Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten."

Transkript

1 BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi räknat med och uppgick till 185 miljoner kronor en tillväxt på 13 procent. Det svaga resultatet berodde på omstruktureringskostnader, kundförluster och en låg beläggning inom vissa områden. Fokus för nya vd:n Karl-Gustav Ramström kommer att ligga på att öka lönsamheten vilket vi anser är helt rätt speciellt med tanke på att bolaget nu har en högre skuldsättning än tidigare. Detta märks redan då bolaget minskar antalet anställda inom olönsamma områden för att få upp beläggningsgraden samtidigt som de bromsar satsningen på Management Consulting. Lista: Small Cap Börsvärde: 166 MSEK Bransch: Information Technology VD: Karl-Gustav Ramström Styrelseordf: Göran Lundin OMXS 30 Prevas jul 15-okt 13-jan 13-apr 12-jul Vi har sänkt ratingen för tillväxtpotential med ett steg sedan Prevas nu minskar antalet anställda. Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal E 2014E 2015E Omsättning, MSEK Tillväxt 19% 5% 9% 6% 5% EBITDA EBITDA-marginal 9% 3% 3% 5% 6% EBIT EBIT-marginal 8% 0% 0% 3% 5% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 5% 0% 0% 2% 4% Utdelning/Aktie 2,00 1,00 0,00 0,00 1,39 VPA 3,34 0,13-0,21 1,42 2,77 P/E 7,0 135,9 Neg 11,6 5,9 EV/Sales 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 EV/EBITDA 4,2 13,7 10,1 6,2 4,0 Fakta Aktiekurs (SEK) 16,4 Antal aktier (milj) 10,1 Börsvärde (MSEK) 166 Nettoskuld (MSEK) 64 Free float (%) 61 % Dagl oms. ( 000) 6 Analytiker: Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Svagt resultat under första halvåret Prevas rapport för det första kvartalet var svagare än vad vi räknat med Prevas rapport för det första kvartalet var svagare än vi förväntat oss vilket främst beror på kostnader i samband med personalförändringar samt reserveringar för befarade kundförluster samt en lägre beläggningsgrad. Prevas har under kvartalet dragit i handbromsen när det gäller satsningen på deras nya affärsområde Management Consulting genom att bland annat stänga ner deras Göteborgskontor. Tillväxten i kvartalet uppgick till 13 procent vilket till övervägande delen är förvärvad tillväxt. Tabell Förväntat vs. Utfall (SEKm) Q2'12 Q2'13E Utfall Diff Försäljning 163,6 176,6 185,4 5% EBITDA 3,3 8,7 6,0-30% EBIT 0,9 5,7-4,6-181% PTP 0,3 4,5-5,0-213% VPA, SEK 0,01 0,28-0,41-247% Försäljningstillväxt 8% 13,3% EBIT marginal 0,6% 3,2% -2,5% VPA tillväxt (YoY) na na Källa: Redeye Research Prevas har fortsatta problem med beläggningen inom produktutvecklingen samtidigt som de har gjort reserveringar för kundförluster. Fortsatt svag beläggning inom produktutvecklingen Tittar vi närmare på varje affärsområde för sig blir det tydligt var lönsamhetsproblematiken ligger. Affärsområdet produktutveckling har återigen haft problem med kundernas betalningsförmåga och har därför gjort reserveringar för troliga kundförluster. Prevas har tidigare haft problem inom det här affärsområdet både med kunder som haft betalningssvårigheter och med helhetsåtaganden som blivit olönsamma. Prevas har jobbat hårt med att minska risken för betalningsinställningar men ser nu återigen ut att ha drabbats av detta vilket är oroväckande då det får stor påverkan på lönsamheten. I kvartalet har affärsområdet påverkats av kundförluster på 1,3 miljoner kronor och omstruktureringskostnader på 1,8 miljoner kronor. Även borträknat engångskostnader är lönsamheten svag i kvartalet och tillväxten negativ vilket påverkat beläggningsgraden som uppges vara på en för låg nivå. De omstruktureringskostnader som tagits har gjorts för att förbättra beläggningsgraden. Industrisystem har gjort ett spännande förvärv i kvartalet som ser lovande ut Allt större fokus på Industrisystem Industrisystemsidan är fortsatt det område som går bäst i Prevas även om lönsamheten även här inte ligger på godkännda nivåer i kvartalet. Försäljningen uppgick till 72,8 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 5,7 procent. Bortsett från uppbyggnaden av Managent Consulting delen är detta det affärsområde som Prevas satsar mest på för tillfället bland annat genom förvärvet av Psiam men även genom att etablera sig i Finland 3

4 tillsammans med en partner som vi skriver mer om nedan. Psiam är starka på underhållssystem (EAM) vilket är ett nytt område för Prevas med spännande försäljningsmöjligheter till bolagets befintliga kunder. Förvärvet av Psiam gör att Prevas får ett större erbjudande till sina befintliga kunder vilket vi tycker ser ut att vara ett mycket bra sätt att växa på och få synergier genom förvärv på. Försiktig inbrytning på den finska marknaden Prevas startar verksamhet i Finland inom industrisystem Prevas har tillsammans med en finsk partner startat ett finskt bolag. Planen är att bolaget ska rekrytera cirka 15 anställda under året för att kunna bistå de finska kunderna som Prevas redan idag jobbar med. Det är inom affärsområdet industrisystem som satsningen sker och framförallt är det expertkompetensen inom MES system som kommer att erbjudas på den finska marknaden. Vi ser positivt på den här satsningen dels då affärsområdet industrisystem historiskt varit det affärsområde där Prevas har lyckats prestera en stark uthållig lönsamhet och det är framförallt inom MES-lösningar som bolaget har varit framgångsrika. Uppbyggnaden av den här satsningen kommer att ske med stor försiktighet och kommer till en början att ske med personal från den svenska verksamheten. Prevas bromsar satsningen på Management Consulting och fokuserar på Stockholm och Malmö kontoret Management Consulting mycket kvar att bevisa Efter rapporten för det första kvartalet fick vi känslan av att det nya affärsområdet Management Consulting var på väg mot lönsamhet i det andra kvartalet. Utvecklingen har dock inte gått som bolaget tänkt sig och bolaget har istället valt att bromsa satsningen. Totalt har bolaget varslat 6 anställda och satsningen i Göteborgsområdet läggs därmed ned. Prevas har sett över de områden där beläggningsgraden har varit för låg och där de inte ser att marknaden är tillräckligt stark för att kunna förbättra beläggningsgraden har de valt att anpassa verksamheten. Marknaden uppges i pressmedelandet som gick ut i samband med neddragningen vara avvaktande. Detta är en av de första konkreta åtgärderna som sker under nya vd:n Karl-Gustav Ramström och visar att han inte kommer acceptera en allt för låg beläggningsgrad vilket är positivt. Det är dock anmärkningsvärt att bolaget väljer att lägga ner en satsning så pass tidigt och det går att ifrågasätta den analys som gjordes inför satsningen. Göteborgsregionen kommer tills vidare att bearbetas från kontoren i Stockholm och Malmö. Satsningen på Management Consulting har inte gått lika fort som bolaget hoppas. Tidigare har Prevas nämnt att de behöver komma upp i cirka 50 anställda för att de ska nå tillräcklig lönsamhet. Hur de här antagandena nu ändras vet vi inte men i och med att det är en region som bolaget nu väljer att lägga ner behöver det inte innebära att det får någon effekt på de resterande delarna. Däremot kommer overhead kostnaderna att behöva 4

5 bantas samtidigt som beläggningen behöver förbättras i verksamheten för att de ska nå lönsamhet. Per affärsområde Produktutveckling Q2'12 Q2'13 Försäljning 115,4 102,1 Tillväxt yoy 3% -12% Andel av total försäljning 71% 55% EBIT 0,8-2,5 EBIT marginal 1% -2% Industrisystem Q2'12 Q2'13 Försäljning 48,0 72,8 Tillväxt yoy 9% 52% Andel av total försäljning 29% 39% EBIT 1,0 4,3 EBIT marginal 2% 6% Källa: Redeye Research, Prevas Mangement Consulting Q2'12 Q2'13 Försäljning 0,0 10,5 Tillväxt yoy 65525% Andel av total försäljning 0% 6% EBIT -0,8-6,4 EBIT marginal -4825% -61% Källa: Redeye Research, Prevas Prevas CFO Mats Åström slutar vem som ersätter honom är ännu inte klart Prevas CFO slutar Mats Åström som varit både CFO och tf VD på Prevas meddelade att han kommer sluta på Prevas för att börja som CFO på Danir AB. Mats Åström har haft en viktig roll på Prevas under de senaste åren då han både varit tf VD och CFO samtidigt och därmed varit en viktig del i de förvärv och satsningar som Prevas genomfört under de senaste åren. Vem som kommer efterträdda honom är ännu inte klart. 5

6 Marknadsindikatorerna pekar för tillfället åt rätt håll vilket är en viktig grundförutsättning Finansiella prognoser Prevas verksamhet inom produktutvecklingen har mött en tuff och volatil marknad under de senaste åren vilket går att förstå när man ser de stora kasten som varit i konfidensindikatorn för. Samtidigt valde Prevas att trots den oroliga underliggande konjunkturen satsa offensivt och bygga upp ett nytt affärsområde vilket också pressat lönsamheten. Det positiva är att konfidensindikatorerna återigen är på väg i rätt riktning vilket ökar förutsättningarna för Prevas att nå tillbaka till en stabil lönsamhet inom affärsområdet produktutveckling. Även satsingen på Management Consulting kommer att gynnas av en starkare konjunktur. Konfidensindikatorn totala näringslivet Konfidensindikator tillverkningsindustri Källa: Konjunkturinstitutet Lönsamheten inom industrisystemsidan var även den något svag under det andra kvartalet. Vi är dock inte speciellt oroliga för den utan räknar med att den ska kunna nå tillbaka till tvåsiffriga lönsamhetsnivåer. Satsningen på underhållssystem ser logisk ut och det faktum att de nu kan erbjuda ett större paket till sina kunder anser vi är helt rätt väg att gå. Vi har inte lagt in några förväntningar på den finska satsningen utan vill se resultat av den först. Lönsamheten kommer att prioriteras vilket fått oss att dra ned på tillväxtantagandena Prevas nya vd har från start varit tydlig med att det är lönsamheten som ligger i fokus framöver vilket det redan nu går att se tydliga tecken på även om det inte syns på ett positivt sätt i siffrorna än. Den stora frågan är om de åtgärder som tagit hitintills är tillräckliga eller om det kommer att krävas fler insatser. Prevas uppger i rapporten att de ser vissa tendenser till ljusning på marknaden och fortsätter den trenden är det fullt möjligt att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga. Skulle marknaden inte förbättras eller tvärtom vika nedåt igen är det troligt att ytterligare åtgärder måste införas. Efter de senaste förvärven har Prevas räntebärande skuld ökat relativt kraftigt vilket ställer krav på en starkare EBITDA-marginal än vad bolaget idag presterar vilket gör att vi tror att bolaget kommer vara snabbare på att vidta åtgärder för att hålla en god lönsamhet i bolaget. Risken med att dra ned för mycket för tidig är självklart att de kan komma att stå utan 6

7 leveranskapacitet den dagen marknadsklimatet blir bättre men detta är en avvägning alla konsultbolag står inför. Vi har dragit ned våra förväntningar relativt kraftigt Sedan Prevas nu återigen visar ett svagt kvartal med problem i två av bolagets tre affärsområden har vi valt att justera ned våra förväntningar för såväl andra halvåret som för Våra detaljerade estimat går att se i tabellen nedan. Detaljerade estimat SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4' Q1'13 Q2'13 Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E Försäljning EBITDA EBIT Vinst före skatt VPA, SEK 5,03-1,52 0,89 3,34 0,90 0,03 0,10-0,85 0,80-0,11-0,41 0,01 0,34-0,21 1,42 Försäljningstillväxt 30% -17% 1% 19% 12% 5% 3% 0% 5% -1% 13% 12% 11% 8% 6% EBIT marginal 11% -4% 3% 8% 7% 1% 1% -7% 1% 0% -2% 1% 3% 0% 3% VPA tillväxt 323% na na 276% -18% -96% -82% -199% -76% na na -89% na na na Källa: Redeye Research, Prevas 7

8 Prognosrevideringarna har gjort att vårt motiverade värde minskat från 27 kronor till 22 kronor Värdering Våra justeringar av prognoserna får även påverkan på vår DCF-värdering. Vår WACC beräkning bygger på PricewaterhouseCoopers riskpremie för den svenska marknaden. Deras riktlinjer gör att vi räknar med en WACC på 11,0 procent. WACC:en består av ett beta på 1,5, en riskfri ränta på 1,9 procent och en riskpremium på 8,1 procent. Riskpremien innehåller ett småbolagstillägg på 3,6 procent. Vi räknar med en långsiktig organisk tillväxt mellan åren 2015 och 2021 på 4,7 procent och en rörelsemarginal på 5,4 procent. Vår DCF-värdering räknar således inte med att bolaget kommer att nå sin egen målsättning om 10 procents rörelsemarginal över tid. Skulle Prevas göra det finns det en betydande uppvärderingspotential i bolaget. Vår DCF värdering ger oss ett motiverat värde på 22 kronor per aktie mot tidigare 27 kronor per aktie. Relativvärderingen pekar inte heller på någon uppsida i värderingen Relativvärdering Jämför vi Prevas med sina Peers ser värderingen inte speciellt spännande ut efter våra prognosrevideringar. Bolaget är fortfarande inne i en tuff fas där framförallt Management Consulting delen tynger samtidigt som produktutvecklingen har en svag intjäning. Detta tynger bolaget för tillfället men samtidigt har Prevas överraskat förut och vänt verksamheten snabbare än vad vi räknat med. I nuläget är vi dock försiktiga i våra antaganden vilket gör att aktien relativvärderingsmässigt inte ser attraktivt värderad ut trots att aktien handlas på låga nivåer historiskt. Värdering P/E EV/EBITDA EV/S Company/Country 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E Sverige HIQ INTERNATIONAL AB 14,4 12,1 10,9 8,8 7,6 6,9 1,2 1,1 1,0 KNOW IT AB 10,5 8,7 7,4 6,0 5,9 5,4 0,5 0,5 0,5 SEMCON AB 10,3 8,5 7,7 6,9 5,9 5,5 0,5 0,5 0,5 CONNECTA AB 10,5 7,8 6,9 8,1 5,8 5,2 0,5 0,5 0,5 ADDNODE AB 12,1 11,1 na 6,2 5,6 na 0,7 0,6 na DATA RESPONS ASA 16,7 14,7 12,9 10,4 9,7 8,7 0,6 0,5 0,5 ETTEPLAN OYJ 11,5 8,9 7,8 6,2 6,9 6,4 0,6 0,6 0,6 GOODTECH ASA 9,3 7,5 na 4,9 4,1 na 0,2 0,2 na CYBERCOM GROUP EUROPE AB 9,5 7,1 6,5 5,5 5,2 5,1 0,4 0,4 0,4 TIETO OYJ 10,3 9,4 9,0 4,9 4,6 4,1 0,6 0,6 0,6 AF AB-B SHS 13,5 11,9 11,0 9,0 7,6 7,1 0,8 0,8 0,8 Prevas neg 11,6 5,9 10,1 6,2 4,0 0,3 0,3 0,2 Jämfört konkurrenterna na 37% -22% 66% 15% -20% -39% -43% -60% Medel 11,7 8,4 7,6 6,1 5,4 5,0 0,5 0,5 0,5 Median 10,5 8,6 7,8 6,2 4,9 4,4 0,5 0,5 0,5 Källa: Bloomberg, Redeye Research 8

9 Aktiekursutveckling Prevas tillhör en av förlorarna i sektorn aktiekursmässigt under 2013 vilket inte är så konstigt då bolaget haft en svag utveckling samtidigt som flera av konkurrenterna gått relativt starkt under året. Aktiekursutveckling Förändring, % Bolag/Land LP* Curr. 1M 3M YTD 1Y Sverige HIQ INTERNATIONAL AB 34,1 SEK 1% -1% 2% 3% KNOW IT AB 53,5 SEK 1% -1% 15% -6% SEMCON AB 71,5 SEK -2% 23% 49% 65% CYBERCOM GROUP EUROPE AB 2,1 SEK -1% 0% 41% 4% CONNECTA AB 39,0 SEK -1% -9% -17% -35% ADDNODE AB 37,8 SEK -2% -8% 4% 15% ACANDO AB 13,6 SEK 0% -14% -12% 0% TIETO OYJ 15,3 EUR -3% -2% 3% 19% AFB SS EQUITY 186,0 SEK 10% 4% 20% 39% Prevas 16,4 SEK -6% -12% -4% -33% Medel 0% -1% 11% 12% Median -1% -1% 4% 4% Källa: Bloomberg, Redeye Research 9

10 Prevas har i dagsläget tre affärsområden Investeringscase Prevas Prevas är ett IT-konsultbolag som specialiserat sig på tre affärsområden Produktutveckling, Industrisystem och Management Consulting. Inom Produktutveckling hjälper Prevas sina kunder med utveckling av produkter med inbyggd intelligens. Produkter med inbyggd intelligens är något som ökar i allt snabbare takt samtidigt som livslängden för produkterna blir kortare, vilket ställer högre krav på bolagens utvecklingsavdelningar. Inom Industrisystem hjälper Prevas sina kunder med effektiviseringar av produktionsanläggningar, något som blir allt viktigare för att möta den tuffa globala konkurrensen. Det sista affärsområdet Management Consulting är uppbyggt för att Prevas ska komma in i ett tidigare skede i kundernas utvecklingsprojekt och på så sätt skapa ett större värde. Verksamheten är inriktad mot ett antal specialområden som alla har en underliggande tillväxt Prevas verkar inom flera framtidsområden med underliggande tillväxt som inbyggda system där bolaget vunnit flera stora utmärkelser, M2Mlösningar, energieffektiviseringar, automatiserings- och effektiviseringssystem i tillverkningsindustrin samt med spårbarhetslösningar. Prevas jobbar med både partners, underkonsulter och sin indiska smart-shoring organisation för att få flexibilitet, effektivitet och lönsamhet i sina projekt. Prevas har som målsättning att växa med 15 procent med stöd av förvärv samt ha en rörelsemarginal på 10 procent Prevas har som målsättning att växa med 15 procent med stöd av förvärv samt ha en rörelsemarginal på 10 procent. Bolaget har de senaste åren haft en varierande omsättningstillväxt då bolaget sedan finanskrisen både haft perioder då de minskat verksamheten och perioder där de både anställt och förvärvat bolag. Rörelsemarginalen har dock bara nått upp till målsättningen en gång vilket skedde Under den senaste tiden har lönsamheten pressats av en svag marknad samtidigt som uppbyggnaden av affärsområdet Management Consulting pressat lönsamheten. Den satsningen har gjorts i ett tufft marknadsklimat och det är viktigt att den bli lönsam så snart som möjligt. Vi anser att en rörelsemarginal om 7-8 procent över en konjunkturcykel bör vara fullt möjligt för bolaget att nå vilket inte avspeglas i dagens värdering. Den största risken i Prevas ligger i dagsläget i den låga intjäningen tillsammans med den ryckiga konjunkturen Den största risken i Prevas är fortsatta problem i den konjunkturella återhämtningen och att kunderna då väljer att skjuta upp sina utvecklingsprojekt av nya produkter samtidigt som Prevas har varit aktiva när det gäller att rekrytera personal till sin senaste satsning på management consulting. Andra risker som vi ser ligger i den prispress som finns på marknaden samt ökad konkurrens från både inhemska och globala aktörer. Bolagets styrkor ligger till stor del i Prevas långa kundrelationer och deras gedigna erfarenhet av produktframtagning och produktionseffektiviseringar. 10

11 Sammanfattning Redeye Rating Prevas Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 6,0p Ratingförändringar i denna rapport: Vi har sänkt ratingen för tillväxt ett steg Karl-Gustav Ramström är nybliven vd i Prevas. Han har lång erfarenhet på kundsidan men har inte tidigare drivit konsultverksamhet. Det är ännu för tidigt att bedöma den nya vd:n bortsett från att han har en intressant bakgrund. Tillväxtpotential 6,0p Efter förra konjunkturnedgången är bolagets organisation bättre anpassad för att växa inom de områden som Prevas prioriterar. Management Consulting satsningen övertygar ännu inte och bolaget minskar nu antalet anställda vilket gör att vi sänker ratingen Lönsamhet 6,0p Prevas har en lång historik av stabila vinster. Denna bröts dock under 2009 när lågkonjunkturen slog till. Lönsamheten har pressats under senare tid på grund av ökad oro på marknaden och satsningen på Management Consulting. Trygg placering 6,0p Bolaget har en bra spridning på sina kunder och ingen kund står för mer än 10 procent av omsättningen. Det som drar ned ratingen är bolagets höga exponering mot industrin och även den låga likviditeten i aktien. Avkastningspotential 6,0p DCF-värderingen talar för en uppsida i värderingen däremot ser vi ingen uppsida i relativvärderingen. 11

12 Resultaträkning E 2014E 2015E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2014E 2015E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2014E 2015E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie 8,0 % NPV FCF ( ) 51 Betavärde 1,5 NPV FCF ( ) 120 Riskfri ränta 2,0 % NPV FCF (2023-) 126 Räntepremie 5,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 4 WACC 11,0 % Räntebärande skulder -80 Motiverat värde MSEK 221 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 4,2 % Motiverat värde per aktie, SEK 21,8 EBIT-marginal 5,3 % Börskurs, SEK 16,4 Lönsamhet E 2014E 2015E ROE 20% 1% -1% 9% 16% ROCE 24% 1% 1% 11% 17% ROIC 19% 1% 1% 8% 14% EBITDA-marginal 9% 3% 3% 5% 6% EBIT-marginal 8% 0% 0% 3% 5% Netto-marginal 5% 0% 0% 2% 4% Data per aktie E 2014E 2015E VPA 3,34 0,13-0,21 1,42 2,77 VPA just 3,34 0,13-0,21 1,42 2,77 Utdelning 2,00 1,00 0,00 0,00 1,39 Nettoskuld 0,20 6,59 6,29 4,76 2,52 Antal aktier 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 Värdering E 2014E 2015E Enterprise Value 238,4 238,3 229,2 213,8 191,1 P/E 7,0 135,9-80,0 11,6 5,9 P/S 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 EV/S 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 EV/EBITDA 4,2 13,7 10,1 6,2 4,0 EV/EBIT 5,1 109,8 92,0 8,8 4,9 P/BV 1,3 1,1 1,1 1,0 0,9 Aktiens utveckling Tillväxt/år 11/13e 1 mån -6,3 % Omsättning 6,9 % 3 mån -11,4 % Rörelseresultat, just -77,00 % 12 mån -16,8 % V/A, just NaN Årets Början -2,4 % EK -9,5 % Aktiestruktur % Röster Kapital Göran Lundin fam 26,4 % 26,4 % Länsförsäkringar Bergslagen 12,8 % 12,8 % Stillström Bengt 5,0 % 5,0 % Swedbank Robur 4,7 % 4,7 % Länsförsäkringar fondförvaltning 4,5 % 4,5 % Andersson Björn 3,3 % 3,3 % Avanza Pension 2,2 % 2,2 % Nordnet Pensionsförsäkring 2,0 % 2,0 % Kusterer Hanna 1,5 % 1,5 % Westin Stieg 1,1 % 1,1 % Aktien Reuterskod PREVb.ST Lista Small Cap Kurs, SEK 16,4 Antal aktier, milj 10,1 Börsvärde, MSEK 165,7 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Karl-Gustav Ramström Mats Åström Helena Lundin Göran Lundin Nästkommande rapportdatum Q1 report October 29, 2013 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2014E 2015E Soliditet 55% 40% 37% 40% 45% Skuldsättningsgrad 12% 49% 51% 38% 21% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 1,8 1,6 1,7 1,8 1,8 Tillväxt E 2014E 2015E Försäljningstillväxt 19% 5% 9% 6% 5% VPA-tillväxt (just) 276% -96% -264% -791% 96% Analytiker Erik Kramming Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 12

13 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2014E 2015E 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% E 2014E 2015E 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0, E 2014E 2015E 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E 2014E 2015E 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Sverige Danmark Norge Indien Intressekonflikter Erik Kramming äger aktier i bolaget: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Prevas är en IT-konsult med inriktning på industriell IT och inbyggda system. Prevas grundades 1985 i Västerås av Göran Lundin, Per Lysholt och Björn Andersson. Göran Lundin är också bolagets största ägare och ordförande. Prevas noterades 1998 på Stockholmsbörsen. Bolagets styrkor ligger inom produktutveckling och produktionseffektiviseringar för industribolag. Prevas har drygt 600 medarbetare med stor kunskap inom systemering, programmering, elektronik, mekanik och produktionsutveckling. Bolaget har sitt huvudkontor i Västerås. Prevas har huvuddelen av sin verksamhet i Sverige (83 procent), Danmark (10 procent) och Norge (6 procent). Bolaget har även nyligen öppnat ett kontor i Tyskland. 13

14 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 14

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) På väg åt rätt håll Prevas rapport för det första kvartalet var ett klart steg i rätt riktning. Vi hade förväntat oss att bolaget skulle vända till

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 april 2014 Sammanfattning (MICR.ST) Marknaden börjar vända upp nådde under kvartal 1 en omsättning på 242 MSEK, jämfört med vår prognos på 234. EBIT för perioden uppgick till 3 MSEK, mot

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5% BOLAGSANALYS 23 aug 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Bruttomarginalen tynger i Q2 Intäkterna för Q2 kom in över vår prognos och uppgick till 198,4 MSEK jämfört med förväntat 196,9 MSEK. EBITDA underträffade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Företagssegmentet har vänt

Företagssegmentet har vänt 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Företagssegmentet har vänt Trots intäkter och EBITDA under förväntan (igen) fanns det ljuspunkter i Q3-rapporten. Företagssidan

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Intressant höst att vänta

Prevas (PREV.ST) Intressant höst att vänta BOLAGSANALYS 20 juli 2010 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Intressant höst att vänta Prevas försäljning under det första kvartalet var bättre än vad vi räknade med på grund av ett ökat antal underkonsulter.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 4 augusti 2014 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Satsar offensivt på mer tillväxt Intäkterna ökade från 2013 med 15 procent till 72 MSEK, jämfört med vår prognos

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Sensys Gatso Group (SENS.ST)

Sensys Gatso Group (SENS.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 september 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Drar fram som en slåttermaskin Q2-rapporten blev ungefär så odramatisk som vi förutspått även om intäkterna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Bolaget är på bättringsvägen

Bolaget är på bättringsvägen 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning AllTele (ATELA.st) Bolaget är på bättringsvägen AllTeles Q2:a visade oväntat svaga 196,6 MSEK i intäkter och EBITDA om 11,6 MSEK

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Stark avslutning på utmanande år Addnode Group avslutar ett 2013 med flaggan i topp. Tillväxten uppgick till 10 procent i kvartalet

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer