Lönsamhet. 8,0 poäng e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat varför EBITDA landade på 15,1 MSEK jmf med vår prognos, 13,9 MSEK. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Det största området Telefoni redovisade lite lägre intäkter, Styrelseordf: bruttomarginal samt lägre kostnader än väntat vilket resulterar i att EBITDA kom in enligt prognos. Positivt var att antalet unika kunder och tjänster växer bra under kvartalet. Availo-segmentet kom in som förväntat vad gäller EBITDA men både intäkter och kostnader var högre än väntat. Under kvartalet har Availo tagit stora investeringar i nya datahallar i Oslo och Sätra vilka förväntas bära frukt framöver. Vi har gjort mindre justeringar i våra estimat och behåller DCF-värdet (55 kronor). Aktien har kommit ned och uppsidan är således tilltalande samt att bolaget förväntas vara en högutdelare även framöver. Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 250 Small cap 359 SEK Telekom Robert Öjfelth Henric Wiklund Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng 7,0 poäng 5,5 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% EBITDA EBITDA-marginal 2 18% 15% 2 21% EBIT EBIT-marginal 16% 8% 11% 16% 17% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 15% 13% 7% 11% 12% Utdelning 2,6 3,2 1,9 3,3 3,7 VPA 6,37 6,43 3,87 6,51 7,50 VPA just 6,37 6,43 3,87 6,51 7,50 P/E just 7,2 7,2 11,9 7,1 6,1 P/S 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 EV/S 1,2 1,0 1,1 1,0 0,9 EV/EBITDA just 5,8 5,5 6,9 4,8 4,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 46,0 Antal aktier (milj) 7,8 Börsvärde (MSEK) 359 Nettoskuld (MSEK) 71 Free float (%) 31,0 Dagl oms. ( 000) 8 Analytiker: Victor Höglund Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Phonera fokuserar på tillväxt Lägre kostnader än väntat i Q1 Q1-rapporten lägre kostnader än väntat Phoneras Q1-rapport innehöll både bra och dåliga nyheter. Försäljningen kom totalt in som förväntat och kostnaderna var totalt lägre än väntat vilket lyfter EBITDA jämfört med vår prognos. Telefonisegmentets intäkter kom in under våra estimat till följd av att ARPU-nivån har påverkats negativt utav kundmix och större säsongseffekt än väntat. Detta motbalanseras dock utav att tillväxt- och personalkostnader var lägre än väntat i kvartalet. Availo redovisar en högre intäkt men lägre bruttomarginal än estimerat. Detta är dock inte helt rättvisande då bolaget sålt vidare hårdvara till en låg bruttomarginal och således är underliggande mer i linje med förväntan. Utöver detta var rapporten i linje med prognos och det är glädjande att se att unika kunder växer samt att tjänst per kund ökar, då det har en inlåsande effekt på kundstocken. Under kommande kvartal kommer vi noga följa och utvärdera resultatet från de omfattande (48,7 MSEK) investeringar som bolaget nu gjort. Tabell 1: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q4'11 Q1'12E Utfall Diff Försäljning 99,0 99,3 99,5 EBITDA 15,1 13,9 15,1 8% EBIT 11,0 9,7 11,5 18% PTP 10,1 8,8 11,2 27% VPA, SEK 1,01 0,81 1,03 27% Försäljningstillväxt 11% (YoY) 2% 2% Bruttomarginal 58% 55% 53% -2% EBITDA marginal 15% 14% 15% 1% VPA tillväxt (YoY) -67% -51% -37% 13% Källa: Redeye Research, Phonera Försäljningen för koncernen kom in som förväntat Phoneras totala försäljning i Q1 landade på 99,5 miljoner kronor vilket motsvarade en tillväxt på 2 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen blev därmed i linje våra förväntningar på 99,3 miljoner kronor. Enligt Phonera har nu Availo nått kapacitetstaket i befintliga datacenter men under andra kvartalet öppnas det nya datacentret i Sätra, vilket väntas bidra till tillväxten. Det nya datacentret i Oslo väntas stå klart i Q4 och till det har bolaget redan ett antal klara kunder. Bruttomarginalen påverkades av engångseffekter och kundmix Studerar vi bruttomarginalen så uppgick den till 52,8 procent i kvartalet vilket var under förväntan (54,8 procent). Efter att ha grävt lite djupare finner vi att detta huvudsakligen drivs av; Availo har sålt vidare hårdvara till en lägre bruttomarignal, nettointagskundmixen inom Telefonisegmentet samt att bolaget uppgraderat redovisningssystemet. I takt med att Availo kan flytta kunder från inhyrda till egna hallar kommer segmentets bruttomarginal att förbättras och Phonera skriver att de tror Telefonisegmentets bruttomarginal kommer att utvecklas stabilt framöver. Fortsätter PTS att sänka samtrafikavgifterna kommer även det ha 3

4 ytterligare positiva effekter på Telefonisegmentets bruttomarginal. Detta motbalanseras dock av den lägre bruttomarginalen för mobiltelefonin. Rörelseresultatet blev bättre än väntat, huvudsakligen till följd av lägre kostnader Personal och övriga kostnader var lägre än väntat under Q1. EBITDAresultatet (15,1 MSEK) blev bättre än våra förväntningar (13,9 MSEK). Även avskrivningar och finansnetto var lägre än prognostiserat. Konklusionen blir därmed att en försäljning i linje med prognos, lägre kostnader, lägre avskrivningar och finansnetto än förväntan ledde till ett resultat före skatt över förväntan (11,2 vs 8,8 MSEK). Bolaget fortsätter att redovisa skatt i resultaträkningen, dock ej kassaflödespåverkande. I Q4-rapporten skrev bolaget att de skulle öka fokus på tillväxt och investeringar i nya datahallar vilket vi trodde skulle ha större inverkan på intäkter och kostnader redan i Q1. Bolaget upprepar dock sitt budskap i Q1- rapporten och således verkar vi tänka rätt om än dock fel i timing. Genom att studera varje affärsområde lite mer i detalj kan vi få ytterligare förklaringar till resultatet. Tabell 2: Faktiskt utfall vs. prognos per affärsomr. SEKm Q4'11 Q1'12E Utfall Diff Telefoni 66,5 66,4 64,9-2% tillväxt 2% 1% -1% Kostnader -53,0-53,9-52,8 2% Bruttomarginal 56% 55,7% 53,9% -2% EBITDA-marginal 2 19% 19% Andel 67% 67% 65% -2% Availo (Managed Serv.) 32,5 33,1 34,6 5% tillväxt 32% 5% 1 Kostnader -28,1-28,1-29,3-4% Bruttomarginal 64% 53% 51% -2% EBITDA-marginal 14% 15% 15% Andel 33% 33% 35% 1% Summa Segment 99,0 99,4 99,5 tillväxt 1 2% 2% Källa: Redeye Research, Phonera ARPU-nivån lägre än väntat Affärsområdet Telefoni fortsatt kund och tjänstetillväxt Försäljningen inom Telefonisegmentet, som svarar för 65 procent av den totala försäljningen, kom in under förväntan på 64,9 miljoner kronor vs. väntat 66,4 miljoner kronor. Positivt var att antal unika kunder växer och att bolaget lyckas väl med mervärdesförsäljningen. Att bolaget redovisade lägre intäkter än väntat berodde på att ARPU-nivån var lägre än förväntat. Tabell 3: Telefoni (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1' E 2013E 20 Försäljning, MSEK 62,2 64,5 62,1 65,5 254,3 65,8 66,8 64,2 66,5 263,3 64,9 269,3 287,9 2 tillväxt 8% 12% 1 11% 1 6% 4% 3% 2% 4% -1% 2% 7% Antal kunder tillväxt -2% 1% 4% 7% 7% 3% -1% -3% -1% -1% 1% 6% 4% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt 9% 11% 7% 6% 8% 1% 4% 5% 3% 3% -1% 2% Mobiltelefonikunder Källa: Redeye Research, Phonera. 4

5 Antalet unika kunder och tjänster per kund växer ARPUn minskade på grund av kundmix och säsongsvariation Låg bruttomarginal i kvartalet Antalet nya unika kunder hade ökat med 1000 till unika kunder vid utgången av kvartalet. Phonera ökar därmed tillväxttakten vilket är klart positivt. Tillväxten av mobiltelefonikunder ångar även den på, varav majoriteten är korsförsäljning till befintlig kundbas. Under samtal med Phonera framgår det att de har höga tillväxtambitioner framöver och att tillväxtbudgeten kommer att fortsätta att hållas hög framöver. När det gäller snittintäkten per kund (ARPU) så minskade den under kvartalet. ARPU-minskningen beror huvudsakligen på kundmixen (fast kontra mobil telefoni) samt säsongseffekt. För Q2 och därefter väntar vi oss en högre ARPU-nivå men vi har justerat ned våra intäktsestimat. Bruttomarginalen var även den lägre än förväntan, 53,9 procent vs 55,7 procent. Anledningen till den lägre bruttomarginalen förklaras utav att bolaget påverkats negativt utav en engångspost i samband med att man uppgraderat fakturasystemet. Även kundmixen med totalt sett lägre andel fasttelefoni drar ned bruttomarginalen. Framöver har bolaget som ambition att hålla en stabil bruttomarginal och Phonera kan komma påverkas positivt av att PTS sänker samtrafikavgifterna. PTS regleringar bör dock motverkas till viss del av sämre marginal på mobilkunderna. Vi tycker sammanfattningsvis att Telefoniområdet visade på god kundutveckling under kvartalet men vi är lite oroliga för ARPUutvecklingen. Den utökade tillväxtbudgeten och förändringarna i kundmixen samt merförsäljning av tilläggstjänster kvartalen emellan skapar viss osäkerhet när vi blickar framåt. Vi kommer även följa den regulatoriska utvecklingen där PTS agerande är en potentiell uppsida. Försäljningstillväxten inom Availo var underliggande som förväntat Affärsområdet Availo under förväntan Försäljningen inom Availo-segmentet blev bättre än förväntat, 34,6 miljoner kronor vs. 33,1 miljoner kronor. Den redovisade försäljningstillväxten uppgick till 10 procent. Försäljningsavvikelsen förklaras huvudsakligen av att bolaget sålt vidare mer hårdvara än vanligt. Bolaget kommunicerar att befintliga hallar nu nästan uppnått maximal fyllnadsgrad och således välkomnar de färdigställandet i Sätra samt Oslo senare under året för att kunna fortsätta växa. I våra estimat väntar vi oss en mindre intäktstillväxt under Q2 och Q3 för att sen ta fart ordentligt från Q4. Bolaget har som bekant slutat redovisa antal kunder men vi redovisar trots detta våra underliggande antaganden om försäljningen inom Availo. Tabell 4: Availo (Managed Services) (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1' E 2013E 20 Försäljning, MSEK 16,3 18,1 22,9 24,6 82,0 31,5 32,7 32,2 32,5 129,0 34,6 139,2 157,8 1 tillväxt -15% -2% 16% 2 5% 94% 8 41% 32% 57% 1 8% 13% Antal kunder tillväxt -44% % -18% 75% 69% 29% 27% 27% 7% 8% 14% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt 52% 69% 65% 48% 58% 11% 5% -4% 3% 4% 3% 2% 1% Källa: Redeye Research, Phonera. 5

6 Bruttomarginalen har påverkats av flertalet engångseffekter Bruttomarginalen för Availo kom in sämre än förväntat på 50,7 procent (väntat 53,0 procent). Som vi skriver ovan har dock bruttomarginalen påverkats negativt under kvartalet utav att bolaget sålt en större andel hårdvara. Efter samtal med ledningen framgår det dock att bruttomarginalen jämförbart sannolikt är drygt 52 procent. Med bakgrund i detta justerar vi ned bruttomarginalen något på kort sikt. På lite längre sikt räknar vi dock med att de nya hallarna till viss del fylls med kunder som idag ligger i inhyrda hallar och således bör marginalen på befintliga kunder höjas. Vidare räknar vi med att marginalen ökar i takt med att de nya hallarna fylls samt att de nya hallarna bör innebära en förbättrad operationell effektivitet. Kostnadsökningen i Q4 var till stor del hänförlig till omorganiseringen av segmentet varför det inte är konstigt att kostnaderna går ner Q1 jämfört med Q4. Framöver väntar vi oss att bolaget ökar tillväxttakten och därmed även kostnaderna förknippade med det. Till följ av ovan blev således EBITDA-resultatet bättre än förväntat, 5,2 MSEK vs 4,9 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsatt starkt Stora investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var fortsatt starkt (14,6 MSEK). Under perioden har bolagets rörelsekapital förändrats med 8,5 MSEK. Under kvartalet har bolaget investerat i det nya datacentret i Oslo och Sätra och med anledning av det uppgår investeringar i materiella tillgångar till hela 48,7 MSEK. Bolaget har även tagit upp ett lån på 33 MSEK för att finansiera detta och således uppgår kassaflödet för perioden till -9,1 MSEK. Bolagets likvida situation är dock fortfarande god och vi ser ingen anleding att vara orolig för möjlighet till framtida utdelningar. Köper tillbaka aktier Mest nöjda företagskunderna Beslutat bygga nytt datacenter i Oslo Ny CFO Susanne Oberlies Händelser under 2011 Bolaget köpte tillbaka aktier under andra halvåret av 2011 och detta visar på ledningens tilltro till bolaget. Vidare har Phonera, enligt Svensk Kvalitetsindex, de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni vilket visar på Phoneras styrka, särskilt då det var fjärde gången som Phonera hamnade i topp. Under fjärde kvartalet 2011 tecknade Availo avtal med Schibsted och i samband med detta beslutade styrelsen att investera i ett nytt datacenter i Oslo. Datacentret kommer även nyttjas för de kunderna Availo redan har i Norge. I mitten av augusti meddelade Phonera Susanne Oberlies kommer eterträda Per Jansson som CFO men att hon parallellt kommer att fortsätta sin roll som ekonomichef inom Phonera Telefoni. 6

7 Ny VD och ordförande I samband med Q4 rapporten meddelade bolaget att nuvarande VD och koncernchef i Phonera, Henric Wiklund, övergår till att arbeta i styrelsen. Styrelsen har beslutat att utse vice VD Robert Öjfelth till ny VD i Phonera och Robert tillträde i samband med Q1-rapporten. Bolaget meddelade även i Q4-rapporten att de startat en process för att eventuellt särnotera Availo som eget bolag och denna process kommer ledas av avgående VD Henric Wiklund. Fyllnadsgraden mycket hög i befintliga center Datahallarna nästan fyllda men nya byggs Bolaget har under Q1 invigt den nya anläggningen i Sätra och denna väntas ge effekt redan under H1 men framförallt under H2. Vidare meddelade Phonera under slutet 2011 att de investerar i ett nytt datacenter i Oslo och planen är att ta detta i bruk under Q4 12. I Q1 rapporten har bolaget börjat redovisa fler detaljer relaterat till Availo så som att bolaget nu har 559 tillgängliga datarack, varav 384 i egna hallar. Fyllnadsgraden uppgår nu till 87 procent att jämföra med 85 procent vid årsskiftet. Det totala antalet rack i egen regi skall enligt plan öka från 384 till 584 under Tabell 5: Datahallar Namn Antal rack [St.] Effekt [kw] Beläggning [%] Tilläggsinvesteringar [SEKm] Status Hammarby Sjöstad >90 Inga (20 MSEK investerat) Klart 2009 (2007) Hammarby Sjöstad Avbruten, eventuellt kylinvestering Går ej vidare, satsar på Sätra ist. Linköping Inga (20 MSEK investerat) Klart 2009 Etapp >20 Ja, 10 MSEK Klart Q3'10 Etapp Ja, >15 MSEK Ej beslutat Linköping backup Nej, <5 MSEK via Net Camp Klart Göteborg <30 5 <20 Hyr en mindre hall, ev utflyttning Oslo/Fast Host >90 Ja, troligen under 2011 (egen hall) Ingen egen hall, co-location Oslo/Ventelo?? >75 Ja, troligen under 2011 (egen hall) Ingen egen hall, managed serv. Oslo - ny MSEK Etapp 1 klar H Sätra ? Ja, MSEK under 2011 Började Q1'11, klart Q1'12 Etapp Ja, <15 MSEK Ej beslutat Källa: Redeye Research, Phonera. Oförändrade mål Phoneras finansiella mål - oförändrade Vad det gäller de finansiella målen, att växa med minst 10 procent per år (organiskt och med förvärv) fram till 2014 och därmed nå en omsättning på cirka 500 miljoner kronor, så är de oförändrade. Bolaget justerade i samband med den fjärde kvartalsrapporten 2010 upp rörelsemarginalmålet på minst 10 procent per år till 12 procent. Å andra sidan levererade bolaget redan under Q3 10 på den nivån. Vi tror målen är rimliga, dock måste bolaget troligtvis göra en del mindre förvärv för att komma upp i en omsättning på 0,5 miljarder kronor år

8 Ny VD Robert Öjfelth Framtiden 2012 och framåt I samband med Q1 rapporten meddelade bolaget att Robert Öjfelth tillträder som VD samt att tidigare VD, Henric Wiklund, övergår till att bli styrelseordförande. Intressant tillväxtpotential framöver Blickar vi in i framtiden så tycker vi att det finns en intressant tillväxtpotential inom bolagets huvudområden. Tillväxten har historiskt sätt (i varje fall de senaste åren förutom förvärvet av FastHost och Ventelo) överlag skett organiskt men vi tror även att en del mindre förvärv kan vara av intresse för Phonera. Då bolaget primärt delar upp verksamheten i två delar (Telefoni och Availo) tänkte vi kort gå igenom potentialen för dessa två områden. Fortsatt kundtillväxt väntas dock så kan den variera Inom Telefonisegmentet, som är Phoneras största segment, räknar vi med en fortsatt stabil försäljningsutveckling med hög lönsamhet. Det finns cirka företag i detta segment och den totala marknaden är något krympande. De tjänster som Phonera kan sälja är fast telefoni, mobiltelefoni, telefonkonferens, IP-telefoni, IP-baserad växellösning, Internetaccesser och IP-baserade mervärdestjänster (säkerhetsbackup, faxbrevlåda etc). Intressant tillväxtpotential under 2011 och 2012 Kundintaget under 2011 var dåligt men året avslutades positivt och givet att ledningen nu skall lägga extra fokus på detta räknar vi med att kundstocken framöver växer betydande (förutom under sommarmånaderna). Förutom den rent organiska tillväxten tror vi också att Phonera har möjligheten att under 2012 och 2013, göra en del mindre förvärv. Det finns flera lokala spelare som börjar få det mycket jobbigt (ej några skalfördelar) och som dessutom börjar justera ned sina värderingsförväntningar till en mer rimlig nivå. ARPUn förväntas öka svagt framöver Bruttomarginalen bör ligga runt procent men viss uppsida utöver detta kan finnas Förutom att fortsätta öka antalet kunder är det också mycket viktigt att öka/stabilisera snittintäkten per kund (ARPU). Detta görs främst genom att sälja på befintliga kunder nya mervärdestjänster men även att sälja på dem fastprisabonnemang (som tenderar att höja ARPUn). Även mobiltelefonitjänster höjer ARPUn. Generellt sett tror vi dock att det är relativt svårt att höja ARPUn i något större utsträckning på grund av konkurrensen och vi estimerar ingen ökning under 2012 men vi estimerar en viss ökning, 2 procent Vinsten och bruttomarginalen (runt procent) tror vi framöver kan hålla sig på denna nivå, eller till och med öka ytterligare. Dels på grund av en ökande mervärdesförsäljning men även till följd av PTS ökade krav om sänkningar av samtrafikpriserna i både de fasta- och mobila näten. Försäljningen av mobiltelefoni pressar dock marginalen något. Sammanfattningsvis så ser vi en stabil lönsamhet framöver för Telefonisegmentet, men också en mindre försäljningstillväxt. Samarbete med Telia Mobile Network är intressant då Phonera från och med Q4 10 har börjat erbjuda mobiltelefoni till sina kunder. Detta borde 8

9 också kunna hjälpa till så att affärssegmentet kan uppvisa en organisk tillväxt framöver, fastän marknaden inte växer. Fortsatt hög marknadstillväxt väntas Availo bygger hallar vilket kommer leda till ledig kapacitet Går vi över och studerar utsikterna för det andra affärsområdet, Availo, kan vi konstatera att mängden data som lagras beräknas öka med 50 procent per år enligt IDC och Gartner. Så även om prispressen fortsätter att vara hög, kommer troligtvis marknaden växa med tvåsiffriga tillväxttal i många år. Phoneras utnyttjandegrad är hög i de befintliga datahallarna/center. Å andra sidan med färdigställandet av hallen i Sätra samt byggnationen av den nya hallen i Oslo, kommer mycket ledig kapacitet att frigöras vilket gör att den organiska tillväxten framöver kan fortsätta på en hög nivå. Bolaget menar att de bör kunna tredubbla kapaciteten med rådande utbyggnadsplan. De tjänster som Phoneras affärsområde Availo säljer är Hosting (colocation, serverdrift, vituella servrar), Internet och VPN-accesser för professionella accesser och IP- Transit. Norgeförvärven gör att Availo borde kunna upprätthålla en hög tillväxttakt Den nya hallen i Oslo skapar möjlighet för förbättrad lönsamhet Med förvärven i Norge (FastHost och Ventelo) ser vi dessutom mycket intressanta tillväxtmöjligheter inom Availo. FastHost och Ventelo växte under 2010 med procent och kombinerat med Phoneras kunder och tjänster i Sverige, borde de båda förvärven fortsätta kunna växa med höga tvåsiffriga tillväxttal. Med den nya hallen i Oslo kommer även lönsamheten på dessa kunder öka, då de med tiden kommer att kunna flyttas in i den egna hallen i stället för att Availo behöver hyra kapacitet. Kundtillväxten inom Availo är något svårbedömd samtidigt som storleken på kunderna varierar kraftigt. Således skall inte en allt för stor vikt läggas vid antalet nya kunder inom segmentet. Dessutom är detta en siffra som bolaget inte redovisar. Å andra sidan för att underbygga våra prognoser räknar vi dock med nya kunder per kvartal (med en ARPU på cirka kronor) samtidigt som vi antar att de befintliga kunderna är relativt trögrörliga och således att andelen tappade kunder är låg. Vidare har bolaget ökat fokus på området då en helt ny organisation kommit på plats med egen VD och med tiden även egen styrelse, vilket bör ge effekt. Studerar vi ARPUn (vilken också kan variera kraftigt beroende på storleken per kund) så tror vi att den kan stabiliseras något från dagens nivåer kring upp mot kronor per kund. Bakom detta ligger faktorer som att fler existerade kunder kan uppgradera den befintliga lösningen i datahallarna i takt med att serverdriften ökar samt en generell ökande efterfrågan på internetaccesser och VPN. Dessutom medför Phoneras satsning på högeffektivitetshosting att flera stora kunder kan attraheras. Sammantaget antar vi en hög underliggande försäljningstillväxt inom Availo Sammantaget antar vi en underliggande försäljningstillväxt inom Availo på i snitt procent per de kommande åren. Det viktigaste inom Availo är att Phonera nu börjat fylla upp datahallarna samt uppgradera befintliga kunder som finns i framförallt Stockholm och Linköping. Vidare är det även viktigt samt en möjlighet för bolaget att de lyckas bygga upp en god 9

10 verksamhet kring nybyggnationen i Oslo. Detta kommer att göras med ökade satsningar på sälj. Prognosrevideringar 2012 blir ett tillväxtår Viss justering av både intäkter och kostnader Vi har gjort lite förändringar på våra estimat till följd utav dels utvecklingen på de olika områdena, men framförallt pga att vi nu börjat se hur tillväxtfokuseringen artar sig. Sammantaget har vi tagit ned ARPU och kundsiffrorna på Telefoni på kort sikt men behåller samma utveckling därefter. Vidare tror vi oss ha överskattat bruttomarginalen och kostnaderna för bolaget varför vi justerat båda, resultatpåverkan blir således inte så stor. Vi ser dock att farten ut ur 2012 är lite lägre än väntat vilket får viss påverkan även på 2013 och Vi väntar oss att bolagets omsättning för helåret 2012 landar på 408 miljoner kronor vilket är cirka 5 MSEK lägre än tidigare och 2014 sänks även de med cirka 5 MSEK var och således väntar vi oss att intäkten för 2014 uppgår till 472 MSEK vilket är under Phoneras eget mål på 500 MSEK. Rörelseresultatet på EBITDA-nivån justerar vi ned med 2,5 MSEK under 2012 och cirka 2 MSEK var för 2013 och Hur satsningen på Availo artar sig och hur kundmix och tillväxt vad gäller kunder och tjänster utvecklas på Telefonisegmentet skapar en osäkerhet både vad gäller intäkter och kostnader varför ovan prognosjustering kan komma ändras igen framöver. Vi tror fortsatt inte att Phonera kommer att behöva betala någon skatt (kassaflödesmässigt) under 2012 däremot kommer bolaget redovisa skatt i resultaträkningen vilket påverkar utdelningsbara medel. Vi förväntar oss en viss intäktsökning under Q Nedan följer våra detaljerade estimat för de närmaste kvartalen och åren. I Q2 tror vi att bolaget omsätter 102 miljoner kronor och presterar ett EBITDA-resultat på 14,8 miljoner kronor, dvs. en nedrevidering mot tidigare baserat på ovan diskuterade anledningar. Tabell 6: Detaljerade estimat (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10* 2010 Q1'11* Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12E Q3'12E Q4'12E 2012E 2013E 2014E Försäljning 78,5 82,5 85,1 89,3 335,4 97,4 99,5 96,4 99,0 392,3 99,5 102,2 101,4 105,3 408,4 445,8 472,3 Telefoni 62,2 64,5 62,1 65,5 254,3 65,8 66,8 64,2 66,5 263,3 64,9 67,4 67,0 70,0 269,3 287,9 298,8 Availo (Managed Serv.) 16,3 18,1 22,9 24,6 82,0 31,5 32,7 32,2 32,5 129,0 34,6 34,9 34,4 35,3 139,2 157,8 173,6 Övrigt 0,0-0,1 0,0-0,8-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1-0,1-0,1-0,1-0,2 0,0 0,0 EBITDA 11,1 12,1 16,4 29,1 68,7 16,9 17,8 20,0 15,1 69,9 15,1 14,8 17,1 15,8 62,7 89,0 99,6 EBIT 8,0 8,5 11,8 24,6 53,0-9,3 13,5 15,8 11,0 31,1 11,5 10,5 12,2 10,8 45,0 71,7 82,1 PTP 7,5 8,1 10,7 24,1 50,3 7,9 14,3 15,8 10,1 48,1 11,2 9,6 11,3 9,9 42,0 68,7 79,1 VPA, SEK 0,96 1,02 1,32 3,07 6,37 1,64 1,76 2,01 1,01 6,43 1,03 0,89 1,04 0,91 3,87 6,51 7,50 Försäljningstillväxt (YoY) 2% 8% 11% 12% 9% 24% 21% 13% 11% 17% 2% 3% 5% 6% 4% 9% 6% Bruttomarginal 49% 51% 52% 7 56% 55% 55% 55% 58% 56% 53% 54% 55% 54% 54% 55% 55% EBITDA marginal 14% 15% 19% 33% 2 17% 18% 21% 15% 18% 15% 14% 17% 15% 15% 2 21% VPA tillväxt (YoY) -159% 5% 22% 238% 365% 72% 73% 52% -67% 1% -37% -5-48% -9% -4 68% 15% * engångseffeter på resultatet i Q4'10: +12,9 MSEK. Även engångseffekter i Q1'11 Källa: Redeye Research och Phonera. 10

11 Vi har också tagit med några tabeller (nedanstående) för att visa våra bakomliggande antaganden till våra estimat. Dessa innehåller bland annat antagande om vissa siffror som bolaget inte redovisar. Tabell 7: Telefoni (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12E Q3'12E Q4'12E 2012E 2013E 2014E Försäljning, MSEK 62,2 64,5 62,1 65,5 254,3 65,8 66,8 64,2 66,5 263,3 64,9 67,4 67,0 70,0 269,3 287,9 298,8 tillväxt 8% 12% 1 11% 1 6% 4% 3% 2% 4% -1% 1% 4% 5% 2% 7% 4% Antal kunder tillväxt -2% 1% 4% 7% 7% 3% -1% -3% -1% -1% 1% 3% 5% 6% 6% 4% 2% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt 9% 11% 7% 6% 8% 1% 4% 5% 3% 3% -1% -1% 2% 1% Mobiltelefonikunder Tabell 8: Availo (Managed Services) (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12E Q3'12E Q4'12E 2012E 2013E 2014E Försäljning, MSEK 16,3 18,1 22,9 24,6 82,0 31,5 32,7 32,2 32,5 129,0 34,6 34,9 34,4 35,3 139,2 157,8 173,6 tillväxt -15% -2% 16% 2 5% 94% 8 41% 32% 57% 1 7% 7% 9% 8% 13% 1 Antal kunder tillväxt -44% % -18% 75% 69% 29% 27% 27% 7% 4% 5% 8% 8% 14% 6% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt 52% 69% 65% 48% 58% 11% 5% -4% 3% 4% 3% 1% 2% 2% 2% 1% Tabell 9: Försäljning och resultat per affärsområde (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12E Q3'12E Q4'12E 2012E 2013E 2014E Telefoni 62,2 64,5 62,1 65,5 254,3 65,8 66,8 64,2 66,5 263,3 64,9 67,4 67,0 70,0 269,3 287,9 298,8 tillväxt 8% 12% 1 11% 1 6% 4% 3% 2% 4% -1% 1% 4% 5% 2% 7% 4% Kostnader -49,3-50,6-46,6-51,0-197,6-50,8-51,5-46,6-53,0-201,9-52,8-54,3-52,0-56,0-215,1-217,1-222,7 Bruttomarginal 51% 54% 55% 55% 54% 56% 56% 58% 56% 56% 54% 55% 56% 55% 55% 56% 56% EBITDA-marginal 21% 22% 25% 22% 22% 23% 23% 27% 2 23% 19% 19% 22% % 25% Andel 79% 78% 73% 73% 76% 68% 67% 67% 67% 67% 65% 66% 66% 66% 66% 65% 63% Availo (Managed Serv.) 16,3 18,1 22,9 24,6 82,0 31,5 32,7 32,2 32,5 129,0 34,6 34,9 34,4 35,3 139,2 157,8 173,6 tillväxt -15% -2% 16% 2 5% 94% 8 41% 32% 57% 1 7% 7% 9% 8% 13% 1 Kostnader -14,8-16,3-19,1-21,3-71,5-26,1-26,8-26,7-28,1-107,7-29,3-30,0-29,1-29,9-118,4-127,2-136,5 Bruttomarginal 44% 44% 45% 43% 44% 54% 54% 51% 64% 56% 51% 52% 52% 53% 52% 53% 55% EBITDA-marginal 9% 1 17% 14% 13% 17% 18% 17% 14% 17% 15% 14% 15% 15% 15% 19% 21% Andel 21% 22% 27% 28% 24% 32% 33% 33% 33% 33% 35% 34% 34% 34% 34% 35% 37% Summa Segment 78,5 82,6 85,1 90,1 336,3 97,4 99,5 96,4 99,0 392,3 99,5 102,3 101,5 105,3 408,5 445,8 472,3 tillväxt 2% 9% 11% 13% 9% 24% 2 13% 1 17% 2% 3% 5% 6% 4% 9% 6% Källa: Redeye Research. Alla siffror i ovanstående tabell redovisas inte av Phonera. Bolaget har förutom ovanstående kostnader, en del gemensamma kostnader som inte syns ovan 11

12 DCF-värdet är oförändrat 55 kronor per aktie tillsvidare Värdering god potential Studerar vi värderingen så har den kommit ned ordentligt under Q1 då aktien noterats ned från dryga 52 kronor till närmare 46 kronor. Estimatförändringarna är mestadels på kort sikt och vi ser att den investeringen som Phonera nu gör i tillväxt kommer att bära frukt framöver. Estimaten tillsammans med vår WACC (12,4 procent) ger DCFvärdet 55 kronor per aktie, att jämföra med rådande kurs på 46 kronor. Värderingen framstår som attraktiv efter senaste kursnedgången Phoneras värdering ser mer attraktiv ut än på länge. Bolaget är i en defensiv bransch och Phonera har historiskt visat god stabilitet, kommer dela ut upp mot 50 % av vinsten framöver och således är uppsidan intressant. Baserat på våra prognoser för 2012 (med full skatt) värderas bolaget till P/E 11,9x vilket är lägre än konkurrenterna. P/E-talet för 2013 är 7,1x (med full skatt) vilket även det är under övriga operatörer och för 2014 är det klart lägre. EV/EBITDA-multiplarna för 2012 och 2013 är mer i linje med konkurrenterna. Det finns även ett antal uppsidor i aktien som att vi kan ha för låga tillväxtestimat, överskattat kostnaderna eller att vi underskattat bruttomarginalen i något eller båda av segmenten. Vi tycker dessutom fortsatt att hela sektorn är intressant värderad. Som vi tidigare nämnt ämnar bolaget även på sikt dela upp Phonera Telefoni och Availo vilket kommer skapa två intressanta uppköpskandidater. Tabell 10: Relativvärdering Bolag P/E EV/EBITDA EV/sales Försäljning Tilväxt (SEKm) Börsvärde 2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E 2013E Bruttomarginal Grupp 1 TELENOR ASA ,0 10,6 5,9 5,4 1,9 1, % 60-7 TELIASONERA AB ,5 10,1 7,4 7,3 2,6 2, % 45-5 TELE2 AB-B SHS ,1 9,0 5,4 5,0 1,5 1, % 40-45% Grupp 2 BREDBAND2 I SKANDINAVIEN 133AB 17,3 10,0 9,4 6,8 0,7 0, % 25-35% BAHNHOF AB-B SHS ,3 7,3 4,7 3,5 0,6 0, ALLTELE ALLMAENNA SVENSKA 305 T 18,6 7,9 3,8 3,0 0,4 0, % 30-4 DGC ONE AB ,7 11,7 4,9 4,4 1,2 1, PHONERA AB ,9 7,1 6,1 4,3 0,9 0, % 45-55% Medel (Grupp 2) 14,8 8,8 5,8 4,4 0,8 0,7 Median (Grupp 2) 13,7 7,9 4,9 4,4 0,7 0,6 Källa: Bloomberg och Redeye. Phoneras aktie gick mycket starkt under 2010 och likaså under 2011 men har utvecklats sämre under 2012 Aktieutveckling och ägarförändringar Phoneras aktie har historiskt utvecklats mycket bra för dess aktieägare men 2012 har hittills varit knackigt. Aktien gick starkt under 2010 samt 2011 och steg med hela 74 respektive 18 procent, dvs aktien överavkastade index ordentligt startade även det bra men aktien har kommit ned ordentligt efter Q1-rapporten. Aktievolymerna under 2010 och 2011 låg på cirka aktier per dag. Under 2012 ligger volymen på cirka aktier per dag. De två storägarna, VD Henric Wiklund och Alencia, ligger kvar på samma nivåer som tidigare. Däremot har Avanza, Nordnet och Michael Lindström sålt av en del medan Länsförsäkringar Småbolagsfond numera har 2,1 % ägarandel. 12

13 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har justerat avkastningspotential från 5 till 5,5 till följd av den senaste tidens kursnedgång. Ledning 8,0p Kommentar: Bolagets resultat utvecklades mycket bra under 2010 och Ledningen har god branscherfarenhet och flera i ledningen äger en större mängd aktier. Rapporterna är detaljrika och innehåller mycket information. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Marknaden för Phoneras tjänster är stor. Tillväxten inom traditionell telefoni och mobiltelefoni är begränsad samtidigt som konkurrenterna är stora. Å andra sidan sänks trafikkostnader i näten och tillväxten inom hosting och IP-telefoni gynnar Phonera. Lönsamhet 8,0p Kommentar: Phonera har en ökande försäljning och en vinsttillväxt samtidigt som marginalerna har förbättrats. Både Telefoniaffären och Availoaffären är lönsamma. Avkastningen på EK är bra. Trygg placering 7,0p Kommentar: Phonera är relativt konjunkturokänsligt likt många andra operatörer. Bolaget är dock till viss del beroende av enstaka större kunder inom Availo. Likviditeten i aktien är låg och få institutioner är ägare. Avkastningspotential 5,5p Kommentar: Vår DCF- respektive relativmodell indikerar en god uppsida i aktien. Aktien gick mycket starkt under 2010/2011 men utvecklingen har varit sämre under Aktien är relativt oupptäckt och bolaget delar ut pengar. 13

14 Resultaträkning, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e 2014e Soliditet 39% 51% 47% 51% 54% Skuldsättningsgrad 57% 29% 4 33% 28% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,8 NV FCF ( ) 91,9 Betavärde 1,4 NV FCF ( ) 143,0 Riskfri ränta (%) 2,5 NV FCF (2020-) 208,1 Räntepremie (%) 5,0 Rörelsefrämmade tillgångar 34,3 WACC (%) 12,4 Räntebärande skulder 45,2 Motiverat värde 432,2 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 4,3 Motiverat värde per aktie, SEK 55,4 EBIT-marginal 14,9 Börskurs, SEK 46,0 Lönsamhet e 2013e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 47% 35% 19% 28% 27% ROCE 34% 16% 21% 29% 29% ROIC 34% 17% 21% 25% 22% EBITDA-marginal (just) 2 18% 15% 2 21% EBIT just-marginal 16% 8% 11% 16% 17% Netto just-marginal 15% 13% 7% 11% 12% Data per aktie, SEK e 2013e 2014e VPA 6,37 6,43 3,87 6,51 7,50 VPA just 6,37 6,43 3,87 6,51 7,50 Utdelning 2,6 3,2 1,9 3,3 3,7 Nettoskuld 5,4 3,6 5,1 0,6-0,7 Antal aktier 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 Värdering e 2013e 2014e Enterprise value P/E 7,2 7,2 11,9 7,1 6,1 P/E just 7,2 7,2 11,9 7,1 6,1 P/S 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 EV/S 1,2 1,0 1,1 1,0 0,9 EV/EBITDA just 5,8 5,5 6,9 4,8 4,3 EV/EBIT just 7,6 12,4 9,6 6,0 5,2 P/BV 2,8 2,3 2,2 1,8 1,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån -14,4% Omsättning 1,4% 3 mån -12,8% Rörelseresultat, just -33, 12 mån -9,8% V/A, just 193,5% Årets Början -9,4% EK 10, Aktiestruktur % Röster Kapital Wiklund Henric bolag 29,0 28,4 Alencia AB 11,9 11,6 Kongsvik Egendom AB 10,9 10,7 Högberg Invest AB 10,3 10,0 Torsvik Steinar bolag 4,3 4,2 Avanza Pension Försäkring AB 3,5 3,4 Nordnet Pension Försäkring 2,2 2,2 Länsförsäkringar småbolagsfond 2,1 2,1 Carmaxia 1,5 1,5 Övriga 24,3 25,9 Aktien. Reuterskod phon.st Lista Small cap Kurs, SEK 46,0 Antal aktier, milj 7,8 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse. VD Robert Öjfelth CFO Susanne Oberlies IR Susanne Oberlies Ordf Henric Wiklund Nästkommande rapportdatum. Q2'12 16/08/2012 Tillväxt e 2013e 2014e Försäljningstillväxt 9% 17% 4% 9% 6% VPA-tillväxt (just) 365% 1% -4 68% 15% Tillväxt eget kapital 48% 23% 3% 22% 17% Analytiker Redeye AB. Victor Höglund Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Error! Reference source not found. 14

15 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e e 2013e Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2013e e 2013e VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 33% 67% 10 Telefoni Managed Services Sverige Intressekonflikter Victor Höglund äger aktier i bolaget Phonera AB: Ja Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Phonera är en operatör som erbjuder kommunikationstjänster till framförallt företag. Verksamheten delas upp i två segment: Telefoni samt Managed Services. Bolaget har cirka små och medelstora företag som kunder. År 2011 omsatte Phonera 392 miljoner kronor med en underliggande rörelsemarginal om cirka 12 procent. 15

16 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 16

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5% BOLAGSANALYS 23 aug 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Bruttomarginalen tynger i Q2 Intäkterna för Q2 kom in över vår prognos och uppgick till 198,4 MSEK jämfört med förväntat 196,9 MSEK. EBITDA underträffade

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 4 augusti 2014 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Satsar offensivt på mer tillväxt Intäkterna ökade från 2013 med 15 procent till 72 MSEK, jämfört med vår prognos

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

Företagssegmentet har vänt

Företagssegmentet har vänt 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Företagssegmentet har vänt Trots intäkter och EBITDA under förväntan (igen) fanns det ljuspunkter i Q3-rapporten. Företagssidan

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Bolaget är på bättringsvägen

Bolaget är på bättringsvägen 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning AllTele (ATELA.st) Bolaget är på bättringsvägen AllTeles Q2:a visade oväntat svaga 196,6 MSEK i intäkter och EBITDA om 11,6 MSEK

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Vänligen notera att siffrorna inte är justerade ännu med anledning av avyttringen av Phonera Telefoni. Avyttring sker 31 mars 2014.

Vänligen notera att siffrorna inte är justerade ännu med anledning av avyttringen av Phonera Telefoni. Avyttring sker 31 mars 2014. BOLAGSANALYS 3 mars 2014 Sammanfattning Phonera (Phon.st) Nettokassa + Availo Försäljningen (Telefoni+Availo) kom in marginellt svagare än väntat, 98,2 miljoner mot väntat på 99,2 MSEK De operativa kostnaderna

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 12 februari 2016 Sammanfattning (BRE2.ST) Säker hamn med hög tillväxt Intäkterna på 95,7 MSEK kom in i princip som väntat, motsvarande en intäktstillväxt på 19

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer