Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten."

Transkript

1 BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster under ett par år framöver. Vi räknar med ett orderflöde om upp till 550 MSEK över 9 år (100 MSEK vardera i 2014 och 2015) Strategin framöver är att använda den finansiella stabiliteten till att på ett strukturerat manér vinna en eller ett par upphandlingar i samma magnitud som Svenska Trafikverket på 3 5 års sikt. APMS kommer även det vara ett fokusområde Baserat på vårt grundscenario indikerar värderingen ett motiverat värde på lång sikt om 1,2 kronor per aktie. I ett optimistiskt scenario kan aktien noteras upp ovan 1,6 kronor per aktie men i ett negativt scenario kan vi åter se aktien noteras ned under 0,5 kronor. För den som vill ta position i aktien är det lämpligt att köpa in sig via teckningsoptionen T04, då det ger en rabatt mot rådande aktiekurs Lista: Small Cap Börsvärde: 511 MSEK Bransch: Information Technology VD: Johan Frilund Styrelseordf: Peter Svensson OMXS 30 Sensys Traffic 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, okt 16-jan 16-apr 15-jul 13-okt Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 7,0 poäng 4,0 poäng 5,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal E 2014E 2015E Omsättning, MSEK Tillväxt 18% -6% 63% 125% 20% EBITDA EBITDA-marginal Neg Neg Neg 40% 26% EBIT EBIT-marginal Neg Neg Neg 40% 26% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg 31% 20% Utdelning/Aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA -0,1-0,1-0,0 0,1 0,1 P/E Neg Neg Neg 9,5 13,4 EV/Sales 6,6 5,0 7,3 2,9 2,2 EV/EBITDA Neg Neg Neg 7,2 8,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 0,9 Antal aktier (milj) 543,8 Börsvärde (MSEK) 511 Nettoskuld (MSEK) -22 Free float (%) 80 % Dagl oms. ( 000) 1800 Analytiker: Victor Höglund Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Investment Thesis Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys Traffic högst sannolikt visa goda vinster under en längre tid framöver Under året har Sensys arbetat fram en tydlig internationell strategi För 2014 väntar vi oss intäkter och EBIT strax ovan 150 respektive 60 MSEK Grundscenario Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys Traffic högst sannolikt visa goda vinster under en längre tid framöver. Utifrån vad vi kan läsa från olika pressmeddelanden, rapporter från bolaget och efter diskussion med ledningen räknar vi med ett orderflöde om upp till 550 MSEK över 9 år, varav 100 MSEK vardera under 2014 respektive Sensys strategi är att under nästkommande par år använda den nyvunna finansiella stabiliteten till att under arbetsro försöka vinna en eller ett par kunder med samma magnitud som Svenska Trafikverket, men i andra länder. Bolaget har under året arbetat fram en tydlig internationell strategi och Sensys har identifierat ett antal länder där befintliga system kommer att behöva bytas ut inom kort. Dessutom, ett antal länder med avsaknad av system, men som borde ha trafikövervakningssystem. I vårt grundscenario räknar vi med att Sensys får in lividitet (ca 19 MSEK) från den teckningsoption som löper ut under oktober månad i år, att Trafikverketordern ger upp till 550 MSEK i orderflöde samt att bolaget vinner en till två upphandlingar i större storlek under nästkommande 3-7 år. Vår DCFvärdering indikerar ett motiverat värde på 1,2 kronor per aktie. Targets För 2014 väntar vi oss intäkter och EBIT strax ovan 150 respektive 60 MSEK vilket innebär en ordentlig tillväxt och det bästa resultatet sedan Vi räknar med att 2014 påverkas positivt av en positiv COGS-effekt på cirka 20 MSEK från det överavskrivna lagret. Vi räknar med ett orderflöde från trafikverket på omkring 550 MSEK med en bruttomarginal om cirka 50 %. För bolaget i stort räknar vi med att Sensys kommer kunna uppnå en EBIT-marginal om 25 % per år under de närmaste åren. På 3-7 års sikt väntar vi oss att bolaget vinner en till två större upphandlingar och att dessa kan hålla bolagets tillväxt vid närmare 20 % per år även när orderflödet från trafikverket börjar avta. Triggers Orders från svenska Trafikverket Bolaget offentliggör nya kunder och partnerskap Bolaget kan i teorin komma att genomföra ett uppköp för att etablera sig på en ny marknad eller för att komma in i en ny nisch Positiva artiklar kring bolaget eller branschen Sensys blir uppköpt I ett optimistiskt scenario räknar vi med att bolaget vinner fler stora avtal och att dessa kommer snabbare än väntat Optimistiskt scenario I ett optimistiskt scenario räknar vi med att bolaget vinner fler stora avtal och att dessa kommer snabbare än väntat. Det vore inte orimligt att bolaget vann någon ytterligare upphandling i USA samt att befintligt avtal med Washington DC visar sig vara mer värt än vad vi räknat med. Affärsområdet 3

4 APMS (övervakning av strömavtagare på tåg) kan även det ha större potential än vad vi räknat med. Vidare vore det inte orimligt att bolaget skulle kunna nå en EBIT-marginal på närmare 30 % över tid då vi kan ha underskattat skalbarheten i affären. Vid ett optimistiskt scenario kan bolaget sannolikt värderas till över 1,6 kronor per aktie. I ett mer negativt scenario skulle vi ha överskattat magnituden av Trafikverketordern samt att bolaget inte heller lyckas vinna någon ytterligare större upphandling Negativt scenario I ett mer negativt scenario skulle vi ha överskattat magnituden av Trafikverketordern samt att bolaget inte heller lyckas vinna någon ytterligare större upphandling och att satsningen i USA, mellanöstern eller inom APMS (strömavtagare) inte blir betydande. I detta scenario skulle sannolikt bolaget återgå till en intäktsnivå om MSEK med negativt resultat och nya likviditetsprolem på ett par års sikt. Vid ett negativt scenario kan bolaget med tiden värderas ned under 0,5 kronor per aktie. 4

5 Kontrakt med Trafikverket Sensys Traffic Kontraktet med Trafikverket kan ge intäkter fram till och med år 2022 Sensys vann tidigare i år upphandlingarna av mätsystem och mätskåp hos trafikverket. Upphandlingen överklagades men efter domslut i förvaltningsrätten har Sensys och Trafikverket tecknat kontrakt för både mätsystem och mätskåp. Kontraktet löper över tre år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare sex år. För service och underhåll kan kontraktet förlängas med ytterligare fem år efter de sex optionsåren. Totalt finns därmed potential för intäkter från Trafikverket fram till 2022, vilket skapar en förutsägar långsiktig intäktsström. Under kommer intäkter på minst 110 MSEK att erhållas Som vi tidigare skrivit skall Trafikverket ersätta 700 befintliga kameror under kontraktets första tre år. För detta har Trafikverket åtagit sig att köpa trafiksäkerhetskameror för minst 110 MSEK av Sensys. Därutöver kommer ytterligare 400 kameror behöva bytas ut under perioden på grund av teknisk livslängd. Kontraktet omfattar dessutom möjlighet för Trafikverket att avropa regelbunden kontroll och underhåll samt reservdelar, vilket inte inräknats i kontraktssumman. Enligt vad vi förstår omsätter dagens serviceleverantör ca 20 MSEK per år för service på 1100 system. I takt med att den installerade basen blir större kommer även värdet på servicen öka. Vidare tillkommer installation och driftsättning av alla nya system som skall levereras. Trafikverket vill bygga ut systemet med trafiksäkerhetskameror och har därför inkluderat en möjlighet till detta i kontrakten med Sensys. I sin remissutgåva av den Nationella Transportplanen har Trafikverket angett att ytterligare 600 mil väg utöver dagens ca 300 mil planeras att utrustas med trafiksäkerhetskameror fram till Från pressmedelande framgår det att Sensys därför, i kombination med utbyten av kameror som passerat teknisk livslängd, bedömer det som sannolikt att under kontraktstiden erhålla order på upp till 140 MSEK, utöver specificerade 110 MSEK. En plan för utökad trafiksäkerhetsövervakning tillsammans med potential för förlängning av kontraktet kan öka det totala ordervärdet till 550 MSEK Vidare kan Trafikverket välja att förlänga kontraktet och bygga ut systemet med trafiksäkerhetskameror i enlighet med den föreslagna Nationella Transportplanen. Under dessa förutsättningar kan ordervärdena under förlängningen uppgå till 300 MSEK. Således kan ordern uppgå till hela 550 MSEK över tid. Initialt kommer leverans av prototyper och serielikare ske under 2013 varefter serieleveranser beräknas starta Trafikverket kommer årligen besluta om orderläggning för utbyte samt nyetablering av trafiksäkerhetskameror och Sensys kommer att meddela när Trafikverket lagt konkreta order. 5

6 Utökat internationell fokus Sensys Traffic Ett stabilt intäktsflöde från svenska Trafikverket skapar möjlighet för Sensys att öppna för utökat internationellt fokus I och med att Sensys vunnit Svenska Trafikverkets upphandling och att vi har fått mer information kring vad vi kan vänta oss, har vi uppdaterat våra prognoser. Ordern innebär att bolaget skapat en stabil plattform samt fått mer visibilitet vad gäller kommande försäljning. Detta har skapat möjlighet för Sensys att utveckla affärsmodellen för att nå stabilare intäktsströmmar och lönsamhet samt öka tillväxtpotentialen. Sensys nya strategi innebär att bolaget kommer att positionera sig på marknader med stor potential, där affärsavslut ska kunna ske inom tre till fem år. I kombination med en fortsatt bearbetning av etablerade marknader samt nya produkter inom järnväg är målsättningen att skapa långsiktig lönsam tillväxt. Ett lyckat genomförande av strategin innebär att kommande nyförsäljning kan ersätta intäkterna från Trafikverket som väntas mattas av kring år Sensys kommer också att utveckla serviceerbjudandet för att ge mer kontinuerliga intäkter och stabilare kassaflöde. Idag finns Sensys etablerat i 27 länder med installationer av system Idag finns Sensys etablerat i 27 länder med installationer av system, med den största delen inom trafiksäkerhet samt en mindre del inom järnväg (strömavtagareövervakning). Sensys: Installerad bas Källa: Sensys Totalt antal installerade system på marknaden för trafikövervakning uppgår till knappt st, varav de flesta i Västeuropa (42 000) samt Nordamerika (10 000) och Sydamerika (13 000). Sensys har inför genomförandet av den nya strategin kartlagt möjligheter på nya och befintliga marknader. I första hand har marknader med potential på över system identifierats. Här finns 30 länder, varav Sensys är etablerade i 6

7 13 st. Hälften av de 30 länderna har inga starka lokala leverantörer och 5 av länderna har inga system alls. Därutöver har ytterligare 30 länder med behov på mellan system identifierats. Sensys har affärer i 7 av dessa och 8 har inga system i dagsläget. Nya marknader kan ha ett försäljningsvärde på upp mot 3,5 miljarder kronor Baserat på den initiala orden från Trafikverket kan ett värde per levererat system grovt uppskattas till ca kronor (110 MSEK / 700 system). Priset varierar sannolikt beroende på orderstorlek mm. Med potentiella nya marknader med orderpotential på över system finns en försäljningspotential på ca 1,5 till 2,3 miljarder. I kombination med de mindre marknaderna uppskattar vi total försäljningspotential på upp mot 3,5 miljarder kronor. Således finns definitivt marknaden där och lyckas Sensys med internationaliseringen är försäljningspotentialen betydande. Bland de nya marknaderna som Sensys har identifierat finns bland annat Polen, Turkiet, Saudiarabien, Storbritannien, Brasilien och Oman. I det sistnämnda finns Sensys etablerade sedan nyligen genom system för övervakning av rödljus. Oman förväntas också bygga ut systemen för trafikövervakning och order från Oman kan således ligga hyfsat nära i tiden. Order i Washington är en bra start för USAetablering Utöver Sverige och Norden har Sensys en bra position i Mellanöstern men även en begynnande intressant position i USA. I Washington har ett ramavtal inom fart- och rödljussystem signerats som innefattar order fram till 2016 varav 16,2 MSEK har fakturerats hittills. Sensys har även ett antal andra pilotprojekt i bland annat Östeuropa samt i Nord- och Sydamerika, där det kan skapas intressanta möjligheter framöver. Under 2011 startades även FN-initiativet A Decade of Action for Road Safety och i flera länder pågår det nu processer om vad som skall göras. Sensys står sig väl i konkurrensen tekniskt och prismässigt och med Trafikverket ordern som ger underliggande stabilitet ser vi goda möjligheter för Sensys att lyckas internationellt Sensys bearbetning av marknader innebär också nya konkurrenter. Redeyes bedömning är att Sensys produkter håller en hög teknisk kvalitet jämfört med konkurrenter och kan även konkurrera prismässigt. Det har snarare varit brist på kapital och ett stabilt underliggande intäktsflöde som har hållit tillbaka bolaget från etablering på nya marknader. Vi ser därmed fram emot spännande nyhetsflöde kring nya marknader under de kommande åren. En ytterligare tillväxtpotential utgörs av Sensys nya produkt inom AMPS (strömavtagare på tåg). Här är försäljningen än så länge begränsad och Sensys utvecklar produkten tillsammans med lokala partners. Bolagets affär med APMS-system i Norden samt även det pilotprojekt som gjordes med Lloyds Register kan ge goda affärsmöjligheter framöver. 7

8 Prognoser Redeye räknar med en stark tillväxt från Sensys under kommande åren Genom storordern från Trafikverket kommer Sensys under kommande 3 5 år visa en stabil och förutsägbar försäljning. Redeye är också positivt inställda till den nya strategin med utökad internationell närvaro. Sensys kommer därmed bli ett nytt bolag med betydligt högre tillväxt och stabilare intäkter än vad som tidigare varit fallet. Under 2011 uppgick omsättningen till 43 miljoner kronor och miljoner kronor. Bolagets affärsmodell, men även svårigheter efter finanskrisen, har inneburit längre ledtider vilket färgat av sig i låg omsättning. Omsättningen väntas gå från 67 MSEK år 2013 till 150 MSEK under 2014 Redeye räknar med en viss ökning 2013 och att Sensys omsätter 67 MSEK i år. Därefter räknar vi med en kraftig tillväxt och att omsättningen uppgår till 150 MSEK för 2014 och 180 MSEK Den stora tillväxten 2014 och 2015 beror huvudsakligen på väntade orders från Svenska Trafikverket men även från Washington DC och från länder där Sensys nu har pilotinstallationer. Viktigt att poängtera är dock att vi i våra prognoser räknar med orders från Trafikverket i övre delen av bolagets guidning, MSEK. Bruttomarginalen väntas hållas på historiska nivåer Enligt ledningen bör Sensys kunna ligga på en bruttomarginal omkring 50-55% över tid, men då omsättningen varit låg har fasta kostnader tyngt marginalen tillsammans med att bolaget skrivit av lager av försiktighetsprincip. Vi bedömer dock att bolaget har en god chans att klara av att upprätthålla en bruttomarginal på omkring procent framöver. och 2014 kommer bolaget kunna leverera från avskrivet laget Under 2014 väntar vi oss betydligt bättre bruttomarginal än så då en stor del av det avskrivna lagret kommer att kunna användas vid leverans. Vi räknar med att värdet på denna effekt är ca 20 MSEK. Viss kostnadsökning väntas framöver Det är tydligt att det kostnadsbesparingsprogram som bolaget genomförde under 2012 fortsätter att ge effekt. Framöver väntar vi oss dock en viss ökning av kostnaderna i takt med att bolaget ökar försäljningen och anpassar sina produkter, men vi väntar oss en tydlig hävstång i resultatet. Jämfört med föregående uppdatering har vi justerat ned kostnaderna då vi fått indikationer på att vi underskattat skalbarheten. Förlustavdrag kan ge positiva effekter framöver Då bolaget tidigare gjort förluster kan Sensys utnyttja skattemässiga underskottsavdrag. Den uppskjutna skattefordran uppgår till 39,1 miljoner kronor, vilken vi räknar med skall utnyttjas under kommande år. 8

9 Värdering God position i Skandinavien och Mellanöstern men även i USA En värdering av Sensys lämpar sig bäst utifrån en kassaflödesmodell. Sensys har under åren etablerat en position i framförallt Mellanöstern och Skandinavien. Efter att Sensys fristående partner och exklusiva distributör i USA, Sensys America, tecknade ramavtal med Washington DC i höstas har bolaget även tagit ett intressant steg in på den amerikanska marknaden. och Asien samt Amerika är alla intressanta marknader Utöver kontraktet med Svenska Trafikverket och Washington DC har bolaget även tagit diverse pilotorders under de senaste åren från flera olika kontinenter och marknader, så som Storbritannien, Kina och Sydamerika. Flera länder och kontinenter kan bli intressanta framöver Strömavtagare kan bli ett intressant affärsområde Bolaget är i diskussioner med flertalet länder i Sydamerika och Afrika och dessa marknader kan bli stora över tiden, antingen via ren försäljning eller via en operatörsmodell. Operatörsmodellen är även något som Sensys America kan komma arbeta med framöver. Slutligen arbetar bolaget själva och med partners (Lloyd s Register) för att bygga upp affärsgrenen kring strömavtagare (APMS) för tågbranschen, vilket även det kan bli intressant över tiden. Vår värderingsmodell indikerar ett DCF-värde om 1,2 kronor / aktie I vår värdering utgår vi från prognosåren Vår värderingsmodell indikerar ett DCF-värde om 1,2 kronor per aktie att jämföra med dagens notering omkring 0,9 kronor per aktie. För dem som deltog i emissionen förra året är det således högst intressant att utnyttja optionen T04 för att köpa aktier för 0,6 kronor. Vi utgår från att bolaget kommer visa goda vinster under kommande år I vårt grundscenario utgår vi från att Sensys Traffic tack vare avtalet med Svenska Trafikverket kommer att visa goda vinster under en längre tid framöver. Utifrån vad vi kan läsa från olika pressmeddelanden, rapporter från bolaget och efter diskussion med ledningen räknar vi med ett orderflöde om upp till och med 550 MSEK över 9 år (100 MSEK i 2014 och 2015 vardera). På längre sikt väntar vi oss att bolaget vinner ytterligare en till två större upphandlingar i andra länder Som vi skriver i ovan avsnitt kring framtida strategi är ambitionen att använda den nyvunna finansiella stabiliteten till att under arbetsro försöka vinna en eller ett par kunder med samma magnitud som Svenska Trafikverket, men i andra länder. I vårt grundscenario räknar vi med att Sensys vinner en till två upphandlingar i större storlek under de nästkommande 3-7 åren. 9

10 Till grund för värderingen ligger nedan prognoser: Sensys: Prognoser (MSEK) 2012 Q1'13 Q2'13 Q3'13p Q4'13p 2013p 2014p 2015p 2016p Omsättning 41,0 7,5 19,5 10,0 29,6 66,6 150,0 180,0 216,0 Bruttoresultat 11,2 2,6 8,8 5,0 14,8 31,2 102,5 94,5 108,0 EBIT -41,5-6,9-0,8-4,5 4,4-7,8 59,5 46,8 56,2 VPA -0,09-0,01 0,00-0,01 0,01-0,01 0,10 0,07 0,08 Tillväxt % -5,4% 19,0% 150,2% 525,0% 17,1% 62,5% 40,0% 20,0% 20,0% Bruttomarginal 27,2% 34,9% 45,0% 50,0% 50,0% 46,9% 68,3% 52,5% 50,0% EBIT-marginal -101,2% -92,3% -4,3% -45,0% 14,9% -11,8% 39,7% 26,0% 26,0% För 2014 väntar vi oss intäkter och EBIT strax ovan 150 respektive 60 MSEK Källa: Redeye För 2014 väntar vi oss intäkter och EBIT strax ovan 150 respektive 60 MSEK, vilket innebär en ordentlig tillväxt och det bästa resultatet sedan påverkas positivt av en positiv omvänd COGS-effekt från det överavskrivna lagret. Vi räknar med ett orderflöde från trafikverket på omkring 550 MSEK med en bruttomarginal om cirka 50 %. På 3-7 års sikt väntar vi oss att bolaget vinner en till två större upphandlingar och att dessa kan hålla bolagets tillväxt på närmare 20 % per år, när orderflödet från trafikverket börjar avta. Vidare räknar vi med att bolagets EBIT-marginal uppgår till omkring 25 %. I tillägg till ett grundscenario har vi ett optimistiskt och ett negativt scenario. Att prognostisera Sensys utveckling under närmaste par åren blir en funktion av den stora ordern från Svenska Trafikverket, ett antagande kring bolagets strategi och internationella satsning samt potentialen i Washington DC och historiken. Svårigheten är att göra goda antaganden kring vad den långsiktiga strategin kan leda till. Om bolaget lyckas etablera sig som en global spelare i industrin kommer vi sannolikt ligga för lågt i våra prognoser. Flera vunna stora kontrakt lär då bli följden. På samma sätt kommer vi ligga för högt om Sensys inte lyckas få ytterligare vind i seglen efter att Trafikverketordern är levererad på. I tillägg till vårt grundscenario ovan har vi således gjort ett optimistiskt och ett negativt scenario. I ett optimistiskt scenario räknar vi med att bolaget vinner fler stora avtal och att dessa kommer snabbare än väntat. Det vore inte orimligt att bolaget vann någon ytterligare upphandling i USA, samt att befintligt avtal med Washington DC visar sig vara större än vad vi räknat med. Affärsområdet APMS (övervakning av strömavtagare på tåg) kan även det ha större potential än vad vi räknat med. Vidare vore det inte orimligt att bolaget skulle kunna nå en EBIT-marginal om närmare 30 % över tid, då vi kan ha underskattat skalbarheten i affären. Utöver organisk tillväxt finns det även en möjlighet att bolaget blir förvärvat eller förvärvar något. Vid ett optimistiskt scenario kan bolaget sannolikt värderas till över 1,6 sek /aktie. I ett mer negativt scenario skulle vi ha överskattat magnituden av Trafikverketordern samt att bolaget inte heller lyckas vinna någon ytterligare större upphandling och att det heller inte blir något av satsningen i USA, mellanöstern eller inom APMS (strömavtagare). I detta scenario skulle sannolikt bolaget återgå till en intäktsnivå om MSEK med negativt resultat och nya likviditetsprolem inom ett par års sikt. 10

11 Vid ett negativt scenario kan bolaget sannolikt värderas ned under 0,5 kronor per aktie. Viktigt för bolaget att få in likviditeten från TO4 warranten och / eller få en förskottsbetalning från Svenska Trafikverket samt lyckas med sin långsiktiga strategi Risker och hot En investering i Sensys är förknippad med risk. Närmast är det upp till bevis för bolaget att börja leverera på orders från Svenska Trafikverket. Upprampningen som bolaget nu skall göra i produktion är självklart en risk. Dels skall produktionen flyta men sen skall även allt leveraras och installeras. Sannolikt behöver bolaget likviditet för att kunna bygga det lager som krävs för dessa order. Således är det mycket viktigt för bolaget att få in likviditeten från TO4 warranten och / eller få en förskottsbetalning från Svenska Trafikverket. Förutsatt att bolaget kan säkerställa det kortsiktiga likviditetsbehovet är sedermera risken vad som händer efter att orderflödet från Svenska Trafikverket ebbat ut. Frågan är om bolaget kommer att lyckas med sin långsiktiga strategi och succesivt landar ett antal nya avtal eller om Sensys kommer återgå till dåligt orderflöde och röda siffror. Potentialen för bolaget under kommande år är mycket god, men ännu är det upp till bevis på många håll och riskerna skall inte ignoreras. Under senaste dryga året har bolagets aktie utvecklats mycket starkt Aktien Sensys - aktien utvecklades svagt fram till och med att spekulationerna kring att bolaget skulle vinna den Svenska Trafikverket ordern tog vid. Därefter har bolaget utvecklats näst intill paraboliskt till och med i somras då aktien toppade ut strax under 1,4 kronor och därefter vände ned. Aktien handlas nu omkring 0,9 kronor. Omsättningen på börsen ligger på cirka aktier per dag i genomsnitt. Den största ägaren är Danske Invest fonder med 11 %, följt av Sten K Johnsons dödsbo. 11

12 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 6,0p Ledning och styrelse har lång branscherfarenhet. Bolaget har dock haft svårt och leverera historiskt. I och med att bolaget nu vunnit upphandlingen i Sverige och i Washington D.C justerar vi upp denna parameter. Tillväxtpotential 7,0p Sensys målmarknad kan uppskattas till 3,5 mdr kronor och den växer. Det finns dock ett antal etablerade aktörer varav några är väsentligt större bolag än Sensys. Lönsamhet 4,0p Lönsamheten har varierat kraftigt historiskt men under de senaste åren har resultat och utveckling varit negativ. Vi väntar oss dock en kraftigt tilltagande lönsamhet framöver. Trygg placering 5,0p I och med kontraktet med Trafikverket har risken i Sensys kommit ned avsevärt. Den stora bolagsrisken som vi ser är dock om bolaget lyckas med sin långsiktiga strategi eller inte. Avkastningspotential 5,0p Förväntningarna på Sensys har kommit ned lite under senaste tiden. Vårt DCF-värde uppgår till 1,2 sek/aktie. 12

13 Resultaträkning E 2014E 2015E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2014E 2015E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2014E 2015E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie 6,5 % NPV FCF ( ) 74 Betavärde 1,5 NPV FCF ( ) 232 Riskfri ränta 2,0 % NPV FCF (2023-) 336 Räntepremie 9,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 12 WACC 11,0 % Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 654 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 15,3 % Motiverat värde per aktie, SEK 1,2 EBIT-marginal 23,4 % Börskurs, SEK 0,9 Lönsamhet E 2014E 2015E ROE -29% -41% -8% 35% 21% ROCE -38% -39% -8% 45% 27% ROIC -37% -45% -9% 54% 49% EBITDA-marginal -54% -93% -12% 40% 26% EBIT-marginal -120% -101% -12% 40% 26% Netto-marginal -88% -105% -12% 31% 20% Data per aktie E 2014E 2015E VPA -0,13-0,09-0,01 0,10 0,07 VPA just -0,13-0,09-0,01 0,10 0,07 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoskuld -0,06-0,03-0,04-0,15-0,22 Antal aktier 287,90 479,80 543,77 543,77 543,77 Värdering E 2014E 2015E Enterprise Value 284,4 203,4 488,9 431,4 391,1 P/E -7,9-5,0-64,9 11,0 14,0 P/S 7,0 5,3 7,7 3,4 2,8 EV/S 6,6 5,0 7,3 2,9 2,2 EV/EBITDA -12,2-5,3-62,4 7,2 8,3 EV/EBIT -5,5-4,9-62,4 7,3 8,4 P/BV 2,7 2,2 4,7 3,3 2,7 Aktiens utveckling Tillväxt/år 11/13e 1 mån -13,8 % Omsättning 23,9 % 3 mån -23,6 % Rörelseresultat, just -61,14 % 12 mån 154,1 % V/A, just -67,0 % Årets Början 91,8 % EK -2,2 % Aktiestruktur % Röster Kapital Danske Invest fonder (Sverige) 11,3 % 11,3 % Johnson Sten K dödsbo 5,6 % 5,6 % Avanza Pension Försäkring AB 4,5 % 4,5 % AMF Aktiefond Småbolag 2,9 % 2,9 % Per Wall 2,2 % 2,2 % Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,1 % 2,1 % Danica Pension 1,9 % 1,9 % SEB Life 1,6 % 1,6 % AN Holding AB 1,4 % 1,4 % UBS AG Clients Account 1,2 % 1,2 % Aktien Reuterskod SENS.ST Lista Small Cap Kurs, SEK 0,9 Antal aktier, milj 543,8 Börsvärde, MSEK 511,1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Johan Frilund Helena Claesson Johan Frilund Peter Svensson Nästkommande rapportdatum Q3 report October 24, 2013 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2014E 2015E Soliditet 88% 90% 88% 89% 91% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,3 0,4 0,5 0,9 0,9 Tillväxt E 2014E 2015E Försäljningstillväxt 18% -6% 63% 125% 20% VPA-tillväxt (just) 404% -32% -84% -689% -21% Analytiker Victor Höglund Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 13

14 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2014E 2015E 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% E 2014E 2015E 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% -140% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0, E 2014E 2015E 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15 91% 91% 90% 90% 89% 89% 88% 88% 87% 87% E 2014E 2015E 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% -1% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Trafiksäkerhetsprodukter Sweden Midle East Other Intressekonflikter Victor Höglund äger aktier i Sensys: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning SENSYS Traffic AB utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighetsoch rödljusövervakning. Systemen nyttjar Sensys målföljande sensorteknologi som har mycket god precision och ger den högsta legala säkerheten. De är enkla att installera och har hög kostnadseffektivitet. Med tusentals system i 17 länder är Sensys marknadsledande i Norden och Mellanöstern. Sensysaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista sedan

15 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 15

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

Sensys Gatso Group (SENS.ST)

Sensys Gatso Group (SENS.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 september 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Drar fram som en slåttermaskin Q2-rapporten blev ungefär så odramatisk som vi förutspått även om intäkterna

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 april 2014 Sammanfattning (MICR.ST) Marknaden börjar vända upp nådde under kvartal 1 en omsättning på 242 MSEK, jämfört med vår prognos på 234. EBIT för perioden uppgick till 3 MSEK, mot

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 5 augusti 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs

Läs mer

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 12 februari 2016 Sammanfattning (BRE2.ST) Säker hamn med hög tillväxt Intäkterna på 95,7 MSEK kom in i princip som väntat, motsvarande en intäktstillväxt på 19

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning (IVSO.ST) Islossning stora saker väntar Försäljning och rörelseresultat uppgick till 46,9 respektive 4,9 MSEK, jämfört med vår prognos

Läs mer

Sensys (SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys (SENS.ST) I väntan på grönt ljus er BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys (SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad acceptans

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 4 augusti 2014 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Satsar offensivt på mer tillväxt Intäkterna ökade från 2013 med 15 procent till 72 MSEK, jämfört med vår prognos

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Företagssegmentet har vänt

Företagssegmentet har vänt 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Företagssegmentet har vänt Trots intäkter och EBITDA under förväntan (igen) fanns det ljuspunkter i Q3-rapporten. Företagssidan

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5% BOLAGSANALYS 23 aug 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Bruttomarginalen tynger i Q2 Intäkterna för Q2 kom in över vår prognos och uppgick till 198,4 MSEK jämfört med förväntat 196,9 MSEK. EBITDA underträffade

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer