Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit avvaktande, vilket bidragit till en försämrad beläggningsgrad, men trots detta var rörelsemarginalen i Sverige om 7,5% bättre än förväntade 7,0%. Både Tyskland och Norge fortsätter att imponera. Tyskland visade en stark lönsamhet och visar att bolagets strategi att utöka kundbasen fungerar. Norge visade en tillväxt om 20% för 2012, och tillväxtpotentialen är fortsatt stor då NAVs moderniseringsprogram kommer igång under Den föreslagna utdelningen om 1 kr/aktie motsvarar en direktavkastning om 6,5%. Försäljningsprognoserna för 2013 och 2014 har reviderats ned 3% för respektive år då konjunkturutsikterna ser utmanande ut. En lägre skattesats i Sverige medför dock att VPA för 2014 justerats upp 6%. DCF6värdet om 17 kr/aktie kvarstår. Redeye Rating (010 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap MSEK IT Carl*Magnus Månsson Ulf J Johansson Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng 9,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 2% 4% 2% 4% 5% EBITDA EBITDAmarginal 7% 9% 8% 8% 9% EBIT EBITmarginal 6% 8% 7% 8% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 4% 5% 5% 6% 6% Utdelning 0,5 1,0 1,0 1,1 1,1 VPA 0,81 1,10 1,10 1,30 1,45 VPA just 0,81 1,10 1,10 1,30 1,45 P/E just 19,2 14,0 14,1 12,0 10,7 P/S 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 EV/S 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 EV/EBITDA just 9,8 7,1 7,8 7,4 6,7 Fakta Aktiekurs (SEK) 15,5 Antal aktier (milj) 71,1 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) *98 Free float (%) 78,1 Dagl oms. ( 000) 92 Analytiker: Christian Lee 08* Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Slutet gott, allting gott Vi summerar Q46rapporten med följande höjdpunkter: Bättre än förväntat Norge visade en tillväxt om närmare 30 procent, vilket var betydligt starkare än väntat Tyskland och Norge redovisade fantastiska rörelsemarginaler, klart bättre än våra prognoser Även Sverige lyckades redovisa en bättre rörelsemarginal än väntat då EBIT6marginalen uppgick till 7,5 procent mot förväntade 7,0 procent Sämre än förväntat Omsättningen kom in 6 procent lägre än estimerat, där Sverige redovisade en försäljning som var drygt 12 procent lägre än förväntat EBIT6marginalen var något sämre än beräknat där Övriga länder svarade för den negativa avvikelsen Utfallet för vinsten per aktie blev 15 procent lägre än förväntat som en följd av en lägre försäljning än vad vi hade räknat med Acando Förväntat vs. Utfall SEKm Q4'11 Q4'12E Utfall Diff Försäljning 415,0 437,1 410,0 *6% EBITDA 46,0 47,4 38,0 *20% EBIT 43,0 36,4 33,0 *9% PTP 42,0 35,5 34,0 *4% VPA, SEK 0,44 0,35 0,29 *15% Försäljningstillväxt 1,5% 5,1% *1,2% EBITDA marginal 11,1% 10,9% 9,2% EBIT marginal 10,3% 8,3% 8,0% VPA tillväxt (y/y) 5% *21% *33% Källa: Redeye Research, Acando Omsättningen kom in 6% lägre än estimerat där Sverige stod för den negativa avvikelsen Utmanande marknad i Sverige Omsättningen uppgick till 410 MSEK, vilket var drygt en procent lägre än motsvarande kvartal ifjol och 6 procent lägre än vår prognos. För helåret lyckades Acando dock visa en tillväxt om 1,5 procent, vilket är gott nog mot bakgrund av en ogynnsam kalendereffekt för såväl det fjärde kvartalet som för helåret. En negativ valutaeffekt samt en kalendereffekt som medfört 2 arbetsdagar färre jämfört med motsvarande kvartal ifjol bidrog till en svagare försäljning i det fjärde kvartalet, men det var i stort sett väntat. Den största avvikelsen från vår prognos återfanns i Sverige där försäljningen uppgick till 225 MSEK mot förväntade 258 MSEK, vilket motsvarar en 3

4 Marknaden i Sverige är fortsatt avvaktande med utdragna beslutsprocesser skillnad om drygt 12 procent. Kalendereffekten har haft en större påverkan i Sverige jämfört med de övriga geografiska marknaderna men framför allt bedömer vi att det försämrade marknadsklimatet under det andra halvåret har påverkat Acando mer än vad vi hade väntat oss. Marknaden har som vi tidigare befarat varit fortsatt avvaktande med utdragna beslutsprocesser under fjärde kvartalet, vilket påverkat såväl försäljningen som beläggningsgraden negativt. Beläggningsgraden bedöms kvarstå på en lägre nivå under det första halvåret 2013 jämfört med samma period ifjol Acando Sverige visade en rörelsemarginal om 7,5 procent mot förväntade 7,0 procent, vilket var en positiv överraskning. Beläggningsgraden uppges ha minskat under kvartalet för att öka något under senare delen av perioden men befinner sig fortfarande på en lägre nivå än föregående år. Antalet anställda har förvisso minskat med 3 medarbetare under den gångna perioden, men om efterfrågan inte blir starkare under det första halvåret 2013 bedömer vi det som troligt att ytterligare nedskärningar kan bli nödvändiga för att ge stöd till beläggningsgraden. Vi räknar med att EBIT6marginalen räknat på rullande 12 månader kommer att minska under 2013 då vi tror att beläggningsgraden kommer att befinna sig på en lägre nivå för det första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. För 2013 förväntas EBIT6marginalen uppgå till 7,8 procent jämfört med 8,7 procent vid utgången av Acando Sverige Omsättning & EBITmarginal, R12M E 1200 MSEK 12,0% ,0% 800 8,0% 600 6,0% 400 4,0% 200 2,0% 0 Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312Q113EQ313E 0,0% Omsättning EBIT marginal Källa: Redeye Research, Acando Vår bedömning är att Acando Sverige kommer att vara mer selektiv med sin rekrytering under 2013 och anställa kompetens inom Management Consulting, SCM och Strategisk IT. Därutöver kommer troligtvis ersättningsrekryteringar inom vissa nyckelområden genomföras, men räknat i nettoantal räknar vi med att antalet anställda i Sverige inte förändras jämfört med utgången av 2012 som uppgick till 628 medarbetare. 4

5 Beläggningsgraden var mycket god, vilket stärkte rörelsemarginalen för Tyskland Tyskland går som en maskin Acando Tyskland rapporterade en omsättning som var mitt i prick med vår prognos, 85 MSEK. Acando har fokuserat på att bredda kundbasen för att minska det relativt stora beroendet av den största enskilda kunden EADS/Airbus som numera svarar för mindre än 25 procent av intäkterna i Tyskland. Prisnivån och efterfrågan uppges ha varit stabil vilket i kombination med en hög beläggningsgrad i oktober och november inneburit starkare rörelsemarginal än förväntat. EBIT6marginalen uppgick till 12,6 procent mot vår prognos om 10,6 procent. För helåret uppgick rörelsemarginalen till 9,3 procent, vilket är den högsta lönsamhetsnivån som Acando visat i Tyskland. Samtliga regioner uppges visa bättre lönsamhet. Det är svårt att göra en rimlig bedömning om det finns en ytterligare förbättringspotential för beläggningsgraden då bolaget har en hel del fastprisprojekt på denna marknad. Acando kommer troligtvis fortsätta fokusera på att bredda kundbasen och öka stabiliteten i intjäningen varför vi räknar med att Acando Tyskland ska kunna hålla en rörelsemarginal över 8 procent under Acando Tyskland Omsättning & EBITmarginal, R12M E MSEK Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113EQ313E 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Omsättning EBIT marginal Källa: Redeye Research, Acando Tillväxten i Norge uppgick till 20% för 2012, men det finns en potential för fortsatt stark tillväxt Fantastisk tillväxt i Norge Acando Norge visade en fin utveckling även i det fjärde kvartalet med en bra omsättningstillväxt om 29,8 procent och en rörelsemarginal om 11,6 procent. För helåret 2012 uppgick försäljningstillväxten till imponerande 20 procent, men vi tror det finns mer att hämta där. Acando har blivit utvald till strategisk partner som del av ett konsortium med Steria som huvudpart i NAVs moderniseringsprogram som kommer igång under Acando har inte kommunicerat hur mycket avtalet är värt men då bolaget uppger att det som enskilt avtal betraktat är ett av de största i Acandos historia är vår gissning att det kan röra sig om över 100 MSEK, sannolikt fördelat över ett par år. Om vi utgår från att leveransen sker över 6 år så betyder det intäkter om cirka 16 MSEK per år, vilket indikerar en bra 5

6 tillväxtpotential de kommande åren. Acando kommer enligt vår bedömning troligtvis behöva rekrytera konsulter i Norge för att kunna säkra denna leverans om vår gissning skulle visa sig vara rimlig. Vi räknar med att tillväxten i Norge kommer att uppgå till 16 procent för Under det gångna kvartalet har dock Acando Norge minskat antalet anställda med 4 medarbetare jämfört med utgången av det tredje kvartalet. Andelen underkonsulter har istället ökat och enligt vår uppskattning svarar dessa för omkring 25 procent av intäkterna. Marginalerna på dessa underkonsulter är dock högre än i till exempel Sverige. Även om underkonsultaffären i Norge visar bra lönsamhet är vår bedömning att Acando kommer att öka andelen egna konsulter under 2013 då bolaget ser bra tillväxtmöjligheter där. Acando Norge Omsättning & EBITmarginal, R12M E 300 MSEK 9,0% ,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0 0,0% Q408 Q209 Q409 Q210 Q410 Q211 Q411 Q212 Q412 Q213E Q413E Omsättning EBIT marginal Källa: Redeye Research, Acando Acando har 98 MSEK i nettokassa och kommer att dela ut 1 kr/aktie i utdelning Kassaflödet och den finansiella ställningen Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46 MSEK jämfört med vår prognos om 40 MSEK efter att Acando löst upp mer rörelsekapital än väntat. De fria kassaflödena uppgick till 93 MSEK för helåret, och styrelsen har i enlighet med vår uppfattning föreslagit en utdelning om 1 krona per aktie för Det motsvarar en direktavkastning om cirka 6,5 procent, vilket torde vara ett attraktivt argument för investerare som söker en lägre riskprofil. Acando hade 98 MSEK i nettokassa (inga räntebärande skulder förutom pensionsförpliktelser) vid utgången av 2012, och enligt våra prognoser kommer bolagets starka förväntade kassaflöden stödja fortsatt generösa utdelningar till aktieägarna de närmaste kommande åren. 6

7 Acando Kassaflöden E *20 *40 MSEK E 2014E FCF FCF yield (%) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% *2% *4% Källa: Redeye Research, Acando Prognosförändringar Försäljningsprognosen för 2013 och 2014 har reviderats ned 3% för respektive år, VPA har istället justerats upp på grund av sänkt skattesats Vi har reviderat ned våra försäljningsprognoser för 2013 och 2014 med 3 procent för respektive år. Konjunkturutsikterna i Sverige och Tyskland pekar mot en avmattning som vi bedömer kommer att drabba samtliga konsultbolagen, dels genom att besluten om att initiera projekt kommer att skjutas upp, dels genom tilltagande prispress bland de tillgängliga projekten. Vår uppfattning är dock att Acando genom en bred kundbas och en senior profil inom Management Consulting kommer att klara sig bättre än många branschkollegor. Efter vår prognosjustering räknar vi med att Acando visar en försäljningstillväxt om 4,6 procent för Förändring estimat SEKm 2013E 2014E Omsättning Gamla 1 667, ,1 Nya 1 618, ,9 % förändring 3% 3% EBITDA Gamla 146,2 153,8 Nya 136,3 150,5 % förändring 7% 2% EBIT Gamla 131,9 139,9 Nya 125,6 140,2 % förändring 5% 0% Resultat före skatt Gamla 129,8 138,1 Nya 127,1 142,3 % förändring 2% 3% Vinst per aktie Gamla 1,29 1,37 Nya 1,30 1,45 % förändring 0% 6% Källa: Redeye Research 7

8 EBIT för 2013 har justerats ned 5 procent som en följd av ändringen av försäljningsprognosen medan EBIT för 2014 lämnas i stort sett oförändrad. Vi har trimmat ned vårt antagande för skattesatsen till 27,5 procent från tidigare 29,1 procent som en följd av den sänkta bolagsskatten i Sverige. Vinsten per aktie 2013 lämnas oförändrad medan vinsten per aktie 2014 justeras upp 6 procent. Acando Detaljerade estimat SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4' Q1'13E Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E Försäljning 408,0 408,0 321,0 413,0 1550,0 421,1 422,2 338,3 436,4 1618,0 1702,9 EBITDA 37,0 33,0 21,0 38,0 129,0 36,9 33,6 22,0 43,8 136,3 150,5 EBIT 34,0 29,0 18,0 33,0 114,0 34,1 30,9 19,4 41,2 125,6 140,2 Vinst före skatt 34,0 29,0 17,0 34,0 114,0 34,5 31,4 19,5 41,7 127,1 142,3 VPA, SEK (efter utspädning) 0,33 0,29 0,17 0,29 1,09 0,35 0,32 0,20 0,43 1,30 1,45 Försäljningstillväxt 3% 6% *2% *1% 2% 3% 3% 5% 6% 4% 5% EBITDA marginal 9,1% 8,1% 6,5% 9,2% 8,3% 8,8% 8,0% 6,5% 10,0% 8,4% 8,8% EBIT marginal 8,3% 7,1% 5,6% 8,0% 7,4% 8,1% 7,3% 5,7% 9,4% 7,8% 8,2% VPA tillväxt (y/y) 10% 29% *546% *33% 2% 6% 10% 19% 44% 19% 12% Källa: Redeye Research, Bolaget Acando Omsättning & Rörelsemarginal R12M ( E) MSEK ,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113E Q313E 0,0% Omsättning EBIT*marginal Källa: Redeye Research, Acando 8

9 Värdering I vår värdering av Acando använder vi oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF) och en relativvärdering där vi tittar på hur olika svenska konsultbolag värderas. WACC 11,1% har använts DCF%värdering Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 11,1 procent, varav beta är 1,3 och den riskfria räntan uppgår till 2,0 procent. Vi har som riskpremie använt 7,1 procent, vilket reflekterar den småbolagsrabatt som vi anser att aktien bör handlas med samt den svaga likviditeten i aktien. För perioden E räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 5,2 procent samtidigt som rörelsemarginalen antas förbättras från 7,4 procent 2012 till 8,7 procent Under perioden har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 5,0 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 7,1 procent. Investeringarna antas uppgå till 0,6 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en skattesats om 27,5 procent för perioden och 27 procent därefter, vilket är högre än gällande bolagsskatt i Sverige. Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. vilket ger ett DCF7värde om 17 SEK/aktie Vår DCF6värdering indikerar då ett motiverat värde om 17 SEK per aktie, vilket motsvarar en uppvärderingspotential om 10 procent från nuvarande nivå. Acando handlas till P/E 12,0x och 10,7x för 2013 respektive 2014 Relativvärdering Vi tittar även på hur Acando värderas jämfört med andra svenska konsultbolag. Tittar vi på P/E handlas Acando till 12,0x respektive 10,7x för 2013E och 2014E samtidigt som medianvärdet för sektorn uppgår till 12,0x respektive 9,5x. Det indikerar att Acando värderas i linje med sektorn. Relativvärdering Börsvärde P/E EV/EBITDA EV/S Bolag [SEKm] E 2014E E 2014E E 2014E HIQ INTERNATIONAL ,6 14,2 13,4 9,3 9,0 8,7 1,3 1,2 1,2 KNOWIT ,7 7,8 7,1 6,5 5,7 5,3 0,6 0,5 0,5 CONNECTA AB ,3 9,9 8,7 7,5 6,6 5,9 0,6 0,6 0,5 SIGMA AB*B SHARES ,5 8,3 7,3 16,0 5,1 4,7 0,4 0,4 0,4 CYBERCOM 267 neg 14,7 10,2 9,5 8,3 7,0 0,4 0,4 0,4 AVEGA GROUP ,3 14,1 11,8 11,7 8,5 7,2 0,6 0,6 0,5 Medel 28,5 11,5 9,8 10,1 7,2 6,5 0,6 0,6 0,6 Median 14,6 12,0 9,5 9,4 7,5 6,5 0,6 0,6 0,5 Acando ,1 12,0 10,7 7,8 7,1 6,1 0,6 0,6 0,5 Källa: Redeye Research 9

10 Tittar vi istället på EV/EBITDA kan vi notera att Acando värderas med en liten rabatt mot sektorn. En faktor som vi anser motiverar en premiumvärdering för Acando är bolagets starka kassaflöden de närmaste tre till fyra åren då de stora underskottsavdragen om 221 MSEK kommer att kunna utnyttjas fullt ut. Det bäddar för generösa utdelningar, något som begränsar nedsidan för aktieägarna. Det bedömer vi kommer att uppskattas av marknaden givet de osäkra makroutsikterna. 10

11 Investeringssammanfattning Acando är ett konsultföretag som är specialiserat på affärsintegration och verksamhetsförbättringar genom att utveckla processer, organisationer och IT. Acandos historik kan indelas i två faser: tillväxtfasen under perioden och konsolideringsfasen under perioden Tillväxtfasen var framför allt förvärvsdriven och medförde att bolaget expanderade utanför Sveriges gränser till Tyskland, Norge, Storbritannien och Finland. År 2009 fick tillväxtresan ett abrupt slut i och med finanskrisen. Under sommaren 2009 tillträdde Carl6Magnus Månsson som ny VD och koncernchef för Acando och sedan dess har bolaget varit i en konsolideringsfas, drivet av såväl externa som interna omständigheter. Även om Acando lyckades visa en försäljningstillväxt under åren 2010 och 2011 fortsatte bolaget att minska på antalet medarbetare. Den processen pågick under 11 kvartal i sträck från Q fram till Q då Acando bröt den trenden och visade en nettoökning av antalet medarbetare jämfört med föregående år. Fokus på tillväxt Den positiva nettoökningen kan enligt vår mening vara en indikation på att Acando är färdig med sin konsolidering av de tidigare bolagsförvärven och att bolaget är redo att åter fokusera på tillväxt. Konsultföretagen har vanligtvis en visibilitet på tre till sex månader, vilket talar för att Acando ser så pass mycket aktivitet framöver att de vågar rekrytera i en omfattande grad. Om marknadens efterfrågan på konsulttjänster håller sig på nuvarande nivåer har vi fått intrycket att det är fullt möjligt att Acando kommer att rekrytera fler konsulter motsvarande 100 medarbetare netto per år. Det antyder i så fall att bolaget kommer att kunna visa en organisk tillväxt om 8610 procent de närmaste kommande åren. om marknaden inte viker Acandos beläggningsgrad tyngdes under det tredje kvartalet 2012 på grund av rekryteringen av 80 konsulter men bolagets ambition är att nå tillbaka till normala nivåer under det fjärde kvartalet. En fråga vi därför ställer oss är om marknadsutvecklingen kommer att gå Acandos väg då konjunkturutsikterna för närvarande ser osäkra ut. Om efterfrågan på konsulttjänster minskar ser vi en risk för att den svagare beläggningsgraden i Q3 kan bli långvarig och tynga lönsamheten en längre period framöver. Vår bedömning är dock att Acando har goda möjligheter att visa en bra moståndskraft mot en konjunkturförsvagning på grund av bolagets stora exponering mot affärssystem, Business Intelligence och CRM, områden som kunderna förväntas prioritera sina investeringar på vid en konjunkturförsvagning och som svarar för mer än hälften av Acandos omsättning. Bolagets breda kundbas och geografiska spridning innebär dessutom en bra riskspridning. De 10 största kunderna stod för 35 procent av intäkterna

12 Andelen underkonsulter kan minskas Acando kan dessutom minska på antalet underkonsulter. Idag uppgår andelen underkonsulter i förhållande till anställda till drygt 20 procent för Acando, vilket är drygt 200 personer. Jämfört med de övriga svenska konsultföretagen anser vi att det är en hög andel då snittet uppgår till 12 procent. Under perioden då Acando konsoliderade verksamheten och minskade på antalet medarbetare löste bolaget underbemanningen genom att öka antalet underkonsulter. Kvoten övriga rörelsekostnader i förhållande till försäljningen räknat på rullande 12 månader har ökat från 28 procent i slutet av 2009 till 32 procent för 2012, där ökningen av underkonsulter troligtvis har varit den största bidragande orsaken. Vår uppfattning är därför att Acandos höga utnyttjandegrad av underkonsulter visserligen bidragit positivt till intäktsökningen de senaste åren men att den samtidigt hämmat bolagets lönsamhetspotential. Stora underskottsavdrag bäddar för stora utdelningar Acando har outnyttjade underskottsavdrag om totalt 221 MSEK som är hänförlig till den svenska verksamheten. Vi bedömer att bolaget kommer att kunna utnyttja hela beloppet över de närmaste 3 till 4 åren, vilket medför att Acando kommer att betala låg skatt under och bidra till att de årens kassaflöden kommer att vara mycket starka. Mot bakgrund av att Acando kommer att prioritera organisk tillväxt framöver finner vi det troligt att bolaget kommer att fortsätta med sitt återköpsprogram i kombination med en fortsatt frikostig utdelningspolicy. Under den senaste treårsperioden har utdelningen uppgått till i genomsnitt 78 procent av nettovinsten. Givet de starka kassaflödena framöver bedömer vi att Acando har möjlighet att genomföra aktieåterköp och dela ut utdelningar om sammanlagt 320 MSEK över de närmaste tre åren. Det motsvarar en direktavkastning om 10 procent per år och torde vara ett attraktivt argument för de investerare som söker placeringar med en bra direktavkastning och därmed en lägre riskprofil. Acando förtjänar en premiumvärdering Acando värderas till P/E 12,0x och 10,7x för 2013 respektive 2014 (med full betald skatt), vilket indikerar att aktien värderas i linje med sektorn. Bolagets stabila kassaflöden som implicit medför generösa utdelningar motiverar enligt vår mening en premiumvärdering för Acando. Vår DCF6 värdering indikerar ett motiverat värde om 17 kronor per aktie, vilket antyder en uppvärderingspotential om 10 procent. 12

13 Detaljerade estimat Acando SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4' Q1'13E Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E Försäljning 408,0 408,0 321,0 413,0 1550,0 421,1 422,2 338,3 436,4 1618,0 1702,9 Personalkostnader *241,0 *242,0 *195,0 *247,0 *925,0 *253,3 *257,6 *210,2 *263,6 *984,7 *1054,4 Övriga externa kostnader *130,0 *133,0 *105,0 *128,0 *496,0 *131,0 *131,0 *106,0 *129,0 *497,0 *498,0 EBITDA 37,0 33,0 21,0 38,0 129,0 36,9 33,6 22,0 43,8 136,3 150,5 varav Avskrivningar & amorteringar *3,0 *4,0 *3,0 *5,0 *15,0 *2,7 *2,7 *2,7 *2,6 *10,7 *10,2 Goodwillnedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT 34,0 29,0 18,0 33,0 114,0 34,1 30,9 19,4 41,2 125,6 140,2 Finansnetto 0,0 0,0 *1,0 1,0 0,0 0,4 0,5 0,1 0,5 1,5 2,0 Resultat före skatt 34,0 29,0 17,0 34,0 114,0 34,5 31,4 19,5 41,7 127,1 142,3 Skatt *10,0 *8,0 *5,0 *13,0 *36,0 *9,5 *8,6 *5,4 *11,5 *35,0 *39,1 Nettoresultat 24,0 21,0 12,0 21,0 78,0 25,0 22,8 14,1 30,3 92,2 103,2 VPA, SEK (efter utspädning) 0,33 0,29 0,17 0,29 1,09 0,35 0,32 0,20 0,43 1,30 1,45 Försäljningstillväxt 3% 6% *2% *1% 2% 3% 3% 5% 6% 4% 5% VPA tillväxt 10% 29% *546% *33% 2% 6% 10% 19% 44% 19% 12% EBITDA marginal 9,1% 8,1% 6,5% 9,2% 8,3% 8,8% 8,0% 6,5% 10,0% 8,4% 8,8% EBIT marginal 8,3% 7,1% 5,6% 8,0% 7,4% 8,1% 7,3% 5,7% 9,4% 7,8% 8,2% Nettoskuld *113 *68 *57 *98 *98 *110 *77 *114 *138 *138 *309 Källa: Redeye Research, Bolaget 13

14 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar. Ledning 7,0p Kommentar: Marknadskommunikationen är öppen och tydlig. VD äger aktier, vilket är godkänt ur ett motivationsperspektiv. Tillväxtpotential 6,0p Kommentar: Bolagets tillväxtstrategi är att växa organiskt, vilket tyder på en lägre tillväxttakt jämfört med den historiska. Bolaget har stark kompetens inom affärssystem och är en ledande leverantör av SAP6 konsulter. Har högsta partnerstatus med Microsoft och SAP. Lönsamhet 6,0p Kommentar: Den underliggande verksamheten har visat uthållig vinst under flera år. EBIT6marginalen har rört sig i intervallet 567% de två senaste åren. Avkastning på eget kapital uppgick till 14% för Trygg placering 9,0p Kommentar: Positiv: stark ägare och en solid finansiell situation. Utnyttjande av ett stort underskottsavdrag medför starka kassaflöden och en mycket attraktiv direktavkastning. Negativ: Konjunkturkänslig verksamhet. Avkastningspotential 6,0p Kommentar: Även om relativvärderingen visar att aktien handlas med en premium mot sektorn indikerar vår DCF6värdering en uppsida. Q46 rapporten var godkänd, det är möjligt att förväntningarna på kommande rapporter kommit ned en aning. 14

15 Resultaträkning, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *1 363 *1 384 *1 421 *1 482 *1 552 EBITDA Avskrivningar *13 *26 *15 *11 *10 EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader *2 *2 *2 *3 *3 Resultat före skatt Skatt *26 *38 *36 *35 *39 Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *1 363 *1 384 *1 421 *1 482 *1 552 Avskrivningar *13 *26 *15 *11 *10 EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) *22 *18 *15 *36 *40 NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital *3 *8 * Investeringar *15 *11 *9 *10 *9 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2014e Soliditet 71% 69% 70% 68% 68% Skuldsättningsgrad 2% 2% 2% 2% 2% Nettoskuld *102 *97 *98 *138 *190 Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,1 NV FCF (2013*15) 316,8 Betavärde 1,3 NV FCF (2016*25) 496,4 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2026*) 249,0 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 169,0 WACC (%) 11,1 Räntebärande skulder 17,0 Motiverat värde 1 214,2 Antaganden 2016*25 (%) Genomsn. förs. tillv. 5,0 Motiverat värde per aktie 17,1 EBIT*marginal 7,1 Börskurs 15,5 Lönsamhet e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 8% 10% 10% 12% 13% ROCE 11% 15% 15% 16% 18% ROIC 8% 14% 13% 12% 13% EBITDA*marginal (just) 7% 9% 8% 8% 9% EBIT just*marginal 6% 8% 7% 8% 8% Netto just*marginal 4% 5% 5% 6% 6% Data per aktie, SEK e 2014e VPA 0,81 1,10 1,10 1,30 1,45 VPA just 0,81 1,10 1,10 1,30 1,45 Utdelning 0,5 1,0 1,0 1,1 1,1 Nettoskuld *1,3 *1,3 *1,4 *1,9 *2,7 Antal aktier 76,7 72,3 71,1 71,1 71,1 Värdering e 2014e Enterprise value P/E 19,2 14,0 14,1 12,0 10,7 P/E just 19,2 14,0 14,1 12,0 10,7 P/S 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 EV/S 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 EV/EBITDA just 9,8 7,1 7,8 7,4 6,7 EV/EBIT just 11,3 8,6 8,8 8,0 7,2 P/BV 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 4,0% Omsättning 2,9% 3 mån 0,6% Rörelseresultat, just 13,5% 12 mån 3,3% V/A, just 16,6% Årets Början 0,6% EK *2,9% Aktiestruktur % Röster Kapital Familjen Svedult med bolag 18,5 25,5 Svolder 5,0 7,7 Swedbank Robur fonder 4,8 3,3 Thyra fond 4,4 3,1 DNB fonder 4,3 3,0 Svenska Lärarfonder 4,0 2,7 Tibia Konsult 3,4 2,4 Nordea fonder 3,4 2,4 Skandia fonder 3,4 2,3 Johansson Ulf J bolag 3,3 16,0 Aktien Reuterskod ACANb.ST Lista Small cap Kurs, SEK 15,5 Antal aktier, milj 71,1 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Carl*Magnus Månsson Anneli Lindblom Anneli Lindblom Ulf J Johansson Nästkommande rapportdatum Kvartalsrapport *05*02 Kvartalsrapport *07*26 Kvartalsrapport *10*25 Tillväxt e 2014e Försäljningstillväxt 2% 4% 2% 4% 5% VPA*tillväxt (just) 0% 37% *1% 18% 12% Tillväxt eget kapital 0% *4% *2% 3% 4% Analytiker Christian Lee Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 15

16 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% e 2013e 2014e 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT justmarginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, e 2013e 2014e 3% 2% 2% 1% 1% 0% e 2013e 2014e 72% 71% 71% 70% 70% 69% 69% 68% 68% 67% 67% 66% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 20% 14% 11% 54% 80% 21% Private sector Public sector Sweden Germany Norway Other Intressekonflikter Christian Lee äger aktier i bolaget Acando: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Acando är ett konsultföretag som jobbar med verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Kundbasen består av både små och stora företag samt offentliga organisationer. Acandos viktigaste affärspartner är SAP och Microsoft. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. 16

17 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case*baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt* Trygg Avkastnings* Lönsamhet potential Placering potential 7,5p * 10,0p ,5p * 7,0p ,0p * 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 17

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 Omsättningen kom in 2% lägre än ifjol och 7% lägre än vår prognos, där Sverige stod för största avvikelsen. Justerat

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5% BOLAGSANALYS 23 aug 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Bruttomarginalen tynger i Q2 Intäkterna för Q2 kom in över vår prognos och uppgick till 198,4 MSEK jämfört med förväntat 196,9 MSEK. EBITDA underträffade

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 april 2014 Sammanfattning (MICR.ST) Marknaden börjar vända upp nådde under kvartal 1 en omsättning på 242 MSEK, jämfört med vår prognos på 234. EBIT för perioden uppgick till 3 MSEK, mot

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft Omsättningen överträffade vår prognos med 5%, trots att en negativ kalendereffekt, ovanligt hög sjukfrånvaro

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer