Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsplatser i Älmhult centrum"

Transkript

1 Uppdragsr: (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\ IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP Samhällsbyggad Box Göteborg Besök: Rullagergata 4 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org r: 7-4 Styrelses säte: Stockholm

2 Uppdragsr: (3) Bakgrud och syfte E utredig har tagits fram där befitliga parkerigs i Älmhult cetrum iveterats på allmä plats och på privata fastigheter. Beläggige på a har mätts vid olika tidpukter som uderlag för bedömig av befitligt och framtida behov. Äve möjliga framtida parkerigs har iveterats. Geomförade Gatu- och områdesparkerig har räkats e mådag i maj kl , e fredag i jui kl och e södag i jui kl Resultatet visar att det fis cirka kommuala i e ire zo (cetralt läge) och cirka 7 i e yttre zo. Beläggige framgår av edaståede tabell. Mådag Bilaga 1 Fredag Bilaga 2 Södag Bilaga 3 Ire zo 1 % (343 av ) % (334 av ) 32 % (179 av ) Yttre zo 34 % (2 av 72 ) 33 % ( av 72 ) 2 % (1 av 72 ) Privata parkerigar räkades e mådag kl och var belagda 4 % (372 av 34 ), vilket ka ses i Bilaga 4. Totalt fis således 2174 parkerigs i Älmhults cetrala delar. Platsera redovisas i Bilaga. L:\13\Älmhult\ IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. Förslag på ya parkerigs Det fis möjlighet till ett relativt stort atal ya kommuala parkerigs i markplaet och i parkerigsdäck. I Bilaga redovisas totalt cirka 4 möjliga ya parkerigs. I cetralt läge föreslås parkerigara utmed bli 2h-parkerig istället för 24hparkerig för att öka omsättigara och förbättra tillgäglighete för hadel i de cetrala delara. För ökad bevakig föreslås att p-skiva iförs. Äve lägs ka ma överväga att ädra frå 24h till 2h-parkerig. Detta iebär att totalt cirka 4 bil övergår frå 24h till 2h-parkerig. Befitliga -miuters och 3- miutersparkerigar ses över och ersätts med 1h-parkerig för att uderlätta för hadel där det är lämpligt. Kaststesparkerig föreslås på båda sidor av Parkgata, vilket möjliggörs geom att gatora breddas ågot. Samtidigt redovisas ett atal markparkerigar som ka ersätta befitliga 24-timmars. I ågot midre cetrala läge fis också exempel på var ya ka aordas.

3 Uppdragsr: (3) Lägs Östergata ka de västra sida upplåtas för 24h-parkerig då Hagaäsväge byggts ut och Östergata ite lägre är huvudled. I väster ka evetuellt IKEAs persoalparkerig ärmast spårområdet bli allmä, då ya IKEA byggts ut och öppats. Parkerigsbehovet blir saolikt lägre med y fuktio på IKEAs varuhus. De befitliga allmäa parkerige orr om persoalparkerige föreslås bli lågtidsparkerig för främst tågpedlare. Allmät ka sägas att e beläggig på cirka % totalt är relativt lågt. Behovet ka uder högtrafik beräkas ligga mella -2 % högre ä vid räketillfällea. Dessutom bör det fias cirka % lediga totalt eftersom parkerigara är väldigt utspridda. Det iebär att det idag oftast fis e margial på -2 % lediga. Bilagor Bilaga 1. Översikt kommual gatu- och områdesparkerig, mådag 11 Bilaga 2. Översikt kommual gatu- och områdesparkerig, fredag 117 Bilaga 3. Översikt kommual gatu- och områdesparkerig, södag 119 Bilaga 4. Översikt privat parkerig på tomtmark, mådag 11 Bilaga. Befitliga parkerigs Bilaga. Befitliga och möjliga parkerigs samt övriga möjliga parkerigar L:\13\Älmhult\ IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1.

4 sh= Översikt kommual gatu- och områdesparkerig Trafikräkig utförd må 11, kl Lediga Upptaga CENTRUMPLANENS AVGRÄNSNING 1 Lögata BILAGA 1 Brogata Idrottsgata Vatteverksgata 343 1% Kyrkogata 21 39% INRE ZON Summa: 11 4% 729 4% TOTALT Summa: % Häradsgata 14 % YTTRE ZON Summa: 72 YTTRE ZON INRE ZON 33 Hatverksgata 1 Kvargata Skolgata 132 Brogata Daska väge Östergata Odegata Källargata Tors F 71 Drottiggata 4 Örtegres gräd Hatverksgata Norra Esplaade Norra Kro Sjögata Sjögata Fabriksgata Västra Stallgata Statiospla Halladsväge Oxtorget Norra Torggata Södra Torggata Oxtorgsgata Liégata Stortorget 2 4 Storgata Storgata Kugsgata 12 Norra Parkgata Södra Parkgata Dalgata Norra Krogata Östergata GRÄNS FÖR TRAFIKRÄKNING, MÅN 11 Storgata Västra Stallgata ra Esplaade Trädgårdsgata ÄLMHULTS CENTRUM Skala 1:2 Älmhults kommu Kommual parkerig

5 Trafikräkig utförd må 11, kl INRE ZON - Områdesparkerig % 3% % % INRE ZON - Gatuparkerig % 3% % % Befitliga Upptaga uty jad parkerig Ire zo Områdesparkerig % Gatuparkerig % Totalt 343 1%

6 Trafikräkig utförd må 11, kl YTTRE ZON - Områdesparkerig % 3% % % YTTRE ZON - Gatuparkerig Lögata, S sida Brogata, S & V sida Kvargata Storgata Oxtorget 2 Trädgårdsg., N sida Hatverkargata Oxtorgsgata Södra Espl., torget-trådgärdsg. Norra Krogata Norra Espl., Köpmag.-Kvarg. Dalgata Kugsgata Östergata, S Storgata Östra Esplaade % 3% % % Lögata, S sida Brogata, S & V sida Kvargata Storgata Oxtorget 2 Trädgårdsg., N sida Hatverkargata Oxtorgsgata Södra Espl., torget-trådgärdsg. Norra Krogata Norra Espl., Köpmag.-Kvarg. Dalgata Kugsgata Östergata, S Storgata Östra Esplaade Y re zo Befitliga Upptaga uty jad parkerig Områdesparkerig % Gatuparkerig Totalt %

7 sh= Översikt kommual gatu- och områdesparkerig Trafikräkig utförd fre 117, kl Lediga Upptaga CENTRUMPLANENS AVGRÄNSNING 1 Lögata BILAGA 2 Idrottsgata Vatteverksgata 334 INRE ZON Summa: Kyrkogata 92 44% 74 % TOTALT Summa: % Häradsgata 24 7% YTTRE ZON Summa: 72 YTTRE ZON INRE ZON 33 Hatverksgata 1 Kvargata Skolgata 132 Brogata Brogata Daska väge Östergata Odegata Källargata Tors F 71 Drottiggata 4 Örtegres gräd Hatverksgata Norra Esplaade Norra Kro Sjögata Sjögata Fabriksgata Västra Stallgata Statiospla Halladsväge Oxtorget Norra Torggata Södra Torggata Oxtorgsgata Liégata Stortorget 2 4 Storgata Storgata Kugsgata 12 Norra Parkgata Södra Parkgata Dalgata Norra Krogata Östergata GRÄNS FÖR TRAFIKRÄKNING, FRE 117 Storgata Västra Stallgata ra Esplaade Trädgårdsgata ÄLMHULTS CENTRUM Skala 1:2 Älmhults kommu Kommual parkerig

8 Trafikräkig utförd fre 117, kl INRE ZON - Områdesparkerig % 3% % % INRE ZON - Gatuparkerig % 3% % % Befitliga Upptaga uty jad parkerig Ire zo Områdesparkerig 3 2 % Gatuparkerig 12 Totalt 334

9 Trafikräkig utförd fre 117, kl YTTRE ZON - Områdesparkerig % 3% % % YTTRE ZON - Gatuparkerig Lögata, S sida Brogata, S & V sida Kvargata Storgata Oxtorget 2 Trädgårdsg., N sida Hatverkargata Oxtorgsgata Södra Espl., torget-trådgärdsg. Norra Krogata Norra Espl., Köpmag.-Kvarg. Dalgata Kugsgata Östergata, S Storgata Östra Esplaade % 3% % % Lögata, S sida Brogata, S & V sida Kvargata Storgata Oxtorget 2 Trädgårdsg., N sida Hatverkargata Oxtorgsgata Södra Espl., torget-trådgärdsg. Norra Krogata Norra Espl., Köpmag.-Kvarg. Dalgata Kugsgata Östergata, S Storgata Östra Esplaade Y re zo Befitliga Upptaga uty jad parkerig Områdesparkerig % Gatuparkerig % Totalt 72 33%

10 sh= Översikt kommual gatu- och områdesparkerig Trafikräkig utförd sö 119, kl Lediga Upptaga CENTRUMPLANENS AVGRÄNSNING 1 Lögata BILAGA 3 Idrottsgata % 337 % 3 7% TOTALT Summa: Hatverksgata Skolgata Brogata Brogata Daska väge Odegata Tors F Vatteverksgata Kyrkogata 379 % INRE ZON Summa: Häradsgata 24 YTTRE ZON Summa: 72 YTTRE ZON INRE ZON 33 1 Kvargata 132 Östergata Källargata 71 Drottiggata 4 Örtegres gräd Hatverksgata Norra Esplaade Norra Kro Sjögata Sjögata Fabriksgata Västra Stallgata Statiospla Halladsväge Oxtorget Norra Torggata Södra Torggata Oxtorgsgata Liégata Stortorget 2 4 Storgata Storgata Kugsgata 12 Norra Parkgata Södra Parkgata Dalgata Norra Krogata Östergata GRÄNS FÖR TRAFIKRÄKNING, SÖN 119 Storgata Västra Stallgata ra Esplaade Trädgårdsgata ÄLMHULTS CENTRUM Skala 1:2 Älmhults kommu Kommual parkerig

11 Trafikräkig utförd sö 119, kl INRE ZON - Områdesparkerig % 3% % % INRE ZON - Gatuparkerig % 3% % % Befitliga Upptaga uty jad parkerig Ire zo Områdesparkerig % Gatuparkerig 4 2% Totalt %

12 Trafikräkig utförd sö 119, kl YTTRE ZON - Områdesparkerig % 3% % % YTTRE ZON - Gatuparkerig Lögata, S sida Brogata, S & V sida Kvargata Storgata Oxtorget 2 Trädgårdsg., N sida Hatverkargata Oxtorgsgata Södra Espl., torget-trådgärdsg. Norra Krogata Norra Espl., Köpmag.-Kvarg. Dalgata Kugsgata Östergata, S Storgata Östra Esplaade % 3% % % Lögata, S sida Brogata, S & V sida Kvargata Storgata Oxtorget 2 Trädgårdsg., N sida Hatverkargata Oxtorgsgata Södra Espl., torget-trådgärdsg. Norra Krogata Norra Espl., Köpmag.-Kvarg. Dalgata Kugsgata Östergata, S Storgata Östra Esplaade Y re zo Befitliga Upptaga uty jad parkerig Områdesparkerig % Gatuparkerig % Totalt 72 1

13 s gata Översikt privat parkerig på tomtmark Gotthard BILAGA 4 CENTRUMPLANENS Trafikräkig utförd må11, kl Upptaga Brogata a TOTALT Summa: 34 Gottha rds ga ta Zo 2 Kvarga ta Källargat Pri sgata 3 ade Pri sg a ta Norra Espl a Hatverk sgata Kutsga ta rggata 7 Södr Kr o ga ta ark ga ta No rra No rra P Stortorget Södra To ta rkga a Pa 14 % ata 4 42% ata Zo 27 2% 9 72% % Zo 9 llgata 29 33% Kutsgat Storgata 7% Västra S ra Esp laad e tallgata ta Sjöga Kugsga a ta Oxtorg et Dalga atta ta Storgata Storgata Västra S ta Zo Oxtorgsg Ikeag ata Krog sh= sväge Söd Södra Hallad rra Kro 41 1% Liégat a Väste terg rg Zo % 2 39% Norra T orggata Statiospla ata ata Ikeag Eriksga ta Drro ott ttiiiggat a s gräd Zo gata ra Kro Vatteverks gata Örtegr e a 47% a S jö ga ta a ta 4 Fabriks gata F at terg Ös Köpma ga Zo 4 7 3% a 2 p agata öpm Kö Väste rgata at eg 7% gata rads Kyrkoga ta Ik Od 7 43% 4 71% t ga ea Zo % Hä äge av sk T 43 1% rksgata 42 49% Da Hatve Idrottsgata Eriksgat 42 % a gat Bro 372 4% Skolgata Zo 1 Österga ta Lediga AVGRÄNSNING Lögata Trädgår dsgata ÄLMHULTS CENTRUM Skala 1:2 Älmhults kommu 2-4-1

14 Befitliga Upptaga uty jad Zo 1 parkerig Totalt 42 49% Befitliga Upptaga uty jad Zo 2 parkerig Totalt 19 29% Befitliga Upptaga uty jad Zo 3 parkerig Totalt 17 7% Hatverkg. 19 Hatverkg. Skolgata 22 (carport) (bibliotek) Växjöväge Daska väge % 3% % 3% % % % 3% % % % % 23- Hatverkg. 19 Hatverkg. 22 (carport) Skolgata Växjöväge (bibliotek) Daska väge Befitliga Upptaga uty jad Zo 4 parkerig Totalt % Befitliga Upptaga uty jad Zo parkerig Totalt % Befitliga Upptaga uty jad Zo parkerig Totalt % 2 1 % 3% % % % 3% % % % 3% % % Befitliga Upptaga uty jad Zo 7 parkerig Totalt 1 14 % Befitliga Upptaga uty jad Zo parkerig Totalt % Befitliga Upptaga uty jad Zo 9 parkerig Totalt % P-riks 9 Liégata (Missiosk.) S. Espl. 11 Storgata, förs.hem Storgata, vårdcetral % 3% % % P-riks 9 Liégata (Missiosk.) % 3% % % % 3% % % S. Espl. 11 Storgata, förs.hem Storgata, vårdcetral

15 sh= Tors F Idrottsgata BEFINTLIGA KOMMUNALA PARKERINGSPLATSER Katstesparkerig (mi/3mi/2h) Katstesparkerig (24h) Befitlig områdesparkerig CENTRUMPLANENS AVGRÄNSNING Hatverksgata Lögata Skolgata Brogata Brogata BILAGA Daska väge Odegata Vatteverksgata Kyrkogata Häradsgata YTTRE ZON INRE ZON Kvargata Östergata Källargata Drottiggata Örtegres gräd Hatverksgata Norra Esplaade Norra Kro Statiospla Norra Torggata Södra Torggata Liégata Stortorget Norra Parkgata Södra Parkgata Norra Krogata Östergata Sjögata Sjögata Fabriksgata Västra Stallgata Västra Stallgata Befitliga Ire zo Y re zo 72 Totalt 134 Halladsväge Oxtorget Storgata Storgata Trädgårdsgata ra Esplaade Oxtorgsgata Kugsgata Dalgata GRÄNS FÖR TRAFIKRÄKNING Storgata ÄLMHULTS CENTRUM Skala 1:2 Älmhults kommu Kommual parkerig

16 sh= gata Idrottsgata Sjögata Vatteverksgata Kyrkogata Fabriksgata Västra Stallgata Västra Stallgata BEFINTLIGA OCH MÖJLIGA KOMMUNALA PARKERINGSPLATSER Katstesparkerig (mi/1h/2h) Katstesparkerig (24h) Befitlig områdesparkerig Föreslage områdesparkerig (markpla) Föreslage områdesparkerig (parkerigsdäck) Övriga möjliga parkerigs Parkerig på östra sida av väge Plaerad gågbro Parkerig på södra sida av väge Gatuparkerig + bpl 27 utgåede parkerigs Häradsgata Ev. bli lågtids/ pedelparkerig ~ bpl bpl Drottiggata Örtegres gräd Statiospla Halladsväge Oxtorget Befitliga Befitliga och föreslaga Skillad Ire zo Y re zo TOTALT: ra Esplaade ~24 bpl YTTRE ZON INRE ZON ~ bpl P-däck ~ bpl Norra Torggata Södra Torggata Oxtorgsgata CENTRUMPLANENS AVGRÄNSNING Liégata ~1 bpl ~2 bpl Hatverksgata P-däck +32 bpl Hatverksgata Kvargata Stortorget Norra Esplaade ~1 bpl Storgata Storgata Trädgårdsgata Lögata Kugsgata Skolgata ~44 bpl utgåede p- ~1 bpl Norra Parkgata Södra Parkgata ~2 bpl ~ bpl ~ bpl + bpl Brogata Dalgata Norra Krogata Hagaäsväge Brogata Gatuparkerig +22 bpl bpl BILAGA Daska väge Östergata Odegata Östergata GRÄNS FÖR TRAFIKRÄKNING Storgata Källargata Gatuparkerig +3 bpl Torsgata F Norra Kro ÄLMHULTS CENTRUM Skala 1:2 Älmhults kommu Kommual parkerig

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

CENTRUMPLANEN UTSTÄLLNINGSHANDLING. Fördjupning av översiktsplanen för Älmhults centrum. version

CENTRUMPLANEN UTSTÄLLNINGSHANDLING. Fördjupning av översiktsplanen för Älmhults centrum. version CENTRUMPLANEN versio 00--0 Fördjupig av översiktsplae för Älmhults cetrum UTSTÄLLNINGSHANDLING Sypukter lämas skriftligt till Kommustyrelse, Box 00, Älmhult eller ks@almhult.se seast de feb 0 Iledig Leder

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

RAPPORT, Markradon. Radonmätningar i Klippans kommun Områden 1-4 2009-11-27

RAPPORT, Markradon. Radonmätningar i Klippans kommun Områden 1-4 2009-11-27 RAPPORT, Markradon Radonmätningar i Klippans kommun Områden 1-4 2009-11-27 Upprättad av: Dennis Overgaard Granskad av: Fredrik Griwell Godkänd av: Anna Falk Uppdragsnr: 10128982 Daterad: 2009-11-27 Reviderad:

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Välkommen till Artillerigatan 33A

Välkommen till Artillerigatan 33A Välkomme till Artilleri A Möjlighet a hyra lokaler frå m² upp till m² Artilleri A v. Tyge Modera och represetiva lokaler på Artilleri A Med si uika arkitektur, geerösa khöjd och stora ljusisläpp välkomar

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker (5) PM till Nämde för KPI [205-05-8] PCA/MFO Kristia tradber Aders Norber Utvärderi av tidiarelad start av prismätiar i ya radio- och TV-butier För iformatio Prisehete har atait e stevis asats av implemeteri

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

CENTRUM. Plankarta. Framtidens Gällivare

CENTRUM. Plankarta. Framtidens Gällivare Malmpke Gällive cetrums omdaig r utrymme för må aktiviteter och umgäsfmer. Det lock folk i alla åldr t viss där. Gällives ya cetrum är e m, för si fm och för sitt iehåll. Det r pls för lek och fasi, kommers

Läs mer

Sundsvalls vardagsrum

Sundsvalls vardagsrum Sudsvalls vardagsrum Sudsvalls stestad förädras och förbättras För att stärka besöksärige och utveckla trivsel och trygghete i Stesta utvecklar vi allas vårt Sudsvalls vardagsrum för att bli mer attraktivt

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

har vi Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2015

har vi Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2015 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2015 15 2015 har vi Ökat atal laddplatser frå 460 till 700. Ökat atal cykelplatser frå 10 till 100. 100 fler p-platser vid ifartsparkerigar. Öppat 2 ya gara och

Läs mer

Ytterenhörna och Överenhörna socknar

Ytterenhörna och Överenhörna socknar Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu 4 (7) Ytterehöra och Överehöra sockar Remissversio Ytterehöra och Överehöra sockar Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Programmets

Läs mer

8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget

8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget PA R K VA N D R I N G I A L I N G S Å S 9 Nolhaga slott 13 Nolha sväge Prästgård 7 ga all é 8 Djurpark Ishalle Nolhalla 6 Christiae kyrka Norra R iggata ggata Färgare 5 Drotti gata 12 Aligsås rådhus 4

Läs mer

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna VI PLERAR YTT I MA OCH KROKSBÄCK u vill vi veta vad du tycker om planerna Du kan vara med och påverka! Den här broschyren är en sammanfattning av det planprogram som beskriver hur Malmö stad vill utveckla

Läs mer

( ) ( ) Kap. 5.5-7. Kolligativa egenskaper + fasjämvikter för 2-komponentsystem 5B.2/5.5 Kolligativa egenskaper R T

( ) ( ) Kap. 5.5-7. Kolligativa egenskaper + fasjämvikter för 2-komponentsystem 5B.2/5.5 Kolligativa egenskaper R T Ka. 5.5-7. Kolligativa egeskaer + fasjämvikter för 2-komoetsystem 5.2/5.5 Kolligativa egeskaer Kolligativa egeskaer: Egeskaer som edast beror å atalet artiklar som lösts Förutsättig: utsädda lösigar, lösta

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun Till:! Norrköpigs kommu! Tekiska kotoret! 601 81 Norrköpig! Reglerigsistruktio för 11 dammar i Norrköpigs kommu Vattereglerig med aturvårdshäsy Malmö de 3 ovember 2013 Håka Sadste Iehåll Sammafattig!...

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

skola OST BORENSHULT Skolgårda skola Sjöbo-Knäppan naturreservat Charlottenborgs skola CHARLOTTENBORG nb g en Ved Svartsjön SYD Södra

skola OST BORENSHULT Skolgårda skola Sjöbo-Knäppan naturreservat Charlottenborgs skola CHARLOTTENBORG nb g en Ved Svartsjön SYD Södra 2013 Bö lje by rs å Karlsluds re Kä g e Ö gå Före loppet r S g e b Smedsby Illersjöväg e Vätter R 50 NORR P-louge mmerlappsutdelig drigar plom ffe Le Rig Mid dle ft h Musikuderhållig 2 rm Ös te sta Göt

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Tetame i matematisk statistik Uppgift : På e arbetsplats skadades % av persoale uder ett år. 60% av alla skadade var mä. 0% av alla aställda var kvior. Är det maliga eller kviliga aställda som löper störst

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll P-tillståndet är till för dig... 3 Var kan jag parkera?... 3 Tid och avgift... 4 Användning

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

FÖRBIFART STOCKHOLM Bullernivåer jämfört med NULÄGET. MKB till detaljplan Förbifart Stockholm. 06 Övergripande miljökonsekvenser 108 (134) Häggvik

FÖRBIFART STOCKHOLM Bullernivåer jämfört med NULÄGET. MKB till detaljplan Förbifart Stockholm. 06 Övergripande miljökonsekvenser 108 (134) Häggvik E4 rro rts e MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hggvik e g ev j l rrt Lövs tav g e Kym lig errlag s Hju lsta g e Up ps ala e k el amra rdhea U l v su d av Haga rra Hu vu ds ta de sla rg de da u s Frö

Läs mer

Nya Krokslätt. PM Markradon. Geoteknisk utredning för detaljplan Kängurun 21 m fl, Mölndals Stad 2010-12-08

Nya Krokslätt. PM Markradon. Geoteknisk utredning för detaljplan Kängurun 21 m fl, Mölndals Stad 2010-12-08 Nya Krokslätt Kängurun 21 m fl, Mölndals Stad PM Markradon 2010-12-08 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Per Friberg Uppdragsnr: 10142412 Daterad: 2010-12-08 Handläggare: Sven Devert Nya Krokslätt

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret Kompletterade utredig krig Limhamsspåret Pp 6012 + Tillägg till plaprogram för kvartere SKOLAN, GÄDDAN m fl. i Malmö Malmö stadsbyggadskotor, mars 2009 Iehåll Bakrud Syfte Latmäe Cerealias verksamhet och

Läs mer

Översiktsplan för Eslövs kommun Fördjupning för Eslöv, öster om järnvägen

Översiktsplan för Eslövs kommun Fördjupning för Eslöv, öster om järnvägen Öersiktspla för Eslös kommu Fördjupi för Eslö, öster om järäe PROGRAMHANDLING september 00 Styrrupp för proramhadlie: Kommustyrelses arbetsutskott (KSAU) eom: Ordförade Cecilia Lid (s), Vice ordförade

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Välkommen in i konfirmandens egen bibel!

Välkommen in i konfirmandens egen bibel! L Välkoe kofrades ege bbel! Upptäck Bbel tllsaas ed kofrade! Lbrs ya kofradutgåva av Bbel har två huvudpersoer: Jesus so är Bbels kära och stjära och de uga äska so ärar sg Bbel och tro. Ordet kofrad äs

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Asöka om projektstöd ume.et Projekt 2.1 Övergripade Asöker du för e räkig?: Nej Uppgifter om sökade Perso eller Orgaisatiosummer 5566193057 Nam UMEÅ ENERGI UMENET AB Utdeligsadress Box 224 Postummer 90105

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 3 (7) Ytterjärna och Överjärna socknar

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 3 (7) Ytterjärna och Överjärna socknar Iveterig av kulturmiljöer i Södertälje kommu 3 (7) Ytterjära och Överjära sockar Ytterjära och Överjära s: Iehållsförteckig Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Programmets struktur 3

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Innehållsförteckning Tabeller och polynom

Innehållsförteckning Tabeller och polynom Iehållsförteckig Tabeller och polyom -Utsigal och seebeckkoefficieter för termoelemet B, E, J, K, N, R, S, T eligt IEC 60584 (1995). 10:2 -Utsigal för termoelemet W3Re/W25Re och W5Re/W26Re eligt ASTM 988

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

STOCKHOLMS STADION UTREDNING 2009-03-25. OS-Invigning 1912.

STOCKHOLMS STADION UTREDNING 2009-03-25. OS-Invigning 1912. STOCKHOLMS STADIO UTREDIG 2009-03-25 OS-Invigning 1912 IEHÅLLSFÖRTECKIG s1 s2 s3 s4 s5 s6 Situationsplan - 1:2000/A3 Byggnadsminnesförklaring Befintlig situation - plan och sektioner 1:1000/A3 Befintlig

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Y T B E H A N D L I N G S G U I D E M Ä R K E N

Y T B E H A N D L I N G S G U I D E M Ä R K E N Y T B E H A N D L I N G S G U I D E M Ä R E N Nystrandsgatan 9 Box 553 631 07 Eskilstuna Tel: 016-13 73 00 Fax: 016-12 70 80 Årstaängsvägen 9 Box 47202 100 74 Stockholm Tel: 08-645 38 00 Fax: 08-775 00

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

RAPPORT 10154886.10 Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande

RAPPORT 10154886.10 Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande RAPPORT Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande RAPPORT Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande Kund Lättelement AB Höglandsvägen 9 SE-891 50 Örnsköldsvik

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING oktober 2014 INLEDNING Gestaltigsprogrammets upplägg: läsavisig Utgågspukter Kvalitetskocept Fysiska

Läs mer

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse.

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse. By ytt hu eller reover med föter Brottprevetiv tekik!! Sid. 1-7 er vil e try och trivm boedemiljö! Se filme om krot! K di vil bli uttt för ibrottförök? Tidit Ibrott certifiert elit reelverk Möt tjuve medk

Läs mer

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum.

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum. Holmtebo Öppet ladskap med cykelavståd till cetrum. Rigarums Prästgård Naturära boede, cetralt i kyrkby. Folkets Parkskulle Bo ära service, atur och det glittrade havet. Kovaljekulle Attraktiva i skärgårdsära

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared.

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared. P P P 1 : 5 1 F P1452-251. 1 P 1452-251. 2 1 : 1 9 Na b b e 1 :2 n K v i n n o ö n P T o rp a s te n h u s M å s ö n Ä s p i n g s u d d Åk e rs ö r B j ö rk e b a c k e n S ä l g h å l a n F ru n s ö

Läs mer

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition Iheritace Återavädig Två mekaismer Nedärvig av egeskaper (iheritace) Objekt kompositio A A +a +b B B Iheritace Återavädig geom att skapa subklasser kallas ofta white box reuse Ekelt att aväda Relatioe

Läs mer

ÅBY 6:2 SYDÖSTRA SNÄTTEBRO LÄCKEBY, KALMAR KOMMUN. Rapport Geoteknisk undersökning (R:geo) 2011-12-19. Upprättad av: Torbjörn Johansson

ÅBY 6:2 SYDÖSTRA SNÄTTEBRO LÄCKEBY, KALMAR KOMMUN. Rapport Geoteknisk undersökning (R:geo) 2011-12-19. Upprättad av: Torbjörn Johansson ÅBY 6:2 SYDÖSTRA SNÄTTEBRO LÄCKEBY, KALMAR KOMMUN Rapport Geoteknisk undersökning (R:geo) 2011-12-19 Upprättad av: Torbjörn Johansson 10 15 1635 ÅBY 6:2, SYDÖSTRA SNÄTTEBRO LÄCKEBY, KALMAR KOMMUN Rapport

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer