Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Probi AB (PROB.ST) En bra start på året"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter samma period 2012 men avvek ändå något från våra estimat. Resultatet blev dock betydligt bättre än våra estimat och kostnaderna visade på fantastisk elasticitet. Probi Mage och Probi Frisk håller ställningarna och intäkterna låg på samma nivå som förra året, trots frånvaron av marknadsföringsinsatser (vilka genomfördes Q1-2012). Vi tycker Probi har fått oförtjänt mycket stryk efter de mindre lyckade studierna i höstas. Det är ju inte så att bolaget blöder. I Q1 var marginalen före skatt 25% och bolaget har närmare 100 mkr i kassan. Som grädde på moset en storägare som mycket väl kan komma att plocka in hela bolaget. Vårt fundamentala värde ligger på 59,8 kr per aktie. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 346 MSEK Life Science Michael Oredsson Per Lundin Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng 5,5 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 22% 17% 6% 2% 18% EBITDA EBITDA-marginal 33% 28% 23% 19% 20% EBIT EBIT-marginal 22% 19% 17% 14% 17% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 17% 13% 13% 12% 14% Utdelning 1,0 0,7 0,8 1,0 1,2 VPA 1,51 1,40 1,45 1,29 1,86 VPA just 1,51 1,40 1,45 1,29 1,86 P/E just 25,2 27,1 26,2 29,5 20,5 P/S 4,3 3,6 3,5 3,4 2,9 EV/S 3,2 2,8 2,6 2,5 2,1 EV/EBITDA just 9,5 10,1 11,0 13,0 10,2 Fakta Aktiekurs (SEK) 38,0 Antal aktier (milj) 9,1 Börsvärde (MSEK) 346 Nettoskuld (MSEK) -96 Free float (%) 78,0 Dagl oms. ( 000) 11 Analytiker: Peter Östling Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Mer än vad ögat ser Omsättning ned marginellet justerat för engångsposter Vi var förberedda på att Q1 rapporten för Probi skulle bli svag på omsättningssidan på grund av vissa engångsposter. Probi redovisade således en minskad omsättning med 17 procent men om vi jämför äpplen med äpplen stannade minskningen på knappt 2 procent. De jämförelsestörande posterna hänförde sig uteslutande till affärsområdet Functional Food (FF): Engångsbetalning från NextFoods under Q på 3,8 miljoner kronor Lägre royaltysats på försäljningen av ProViva med 0,9 miljoner kronor Som tabellen nedan visar hade vi tagit höjd för detta och våra estimat var mitt-i-prick mot utfallet. Avvikelsen kom på Consumer Healthcare (CHC) och vi hade underskattad den lageruppbyggnad som skedde inför lanseringen av Probis magkapsel av Pharmavite i USA. Det viktiga är dock att underliggande efterfrågan och tillväxt är stark och Probis orderstock innehåller betydande leveranser till Pharmavite under resten av Stark orderstock avseende Pharmavite för resten av 2013 Bättre bruttomarginal och lägre rörelsekostnader lyfte EBIT Utfall och estimat (SEKm) 2013 Redeye Diff Diff 1Kv13 1Kv13E SEKm % Functional Food 12,1 12,1 0,0 0,4% Kosttillskott 13,6 15,8-2,2-13,8% Övrigt 0,0 0,0 0,0 Försäljning 25,7 27,9-2,1-7,7% Handelsvaror -5,8-7,0 1,1-16,4% Bruttovinst 19,9 20,9-1,0-4,7% Kostn för ers till anställda -6,6-7,0 0,4-5,7% Övr externa kostnader -6,2-9,5 3,3-34,3% Av- och nedskrivningar av AT -1,0-1,5 0,5-34,7% Övrigt 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat 6,1 2,9 3,2 112,1% Finansnetto 0,3 0,3 0,0 0,0% Resultat före skatter 6,4 3,2 3,2 101,1% Skatter -1,4 0,0-1,4 na Nettovinst 5,0 3,2 1,8 56,4% VPA 0,54 0,35 0,20 56,4% Försäljningstillväxt, rapporterad -16,8% -9,9% Bruttomarginal 77,4% 75,0% Rörelsemarginal, EBITDA 27,5% 15,8% Rörelsemarginal, EBIT 23,6% 10,3% Låga rörelsekostnader hjälpte till att nå en vinsmarginal på 25% Källa: Redeye Research Det kanske mest positiva i kvartalet var dock att resultatet blev så pass starkt. Det var framför allt väsentligt lägre rörelsekostnader som såg till att rörelseresultatet blev mer än dubbelt så högt som våra estimat. Marginalen före skatt nådde således det interna målet om 25 procent. Här ska vi påpeka att det under förra året löpte en reklamkampanj för Probi Mage och Probi Frisk en kampanj som under 2013 kommer löpa under det andra kvartalet. 3

4 Stabil ProViva försäljning Efter tre kvartal med fallande försäljningsvolymer för ProViva stabiliserades dessa under Q4 och även under första kvartalet 2013 kunde vi notera att volymfallet verkar stannat av. Även om den royaltyintäkt som Probi redovisade minskade berodde detta uteslutande på den förändring i royaltyberäkningen som trädde i kraft vid årsskiftet 2012/13. För kvartalet prickade vi in Probis ersättning exakt och vi räknar fortsättningsvis med att de underliggande volymerna kommer öka marginellt. Som stöd för detta har vi den kommande lanseringen av den nya ProViva50, en fruktdryck med 50 procent mindre socker. Olika marknadsundersökningar har visat att en uppfattning som konsumenter har om juice är att den innehåller mycket socker. En specifik undersökning som genomfördes i Sverige och som tog upp frågan om varför man inte konsumerade mer juice visade på att 23 procent inte gjorde detta på grund av för högt sockerinnehåll i juice. Ny produkt med mindre socker har stora möjligheter att ta marknadsandelar Bruttomarginal på 77,4% pga hög andel royaltyintäkter i kvartalet Källa: Danone AB Bruttomarginalen blev hela 2,5 procentenheter bättre än våra estimat och kan härledas till fördelningen av omsättningen, där andelen royalty blev relativt hög i kvartalet. Dessa intäkter för med sig låga eller inga kostnader, varför bruttomarginalen blir väldigt hög. Vi har dock sett att under kvartal där andelen varuförsäljning är hög har bruttomarginalen ändå aldrig varit under 70 procent. Externa kostnader väsentligt lägre än våra estimat pga förskjuten marknadsföringskampanj Som tabellen på föregående sida visar blev rörelsekostnaderna väsentligt lägre än våra estimat, 13,8 miljoner mot 18 miljoner som vi hade, en skillnad på hela 23 procent. Den enda anledningen till de låga rörelsekostnaderna som Probi anger i rapporten är att marknadsföringsaktiviteter för Probi Mage och Probi Frisk senarelagts jämfört med föregående år och kommer nu att ske under andra kvartalet. 4

5 Omsättning och EBIT-marginal per kvartal 35,0 40,0% Försäljning mkr 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% EBIT-marginal, % 0,0-80,0% Omsättning EBIT-marginal Linjär (Omsättning) Källa: Redeye Research Trots svåra jämförelsesiffror i Q för CHC var det bra tryck i försäljningen CHC, den del som tidigare benämndes kosttillskott, visade på en nedgång på drygt 5 procent i kvartalet. Det var dock mycket svåra jämförelsetal som affärsområdet hade, då Q var ett av de starkaste kvartalen någonsin för affärsområdet. Förutom stark tillväxt för Probi Frisk och Probi Mage i Sverige, skedde då även stora leveranser till Pharmavite i USA inför deras lansering av Probis magkapsel i Nordamerika. Utöver detta utfördes under första kvartalet 2012 en marknadsföringsinsats tillsammans med Bringwell för Probi Mage och Probi Frisk. Positivt är dock att försäljningsvolymerna för de bägge produkterna ändock ligger på samma nivå under första kvartalet 2013 jämfört med samma period 2012, trots frånvaron av marknadsföringsstimulanser. Hög aktivitet inom CHC borgar för god tillväxt framöver Det är flera saker som gör att vi ser fram emot ett starkt år för Probi inom CHC. Det är framför allt på den nordamerikanska marknaden som det pågår många aktiviteter, bland annat ett antal diskussioner med olika distributörer som ett resultat av det avtal som tecknades i slutet av 2012 med Viva 5. Dessutom nämner Probi att ett gemensamt produktutvecklingsarbete pågår med en potentiell partner på den nordamerikanska marknaden. Som grädde på moset förs även samtal om att utvidga samarbetet med Pharmavite. Trots fluktuationer i omsättning består det underliggande efterfrågetrycket Utöver den nordamerikanska marknaden har Probi intensifierat affärsutvecklingen på ett antal marknader i Asien och Östeuropa och här pågår diskussioner som förväntas leda till nya distributörslösningar. Probi kommer under andra kvartalet att göra de första varuleveranserna inför lanseringen på den schweiziska apoteksmarknaden. Vi betonar återigen att det som gör oss konfidenta om att Probi är på rätt väg, trots fluktuationen i tillväxt de två senaste kvartalen, är skrivningen i tidigare rapporter om en fortsatt stark efterfrågan från slutkund. Vi kan stå ut med fluktuationer i försäljningen som orsakas av lagernivåer hos grossist och detaljist, men det skulle varit mycket allvarligt om slutkonsumenten inte längre efterfrågade Probis produkter. I det perspektivet är det ytterst glädjande att, som vi nämner här ovan, Probis produkter inom CHC håller ställningarna i Sverige trots frånvaron av större marknadsföringsinsatser. 5

6 NextFoods försäljning tuffar på, +20% i Q1 När det gäller Functional Food (FF) har vi tidigare kommenterat de stora dragen och anledningarna till att affärsområdet minskade sin omsättning. Utöver detta kan vi konstatera att NextFoods försäljningsvolymer ökade med 20 procent under första kvartalet. Sedan avtalet med NextFoods tecknades 2007 har de aldrig varit i närheten att nå den miniminivåer som stipulerats. Det nya avtalet har en annan karaktär och tar bort dessa miniminivåer. Det är helt klart så att NextFoods tror på produkterna de säljer, eftersom de varje år betalat mellanskillnaden för att behålla rättigheterna. Balansräkning och kassaflödet 25 kvartal i rad med positivt operationellt kassaflöde Vi räknar nu till 25 kvartal i rad med positivt operationellt kassaflöde. För öppningskvartalet 2013 blev detta kassaflöde 10,4 miljoner kronor och det operativa kassaflödet sett över rullande 12 månader blev 73,6 miljoner kronor. På rörelsekapitalsidan ligger detta stabilt runt 15 procent av omsättningen. De senaste 24 månaderna har kvoten pendlat mellan 12 och 19 procent. Antal dagars utestående försäljning bundna i varulager försämrades något jämfört med den onaturligt låga siffran från Q4. 13,9 dagar är i linje med snittet de senaste 2 åren. På kundfordringssidan kunde vi också notera en viss försämring till 98 dagar. Denna post följde inte samma mönster som tidigare år och vi fick alltså inte se någon förbättring i Q1, som vi hoppades på då vi skrev vår uppdaterings efter Q4 rapporten. Vi har inte fått någon förklaring till denna ökning, men ser vi över tre år har antalet utestående dagar legat mycket högt, vilket kan tänkas spegla verksamhetens art där Probi många gånger agerar underleverantör av aktiv kultur alternativt erhåller royalties på faktisk försäljning. DSO för varulager och kortfristiga fordringar Dagar 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Lager DSO KuFo DSO Källa: Redeye Research Det positiva kassaflödet innebär att Probi per 31 mars hade en kassa på 95,9 miljoner kronor. 6

7 Förvärvskapacitet på mkr finns Baserat på samtal med VD Michael Oredsson, räknar vi inte med att bolaget kommer att använda dessa medel till defensiva åtgärder som aktieåterköp o.d. Med ett starkt fortsatt kassaflöde, pengar på banken och en skuldfri balansräkning räknar vi med att bolaget har en förvärvskapacitet på mellan miljoner kronor. Och det är här vi räknar med att bolaget kommer lägga sitt krut med en ökad aktivitet på business development-sidan. Vid en strategisk affär kan även den egna sedelpressen användas. Med ett PE-tal på en bra bit över 20x lämpar sig detta särskilt bra. Med ett så pass starkt kassaflöde kan en temporär hög skuldsättning accepteras. Jämför gärna med bolag som Getinge och Meda som konsekvent arbetar med sin balansräkning i sin affärsutvecklingsverksamhet och kan ligga på en hög skuldsättning tack vara goda kassaflöden från rörelsen. Probi har hittills inte kommunicerat att förvärv skulle ingå i den nuvarande affärsutvecklingsstrategin. Eftersom vi räknar med ett fortsatt starkt kassaflöde kommer kassans andel av balansräkningen stadigt att öka. I dag utgör kassan drygt 67 procent av Probis balansräkning. Samtidigt finns det ingen anledning att samla pengar på hög, och vi ser flera tänkbara affärsmöjligheter för Probi. Det kan röra sig om hela bolag, produktgrupper och utköp från större bolag. Vi tror att managment kommer fokusera på den kommersiella sida och vill ha in produkter som är lanserade eller är färdigutvecklade. Priset och risknivån får styra. Om vi skulle sätta våra pengar så är det på förvärv där Probi redan på kort sikt kan räkna med ett väsentligt tillskott på den översta- och den understa raden. Faktum är det just nu förmodligen är ett bra tillfälle till att göra förvärv som kan vara utspädande på kortsikt, då marknadens förväntningar på Probi ändå är i botten. Finansiella prognoser Vi har gjort relativt små absoluta förändringar av våra estimat. Vi hade redan relativt höga externa kostnader och vi behåller denna och räknar med att marknadsföringsinsatserna inom CHC ska omfattas av den aktuella nivån. Förändringar i våra estimat Små absoluta förändringar i estimaten Förändring estimat Q Functional Food Gamla 11,2 44,9 46,5 46,5 46,4 Nya 11,2 44,9 46,5 46,5 46,4 % förändring 0% 0% 0% 0% 0% Kosttillskott Gamla 14,6 58,1 78,4 105,8 142,9 Nya 14,0 57,1 74,2 96,5 125,4 % förändring -4% -2% -5% -9% -12% Brutto-marginal Gamla 75,0% 75,6% 75,0% 75,0% 75,0% Nya 75,0% 75,6% 75,0% 75,0% 75,0% EBIT Gamla 0,7 12,8 13,5 26,1 44,3 Nya 1,2 14,7 19,6 29,2 42,9 % förändring 71% 14% 45% 12% -3% EBIT-marginal Gamla 2,6% 12,4% 10,8% 17,1% 23,4% Nya 4,6% 14,4% 16,2% 20,5% 25,0% Källa: Redeye Research 7

8 Våra nya kvartalsestimat för 2013 Prognoser, Probi (SEKm) e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 1Kv12 2Kv12 3Kv12E 4Kv12E 1Kv13 2Kv13 3Kv13 4Kv13E ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR Functional Food 16,6 11,4 10,8 11,7 12,1 11,2 10,3 11,3 55,4 49,7 50,6 44,9 46,5 46,5 46,4 Kosttillskott 14,4 10,8 10,1 14,6 13,6 14,0 13,1 16,4 25,7 45,3 49,8 57,1 74,2 96,5 125,4 Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning 30,9 22,2 20,9 26,3 25,7 25,3 23,4 27,6 81,1 95,0 100,4 102,0 120,7 143,0 171,8 Handelsvaror -5,6-2,6-3,7-6,5-5,8-6,3-5,8-6,9-9,9-16,8-18,5-24,9-30,2-35,7-43,0 Bruttovinst 25,3 19,6 17,2 19,8 19,9 19,0 17,5 20,7 71,3 78,2 81,9 77,1 90,6 107,2 128,9 Kostn för ers till anställda -6,4-6,9-5,4-6,9-6,6-7,2-5,8-7,1-21,0-21,2-25,7-26,7-31,0-33,0-36,0 Övr externa kostnader -8,8-8,9-6,2-8,7-6,2-9,4-6,5-9,0-23,1-30,3-32,7-31,1-35,0-40,0-45,0 Av- och nedskrivningar av AT -1,5-1,6-1,6-1,6-1,0-1,2-1,2-1,2-9,0-8,9-6,4-4,6-5,0-5,0-5,0 Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat 8,5 2,2 4,0 2,6 6,1 1,2 4,0 3,4 18,1 17,8 17,2 14,7 19,6 29,2 42,9 Finansnetto 0,3 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4 0,1 0,4 0,6 1,7 1,1 1,2 1,7 1,7 1,7 Resultat före skatter 8,8 2,6 4,0 2,9 6,4 1,6 4,1 3,8 18,7 19,5 18,3 15,9 21,3 30,9 44,6 Skatter -2,4-0,6-1,1-0,8-1,4-0,4-0,9-0,8-5,0-5,3-4,8-3,5-4,7-6,9-9,9 Nettovinst 6,5 2,0 2,9 2,1 5,0 1,2 3,2 3,0 13,6 14,2 13,5 12,3 16,5 24,1 34,7 VPA 0,71 0,22 0,32 0,23 0,54 0,13 0,35 0,33 1,50 1,56 1,48 1,35 1,81 2,64 3,80 Försäljningstillväxt, rapporterad 29,0% -7,9% -6,0% 6,7% -16,8% 13,7% 11,9% 5,0% 22,1% 17,1% 5,7% 1,6% 18,4% 18,4% 20,2% Bruttomarginal 81,9% 88,1% 82,2% 75,3% 77,4% 75,0% 75,0% 75,0% 87,8% 82,3% 81,6% 75,6% 75,0% 75,0% 75,0% Rörelsemarginal, EBITDA 32,5% 16,9% 26,7% 15,9% 27,5% 9,3% 22,4% 16,7% 33,4% 28,1% 23,5% 18,9% 20,3% 23,9% 27,9% Rörelsemarginal, EBIT 27,5% 9,8% 19,0% 9,8% 23,6% 4,6% 17,3% 12,4% 22,3% 18,7% 17,1% 14,4% 16,2% 20,5% 25,0% Källa: Redeye Research Probi har stora möjligheter att nå det reviderade lönsamhetsmålet Nya finansiella mål Probi hade flaggat för att de finansiella målen skulle förändras efter de otillfredsställande kliniska studierna. I samband med publiceringen av 2012 års årsredovisning meddelade således bolaget att de tillfälligtvis under lägger de finansiella målen på en annan nivå än tidigare, framför allt beroende på en tuff Europa-marknad (hälsopåståenden och konjunktur). Omsättningsmålet sänks för dessa år från 25% till 10% och lönsamhetsmålet (nettomarginal före skatt) sänks från minst 25% till minst 20% (även detta en mycket bra nivå). Våra försäljningsestimat för 2013 och 2014 har nu en tillväxt på 1,6 resp 18 procent. Vad avser lönsamheten ligger vi redan under även det nya målet. Om Probi når 20 procentsmålet under innebär det naturligtvis en boost avseende värderingen av aktien. Faktum är att Probi under Q1 nådde det gamla lönsamhetsmålet på 25 procents marginal. Värdering Kommersiell risk störst för Probi, trots allt! Som för många andra bolag inom Life Science-segmentet, så innebär en investering i Probi AB vissa risker, om än betydligt lägre jämfört med bolag som arbetar inom till exempel läkemedelsforskning. Ledtider till marknad är betydligt kortare och registreringsprocesserna är betydligt enklare, om de överhuvudtaget existerar. Risken ligger snarare i kommersialiseringen av produkterna än i utvecklingen av dessa. I Probis fall tillkommer dock en väsentlig regulatorisk risk där erhållandet av ett godkänt hälsopåstående från den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA hälsopåstående innebär lite olika utfall i det avtal som Probi har med Danone. Efter de otillfredsställande resultaten under hösten 2012 plockade vi helt bort estimaten avseende världen utanför Sverige. Probi har meddelat att de planerar nya studier för att nå målet om ett EFSA-godkännande. Detta får 8

9 bli grädde på moset den dagen det sker. I vår värdering av Probi tillämpar vi framför allt en kassaflödesmodell (DCF). Vi tycker denna tar hänsyn till bolagets långsiktiga tillväxtpotential. Utöver detta arbetar vi med en PEmultipelmodell, där vi tittar på ett vinstutfall några år framåt i tiden och antar sedan att Probi vid den tidpunkten handlas till samma PE-nivåer som i dag, och diskonterar sedan denna kurs till nutid. Vi har inte använt oss av någon jämförande värdering, då det saknas bolag som är direktt jämförbara med Probi. Vi har dock ställt upp en värderingsjämförelse med Biogaia, ett bolag som också verkar inom probiotika, men har en lite annan affärsmodell, samt ligger några år före Probi i utveckling och mognad Våra värderingsmodeller DCF-modell PE-baserad modell Vi har återgått till avkastningskrav på 10% (12), men tror att marknaden fortfarande använder ett relativt högt avkastningskrav Avkastningskrav Efter de otillfredsställande studieresultaten valde vi att höja vårt avkastningskrav tillfälligt med 2 procentenheter till 12%. Efter moget övervägande har vi nu återgått till vår ursprungliga uppfattning och sänkt avkastningskravet igen. Vi tror dock att investerare fortfarande använder ett högre avkastningskrav, vilket syns på aktiekursen. Vid fastställandet av avkastningskrav använder vi en vanlig CAPM-modell där vi utgår från en riskfri ränta med ett motiverat riskpremietillägg. Vi använder ett motiverat riskpremietillägg på 10 procent, vilket i sin tur leder fram till ett avkastningskrav på 10 procent för Probi. Vi använder oss av en riskfriränta på 1,75 procent samt ett betavärde på 0,82, vilket är detsamma som för Biogaia. Värdering Sammanfattning 80 Medelvärdet av våra två värderingsmodeller ger ett motiverat värde på 59,8 (67,1) kr per aktie Price per share DCF-value P/E-Multiple Källa: Redeye Research Diagrammet ovan sammanfattar resultatet av våra två värderingsansatser. 9

10 Som synes hamnar de relativt långt ifrån varandra, vilket framför allt förklaras av att en stor del av vinsterna för Probi ligger relativt långt fram i tiden. Jämfört med situationen i samband med vår initialanalys i februari 2012 har det motiverade värdet justerats ned med 47 procent. Det ska vara en skillnad i värdering mellan Probi och Biogaia, men i dag är den för stor. Som nämnts i ingressen till värderingsavsnittet, finns det få bolag som är direkt jämförbara med Probi. På den svenska marknaden finns dock ett jämförelseobjekt i form av Biogaia. Detta bolag arbetar och har under lång tid arbetat enligt en annan strategi än Probi, vilket gett resulatat i en väsentligt högre värdering. Den strategi som Biogaia använder sig av är den som Probi försöker applicera, men vi räknar med att de ligger 5-6 år efter Biogaia. Om vi tar hänsyn till detta känns skillnaden i värdering ändå alltför stor. Probi har i dag ett bolagsvärde på endast 260 miljoner kronor, att jämföra med Biogaias 3,5 miljarder kronor. Det är främst Probis njugga värdering vi riktar in oss på. Här nedan har vi ställt samman en värderingstabell. Värderingsjämförelse Probi vs Biogaia Probi Biogaia Förhållande Biogaia/Probi, ggr Börsvärde, mkr ,1 Kassa, mkr 95,9 404,0 4,2 Kursutv, 1 år -42,2% 42,5% Kursutv, YTD -14,4% 33,6% Omsättning, ttm, mkr 95,1 289,1 3,0 EBITDA, ttm, mkr 20,7 68,3 3,3 Kassaflöde, ttm, mkr 73,6-8,7 nm EV/Omsättning, ,7 12,3 4,5 EV/EBITDA, ,6 51,9 4,1 P/E, ,4 45,1 1,5 Omsättningstvx % 7% 1,2 EBITDA-tvx % 7% -3,5 Rörelsemarg TTM 15,7% 22,0% 1,4 Rörelsemarg 2014E 16,2% 29,8% 1,8 Bolagsvärde (EV) 260, ,0 13,6 Källa: Redeye Research Aktiekursutveckling speglar knappast den operationella utvecklingen i Probi Probis aktiekurs har inte rosat marknaden, varken under de senaste 12 månaderna eller under Aktieköp från Symrise sida har inte kunnat balansera effekten av de otillfredsställande data. Vi tycker det är märkligt att detta har fått så pass stor effekt då det i dagsläget inte har någon betydelse för tillväxten på kort- till medellång sikt. Under 2013 har Probis aktie fallit med drygt 14 procent medan kollegan Biogaia klättrat hela 33 procent. OMX och Carnegies Small Cap Index har under 2013 klättrat med 11 respektive 14 procent. 10

11 Aktiekursutveckling Probi, Biogaia och index de senaste 12 månaderna samt hittills under 2013 (nedre grafen) Index=100, 1 jan Probi Biogaia OMX Carnegie Index=100, 28 sep Probi Biogaia OMX Carnegie Källa: Bloomberg, Redeye Research Symrise snittkurs ligger på 44 kr per aktie Sedan augusti 2012 har Probi fått en ny huvudägare, det tyska specialkemibolaget Symrise. Probi och Symrise har redan offentligjort ett samarbete inom oral hälsa och vi tror det finns många fler beröringspunkter och samarbetsområden framöver. Symrise har successivt byggt upp sin nuvarande ägarposition och har hittills investerat knappt 85 miljoner kronor i Probi till en snittkurs på 44,09 kronor per aktie. Vi tror det är en stor sannolikhet att Probi så småningom plockas in helt i det tyska bolaget. 11

12 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Ingen förändring Ledning 7,0p Kommentar: Bolagets ledning har relevant bakgrund och har de senaste åren arbetat metodiskt med att lägga fram en ny affärsmodell för högre tillväxt och lönsamhet Tillväxtpotential 6,0p Kommentar: Probiotikamarknaden är i stadig tillväxt, men är ändå i sin linda. Vi räknar med att ett allt större intresse för egenvård bland människor ska stimulera tillväxten ytterligare Lönsamhet 6,0p Kommentar: Probi växer snabbt med god lönsamhet, dock kan det bli fluktationer mellan kvartalen. Vi räknar med att omsättningstillväxten kommer överstiga kostadstillväxten de närmaste åren, vilket leder till kraftigt förbättrad lönsamhet. Trygg placering 5,5p Kommentar: Probi går med vinst sedan 2007 och har en mycket god finansiell ställning. Likviditeten i aktien är dock relativt dålig. Rel liten risk i verksamheten, men utfall av kliniska stuider kan påverka aktien Avkastningspotential 6,0p Kommentar: Vi ser en bra potential relativt dagens aktiekurs. Marknaden har haft allt sitt fokus på Biogaia och glömt bort Probi. Stora händelser under 2012 är EFSA ansökan, men denna är inte binär i värderingshänseende. 12

13 Resultaträkning, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2014e Soliditet 91% 90% 90% 90% 90% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 10,1 NV FCF ( ) 51,3 Betavärde 0,8 NV FCF ( ) 139,3 Riskfri ränta (%) 1,8 NV FCF (2022-) 348,3 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 95,9 WACC (%) 10,0 Räntebärande skulder 0,0 Motiverat värde 634,8 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 16,0 Motiverat värde per aktie 69,6 EBIT-marginal 30,0 Börskurs 38,0 Lönsamhet e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 12% 11% 11% 9% 13% ROCE 15% 15% 14% 11% 15% ROIC 15% 10% 10% 8% 12% EBITDA-marginal (just) 33% 28% 23% 19% 20% EBIT just-marginal 22% 19% 17% 14% 17% Netto just-marginal 17% 13% 13% 12% 14% Data per aktie, SEK e 2014e VPA 1,51 1,40 1,45 1,29 1,86 VPA just 1,51 1,40 1,45 1,29 1,86 Utdelning 1,0 0,7 0,8 1,0 1,2 Nettoskuld -9,8-8,4-9,6-9,6-10,0 Antal aktier 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Värdering e 2014e Enterprise value P/E 25,2 27,1 26,2 29,5 20,5 P/E just 25,2 27,1 26,2 29,5 20,5 P/S 4,3 3,6 3,5 3,4 2,9 EV/S 3,2 2,8 2,6 2,5 2,1 EV/EBITDA just 9,5 10,1 11,0 13,0 10,2 EV/EBIT just 14,1 15,3 15,3 17,8 12,5 P/BV 2,8 3,0 2,8 2,7 2,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 4,4% Omsättning 11,2% 3 mån 5,8% Rörelseresultat, just -3,4% 12 mån -42,4% V/A, just -1,8% Årets Början -14,4% EK -0,1% Aktiestruktur % Röster Kapital Symrise AG 20,6 21,1 Skandia Liv 9,6 9,8 Fjärde AP-fonden 4,4 4,5 Göran Molin 3,9 4,0 Bengt Jeppsson 3,2 3,3 Avanza Pension 3,2 3,2 Eskil Johannesson 3,1 3,2 Nordea fonder 2,0 2,1 Pfizer 1,4 4,1 Swedbank Robur fonder 1,1 1,1 Aktien Reuterskod PROB.ST Lista Small cap Kurs, SEK 38,0 Antal aktier, milj 9,1 Börsvärde, MSEK 346 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Nästkommande rapportdatum Kvartalsrapport Kvartalsrapport Bokslutskommuniké Michael Oredsson Niklas Brandt Michael Oredsson, Niklas Brandt Per Lundin Tillväxt e 2014e Försäljningstillväxt 22% 17% 6% 2% 18% VPA-tillväxt (just) 27% -7% 4% -11% 44% Tillväxt eget kapital 8% -6% 6% 3% 7% Analytiker Peter Östling Klas Palin Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 13

14 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) % 20% 25 25% % 20 20% % 5% 0% % 10% 20-5% 5 5% e 2014e -10% e 2014e 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, e 2014e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% e 2014e 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 48% 9% 11% 52% 13% 67% Functional Food Consumer Healthcare Norden Övriga Europa Nordamerika Övriga världen Intressekonflikter Peter Östling äger aktier i bolaget Probi AB: Ja Klas Palin äger aktier i bolaget Probi AB: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food och kosttillskott. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O- lista. 14

15 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 15

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Eric Stussare & Robert Ydenius 0 March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) Q2: Tillfällig förstoppning

Probi AB (PROB.ST) Q2: Tillfällig förstoppning BOLAGSANALYS 20 augusti 2012 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) Q2: Tillfällig förstoppning Probis rapport för det andra kvartalet blev en riktig rysare och avvek kraftigt mot våra estimat. Det var främst

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5% BOLAGSANALYS 23 aug 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Bruttomarginalen tynger i Q2 Intäkterna för Q2 kom in över vår prognos och uppgick till 198,4 MSEK jämfört med förväntat 196,9 MSEK. EBITDA underträffade

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 5 augusti 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 16 maj 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Oförändrade prognoser efter stabilt kvartal Affärsstrategerna har justerat upp värdet på Starlounge och indikerar att Samba Sensors gjort stora framsteg

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer