap det blir 2 s.7 se upp med = s. 7 tiotal s. 8 hundratal s. 8 rätt tecken s.9 kluringar med X X=1 X=2 X=8 X=3 X=5 s.12 addition de svåra s. 12 tvillingar Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 2

3 s. 13 nästan tvillingar s. 13 nio plus s. 14 pentamino 12 olika s. 15 addition flytta tal s. 15 räkna addition s.16 fyll ut till tiotal s. 16 kluringar X=3 X=4 X=8 X=6 X=1 s.18 tjugo-kompisar s. 20 subtraktion de svåra s. 20 subtraktion tvillingar s. 21 subtraktion nästan tvillingar Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 3

4 s. 21 subtraktion nio minus s. 23 addition och subtraktion s. 23 hundrakamrater s. 25 addition s. 26 subtraktion s. 28 subtraktion s. 28 addition s. 30 subtraktion s. 33 kluring X=4 X=3 X=1 X=8 X=4 s. 34 addition Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 4

5 s. 34 subtraktion s. 34 talserie 12 ; 16. (+4; -1) s. 35 addition och subtraktion s. 36 julgåta måne = 3 stjärna = 9 hjärta = 6 Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 5

6 Vårterminen åk 2 s.2 mönster: MA s.4 negativa tal s.5 tecken > < = = = > < < < < > < < < = > = < > < < > > = s.6 se upp = s.6 tiotal s.7 hundratal s.7 tecken s.8 Talseier: tabell 4 tabell 3 X=8 X=4 X=3 X=7 X=0 s.10 multiplikation s.11 kluring X=1 X=7 X=6 X=2 X=8 s.12 addition Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 6

7 s. 12 addition Loopa loopen s.13 till hundra s.13 subtraktion s.15 subtraktion s. 15 addition s.17 multiplikation s.17 kluringar X=5 X=1 X=9 X=1 X=9 s. 18 rätt tecken * - * + * + +* +* s.18 subtraktion utan växling s. 19 multiplikation s. 19 rätt tecken + * + * + * + - Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 7

8 s.20 subtraktion s.20 addition s.21 till hundra s.22 multiplikation s.23 subtraktion s.23 addition och subtraktion s. 24 subtraktion höga tal utan växling s. 25 multiplikation och division s. 26 division s. 26 subtraktion och addition Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 8

9 s. 27 subtraktion med tiotalsövergång s.31 rätt tecken + * - * - * + + s. 31 romerska siffror s. 32 romerska XXVIII DCXVII LII DCCCL LXXV CCVII CXXXI DC CXXVII DLXI DCLXVI CCLVI s. 32 kluringar X=5 X=1 X=9 X=1 X=9 s. 33 addition med tiotalsövergång s. 34 rätt tecken * * + - * * + * - + * - * s. 34 treans tabell */ s. 36 addition s. 36 subtraktion Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 9

10 s. 37 addition, varje talsort för sig s. 38 addition, flytta tal s. 39 multiplikation s katter 2 hundar 1 höna s. 40 subtraktion, varje talsort för sig s. 14 subtraktion höja/ sänka BÅDA s. 42 subtraktion bakifrån med plus s. 44 subtraktion listigt sätt s.45 addition listigt sätt s. 46 multiplikation Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 10

11 s. 46 division s. 48 blanda räknesätt s. 49 multiplikation s. 49 division Talserien +4, -2 s. 50 tecken? Fler lösningar finns - = * + 15 * + = + 10 / + = * 8 * + = * + 20 / - = * 6 * + = - 20 s.52 alla räknesätt s. 53 räkna addition s. 53 räkna subtraktion Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 11

12 Extrabok 2A s. 2 2A rätt tecken = 21 < < = 30 > = 29 > = 50 = 85 > s. 4 2A romerska siffror 16 XVI 49 XXXXVIIII 51 LI 75 LXXV 150 CL 168 CLXVIII 210 CCX 890 DCCCLXXXX 999 DCCCCLXXX XVIIII ELLER IM 1010 MX s. 5 2A = 26 > > = 27 = 31 s. 6 2A algebra A=6 B=7 C=8 s. 8 måla uppgifter som blir 20 s. 9 2A kluringar s. 12 2A långa tal s. 12 2A kluringar CCCLXI 450 CCCCL 520 DXX 672 DCLXXII Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 12

13 s. 13 2A rätt tecken = = = = = =6 + 5 s. 13 2A negativa tal s. 14 2A höga tal addition s. 14 2A höga tal subtraktion s. 15 2A negativa tal s. 16 2A kluringar med X X=10 28 X=2 18 X=18 3 X=0 13 X=15 15 s. 19 multiplikation och division s. 20 2A räkna addition s. 20 2A räkna subtraktion Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 13

14 s. 20 2A räkna addition och subtraktion s. 21 2A vilket tal står X för? Ett tal ska bort 541, de andra står i följd s. 24 2A romerska XVII 17 XXV 25 XXXXVIII 48 LI 51 LV 55 LXXII 72 LXXXVI 86 CLXV 165 CCCLV 355 Fortsättning CX 110 CXXV 125 CCL 250 DCLX 660 MMCXIIII 2114 MMIIII 2004 MDCCCC 1947 XXXXVII s. 25 2A måla rutor med svaret 12 s. 25 2A algebra en stjärna är värd 4 Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 14

15 Extrabok 2B s. 2 2B rätt tecken + * * 0 / / 5 + * 27 * * / * + 4 s. 4 2B romerska 25 XXV 59 LVIIII 62 LXII 75 LXXV 155 CLV 170 CLXX 250 CCL Fortsättning 317 CCCXVII 505 DV 620 DCXX 755 DCCLV 806 DCCCVI 1001 MI 1101 MCI s. 5 2B rätt tecken = < = > = s. 6 2B subtraktion s. 6 2B algebra A=20 B=10 C=30 Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 15

16 s. 7 2B köttbullsproblem mm Fortsättning s. 8 2B addition Fortsättning s s. 8 2B måla alla uppgifter som blir 25 s. 9 2B bråk, del av antal 2 nycklar 3 skruvmejslar 4 rutor s. 10 2B kluringar X=5 X=2 X=10 X=3 X=2 s. 13 2B långa tal s.13 2B kluringar X=3 X=2 X=3 X=10 X=2 s. 9 2B rätt tecken = = = < < < > = > Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 16

17 s. 14 2B rätt tecken + * 28 * * 0 + * 30 - * 14 + * 25 s. 14 2B negativa tal s. 14 2B höga tal addition s.15 2B höga tal, köttbullsproblem s. 16 2B negativa och positiva tal s. 16 2B kluringar X=2 X=3 X=4 X=6 X=5 s. 17 2B kvadrater 3x3 2x4 s. 17 2B multiplikation s. 18 2B division är udda s. 19 2B multiplikation och division har 5 tiotal Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 17

18 s. 20 2B addition s. 20 2B subtraktion s. 21 2B alla tecken fattas! 5+7*3= /6= *8-6=3* =17+3 3*8=2*3*4 s. 22 2B addition höga tal s. 22 2B subtraktion höga tal s. 22 2B multiplikation och addition s. 23 2B area från vänster till höger A1=8 rutor A2=18 rutor A3=10 rutor A4=15 rutor A5=14 rutor A6=9 rutor A7=8 rutor A8=14 rutor A9=9 rutor s. 24 2B vilket tal står X för? s. 26 2B romerska XVIII 18 XXXVI 36 LXV 65 LXXV 75 CL 150 CCLXX 270 CLXVI 166 DCLXVI 666 DCCLXXVII 777 Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 18

19 s.26 2B fortsättning romerska MD 1500 MMDCC 2700 MMMCCC 3300 MDCLXVI 1666 MMV 2005 DV 505 CV 105 LV 55 CLV 155 s. 27 2B vad är ett Ö värt? X=100 Y=25 Å=10 Ö=200 s. 27 2B addition högre tal s. 28 2B subtraktion högre tal s. 28 2B blandade räknesätt s. 29 2B alla tecken fattas! 6*4+4= =5*3 30=5*4+2* =10+3*5 s. 31 2B alla fyra räknesätt s. 31 2B bråk, del av st. är 2/3 =15 st. är ¾ =4 st. är 1/5 s. 32 2B addition s. 32 2B subtraktion SLUT Anneli Weiland Matematik åk 2 FACIT 19

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

Algebra viktigt men svårt

Algebra viktigt men svårt CONSTANTA OLTEANU Algebra viktigt men svårt I artikeln diskuteras gymnasieelevers dåliga förståelse av algebra, tänkbara orsaker och kopplingen till aritmetik i grundskolan. Artikeln bygger på delresultat

Läs mer

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a LÄS IN RÄKNA UT A Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa Till höger och till vänster 6 Hitta rätt mönster 8 I ordning 10 Följ ledtrådarna 14 Hemliga språk och koder 18 Tabeller och diagram 0 Tänk logiskt

Läs mer

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

MATTE MED FINGERKÄNSLA

MATTE MED FINGERKÄNSLA MATTE MED FINGERKÄNSLA Konkret matematik i nybörjarundervingen Författare och bilder: Janne Junttila och Kerttu Ristola, Oulun Matikkamaa (Mattelandet i Uleåborg) Översättning till svenska: Christel Forsblom

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov D. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov D. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Matematik Delprov D Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.9.2011 Varför? Det finns sammanhang där ett

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Boken om svenska för 2:an

Boken om svenska för 2:an Boken om svenska för 2:an Åsa Hägg, Kerstin Perlkvist Liber Här är Lovis. Lovis tycker om att lösa uppdrag. Vill du hjälpa mig? Är du beredd? Då kör vi! INNEHÅLL Level 1 Ordens rike lässtrategier ordkunskap.................................

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Statistikdatabasen är gratis att använda. Du kan nu få tillgång till Jordbruksverkets statistikdatabas som öppna data, API (Application Programming Interface).

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Vad är riskabel alkoholkonsumtion? Om du är tjej och dricker fler än 9 standardglas under en vecka eller om

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer