Lulebygdens Forskarförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lulebygdens Forskarförening"

Transkript

1 Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är bort. Jg vet inte längre om jg först lärde känn Olle vi jobbet, hn vr flygre åt Swedir och jg jobbde inom försvrets vädertjänst, eller om det vr i bibliotekets forskrrum under tidigt sjuttiotl. När jg tog min först stpplnde forskrsteg på sistnämnd ställe, så vr det i stort sett br Julius Sundström och Olle Mlmsten som mer frekvent vistdes där. Båd två vr väldigt hjälpsmm och delde generöst med sig v sin forskrrön och erfrenheter. Bl minns jg tt Olle tog upp mejsel och skiftnyckel ur sin portfölj och visde hur mn på egen hnd kunde reprer de iblnd dåligt fungernde mikrofilmspprtern. Olle Mlmsten Foto: NORRBOTTENS KURIREN OLLE MALMSTEN en forskprofil är bort Vre sig vi träffdes i tjänsten, på biblioteket eller i något rkiv, så hde Olle lltid något intressnt tt berätt. En gång fick jg vet tt den brck jg då jobbde i på Vidselfältet, hde hn för länge sedn utkvittert från ett nedlgt krigsflygfält för flygklubbens räkning. En nnn gång berättde hn om spåren v en medeltid by i skogrn nordost om Alvik. Det visde sig vr restern v Alviks nedre fäbodvll, den s k Pl-våln, vid Brännkölbäcken, där mn ännu idg kn se lämningr efter stugor och källre som knske är medeltid. Jg minns också en kfferst på museets rkiv i Bergnäset, när hn frågde om jg hde hört historien l Krlshälls smhälle Sid 9 l Kulturhus blev eldens rov Sid 12 l SS i Luleå Sid 13 l Ny medlemmr Medlemsmöte Sid 15 l Upprop: mnusbrist! Sid 16 om hur dåvrnde flygvpenchefen Nordenskiöld sprkde ut honom ur flygvpnet. Olle som då vr värnpliktig fältflygre hde fått strffkommendering som flygledre på ett tillfälligt upprättt krigsfält och under den tjänstgöringen nmält flygvpenchefen för tt hn inte följt gällnde inflygningsregler. Efter en veck blev hn inklld till flygstbschefen Axel Ljungdhl och nmodd t tillbk sin nmäln med orden: Mn Fortsättning på sidn 3

2 2 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 Lulebygdens Forskrförening Besöksdress: Residensgtn 6 E, Luleå Telefon: 070/ Telefontid: Måndg: kl 9-11 Torsdg: kl 9-11 Övrig tid går br tt mli till nednstående e-mildress e-postdress: Hemsid: se Webbnsvrig: Mrit Lindell e-post: Post skicks till dress: Lulebygdens Forskrförening Residensgtn 6 E Luleå Öppettider: Ytterdörren öppen kl ll dgr. Innerdörren låses som tidigre med egen nyckel. Annonspriser Åttondels sid 100 kr Kvrtssid 200 kr Hlvsid 300 kr Helsid 500 kr Sist sidn, enstk nr kr Sist sidn helår (4 nr) kr Medlemmr får kostndsfritt mrkndsför sin lster i tidningen. Dett är begränst till 40 mm/1 sp respektive 20 mm/2 sp. Dett under förutsättning tt ett exemplr v ls-tret lämns till föreningen. Styrelsen 2011 Ordförnde: Per Wänkkö Tel , 070/ E-post: Vice ordförnde: Gunnr Johnsson Tel Kssör: Gunnel Jägre Sndin Tel E-post: Sekreterre: Crin Vllgren Tel E-post: Övrig ledmöter: Eivor Nordqvist Tel E-post: Sture Krlsson Tel E-post: Kent-Åke Lundebring Tel E-post: Supplenter: Ingrid Vikström Tel E-post: Kjell Mäki Tel E-post: Föreningens syfte Lulebygdens Forskrförening grunddes 1989 för tt främj och höj intresset för bygdeperson- och släktforskning inom gml Storlule socken smt tt rbet för bättre betingelser för sådn forskning. Näst nummer utkommer veck 20/2012 vrför mnuskript måste vr inskickde SENAST DEN 9 MAJ Ge ett bidrg till Julius Sundströms Minnesfond Förvlts v Lulebygdens Forskrförening. BG Stipendiegruppen/lulebygdens Forskrförening Gerd Olovsson, tel , e-post Anders Sndström, tel FONUS kn förmedl telegrmmen Medlemsvgifter Vuxen Ungdom tom 25 år Fmilj (smm hushåll) 150 kr/år 40 kr/år 190 kr/år Vid inbetlning uppge lltid nmn, dress, födelsedg, telefon, gärn mobil och e-post (inkl nmn mm på fmiljemedlemmr som omftts v fmiljevgiften). Avgiften betls till PG Vid internetbetlning: Kompletter din uppgifter genom tt skick dem med e-post till medlemsnsvrig e-post: Kom ihåg tt meddel dressändring!

3 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Ordförnden hr ordet Hej Du hr nu fått ännu ett nummer v vår tidning i din hnd. Vår redktör Åke hr dock inför det här numret, liksom inför en del tidigre nummer v tidningen, vrit mycket bekymrd på grund v brist på inslg. Det här numret liksom förr numret består därför v endst 16 sidor mot tidigre 20 eller 24 sidor. Jg vill därför uppmn ll medlemmr tt tänk igenom om mn möjligen hr något mteril som kn pss i tidningen. Det behöver bsolut inte vr något långt inslg. En blndning v något längre inslg och kortre notiser gör br tidningen intressntre. Vi hr hittills kunnt nlit Luleå kommuns tryckeri för llt tryck, inklusive tryckning v föreningens tidning. Som ni knske hr sett i dgstidningrn hr kommunen emellertid beslutt tt tryckeriet fr.o.m. 1 mrs inte får t på sig någr uppdrg från utomstående. Det här innebär tt vi måste hitt ett nnt företg som kn t på sig tryckningen v tidningen och nnt mteril. Det kommer förmodligen också tt medför högre Lyout och produktion: ÅKE ÖSTLING Tel kostnder. Förhoppningsvis sk dock näst nummer v tidningen komm ut enligt plnern. Så till någonting hel nnt. I god tid före jul skickde vi över en beställning till kommunen på ny frisläppt mikrofichekort. Totlt rör det sig om drygt 400 kort som i llmänhet täcker hel 1930-tlet och i mång försmlingr stor delr v 1920-tlet. Så snrt vi får korten kommer de tt sorters in i pärmrn. I föregående nummer undrde jg om det blnd medlemmrn finns ett önskemål om informtionsträffr rörnde dtbsern Arkiv Digitl, Genline och SVAR eller de olik släktforskrprogrm för dtorer som finns. Jg hr inte fått någon rektion på min fråg vilket jg måste tolk som tt det inte finns något behov v sådn träffr. När jg skriver de här sist rdern hr jg precis kommit hem efter tt h vrit på 2012 års först tisdgsträff och lyssnt på ett mycket intressnt föredrg v Jn Wikström. Tyvärr vr vi br sex åhörre men den sträng kyln knske vskräckte mång. Hopps vi blir fler näst månd. Progrm för den träffen och för det kommnde årsmötet hittr du på vår hemsid och i föreliggnde tidning på sidn 8. PER Olle Mlmsten... forts från sid 1 nmäler inte ostrfft flygvpenchefen! Olle vidhöll dock sin nmäln tt Nordenskiöld gjort en inflygning mot givn instruktioner och efter ytterligre en veck åkte hn ut ur flygvpnet. Kriget skördde dock mång offer blnd flygvpnets piloter p g bristfällig utbildning och undermålig flygpln, vrför Olle åter togs till nåder. Jg fick till och med flyg rotetvå åt Nordenskiöld när hn vid något tillfälle behövde flygeskort under kriget, vslutde Olle belåtet historien. Jg vet inte när hn börjde med släkt- och loklhistorisk forskning, men troligen redn på 1960-tlet, långt innn det blev den folkrörelse det är idg. Hns forskrområde sträckte sig från del till präster, borgre och bönder, j inte ens Europs furstehus vr honom främmnde. Hns egen ntvl lär h fört honom långt in i medeltidens mytisk förflutn. Långt före DVinci-koden kunde hn berätt om trdition runt Mri Mgdlen och hennes eventuell efterkommnde i Frnkrike. Dessutom kunde hn nlägg ny perspektiv på gml frågor och t upp ny frågor som ingen tidigre bektt. Ett exempel på dett är dokumenteringen v klottret på korbänkrn i Gmmelstds kyrk. Hn vr heller inte rädd för tt t upp egn forskrresultt till omprövning, något som vi mtörforskre brukr h svårt med och knske skulle gör lite mer oft. Under senre år träffdes vi knske inte lltför oft, det nästn br på forskrföreningen årsmöten, men vi höll kontkt per telefon. Jg brukde dessutom vrje år skick ett julkort till honom och hns fru och fick lltid ett telefonsmtl från Olle någon v dgrn melln jul och nyår. Den här julen bröts dock trditionen eftersom Olles röst tystnde för lltid den 14 december Jg och mång ndr sknr honom, men vi kommer ldrig tt glömm hns generositet gentemot ndr forskre och hns positiv livsinställning. Text: ANDERS SANDSTRÖM Vidsel Tisdgsträffr 6 mrs och 3 pril Progrm ej klrt Håll utkik efter utförlig nnons på hemsidn där ktuell progrm kommer tt nges.

4 4 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 En hemvändnde Edeforsbo Text: ROLF BOSTRÖM Jg vill berätt om min frfr så som jg själv minns honom och som det berättts v min frbröder och min fr och även v min grnne Torsten från Ojs. Gustv Adolf Boström i Svrtlå (klld G A Boström) föddes /2 i Spikberg. Föräldrr vr torpre Nils Fredrik Boström och Johnn Mri född Roslin. Gustv Adolf vr äldst i en stor syskonskr men fyr bröder dog i den fruktde lungsoten. Kvr i livet blev därför br Gustv Adolf, två systrr och Axel Willhelm, hn som sedermer strtde sågverk i Svrtlå. Rolf Boström Gustv Adolf fick som äldst v syskonen tidigt bidr med fmiljens uppehälle genom skogsrbete och flottning i bl.. Spikselån. Hn träffde sin blivnde fru i Vuollerim. Hennes nmn vr Erik Selberg och bodde i Sttion, 3 km nedströms Porsi krftverk på norr sidn. De gifte sig /1. Sedn börjde ett omväxlnde liv. De Erik, Frid och Gustv Adolf Boström. Fotogrf: Le Wikström nygift flyttde till Holmträsk (nuvrnde Snesudden) och bodde i AB Bodträskfors hus och sysslde sysslde följktligen med skogsrbete åt det bolget. I Holmträsk föddes ders först brn 1902,Henning. G A som Gustv Adolf numer klldes, hde fått tips om ett hemmn i Jutsjure c: 20 km norr om Porjus och när berget Sörstubb i Muddus. Dit ville hnflytt. Den 28/3 nlände fmiljen till sitt ny hem i Jutsjure. Till Juts Nr 1 hörde stor skogr med mängder v villebråd. I närheten fnns stor myrmrker och fiskevtten. Men pltsen låg gnsk vskilt från ndr byr. Efter ett ntl år när mång pojkr fötts i fmiljen börjde även de tt jg med fr. På 1910-tlet och långt frm i tiden fnns det oftst mycket rbete när Juts. G A hde lltid två hästr. Hn och sönern körde frm stor mängder timmer och ved till järnvägen. Juts ligger ju vid inlndsbnn. När Suorvs först dmm byggdes blev det ännu mer rbete. GA och sönern vr nturligtvis där med sin två hästr.all trnsporter gick med häst de 10 milen från Porjus. Henning, den äldste v brödern, berättde om dess körningr tt det vr ett mycket hårt jobb. Där vr iblnd svår storm längs Stor Lulevttnet, oftst djup snö och någon egentlig väg fnns inte. Vid hård skre på vårvintern fick mn hugg ett spår för så tt inte kälkrn skulle spår ur i storm, berättde Henning. Min föräldrr Els och Ernst Boström år GA börjde ändå se sig om efter något nnt när livet vr så hårt här uppe när fjällvärlden. Vid en gld fton på en krog i Gällivre mötte hn en mn som hette Olofsson. De berättde om sin hemmn.de diskuterde och GA bytte sitt hemmn mot hns hemmn i Kroksjö 3 mil norr om Umeå. Fmiljen flyttde till Kroksjö, ll utom Henning. Hn hde träfft sin blivnde fru, Ester. Och Olofsson med fmilj kom till Juts. Men Olofssons fru grät mycket när hon upptäckte tt hon hmnt mitt i skogen. Vilken förändring för fmiljen Boström! I Kroksjö fnns mycket folk omkring dem. De bodde när en skol. Brnen fick mång kompisr. De äldre sönern kunde pröv på ny yrken. En tog körkort och blev busschufför, en nnn börjde som lärling hos en målre. Men GA själv trivdes inte så br på det ny stället.hn börjde längt tillbk till sin rötter. Släkten vr långt bort. En bror bodde som tidigre nämnts i Svrtlå, en syster bodde i Hrdstrkten och en bodde i Jokkmokk. Snrt hde Boström gjort det igen! På något vis hde hn fått tips om ett

5 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Kronotorp i Edefors socken Text: ARNOLD LAGERFJÄRD Under 1800-tlet och frm till 1930-tlet bodde mjoriteten v Sveriges befolkning på lndsbygde. Arbetspltsern hos bönder m fl räckte inte till, så fttigdomen vr utbredd. Brnkullrn vr stor. Mång ung fmiljer fick löfte tt bryt mrk och nyodl på kronomrk och på bolgshemmn. Så bilddes mång kronotorp och bolgstorp. Det vr ett hårt liv, särskilt de först åren innn mn fick tillräcklig åker. Mn börjde oft vid någon sjö. Medn mn börjde bygg och röj fick mn livnär sig på fiske och jkt. O P Pettersson hr gjort en underbr uppteckning på en nybyggrfmiljs kmp ovnför sjön Mlgomj i södr Lpplnd. I boken beskrivs den riklig tillgången på fisk och de stor fångstern vid snrning v fågel. I Edefors socken i Lule älvdl vr nog tillgången på fisk och vilt inte lik riklig. Som biinkomst hde mn tjärbränning. Så ökde också möjlighetern till timmerhuggning och flottning. I börjn v 1920-tlet tog mn upp ett femtiotl kolont efter mlmbnn. Under 20- och trettiotlen byggdes småbruk upp, mest på privt mrk. De vr oft för små för tt försörj en fmilj. I lndskpet Norrbotten är befolkningen koncentrerd till kustlndet och älvdlrn. Efter ndr världskriget hr i stor utsträckning boställen melln älvdlrn vfolkts. Mycket är bort, mycket hr blivit fritidshus. KRONOTORPEN Inom Edefors socken fnns som mest omkring 40 kronotorp v två typer. En äldre typ fnns, där innehvren betlde ett lågt rrende, 20 till 40 kronor per år. Men då hemmn till slu, den här gången i Svrtlå vid Lule älv. Torsten, ders blivnde grnne, mindes när hel fmiljen kom förbi Ojs till sitt ny hem på den plts där Kristin Lrsson bor. Det vr i Augusti Erik och GA rbetde c: 10 år i jordbruket men sedn drog de sig tillbk och min fr Ernst tog över. Erik och GA byggde sig en egen liten stug vid väg 97 och där bodde de tillsmmns. Äntligen ett lugnre liv! Men Erik vr dock inte så strk längre. Hon vr sjuk en lång tid och dog /2. GA bodde kvr ensm kvr någr år men sedn flyttde hn till det ny pensionärshemmet i Hrds. Nu vr hn tillbk när sin födelseort. Hn dog /6. Jg minns själv GA som en gldlynt äldre mn som tyckte om tt h folk omkring sig, iblnd ville hn träff br brn. Jg minns tydligt när hn besökte oss i min brndom och smlde oss brn omkring sig. Hn tog frm sin hemlighetsfull plåtsk fylld med Tiger Brnd, stoppde omsorgsfullt sin pip och rökte. Hn berättde minnen från ll sin pltser och sjöng den fin medeltidsbllden Det blåser kllt, kllt väder ifrån sjön. Det hn berättde mest om när hn tänkte tillbk på sitt liv vr ändå Juts, det hn sknde mest v ll sin pltser. Så minns jg honom, mnnen med den krftig mustschen, GA Bostrom,min frfr. l fick mn själv bygg och underhåll ll byggnder. En nyre typ vr K54, där det årlig rrendet kostde 600 á 700 kronor. Men då betlde Kronn en del kostnder för nybyggen och underhåll v byggnder. Rodrik Lrsson i Bovllen, född 1901, vr under lång tid kommunlfullmäktig smt invld i olik institutioner. Hn hde mycket stor kännedom om Edefors kommun och dess befolkning. Hn vr bl i styrelsen för Edefors hembygdsförening och gjorde uppteckningr om olik förhållnden. En gäller kronotorpen i kommunen och ders bosättre. Hn reserverr sig för eventuell fel eller ofullständigheter eftersom det vrit svårt tt få frm exkt uppgifter. Uppteckningen är troligen gjord någr år in på 1970-tlet. ALPAS Krl Blomberg med hustru Lovis Adolf Lindström f 1898 med hustru Hild f Mågen Bengt Nilsson f Senre fritidshus för styckjunkre Alln Burström, Boden. RÖRTJÄRN Hns Petter Broström med fru Isk Bergmn f 1863 d 1940 med hustrun Emm, f 1865 och vliden 1920 i Brsilien Jn Petter Boström, ogift

6 6 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 Senre rivet. LERBÄCKEN, gml typen August Lidén, soldt, f 1/ d 17/5 1937med hustru Hilm f 1864 d Hrld Lidén f ug 1901 med fru Sonj, f Hon flyttde till Boden i oktober LERBÄCKEN 2, ny typen Rodrik hr skrivit Lermyr bredvid torpets nmn. Ekonomihus byggd Bostd byggd Mngårdsbyggnden brnn 1972 i september. Nils Nilsson f 1890 m fru Sve f Lidén 1892 d Viktor Andersson f 1888 d 1967 m fru Tild f Sigge Andersson f 1923 m fru Edit f Flyttt till Bodträskfors. Bengt Erik Boström f 14/ m fru Hjördis f TELBERG 1, ny typen K P Krlsson m fru Mri John Axel Krlsén f 1888 d 1960 m fru Bed f 1895 d Thure Nilsson m fru Ivor Uno Tnkred Öström f 1917 m fru Bert f TELBERG 2 Nils Krlsson m fru Gustv Broström f 1880 m fru Elid Hlvrd Broström m fru Els Fstigheten nedbrunnen. BODTRÄSKÅN 1, ny typen Kronojägre Arvid Elming f 4/ d 6/ m fru Amnd f 4/ d 13/ Axel Whlberg f 1880 d 1958 m fru Id f Strömberg 1887 d Börje Ersson f 1917 m fru Ellen f Ruben Storbjörk f 1913 m fru Birgit f Senre fritidshus för en Forsén. - BODTRÄSKÅN Skogstorp nr 2, gml typen P O Högling f 1862 m fru Erik f Isk Lrsson f 3/ d 1945 m fru Emm Sofi f 5/ d 17/ Helmer Johnsson m fru Mj BODTRÄSKÅN BJÖRNUDDEN, ny typen Nils Strömberg f 1845 d 1915 m fru Ann f 1849 d Axel Strömberg f 1877 d 1951 m fru Edl f 1866 d Bror Strömberg f 1901 m fru Selm f 1897 d Bertil Eriksson f 1928 m fru Sid f Senre fritidshus. KLUSÅBERGET, ny typen Jokim Strömberg f 1873 d 1945 m fru Mri f 1874 d Krl Strömberg f 1912 m fru Ellen Hlvrd Strömberg f 1915 m fru Britt Senre fritidshus. TALLBERG, gml typen John Hnsén f 1885 m fru Lis Albert Krlsson f 1901 m fru August Sigurd Bergmn m fru Anny Senre öde. NYA SPIKBERG, gml typen Nils Sundström m fru Mri Sofi John Petter Ström f 10/ d 8/ m fru Elisbeth Helen f 20/ d 28/ Edvrd Ström f 4/ m hustru Mri Abel Ström f 1897, ogift Senre rivet. KARLSRO, gml typen Zkris Krlsson f 1858 d 1929 m fr Edl f 1863 d Sigvrd Eriksson m fru Agnes f HAPTRÄSK Krl Norberg f 16/ d 6/ m fru Ester f 3/ d 12/ Senre nedlgt. HAPTRÄSK GRUNDTJÄRN Ville Vestmn f 1882 d 1956 m fru Hnn f 1884 d Hilding Lundberg m fru Cecili LÖVUDDEN 1, gml typen Erik Eriksson f 1853 d 1930 med hustru Mri Krl John Eriksson f 1882 d 5/ m fru Ann Justin f 1875 d 15/ Alln Lindmrk f 1914 med hustru Edit Senre fritidshus. LÖVUDDEN 2, gml typen Petter Olov Isksson f 1857 d 18/ m fru Ev Elisbeth f 22/ d 5/ Mnfred Isksson f 1907 m fru Slly f

7 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Petter Adolf Engfors f 1893 m fru Hildur Ottili f 4/ d 16/ Adrin Eriksson med hustru Linne Uno Tnkred Öström f 1917 m fru Bert f Senre fritidshus för fnjunkre Lejonklo. KVARNHULT Nils Lindholm med hustru Le f 1908 d Senre rivet. KVARNÅDAMMEN Erik Långström f 1860 d 1930 m fru Ann f 1863 d John Långström f 1893 m fru Frid f 1908 d MYRBERG, gml typen Petter Olov Pettersson f 1870 d 1930 m fru Hild f 1876 d Sonen Gunnr Pettersson f ÅBACKA ELVSTORP, ny typen Nils John Vikström f 1852 d 1917 m fru Johnn f 1856 d Robert Vikström f 29/ d 1965 m fru Justin f 15/ Ture Vikström f 1924 m fru Kerstin f Senre fritidshus. GÖRJEÅTORPET, gml typen Oskr Nilsson Sndling f 1844 d 1921 m fru Mri f 1845 d Axel Nilsson f 1878 d 1948 m fru Mi f 1880 d Senre rivet. FLARKÅN BJÖRKLIDEN Artur Vhlberg f 1881 d 1935 m fru Erik f 27/ d Dottern Viol f Senre rivet. FLARKÅTORPET Krl Gbrielsson f 1875 m fru Mri f Hugo Vhlberg f 1892 d 1950 m fru Pulin f Didrik Bergdhl f 1906 m fru Ann f Senre rivet. KÖLTRÄSK Per Nilsson, sme Nils John Sundholm f 1851 m fru Brit f Enligt Mrtin Boström, Bredträsk. Lkträsk, levde de under mycket enkl förhållnden. Ing tpeter på väggrn men i kmmren vitklkde väggr. På dess hde mn med hrtss gjort röd fläckr som förhöjde helhetsintrycket. Ingen klock men på fönsterposten hde de streck. Genom dess kunde de v solens ställning vgör hur mycket klockn vr. Torpet är rivet. LAKATRÄSK SARKASTORP Krl Nilsson Krl Ludvig Hnsson m fru Kristin d 1950 Felix Johnsson med hustru Elm köpte gården. Öde sedn PULLISTORP Krl Sigfrid Lundgren f 1875 m fru Mri f 1877 byggde gården 1912 (Rodrik brukde nvänd ordet gård för bostdshus, t ex om en vill i stden). Sigurd Lundgren f 1902 m fru Ann f Torpet nedlgt. KROKTRÄSK Ville Hnsson med hustru Mri Leo Hnsson med hustru Agd Svnberg Nedlgt NORR OM LAKATRÄSK, gml typen Abel och Elid Isksson Nils Isksson, ogift GULLTRÄSK MILD John Hnsson Mild f 1873 d 1959 m fru Mri f 1875 d Nedlgt. SANDTRÄSK FRIDHOLMS TORP Först kronojägrboställe till John Helmer Fridholm f 6/ d 1931 m fru Emm Mtild f 1884 d Vilfrid Fridholm f 1912 m fru Gunhild f Signr Öhmn f 11/ m fru Olg f 31/ Jorden brukdes senre v Sndträskgården. BJÖRKBERG, Lkträsk Först kolont: Anton Andersson f 1869 d 1936 m fr Krolin f 1867 d Kronotorpre Emil Andersson f 1902 m fru Agnes f Yngve Fors Senre öde.

8 8 SVANABÄCKEN Frns Ferdinnd Nyström f 1875 d 1943 m fru Hilm f 1887 d Sonen Krl Nyström f 1906 med hustrun Göt Torpet nedlgt. GRUNDTRÄSK 1 Hellgren Gustv Vestmn f 1888 m fru Ann f 1891 Sonen Leo Vestmn f 1920 Torpet rivet GRUNDTRÄSK 2 Edvrd Andersson f 1886 d 1926 m hustrun Amnd Oskr Krlsson med hustrun Edl Krl Hugo Krlsson, ogift LAPPTRÄSK 1 Lrs Olov Sndberg med hustru Albert Lindström d 1940 med hustrun Johnn Dottern Signe och dottersonen Ingvr Lindström Torpet rivet senre. LAPPTRÄSK 2 Lindvll John Isksson f 1873, dotterson till Lindvll, m fru Hilm f Enligt uppgift vr gården över 300 år, senre riven. LILLA LAPPTRÄSK J P Brännström f 1846 d 1927 m fru Sr d Det fnns en hlvfärdig stug före När pret Brännström våren 1868 kom till Lill Lppträsk ledde de en ko, som Sr fått i hemgift från sitt hem i Lillpite. Allt bohg br mn. Kon blev året därpå ihjälriven v en björn på Tvärberget, där kolont 4 vr beläget. Björnen blev senre skjuten. Dett enligt uppgift v Arvid Nyström, Svrtlå. Olov Johnsson m hustru Hilm Konstntin Hnsén f 1878 d 9/ m hustrun Ann f Senre revs torpet.. SUNDUDDEN, Holsvttnet Albin Pedersson med hustrun Ann Albin Hnsén med hustrun Selm STADSKÖLEN 1 Bnvkt Johnsson, klld Smålnds-Johnsson STADSKÖLEN 2 Klle Strnd med fru Frid Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 RÅGRAVEN Nils Anton Öhmn f 1870 d 1938 m fru Hild Johnn f 1874 d Gustv Robert Öhmn f 1909 med hustrun Elin f Sven Ingvr Öhmn f 27/ Jorden rrenderd v Bertil Öhmn. Rodrik Lrsson vslutr uppteckningen på följnde sätt: Som synes hr uppgiftern om vilk som bebott torpen i en del fll blivit ofullständig. Men vi hr försökt få med ll för tt få en helhetsbild på plceringen v,kronotorpen inom Edefors socken.det är br någr få som numer är bebodd och brukde. Det är med vemod mn ser ruinern v dess gårdr som br för 50 år sedn vr bebodd v iblnd stor fmiljer. Det fnns då inte någr skogsbilvägr. De fmiljer som hde sin torp långt in i skogrn fick bär sin förnödenheter efter sml stigr och iblnd över spångde myrr. Men det vr ett gästvänligt folk som bodde i dess gårdr, och de vr som en os i öknen för den skogs- och flottningsrbetre, som kom förbi. Oftst bjöds hn på kffe och mt, och behövde hn ntthärbärge så blev det lltid någon utväg. Och ändå levde mång v torprn under knpp förhållnden. Dett är en svunnen epok som väl ldrig kommer igen. Men vi sk ldrig glömm dess idog människor, som förde en heroisk kmp för sitt levebröd utn tt få en rättvis uppskttning, vslutr Rodrik. l Nu finns vi på Fcebook, gill oss! Gill oss på Fcebook OBS! Du måste logg in på Fcebook och let frm vår sid Lulebygdens forskrförening. Glöm inte; Gill oss. Gillknppen finns efter sidrubriken. All händelser på hemsidn länks till Fcebook-sidn. ÅRSMÖTE söndg 11 mrs 2012 kl i Kyrkns hus, Mrtslen Progrm: X ÅRSMÖTE X FÖREDRAG v Frnk Arne Bergmn om och kring hns rbete med boken I vårt Notviken X FIKA. Föreningen bjuder Välkomn! STYRELSEN

9 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Foto: HENNY TEGSTRÖM Arbetrbostäder för Luleå Träsliperi i Krlshäll. Bilden från 1920-tlet. Från Luleå kommuns stdsrkiv. KARLSHÄLLS SAMHÄLLE Text: E BERTIL PERSSON Krlsviksområdet, när älven och vid utloppet till Bottenviken, hr länge vrit föremål för en interntionell verksmhet. Det börjde på Krlsviksudden med frmtgning v sprrr och mstvirke för export till Englnd. Den verksmheten skedde i hntverksform. Större frt blev det 1875 sedn en ångsåg uppförts på pltsen. Kring denn uppstod ett litet smhälle med disponentbostd, rbetrbostäder och servicelokler. Kommuniktionern med stden upprättshölls sommrtid med med ångslupr. Vintertid låg isen redo för den närmste vägen. Sågen ldes ned 1902 i smbnd med en strukturrtionlisering när bolget hde övertgit den engelsk sågen på Altppen. Rmrn flyttdes till den bättre belägn sågpltsen på Altppen närmre hvet. Verksmheten där upphörde i och med den stor brnden Nytt liv skpdes i Krlsvik 1904 då järnväg hde byggts melln Gmmelstd och Krlsvik. Ett tckjärnsverk med modernste teknik börjde uppförs smm år och togs i drift Smhället utveckldes med ny bostäder för rbetre och tjänstemän. Affär och skol, inbyggd yrkesskol och en ftonskol för teknikerutbildning till de som ville frmåt. Tillverkning v tckjärn, en bulkvr, klrde inte krisen efter först världskriget. En neddrgning gjordes Men det hjälpte inte och 1925 vr llt över och driften ldes ned. En fjärde industriell etblering skedde då Luleå Träsliperi med mgsin och egen hmn uppfördes i Krlshäll. För driften v träsliperiet uppfördes smtidigt Sikfors vttenkrftverk i Piteälven. Krftledning drogs frm till Bergnäsudden där trnsformtorsttion med ställverk uppfördes. Från denn fördeldes krften till träsliperiet, järnverket, LKAB och Luleå std. Träsliperiverksmheten låg nere från 1940 till 1946 på grund v kriget och vspärrningrn. Driften fortstte till 1962 då sliperiet stängdes för gott. Dett blev även dödsstöten för Krlshälls smhälle som skt fsdes ut tills brnden den 1 november 2003 stte de definitiv punkten. För rbetrstmmen projekterdes ett stort bostdsområde i Krlshäll. Dett kom endst tt förverkligs till en mindre del troligen v finnsiell skäl. Även dåtidens projekt hde en benägenhet tt bli betydligt dyrre än som förutsetts vid beslutens tgnde. Området projekterdes v en ung rkitekt på modet, Sigurd Lewerentz, som insupit ny idéer från Englnd under sin prktikår i Tysklnd.

10 10 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 Lewerentz Sigurd Lewerentz föddes på Sndö glsbruk utnför Krmfors där fdern vr delägre och disponent. Gymnsiestudiern genomfördes vid Södr Ltin i Stockholm där hn dock ldrig vlde studentexmen v ekonomisk skäl hr det uppgivits. Glsbruket hde drbbts v ett flertl eldsvådor som undergrävde fderns ekonomi. I stället skulle Sigurd så fort som möjligt tillägn sig en yrkesutbildning börjde hn på dåvrnde Chlmers Teknisk Läronstlt. Redn på hösten 1904 inträffde den fjärde brnden vid glsbruket. Impuls från Tysklnd Efter 10 terminer på Chlmers erhöll hn i juni 1908 vgångsbetyg. 35 elever exminerdes men endst fyr från Husbyggndslinjen. Efter exmen och förlovning for Lewerentz till Tysklnd för prktiknställningr. Det blev i Berlin och München och vi Deutsche Werkbund hn fick sin impulser för den frmtid verksmheten. I München fick Lewerentz möjlighet tt deltg i rbeten med trädgårdsstädern i Nürnberg och Helleru utnför Dresden. Bostädern vr vsedd för rbetrfmiljer. Som nyhet lnserdes bostdsköket som fmiljens vrdgsrum. Idéern hde hämtts från Englnds industristäder v tysk studiegrupper. Även efter ndr världskriget kom engelsk städer tt sprid sig. De s k New Towns som bl blev förebilden för Vällingby. Storköket som rbets- och vrdgsrum vr dock inte okänt i den svensk bonderkitekturen. Storstugn gick där tvärs hel huset med fönster i båd långfsdern. Arkitektyrket stod inför en förvndling vid den här tiden. Mn börjde intresser sig för vrdgsrkitektur och bruksföremål. I dett hägn växte egnhemsrörelsen frm. Lewerentz hde med den något äldre kollegn Torsten Stubelius bildt egen firm Köket viktigst Ett smrbete som pågick till I den smtid bostdsdiskussionen utgjorde köksutformningen en väsentlig del. Lwerentz & Stubelius kom tt rit projekt i Nuyvång, Helsingborg för Eneborg och Pålsjö, Forsbck och Krlshäll. För smtlig ställen rbetde mn efter smm upplägg. I Nyvång kom endst få hus tt uppförs efter originlritningrn, men den nye rkitekten behöll idéern i stort. I Helsingborg utfärdes endst Eneborg och Forsbck kom ej till stånd. Under olympisommren 1912 ordnde Ntionlföreningen mot emigrtion en utställning som skulle vis en smld bild v egnhemsbyggndets ktuell läge. I denn utställning deltog Lewerentz & Stubelius med sin projekt Nyvång utnför Åstorp i Skåne och Krlshäll för Träsliperi AB i Luleå. Inget v de båd projekten kom tt fullbords helt efter plnern. Situtionspln över rbetrebostäder vid Luleå Träsliperi AB i Krlshäll

11 Området i Nyvång blev föremål för en bevrndepln som syftde till tt bevr smhällets ursprunglig krktär. I Hem i Sverige 1913 sid 9-25, Arbetrebostäder vid svensk industriell verk presenterdes ett stort ntl bostdsområden för rbetrfmiljer. De orter som presenters är Jonsered, Huskvrn, Åtvidberg, Nyvång, Sndviken, Bergslgets (STORA) i Flun, Borlänge och Kvrnsveden, Grängesberg, Mlmberget, Kirun och Krlshäll. Textern tycks till stor del vr en vskrift från utställningsktlogen från Intressnt läsning är även Jnne Ahlins biogrfi Sigurd Lewerentz där hns olik verk beskrivs. Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Fsd v den tredelde byggnden. Krlshälls smhälle För Krlshäll upprättdes en byggndspln på den glest tllbeväxt sndheden melln järnvägen till Krlsvik och industriområdet på sluttningen ned mot Notviken. Plnen omfttde 30 byggnder orienterde kring ett torg och längs en huvudgt. Den först etppen skulle bestå v 11 hus (se plnen på föregående sid) med två och tre smmnbyggd bostäder. Huvudgtn låg i syd-nordlig riktning och bytte nslutningssid till det i mitten liggnde torget. På så sätt kunde torgets nordsid vgränss med ett tvärställt trefmiljehus, vilket skulle dämp inblåsningen v den kll nordnvinden. Dåtidens modern kök. Pln v mellndel och tillhörnde vindsrum. Vid torget rrngerdes en trädgrupp, sittbänkr och lekplts smt brunn och en tvätt- och bgrstug. Till vrje bostd hörde ett trädgårdslnd med uthus. Vrje lägenhet hde ett storkök och kmmre, förvringsutrymmen smt ett enkelrum på vinden. Köket hde fst hörnbänkr och ett bord, spis, diskbänk och grderob. I trpphuset förstug och skfferi. På entrébron ett pr bänkr tt vil på. I uthuset förvringsutrymme och vträde. Endst ått hus Vindsrummet under yttertket vr vsett för en skiftgående husfder som behövde dgssömn eller för en inneboende rbetskrl. Prhusen hde en murstock i centrum till vilken de båd spisrn och kmrrns kkelugnr vr nslutn. Endst ått hus, vrv två trefmiljs, kom tt uppförs längs gtn frm mot torget. Husen uppfördes v torrtimmer på plintr med torprgrund med ut- och invändig brädfodring. En del förenklingr genomfördes. Fönsterluckorn togs bort, torvtket ersttes med tjärppp. Det senre innebr tt vindskivorn blev något överdimensionerde och tt tkfoten blev något rudimentär i förhållnde till byggndskroppen i övrigt. Ytterväggrn kläddes med liggnde fsspånt, vilket vr vnligt i sågverkssmhällen.

12 12 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 Den tredelde byggnden under sin glns dgr. Tre flerfmiljshus I stället för resternde hus byggdes tre större flerfmiljshus i Krlsvik. Dessutom fnns ett pr ungkrlsbrcker troligen uppförd under nläggningstiden. När fbriken byggdes ut 1927 hde järnverket lgts ned och erforderlig bostäder kunde överts från bruket. Som slutomdöme måste mn säg tt det bostdsområde som byggdes i Krlshäll både i utförnde och miljömässigt låg blnd de främst för den här tiden upphörde driften i träsliperiet. Mrkområden inklusive byggnder i Krlsvik och Krlshäll vyttrdes v SCA och övergick i Luleå kommuns ägo. Området skulle bli industrimrk och nsågs ej heller tjänligt som bostdsområde med hänsyn till bullermttn från Kllx flygfält. Intresset för tt underhåll och utveckl bostdsdelrn vr minimlt och förslumning och rivning trädde till. Krlsvik kom tt rädds i slutet v 1980-tlet. Däremot vr det ill ställt med Krlshäll. I börjn v 90-tlet fnns två hus kvr vrv det en utrymdes och revs. När Mlmbnns vänner 1994 fick sin ny utställningslokl ordndes en utställning om Krlshäll och Krlsvik och den industriell och den bostdssocil utvecklingen presenterdes. Här fnns ffär, skol, ett ktivt föreningsliv, en inbyggd yrkesskol och en ftonskol för de som ville och kunde gå vidre med sin teknisk utbildning. Allt froddes inom rmen för en dåtid god bostdsmiljö. Vid tiden för vår utställning 1994 fnns ett hus kvr. Det vr ett 3-fmiljshus, tredelt och ombyggt för Foto: E BERTIL PERSSON Den återstående rbetrebostden i Krlshäll den snöig vintern 1993/94. råde syntes inte vr representtivt som bevrndeobjekt. De synpunkter som då frmfördes mot ett bevrnde vr: De tre lägenhetern vr ombyggd till två, inredning och fsder vr ändrde i stor grd, olämplig plcering. Därmed nsågs frågn utgerd. l två fmiljer. Sedn länge vr ytterväggrn klädd med Sidiplttor, fönster bytt och ndr ombyggnder genomförd. Vi frmförde frågn om ett bevrnde på plts eller eventuellt flyttt till en mer fullständig miljö. Ett ensmt hus i ett frmtid industriom- Kulturhus blev eldens rov Text: E BERTIL PERSSON Foto: CHARLOTTE VON FRIEDRICHS Brnden den 1 november Kvällen den 1 november 2003 blev Luleå ett kulturhus fttigre. Igen, knske mn skll säg. Och fler tycks det bli! Luleå sknr en historisk miljö. De små ör som finns kvr spols bort den en efter den ndr och försvinner i hvets djup. Vr finns Luleå kommuns bevrndepln för intressnt byggn- der och miljöer? Det hus som gick i grven blev 92 år. Det vr det sist huset i bostdsområdet som uppfördes Idg återstår en vplnd gruspln som växer igen undn för undn. l

13 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri SMB PRESENTERAR ÖVERRASKANDE KRIGSHISTORISKA FAKTA SS i Luleå Text: LARS GYLLENHAAL En v de större mytern om de så kllde tysktågen genom Sverige är tt det först och end förbndet som med vpen och llt fick genomkors Sverige vr Engelbrecht-divisionen sommren I själv verket vr det en SS-btljon som året före blev först med tt trnsiter, med strt i Luleå. Senre nslöt sig två furirer från ett Luleå-regemente till SS. Det vr nästn ett år före Engelbrecht-divisionen som SS-soldtern nlände till Luleå. Men v någon nledning är händelsen än idg inte särskilt känd eller omskriven. Mer exkt vr det på morgonen den 4 oktober 1940 då det tysk lstfrtyget Isr nlände till Luleås hmn med en lst v 1030 SS-soldter och ders beväpning och fordon. Det vr inte heller helt vnlig SS-soldter, utn mn kom från en del v SS som klldes SS-Totenkopfverbände (SS-TV), lltså SS-dödsklleförbnden. Soldtern utgjorde den ndr btljonen v Totenkopfstndrte (dödsklleregementet) Kirkenes, uppklld efter Totenkopfdivisionens sköldemblem Någonstns melln Stettin och Luleå togs denn bild v SS-soldtern ombord på frtyget Isr. Soldtern till vänster bär ännu dödskllr på krgrn, övrig SS-runor. Dödskllr på krgen förekom br inom SS- Totenkopfverbände (SSTV) och divisionen Totenkopf. Bildkäll: ERICH KÖRNER vi RUNE RAUTIO Nordnorges östligste std. Ders res hde börjt i Stettin den 29 september och mn vr när Visby den 1 oktober. Därefter eskorterdes frtyget en lång sträck norrut v den svensk mrinen genom minerde vtten. Totenkopf, d.v.s. dödskllen, vr smtlig SS-soldters mössemblem men det vr br ett fåtl förbnd inom SS som hde dödsklle i sitt nmn och br SS-dödskllen även på krgen. Ursprungligen hde dödsklleförbnd enbrt vktt koncentrtionsläger, men 1939 hde de flest omorgniserts till stridnde förbnd. Luleå tog lltså emot mssmördre? Mång kom inte från koncentrtionslägertjänst utn vr nyrekryterde eller hde förflyttts från olik infnteriförbnd inom SS. Men högst snnolikt hde fler v männen som kom till Luleå tidigre vktt koncentrtionsläger. Dess personer hde spärrt in och bevkt oskyldig civil. Men hur mång v dem som kom till Luleå och hde mördt lägerfångr är svårt tt besvr. Generellt vr förhållnden i koncentrtionslägren före 1940 och senre rätt olik, någr regelrätt förintelseläger kn SS-männen som kom till Luleå inte h rbett inom, eftersom sådn ännu inte existerde När tyskrn klivit ombord på tåget som skulle för dem till nordnorsk Nrvik rullde de först in på Luleås järnvägssttion och nmärkte senre i ett kompnibld: Mn ville ju se något v Sverige. Redn på Luleås järnvägssttion fick vi en syn som hette dug. En tät kedj v vkter hde drgits smmn. Gevären redo, hndgrntern rätt krigiskt instoppde i bältet och stålhjälmrn på sned på smm sätt som de engelsk Tommies br sin. Smm dg, den 4 oktober, klockn stnnde tåget till vid den lill gränsorten med nmnet Riksgränsen och den svenske tågvkten klev v. Någon timme senre vr mn frmme i Nrvik. Slutdes-

14 14 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 tintionen, det otillgänglig Vrdö i Norges nordöstligste hörn, nådde mn först nästn två veckor senre. När Kirkenes följnde sommr sttes in mot Murmnsk i Sovjet-unionen hde det bytt nmn till SS-infnteriregemente 9, något senre fick det även ett nytt nmn, Thule, som enligt Himmlers tro vr det nordlig urhemmet för den risk rsen. I slutet v 1941 inlemmdes en del personl i division Nord vrefter återstoden v Thule skickdes till östfronten söder om Leningrd och tillfördes division Totenkopf, där det slutde sin dgr. Genom ett ödets ironi finns två män som vrit furirer på luftvärnsregementet i Luleå (Lv7) med på den end känd bilden v svensk frivillig tillsmmns med Heinrich Himmler. Luleå-furirern är tredje respektive fjärde soldt från höger. Den som syns bäst är tredje mnen, Krl Ågrhn, som en tid vr vid Totenkopfdivisionen och därmed kn h tjänstgjort tillsmmns med någon v de tyskr som trnsiterdes genom Luleå Nästn helt skymd v Ågrhn står Wlter Nilsson, som tillsmmns med Ågrhn desertert från Lv 7. Wlter Nilsson, som vr född i Boden, stupde 1944 som plutonchef i SS-divisionen Nordlnd. Heinrich Himmler hälsr på svensk och estlndssvensk frivillig. Luleå-furirern är tredje respektive fjärde soldt från höger. Den som syns bäst är tredje mnnen, Krl Ågrhn, som en tid tjänstgjorde vid Totenkopfdivisionen. Nästn helt skymd v Ågrhn står Wlter Nilsson, som tillsmmns med Ågrhn desertert från Lv 7 i Luleå. Bildkäll: MARTIN MÅNSSON En tidigre ldrig publicerd bild som visr soldter ur 9. SS-infnteriregementet vid ishvskusten Fler på bilden kn lltså h vrit med om trnsiteringen genom Norrbotten hösten Mn kn noter tundrterrängen och snuskburkrn. Bildkäll: ERICH KÖRNER Denn bild från sommren 2011 är tgen snnolikt precis där Totenkopfbtljonen nlände och lstdes om till ett SJ-tåg. Det är Luleås domkyrk mn ser. Foto: LARS GYLLENHAAL Krl Ågrhn, ursprungligen från Lycksele, lyckdes däremot både deserter en ndr gång i Krotien 1943 och överlev dett, möjligen tck vre ett personligt ingripnde från Heinrich Himmler. Vr det månne en referens till tt de träffts och vbildts tillsmmns som vgjorde sken? Mn kn väl även spekuler i tt Nilsson och Ågrhn vrit med och vktt Luleås hmn eller järnvägsttion under SS-trnsiteringen Eller tt de åtminstone hde kmrter på Lv 7 som vrit med och berättt för dem om den i mediern helt nedtystde händelsen. Mycket om ndr världskriget och Tredje riket återstår tt klrlägg. Vill du vet mer om Tredje riket är boken Tredje riket från uppgång till fll ett viktigt referensverk. Gå in på för tt läs mer. l Anm.: SMB: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

15 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Medlemsmöte med stipendieutdelning Ev Sndberg Lävägen Luleå tel 070/ Owe Wikström Bränslnvägen S: Sunderbyn Tel 0920/ Lil Wikström Bränslnvägen S: Sunderbyn Tel 070/ Medlemsmötet den 12 december 2011 inleddes med tt undertecknd kortfttt informerde om någr nyheter, bl.. tt föreningen köpt in ytterligre en dtor för forskning. Därefter följde utdelning v 2011 års stipendium till minne v Julius Sundström års stipendit heter Brge Lundström och stipendiegruppens motivering vr den gedign forskningsinsts som Brge utfört och som resultert i tre välskrivn böcker. Dess hndlr förvisso om Sjulsmrk, som ligger på södr sidn om den gml sockengränsen, men de är llmängiltig och torde med fördel kunn tjän som förebild för ndr byböcker. Dessutom berör de ngränsnde områden på norr sidn om sockengränsen som exempelvis Bjursträsk. Brge är numer bostt i Västerås. Att hn trots det stor vståndet personligen infnn sig för tt mott priset uppskttdes mycket. Brge tckde sedn för priset genom tt på ett mycket trevligt och intressnt sätt berätt om den forskning som hn Stipenditen Brge Lundström för närvrnde ägnr sig åt och som hndlr om hyttor och järnhntering i Bergslgen. Föreningen fick också mott en skrift i ämnet som Brge skrivit. Dgens föredrgshållre vr Nils Hrnesk från Norrbottens minne. Nils höll en mycket intressnt föreläsning om Gmmelstd med rubriken Std, mrkndsplts eller kyrkstd. Hn inledde med tt med hjälp v krtor illustrer hur lndhöjningen påverkt geogrfin från tidigt 1000-tl och frmåt. Blnd nnt visde hn tt det område där Gmmelstds kyrk byggdes vr en ö. Olik händelser i kyrkbyns histori redovisdes. Nils berättde också om någr utgrävningr i området och om bestämmelser som gäller för sådn utgrävningr. Mötet vslutdes som vnligt med en trivsm kffestund. Text och foto: PER WÄNKKÖ Jn-Erling Vikström Alviksvägen Luleå Tel 0920/ Nncy Sundström Alviksvägen Luleå Tel 0920/ Runo Lundström Mogärdn Luleå Tel 0920/ Mj-Britt Lundström Mogärdn Luleå Tel 0920/ Gustin Wikström Lndshövdingevägen S: Sunderbyn Tel 0920/ Eivor Selberg Mässvägen Luleå Tel 0920/ Stffn Crlsson Skillingevägen Luleå Tel 0920/667 28

16 16 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 Avsändre: Lulebygdens Forskrförening Residensgtn 6 E LULEÅ Vid obeställbrhet Återsänd till ovnstående dress! SVERIGE PORTO BETALT Du som är forskre i Luleå forskrförening Berätt om din forskning i medlemstidningen Det behöver självfllet inte bli någon totl redovisning och nturligtvis inte omftt llt intressnt du hittt. Men vre sig du forskr om din släkt eller någon enskild person, en viss by, en fstighet eller en enskild gård, om jkt, fiske, idrott eller om järnväg, flyg, lndsvägr eller bror, yrken som försvunnit eller drmtisk händelser, skärgårdens ör och ders betydelse eller nturnmn som ändrts och försvunnit, så hr du säkert hittt något spännnde och intressnt eller underligt. SKRIV GÄRNA kort om något vsnitt från din forskning eller en längre redovisning. Hr du fått tillgång till gml bilder så bifog gärn dess. De returners efter inscnning. Även om du inte kn skriv så finns det säkert möjligheter tt få det publicert till din egen och ndrs glädje. Kontkt Åke Östling eller tel ,

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 80, november 2012 MEDLEMSMÖTE Söndgen den 9 december 2012 kl 15.30 Lokl: Mrtslen, Kyrkns hus, Nygtn 10, Luleå PROGRAM: l MEDLEMSMÖTE: Stdgeändring, medlemsinformtion

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehnd och Ystds Allehnd Skåningr berättr om ndr världskriget Ull skämdes över sin tysk bkgrund º5 Wessels i Mlmö firr freden 1945. BILD: ALVI NILSON Sm Nilsson

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 68, november 2009 Nytt rbete om Sunderbyn Föreningen hr v Anders Sndström, som ju är medlem i föreningen, fått mott en mycket intressnt utredning om Sunderbyn

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 71, september 2010 Tisdgsträffr hösten 2010 Lokl: Föreningsloklen, V Vrvsgtn 24 E (på gveln) Tisdg den 8 oktober kl 18.00 OLLE HÄGGLUND berättr om sin brndomskvrter

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 81, februri 2013 Medlemsmöte i december Christin As Bygdell sjöng på medlemsmötet. Söndgen den 9 december vhölls trditionsenligt medlemsmötet med utdelning

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 79, september 2012 PROGRAM FÖR HÖST/VINTER 2012 Nu börjr vi med TISDAGSTRÄFFARNA för hösten 2012 Den först börjr TISDAGEN den 2 oktober 2012 kl 18.00 Plts:

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 65, februri 2009 Medlemmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 14dec 2008, hde ett 25 tl medlemmr smlts i den inhyrd loklen på V. Vrvsgtn 24e i Luleå.

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 66, mj 2009 Årsmötet 2009 INNEHÅLL l Ordförnden hr ordet Sid 3 Avgående ordförnden Sven Sundgren vtcks med blommor v vice ordförnden Gunnr Johnsson. I bkrunden

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 78, september 2012 Årets årsmöte vhölls i Kyrkns Hus med ett 30-tl medlemmr närvrnde. Efter tt ll hälsts välkomn inleddes mötesförhndlingrn. Till mötesordförnde

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 67, september 2009 AGNES PALMGREN forskrföreningens egentlige grundre är nu bort! Vi vr inte så mång som höll på med släkt- och loklhistorisk forskning på

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 75, september 2011 Medlemstidningen fyller 75 nummer Föreliggnde tidningsnummer nges som nr 75. Men egentligen är det inte riktigt vi firr ändå. Något år numrerdes

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 72. november 2010 MEDLEMSMÖTE söndgen den 12 december kl 15.00 i Hyresgästerns fritidslokl, Västr Vrvsgtn 24 E (smm område som forskrloklen, först röd huset

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

DIS Funktionärshöstmöte

DIS Funktionärshöstmöte DI-Mitt Nytt Nr4 2013 Ansvrig utgivre: Rolf Lusth DI Funktionärshöstmöte På insidorn Diverse smånotiser nnons Ordförnden hr ordet 2 8 9 Redktörens rut I dgrn hr den först snön kommit! Visserligen blev

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV TID PERSONER FLIKAR: TID TID PERSONER PERSONER BUTIK, HANDLA LÄKARE BUTIK, HANDLA BUTIK, HANDLA LÄKARE LÄKARE FRITID MAT FRITID FRITID MAT MAT SAMHÄLLE SIFFROR OCH BOKSTÄVER SAMHÄLLE SAMHÄLLE SIFFROR OCH

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement 00 Bild Hndelsutredningen Komplement mmnställning v hndelszoner i centrum och externt stdsrkitektkontoret 00-0-0 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale!

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale! Öppet 9-20 ll dgr! Lödöse 0520-66 00 10 KLIPP UT KUPONG! Grilld Kyckling Gäller mot kupong, t.o.m. 31 oktober. www.lefst.se jp@lefst.se Älvängen Tel: 0303-74 82 10 Nr 37 veck 43 2010 År 15 100% täckning

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

Skol-SM för unga maskinförare...

Skol-SM för unga maskinförare... Skol-SM för ung mskinförre... -Klixelever åke ner ill Alves för ävl om mäsrieln i mskinkörning! Skol-SM för ung mskinförre nordns årligen run om i Sverige för kor skicklig förre i hjullsre, grävmskin och

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer