Lulebygdens Forskarförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lulebygdens Forskarförening"

Transkript

1 Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 81, februri 2013 Medlemsmöte i december Christin As Bygdell sjöng på medlemsmötet. Söndgen den 9 december vhölls trditionsenligt medlemsmötet med utdelning v stipendiet till Julius Sundströms minne. Loklen vr som mång gånger tidigre Kyrkns Hus. Smmnkomsten inleddes med ett formellt möte där de närvrnde hde tt genom ett ndr beslut bekräft årsmötets beslut om stdgeändring. Ändringen innebär tt föreningen fortsättningsvis skll h endst en revisorssupplent, vilket är en npssning till rådnde prxis. Efter denn formell del vidtog stipendieutdelningen. Till 2012 års stipendit hde styrelsen utsett Curt Björklund. Ordförnde överlämnde diplomet med tillhörnde penningsumm smt en vcker blomm till Curt. Därefter berättde Curt på ett medrycknde sätt om sin forskning. Den här gången hde progrmgruppen vlt ett lite ovnligre Per Wänkkö delr ut årets Jullestipendium till Curt Björklund. progrminslg. De närvrnde fick lyssn till välklingnde sång v Christin As Bygdell. Ämnesområdet vr visor och sånger från Tornedlen. Melln sånginslgen berättde Christin om sin uppväxt och minnen från Tornedlen. Ett mycket uppskttt progrminslg. l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l Norrbottens ekonomisk krtverk åren och Norrbottens läns krtverk Sid 4 l Släktresn Sid 7 l En mn och hns hustru Den ene drunknde, den ndr frös ihjäl Sid 8 l Enbergs i Sörviksudden Sid 11 l Stålet United, noveller Sid 12 l Ett emigrntminne Fmiljen Erickson Sid 13 l Kunskpens käll Sid 15 l Full frt på undervisningen Sid 16 l Annonser Sid 3, 12, 15 Mötet vslutdes som vnligt med en trivsm fikstund. Text: PER WÄNKKÖ

2 2 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri 2013 Lulebygdens Forskrförening Besöksdress: Residensgtn 6 E, Luleå Telefon: 070/ Telefontid: Måndg: kl 9-11 Torsdg: kl 9-11 Övrig tid går br tt mli till nednstående e-mildress e-postdress: Hemsid: se Webbnsvrig: Mrit Lindell e-post: Post skicks till dress: Lulebygdens Forskrförening Residensgtn 6 E Luleå Öppettider: Ytterdörren öppen kl ll dgr. Innerdörren låses som tidigre med egen nyckel. Annonspriser Åttondels sid 100 kr Kvrtssid 200 kr Hlvsid 300 kr Helsid 500 kr Sist sidn, enstk nr kr Sist sidn helår (4 nr) kr Medlemmr får kostndsfritt mrkndsför sin lster i tidningen. Dett är begränst till 40 mm/1 sp respektive 20 mm/2 sp. Dett under förutsättning tt ett exemplr v lstret lämns till föreningen. Styrelsen 2012 Ordförnde: Per Wänkkö Tel , 070/ E-post: Vice ordförnde: Gunnr Johnsson Tel Kssör: Gunnel Jägre Sndin Tel E-post: Sekreterre: Crin Vllgren Tel E-post: Övrig ledmöter: Gunhild Hedenström Tel E-post: Sture Krlsson Tel E-post: Kent-Åke Lundebring Tel E-post: Supplenter: Ingrid Vikström Tel E-post: Kjell Mäki Tel E-post: Föreningens syfte Lulebygdens Forskrförening grunddes 1989 för tt främj och höj intresset för bygdeperson- och släktforskning inom gml Storlule socken smt tt rbet för bättre betingelser för sådn forskning. Näst tidning utkommer veck 21 vrför mnuskript måste vr inskickde SENAST DEN 15 mj Ge ett bidrg till Julius Sundströms Minnesfond Förvlts v Lulebygdens Forskrförening. Plusgirokonto: Stipendiegruppen/lulebygdens Forskrförening Gerd Olovsson, tel , e-post: Anders Sndström, tel FONUS kn förmedl telegrmmen Medlemsvgifter Vuxen Ungdom tom 25 år Fmilj (smm hushåll) 150 kr/år 40 kr/år 190 kr/år Vid inbetlning uppge lltid nmn, dress, födelsedg, telefon, gärn mobil och e-post (inkl nmn mm på fmiljemedlemmr som omftts v fmiljevgiften). Avgiften betls till PG Vid internetbetlning: Kompletter din uppgifter genom tt skick dem med e-post till medlemsnsvrig e-post: Kom ihåg tt meddel dressändring!

3 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri Ordförnden hr ordet Hej Du hr nu fått ännu ett nummer v medlemstidningen. Men tidningen skpr sig inte själv. Vår redktör Åke hr inför det här numret, liksom inför mång tidigre nummer v tidningen, vrit mycket bekymrd på grund v brist på inslg. Jg vill därför vädj till ll medlemmr tt tänk igenom om mn knske hr något mteril som kn pss i tidningen. Det behöver bsolut inte vr något långt inslg. En blndning v något längre inslg och kortre notiser gör br tidningen intressntre. Jg tycker tt vi ll bör försök ställ upp med inlägg för tt värn om tidningens fortbestånd. Vi hr nu fått årets släpp v mikrofichekort och kommer under veck 7 tt börj sorter in korten i pärmrn. Totlt hndlr det om drygt 500 kort. Störst gruppen Luleå domkyrkoförsmling består v 198 kort och omfttr åren En nnn stor grupp 104 kort vser Jukksjärvi försmling och täcker åren Vid senste styrelsemötet beslöt styrelsen köp in ytterligre en dtor. Därmed hr föreningen totlt sju forskrdtorer. Tyvärr innebär dett tt de som nvänder mikroficheläsrn blir hänvisde till rummet innnför det med mikrofichepärmrn. Det här blir mitt sist inlägg på den här pltsen i tidningen. Jg hr nu vrit ordförnde under fyr år vilket innebär tt min ndr mndtperiod upphör och jg hr meddelt vlberedningen tt jg inte ställer upp för omvl. Jg vill därför tck för förtroendet tt vr ordförnde under dess fyr år. Det hr vrit en mycket givnde och intressnt period. Jg hopps vi ses på årsmötet 3 mrs. PER Alvr Berglund Vllvägen Gmmelstd Tel Elisbet Andersson Tullgtn 31 B Luleå Tel Peter Björn Edeforsgtn 14 C Luleå Tel Jn Erik Idebjörk Storgtn Luleå Tel Per Lmpinen Ängesbyvägen Luleå Tel Gertrud Axelsson Sndviksgtn Luleå Tel Berit Lindgren Stormvägen Luleå Tel Erik Hellström Notviksvägen Luleå Tel Vi hälsr de ny medlemmrn välkomn! Redktör och nsvrig utgivre ÅKE ÖSTLING Tel ÅRSMÖTE SÖNDAG 3 MARS 2013 KL I KYRKANS HUS, MARTASALEN PROGRAM: l ÅRSMÖTE l FÖREDRAG v Rolf Johnsson Ämne: Stdsnär byr i omvndling l FIKA, föreningen bjuder Välkomn! STYRELSEN

4 4 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri 2013 Norrbottens ekonomisk krtverk åren och Norrbottens läns krtverk Text: GEORG PALMGREN När Per Henrik Widmrk år 1859 tillträdde som lndshövding i Norrbottens län klgde hn hos kungen över bristen på tillförlitlig krtor. Det resulterde i tt hn smm år bemyndigdes tt upprätt ett krtverk över länet och förordndes smtidigt som styresmn för verksmheten vid Norrbottens ekonomisk krtverk. Ändmålet vr bl.. tt sml kunskp om mrknvändning och sttistik över länet i ekonomiskt hänseende. För Norrbotten nsåg mn det v lldeles särskild vikt tt t frm ekonomisk krtor med tnke på större uppodlingsföretg och industriell företg som då vr ktuell i länet. Verksmheten strtde redn sommrn 1859 genom tt inspektören för nvigtionsskolorn i riket, kpten-löjtnnten vid flottn C. A. Petersson, utförde stronomisk bestämningr v ett ntl punkter till stöd för det blivnde krtverket. Hn fortstte sin mätningr även de kommnde somrrn och gv senre ut plnschverket Lpplnd, dess ntur och folk. När P H Widmrk vled år 1861 förordndes hns efterträdre S P Bergmn till ny styresmn för krtverket. bredd v 2 längdgrder och i höjd v 30 breddminuter. År 1871 hde mn, förutom kustsocknrn, uppmätt 120 kvdrtmil i Piteå lppmrk och 200 kvdrtmil i Luleå lppmrk. Krtorn upptog bl.. vägr, åker, äng, myrr, sjör, vttendrg, gränser för byr och hemmn och nybyggen mm. Däremot fnns i regel ingen detljerd redovisning v höjdförhållnden. Det vr först på 1870-tlet som mn i större utsträckning utförde topogrfisk mätningr. Krtn blev då en ekonomisk-topogrfisk krt. Härdskrtor eller härdsekonomisk krtor De ekonomisk krtblden för kustlndets socknr smmnställdes härdsvis eller tingslgsvis till s.k. härdskrtor som gvs ut i tryck. Till härdskrtn hörde en beskrivning med reluppgifter mm som till en börjn nsågs vr llr viktigst. Den först härdskrtn som färdigställdes vr över Nederluleå tingslg och den gvs ut år Året därpå utkom även krtn över Råneå härd. Utgivningen v krtor över övrig härder fortstte sedn till år 1880 då krtn över Piteå härd vr klr. Beskrivningrn till härdskrtorn innehöll uppgifter om byr, hemmn, lägenheter, mntl, soldttorp, jordtorp, bckstugor, ägorns rel uppdeld i duglig och oduglig mrk, nteckningr om vvittrings- och skifteskrtor, llmänn pltser, utfjällr, kvrnr och sågverk, frihetsår mm. Härdskrtorn över Norrbotten kn ldds hem från BD_hrdskrtor.htm Norrbottens läns krtverk Norrbottens ekonomisk krtverk hde en självständig roll frm till år 1873 då den ställdes under topogrfisk corpsen styrelse. Nu inleddes en omfttnde topogrfisk krtläggning v inlndet, bl.. fjällmätningr. De ekonomisk krtorn skulle inte Ekonomisk krtn Utgångsmterilet för de ekonomisk krtblden vr befintlig geometrisk krtor och sockenkrtor mm för de kustnär socknrn. Dessutom fnns krtor över riksgränsen mot Norge och Finlnd. Inom den störst delen v länet hde någr mätningr ldrig ägt rum. Konceptkrtorn upprättdes i ett särskilt bldindelningssystem i 32 bld med beggnnde v tngernde konisk projektion. Vrje bld begränsdes i Pstor Knut Sjöberg möter ingenjörern Lind och Åberg frå Luleå, som är sysselstt med mätningr i fjällen. Expeditionen krävde 6 bärre och bilden togs v pstor L. Dhlstedt år 1897.

5 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri br uppt ekonomisk detljer utn även lämn upplysning om trktens topogrfisk beskffenhet. Krtn blev nu en ekonomisk-topogrfisk krt. Det först bldet som gvs ut vr nr 3 Sjngeli, uppmätt 1881 och utgivet år Sedn följde de övrig 44 med någr bld om året. Det sist, nr 45 Rödkllen, gvs ut år Det mätnings- och krtläggningsrbete som utfördes vid Norrbotten ekonomisk krtverk vr i mång stycken ett pionjärrbete och utgjorde grunden för de llmänn krtorn över länet (s.k. generlstbskrtorn) frm till produktionen v den topogrfisk krtn som strtdes på tlet då styrelsen och ledningen för verket övergick till Topogrfisk kåren. Verksmheten vid Luleå-kontoret pågick till år 1901 då krtbyrån drogs in och förldes under Rikets llmänn krtverk Fjällmätning mm Arbetet med tt krtlägg fjällområden vr mycket strptsrikt. Det vr svårigheter med bl.. vädret, dimmor, fjälltoppr täckt v moln, besvärlig terräng med kullerstenr som kunde lossn och rs ner, mygg, snö till knän, glciärer med frlig sprickor. Mn skulle medför instrument, tält och mtförråd mm. För dett behövdes hntlngre, oftst lppr med god loklkännedom. Även resn från Luleå upp till krtläggningsområden vr besvärlig och tidsödnde. När krtogrfern Bucht och Stål år 1879 reste till Srek börjde mn med ångre från Luleå till Råbäcken, sedn vidre med häst och båt och till fots. Resn tog 11 dgr innn mn vr frmme. I Jokkmokk mötte mn sin sju hntlngre. Mätningsteknik Fjällmätrn medförde i regel ett mätbräde v nsenlig dimensioner, som fästes på ett sttiv v särdeles stdig byggnd, en tublinjl, en lntmäteridiopter, en fältkikre och ett krftigt stålmåttbnd om minst 20 meter, kompss, två neroidbrometrr och ett flertl decimeterbred, 4 meter lång tygbnd, väl oljde och grderde som en vnlig mätstång. Mn börjde med tt ök ntlet stödjepunkter genom s.k. grfisk tringulering. Mn byggde stenrösensignler på flertlet v fjälltopprn, på sdelformer och pltåer. Mot signlern drog mn på mätbordet syftlinjer, först från utgångspunkten och sedn från övrig geodetiskt bestämd punkter. Signlerns läge på krtn erhölls genom vskärning från en eller fler stödjepunkter eller genom kombinerd v- och inskärning. Med stöd v de först bestämd grfisk tringelpunktern utbyggdes tringelnätet ytterligre. På så sätt fick mn ett ntl stödjepunkter som kunde nvänds vid den kommnde inmätningen v detljer. Höjdern bestämdes genom brometermätning. Lutningsförhållnden melln de inmätt punktern uppskttdes efter ögonmått eller med hjälp v lutningsmätre och återgvs provisoriskt med nivåkurvor. Genom tt iblnd ök kurvorns tjocklek sökte mn vinn relief i krtbilden (Se krtn över (Kebnekjse) Höjdmätning För tt bestämm höjder nvändes oftst neroidbrometrr. En brometer plcerdes på en punkt med känd höjd. En nnn brometer förde krtogrfen med sig upp på t.ex en fjälltopp. Genom tt vläs skillnden i lufttrycket melln de båd brometrrn kunde mn beräkn höjdskillnden. Mn kunde också nvänd sig v s.k. trigonometrisk höjdmätning då mn med hjälp v t.ex en teodolit mätte höjdvinklr. Om mn då känner vståndet kn mn beräkn höjdskillnden, men mn måste då t hänsyn till ljusets brytning och jordens rundning års expedition bestod v G W Bucht och hns medrbetre Leonrd Lind. Arbetet påbörjdes i Nikkluokt den 7 juli och de viktigste rbetsdgrn i Kebnekjsemssivet vrde melln juli. Totlt brometervvägdes fjälltoppr under denn expedition. Höjden v Kebnekjses sydtopp beräkndes till fot = meter. Den 25 september vr Bucht och Lind tillbk i Luleå. Under vintern berbetdes observtionsmterilet och en konceptkrt över Kebnekjsemssivet upprättdes. Det slutlig krtbldet Nr 8 Kebnekjse utgvs år Genom mätningen v Kebnekjse detroniserdes Sulitelm som tidigre nsågs vr lndets högst berg. Någr krtogrfer m fl som rbett vid Norrbottens ekonomisk krtverk Lrs Berg biträdde kptenlöjtnnten C A Petersson vid dennes res i Norrbotten för tt utför stronomisk och kronometrisk observtioner för ortsbestämning som underlg för krtverket över länet. Berg vr född 1828 och vr mjor vid Väg och Vttenbyggndskåren när hn år 1885 utnämndes till lndshövding i Norrbottens län. Hn blev senre överste och chef för vid Väg och Vttenbyggndskåren. Hn vr även ledmot v riksdgens först kmmre och vled år 1920, 82 år gmml Gustf Vilhelm Bucht vr född i Överluleå år Hn fr vr kronolänsmn och lär h blivit mördd v fntisk lestdinlppr under ett upplopp i Kutokeino år År 1872 ntogs hn som krtogrf och blev år 1884 utnämnd till krtogrfförmn vid Luleåsttionen. År 1882 erhöll hn tjänsten som stdsingenjör i Luleå efter Erik Rudolf Wldenström. Hn vr oft tjänstledig under sommrmåndern för tt kunn rbet som krtogrf. Det medförde besvär för stden då mn ständigt behövde någon som kunde utfärd relbevis mm. G W Bucht är känd för sin berättelse om bestigningen v Srektjåkko år Den finns tt läs i Läsebok för folkskoln. Efter en besvärlig och äventyrlig vndring lyckdes hn träng frm till foten v Srek Den 28 juli vr det strålnde väder och hn beslöt sig för tt bestig det mjestätisk fjället. Vndringen blev besvärlig med isjöklr och snö. Kry-

6 6 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri 2013 Fredrik Fbin Heggström, född i Sl Tjänstgjorde vid Norrbottens ekonomisk krtverk år 1876, vvittringslntmätre, officersexmen 1865 och chef för volontärskoln i Notviken Avsked som mjor i rméns reserv 1894 och död i Stockholm Utdrg ur bld 8. Kebnekise v Norrbottens läns krtverk, uppmätt pnde på händer och fötter tog mn sig 600 meter upp. Lpprn vägrde tt gå längre, men Bucht gv sig inte och fortstte med hjälp v en järnbeslgen stv som hn nvände för tt gör fotsteg i snön. På händer och fötter kom hn slutligen upp på högst spetsen. För lpprn blev det svårre eftersom de br på ll instrument mm. Till slut kom de upp och med ett gltt hurr hälsdes ders nkomst. År 1884 invldes hn i stdsfullmäktige. Hn dog v kräft år 1894, 46 år gmml. Hn hde då fått vr med om stdsbrnden 1887 och rbetet med den ny stdplnen år Oskr Fredrik Dhl vr född i Gällivre år 1842 och tjänstgjorde vid Norrbottens ekonomisk krtverk åren Hn vr även kpten vid Norrbottens fältjägrkår och utnämndes senre till mjor. Hn hr även tjänstgjort som t.f. stdsingenjör. Hn dog i Luleå år 1911, 68 år gmml. Åren vr hn förordnd som vice brndchef i Luleå. Vid stdsbrnden 1887 stod livkompniet i Notviken under hns befäl och kunde genom en snbbmrsch frmgångsrikt delt i rbete med tt släck elden och förhindr dess spridning. O F Dhls egen fstighet vid Sndviksgtn tillhörde de hus som brnn ner. Hn vr gift först gången med Emm Gustv, dotter till kptenen Fredrik Gustf Clementeoff och Helen Ktrin Dhl, smt ndr gången med Kristin Mgdlen, dotter till provincilläkren Erik Mgnus Wldenström och Mrgret Mgdlen Govenius, syster till krtogrfen och stdsingenjören Erik Rudolf (Rulle) Wldenström. Krl August Fredholm, rektor vid läroverket i Luleå. Hn biträdde bl.. Viktor Åberg vid nivelleringrn för tt bestämm sjörs och floders höjd mm. År 1886 rbetde hn tillsmmns med G W Bucht med tt upprätt en ny jordebok över fstighetern i Luleå std. Frns Adolf Friedlieb, vvittringslntmätre och vice kommissionslntmätre, född 1846 i Stockholm. Anställd vid Norrbottens fältjägrkår och vid ekonomisk krtverket i Luleå. Avsked som kpten i rméns reserv 1901 och dog i Nederklix Ogift. Leonrd Lind, född i Öjebyn år Son till underofficeren vid Norrbottens fältjägrkår John Efrim Lind o.h.h. Anställdes vid Krtverket år 1876 och blev förmn vid Luleå sttionen frm till indrgningen år Under förberedelsern för flyttningen till Stockholm insjuknde hn där och vled v blodförgiftning vid återkomsten till Luleå. Hn blev 51 år, vr ogift, medlem v stdsfullmäktige och riddre v Vsorden. Under sin verksmm tid utförde hn mätning och krtläggning v bl.. fjällområden i Norr- och Västerbotten smt del v Jämtlnds län, oft tillsmmns med kollegn G W Bucht. Brynte Lindgren, född 1835 i Ertemrks sn, Dlslnd. Blev krtogrf år 1873 och fick vsked med pension från år Hn dog i Luleå år 1913, 78 år gmml. Erik Olof Nordlinder (EON), född i Ninfors i Hälsinglnd Son till prosten Erik Nordlinder o.h.h. Anställdes redn vid strten v Norrbottens ekonomisk krtverk år År 1885 erhöll hn vsked med pension och vled i Luleå 1911, 84 år gmml. Är begrvd i den Lignell-Stenbergsk fmiljegrven. Vid sidn v rbetet som krtogrf vr hn teckningslärre vid Luleå läroverk under åren och Mest känd är knske EON genom sin nteckningr om benämningr på gårdr, hus, gtor mm och om smek- och binmn på personer i Luleå. EON vr gift med Mri Sundén och de fick dottern Alm. Fiskestugn på Mjölkudden kllde de för Almebo efter förnmnen Alm, Mri, Erik.

7 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri Crl Anton Petterson, kptenlöjtnnten som utförde stronomisk bestämningr v ett ntl punkter till stöd för det blivnde krtverket. Hn vr född i Krlskron år 1818, blev föreståndre för Göteborgs nvigtionsskol mm och blev senre inspektör över rikets nvigtionsskolor. Hn utgv läroböcker i nvigtionsvetenskp mm och sdes vr i besittning v ett rent förvånnde mtemtiskt minne. Hn vr skicklig penntecknre och efter fyr somrr i lpplndsfjällen smmnställde hn boken Lpplnd, dess ntur och folk. Erik Rudolf Wldenström, född 1841 och son till provincilläkren Erik Mgnus Wldenström och Mrgret Mgdlen Govenius. Gift med Ingeborg Bergmn, dotter till styresmnnen för krtverket i Norrbotten, lndshövding S. P. Bergmn. Hn vr krtogrf åren , stdsingenjör i Luleå och dog John Ludvig Winbld von Vlter, född 1849 i Öjebyn och nställd som krtgrf Blev mjor vid Norrbottens fältjägrkår och överkontrollör vid mltdryckstillverkningen i Norrbottens län. Hn dog Victor Åberg, född 1850 i Stockholm. Hn nställdes vid krtverket år 1877 och blev krtogrf i Norrbotten år Från 1902 nställd vid krtverket i Stockholm. Hn vr gift med Alm Mri Thulin, dotter till fängelsedirektören och rådmnnen i Luleå Krl Teodor Thulin o.h.h. Hn hr bl.. förfttt krt över Luleå stdspln åren 1895 och 1899, över Piteå std år 1898 och över Bodens std år Käll: Georg Plmgren - Norrbottens ekonomisk krtverk Norrbottens läns krtverk utgiven v Föreningen Norrbottens lntmäterimuseum år Boken kn beställs vi epost Den kostr 100 kr + porto. Den kn även läss på nätet vi länken på Luleå kommuns hemsid: wnlod/18.48f193fc13702f60fc3 80c/ /Norrbottens +ekonomisk+krtverk.pdf l Henrik Adolf Widmrk, född 1833 i Ljusdl, son till Per Henrik Widmrk som blev lndshövding i Norrbottens län och inititivtgre till Norrbottens ekonomisk krtverk. Henrik Adolf nställdes som krtogrf Efter pppns död 1861 fortstte hn som krtogrf under lndshövding S P Bergmns tid och vr i prktiken chef för de nställd tjänstemännen. Hn blev själv lndshövding och chef för krtverket i Norrbotten län år År 1885 flyttde hn till Krlstd som lndshövding i Värmlnds län och vled där år år gmml. Per Henrik Widmrk, född 1800 i Umeå. Hn blev förste lntmätre i Gävleborgs län år 1842 och lndshövding i Norrbottens län1859. Hn dog dock redn år 1861 och är begrvd i Ljusdl. Bergmns hemmn i Östr Lö. SLÄKTRESAN Text: FRANK A BERGMAN Vår färd börjr, som sig bör, i Notviken. Vi som göt släktresn är min son Jons och jg. Först nhlten är Sndviken, där Jons bor. Dg två strtde vi tidigt för färden gick till Arvik, där vi skulle träff min kusin Ove för tt delge honom senste nytt om den Åslundsk släkten. Vädret vr inte på vår sid, regnet öste ner så vi missde till och med en vfrt. Efter fik och en mss prt (mycket trevligt) åkte vi tillbk efter E18 mot Örebro. Väl frmme i rmsberg i Västmnlnd strtde sökndet efter husrum. Efter mång om och med öppndes Rmsbergsgården för övernttning. Sökndet efter vår rötter gv inte mycket men vi hde grnnbyn Lö i åtnke. Vägen till Lö vr en krokig grusväg, dessutom ville regnet inte gör uppehåll. När solen senre tittde frm blev sker och ting mycket trevligre. Vi hde en uppgift genom kyrkböcker om en dress i östr Lö. Till vår stor glädje fnns huset med uthus kvr. Vi stod nu på smm gårdspln som vår förfäder. Vår förfäder i östr Lö hette Bergmn och ägde dett hemmn från mitten v 1800-tlet och frmåt. Förfdern hette Anders Bergmn, född Det vr här min frfr Krl Leonrd föddes och växte upp. Väl tillbk i Rmsberg träffde vi fmiljen Eriksson, fin och trevlig människor, som öppnde sitt hem och berättde om Rmsbergs Bruk och ders egen släktforskning.

8 8 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri 2013 EN MAN OCH HANS HUSTRU Den ene drunknde, den ndr frös ihjäl Text och teckningr: LEIF LARSSON Mnnen gick i novembermörkret ner sig i en vk på Klixälvens is och drunknde. Rockskörtet frös fst i isvkens knt, men hn kunde inte t sig upp ur det kll vttnet. Hustrun frös ihjäl på lndsvägen i Lppträsk i december 33 år senre. Mitt på sommren 1848 kom skomkrgesällen Nils Gustf Åberg från Luleå stdsförsmling till Klix kyrkostd. Pign Ktrin Elisbeth Nordqvist kom på våren 1850 från Svrtbjörsbyn i Överluleå försmling till Nederklix. Då vr de gift sedn i jnuri och sonen Oskr vr på väg. Hn föddes i december Nils Gustf vr född Pppn vr krukmkren John Åberg i Luleå, född 1784 och mmmn hette Ester Hnsdotter född Hon vr från Sktmrk, Nederluleå. (Luleå försmling dels år 1831 upp i Nederluleå respektive Överluleå försmlingr). Pret hde gift sig 1818 och bodde i gård nummer 61 i Andr kvrteret i Luleå std. Möjligen båd, men åtminstone John Åberg, hde under äktenskpet blivit vrnd v kyrkorådet för oenighet i äktenskpet år Anteckningen står på den rd som gäller för John Åberg. Det vr smm år som Fmiljen Eriksson hr ägt Rmsbergs Bruk i fler genertioner. Dg tre åker vi norrut mot Hälsinglnd och övernttr i Sndviken. Dg fyr är vi i Färil där min morfr Lrs Nicolus växte upp. Den Åslundsk släkten fnns representerde på fler pltser i området som Enskogen och Los. Tråkigt nog hde inte Färil hembygdsgård öppet. Vi vr visserligen där en söndg, men det vr ju sommr och turistsäsong. I Enskogen levde en hlvbror till morfr John Gustv Åslund. Den mnnen dog 1976 vid 98 års ålder! Hn vr under sin livstid medrbetre med rtiklr i den lokl tidningen. När vi snurrde runt i Enskogen kom vi i kontkt med en hel del vlägsn släktingr, som visde vägen till en kunnig och prtsm mn vid nmn Erik Krm. prets sjunde brn föddes. Nils Gustf vr nummer fem. Tre v brnen vr flickor, fyr vr pojkr. Två v Nils Gustfs bröder gick till sjöss. Den äldste John Henrik skll vr död på sjön enligt kyrkboken. Den yngste, Fredrik, vr först sjömn, sedn fiskre. Den två år äldre brodern Hns Petter blev liksom fdern kkelugnsmkre/krukmkre. Hn gick i lär hos den berömde kkelugnsmkren Smuel Lindgren i Luleå. Ett hus i Luleå klldes på den tiden för Åbergs. Det låg vid västr delen v nuvrnde Köpmnngtn (tidigre Norr Kyrkogtn) Hn kunde berätt om släkten och om tidigre förhållnden vid Ljusnn. Vi ville också se om vi hde släktingr i Los. Efter tt h kört längs en lång och krokig väg kom vi frm, och döm om vår förvåning, när vi kom frm visde sig, tt där vr byfest. Där fick vi dessutom träff en dm vid nmn Ell Åslund c: 90 år gmml. Övernttning i Hvr vndrrhem. När vi senre kom hem visde det sig, tt vår föräldrr knske kunde h bott på ndr sidn gtn. Resn börjde nu vr slut. Vi hde br en nhlt kvr. Det vr tt träff min syster Kerstin i Burträsk och delge henne det senste om släkten. Efter en snbb henfärd vslutdes resn i Notviken. l Fntsibild v NILS GUSTAF ÅBERG i kvrteret Sprven. Troligen vr det Fredrik Åbergs hus. Nils Gustf Åberg gick också i lär hos en vid känd hntverkre, skomkrmästren Crl Fredrik Holm född Hn kom från Stockholm som gesäll 1838 och blev snrt skomkrmästre i Luleå. Hn hde lärt sig yrket i Stockholm men vr Luleåpojke, son till skeppren Peter Holm gifte hn sig med fiskredottern Christin Cthrin Lndqvist, född Hennes bror hette John Aron (J.A.) Lndqvist och vr sjökpten, gift med Sofi Cthrin Röckner. Hn mönstrde först på som kock på glesen Florin br 16 år gmml. Det först frtyget där hn vr befälhvre vr skonerten Ellid, som tillhörde C. A. Gowenius. Frtyget vr byggt i Jämtön. Hn vr också chef på det tremstde brkskeppet Linne byggd i Strömsund. Det klldes Luleåflottns flggskepp. Senre blev hn Luleå stds förste hmnchef (hmnmästre). Crl Fredrik Holm ägde fstigheten 34 på Köpmnngtn. Hn blev snbbt Luleås störste skomkre. Hn hde fler gesäller och lärlingr i rbete hos sig och hde så stor

9 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri verksmhet tt hn själv, som den skickligste, br hnn med tt t mått och skär till de viktigste uppgiftern som tillkom mäster. Crl Fredrik Holm betrktdes som en humoristisk person som oft skojde både med förbipssernde och med kundern. Ett skämt hndlde om knrr på skorn. Sedn hn tgit mått på foten brukde hn iblnd fråg hur mycket knrr hn skulle lägg in i skorn. Det kostde lltid 25 öre extr, och mång som nppde på erbjudndet tyckte tt det vr lite förnämt tt gå omkring med skor som knrrde. Det vr lätt för skomkrn tt gör knrr. Melln skons bindsul och yttersul l hn in två tunn läderbitr med yttersidorn vänd mot vrndr. Nils Gustf Åberg vr br 22 år gmml då hn som skomkrgesäll lämnde Luleå och begv sig till Nederklix. Innn hn gv sig iväg hde hn hunnit lär känn en kvinn från Svrtbjörsbyn utnför Boden i Överluleå. Det vr pign Ktrin Elisbeth Nilsdotter Ek, född 1817 och således nio år äldre än Nils Gustf. Som pig hde hon i mång år rbett i de fstigheter som fnns i närheten v Åbergs. I kyrkns hndlingr i Luleå står hon nämnd som Cjs Lis Ek. Hennes föräldrr på Svrtbjörsbyn nummer 1 vr Nils Johnsson Ek, född 1794 och Brit Johnsdotter Blomster, född 1793 i Måttsund. Cthrin Elisbeth vr äldst v sju brn i fmiljen. Näst äldst brnet vr hennes bror Crl John Nilsson Ek född Hn övertog 1848 gården efter föräldrrn och bytte då också nmn till Lindström (Crl John Lindström) vr också det år då Nils Gustf Åberg vr färdigutbildd skomkrgesäll och flyttde till Nederklix. Smm år flyttde Kthrin Elisbeth hem till Svrtbjörsbyn efter tt h vrit pig hos kyrkvärden Cles Govenius. I februri 1850 står hon som inflyttd till Nederklix, gift med Nils Gustf Åberg i jnuri smm år. Då noters hon som Ktrin Elisbeth Nilsdotter Nordqvist och det släktnmnet följer henne sedn i kyrkböckern. Vd orsken till nmnbytet vr hr jg inte kunnt hitt. Knske det br vr så tt hon liksom brodern tog sig ett nytt släktnmn. Knske hon inte längre kunde het Ek, som låter som ett soldtnmn. Men i vigselboken står det tt hon vr bondedotter. Nmnbytet skedde under perioden senhösten 1848 till jnuri Nils Gustf Åberg och Ktrin Elisbeth Nordkvist fick br ett brn men det uppmärksmmdes mycket. Inte mindre än 22 dopvittnen finns noterde i Födelseboken för Nederklix, då gossen Gustf Oskr föddes i december Mn knske kn tolk det stor ntlet dopvittnen så tt Nils Gustf Åberg vr en betrodd och ktd mn. Under rubriken Fddrr finner mn i Födelseboken för Nederklix följnde nmn uppräknde: Herr kronolänsmn John Stolpe med fru, herr hndelsmn Crl Rönnbäck med fru, skräddren Svnte Ridderstråhle med fru, ll i Kyrkstden. Skräddren John Lundqvist i Vssen och dess hustru, förre bonden Petter Sundberg och dess hustru brnmorskn Mri Sundberg i Gmmelgården. Fourir N.E. Strålberg och dess syster Brit Len Strålberg, ynglingen Eric Albert Häggström och Mmsell Emeli Englund, hndlnden John Hrtmn och Mmsell Sophi Bröms, Crl John Holmberg och Mmsell Bergström. Fredric Åberg och Fredric Ek från Luleå. Skräddren Berg och Anette Hedmn, de sist från Kyrkstden. Prästen som förrättde dopet vr komminister Jons Knt. Fredric Åberg är Nils Gustf Åbergs yngste bror och Fredric Ek (född 1823) är Ktrin Elisbeths yngre syster. Svnte Ridderstråhle är inget vnligt nmn i Nederklix. År 1853 återfinns en person med smm nmn som nybliven gästgivre i Hprnd std. Två personer från Nederklix hr lämnt borgen för hns gästgiveri. Nils Gustf Åberg, Ktrin Elisbeth Nordqvist och sonen Gustf Oskr bodde i Nederklix kyrkstd, som bestod v ett fåtl bondgårdr, någr ndr bostdshus och mest kyrkstugor. Vr mer exkt fmiljen bodde går inte tt få frm. Någon egentlig byggndspln för området fnns inte frånsett för kyrkstugorn flyttde fmiljen Åberg-Nordqvist till Rolfs by (nu enbrt Rolfs) som ligger på Klixälvens västr sid. Enligt husförhörslängden för är yrkesbeteckningen skomkre överstruken. Nils Gustf Åberg är nu fjärdingsmn. Det vr en lägre polisiär tjänst som utsågs v sockenstämmn, senre kommunlstämmn. Ursprungligen skulle det finns en sådn mn för vrt fjärde härd (Därv ordet fjärdingsmn). Senre blev det en för vrje socken. Om det vr svårt tt hitt exkt vr Nils Gustf Åberg bodde i Kyrkstden, så är det betydligt lättre tt få red på vr i Rolfs by hn bodde står hn som ägre till Rolfs nr 3 och senre även del v Rolfs nr 2, Frmigårdshemmnet. Ägorn sträckte sig från Rolfsbcken och änd ner till älven plus även långt åt ndr hållet. Nils Gustf Åberg vr nu även bonde inträffde en trgisk händelse i fmiljen. Den 9 november drunknde Nils Gustf Åberg, då hn i mörkret skulle gå hem från Kyrkstden till Rolfs by efter den med ruskor mrkerde vintervägen över isen. Någonstns hr jg läst tt det vr efter tingsförhndlingr. (Bro över älven byggdes inte förrän Den nuvrnde bron byggdes 1957.) NORRBOTTENS-KURIREN skrev den 16 november 1877 om händelsen överstt till nutidssvensk:

10 10 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri 2013 Vintervägen över Klix älv vid kyrkn innn bron byggdes Tecknt efter foto i Norrbotten DRUNKNADE. Ntten melln den 9 och 10 dennes inträffde den lyckshändelsen, tt fjärdingsmnnen Nils Gustf Åberg, vilken skulle begiv sig från kyrkstden i Neder-Klix till sitt hem i Rolfsby, belägen på södr sidn om Klix älv, i mörkret tog miste om vägen över isen och gick ned i en vk och drunknde. Hemmnsägren Tingvll i Rolfsby hde om ntten hört nödrop, vrpå hn genst skyndsmt begv sig till färjkrlen Lindberg och underättde honom därom. Lindberg skyndde ut på älven, men kunde ingenting vrsebliv förr än på morgonen, då Åberg nträffdes liggnde frmstup i en vk, med rockskörten fstfrusen i isen. Nils Gustf Åberg vr då hn omkom 51 år gmml. Hns efterlämnde hustru Ktrin Elisbeth vr 60 år och sonen Gustf Oskr skulle fyll 27 år. I Husförhörsboken klls Gustf Oskr för bonde omedelbrt efter fderns död. Fmiljen bodde kvr i Rolfs by frm till Något större intresse för jordbruk visde inte Gustf Oskr. I Husförhörsboken klls hn härdstjänre och senre vktmästre flyttde hn och hel fmiljen till hustruns födelseort Hprnd och där benämns hn Tullvktmästre. Gustf Oskr Åberg dog redn 1891 endst 40 år gmml. Dödsorsken vr den tidens stor sjukdomsgissel lungsot. Hns hustru Hnn Gustv dog 10 år senre, 51 år gmml. Dödsorsken här vr blåsktrr. Ktrin Elisbeth Nilsdotter Nordqvist överlevde sin mke fjärdingsmnnen Nils Gustf Åberg med 33 år. Hon dog den 28 december 1910, Gmml gumm 93 år gmml. Hon överlevde även sin son och dennes mk och upplevde ndr stor sorger och personlig trgedier och motgångr. I Hprnd vr hon hyresgäst hos J.F. Nordlund frm till den , då hon 91 år gmml flyttde från Hprnd och åter blev skriven i Nederklix. Hon flyttde tillbk till Rolfs by, som hon lämnt 25 år tidigre. Hon blev inckorderd hos fmiljen Blomdhl. Men hon dog mitt i vintern i byn Lppträsk i Krl Gustfs försmling, långt från både Hprnd och Klix. Hon frös ihjäl på lndsvägen. Dödboken uppger ålderdomssvghet som dödsorsk. Vem hon skulle besök i Lppträsk eller vrt hon vr på väg är okänt. Vrför hon lls vr i Lppträsk finns det ingen förklring till. Källor: Kyrkböcker i Nederklix, Hprnd/Nedertorneå, Krl Gustf, Nederluleå, Överluleå och Luleå Arvid Moberg: Sjöstd. Skeppsbyggnd och sjöfrt i Luleå under 350 år.(1971) N. Fr. Sundström: Luleå stds borgre i den gml god tiden (Nytryck 1982) NORRBOTTENS-KURIREN l Du hr väl inte glömt betl din årsvgift

11 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri Enbergs i Sörviksudden Text: ARNOLD LAGERFJÄRD Åbon LARS Petter Lrsson Enberg f , klld Forsträsk-Läbb, bodde med sin hustru Ann Mri Nilsdotter f i Sörviksudden vid Forsträsket norr om Hrds. De fick tio brn, däriblnd min mormor Brit Mrgret f och Nils PETTER f , klld Forsträsk-Pet. Petter gifte sig 1889 med Ann JUSTINA Eriksdotter f Justin hde vrit gift med Jkob Brndt. Petter ngvs vr nybyggre. Brn i det ny äktenskpet vr JENNY Helen f , Erik Albert f , Bed Sofi f , LEONARD Vldemr f , EMIL Lender f och Yngve f Leonrd omkom omkring 1940 i ett niprs vid älven. Emil hr jg träfft när hn bodde i Hrds när nuvrnde skoln. Riktig svensk Min fr hr berättt tt Jenny gifte sig med en Hllberg söderifrån. I Forsträsk tlde mn br bondsk. Petter prtde för fullt med den blivnde svärsonen, som br gpde och ingenting förstod. Till slut brst det för gubben som utbrst: Känn do åt schwänschk, din teosn jäväl? (Kn du inte svensk din tusns jävel?). En gång vr Lrs med sonen Petter och högg timmer i skogen. Med sig hde de en ryggsäck (eller möjligen en kont). Lrs förmnde sonen tt se upp så hn inte fällde träd på säcken. Så hördes Lsse fråg lite nklgnde: Bosch full furo no, Pete? (Vr föll furn nu; Petter?) J, tt helvete t steotn, Läbbe! (J, åt helvete åt stuten, Lsse!) I det bondmål jg lärt mig finns ett speciellt dubbelljud med vokler. Jg tr exemplet Läbb. Här ovn är bokstven ä enkel. Men om mn säjer hånn Lääbb så är den dubbel men med en liten glidning melln så de hänger ihop. Eftersom jg då måste skriv voklen dubbel så måste jg i stället stryk under lång vokl. Min mor Stens hr berättt tt hennes mor Forsträsk-Brit kunde säj: Jö jer so illhövvr. Det betydde tt hon vr lite frusen och huttrnde, knske också mådde ill. Förbindelser över sjön Sörviksudden ligger åt sydändn v Forsträsket och Styfs snett över på ndr sidn sjön. Flickorn hos Styfs lekte som brn och senre som ungdomr med kusinern hos Petter och Justin, t ex Leonrd och Emil. Vid mer vuxen ålder kom moster Justin en dg och frågde Stens: Sko do hå n? (sk du h honom). Stens skkde på huvudet och gick (skrivren tolkr dett som tt knske Emil hde tänkt sig någon förbindelse). En gång smll ett skott åt Styfs till. Då hojt Enbergspojkrn: Tjio-Stöiv, tjio-stöiv, hål t äschole so do åt skåd stjinne! (Tjuv-Styf, tjuv-styf, håll åt bken så du inte skdr skinnet!) Nu råkde Johnnes Styf och Brit vr i närheten och hörde llt. Här påpekr Stens, tt hennes fr skulle ldrig h gjort något skurkktigt, hn vr mycket nog med tt llt skulle vr rätt. Stens lägger till, tt Enbergspojkrn brukde vr förrglig. Mj Whlberg vr förskräckligt nog, hon s ldrig nånting grovt. Nu vr det väl så tt hon sgt om någon mt, tt det åt hon inte. Moster Justins kommentr: J, ho hä ållti hii i finnt rövhol! (hon hr lltid hft ett fint rövhål). Edefors mrknd Nog är vår vnlig svensk blek mot ll mustig kommentrer på bondmål! I ung år vr Stens en gång på mrknden i Edefors. Hon skulle följ tillbk med morbror Petter. Mn hde gett Petter Whlberg ett utförnmn (eotförnämn): Figge. På mrknden blev Figge bjuden på sprit och blev gnsk full. Hn stt på ett säte, en bänk utn ryggstöd, i ders stånd. Hn vick bklänges, slog huvet i en sten och svimm väl. På återvägen gick Petter och prt om dett och s: He vr tjenlit åt n Figge o t n gämäl-mägg (hns fru Mri). Stigen gick mot övre änden v Forsträsket, där de hde båten, och mycket över tiljer, för det vr mycket myr. De rodde till Styfs-sidn, där Petter ville plock ved-mrken (trämsk) för hn skulle ro tvärs över sjön till bborrgrundet och met. Skogen ger Först året vi bodde i Forsträsk, 1929, berättr min fr Rodrik, blev det en stor stormfällning med en tromb e d. Den for över mot Mårdudden efter tt h börjt troligen i Bjässnd. En så där 200 meter bred gt genom skogen när Forsträskgårdrn. Höet i ldorn trycktes ut genom springorn så det såg ut som tggr. Korn hde kstts omkull och kom hem lerig. Vi hos Styfs på östr sidn v sjön hörde ett väldigt dån. Det syntes på träden tt de vridits runt. Vid den här tiden blev jg skdd: Hde just fällt ett träd, som föll över en rot. Jg stod med yxn, roten flög upp och slog yxn i mitt ben. Jg vr inte sjukskriven en end dg, men såret ville inte hel. Mn tjände mycket pengr efter den tidens förhållnden. Jg tjände lltid br, nästn som två; kronor om dn. Det fnns rester v flkr kring Forsträskberget. Flkr fnns också kring kostigrn i Bovllen. Flket låg på mrken i en änden, och den ndr hölls uppe med stickor. Med bär eller nnt lockdes skogsfågel eller hre in under flket. När de berörde stickorn föll flket och klämde fst djuret. Som brn gjorde vi sån smt snror. Vi fick nån hre, berättr min fr Rodrik. l

12 12 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri 2013 STÅLET UNITED Noveller v LEIF RURLING Text och teckningr: LEIF LARSSON Minnesgod Lulebor knske kommer ihåg en särskild söndg i ugusti under 1950-tlet, då världsrekordet i längdhopp slogs på Skogsvllen. Av olik omständigheter godkändes inte rekordet vrken som världsrekord eller klubbrekord. Det här kn du läs om i en v Leif Rurlings noveller i den nyutkomn boken STÅLET UNITED. Pensionerde luftvärnsofficeren Bertel Centerbielke vr gropnsvrig och hde hnd om en röd flgg för övertrmp och en vit flgg för godkänd hopp. Hn vläste också måttbndet. Till sin hjälp hde hn Gudrun, en ung flick som tuggde bubbelgum, och mest vr intresserd v tt titt på IFK Luleås lndslgslöpre Stig Lindbäck från Jämtön. Hon skulle sätt nollpunkten vid det bkerst märket för nedslget. Sten Luri från Kukkol vr nläggningstekniker = vktmästre på idrottspltsern. Mest på Skogsvllen men även i Örnäset. Hn vr llmänt vältränd eftersom hn dgligen fler gånger cyklde melln de olik idrottsnläggningrn men hn hde ingen idrottsbkgrund. Alltid gld och välvillig hde hn ställt upp som funktionär vid kulstötningen. Hn fick vbryt en kort stund då hn blev klld till längdhoppet för tt t en extrpoäng för Luleålget genom tt gör ett end godkänt hopp hur kort det än vr. Det vr tävlingens sist hopp och om Stig Lindbäck förde upp Luleå till seger, vilket hn nturligtvis skulle gör, skulle Sten Luris end poäng väg över till totlseger för Luleå. Sten Luri tog mycket lång sts. Hn hde ing speciell idrottsskor, inte ens smärtingskor, utn sprng i sin svrt stövlr med stålhätt. Smtidigt med tt Stig Lindbäck hnn upp och gick förbi Bodens lednde löpre börjde Sten Luri sin nsts. Höger tå snuddde nätt och jämt plnkn och under upphoppet kände Sten hur en stövel gled v foten. Sten fick vind i seglen eller LEIF RURLING rättre sgt i sin grön NJA-overll och seglde iväg änd bort till sndgropens slut. Men hur långt vr det? Den oväntde presttionen och den mycket oväntde men logisk förklringen till vrför rekordet inte noterts i sttistiken hittr du i novellen Stöveln. Det här är ett smmndrg ur en v LEIF RURLINGS noveller i boken STÅLET UNITED. Som läsre får mn också red på vrför boken fått sitt säregn nmn. Idrottsintresserde nr knske tt det syftr på någon engelskt fotbollsförening. Delvis rätt men ett särskilt kvrter på Skurholmen i Luleå spelr också en stor roll. LEIF RURLING flyttde i nioårsåldern till Luleå. Numer bor hn i Vllentun. Åren i Luleå hr präglt honom så mycket tt hn fortfrnde betrktr sig som Lulebo. Hn berättr tt hn försöker behåll sitt Lulemål trots femtio år på ndr håll i Sverige. Brnbrnen hr fått lär sig tt inte vr hmig och tt inte klus på golvet. LEIF RURLING skriver underhållnde om den tiden då biogrfern hette Forellen, Metropol, Röd Kvrn, Sg och Spegeln. En hoppbcke fnns vid gsverket i Lulsundet och till Bergnäset fick mn åk färj. Springschsrn regerde på Storgtn och Hurtigbussrn for som röd blixtr runt i stn. Hockey speldes oft i snöstorm och 25 grders kyl på Cedern och Skogsvllen hde en gmml träläktre och en gräspln som sälln vr grön. LULEÅ på 50-tlet beskrivs i vsnittet Brndomsmiljöer och dessutom i fler noveller som utspelr sig i stden. De beskriver en del v livet så som det gestltde sig för en pojke i åldern 9-16 år. De utentisk personer som nämns i novellern är någr brndomskmrter smt någr lärre på läroverket. Ett pr v novellern innehåller helt fiktiv personer som gerr i stden i en tid som skulle kunn vr från 1950-tlet till 1980-tlet. Till vilken ktegori Sten Luri från Kukkol hör sägs inte. Boken kn köps från olik nätbokhndlr, bl.. Books-on-demnd, Adlibris, Bokus. Sök på boktiteln eller förfttrnmnet. l Tisdgsträffr 2013 Tisdgen den 5 mrs Inställt Tillfrågd föredrgshållre lämnde återbud med kort vrsel. Tisdgen den 2 pril Besök i Rutviks byrkiv Smling vid Rutviks Hembygdsgård (f. d. Missionshuset) kl Välkomn! Styrelsen

13 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri ETT EMIGRANTMINNE Fmiljen Nels Erickson Text: MAXINE NARON (Erickson) Nels vr en v fem bröder i fmiljen Eriksson, Börjelslndet. All emigrerde till Cnd, men endst Ruben återvände till hemlndet och Börjelslndet, där hn vid hemkomsten gifte sig med Adin Sundqvist och köpte hemmnet Börjelslndet nr 2 (Neri Kroken). Nels besökte hembygden tre gånger, sist ensm. Nels Erickson föddes den 21 ugusti, 1889 i Börjelslndet, Sverige. Hn växte upp som fjärde brn i en brnskr på fem pojkr och fem flickor. Vid 10 års ålder vr hn tvungen ge sig ut och rbet. Vid 20 års ålder klldes hn in till militärtjänst som volontär i Boden, men tyckte tydligen tt militärlivet inte vr vd hn önskde. En dg hösten 1909 kom hn hem till Börjelslndet, plcerde militärklädern under en soff och reste till Norge där hn tog en båt (kejsrinnn v Storbritnnien) för emigrtion till Knd. Pg den hstig vresn gick hn ombord med br de kläder hn hde på sig vid vresn från hemmet. Priset vr $ och resn tog tre veckor. Hn lndde i Port Arthur. Nels rbetde två år på järnvägen i Ontrio för 20 cent i timmen. Hn bodde i ett tält frm till jul då cmp nr 3 vr byggd. Nels fick tyfus och fyr män br honom 12 miles på en provisorisk bår till ett sjukhus. Där låg hn på en bädd v hlm en månd. Hn hde mycket lite tt ät och ingen som verkligen såg till honom, så hn blev täckt v löss. Under näst månd blev hn så småningom strkre och återvände till Port Arthur. Tillsmmns med någr ndr reste Nels till Winnipeg. De hde väldigt lite mt, men någr rbetsbesättningr längs vägen kunde ge dem mt. När de kom till Winnipeg gick de frm till någr män som vr på väg tt röj mrk för odling i Shellbrook. De gick hel ntten för tt komm dit. Där fnns en kinesisk resturng och en ld tt sov i. De stnnde där tills jobbet vr klrt. Prins Albert vr hns näst hållplts där hn fick ett jobb tt tillsmmns med ett rbetrtem dr vgnr lstde med grus. Gruset fick de lst för hnd. Nels bodde där i tre år hos en frmre, och ders huvudsklig diet vr sirp och kex. Nels vndrde på järnvägen till Brdville och fick rbete hos en frmre. Där stnnde hn i tre år. Under de kommnde tre åren hyrde hn en kvrts sektion (=105 hr) lnd som hn odlde med hjälp v fem hästr. Nels hde en bror, Hugo, som hde jordbruk i Mnnville sedn Hugo odlde S.W. om , som hn köpt v Biz McLchln. Omkring 1920 tog Nels sin tillhörigheter i en vgn till Hugo för tt tillsmmns med honom hjälp till på frmen. Dett prtnerskp fungerde inte, så Hugo och hns fmilj reste västerut för tt rbet. Någon gång år 1925 kom Hugo tillbk och Nels hyrde en gård v Curly Mnz för ett år. Där träffde Nels Fred Achroyd som bodde S.O. om Achroyds kom från Englnd i pril Fmiljen Achroyds ägde en frm frm till Därefter flyttde Nels och Fred till gården och brukde den till föräldrrns bortgång Emm Achroyd ( ) och Robert Achroyd ( ). Nels först dejt med Fred vr på en utställning i Mnnville. Fred brukde spel pino på utställningrn den 22 december. Nels och Fred körde till Vermilion med temet och vr då gift. Minister vr Rev. M S Kerr. De gifte sig i United Church Mns. Efter tt h betlt för ett rum, mt på Brunswick Hotel och plcert hästrn i stllet hde de kvr $2.00 i kssn. Ders först hem vr 22 miles (35 kilometer) norr om Mnnville på Modins frm. Här stnnde de ett år. Under denn tid föddes Mxine den 11 december 1926 i Mnnvillesjukhuset. Dett vr den tid då sjukhusets ventiltion fick in motorgs. Något hde hänt med bensinmotorn som vr sjukhusets krftförsörjning kolmonoxid trängde in i sjukhuset. Fred kunde lyckligtvis nds in frisk luft, som kom in genom sprick-

14 14 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri 2013 orn i väggen. Jg (Mxine) förstod tt hon vr mycket sjukt brn. De flyttde sedn till Dryer Plce, där Frnk Stumpf nu bor. De stnnde där i två år. Hösten 1928 flyttde fmiljen till Mnnville och levde i en koj på södr sidn v stden, som vi köpte v Clelnd Swin. Bill gick till fots till mrknden och sålde spädgrisr till Russel Whitson, och ppp kunde få lgfrt här den 20 december i Mnnville Hospitl. Nels rbetde för Clevlnd Swin och drog kol och timmer från tåget med en rbetshäst. Bill blev sjuk och Dr Heslip rådde dem tt flytt ut till lndet. Nels kunde få S.E. v från McDougll och medhjälpre i tre år, med möjlighet tt köp det. Det fnns ing byggnder så Gett Toks och Chrles Lynch flyttde kojn ut från stn. De fstnde på den stor bcken och vr tvungn tt få en tredje trktor. Dett vr omkring Vid utgången v tre år fick ppp ett brev från McDougll och Second nger tt om hn kunde betl $ skulle hn få ägnderätt till mrken. Ppp hde 80 grisr. De fet gick till mrknden och spädgrisr såldes till Russell Whitson. Och ppp kunde då betl mrken. Allteftersom tiden gick kunde ppp få lite mrk uppodld smt köp någr djur. Hn gjorde också en del snickrrbete. Ppp tittde också till någr djur för Dr Knpp. Människor som inte kunde betl doktorn fick ge honom en ko. Nels fick också jobb som vägrbetre $28.00 per veck. Senre rbetde hn vid sågverk och tröskde spnnmål åt grnnrn. Hn rbetde också med en del snickerirbeten. Jg minns också tt ppp rbetde vid Wildwoods timmercmp medn mmm och vi brn utförde hushållssysslor. Tidern vr hård, men jg kommer inte ihåg tt jg någonsin fick gå hungrig. Även grnnrn vr så villig tt hjälp oss. Shirly föddes 22 februri 1937 och gick i Mnnville School , sedn flyttde vi till B.C. där hon vslutde sin högskol. Sherley bor fortfrnde i B.C. med sin fmilj. Nels Jr föddes den 19 oktober 1945 och vr två år gmml när vi lämnde Mnnville. Nels Jr bor fortfrnde i B.C. som sekreterre på en skol i Prksville. Bill gick i Forest Hillsskoln till 1943, sedn Mnnvilleskoln dit hn cyklde och sedn åkte hn med skolbussen till Bill rbetde sedn på gården och körde en buss tills vi flyttde till B.C. Bill bor nu i Nnimo med sin fmilj och är krnförre. Jg (Mxine) gick i skoln till 1942 och Mnnville-skoln till Det först året red jg häst, näst år åkte jg cykel och sedn buss. Efter vslutd skol övervkde jg en Bird-Hills skol från september till pril. Arbetde också på Mnnville Hospitl tills vi flyttde till B.C. där jg rbetde i en järnffär till juni Kom sedn tillbk till Mnnville, där jg gifte mig med Edwin Mron 19 november År 1944 skjutsdes brnen till Forest Hill i Mnnville. Ppp hde den först skolbussen, en entons 1927 Chevrolet som hn köpte v Gett Toks. Hn byggde en täckt låd bktill på bussen. Den först dgen i skoln vr inte lådn helt färdig och brnen vr lite besvikn när skolbussen stnnde vid grinden. Hn fick $5.00 per dg. Den ndr skolbussen vr en 1941 Interntionl även med en låd bktill. Ppp körde bussen frm till juni På hösten 1947 hde vi försäljning och flyttde till Coombs, B.C. till en frm. Vi sålde 460 cre till Tom Wnnop för $2, I B.C. födde ppp upp kycklingr och rbetde med snickerier frm till pensioneringen. Fred vled 20 juli Nels bodde i Arrowsmith Lodge, Prksville, till sin död 9 pril Mxine skrev, Mrgret sände över bildern och Åke Östling förklrr en del förklringr/otydligheter i nednstående notiser. k Avslutr med en del förklringr på såväl biljettpriset som Knds system tt lokliser jordlotter/frmer. Biljettpriset som Nels betlde 1909 för båt Norge Port Artur, Knd, vr $300. Dollrkursen vr vi den tidpunk-

15 ten 3,75 svensk kronor per dollr, smtidigt som dgslönen i Sverige för en metllrbetre vr 4;- per dgsverke. Alltså skulle biljetten kost c 1,100 kronor och omstt i rbete 281 dgsverken med ovn ngivn metllrbetrdglön. Alltså 47 veckolöner beräknt på sexdgrsveck. Förmodligen vr det mång emigrnter som tvingts till bnklån med knske föräldrrns hemmn som säkerhet, vilket i sin tur måste h vrit en tung belstning på emigrnterns återbetlningsförmåg. Loklisering v jordlotter Knd nvänder sig v en typ v kordintsystem för loklisering v jordlotter. Vrje rut är en 640 cre /tunnlnd stor, indeld i fjärdedelr (qurter) på 160 cre. Exempel: SE = South Est qurter of section 18, in township 51, rnge 8. Det vr lokliseringen på den frm Nels fru Fred Ackroyd s fmilj ägde. B.C. = British Columbi l DNA i släktforskningen den 17 mrs kl i Björkslen på Björknäsgymnsiet i Boden Ordförnde i Härnösnds släktforskrförening, Peter Sjölund, föreläser om denn ny spännnde teknik som kn hjälp till tt hitt släktingr och spår nfäder tiotusentls år tillbk i tiden. Boden Överluleå Forskr- Förening bjuder in forskrföreningrn från Älvsbyn, Klix och Luleå, smt llmänheten till denn föreläsning. Föreläsningen är grtis. Vrmt välkomn! Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri Kunskpens käll? Text: LEIF LARSSON Mycket smlt vetnde finns i Luleå Forskrförenings lokl på Residensgtn 6E och det är inte br det kunnnde som idog släktforskre bidrr med. Den boksktt som finns (nästn orörd) i föreningens bokhyllor är en käll till mycket intressnt läsning och publicering i medlemstidningen. Hr du lite tid över kn du nästn på måfå dr ut en bok från hyllorn och där finn intressnt händelser eller intressnt personer som uppmärksmms även i de bokverk där mn minst nr det. GUNNAR JOHANSSON visde mig på den stor smlingen v Stockholms stds tänkeböcker (Jg tror tt de skänkts v Olle Mlmsten). Där finns texter som berör sådnt som syftr på eller beskriver något långt utnför Stockholm, även vår norr lndsdel. I årsboken för 1928 finns en rtikel med rubriken Folkrecept och läkedomsformler. Den är skriven v Olle Holmberg och jg tror tt det är professorn vid Lunds universitet, stockholmren Olle Holberg född 1873 och död 1974, som skrivit den. Hn hr plockt frm folklig formler för tt skydd människorn, djuren och personlig egendom. Olle Holmberg ger mång exempel npssde till den tid då hn skrev rtikeln. Då vr t.ex. hästen ett viktigt djur i mång svensk fmiljer. Om hästen inte mådde br då mådde mn inte br i fmiljen heller. Mn befrde tt ndr personer som hde ett ont ög till hästägren förgjorde hästen, dvs. stte någon sjukdom på den. Den här rmsn kunde mn t till då mn ville bot en förgjord häst: Jg botr dig för trållskått, för finnskått, för lppskått, för bckskått, för bukref, unket och motstuli, å den som dig hr skämt hn skll ht åter tillbks igen. Olle Holmberg lämnr förklringr för tt senre tiders svenskr sk förstå formeln: Trollskott är ntingen stor bölder eller något ont i llmänhet. Lppskott och finnskott är sjukdomr som hr skjutits på hästen v lppr eller finnr. Bukref är kolik. Modstulen sägs en häst vr då den inte vill ät eller drick. Bckskott vr obeknt för professorn. Då formeln ovn lästes för hästen skulle den vsluts med tt mn förde en brödbit tre vrv motsols kring hästens nos smt spottde honom i hlsen smtidigt som mn gv honom brödet tt ät. Om mn br gjorde rätt så kunde mycket som drbbde folk och fä i hushållet bots. Det ond skulle åk tillbk till den som förgjort hästen. * Om du vill bidr till kortre rtiklr i medlemstidningen kn du sätt dig en stund i föreningsloklen och läs i det rik källmteril som där finns. Skriv sedn lite om det du läst och skick din rder med e-post till Åke Östling i Piteå: com Det du skriver behövs i tidningen! * Olle Holmberg vr litterturforskre och intresserde sig blnd nnt även för ordspråk och citt. Vd sägs om följnde: Ett snille kn gå inkognito genom tillvron men inte en skönhet. Botniser i föreningens littertursktt. Skriv kort rtiklr till medlemstidningen gärn med bilder/foton. l

16 16 Lulebygdens Forskrförening Nr 81, februri 2013 Avsändre: Lulebygdens Forskrförening Residensgtn 6 E LULEÅ Vid obeställbrhet Återsänd till ovnstående dress! SVERIGE PORTO BETALT Onsdgsgruppen lyssnr uppmärksmt på lärren Gunnr, till höger. Full frt på under visningen Föreningen kör för närvrnde i egen regi två nybörjrkurser i släktforskning med 9 deltgre i vrje kurs. Som lärre medverkr fler medlemmr i föreningen, bl.. Gunnr Johnsson och Sture Krlsson. Antlet lärre per kurstillfällen vrierr men är oft 3 4 vilket borgr för hög kvlitet på undervisningen. Text och foto: PER WÄNKKÖ Fikpus för torsdgsgruppen.

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 71, september 2010 Tisdgsträffr hösten 2010 Lokl: Föreningsloklen, V Vrvsgtn 24 E (på gveln) Tisdg den 8 oktober kl 18.00 OLLE HÄGGLUND berättr om sin brndomskvrter

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 72. november 2010 MEDLEMSMÖTE söndgen den 12 december kl 15.00 i Hyresgästerns fritidslokl, Västr Vrvsgtn 24 E (smm område som forskrloklen, först röd huset

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 66, mj 2009 Årsmötet 2009 INNEHÅLL l Ordförnden hr ordet Sid 3 Avgående ordförnden Sven Sundgren vtcks med blommor v vice ordförnden Gunnr Johnsson. I bkrunden

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale!

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale! Öppet 9-20 ll dgr! Lödöse 0520-66 00 10 KLIPP UT KUPONG! Grilld Kyckling Gäller mot kupong, t.o.m. 31 oktober. www.lefst.se jp@lefst.se Älvängen Tel: 0303-74 82 10 Nr 37 veck 43 2010 År 15 100% täckning

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Och bara sådär... Färska som gröna bananer. Vi ser möjligheterna. Vad ser du? campuskarlshamn.se. Simon Gustafsson. En del av

Och bara sådär... Färska som gröna bananer. Vi ser möjligheterna. Vad ser du? campuskarlshamn.se. Simon Gustafsson. En del av spel våld Simon Gustfsson Och br sådär... En del v... så blev det en tidning. Förbnnt spännnde må jg säg, och jublr lite inom mig själv. Det är här på ledren jg sk skriv om något som rör mig, och rtikuler

Läs mer

Sverige storsatsar för renare luft i Peking

Sverige storsatsar för renare luft i Peking # 2 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sverige storstsr för renre luft i Peking När sttsminister Fredrik Reinfeldt besökte Peking 2008 skrevs ett smrbetsvtl

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52 Orgn för Segelsällskpet Kpren Nr 2 År 2014 Årgång 52 Anmäl dig nu till SEGLARSKOLAN Sid 16 Fotogrf: Ann-Len Elled VUXENKURSER HELA SOMMAREN - sid 6 - å NYPUTSAT PÅ NIDINGEN - Mitten - å Denn utgåv v är

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik!

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik! SorseleAktuellt www.sorselektuellt.se SORSELE Utgivre: Åke Johnsson, Tel/Fx: 0952-108 32 SORSELE Välkommen in till vår välfylld mtbutik! Stsums SPANIEN Pris per kg Nr: 25 2010 V.47 23 november Lösviktsgodis

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Nya Upplagan. Noam Chomsky Alice Kassius Eggers

Nya Upplagan. Noam Chomsky Alice Kassius Eggers 067 I dett nummer Mj 2012 Ny Upplgn Attcken på sttlig utbildning Igår är idg i morgon Korsord, fotboll, Eurovision och Sherlock Holmes Min grön period Människor som hr hft fel: Sr Lidmn Pilsnerkungens

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene.

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene. r g d b Klub se rbttern på sidorn 12-13 Din lokl tidning sedn 1986 årgång 28 v 50 10 december 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com 139:- 198:- Loveänglr Nyhuggn julgrnr God Jul & Gott Nytt år önskr

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

HANDBOK ÖReBRORegiONeN. RegiONeN i MiTT HJÄRTA. i SVeRigeS HJÄRTA. i Vintros, vid foten v de blånnde bergen, hr jg min skrivrly. genom fönstret kn jg iblnd upptäck rådjur, eller se en räv promener

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner Nu börjr Ormens år se sid 14 # 1 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Xi Jinping rivstrtr med hög mbitioner Foto: Xinhu/Ln Honggung/CorbisIMAGES Kins nye ledre,

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7 Sagor och fantasy Ett projekt för åk 7 Namn: Förälders underskrift: Vad ska vi arbeta med? Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor och fantasy. Sagor är en traditionell typ av berättelser och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Dgordning årsmöte 23/9 2014 1. Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Vi gör en läsarundersökning

Vi gör en läsarundersökning Svensk Bibelsällskpets tidning 1/2014 Kristin Lundberg och det levnde språket Sid 4 Mikel Tellbe motiverr till ny provöversättningr på svensk. 7 Sid Sid Bibelbristen på Kub ger kyrkorn problem. Sid 8 Mikel

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Innehåll: Ledare. Apelltal i Uddevalla. Erni och Ola Friholt. Fredsdikt 6 Anton Höber. Nej till kriget! Torgmöte i Karlstad 8.

Innehåll: Ledare. Apelltal i Uddevalla. Erni och Ola Friholt. Fredsdikt 6 Anton Höber. Nej till kriget! Torgmöte i Karlstad 8. VI MA].{SKOR Nummer 314 2001 Argång 54 Redktionsdress: Vi Mänskor Linnögtn 218 413 04 Göteborg Tel/Fx: 031-14 40 28 Ansvrig utgivre: Mrinne Lindström Redktion: Erni Friholt, Zid Hgmn, Elly Engstedt, Ditte

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

25:- Nystartad seniorkör tolkar modern musik. Varför inte ringa Sveriges största mäklare? /2 st STÄDREA!! 499:- 899:- 695:-

25:- Nystartad seniorkör tolkar modern musik. Varför inte ringa Sveriges största mäklare? /2 st STÄDREA!! 499:- 899:- 695:- Läs tidningen i mobilen Läs in qr-koden på din mobil! Din lokl tidning sedn 1986 årgång 28 v 7 12 februri 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com g d s n t är j h l l i A r u r b 14 fe Bukett 79:- fr

Läs mer