Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss. Naloxförsäljningen tuffar på. Även kostnaderna var betydligt lägre än våra prognoser. Bolaget redovisade svarta siffror i kvartalet pga engångsbetalning från Meda för Naloxrättigheterna för 11 europeiska marknader. Lansering planeras för första halvåret Vi har dragit upp försäljningen för Nalox i Europa samt sänkt kostandena framöver. Vi har även plockat bort projektet A-Fizz från våra prognoser. Vårt nya fundamentala värde är 53,4 kronor per aktie. Aktien handlas dock till en rabatt i nivå med andra bolag i sektorn. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 183 MSEK Life Science Peter Wolpert Mats Pettersson Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 6,0 poäng 1,0 poäng 4,5 poäng 7,5 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt n.m.% 426% 465% 40% 104% EBITDA EBITDA-marginal -1508% -386% -35% -9% 38% EBIT EBIT-marginal -1509% -356% -32% -9% 38% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -1506% -366% -28% -7% 39% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA -7,99-5,10-1,49-0,53 5,88 VPA just -7,99-5,10-1,49-0,53 5,88 P/E just -2,5-4,0-13,6-38,1 3,4 P/S 113,4 21,6 3,8 2,7 1,3 EV/S 93,2 21,2 2,3 1,7 0,8 EV/EBITDA just -6,2-5,5-6,6-17,8 2,1 Fakta Aktiekurs (SEK) 20,2 Antal aktier (milj) 9,1 Börsvärde (MSEK) 183 Nettoskuld (MSEK) -71 Free float (%) 27,2 Dagl oms. ( 000) 14 Analytiker: Peter Östling Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Q3 2011: Svarta siffor i kvartalet Fortsatt stark lanseringskurva för Nalox/Emtrix Klar säsongseffekt på försäljningen, men tillväxt ändå Moberg Dermas rapport för det tredje kvartalet innebar ytterligare ett hack i kolven och kan bokföras på kontot starka rapporter. Bolaget redovisade faktiskt sitt första positiva rörelseresultat, men detta berodde på den engångsbetalning på drygt 13 miljoner kronor som bolaget erhöll i samband med licensavtalet med Meda för 11 marknader inom EU. Moberg Derma, som i maj gjorde sin börsdebut, har i de två rapporter som hittills presenterat inte gjort befintliga och potentiella aktieägare besvikna. Tvärtom. Bolaget är i ett känsligt läge med tanke på att bolagets första produkt är i lanseringsfas. Flera bolag på båda sidor Atlanten har fått se sina börskurser sjunka ihop som suffléer då lanseringskurvorna inte varit tillräckligt starka. I MD:s fall kan vi dock säga att lanseringen så här långt för Nalox/Emtrix, bolagets produkt mot nagelsvamp har gått mycket bra. I det tredje kvartalet hamnade försäljningen/royaltyersättningen på 8,5 miljoner kronor, vilket var 32 procent över våra estimat. Även om den procentuella förändringen mellan kvartal 2 och 3 är lägre än tidigare anser vi att det är starkt att visa fortsatt tillväxt även under kvartal tre, som brukar vara ett svagt kvartal på grund av semestertider. Vi samtal med bolagets VD, Peter Wolpert, medger han också att de sett en klar säsongseffekt på försäljningen. Med tanke på verkningsmekanismen för Nalox är detta helt naturligt och något vi tagit upp tidigare. Fortsatt stark tillväxt i Norden Källa: Moberg Derma, IMS, Antula Healthcare Lansering över förväntan för både Antula/Meda och Moberg. VD Peter Wolpert säger att lanseringen så här långt ligger betydligt över förväntan för både dem själva som för dess partner Meda/Antula Healthcare. Det absoluta fokuset ligger nu på att få igång försäljningen så snabbt som möjligt. Än så länge är det de fyra nordiska marknaderna som står för huvuddelen av försäljningen trots att produkten även lanserats i Kanada, Schweiz och Portugal. Dessa tre marknader ligger dock endast 3

4 några månader in i sin lansering, så det är för tidigt att dra några som helst slutsatser över hur väl produkten faktiskt tagits emot av marknaden. Avtal med Meda för 11 EU-marknader, en fjäder i hatten. Avtalet kan ge maximalt 31 mkr i engångsbetalningar Den kanske viktigaste nyheten i kvartalet var meddelandet att Meda nu även tar hand om lanseringen av Nalox på 11 europeiska marknader. Efter Medan köp av Antula tidigare i år låg detta i korten, men är naturligvis inte mindre positivt för det. De länder som är aktuella är Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Österrike, Benelux samt de baltiska staterna; länder med sammanlagd befolkning på 250 miljoner människor. För detta erhöll Moberg en initialbetalning på drygt 13 miljoner kronor och är berättigad till ytterligare 19 miljoner kronor då man uppnått olika försäljningsmål. Hela den ytterligare betalningen faller dock ut om Meda når en förutbestämd nivå ackumulerat. Meda planerar lansering under H Moberg har på grund av avtalet med Meda fått skrota sina planer på strategier för de olika marknaderna som beskrivits tidigare. Vi anser dock med emfas att Meda förmodligen är den ideala partnern och att det dessutom underlättar för Moberg att ha en partner för flera marknader än att sprida gracerna på flera partners. De tidigare avtalen för Storbritannien och Spanien har sagts upp utan kostnad för Moberg. De marknader som nu återstår är Italien, balkanstaterna och Turkiet, om vi får drista oss att räkna in dem som ett europeiskt land. Meda planerar rulla ut Nalox på de avtalade marknaderna under första halvåret Nordiska marknaden dominerar fortfarande Försäljningen kommer fortfarande till största delen från de nordiska marknaderna. Övriga marknader ligger tidigt i sin lanseringsfas. men USA ligger i startgropen för tillväxt Nyheten i början av tredje kvartalet, som har kommenterats tidigare; avtalet med amerikanska Alterna och den efterföljande beställningen från Walmart hade större nyhetsvärde än vad det bidrog till redovisad försäljning. Den amerikanska försäljningen blev i kvartalet drygt 630 tusen kronor. Faktum att första beställningen kom redan efter en månad visar dock på att potentialen för den amerikanska marknaden är intressant. På den amerikanska marknaden marknadsförs MD:s produkt under Alternas varumärke Kerasal Nail. Den intresserade kan läsa mer på den sida som Alterna skapat för produkten: Fokus endast på synlig effekt i amerikansk marknadsföring Produkten finns nu tillgänglig hos Walmart och på apotekskedjan RiteAid. I slutet av november ska produkten också finnas tillgänglig hos apotekskedjan CVS. Moberg anger i rapporten att beställningar redan kommit in från alla tre. Det är intressant att läsa hur Alterna marknadsför Nalox. De talar endast om appearance och inte om cure, och det är ju den synliga effekten av Nalox som är dess starka sida. 4

5 Alternas marknadsföring fokuserar endast på effekt Källa: Alterna För den amerikanska marknaden kommer ersättningsmodellen vara lite annorlunda jämfört med en ren royalty. Moberg säljer produkt med liten avans till Alterna. Bolagen delar sedan 50/50 på marknadsföringskostander. Alterna betalar en royalty till Moberg som avser 50 procent av nettoförsäljningen, det vill säga, efter eventuella rabatter. 3 kv 2011: Utfall och våra estimat Prognoser, Moberg Derma Avvikelseanalys Redeye-estimat (SEKm) Diff Diff 1Kv10A 2Kv10A 3Kv10A 4Kv10A 1Kv11 2Kv11 3Kv11E 3Kv11 abs % Emtrix/Nalox 0,6 0,2 0,2 5,4 5,5 8,0 8,5 6,4 2,1 32,5% Kaprolac 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 MOB-015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Limtop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-fizz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning 0,6 0,2 0,4 5,4 5,5 8,0 8,7 6,4 2,3 36,2% Kostad för sålda varor 0,0-0,1-0,7-2,1-3,0-4,3-5,3-2,6-2,7 105,9% Bruttovinst 0,6 0,2-0,3 3,3 2,5 3,7 3,4 3,8-0,4 Engångsersättningar 13,2 M&A-kostnader -3,5-4,3-4,7-7,1-4,1-6,2-5,9-7,0 1,1-15,3% FoU-kostnader -2,8-4,9-7,7-5,3-6,6-7,1-5,8-9,0 3,2-35,8% Övrigt 1,0 0,9 1,9 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -4,7-8,0-10,8-9,1-6,7-9,7 4,9-12,2 17,1 Finansnetto 0,0 0,0-1,0 0,0 0,0 0,1 0,5 2,0-1,5 Resultat före skatter -4,7-8,0-11,8-9,1-6,7-9,6 5,4-10,2 15,6 Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -4,7-8,0-11,8-9,1-6,7-9,6 5,4-10,2 15,6 Nettovinst -4,7-8,0-11,8-9,1-6,7-9,6 5,4-10,2 15,6 VPA -0,69-1,17-1,73-1,33-0,98-1,40 0,79-1,49 2,3 Försäljningstillväxt, rapporterad nm nm nm nm Bruttomarginal 100,0% 72,7% -61,9% 61,4% 45,4% 45,9% 39,5% 60,0% Rörelsemarginal före FoU neg neg neg -70,4% -1,3% -32,0% -28,7% -49,4% Rörelsemarginal, rapporterad neg neg neg neg neg neg neg neg Källa: Redeye Research Justerad bruttomarginal 61 procent i kvartalet. Bruttomarginalen blev återigen en synlig besvikelse och hamnade på 39,5 procent, hälften av det vi hade i våra prognoser. Dock, om vi justerar för vissa engångs- eller korttidseffekter, blev den underliggande bruttomarginalen knappt 61 procent, faktiskt en procent bättre än våra estimat. 5

6 Royalty avseende förvärv av patent belastar bruttomarginalen Engångseffekterna härrör sig från två källor, där licensbetalning till Marie Mobergs bolag Mobederm, utgör den största posten. Residualen avser kostnader som bolaget haft i samband med etablerandet av ny tillverkare för Nalox. Marie Moberg är änka till upphovsmannen till Moberg Dermas produkter. Under 2006 tecknades ett avtal med Marie Mobergs bolag Mobederm om förvärv av vissa patent, patentansökningar och know-how. Avtalet stipulerar att Moberg Derma ska betala en tilläggsköpeskilling på max 5 miljoner kronor om förvärvade patent med mera, genererar intäkter överstigande 10 miljoner kronor. Tilläggsköpeskillingen utgår som en royalty på cirka 5 procent på redovisade intäkter. Dessa kostnader ingår i kostnad såld vara och drar således ned bruttomarginalen under den tid den betalas. Underliggande bruttomarginal kommer successivt förbättras Under 2011 har sammanlagt 2 miljoner kronor betalats. Återstående 3 miljoner kronor räknar vi kommer att betalas under Q och början av Underliggande bruttomarginal kommer successivt förbättras. Övriga kostnader väsentligt under vår prognos. A-Fizz läggs ned somna om, försumbar påverkan på vårt bolagsvärde Som tabellen ovan visar blev både marknadsförings- och utvecklingskostnader betydligt lägre i kvartalet än vi bedömt. VD Peter Wolpert anger också att kostnaderna kommer ligga på ungefär samma nivå de kommande kvartalen, eventuellt kommer marknadsföringskostnaderna öka något kopplat till avtalet med Alterna. Förhoppningsvis kommer dock intäkterna också öka varför resultateffekten totalt sett blir positiv. En viss kvartalsförskjutning räknar vi dock med. Negativa nyheter från labbet Dagen före kvartalsrapporten meddelad Moberg att de lägger ned projektet A-Fizz, då genomförda prekliniska studier inte nådde de kriterier som bolaget ställt upp. Det gör alltid ont när knoppar brister, men ibland blir smärtan lägre. Framför allt då det förväntade värdet på projektet är försumbart. I vår modell utgjorde A-Fizz för endast 3 miljoner kronor eller 0,6 procent av vårt värde. MOB-015 studien fullrekryterad, resultat Q I övrigt meddelade bolaget att de slutfört rekryteringen av patienter till fas II-studien med MOB-015. Uppföljningsklockan har därmed börjat ticka. Patienterna skall följas under 12 månader vilket betyder att täckelset kan falla någon gång i början av fjärde kvartalet Syftet med studien är att utvärdera tre- respektive nio månaders behandling med MOB-015 för att kliniskt bekräfta produktkonceptet och som vägledning inför fas III. Bolaget tillämpar effektvariabler som FDA, EMA och andra relevanta myndigheter normalt accepterar för indikationen. MOB-015 är en vidareutveckling av Nalox/Emtrix, där MD förstärker den antimikrobiella (svampdödande) effekten i Nalox genom att tillsätta ett beprövat svampdödande medel, terbinafin. Terbinafin är den aktiva substansen i det bästsäljande medlet Lamisil från Novartis. Terbinafin är sedan några år tillgängligt som generisk produkt, men sålde under de sista åren under patentskydd för mer än 1 miljard dollar. 6

7 Bolaget har redan påbörjat diskussioner och sonderingar med potentiella partners och intresset rapporteras stort. Fokus på försäljning, inte på resultatet Höjda intäktsprognoser och sänkta kostnader, det bästa av två världar. Finansiella prognoser Vi kan inte nog påpeka det faktum att försäljningen är det viktigaste för tillfället. Om bolaget ska nå sitt mål om ett positivt resultat och kassaflöde för 2013 måste nödvändiga investeringar i marknad och forskning/utveckling ske nu. Resultatet kommer därför i andra hand de närmaste åren. Ingen försäljning, inget resultat. För MD kommer detta bland annat innebär betydande saminvesteringar i marknadsföring tillsammans med sina distributionspartners. För den amerikanska marknaden delar till exempel bolagen enligt tidigare redogörelse. Trots detta guidar bolaget för lägre kostnader än de vi prognosticerat. Som synes i tabellen ovan leder detta till kraftigt förbättrat resultat under 2012 och därefter. I övrigt har vi inte genomfört några förändringar på kostnadssidan. På intäktssidan har vi valt att dra upp försäljningen något för Nalox/Emtrix för den europeiska marknaden, dels på grund av framgången i Norden, dels på grund av avtalet med Meda. I den andra vågskålen har vi plockat bort A-Fizz helt. En kraftig sänkning av estimaten för Kaprolac har sedan tidigare genomförts. Moberg Derma kommer inte att lägga något krut på denna produktserie utan eventuell försäljning får helt enkelt komma in som en positiv avvikelse framöver. Våra förändringar innebär att vår tro om positivt kassaflöde och resultat står fast. Dock kräver det fortfarande att bolaget tecknar någon form av samarbetsavtal runt MOB-015 och därmed erhåller en förskottsbetalning. Förändringar i våra estimat Förändring estimat Q Emtrix/Nalox Gamla 12,3 47,3 61,2 81,4 121,9 163,8 Nya 12,7 47,9 65,8 81,2 121,6 163,5 Omsättning Gamla 12,3 34,5 62,6 137,3 164,2 171,6 Nya 12,7 48,1 67,2 137,1 155,8 171,3 Bruttovinst Gamla 7,4 17,0 47,4 110,5 126,1 120,2 Nya 7,0 29,8 47,2 110,4 117,8 119,9 Bruttomarginal Gamla 60,0% 49,2% 75,6% 68,0% 70,0% 70,0% Nya 55,3% 62,0% 70,2% 68,0% 70,0% 70,0% EBIT Gamla -10,1-34,7-16,6 40,5 50,1 40,2 Nya -4,2-15,6-6,3 52,4 53,8 49,9 EBIT-marginal Gamla neg neg neg 29,5% 30,5% 23,4% Nya neg neg neg 38,2% 34,5% 29,1% Resultat f skatt Gamla -8,6-32,6-15,1 41,5 51,1 42,2 Nya -2,7-13,5-4,8 53,4 54,8 51,9 Källa: Redeye Research Den sänkta bruttomarginalen härrör från den licensbetalning som beskrivits ovan. Dessutom ingår diverse engångsbetalningar i redovisad bruttovinst. Underliggande har vi en oförändrad bruttovinst som sakta men säkert utvecklas från 65 till 70 procent mellan 2012 och

8 Våra nya estimat Prognoser, Moberg Derma (SEKm) E 2012E 2013E 2014E 2015E 1Kv10A 2Kv10A 3Kv10A 4Kv10A 1Kv11 2Kv11 3Kv11E 4Kv11E ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR Emtrix/Nalox 0,6 0,2 0,2 5,4 5,5 8,0 21,7 12,7 0,0 8,3 47,9 65,8 81,2 121,6 163,5 Kaprolac 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 1,4 2,5 5,1 7,8 MOB-015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5 0,0 0,0 Limtop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 A-fizz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning 0,6 0,2 0,4 5,4 5,5 8,0 21,9 12,7 0,0 8,5 48,1 67,2 137,1 155,8 171,3 Kostad för sålda varor 0,0-0,1-0,7-2,1-3,0-4,3-5,3-5,7 0,0-2,8-18,3-20,0-26,8-38,0-51,4 Bruttovinst 0,6 0,2-0,3 3,3 2,5 3,7 16,7 7,0 0,0 5,7 29,8 47,2 110,4 117,8 119,9 M&A-kostnader -3,5-4,3-4,7-7,1-4,1-6,2-5,9-5,5-10,3-19,6-21,7-22,5-24,0-26,0-28,0 FoU-kostnader -2,8-4,9-7,7-5,3-6,6-7,1-5,8-5,7-15,7-19,0-25,2-31,0-34,0-38,0-42,0 Övrigt 1,0 0,9 1,9 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,1 2,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -4,7-8,0-10,8-9,1-6,7-9,7 4,9-4,2-25,9-30,1-15,6-6,3 52,4 53,8 49,9 Finansnetto 0,0 0,0-1,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,5 0,1-0,9 2,1 1,5 1,0 1,0 2,0 Resultat före skatter -4,7-8,0-11,8-9,1-6,7-9,6 5,4-2,7-25,8-31,1-13,5-4,8 53,4 54,8 51,9 Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-5,5-7,8 Årets resultat -4,7-8,0-11,8-9,1-6,7-9,6 5,4-2,7-25,8-31,1-13,5-4,8 53,4 49,4 44,1 Nettovinst -4,7-8,0-11,8-9,1-6,7-9,6 5,4-2,7-25,8-31,1-13,5-4,8 53,4 49,4 44,1 VPA -0,69-1,17-1,73-1,33-0,98-1,40 0,79-0,39-3,78-4,55-1,98-0,70 7,82 7,23 6,47 Försäljningstillväxt, rapporterad nm nm nm 135,4% 22,1% nm 465,5% 39,6% 104,1% 13,6% 9,9% Bruttomarginal 100,0% 72,7% -61,9% 61,4% 45,4% 45,9% 76,0% 55,3% na 66,5% 62,0% 70,2% 68,0% 70,0% 70,0% Rörelsemarginal före FoU neg neg neg -70,4% -1,3% -32,0% 48,8% 12,0% neg neg 20,0% 36,7% 63,0% 58,9% 53,7% Rörelsemarginal, rapporterad neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg 38,2% 34,5% 29,1% Not: VPA, just är justerat för engångsbetalningar M&A-kostnader, % av oms. 229,7% 45,1% 33,5% 17,5% 16,7% 16,3% FoU-kostnader, % av oms. 223,2% 52,3% 46,1% 24,8% 24,4% 24,5% Källa: Redeye Research Värdering DCF-värde 53,4 kronor per aktie Våra förändrade estimat innebär en ganska stor förändring av vårt fundamentala värde. Vårt nya DCF-värde är 53,4 kronor per aktie (51,9). Liksom i vår initieringsanalys väljer vi att ta ett medelvärde utifrån tre värderingsmetoder som i princip samtliga baseras på underliggande kassaflöden som diskonterats. Värde per aktie enligt tre metoder Fundamentalt snittvärde på 51,3 per aktie DCF-värde SOTP Multipel Källa: Redeye Research 8

9 I vår SOTP-modell, som kanske är den som vi framför allt lutar oss mot i detta stadium av bolagets utveckling har våra förändringar i estimat inneburit att vårt uppskattade värde per aktie förändrats till 59 (53) kronor per aktie. Förändringen beror framför allt på lägre kostandsestimat. Vår värdering enligt SOTP Projekt Indikation Chans för Royaltysats Toppförsäljn. Lansering Nuvärde lansering (musd) (MSEK)* Nalox/Emtrix 1) Nagelsvamp 100% 30% Kapprolac 1) Hudvård 100% 20% MOB-015 Nagelsvamp 60% 20% Limtop Aktinisk keratos 30% 20% A-Fizz Analfissurer 0% 20% ) Distribueras av diverse företag Motiverat teknologivärde (MSEK) 709 Nettokassa (MSEK) 65 NPV kostnader ej fördelade på projekt -240 Motiverat börsvärde (MSEK) 534 Antal aktier, full utspädning (M) 9,1 Motiverad aktiekurs (SEK) 59 Aktiekurs (SEK) 22,5 Kurspotential 162% Källa: Redeye Research Jämfört med liknande bolag handlas MD med en rabatt på samma nivåer Trots den senaste tidens återhämtning på börsen har dock rabatten mellan våra fundamentala värden och börskurserna för de biotech- och läkemedelsbolag som vi följer fortsatt att öka. I slutet på juni låg denna rabatt på 49 procent. I augusti hade den ökat till 57 procent och nu i början av november har den ökat något till 58 procent. För Moberg Derma ligger rabatten nu på 59%, vilket innebär att bolaget värderas i linje med de övriga bolagen i vårt universum. För det mest jämförbara bolaget, Orexo, ligger dock rabatten på hela 66 procent mot vårt fundamentala värde. Vi har svårt att argumentera för en lägre rabatt i Moberg jämfört med Orexo, vilket talar för att kursen på MD i dagsläget ligger ungefär rätt. Den lägre risken i både Moberg och Orexo jämfört med många andra bolag i vårt universum innebär dock att vi tycker rabatten borde vara betydligt lägre i dessa bolag. I dagsläget är det tvärtom. Bolag i vårt universum handlas med kraftig rabatt som också ökat den senaste tiden Aktiekursrabatt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Genomsnittlig rabatt 58% Källa:Redeye Research 9

10 57 miljoner i kassan. I rådande börsturbulens är ladorna fyllda Som ett av de sista bolagen lyckades MD med att notera sina aktier på stockholmsbörsen, vilket innebar knappt 70 sköna miljoner till bolagets kassa. Bolaget kan därmed fokusera 100 procent på att utveckla sin verksamhet och påverkas inte alls av rådande börsoro. Bolaget gör fortfarande den bedömningen att den nuvarande kassan kommer räcka för att ta bolaget till svarta siffror under Kassan vid kvartalets slut var drygt 57 miljoner kronor Mobergaktien har utvecklats som index sedan notering, men betydligt bättre de 3 senaste månaderna..men aktiekursutvecklingen har inte varit bra Den rådande börsoron har inneburit en veritabel slakt på aktier i allmänhet och mindre bolag i synnerhet. Som lök på laxen har investerare flytt från allt som kan innebära någon som helst risk, vilket naturligtvis drabbar bolag inom biotech- läkemedelsutveckling hårt. Som ytterligare negativ påverkan har den dåliga utvecklingen för tidigare högprofilaktier som Diamyd och Active Biotech, som en följd av dåliga och/eller tvetydiga studieresultat, inneburit. Sedan noteringen den 26 maj har MD:s aktier gått ned med knappt 20 procent, vilket är i nivå med jämförelseindex. Aktiekursutveckling Index 26/ = Moberg OMX-30 Carnegie Small cap Nio procent av aktiestocken omsatt. Källa: Redeye Research, Bloomberg Som grafen visar har dock aktien gått starkt sedan botten i början av augusti. Från den 8 augusti till nu har Mobergaktien ökat med knappt 38 procent medan jämförelseindex ökat med mellan 5 och 10 procent. Dagsomsättning i snitt drygt åtta tusen aktier Omsättningen i aktien har varit skral. Sedan noteringen har drygt 9 procent av aktiestocken omsatts. Genomsnittlig dagsomsättning har varit drygt 8 tusen aktier. 10

11 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Ingen förändring är gjord. Ledning 6,0p Kommentar: Bolagets ledning har lång, relevant branscherfarenhet och har levererat på uppsatta mål. Bolaget har höga ambitioner vad gäller kommunikationen med marknaden. Bolaget har dock en mycket kort börshistorik, vilket drar ned helhetsbetyget Tillväxtpotential 6,0p Kommentar: Bolagets produkter adresserar stora och underpenetrerade marknader. Den underliggande tillväxten är dock relativt låg på dessa marknader. En stor del av bolagets värde ligger på 2 produkter som behandlar samma åkomma, nagelsvamp. Lönsamhet 1,0p Kommentar: Bolaget har precis börjat sälja sina första produkter på marknaden men kommer att visa röda siffror under flera kvartal framöver. Bolagets ambition är att visa positivt resultat från Trygg placering 4,5p Kommentar: Bolagets produkter baseras på kända substanser, vilket minskar risk, kostnad och tid i utvecklingen. Den nyss genomförda emissionen har fyllt på kassan ordentligt och ledningen bedömer att kassan räcker till att ta bolaget till svarta siffror. Avkastningspotential 7,5p Kommentar: Den initiala aktieutvecklingen har varit dålig, främst beroende på en allmän aversion mot bolag som inte har positiva kassaflöden. Aktieutvecklingen kommer initialt att drivas av försäljningsutvecklingen för Emtrix/Nalox. 11

12 Resultaträkning, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2012e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2012e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2012e 2013e Soliditet 86% 6% 76% 57% 77% Skuldsättningsgrad 1% 22% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,1 0,5 2,6 2,6 4,1 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,8 NV FCF ( ) 60,3 Betavärde 1,5 NV FCF ( ) 255,8 Riskfri ränta (%) 3,1 NV FCF (2026-) 104,7 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 63,8 WACC (%) 14,7 Räntebärande skulder 0,2 Motiverat värde 484,3 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 11,1 Motiverat värde per aktie, SEK 53,3 EBIT-marginal 42,6 Börskurs, SEK 20,2 Lönsamhet e 2012e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) -107% -202% -74% -19% 159% ROCE -105% -193% -85% -24% 156% ROIC -106% -211% -94% -24% 156% EBITDA-marginal (just) -1508% -386% -35% -9% 38% EBIT just-marginal -1509% -356% -32% -9% 38% Netto just-marginal -1506% -366% -28% -7% 39% Data per aktie, SEK e 2012e 2013e VPA -7,99-5,10-1,49-0,53 5,88 VPA just -7,99-5,10-1,49-0,53 5,88 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld -10,8-0,4-3,9-1,3-4,7 Antal aktier 3,0 6,1 9,1 9,1 9,1 Värdering e 2012e 2013e Enterprise value P/E -2,5-4,0-13,6-38,1 3,4 P/E just -2,5-4,0-13,6-38,1 3,4 P/S 113,4 21,6 3,8 2,7 1,3 EV/S 93,2 21,2 2,3 1,7 0,8 EV/EBITDA just -6,2-5,5-6,6-17,8 2,1 EV/EBIT just -6,2-6,0-7,2-17,8 2,1 P/BV 6,1 266,6 5,2 11,3 3,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 0,0% Omsättning 94,5% 3 mån 0,0% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 0,0% V/A, just n.m.% Årets Början -0,3% EK 169,1% Aktiestruktur % Röster Kapital Östersjöstiftelsen 25,0 25,0 SIX SIS AG 20,9 20,9 Mobederm AB 9,6 9,6 Mohammed Al Amoudi 8,4 8,4 Wolco Invest AB 6,6 6,6 Synskadades Riksförbund 1,4 1,4 Peter Kaufmann 1,3 1,3 Gozador AB 1,3 1,3 Streamson AB 1,0 1,0 Bliwa 0,8 0,8 Aktien Reuterskod MOB.ST Lista Small cap Kurs, SEK 20,2 Antal aktier, milj 9,1 Börsvärde, MSEK 183 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Peter Wolpert Anna Ljung Magnus Persson Mats Pettersson Nästkommande rapportdatum Delårsrapport Delårsrapport Delårsrapport Tillväxt e 2012e 2013e Försäljningstillväxt n.m.% 426% 465% 40% 104% VPA-tillväxt (just) n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% Tillväxt eget kapital 98% -98% 5074% -54% 215% Analytiker Peter Östling Klas Palin Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 12

13 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2012e 2013e 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% e 2012e 2013e 200% 0% -200% -400% -600% -800% -1000% -1200% -1400% -1600% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2012e 2013e 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% e 2012e 2013e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Peter Östling äger aktier i bolaget Moberg Derma: Nej Verksamhetsbeskrivning Moberg Derm utvecklar topikala läkemedel för behan Klas Palin äger aktier i bolaget Moberg Derma: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. 13

14 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 14

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) En uppköpskandidat?

Moberg Derma (MOB.ST) En uppköpskandidat? BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) En uppköpskandidat? En bra rapport rent siffermässigt överskuggades av nyheten om att projektet MOB-015 troligen blir kraftigt försenat.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014 EPaccess Hälsovård Sverige september 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer