Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING"

Transkript

1 DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): ,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade en ökning om 22% Y/Y. Doro Care svarade för en omsättning om ca 4 MSEK, och rensat för den verksamheten ökade Doro med drygt 1%. Lanseringen av 4G-smarttelefon i USA och Kanada medförde en stark försäljningsökning i den regionen medan försäljningen i Norden minskade något, till stor del på grund av lageruppbyggnad under Q1 215 som innebar svåra jämförelsesiffror. Den geografiska försäljningsmixen medförde att bruttomarginalen minskade till 34,4% (36,3), vilket var ca 2 procentenheter lägre än vad vi hade förväntat oss. Vår bedömning är dock att bruttomarginalen torde kunna stärkas när försäljningen av Doro Care kommer igång igen, samt så torde även en försvagning av USD mot SEK bidra positivt framgent. EBIT om 9,3 MSEK var visserligen under vår prognos men innebar en förbättring om 12% Y/Y justerat för engångspost om -27,1 MSEK föregående år. Stillastående i Doro Care. Doro Cares försäljning i Sverige dämpades under Q1 av ett överklagande av ett nytt ramavtal med SKLs inköpscentral, vilket torde ha bidragit till en lägre marginal. Intäkterna om ca 4 MSEK utgjordes av abonnemangsintäkter på befintliga kontrakt och påverkas ej av överklagandet. Bolaget flaggar för att stillaståendet i leveranserna även kan påverka Q2 negativt och uppger att det blir utmanande att nå samma resultat som ifjol. Doro hoppas på ett besked om utgången av överklagandet inom de närmaste månaderna och gör bedömningen att orderingången från svenska kommuner kommer att öka för att kompensera för förseningen. Även om det är svårt att förutse när beskedet kan komma så förefaller Doro ha kapacitet att accelerera leveranserna när kommunerna lägger nya order. Nedjusterade Q2-estimat. Vi har tagit höjd för Doros flaggning att Q2-resultatet kan bli lägre än föregående år och justerat ned våra prognoser för omsättning och resultat för Q2. Prognoserna för andra halvåret lämnas däremot oförändrade. Orderingången om 47 MSEK var ca 1 MSEK lägre än vår prognos men alltjämt en ökning om 11% Y/Y. BOLAGSBESKRIVNING Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer. Bolaget fokuserar på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mhealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer en växande grupp människor världen över. Analytiker: Christian Lee NYCKELDATA Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 1 633,9 1 mån (%) -3,8 Nettoskuld (MSEK) 162,2 3 mån (%) 29,3 Enterprise Value (MSEK) 1 796,1 12 mån (%) 61,3 Soliditet (%) 42,5 YTD (%) 12,1 Antal aktier f. utsp. (m) 23,5 52-V Högst 78, Antal aktier e. utsp. (m) 23,5 52-V Lägst 36,2 Free Float (%) 76, Kortnamn DORO 214A 215A 216E 217E Omsättning (MSEK) 1 276, , 2 72, 2 3, EBITDA (MSEK) 122,6 139,2 194,3 255, EBIT (MSEK) 79,7 95,2 142, 23,9 EBT (MSEK) 79,3 84,4 133,4 193,3 EPS (just. SEK) 2,76 2,77 4,39 6,41 DPS (SEK),, 1, 1,5 Omsättningstillväxt (%) 11,7 44, 12,7 11, EPS tillväxt (%) -1,3,6 58,3 45,8 EBIT-marginal (%) 6,2 5,2 6,9 8,9 214A 215A 216E 217E P/E (x) 14,1 22,3 15,8 1,8 P/BV (x) 2,4 3, 2,8 2,3 EV/Omsättning (x),6,9,9,8 EV/EBITDA (x) 6,4 11,4 9,2 7, EV/EBIT (x) 9,9 16,7 12,6 8,8 Direktavkastning (%),, 1,4 2,2 KURSUTVECKLING DORO OMXSPI (ombaserad) Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic HUVUDÄGARE KAPITAL Aif Clients 7,6% 7,6% Handelsbanken Fonder 6,4% 6,4% Nordea Fonder 5,% 5,% Swedbank Robur Fonder 5,% 5,% LEDNING FINANSIELL KALENDER Ordf. Bo Kastensson 2Q-rapport VD Jérôme Arnoud 3Q-rapport CFO Magnus Eriksson RÖSTER Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet Remium Nordic AB 1

2 RESULTATRÄKNING MSEK 1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16 2Q16E 3Q16E 4Q16E 213A 214A 215A 216E 217E 218E Omsättning 34,1 425,8 446,5 625,6 413, 475, 527, 657, 1 142, , , 2 72, 2 3, 2 41, Rörelsekostnader -324,7-386,1-47,1-553,8-39,7-446, -468, -573, -1 28, , , ,7-2 45, , EBITDA 15,4 39,7 39,4 71,8 22,3 29, 59, 84, 113,8 122,6 166,3 194,3 255, 281, Avskrivningar -1,8-1,4-9,7-13,1-13, -12,9-13,2-13,3-34,8-42,9-44, -52,3-51,1-51,1 Non-recurring -27,1,,,,,,,,, -27,1,,, EBIT -22,5 29,3 29,7 58,7 9,3 16,1 45,8 7,7 79, 79,7 95,2 142, 23,9 229,9 Finansnetto -5,5-2,4 -,8-2,1-1,3-2,1-2,6-2,5 -,6 -,4-1,8-8,6-1,6-8,5 EBT -28, 26,9 28,9 56,6 8, 14, 43,2 68,2 78,4 79,3 84,4 133,4 193,3 221,4 Skatt 6,3-5,8-6,9-14,2-2,2-3,2-9,9-15,7-17,6-21,1-2,6-31, -44,5-5,9 Nettoresultat -21,7 21,1 22, 42,4 5,8 1,8 33,3 52,5 6,8 58,2 63,8 12,4 148,9 17,5 EPS f. utsp. (SEK) -,93,91,95 1,82,25,46 1,43 2,26 3,8 2,76 2,77 4,39 6,41 7,34 EPS e. utsp. (SEK) -,93,91,95 1,82,25,46 1,43 2,26 3,8 2,76 2,77 4,39 6,41 7,34 Omsättningstillväxt Q/Q -22,5% 25,2% 4,9% 4,1% -34,% 15,% 1,9% 24,7% N/A N/A N/A N/A N/A N/A Omsättningstillväxt Y/Y 46,% 55,3% 35,2% 42,6% 21,4% 11,6% 18,% 5,% 36,4% 11,7% 44,% 12,7% 11,% 4, Bruttomarginal 36,3% 36,6% 36,6% 38,5% 34,4% 35, 4,6% 42,% 37,9% 41,2% 37,5% 38,7% 4,6% 4,9% Just. EBITDA marginal -3,4% 9,3% 8, 11,5% 5,4% 6,1% 11,2% 12, 1,% 9,6% 7,6% 9,4% 11,1% 11,7% Just. EBIT marginal -6,6% 6,9% 6,7% 9,4% 2,3% 3,4% 8,7% 1, 6,9% 6,2% 5,2% 6,9% 8,9% 9,5% Just. EBT marginal -8,2% 6,3% 6,5% 9,% 1,9% 3,% 8,2% 1,4% 6,9% 6,2% 4,6% 6,4% 8,4% 9,2% Orderingång KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL MSEK 213A 214A 215A 216E 217E 218E SEK 213A 214A 215A 216E 217E 218E Kassaflöde från rörelsen EPS 3,8 2,76 2,77 4,39 6,41 7,34 Förändring rörelsekapital Just. EPS 3,8 2,76 2,77 4,39 6,41 7,34 Kassaflöde löpande verksamheten BVPS 14,52 15,87 2,96 24,99 3,51 36,39 Kassaflöde investeringar CEPS 5,59 1,16 3,73 4, 7, 7,57 Fritt kassaflöde DPS 1,5,, 1, 1,5 2, Kassaflöde fin. verksamheten ROE 25% 19% 16% 19% 23% 22% Nettokassaflöde Just. ROE 25% 19% 16% 19% 23% 22% Soliditet 3 39% 4% 42% 47% 52% BALANSRÄKNING MSEK Totala anläggningstillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) 213A 214A 215A 216E 217E 218E AKTIESTRUKTUR Antal A-aktier (m) Antal B-aktier (m) 23, Totalt antal aktier (m) 23, () Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic BOLAGSKONTAKT Doro AB (publ) Magistratsvägen Lund ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 1Q 216A 216E 217E MSEK Estimat Utfall Skillnad Förr Nu Förändring Förr Nu Omsättning % % EBIT % % Just. EPS (SEK),88,25-72% 6,16 4,39-29% 6,85 6,41 Förändring 1% Remium Nordic AB 2

3 RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK) A 21A 211A 212A 213A 214A 215A 216E 217E 218E % 1% 6% 4% 2% % -2% -4% - Omsättning EBIT Omsättning EBIT-marginal TILLVÄXT & BALANSRÄKNING OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA 2 1,5X 7% 15 1,X 6% 1,5X 5% 5,X 4% 3% 2% 1% % -1% A 21A 211A 212A 213A 214A 215A 216E 217E 218E Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -,5X -1,X -1,5X -2,X -2,5X MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m) 42% 41% 4% 39% 3 37% 36% 35% 34% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E 1% 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Bruttomarginal EBIT-marginal Remium Nordic AB 3

4 MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD* 1% Norden 15% 27% EMEA DACH 24% 25% Storbritannien USA & Kanada Övriga världen * Per Bokslutskommuniké 215 BOLAGSBESKRIVNING Doro är ett av världens ledande märken för mobiltelefoner och andra telekomprodukter som är enkla att använda. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter som är särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen. Produkterna delas in i detvå sortimenten Consumer och Care. Consumer utgörs av mobiltelefoner och andra produkter anpassade för personer med nedsatt syn, hörsel, motorik, rörlighet och/eller minne, medan Care utgörs av TeleCare- och mhealthlösningar som är speciellt anpassade för seniorer. Remium Nordic AB 4

5 DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Christian Lee, analytiker, Remium DISCLAIMER Innehåll och källor Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i detta dokument baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i materialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i detta dokument före publicering. Risker Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning. Värderingsmetoder Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag. Intressekonflikter Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight. Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen. Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Doro, Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har inte under de senaste 12 månaderna utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Doro. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat detta dokument, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller ingen ersättning som är knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag. Spridning av detta dokument Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder. Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas. Om Remium Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Remium Nordic AB 5

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

DORO. Prognossänkning och VD-byte KURS (SEK): 46,90 INTRODUCE.SE

DORO. Prognossänkning och VD-byte KURS (SEK): 46,90 INTRODUCE.SE DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-12-12 46,9 Hälsovård Prognossänkning och VD-byte NYCKELDATA KURSUTVECKLING Prognossänkning och VD-byte. Doro sänker sin rörelseresultatprognos för 216 och meddelar

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-7 55,25 Hälsovård Försäljning under vår prognos Stark bruttomarginal Oväntat svag orderingång Försäljning under vår prognos. Nettoomsättningen om 473 MSEK (445)

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-8-15 52,5 Hälsovård Kräftgång för Doro Care 216 blir ett investeringsår Prognosjusteringar Kräftgång för Doro Care. Nettoomsättningen om 474 MSEK (424) motsvarade

Läs mer

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 EUROCON Aktietorget Tappade några dagar i Q1 Positiva tongångar inför resten av året Estimatrevideringar Tappade några dagar i Q1. Utöver en mindre arbetsdag i Q1 gentemot fjolåret anordnade Eurocon en

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ework NASDAQ OMX Small Cap Imponerande stark orderingång Övertygande vinsttillväxt Marginella prognoshöjningar Imponerande stark orderingång. Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 1 934 MSEK (1 575),

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CAPACENT NASDAQ First North Nordiskt managementkonsult Förvärv ligger i korten Generös utdelningspolicy Nordiskt managementkonsult. Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag med fokus på att genomdriva

Läs mer

KURSUTVECKLING 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0

KURSUTVECKLING 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 ODD MOLLY NASDAQ OMX Small Cap Över förväntningarna i Q1 Investeringsfas ger framtida utväxling Mindre estimatjusteringar Över förväntningarna i Q1. Försäljningen i kvartalet steg till 118 MSEK (11), motsvarande

Läs mer

MAGNOLIA BOSTAD. Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar KURS (SEK): 83,0 INTRODUCE.

MAGNOLIA BOSTAD. Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar KURS (SEK): 83,0 INTRODUCE. MAGNOLIA BOSTAD First North Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar Starkaste kvartalet någonsin. Justerat för jämförelsestörande poster rapporterade

Läs mer

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 BRIOX Nordic Growth Market Stora besparingar att vänta Finland i fokus Hög tillväxt från låga nivåer Stora besparingar att vänta. Sedan tidigare har bolagets nya ledning aviserat att de avser att genomföra

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING PRICER NASDAQ OMX Small Cap Stark dollar drev omsättningstillväxt Marknaden börjar mogna Estimatjusteringar Stark dollar drev omsättningstillväxt. Pricer har haft ett tufft år med svåra jämförelsetal där

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING PROBI NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-6-8 246, Hälsovård Förvärv dubblar storleken Lägre marginaler än Probi Finansieras av företrädesemission Förvärv dubblar storleken. Probis inkråmsförvärv av Nutraceutix

Läs mer

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5 FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap 217-2-16 KURS (SEK): 12, Informationsteknik God försäljning Bekräftar positiv trend Uppjusterade resultatestimat God försäljning. Omsättningen uppgick till 16,7 (93,1)

Läs mer

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE UNIFLEX NASDAQ OMX Small Cap Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat Bättre underliggande utveckling. Uniflex redovisade för det fjärde kvartalet ett bättre

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MALMBERGS ELEKTRISKA NASDAQ OMX Small Cap 216-4-29 KURS (SEK): 153, Industrivaror Kalendereffekter belastade Q1 Fortsatt god utveckling i Sverige Mindre estimatrevideringar Kalendereffekter belastade Q1.

Läs mer

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE.

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE. 217-2-2 KURS (SEK): VITEC 72,5 NASDAQ OMX Small Cap Starkt i och Finans & Försäkring laddar om, på rätt väg Förvärvar Plania AS Starkt i och Finans & Försäkring. Omsättningen på gruppnivå uppgick till

Läs mer

SJR. Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 2017 Inga betydande justeringar KURS (SEK): 37,00 INTRODUCE.SE

SJR. Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 2017 Inga betydande justeringar KURS (SEK): 37,00 INTRODUCE.SE 216-8-31 KURS (SEK): SJR 37, NASDAQ OMX First North Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 217 Inga betydande justeringar Fortsatt stabilt. Omsättningen uppgick till 87,3 MSEK (82,2) innebärande

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Något under estimat Electra avvecklar Linderholms Mindre estimatjusteringar Något under estimat. en uppgick till 368 MSEK (371) motsvarande en minskning om 1% jämfört

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NOLATO NASDAQ OMX Mid Cap Telecom sämre än förväntat Extrem volatilitet i Telecom Sänkt prognos andra halvåret Telecom sämre än förväntat. Omsättningen och rörelseresultat under Q2 kom in betydligt lägre

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216-1-31,37 Hälsovård Engångskostnader tyngde Nedskrivning av kundfordringar Ändrade estimat efter EO Engångskostnader tyngde. Orasolvs intäkter under Q3 uppgick till 2,4

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,38 0,33 0,28 0,23

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,38 0,33 0,28 0,23 ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216-8-31,38 Hälsovård God tillväxt i Q2 Arbetet med Wiismile fortsätter Aktiverade underskottsavdrag God tillväxt i Q2. Under Q2 uppgick Orasolvs intäkter till 28,8 MSEK

Läs mer

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE CAPACENT NASDAQ First North Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar Starkare resultat än väntat. Omsättningen uppgick till 38,6 MSEK (46,5), motsvarande en försäljningsnedgång

Läs mer

MAGNOLIA BOSTAD. Ännu ett starkt kvartal Projektportföljen växer Estimatförändringar INTRODUCE.SE

MAGNOLIA BOSTAD. Ännu ett starkt kvartal Projektportföljen växer Estimatförändringar INTRODUCE.SE MAGNOLIA BOSTAD First North Ännu ett starkt kvartal Projektportföljen växer Estimatförändringar Ännu ett starkt kvartal. Omsättningen i Q2 ökade till 433,5 MSEK (88,8) och rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING PROACT NASDAQ OMX Small Cap Något svagare än väntat Stark nykontraktering Mindre nedjusteringar Något svagare än väntat. Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 723 MSEK (739). Detta motsvarade

Läs mer

KURSUTVECKLING 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0

KURSUTVECKLING 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap Starkt underliggande resultat Lasernet på frammarsch Höjda prognoser Starkt underliggande resultat. Efter flera kvartal med svaga resultat slog Formpipe våra, visserligen

Läs mer

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE GREATER THAN AktieTorget Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat Kostnadsbild i linje med förväntan. Som väntat kom det inte någon lansering av den smarta bilförsäkringen

Läs mer

ELANDERS. Första kvartalet med LGI Ett "nytt" Elanders Sänkta prognoser INTRODUCE.SE

ELANDERS. Första kvartalet med LGI Ett nytt Elanders Sänkta prognoser INTRODUCE.SE ELANDERS NASDAQ OMX Small Cap Första kvartalet med LGI Ett "nytt" Elanders Sänkta prognoser Första kvartalet med LGI. Q3-rapporten domineras av att förvärvade LGI Logistics Group konsoliderades i Elanders

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MSAB NASDAQ OMX Small Cap Q2 i linje med estimat Åter tillväxt - slagigt på regional nivå Mindre prognosjusteringar Q2 i linje med estimat. en uppgick till 52, MSEK (51,5) motsvarande en tillväxt om 4%

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-4-29 KURS (SEK): SINTERCAST 86, NASDAQ OMX Small Cap Industrials Lägre mätkoppsleveranser Flera nya installationer på gång Inga större förändringar Lägre mätkoppsleveranser. Trots att den underliggande

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet 216-5-17 KURS (SEK): VITEC 65, NASDAQ OMX Small Cap Rörelseresultat under förväntan Högtryck i Nedjusterade resultatestimat Rörelseresultat under förväntan. Vitec har för vana att leverera resultat i linje

Läs mer

SPORTAMORE. Lägre tillväxt än väntat Ökad kundlojalitet bådar gott Förändringar i estimaten KURS (SEK): 54,00 INTRODUCE.SE

SPORTAMORE. Lägre tillväxt än väntat Ökad kundlojalitet bådar gott Förändringar i estimaten KURS (SEK): 54,00 INTRODUCE.SE SPORTAMORE NASDAQ OMX Small Cap Lägre tillväxt än väntat Ökad kundlojalitet bådar gott Förändringar i estimaten Lägre tillväxt än väntat. Sportamore redovisade en tillväxt om 17% (51) i Q2, vilket klart

Läs mer

FORTNOX. Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser INTRODUCE.SE

FORTNOX. Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser INTRODUCE.SE FORTNOX Nordic Growth Market Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser Rekordhög tillväxt igen. Under ytterligare ett kvartal lyckades Fortnox öka tillväxttakten. Tillväxten relativt motsvarande

Läs mer

GREATER THAN. Ingen lansering varför svagt Q2 Finansieringspartner Sänker estimat INTRODUCE.SE

GREATER THAN. Ingen lansering varför svagt Q2 Finansieringspartner Sänker estimat INTRODUCE.SE GREATER THAN AktieTorget Ingen lansering varför svagt Q Finansieringspartner Sänker estimat Ingen lansering varför svagt Q. Liksom förväntat har Greater Than ännu inte lanserat sin smarta bilförsäkringsprodukt.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 JAYS Nasdaq OMX First North Q1 under estimat Potential med nya trådlösa hörlurar Estimatjusteringar Q1 under estimat. Jays totala intäkter minskade med 22% y/y till 8,9 MSEK (11,4). Vi hade räknat med

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-8-24 KURS (SEK): 68,5 Informationsteknik Q2 bekräftar skalbarheten i Invisio Stark orderingång och orderbok Höjer estimat Q2 bekräftar skalbarheten i Invisio.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet SPORTAMORE NASDAQ OMX Small Cap Marginalförbättring i Sportamore Segmentering av kundbasen är A och O Mot ett positivt helårsresultat för 216 Marginalförbättring i Sportamore. För det tredje kvartalet

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MALMBERGS ELEKTRISKA NASDAQ OMX Small Cap 216-8-29 KURS (SEK): 154, Industrivaror Stark resultattillväxt i Q2 Överlag stabilt över segmenten Mindre estimatjusteringar Stark resultattillväxt i Q2. en i

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Organisationsförändring i Electra Bibehållna marknadsandelar Estimatjusteringar Organisationsförändring i Electra. För Q2 redovisade Electra en nettoomsättning om 41,2

Läs mer

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING OPUS GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Q4 strax under estimat 4/1/25 Justerar estimat för ny strategi Q4 strax under estimat. Intäkterna i Q4 uppgick till 43 MSEK (411), motsvarande 4,6% organisk tillväxt. Valutajusterat

Läs mer

0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45

0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 BREDBAND2 NASDAQ OMX First North Stark tillväxt, resultat som förväntat Lägre bruttomarginal än väntat God skalbarhet ger estimathöjning Stark tillväxt, resultat som förväntat. Omsättningen uppgick under

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DistIT NASDAQ OMX First North Stark Q1-rapport Alcadon noteras under 216 Justerade estimat Stark Q1-rapport. Omsättningen uppgick till 384,7 MSEK (353,5) motsvarande en tillväxt om 8% jämfört med ifjol.

Läs mer

TAGMASTER. Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 1,33 INTRODUCE.

TAGMASTER. Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 1,33 INTRODUCE. 217-2-1 KURS (SEK): TAGMASTER 1,33 NASDAQ OMX First North Industrivaror Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar Stark organisk och förvärvad tillväxt.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 GHP NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-4-26 8,6 Hälsovård Bra resultat trots negativ påskeffekt Nysatsningarna pekar åt rätt håll Små prognosjusteringar Bra resultat trots negativ påskeffekt. Den positiva

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Tillväxt i båda affärsområdena Gynnsam produktmix stärke Retail EPS-tillväxt under 217 Tillväxt i båda affärsområdena. Electra Gruppen presenterade en rapport som kom

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet MAGNOLIA BOSTAD First North Flera större avyttringar under Q3 Nyhetsflödet fortsätter vara högt Räknar med högre utvecklingstakt framgent Flera större avyttringar under Q3. Omsättningen minskade till 242

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CTT SYSTEMS NASDAQ OMX Small Cap Ännu ett starkt kvartal Över 1 luftfuktare i luften Stora investeringar Ännu ett starkt kvartal. Efter ett rekordresultat under Q1 fortsätter CTT att leverera. en steg

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NUEVOLUTION NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 2017-01-18 17,10 Hälsovård Betydande avtal Attraktiv affärsmodell Betydande avtal. I mitten av december slöt Nuevolution ett avtal med det spanska läkemedelsbolaget

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 BREDBAND2 NASDAQ OMX First North Ökad ARPU drev tillväxten Bruttomarginalyft bakom starkt resultat Uppjusterade prognoser Ökad ARPU drev tillväxten. Omsättningen uppgick till 115 MSEK (92) motsvarande

Läs mer

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 OPUS GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Dubblad marginal i Sverige Breddar teknikerbjudande Mindre estimathöjningar Dubblad marginal i Sverige. Opus tillväxt var 8,7% y/y i Q3 varav 8,6% organiskt. Intäkterna kom

Läs mer

VITEC. Q3 något i underkant Förvärv av Futuresoft OY Allt bättre diversifiering KURS (SEK): 72,25 INTRODUCE.SE

VITEC. Q3 något i underkant Förvärv av Futuresoft OY Allt bättre diversifiering KURS (SEK): 72,25 INTRODUCE.SE 216-1-24 KURS (SEK): VITEC 72,25 NASDAQ OMX Small Cap något i underkant Förvärv av Futuresoft OY Allt bättre diversifiering något i underkant. Omsättningen uppgick till 164 MSEK (152) vilket var marginellt

Läs mer

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

NYCKELDATA KURSUTVECKLING G5 ENTERTAINMENT Small Cap Ingen tillväxt men högre lönsamhet Fortsatt lönsamhetsfokus framöver Sänkta estimat Ingen tillväxt men högre lönsamhet. G5 redovisar preliminära intäktssiffror varför omsättningen

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 GHP NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-3 1,4 Hälsovård UAE driver tillväxten Bästa resultatet i Q3 Upprampning binder kapital UAE driver tillväxten. Försäljningsintäkterna under Q3 uppgick till 189

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MSAB NASDAQ OMX Small Cap Tillväxten kom tillbaka Tillväxt ger resultat Mindre estimathöjningar Tillväxten kom tillbaka. Efter tre kvartal med låg eller negativ tillväxt levererade MSAB ett tredje kvartal

Läs mer

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

NYCKELDATA KURSUTVECKLING G5 ENTERTAINMENT NASDAQ OMX Small Cap Höjer estimat inför Q4-rapport NYCKELDATA 216-12-29 KURS (SEK): 13,25 Konsumentvaror KURSUTVECKLING Höjer estimat inför Q4-rapport. Sedan vår förra uppdatering (11

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CONSILIUM NASDAQ OMX Small Cap Nya produkter tynger resultatet Utmanande marknad Bra orderingång Nya produkter tynger resultatet. Trots att en stor del av Consiliums kunder har uppenbara problem för närvarande

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NUEVOLUTION NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 2016-05-23 10,60 Hälsovård Nytänkande bioteknik Fokus på egna projekt Avtal inom räckhåll Nytänkande bioteknik. Nuevolution är ett bioteknikföretag vars mål

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 15,5

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 15,5 216-9-2 KURS (SEK): POLYGIENE 14,45 NASDAQ OMX First North Industrivaror Q2 strax under estimat Knyter ytterligare nya partners till sig Estimatjusteringar Q2 strax under estimat. Polygiene fortsatte i

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-11-8 KURS (SEK): SWEDOL 23,1 NASDAQ OMX MidCap Konsumentvaror och -tjänster Stark försäljningsutveckling Kapitalbindning och omorganisering Estimatförändringar Stark försäljningsutveckling. Under tredje

Läs mer

VITEC. Starkare marginal och resultat än väntat Förvärv av Tietomitta OY Bibehållna underliggande prognoser KURS (SEK): 65,00 INTRODUCE.

VITEC. Starkare marginal och resultat än väntat Förvärv av Tietomitta OY Bibehållna underliggande prognoser KURS (SEK): 65,00 INTRODUCE. 216-7-18 KURS (SEK): VITEC 65, NASDAQ OMX Small Cap Starkare marginal och resultat än väntat Förvärv av Tietomitta OY Bibehållna underliggande prognoser Starkare marginal och resultat än väntat. Vitec

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet CAVOTEC NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 217-3-2 24,4 Industri Extraordinär lönsamhet i kvartalet Strategisk plan med mål inom räckhåll Estimatjusteringar Extraordinär lönsamhet i kvartalet. Nettoomsättningen

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NUEVOLUTION NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 2016-11-25 9,85 Hälsovård Resultat som förväntat Betydande avtal med Amgen Utlicensiering inom sex månader Resultat som förväntat. Nettoomsättningen under

Läs mer

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

NYCKELDATA KURSUTVECKLING G5 ENTERTAINMENT NASDAQ OMX Small Cap Stark Q3 över estimat Kassaflödet visar sig än mer Höjer estimat Stark Q3 över estimat. Intäkterna, som var kända, uppgick i Q3 till 126,5 MSEK (96,1), motsvarande

Läs mer

KURSUTVECKLING 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2

KURSUTVECKLING 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 AMASTEN HOLDING Nasdaq OMX First North 216-5-18 KURS (SEK): 3,8 Fastigheter Förbättrad överskottsgrad Renodling och tillväxt Mindre estimatförändringar Förbättrad överskottsgrad. Amasten redovisade hyresintäkter

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ARISE NASDAQ OMX Small Cap Bohult avyttrad Kapitalmarknadsdag under Q2 Justerade estimat Bohult avyttrad. Nettoomsättningen uppgick till 9 MSEK (6) under Q2 vilket överträffade vår prognos om 83 MSEK.

Läs mer

KURSUTVECKLING 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0. FINANSIELL KALENDER att få exponering mot råoljetransportmarknaden.

KURSUTVECKLING 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0. FINANSIELL KALENDER att få exponering mot råoljetransportmarknaden. CONCORDIA MARITIME NASDAQ OMX Small Cap 216-11-16 KURS (SEK): 13,75 Industrivaror Fortsatt försämring av marknaden Kraftsamlar Risk för fortsatt dålig marknad Fortsatt försämring av marknaden. Den nedåtgående

Läs mer

NAXS. Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder. All information KURS (SEK): 47,00 REMIUM REVIEW

NAXS. Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder. All information KURS (SEK): 47,00 REMIUM REVIEW NAXS NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 2014-10-27 47,00 Financials Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder Mycket bra värdeutveckling. Det av NAXS redovisade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet 21-1-27 KURS (SEK): ARCAM 3, NASDAQ OMX Mid Cap Q3 sämre än väntat DiSanto går trögt, desto bättre för AP&C Sänker estimat Q3 sämre än väntat. Efter resultatbesvikelsen i Q2 med lägre än väntad orderingång

Läs mer

NASDAQ OMX Small Cap. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NASDAQ OMX Small Cap. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING EOLUS VIND NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-9 23,3 Energi Lägre förlust än befarat Högre aktivitet att vänta Marginella estimatjusteringar Lägre förlust än befarat. I Q4 uppgick omsättningen till

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING NAXS NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 2016-04-2 0, Financials Låg aktivitet Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter Låg aktivitet. Det redovisade substansvärdet ökade återigen i Q1

Läs mer

DIÖS. Överträffar estimat Fortsatt renodling Reviderade estimat KURS (SEK): 61,50 INTRODUCE.SE

DIÖS. Överträffar estimat Fortsatt renodling Reviderade estimat KURS (SEK): 61,50 INTRODUCE.SE DIÖS NASDAQ OMX Mid Cap Överträffar estimat Fortsatt renodling Reviderade estimat Överträffar estimat. Diös presenterade hyresintäkter om 331 MSEK (325), ett driftnetto om 187 MSEK (174) och ett förvaltningsresultat

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NUEVOLUTION NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 2017-02-17 20,30 Hälsovård Händelserikt kvartal Potentiella miljardintäkter Attraktiv forskningsplattform Händelserikt kvartal. För det andra kvartalet 2016/17

Läs mer

DIÖS. Uppdaterade estimat efter förvärv INTRODUCE.SE

DIÖS. Uppdaterade estimat efter förvärv INTRODUCE.SE DIÖS NASDAQ OMX Mid Cap Uppdaterade estimat efter förvärv NYCKELDATA 2016-12-12 KURS (SEK): 59,00 Fastigheter KURSUTVECKLING Uppdaterade estimat efter förvärv. Diös ingick i slutet av november avtal om

Läs mer

DIÖS. I linje med förväntningarna Förhöjd förvärvsaktivitet Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 60,50 INTRODUCE.SE

DIÖS. I linje med förväntningarna Förhöjd förvärvsaktivitet Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 60,50 INTRODUCE.SE DIÖS NASDAQ OMX Mid Cap I linje med förväntningarna Förhöjd förvärvsaktivitet Mindre estimatjusteringar I linje med förväntningarna. Diös redovisade hyresintäkter om 330 MSEK (323) och ett driftnetto om

Läs mer

NAXS. Svag avslutning på starkt år Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter KURS (SEK): 50,00 REMIUM REVIEW

NAXS. Svag avslutning på starkt år Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter KURS (SEK): 50,00 REMIUM REVIEW NAXS NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 2016-02-08 0,00 Financials Svag avslutning på starkt år Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter Svag avslutning på starkt år. Det redovisade substansvärdet

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING NAXS NASDAQ OMX Small Cap Ökad aktivitetsnivå Alternativa investeringar Ökad investeringsaktivitet under 201? Ökad aktivitetsnivå. Den nordiska marknaden för private equity visade på en ökad aktivitetsnivå

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING NAXS NASDAQ OMX Small Cap Volatil aktiemarknad Hög exitaktivitet Kassan fortsätter öka Volatil aktiemarknad. Det redovisade substansvärdet sjönk något i Q2 till 3,3 SEK per aktie. Med hänsyn till lämnad

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 ENZYMATICA NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 217-11-2 3,75 Hälsovård Rekordförsäljning Förbättrat resultat Strategiska rekryteringar Rekordförsäljning. en under Q3 uppgick till 24,8 MSEK (11,9) innebärande

Läs mer

KURSUTVECKLING 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

KURSUTVECKLING 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 BRIOX Nordic Growth Market Tillväxt i linje med prognos Underliggande resultat som väntat Zervant och fortsatta byråsatsningar Tillväxt i linje med prognos. Försäljningen ökade med 14% jämfört med samma

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 5 augusti 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs

Läs mer

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 2 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Har mer att ge under 215 Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

12,0 11,0 10,0 9,0 8,0. FINANSIELL KALENDER namn till Avensia och fokuserar nu på e-handelslösningar.

12,0 11,0 10,0 9,0 8,0. FINANSIELL KALENDER namn till Avensia och fokuserar nu på e-handelslösningar. AVENSIA First North 217-1-23 KURS (SEK): 9,7 Informationsteknik Fortsatt hög personaltillväxt Nyrekrytering pressade marginalen igen Tre Storefront-kunder nu live Fortsatt hög personaltillväxt. Antalet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ITAB SHOP CONCEPT NASDAQ OMX Mid Cap Ensiffrig organisk tillväxt Marginalkontraktion Starkt produkterbjudande framgent Ensiffrig organisk tillväxt. För det tredje kvartalet redovisade ITAB en omsättning

Läs mer

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

NYCKELDATA KURSUTVECKLING G5 ENTERTAINMENT NASDAQ OMX Small Cap Lovande inför Q4 Aktiveringsnettot stärker EBIT Mindre justeringar Lovande inför Q4. G5 rapporterade en omsättning om 268 MSEK (126) motsvarande en tillväxt om 112

Läs mer

KURSUTVECKLING 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0

KURSUTVECKLING 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 217-11-17 KURS (SEK): POLYGIENE 12,4 NASDAQ OMX First North Industrivaror Svarta siffror i Q3 Helårsprognos upprepas Uppjusteringar Svarta siffror i Q3. Polygiene rapporterade en nettoomsättning över våra

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014 EPaccess Hälsovård Sverige september 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig

Läs mer

SWEDENCARE. Premiumprodukter inom djurhälsa Tillväxt- och förvärvsfokus Höga lönsamhetsmål 15,90 INTRODUCE.SE

SWEDENCARE. Premiumprodukter inom djurhälsa Tillväxt- och förvärvsfokus Höga lönsamhetsmål 15,90 INTRODUCE.SE SWEDENCARE NASDAQ OMX First North Premiumprodukter inom djurhälsa Tillväxt- och förvärvsfokus Höga lönsamhetsmål Premiumprodukter inom djurhälsa. Swedencare är ett varumärkesbolag inom djurhälsa som utvecklar,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

SWEDOL. Stark tilllväxt trots negativ kalendereffekt EBIT-marginal (just.) 0,6 pp över förväntan Intäktssynergier ligger framöver KURS (SEK): 30,00

SWEDOL. Stark tilllväxt trots negativ kalendereffekt EBIT-marginal (just.) 0,6 pp över förväntan Intäktssynergier ligger framöver KURS (SEK): 30,00 217-8-3 KURS (SEK): SWEDOL 3, NASDAQ OMX SmallCap Konsumentvaror och -tjänster Stark tilllväxt trots negativ kalendereffekt EBIT-marginal (just.),6 pp över förväntan Intäktssynergier ligger framöver Stark

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet BIOVICA First North KURS (SEK): 217-9-7 11,8 Hälsovård Resultat i linje med prognos Omfattande kliniska studier Stärkt regulatoriskt skydd Resultat i linje med prognos. Nettoomsättningen under Q1 217/18

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård EPaccess Verkstad Sverige 18 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Pilum Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Redo att fånga den ljusnande marknaden

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer