Lulebygdens Forskarförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lulebygdens Forskarförening"

Transkript

1 Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är bort. Jg vet inte längre om jg först lärde känn Olle vi jobbet, hn vr flygre åt Swedir och jg jobbde inom försvrets vädertjänst, eller om det vr i bibliotekets forskrrum under tidigt sjuttiotl. När jg tog min först stpplnde forskrsteg på sistnämnd ställe, så vr det i stort sett br Julius Sundström och Olle Mlmsten som mer frekvent vistdes där. Båd två vr väldigt hjälpsmm och delde generöst med sig v sin forskrrön och erfrenheter. Bl minns jg tt Olle tog upp mejsel och skiftnyckel ur sin portfölj och visde hur mn på egen hnd kunde reprer de iblnd dåligt fungernde mikrofilmspprtern. Olle Mlmsten Foto: NORRBOTTENS KURIREN OLLE MALMSTEN en forskprofil är bort Vre sig vi träffdes i tjänsten, på biblioteket eller i något rkiv, så hde Olle lltid något intressnt tt berätt. En gång fick jg vet tt den brck jg då jobbde i på Vidselfältet, hde hn för länge sedn utkvittert från ett nedlgt krigsflygfält för flygklubbens räkning. En nnn gång berättde hn om spåren v en medeltid by i skogrn nordost om Alvik. Det visde sig vr restern v Alviks nedre fäbodvll, den s k Pl-våln, vid Brännkölbäcken, där mn ännu idg kn se lämningr efter stugor och källre som knske är medeltid. Jg minns också en kfferst på museets rkiv i Bergnäset, när hn frågde om jg hde hört historien l Krlshälls smhälle Sid 9 l Kulturhus blev eldens rov Sid 12 l SS i Luleå Sid 13 l Ny medlemmr Medlemsmöte Sid 15 l Upprop: mnusbrist! Sid 16 om hur dåvrnde flygvpenchefen Nordenskiöld sprkde ut honom ur flygvpnet. Olle som då vr värnpliktig fältflygre hde fått strffkommendering som flygledre på ett tillfälligt upprättt krigsfält och under den tjänstgöringen nmält flygvpenchefen för tt hn inte följt gällnde inflygningsregler. Efter en veck blev hn inklld till flygstbschefen Axel Ljungdhl och nmodd t tillbk sin nmäln med orden: Mn Fortsättning på sidn 3

2 2 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 Lulebygdens Forskrförening Besöksdress: Residensgtn 6 E, Luleå Telefon: 070/ Telefontid: Måndg: kl 9-11 Torsdg: kl 9-11 Övrig tid går br tt mli till nednstående e-mildress e-postdress: Hemsid: se Webbnsvrig: Mrit Lindell e-post: Post skicks till dress: Lulebygdens Forskrförening Residensgtn 6 E Luleå Öppettider: Ytterdörren öppen kl ll dgr. Innerdörren låses som tidigre med egen nyckel. Annonspriser Åttondels sid 100 kr Kvrtssid 200 kr Hlvsid 300 kr Helsid 500 kr Sist sidn, enstk nr kr Sist sidn helår (4 nr) kr Medlemmr får kostndsfritt mrkndsför sin lster i tidningen. Dett är begränst till 40 mm/1 sp respektive 20 mm/2 sp. Dett under förutsättning tt ett exemplr v ls-tret lämns till föreningen. Styrelsen 2011 Ordförnde: Per Wänkkö Tel , 070/ E-post: Vice ordförnde: Gunnr Johnsson Tel Kssör: Gunnel Jägre Sndin Tel E-post: Sekreterre: Crin Vllgren Tel E-post: Övrig ledmöter: Eivor Nordqvist Tel E-post: Sture Krlsson Tel E-post: Kent-Åke Lundebring Tel E-post: Supplenter: Ingrid Vikström Tel E-post: Kjell Mäki Tel E-post: Föreningens syfte Lulebygdens Forskrförening grunddes 1989 för tt främj och höj intresset för bygdeperson- och släktforskning inom gml Storlule socken smt tt rbet för bättre betingelser för sådn forskning. Näst nummer utkommer veck 20/2012 vrför mnuskript måste vr inskickde SENAST DEN 9 MAJ Ge ett bidrg till Julius Sundströms Minnesfond Förvlts v Lulebygdens Forskrförening. BG Stipendiegruppen/lulebygdens Forskrförening Gerd Olovsson, tel , e-post Anders Sndström, tel FONUS kn förmedl telegrmmen Medlemsvgifter Vuxen Ungdom tom 25 år Fmilj (smm hushåll) 150 kr/år 40 kr/år 190 kr/år Vid inbetlning uppge lltid nmn, dress, födelsedg, telefon, gärn mobil och e-post (inkl nmn mm på fmiljemedlemmr som omftts v fmiljevgiften). Avgiften betls till PG Vid internetbetlning: Kompletter din uppgifter genom tt skick dem med e-post till medlemsnsvrig e-post: Kom ihåg tt meddel dressändring!

3 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Ordförnden hr ordet Hej Du hr nu fått ännu ett nummer v vår tidning i din hnd. Vår redktör Åke hr dock inför det här numret, liksom inför en del tidigre nummer v tidningen, vrit mycket bekymrd på grund v brist på inslg. Det här numret liksom förr numret består därför v endst 16 sidor mot tidigre 20 eller 24 sidor. Jg vill därför uppmn ll medlemmr tt tänk igenom om mn möjligen hr något mteril som kn pss i tidningen. Det behöver bsolut inte vr något långt inslg. En blndning v något längre inslg och kortre notiser gör br tidningen intressntre. Vi hr hittills kunnt nlit Luleå kommuns tryckeri för llt tryck, inklusive tryckning v föreningens tidning. Som ni knske hr sett i dgstidningrn hr kommunen emellertid beslutt tt tryckeriet fr.o.m. 1 mrs inte får t på sig någr uppdrg från utomstående. Det här innebär tt vi måste hitt ett nnt företg som kn t på sig tryckningen v tidningen och nnt mteril. Det kommer förmodligen också tt medför högre Lyout och produktion: ÅKE ÖSTLING Tel kostnder. Förhoppningsvis sk dock näst nummer v tidningen komm ut enligt plnern. Så till någonting hel nnt. I god tid före jul skickde vi över en beställning till kommunen på ny frisläppt mikrofichekort. Totlt rör det sig om drygt 400 kort som i llmänhet täcker hel 1930-tlet och i mång försmlingr stor delr v 1920-tlet. Så snrt vi får korten kommer de tt sorters in i pärmrn. I föregående nummer undrde jg om det blnd medlemmrn finns ett önskemål om informtionsträffr rörnde dtbsern Arkiv Digitl, Genline och SVAR eller de olik släktforskrprogrm för dtorer som finns. Jg hr inte fått någon rektion på min fråg vilket jg måste tolk som tt det inte finns något behov v sådn träffr. När jg skriver de här sist rdern hr jg precis kommit hem efter tt h vrit på 2012 års först tisdgsträff och lyssnt på ett mycket intressnt föredrg v Jn Wikström. Tyvärr vr vi br sex åhörre men den sträng kyln knske vskräckte mång. Hopps vi blir fler näst månd. Progrm för den träffen och för det kommnde årsmötet hittr du på vår hemsid och i föreliggnde tidning på sidn 8. PER Olle Mlmsten... forts från sid 1 nmäler inte ostrfft flygvpenchefen! Olle vidhöll dock sin nmäln tt Nordenskiöld gjort en inflygning mot givn instruktioner och efter ytterligre en veck åkte hn ut ur flygvpnet. Kriget skördde dock mång offer blnd flygvpnets piloter p g bristfällig utbildning och undermålig flygpln, vrför Olle åter togs till nåder. Jg fick till och med flyg rotetvå åt Nordenskiöld när hn vid något tillfälle behövde flygeskort under kriget, vslutde Olle belåtet historien. Jg vet inte när hn börjde med släkt- och loklhistorisk forskning, men troligen redn på 1960-tlet, långt innn det blev den folkrörelse det är idg. Hns forskrområde sträckte sig från del till präster, borgre och bönder, j inte ens Europs furstehus vr honom främmnde. Hns egen ntvl lär h fört honom långt in i medeltidens mytisk förflutn. Långt före DVinci-koden kunde hn berätt om trdition runt Mri Mgdlen och hennes eventuell efterkommnde i Frnkrike. Dessutom kunde hn nlägg ny perspektiv på gml frågor och t upp ny frågor som ingen tidigre bektt. Ett exempel på dett är dokumenteringen v klottret på korbänkrn i Gmmelstds kyrk. Hn vr heller inte rädd för tt t upp egn forskrresultt till omprövning, något som vi mtörforskre brukr h svårt med och knske skulle gör lite mer oft. Under senre år träffdes vi knske inte lltför oft, det nästn br på forskrföreningen årsmöten, men vi höll kontkt per telefon. Jg brukde dessutom vrje år skick ett julkort till honom och hns fru och fick lltid ett telefonsmtl från Olle någon v dgrn melln jul och nyår. Den här julen bröts dock trditionen eftersom Olles röst tystnde för lltid den 14 december Jg och mång ndr sknr honom, men vi kommer ldrig tt glömm hns generositet gentemot ndr forskre och hns positiv livsinställning. Text: ANDERS SANDSTRÖM Vidsel Tisdgsträffr 6 mrs och 3 pril Progrm ej klrt Håll utkik efter utförlig nnons på hemsidn där ktuell progrm kommer tt nges.

4 4 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 En hemvändnde Edeforsbo Text: ROLF BOSTRÖM Jg vill berätt om min frfr så som jg själv minns honom och som det berättts v min frbröder och min fr och även v min grnne Torsten från Ojs. Gustv Adolf Boström i Svrtlå (klld G A Boström) föddes /2 i Spikberg. Föräldrr vr torpre Nils Fredrik Boström och Johnn Mri född Roslin. Gustv Adolf vr äldst i en stor syskonskr men fyr bröder dog i den fruktde lungsoten. Kvr i livet blev därför br Gustv Adolf, två systrr och Axel Willhelm, hn som sedermer strtde sågverk i Svrtlå. Rolf Boström Gustv Adolf fick som äldst v syskonen tidigt bidr med fmiljens uppehälle genom skogsrbete och flottning i bl.. Spikselån. Hn träffde sin blivnde fru i Vuollerim. Hennes nmn vr Erik Selberg och bodde i Sttion, 3 km nedströms Porsi krftverk på norr sidn. De gifte sig /1. Sedn börjde ett omväxlnde liv. De Erik, Frid och Gustv Adolf Boström. Fotogrf: Le Wikström nygift flyttde till Holmträsk (nuvrnde Snesudden) och bodde i AB Bodträskfors hus och sysslde sysslde följktligen med skogsrbete åt det bolget. I Holmträsk föddes ders först brn 1902,Henning. G A som Gustv Adolf numer klldes, hde fått tips om ett hemmn i Jutsjure c: 20 km norr om Porjus och när berget Sörstubb i Muddus. Dit ville hnflytt. Den 28/3 nlände fmiljen till sitt ny hem i Jutsjure. Till Juts Nr 1 hörde stor skogr med mängder v villebråd. I närheten fnns stor myrmrker och fiskevtten. Men pltsen låg gnsk vskilt från ndr byr. Efter ett ntl år när mång pojkr fötts i fmiljen börjde även de tt jg med fr. På 1910-tlet och långt frm i tiden fnns det oftst mycket rbete när Juts. G A hde lltid två hästr. Hn och sönern körde frm stor mängder timmer och ved till järnvägen. Juts ligger ju vid inlndsbnn. När Suorvs först dmm byggdes blev det ännu mer rbete. GA och sönern vr nturligtvis där med sin två hästr.all trnsporter gick med häst de 10 milen från Porjus. Henning, den äldste v brödern, berättde om dess körningr tt det vr ett mycket hårt jobb. Där vr iblnd svår storm längs Stor Lulevttnet, oftst djup snö och någon egentlig väg fnns inte. Vid hård skre på vårvintern fick mn hugg ett spår för så tt inte kälkrn skulle spår ur i storm, berättde Henning. Min föräldrr Els och Ernst Boström år GA börjde ändå se sig om efter något nnt när livet vr så hårt här uppe när fjällvärlden. Vid en gld fton på en krog i Gällivre mötte hn en mn som hette Olofsson. De berättde om sin hemmn.de diskuterde och GA bytte sitt hemmn mot hns hemmn i Kroksjö 3 mil norr om Umeå. Fmiljen flyttde till Kroksjö, ll utom Henning. Hn hde träfft sin blivnde fru, Ester. Och Olofsson med fmilj kom till Juts. Men Olofssons fru grät mycket när hon upptäckte tt hon hmnt mitt i skogen. Vilken förändring för fmiljen Boström! I Kroksjö fnns mycket folk omkring dem. De bodde när en skol. Brnen fick mång kompisr. De äldre sönern kunde pröv på ny yrken. En tog körkort och blev busschufför, en nnn börjde som lärling hos en målre. Men GA själv trivdes inte så br på det ny stället.hn börjde längt tillbk till sin rötter. Släkten vr långt bort. En bror bodde som tidigre nämnts i Svrtlå, en syster bodde i Hrdstrkten och en bodde i Jokkmokk. Snrt hde Boström gjort det igen! På något vis hde hn fått tips om ett

5 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Kronotorp i Edefors socken Text: ARNOLD LAGERFJÄRD Under 1800-tlet och frm till 1930-tlet bodde mjoriteten v Sveriges befolkning på lndsbygde. Arbetspltsern hos bönder m fl räckte inte till, så fttigdomen vr utbredd. Brnkullrn vr stor. Mång ung fmiljer fick löfte tt bryt mrk och nyodl på kronomrk och på bolgshemmn. Så bilddes mång kronotorp och bolgstorp. Det vr ett hårt liv, särskilt de först åren innn mn fick tillräcklig åker. Mn börjde oft vid någon sjö. Medn mn börjde bygg och röj fick mn livnär sig på fiske och jkt. O P Pettersson hr gjort en underbr uppteckning på en nybyggrfmiljs kmp ovnför sjön Mlgomj i södr Lpplnd. I boken beskrivs den riklig tillgången på fisk och de stor fångstern vid snrning v fågel. I Edefors socken i Lule älvdl vr nog tillgången på fisk och vilt inte lik riklig. Som biinkomst hde mn tjärbränning. Så ökde också möjlighetern till timmerhuggning och flottning. I börjn v 1920-tlet tog mn upp ett femtiotl kolont efter mlmbnn. Under 20- och trettiotlen byggdes småbruk upp, mest på privt mrk. De vr oft för små för tt försörj en fmilj. I lndskpet Norrbotten är befolkningen koncentrerd till kustlndet och älvdlrn. Efter ndr världskriget hr i stor utsträckning boställen melln älvdlrn vfolkts. Mycket är bort, mycket hr blivit fritidshus. KRONOTORPEN Inom Edefors socken fnns som mest omkring 40 kronotorp v två typer. En äldre typ fnns, där innehvren betlde ett lågt rrende, 20 till 40 kronor per år. Men då hemmn till slu, den här gången i Svrtlå vid Lule älv. Torsten, ders blivnde grnne, mindes när hel fmiljen kom förbi Ojs till sitt ny hem på den plts där Kristin Lrsson bor. Det vr i Augusti Erik och GA rbetde c: 10 år i jordbruket men sedn drog de sig tillbk och min fr Ernst tog över. Erik och GA byggde sig en egen liten stug vid väg 97 och där bodde de tillsmmns. Äntligen ett lugnre liv! Men Erik vr dock inte så strk längre. Hon vr sjuk en lång tid och dog /2. GA bodde kvr ensm kvr någr år men sedn flyttde hn till det ny pensionärshemmet i Hrds. Nu vr hn tillbk när sin födelseort. Hn dog /6. Jg minns själv GA som en gldlynt äldre mn som tyckte om tt h folk omkring sig, iblnd ville hn träff br brn. Jg minns tydligt när hn besökte oss i min brndom och smlde oss brn omkring sig. Hn tog frm sin hemlighetsfull plåtsk fylld med Tiger Brnd, stoppde omsorgsfullt sin pip och rökte. Hn berättde minnen från ll sin pltser och sjöng den fin medeltidsbllden Det blåser kllt, kllt väder ifrån sjön. Det hn berättde mest om när hn tänkte tillbk på sitt liv vr ändå Juts, det hn sknde mest v ll sin pltser. Så minns jg honom, mnnen med den krftig mustschen, GA Bostrom,min frfr. l fick mn själv bygg och underhåll ll byggnder. En nyre typ vr K54, där det årlig rrendet kostde 600 á 700 kronor. Men då betlde Kronn en del kostnder för nybyggen och underhåll v byggnder. Rodrik Lrsson i Bovllen, född 1901, vr under lång tid kommunlfullmäktig smt invld i olik institutioner. Hn hde mycket stor kännedom om Edefors kommun och dess befolkning. Hn vr bl i styrelsen för Edefors hembygdsförening och gjorde uppteckningr om olik förhållnden. En gäller kronotorpen i kommunen och ders bosättre. Hn reserverr sig för eventuell fel eller ofullständigheter eftersom det vrit svårt tt få frm exkt uppgifter. Uppteckningen är troligen gjord någr år in på 1970-tlet. ALPAS Krl Blomberg med hustru Lovis Adolf Lindström f 1898 med hustru Hild f Mågen Bengt Nilsson f Senre fritidshus för styckjunkre Alln Burström, Boden. RÖRTJÄRN Hns Petter Broström med fru Isk Bergmn f 1863 d 1940 med hustrun Emm, f 1865 och vliden 1920 i Brsilien Jn Petter Boström, ogift

6 6 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 Senre rivet. LERBÄCKEN, gml typen August Lidén, soldt, f 1/ d 17/5 1937med hustru Hilm f 1864 d Hrld Lidén f ug 1901 med fru Sonj, f Hon flyttde till Boden i oktober LERBÄCKEN 2, ny typen Rodrik hr skrivit Lermyr bredvid torpets nmn. Ekonomihus byggd Bostd byggd Mngårdsbyggnden brnn 1972 i september. Nils Nilsson f 1890 m fru Sve f Lidén 1892 d Viktor Andersson f 1888 d 1967 m fru Tild f Sigge Andersson f 1923 m fru Edit f Flyttt till Bodträskfors. Bengt Erik Boström f 14/ m fru Hjördis f TELBERG 1, ny typen K P Krlsson m fru Mri John Axel Krlsén f 1888 d 1960 m fru Bed f 1895 d Thure Nilsson m fru Ivor Uno Tnkred Öström f 1917 m fru Bert f TELBERG 2 Nils Krlsson m fru Gustv Broström f 1880 m fru Elid Hlvrd Broström m fru Els Fstigheten nedbrunnen. BODTRÄSKÅN 1, ny typen Kronojägre Arvid Elming f 4/ d 6/ m fru Amnd f 4/ d 13/ Axel Whlberg f 1880 d 1958 m fru Id f Strömberg 1887 d Börje Ersson f 1917 m fru Ellen f Ruben Storbjörk f 1913 m fru Birgit f Senre fritidshus för en Forsén. - BODTRÄSKÅN Skogstorp nr 2, gml typen P O Högling f 1862 m fru Erik f Isk Lrsson f 3/ d 1945 m fru Emm Sofi f 5/ d 17/ Helmer Johnsson m fru Mj BODTRÄSKÅN BJÖRNUDDEN, ny typen Nils Strömberg f 1845 d 1915 m fru Ann f 1849 d Axel Strömberg f 1877 d 1951 m fru Edl f 1866 d Bror Strömberg f 1901 m fru Selm f 1897 d Bertil Eriksson f 1928 m fru Sid f Senre fritidshus. KLUSÅBERGET, ny typen Jokim Strömberg f 1873 d 1945 m fru Mri f 1874 d Krl Strömberg f 1912 m fru Ellen Hlvrd Strömberg f 1915 m fru Britt Senre fritidshus. TALLBERG, gml typen John Hnsén f 1885 m fru Lis Albert Krlsson f 1901 m fru August Sigurd Bergmn m fru Anny Senre öde. NYA SPIKBERG, gml typen Nils Sundström m fru Mri Sofi John Petter Ström f 10/ d 8/ m fru Elisbeth Helen f 20/ d 28/ Edvrd Ström f 4/ m hustru Mri Abel Ström f 1897, ogift Senre rivet. KARLSRO, gml typen Zkris Krlsson f 1858 d 1929 m fr Edl f 1863 d Sigvrd Eriksson m fru Agnes f HAPTRÄSK Krl Norberg f 16/ d 6/ m fru Ester f 3/ d 12/ Senre nedlgt. HAPTRÄSK GRUNDTJÄRN Ville Vestmn f 1882 d 1956 m fru Hnn f 1884 d Hilding Lundberg m fru Cecili LÖVUDDEN 1, gml typen Erik Eriksson f 1853 d 1930 med hustru Mri Krl John Eriksson f 1882 d 5/ m fru Ann Justin f 1875 d 15/ Alln Lindmrk f 1914 med hustru Edit Senre fritidshus. LÖVUDDEN 2, gml typen Petter Olov Isksson f 1857 d 18/ m fru Ev Elisbeth f 22/ d 5/ Mnfred Isksson f 1907 m fru Slly f

7 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Petter Adolf Engfors f 1893 m fru Hildur Ottili f 4/ d 16/ Adrin Eriksson med hustru Linne Uno Tnkred Öström f 1917 m fru Bert f Senre fritidshus för fnjunkre Lejonklo. KVARNHULT Nils Lindholm med hustru Le f 1908 d Senre rivet. KVARNÅDAMMEN Erik Långström f 1860 d 1930 m fru Ann f 1863 d John Långström f 1893 m fru Frid f 1908 d MYRBERG, gml typen Petter Olov Pettersson f 1870 d 1930 m fru Hild f 1876 d Sonen Gunnr Pettersson f ÅBACKA ELVSTORP, ny typen Nils John Vikström f 1852 d 1917 m fru Johnn f 1856 d Robert Vikström f 29/ d 1965 m fru Justin f 15/ Ture Vikström f 1924 m fru Kerstin f Senre fritidshus. GÖRJEÅTORPET, gml typen Oskr Nilsson Sndling f 1844 d 1921 m fru Mri f 1845 d Axel Nilsson f 1878 d 1948 m fru Mi f 1880 d Senre rivet. FLARKÅN BJÖRKLIDEN Artur Vhlberg f 1881 d 1935 m fru Erik f 27/ d Dottern Viol f Senre rivet. FLARKÅTORPET Krl Gbrielsson f 1875 m fru Mri f Hugo Vhlberg f 1892 d 1950 m fru Pulin f Didrik Bergdhl f 1906 m fru Ann f Senre rivet. KÖLTRÄSK Per Nilsson, sme Nils John Sundholm f 1851 m fru Brit f Enligt Mrtin Boström, Bredträsk. Lkträsk, levde de under mycket enkl förhållnden. Ing tpeter på väggrn men i kmmren vitklkde väggr. På dess hde mn med hrtss gjort röd fläckr som förhöjde helhetsintrycket. Ingen klock men på fönsterposten hde de streck. Genom dess kunde de v solens ställning vgör hur mycket klockn vr. Torpet är rivet. LAKATRÄSK SARKASTORP Krl Nilsson Krl Ludvig Hnsson m fru Kristin d 1950 Felix Johnsson med hustru Elm köpte gården. Öde sedn PULLISTORP Krl Sigfrid Lundgren f 1875 m fru Mri f 1877 byggde gården 1912 (Rodrik brukde nvänd ordet gård för bostdshus, t ex om en vill i stden). Sigurd Lundgren f 1902 m fru Ann f Torpet nedlgt. KROKTRÄSK Ville Hnsson med hustru Mri Leo Hnsson med hustru Agd Svnberg Nedlgt NORR OM LAKATRÄSK, gml typen Abel och Elid Isksson Nils Isksson, ogift GULLTRÄSK MILD John Hnsson Mild f 1873 d 1959 m fru Mri f 1875 d Nedlgt. SANDTRÄSK FRIDHOLMS TORP Först kronojägrboställe till John Helmer Fridholm f 6/ d 1931 m fru Emm Mtild f 1884 d Vilfrid Fridholm f 1912 m fru Gunhild f Signr Öhmn f 11/ m fru Olg f 31/ Jorden brukdes senre v Sndträskgården. BJÖRKBERG, Lkträsk Först kolont: Anton Andersson f 1869 d 1936 m fr Krolin f 1867 d Kronotorpre Emil Andersson f 1902 m fru Agnes f Yngve Fors Senre öde.

8 8 SVANABÄCKEN Frns Ferdinnd Nyström f 1875 d 1943 m fru Hilm f 1887 d Sonen Krl Nyström f 1906 med hustrun Göt Torpet nedlgt. GRUNDTRÄSK 1 Hellgren Gustv Vestmn f 1888 m fru Ann f 1891 Sonen Leo Vestmn f 1920 Torpet rivet GRUNDTRÄSK 2 Edvrd Andersson f 1886 d 1926 m hustrun Amnd Oskr Krlsson med hustrun Edl Krl Hugo Krlsson, ogift LAPPTRÄSK 1 Lrs Olov Sndberg med hustru Albert Lindström d 1940 med hustrun Johnn Dottern Signe och dottersonen Ingvr Lindström Torpet rivet senre. LAPPTRÄSK 2 Lindvll John Isksson f 1873, dotterson till Lindvll, m fru Hilm f Enligt uppgift vr gården över 300 år, senre riven. LILLA LAPPTRÄSK J P Brännström f 1846 d 1927 m fru Sr d Det fnns en hlvfärdig stug före När pret Brännström våren 1868 kom till Lill Lppträsk ledde de en ko, som Sr fått i hemgift från sitt hem i Lillpite. Allt bohg br mn. Kon blev året därpå ihjälriven v en björn på Tvärberget, där kolont 4 vr beläget. Björnen blev senre skjuten. Dett enligt uppgift v Arvid Nyström, Svrtlå. Olov Johnsson m hustru Hilm Konstntin Hnsén f 1878 d 9/ m hustrun Ann f Senre revs torpet.. SUNDUDDEN, Holsvttnet Albin Pedersson med hustrun Ann Albin Hnsén med hustrun Selm STADSKÖLEN 1 Bnvkt Johnsson, klld Smålnds-Johnsson STADSKÖLEN 2 Klle Strnd med fru Frid Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 RÅGRAVEN Nils Anton Öhmn f 1870 d 1938 m fru Hild Johnn f 1874 d Gustv Robert Öhmn f 1909 med hustrun Elin f Sven Ingvr Öhmn f 27/ Jorden rrenderd v Bertil Öhmn. Rodrik Lrsson vslutr uppteckningen på följnde sätt: Som synes hr uppgiftern om vilk som bebott torpen i en del fll blivit ofullständig. Men vi hr försökt få med ll för tt få en helhetsbild på plceringen v,kronotorpen inom Edefors socken.det är br någr få som numer är bebodd och brukde. Det är med vemod mn ser ruinern v dess gårdr som br för 50 år sedn vr bebodd v iblnd stor fmiljer. Det fnns då inte någr skogsbilvägr. De fmiljer som hde sin torp långt in i skogrn fick bär sin förnödenheter efter sml stigr och iblnd över spångde myrr. Men det vr ett gästvänligt folk som bodde i dess gårdr, och de vr som en os i öknen för den skogs- och flottningsrbetre, som kom förbi. Oftst bjöds hn på kffe och mt, och behövde hn ntthärbärge så blev det lltid någon utväg. Och ändå levde mång v torprn under knpp förhållnden. Dett är en svunnen epok som väl ldrig kommer igen. Men vi sk ldrig glömm dess idog människor, som förde en heroisk kmp för sitt levebröd utn tt få en rättvis uppskttning, vslutr Rodrik. l Nu finns vi på Fcebook, gill oss! Gill oss på Fcebook OBS! Du måste logg in på Fcebook och let frm vår sid Lulebygdens forskrförening. Glöm inte; Gill oss. Gillknppen finns efter sidrubriken. All händelser på hemsidn länks till Fcebook-sidn. ÅRSMÖTE söndg 11 mrs 2012 kl i Kyrkns hus, Mrtslen Progrm: X ÅRSMÖTE X FÖREDRAG v Frnk Arne Bergmn om och kring hns rbete med boken I vårt Notviken X FIKA. Föreningen bjuder Välkomn! STYRELSEN

9 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Foto: HENNY TEGSTRÖM Arbetrbostäder för Luleå Träsliperi i Krlshäll. Bilden från 1920-tlet. Från Luleå kommuns stdsrkiv. KARLSHÄLLS SAMHÄLLE Text: E BERTIL PERSSON Krlsviksområdet, när älven och vid utloppet till Bottenviken, hr länge vrit föremål för en interntionell verksmhet. Det börjde på Krlsviksudden med frmtgning v sprrr och mstvirke för export till Englnd. Den verksmheten skedde i hntverksform. Större frt blev det 1875 sedn en ångsåg uppförts på pltsen. Kring denn uppstod ett litet smhälle med disponentbostd, rbetrbostäder och servicelokler. Kommuniktionern med stden upprättshölls sommrtid med med ångslupr. Vintertid låg isen redo för den närmste vägen. Sågen ldes ned 1902 i smbnd med en strukturrtionlisering när bolget hde övertgit den engelsk sågen på Altppen. Rmrn flyttdes till den bättre belägn sågpltsen på Altppen närmre hvet. Verksmheten där upphörde i och med den stor brnden Nytt liv skpdes i Krlsvik 1904 då järnväg hde byggts melln Gmmelstd och Krlsvik. Ett tckjärnsverk med modernste teknik börjde uppförs smm år och togs i drift Smhället utveckldes med ny bostäder för rbetre och tjänstemän. Affär och skol, inbyggd yrkesskol och en ftonskol för teknikerutbildning till de som ville frmåt. Tillverkning v tckjärn, en bulkvr, klrde inte krisen efter först världskriget. En neddrgning gjordes Men det hjälpte inte och 1925 vr llt över och driften ldes ned. En fjärde industriell etblering skedde då Luleå Träsliperi med mgsin och egen hmn uppfördes i Krlshäll. För driften v träsliperiet uppfördes smtidigt Sikfors vttenkrftverk i Piteälven. Krftledning drogs frm till Bergnäsudden där trnsformtorsttion med ställverk uppfördes. Från denn fördeldes krften till träsliperiet, järnverket, LKAB och Luleå std. Träsliperiverksmheten låg nere från 1940 till 1946 på grund v kriget och vspärrningrn. Driften fortstte till 1962 då sliperiet stängdes för gott. Dett blev även dödsstöten för Krlshälls smhälle som skt fsdes ut tills brnden den 1 november 2003 stte de definitiv punkten. För rbetrstmmen projekterdes ett stort bostdsområde i Krlshäll. Dett kom endst tt förverkligs till en mindre del troligen v finnsiell skäl. Även dåtidens projekt hde en benägenhet tt bli betydligt dyrre än som förutsetts vid beslutens tgnde. Området projekterdes v en ung rkitekt på modet, Sigurd Lewerentz, som insupit ny idéer från Englnd under sin prktikår i Tysklnd.

10 10 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 Lewerentz Sigurd Lewerentz föddes på Sndö glsbruk utnför Krmfors där fdern vr delägre och disponent. Gymnsiestudiern genomfördes vid Södr Ltin i Stockholm där hn dock ldrig vlde studentexmen v ekonomisk skäl hr det uppgivits. Glsbruket hde drbbts v ett flertl eldsvådor som undergrävde fderns ekonomi. I stället skulle Sigurd så fort som möjligt tillägn sig en yrkesutbildning börjde hn på dåvrnde Chlmers Teknisk Läronstlt. Redn på hösten 1904 inträffde den fjärde brnden vid glsbruket. Impuls från Tysklnd Efter 10 terminer på Chlmers erhöll hn i juni 1908 vgångsbetyg. 35 elever exminerdes men endst fyr från Husbyggndslinjen. Efter exmen och förlovning for Lewerentz till Tysklnd för prktiknställningr. Det blev i Berlin och München och vi Deutsche Werkbund hn fick sin impulser för den frmtid verksmheten. I München fick Lewerentz möjlighet tt deltg i rbeten med trädgårdsstädern i Nürnberg och Helleru utnför Dresden. Bostädern vr vsedd för rbetrfmiljer. Som nyhet lnserdes bostdsköket som fmiljens vrdgsrum. Idéern hde hämtts från Englnds industristäder v tysk studiegrupper. Även efter ndr världskriget kom engelsk städer tt sprid sig. De s k New Towns som bl blev förebilden för Vällingby. Storköket som rbets- och vrdgsrum vr dock inte okänt i den svensk bonderkitekturen. Storstugn gick där tvärs hel huset med fönster i båd långfsdern. Arkitektyrket stod inför en förvndling vid den här tiden. Mn börjde intresser sig för vrdgsrkitektur och bruksföremål. I dett hägn växte egnhemsrörelsen frm. Lewerentz hde med den något äldre kollegn Torsten Stubelius bildt egen firm Köket viktigst Ett smrbete som pågick till I den smtid bostdsdiskussionen utgjorde köksutformningen en väsentlig del. Lwerentz & Stubelius kom tt rit projekt i Nuyvång, Helsingborg för Eneborg och Pålsjö, Forsbck och Krlshäll. För smtlig ställen rbetde mn efter smm upplägg. I Nyvång kom endst få hus tt uppförs efter originlritningrn, men den nye rkitekten behöll idéern i stort. I Helsingborg utfärdes endst Eneborg och Forsbck kom ej till stånd. Under olympisommren 1912 ordnde Ntionlföreningen mot emigrtion en utställning som skulle vis en smld bild v egnhemsbyggndets ktuell läge. I denn utställning deltog Lewerentz & Stubelius med sin projekt Nyvång utnför Åstorp i Skåne och Krlshäll för Träsliperi AB i Luleå. Inget v de båd projekten kom tt fullbords helt efter plnern. Situtionspln över rbetrebostäder vid Luleå Träsliperi AB i Krlshäll

11 Området i Nyvång blev föremål för en bevrndepln som syftde till tt bevr smhällets ursprunglig krktär. I Hem i Sverige 1913 sid 9-25, Arbetrebostäder vid svensk industriell verk presenterdes ett stort ntl bostdsområden för rbetrfmiljer. De orter som presenters är Jonsered, Huskvrn, Åtvidberg, Nyvång, Sndviken, Bergslgets (STORA) i Flun, Borlänge och Kvrnsveden, Grängesberg, Mlmberget, Kirun och Krlshäll. Textern tycks till stor del vr en vskrift från utställningsktlogen från Intressnt läsning är även Jnne Ahlins biogrfi Sigurd Lewerentz där hns olik verk beskrivs. Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Fsd v den tredelde byggnden. Krlshälls smhälle För Krlshäll upprättdes en byggndspln på den glest tllbeväxt sndheden melln järnvägen till Krlsvik och industriområdet på sluttningen ned mot Notviken. Plnen omfttde 30 byggnder orienterde kring ett torg och längs en huvudgt. Den först etppen skulle bestå v 11 hus (se plnen på föregående sid) med två och tre smmnbyggd bostäder. Huvudgtn låg i syd-nordlig riktning och bytte nslutningssid till det i mitten liggnde torget. På så sätt kunde torgets nordsid vgränss med ett tvärställt trefmiljehus, vilket skulle dämp inblåsningen v den kll nordnvinden. Dåtidens modern kök. Pln v mellndel och tillhörnde vindsrum. Vid torget rrngerdes en trädgrupp, sittbänkr och lekplts smt brunn och en tvätt- och bgrstug. Till vrje bostd hörde ett trädgårdslnd med uthus. Vrje lägenhet hde ett storkök och kmmre, förvringsutrymmen smt ett enkelrum på vinden. Köket hde fst hörnbänkr och ett bord, spis, diskbänk och grderob. I trpphuset förstug och skfferi. På entrébron ett pr bänkr tt vil på. I uthuset förvringsutrymme och vträde. Endst ått hus Vindsrummet under yttertket vr vsett för en skiftgående husfder som behövde dgssömn eller för en inneboende rbetskrl. Prhusen hde en murstock i centrum till vilken de båd spisrn och kmrrns kkelugnr vr nslutn. Endst ått hus, vrv två trefmiljs, kom tt uppförs längs gtn frm mot torget. Husen uppfördes v torrtimmer på plintr med torprgrund med ut- och invändig brädfodring. En del förenklingr genomfördes. Fönsterluckorn togs bort, torvtket ersttes med tjärppp. Det senre innebr tt vindskivorn blev något överdimensionerde och tt tkfoten blev något rudimentär i förhållnde till byggndskroppen i övrigt. Ytterväggrn kläddes med liggnde fsspånt, vilket vr vnligt i sågverkssmhällen.

12 12 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 Den tredelde byggnden under sin glns dgr. Tre flerfmiljshus I stället för resternde hus byggdes tre större flerfmiljshus i Krlsvik. Dessutom fnns ett pr ungkrlsbrcker troligen uppförd under nläggningstiden. När fbriken byggdes ut 1927 hde järnverket lgts ned och erforderlig bostäder kunde överts från bruket. Som slutomdöme måste mn säg tt det bostdsområde som byggdes i Krlshäll både i utförnde och miljömässigt låg blnd de främst för den här tiden upphörde driften i träsliperiet. Mrkområden inklusive byggnder i Krlsvik och Krlshäll vyttrdes v SCA och övergick i Luleå kommuns ägo. Området skulle bli industrimrk och nsågs ej heller tjänligt som bostdsområde med hänsyn till bullermttn från Kllx flygfält. Intresset för tt underhåll och utveckl bostdsdelrn vr minimlt och förslumning och rivning trädde till. Krlsvik kom tt rädds i slutet v 1980-tlet. Däremot vr det ill ställt med Krlshäll. I börjn v 90-tlet fnns två hus kvr vrv det en utrymdes och revs. När Mlmbnns vänner 1994 fick sin ny utställningslokl ordndes en utställning om Krlshäll och Krlsvik och den industriell och den bostdssocil utvecklingen presenterdes. Här fnns ffär, skol, ett ktivt föreningsliv, en inbyggd yrkesskol och en ftonskol för de som ville och kunde gå vidre med sin teknisk utbildning. Allt froddes inom rmen för en dåtid god bostdsmiljö. Vid tiden för vår utställning 1994 fnns ett hus kvr. Det vr ett 3-fmiljshus, tredelt och ombyggt för Foto: E BERTIL PERSSON Den återstående rbetrebostden i Krlshäll den snöig vintern 1993/94. råde syntes inte vr representtivt som bevrndeobjekt. De synpunkter som då frmfördes mot ett bevrnde vr: De tre lägenhetern vr ombyggd till två, inredning och fsder vr ändrde i stor grd, olämplig plcering. Därmed nsågs frågn utgerd. l två fmiljer. Sedn länge vr ytterväggrn klädd med Sidiplttor, fönster bytt och ndr ombyggnder genomförd. Vi frmförde frågn om ett bevrnde på plts eller eventuellt flyttt till en mer fullständig miljö. Ett ensmt hus i ett frmtid industriom- Kulturhus blev eldens rov Text: E BERTIL PERSSON Foto: CHARLOTTE VON FRIEDRICHS Brnden den 1 november Kvällen den 1 november 2003 blev Luleå ett kulturhus fttigre. Igen, knske mn skll säg. Och fler tycks det bli! Luleå sknr en historisk miljö. De små ör som finns kvr spols bort den en efter den ndr och försvinner i hvets djup. Vr finns Luleå kommuns bevrndepln för intressnt byggn- der och miljöer? Det hus som gick i grven blev 92 år. Det vr det sist huset i bostdsområdet som uppfördes Idg återstår en vplnd gruspln som växer igen undn för undn. l

13 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri SMB PRESENTERAR ÖVERRASKANDE KRIGSHISTORISKA FAKTA SS i Luleå Text: LARS GYLLENHAAL En v de större mytern om de så kllde tysktågen genom Sverige är tt det först och end förbndet som med vpen och llt fick genomkors Sverige vr Engelbrecht-divisionen sommren I själv verket vr det en SS-btljon som året före blev först med tt trnsiter, med strt i Luleå. Senre nslöt sig två furirer från ett Luleå-regemente till SS. Det vr nästn ett år före Engelbrecht-divisionen som SS-soldtern nlände till Luleå. Men v någon nledning är händelsen än idg inte särskilt känd eller omskriven. Mer exkt vr det på morgonen den 4 oktober 1940 då det tysk lstfrtyget Isr nlände till Luleås hmn med en lst v 1030 SS-soldter och ders beväpning och fordon. Det vr inte heller helt vnlig SS-soldter, utn mn kom från en del v SS som klldes SS-Totenkopfverbände (SS-TV), lltså SS-dödsklleförbnden. Soldtern utgjorde den ndr btljonen v Totenkopfstndrte (dödsklleregementet) Kirkenes, uppklld efter Totenkopfdivisionens sköldemblem Någonstns melln Stettin och Luleå togs denn bild v SS-soldtern ombord på frtyget Isr. Soldtern till vänster bär ännu dödskllr på krgrn, övrig SS-runor. Dödskllr på krgen förekom br inom SS- Totenkopfverbände (SSTV) och divisionen Totenkopf. Bildkäll: ERICH KÖRNER vi RUNE RAUTIO Nordnorges östligste std. Ders res hde börjt i Stettin den 29 september och mn vr när Visby den 1 oktober. Därefter eskorterdes frtyget en lång sträck norrut v den svensk mrinen genom minerde vtten. Totenkopf, d.v.s. dödskllen, vr smtlig SS-soldters mössemblem men det vr br ett fåtl förbnd inom SS som hde dödsklle i sitt nmn och br SS-dödskllen även på krgen. Ursprungligen hde dödsklleförbnd enbrt vktt koncentrtionsläger, men 1939 hde de flest omorgniserts till stridnde förbnd. Luleå tog lltså emot mssmördre? Mång kom inte från koncentrtionslägertjänst utn vr nyrekryterde eller hde förflyttts från olik infnteriförbnd inom SS. Men högst snnolikt hde fler v männen som kom till Luleå tidigre vktt koncentrtionsläger. Dess personer hde spärrt in och bevkt oskyldig civil. Men hur mång v dem som kom till Luleå och hde mördt lägerfångr är svårt tt besvr. Generellt vr förhållnden i koncentrtionslägren före 1940 och senre rätt olik, någr regelrätt förintelseläger kn SS-männen som kom till Luleå inte h rbett inom, eftersom sådn ännu inte existerde När tyskrn klivit ombord på tåget som skulle för dem till nordnorsk Nrvik rullde de först in på Luleås järnvägssttion och nmärkte senre i ett kompnibld: Mn ville ju se något v Sverige. Redn på Luleås järnvägssttion fick vi en syn som hette dug. En tät kedj v vkter hde drgits smmn. Gevären redo, hndgrntern rätt krigiskt instoppde i bältet och stålhjälmrn på sned på smm sätt som de engelsk Tommies br sin. Smm dg, den 4 oktober, klockn stnnde tåget till vid den lill gränsorten med nmnet Riksgränsen och den svenske tågvkten klev v. Någon timme senre vr mn frmme i Nrvik. Slutdes-

14 14 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 tintionen, det otillgänglig Vrdö i Norges nordöstligste hörn, nådde mn först nästn två veckor senre. När Kirkenes följnde sommr sttes in mot Murmnsk i Sovjet-unionen hde det bytt nmn till SS-infnteriregemente 9, något senre fick det även ett nytt nmn, Thule, som enligt Himmlers tro vr det nordlig urhemmet för den risk rsen. I slutet v 1941 inlemmdes en del personl i division Nord vrefter återstoden v Thule skickdes till östfronten söder om Leningrd och tillfördes division Totenkopf, där det slutde sin dgr. Genom ett ödets ironi finns två män som vrit furirer på luftvärnsregementet i Luleå (Lv7) med på den end känd bilden v svensk frivillig tillsmmns med Heinrich Himmler. Luleå-furirern är tredje respektive fjärde soldt från höger. Den som syns bäst är tredje mnen, Krl Ågrhn, som en tid vr vid Totenkopfdivisionen och därmed kn h tjänstgjort tillsmmns med någon v de tyskr som trnsiterdes genom Luleå Nästn helt skymd v Ågrhn står Wlter Nilsson, som tillsmmns med Ågrhn desertert från Lv 7. Wlter Nilsson, som vr född i Boden, stupde 1944 som plutonchef i SS-divisionen Nordlnd. Heinrich Himmler hälsr på svensk och estlndssvensk frivillig. Luleå-furirern är tredje respektive fjärde soldt från höger. Den som syns bäst är tredje mnnen, Krl Ågrhn, som en tid tjänstgjorde vid Totenkopfdivisionen. Nästn helt skymd v Ågrhn står Wlter Nilsson, som tillsmmns med Ågrhn desertert från Lv 7 i Luleå. Bildkäll: MARTIN MÅNSSON En tidigre ldrig publicerd bild som visr soldter ur 9. SS-infnteriregementet vid ishvskusten Fler på bilden kn lltså h vrit med om trnsiteringen genom Norrbotten hösten Mn kn noter tundrterrängen och snuskburkrn. Bildkäll: ERICH KÖRNER Denn bild från sommren 2011 är tgen snnolikt precis där Totenkopfbtljonen nlände och lstdes om till ett SJ-tåg. Det är Luleås domkyrk mn ser. Foto: LARS GYLLENHAAL Krl Ågrhn, ursprungligen från Lycksele, lyckdes däremot både deserter en ndr gång i Krotien 1943 och överlev dett, möjligen tck vre ett personligt ingripnde från Heinrich Himmler. Vr det månne en referens till tt de träffts och vbildts tillsmmns som vgjorde sken? Mn kn väl även spekuler i tt Nilsson och Ågrhn vrit med och vktt Luleås hmn eller järnvägsttion under SS-trnsiteringen Eller tt de åtminstone hde kmrter på Lv 7 som vrit med och berättt för dem om den i mediern helt nedtystde händelsen. Mycket om ndr världskriget och Tredje riket återstår tt klrlägg. Vill du vet mer om Tredje riket är boken Tredje riket från uppgång till fll ett viktigt referensverk. Gå in på för tt läs mer. l Anm.: SMB: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

15 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri Medlemsmöte med stipendieutdelning Ev Sndberg Lävägen Luleå tel 070/ Owe Wikström Bränslnvägen S: Sunderbyn Tel 0920/ Lil Wikström Bränslnvägen S: Sunderbyn Tel 070/ Medlemsmötet den 12 december 2011 inleddes med tt undertecknd kortfttt informerde om någr nyheter, bl.. tt föreningen köpt in ytterligre en dtor för forskning. Därefter följde utdelning v 2011 års stipendium till minne v Julius Sundström års stipendit heter Brge Lundström och stipendiegruppens motivering vr den gedign forskningsinsts som Brge utfört och som resultert i tre välskrivn böcker. Dess hndlr förvisso om Sjulsmrk, som ligger på södr sidn om den gml sockengränsen, men de är llmängiltig och torde med fördel kunn tjän som förebild för ndr byböcker. Dessutom berör de ngränsnde områden på norr sidn om sockengränsen som exempelvis Bjursträsk. Brge är numer bostt i Västerås. Att hn trots det stor vståndet personligen infnn sig för tt mott priset uppskttdes mycket. Brge tckde sedn för priset genom tt på ett mycket trevligt och intressnt sätt berätt om den forskning som hn Stipenditen Brge Lundström för närvrnde ägnr sig åt och som hndlr om hyttor och järnhntering i Bergslgen. Föreningen fick också mott en skrift i ämnet som Brge skrivit. Dgens föredrgshållre vr Nils Hrnesk från Norrbottens minne. Nils höll en mycket intressnt föreläsning om Gmmelstd med rubriken Std, mrkndsplts eller kyrkstd. Hn inledde med tt med hjälp v krtor illustrer hur lndhöjningen påverkt geogrfin från tidigt 1000-tl och frmåt. Blnd nnt visde hn tt det område där Gmmelstds kyrk byggdes vr en ö. Olik händelser i kyrkbyns histori redovisdes. Nils berättde också om någr utgrävningr i området och om bestämmelser som gäller för sådn utgrävningr. Mötet vslutdes som vnligt med en trivsm kffestund. Text och foto: PER WÄNKKÖ Jn-Erling Vikström Alviksvägen Luleå Tel 0920/ Nncy Sundström Alviksvägen Luleå Tel 0920/ Runo Lundström Mogärdn Luleå Tel 0920/ Mj-Britt Lundström Mogärdn Luleå Tel 0920/ Gustin Wikström Lndshövdingevägen S: Sunderbyn Tel 0920/ Eivor Selberg Mässvägen Luleå Tel 0920/ Stffn Crlsson Skillingevägen Luleå Tel 0920/667 28

16 16 Lulebygdens Forskrförening Nr 77, februri 2012 Avsändre: Lulebygdens Forskrförening Residensgtn 6 E LULEÅ Vid obeställbrhet Återsänd till ovnstående dress! SVERIGE PORTO BETALT Du som är forskre i Luleå forskrförening Berätt om din forskning i medlemstidningen Det behöver självfllet inte bli någon totl redovisning och nturligtvis inte omftt llt intressnt du hittt. Men vre sig du forskr om din släkt eller någon enskild person, en viss by, en fstighet eller en enskild gård, om jkt, fiske, idrott eller om järnväg, flyg, lndsvägr eller bror, yrken som försvunnit eller drmtisk händelser, skärgårdens ör och ders betydelse eller nturnmn som ändrts och försvunnit, så hr du säkert hittt något spännnde och intressnt eller underligt. SKRIV GÄRNA kort om något vsnitt från din forskning eller en längre redovisning. Hr du fått tillgång till gml bilder så bifog gärn dess. De returners efter inscnning. Även om du inte kn skriv så finns det säkert möjligheter tt få det publicert till din egen och ndrs glädje. Kontkt Åke Östling eller tel ,

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 71, september 2010 Tisdgsträffr hösten 2010 Lokl: Föreningsloklen, V Vrvsgtn 24 E (på gveln) Tisdg den 8 oktober kl 18.00 OLLE HÄGGLUND berättr om sin brndomskvrter

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 81, februri 2013 Medlemsmöte i december Christin As Bygdell sjöng på medlemsmötet. Söndgen den 9 december vhölls trditionsenligt medlemsmötet med utdelning

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 66, mj 2009 Årsmötet 2009 INNEHÅLL l Ordförnden hr ordet Sid 3 Avgående ordförnden Sven Sundgren vtcks med blommor v vice ordförnden Gunnr Johnsson. I bkrunden

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 72. november 2010 MEDLEMSMÖTE söndgen den 12 december kl 15.00 i Hyresgästerns fritidslokl, Västr Vrvsgtn 24 E (smm område som forskrloklen, först röd huset

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale!

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale! Öppet 9-20 ll dgr! Lödöse 0520-66 00 10 KLIPP UT KUPONG! Grilld Kyckling Gäller mot kupong, t.o.m. 31 oktober. www.lefst.se jp@lefst.se Älvängen Tel: 0303-74 82 10 Nr 37 veck 43 2010 År 15 100% täckning

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52 Orgn för Segelsällskpet Kpren Nr 2 År 2014 Årgång 52 Anmäl dig nu till SEGLARSKOLAN Sid 16 Fotogrf: Ann-Len Elled VUXENKURSER HELA SOMMAREN - sid 6 - å NYPUTSAT PÅ NIDINGEN - Mitten - å Denn utgåv v är

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene.

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene. r g d b Klub se rbttern på sidorn 12-13 Din lokl tidning sedn 1986 årgång 28 v 50 10 december 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com 139:- 198:- Loveänglr Nyhuggn julgrnr God Jul & Gott Nytt år önskr

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Innehåll: Ledare. Apelltal i Uddevalla. Erni och Ola Friholt. Fredsdikt 6 Anton Höber. Nej till kriget! Torgmöte i Karlstad 8.

Innehåll: Ledare. Apelltal i Uddevalla. Erni och Ola Friholt. Fredsdikt 6 Anton Höber. Nej till kriget! Torgmöte i Karlstad 8. VI MA].{SKOR Nummer 314 2001 Argång 54 Redktionsdress: Vi Mänskor Linnögtn 218 413 04 Göteborg Tel/Fx: 031-14 40 28 Ansvrig utgivre: Mrinne Lindström Redktion: Erni Friholt, Zid Hgmn, Elly Engstedt, Ditte

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik!

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik! SorseleAktuellt www.sorselektuellt.se SORSELE Utgivre: Åke Johnsson, Tel/Fx: 0952-108 32 SORSELE Välkommen in till vår välfylld mtbutik! Stsums SPANIEN Pris per kg Nr: 25 2010 V.47 23 november Lösviktsgodis

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Och bara sådär... Färska som gröna bananer. Vi ser möjligheterna. Vad ser du? campuskarlshamn.se. Simon Gustafsson. En del av

Och bara sådär... Färska som gröna bananer. Vi ser möjligheterna. Vad ser du? campuskarlshamn.se. Simon Gustafsson. En del av spel våld Simon Gustfsson Och br sådär... En del v... så blev det en tidning. Förbnnt spännnde må jg säg, och jublr lite inom mig själv. Det är här på ledren jg sk skriv om något som rör mig, och rtikuler

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Nya Upplagan. Noam Chomsky Alice Kassius Eggers

Nya Upplagan. Noam Chomsky Alice Kassius Eggers 067 I dett nummer Mj 2012 Ny Upplgn Attcken på sttlig utbildning Igår är idg i morgon Korsord, fotboll, Eurovision och Sherlock Holmes Min grön period Människor som hr hft fel: Sr Lidmn Pilsnerkungens

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Sverige storsatsar för renare luft i Peking

Sverige storsatsar för renare luft i Peking # 2 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sverige storstsr för renre luft i Peking När sttsminister Fredrik Reinfeldt besökte Peking 2008 skrevs ett smrbetsvtl

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

25:- Nystartad seniorkör tolkar modern musik. Varför inte ringa Sveriges största mäklare? /2 st STÄDREA!! 499:- 899:- 695:-

25:- Nystartad seniorkör tolkar modern musik. Varför inte ringa Sveriges största mäklare? /2 st STÄDREA!! 499:- 899:- 695:- Läs tidningen i mobilen Läs in qr-koden på din mobil! Din lokl tidning sedn 1986 årgång 28 v 7 12 februri 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com g d s n t är j h l l i A r u r b 14 fe Bukett 79:- fr

Läs mer

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner Nu börjr Ormens år se sid 14 # 1 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Xi Jinping rivstrtr med hög mbitioner Foto: Xinhu/Ln Honggung/CorbisIMAGES Kins nye ledre,

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER. Publiceringsdatum: 2011-09-01

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER. Publiceringsdatum: 2011-09-01 INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER Publiceringsdtum: 2011-09-01 FÖRSVARSMAKTEN 2011-08-29 14 515:63099 Högkvrteret Instruktion för Försvrsmkten, Uniformsbestämmelser

Läs mer

HANDBOK ÖReBRORegiONeN. RegiONeN i MiTT HJÄRTA. i SVeRigeS HJÄRTA. i Vintros, vid foten v de blånnde bergen, hr jg min skrivrly. genom fönstret kn jg iblnd upptäck rådjur, eller se en räv promener

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 1 Grunder

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 1 Grunder Instruktion för Försvrsmkten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 1 Grunder FÖRSVARSMAKTEN 2012 10 30 09 831:64733 Högkvrteret Instruktion för Försvrsmkten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 (Unibest

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Dgordning årsmöte 23/9 2014 1. Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd

Läs mer

Vi gör en läsarundersökning

Vi gör en läsarundersökning Svensk Bibelsällskpets tidning 1/2014 Kristin Lundberg och det levnde språket Sid 4 Mikel Tellbe motiverr till ny provöversättningr på svensk. 7 Sid Sid Bibelbristen på Kub ger kyrkorn problem. Sid 8 Mikel

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer