E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man är på rätt väg. Den mest substantiella av dessa nyheter är affären i Taiwan där bolaget skall börja leverera bränslecellstackar nu i början av Några av de andra affärshändelserna är minst lika intressanta men kommer ta längre tid innan de konkretiseras. Det är bland annat TeliaSonera som skall testa Powercells PowerPac samt beställningar på bränslecellstackar S2 och S3 från kunder inom den europeiska fordonsindustrin. Lista: First North Börsvärde: MSEK Bransch: Industrial Goods & Services VD: Per Wassén Styrelseordf: Magnus Jonsson OMXS 30 Powercell feb 03-maj 01-aug 30-okt 28-jan Vår rating för Finansiell styrka ökar efter kapitalinjektionen från TO1. Därmed minskar den finansiella risken vilket ger en något högre värdering, trots att vi ännu inte gjort några prognosjusteringar. Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Vinstutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 6,0 poäng 8,0 poäng 5,0 poäng 0,0 poäng 2,0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 0% -40% 260% 233% 367% EBITDA EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg Neg EBIT EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg Neg Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg Neg Neg Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA -36,06-1,32-1,26-0,75-0,48 P/E 0,0 0,0 Neg Neg Neg EV/S Neg Neg 282,6 88,1 19,4 EV/EBITDA 0,8 2,7 Neg Neg Neg Fakta Aktiekurs (SEK) 38,9 Antal aktier (milj) 42,8 Börsvärde (MSEK) Nettokassa (MSEK) 57 Free float (%) 26% Dagl oms. ( 000) 220 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Vinstutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Vinstutsikter Vår rating av Vinstutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Vinstutsikter är; 1 Affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Flera intressanta affärsspår Ett antal nya affärer och projekt Under hösten och vintern har Powercell presenterat ett antal positiva nyheter: Beställningar på bränslecellstackarna S2 och S3 till kunder inom den europeiska fordonsindustrin, en första beställning på serieleveranser av S1, ett utvecklingsprojekt med Teliasonera kring PowerPac samt en förstudie kring lagring av vätgas från vind- och solenergi. Även om konsekvenserna av alla dessa händelser ännu är mycket svårbedömda ser vi klart positivt på att dessa projekt sker tillsammans med kunder och att Powercell därigenom tar ett par steg närmare produktlansering och intäkter. Det hade dock varit önskvärt att vi hade fått mer information om exempelvis vilka de nya kunderna är. Det hade underlättat bedömningen av hur betydelsefulla dessa affärer kan tänkas bli. Finanserna säkrade TO1 - i stort sett fulltecknad, tillförde 69 MSEK TO1, som erhölls i samband med emissionen och noteringen av Powercell i december 2014, gick till lösen i december Anslutningen var 99% och tillförde 69 MSEK samt 7,1 miljoner nya aktier. Därmed räknar vi med att bolaget har löst sin finansiering och kommer kunna lansera sina första produkter under det kommande året. Det var knappast överraskande med tanke på att börskursen legat långt över teckningskursen, 9:63 SEK. Leveranser startar i Q1 Serieleveranser på S1 I december i fjol meddelades att en taiwanesisk tillverkare av småskaliga värme/kraftaggregat har valt Powercell som leverantör av bränslecellsstackar. Produkten har nyligen lanserats och Powercell kommer börja leverera under första kvartalet Detta är något av ett genombrott då det handlar om en industriell kund som har utvärderat och valt Powercells bränslecellstackar för serieleveranser. Dessutom är kunden taiwanesisk och har därför säkerligen haft andra alternativa leverantörer på närmare håll. Utvärderingen har skett under relativt lång tid och uppenbarligen har Powercell en produkt som står sig i den internationella konkurrensen. Vi har däremot svårt att utvärdera vad denna affär kan innebära storleksmässigt. Kunden är inte namngiven och inom detta segment finns det gott om stora konkurrenter i regionen. Vi har räknat med att Powercell skall börja sälja sina bränslecellstackar under I vår inledande analys, som släpptes i september, var prognosen 200 stycken innevarande år. Vi hade visserligen räknat med att affärerna skulle komma från den vidareutvecklade och större stacken S2. Möjligen tar det lite längre tid innan denna har utvärderats och affärerna materialiseras. Exempelvis har vi ännu inte sett Powercell annonsera någon affär i Sydkorea. Det verkade för något år sedan vara ganska nära förestående och bolaget uttalade sig då klart optimistiskt om möjligheterna för S2 försäljning på denna marknad. Men om Powercells S1 nu visar sig vara konkurrenskraftig borde S2 också vara det. 3

4 TeliaSonera testar PowerPac Powercell kommer installera en PowerPac vid en av TeliaSoneras telekombasstationer i Göteborgsområdet. Syftet är att TeliaSonera skall testa och utvärdera systemet som sedan kan komma att implementeras vid basstationer både i Sverige och utomlands. För det första är det glädjande att Powercell nu har möjligheter att verkligen testa systemet på hemmaplan tillsammans med en stor och relevant referenskund. Projektet med Vodacom i Sydafrika verkar visserligen också gå framåt, men avståndet är ju alltid en faktor som kan försvåra. TeliaSonera har testat andra bränslecellssystem tidigare Vad som också är intressant i sammanhanget är att TeliaSonera har utvärderat bränslecellssystem från flera andra leverantörer tidigare. Dessa var baserade på metanol alternativt ren vätgas som bränsle. Även om de fungerade så som tänkt har bolaget dragit slutsatsen att bränslelogistiken blir alltför komplicerad, till och med här i Sverige. Powercells PowerPac drivs som bekant med vanlig diesel, vilket är deras främsta och stora konkurrensfördel. Nu är Powercell ännu inte klara med att lansera sin PowerPac och det återstår att se hur väl den klarar sluttester samt att den går att serietillverka till ett konkurrenskraftigt pris. Under 2016 borde vi få besked och då finns i så fall en riktigt stor potentiell marknad, i första hand utanför Västeuropa. Ju sämre det fasta elnätet fungerar och är utbyggt, desto större behov av reservkraft. Men det finns behov också här i Norden. Enligt TeliaSonera har svenska PTS skärpt kraven på att telenätet skall fungera vid elavbrott, vilket kräver att man har egen reservkraft. Sammantaget stärker detta Powercells möjligheter och telekombranschen framstår alltmer som deras största och bästa potentiella kundgrupp de kommande åren. S2 och S3 till automotive-kunder Powercell skall leverera bränslecellstack S2 till en kund i Frankrike där den sannolikt skall testas som range extender. En 25 kw bränslecellstack skall levereras i Q1-16. Därefter skall den utvärderas av kunden, vilket i normala fall tar flera månader. För fordonsapplikationer antagligen betydligt längre. Frankrike är sannolikt en marknad med god potential för Powercell Affären har koppling till fordonsindustrin, men kunden är troligtvis inte en av biltillverkarna, utan "ett franskt företag". Kanske en traditionell underleverantör alternativt en ny aktör som gör retrofit på befintliga drivlinor till fordon. Då det handlar om en bränslecellstack på 25 kw skall den sannolikt användas som range extender. Det vill säga för att ge bilens batteri ökad räckvidd. Den franska bilmarknaden är helt klart mottaglig för denna nya teknologi och har fått ett brett stöd ifrån myndigheter och statliga bolag. Om vi jämför Frankrike med exempelvis Tyskland, Japan eller Korea så har de med all sannolikhet också ett större behov av hjälp utifrån med att lösa tekniken. Det borde öka Powercells chanser att lyckas bli en kommersiell partner. 4

5 Powercell har också fått sin första order på en prototyp av en 100 kw bränslecellstack, som går under benämning S3. Denna beställare är heller inte namngiven. Men även i detta fall är det ett europeiskt företag inom bilindustrin. Powercell deltar i ett europeiskt konsortium kallat AutoStack Core där bland annat VW, BMW och några större underleverantörer till fordonsindustrin ingår. Möjligen är det någon av dessa, men kan även vara någon helt annan. Oavsett vem beställaren är ligger en kommersialisering och serieleveranser av S3 till fordonsapplikationer inte precis runt hörnet. Ledningen har tidigare angivit att det kommer ske tidigast år Lagring av vätgas från vind- och solenergi Nyligen meddelade Powercell att de inleder en förstudie kring lagring av vätgas från överskottsel ur vind- och solenergi. Arbetet sker tillsammans med bland annat Midroc Automation och Wallenstam, som är en stor ägare av vindkraftverk via dotterbolaget Svensk Naturenergi. Midroc Automation står för konstruktionsarbetet och inköp av övriga delsystem, vid sidan av bränslecellsstacken som givetvis kommer från Powercell. Här avser de att använda sig av S3 som är i storleksordning upp emot 100 kw. Kan ge en lösning på ett allmänt problem inom vindkraftbranschen Själva idén är inte ny eller unik. Och behovet, eller problemet, har för många vindkraftsägare varit uppenbart under de senare åren. Vissa regioner, med mycket vindkraft, får ofta överskott på el vilket gör att priset faller när det blåser mycket. När produktionen är riktigt god kan elpriset i värsta fall gå ner till noll. Energibolaget E.ON startade för ett par år sedan ett liknande projekt i Tyskland. Där omvandlas energin från vindkraftverk med hjälp av så kallade elektrolysörer till vätgas som matas in i naturgasledningarna. Brittiska bolaget ITM Power har också några installationer som omvandlar vindkraft till vätgas i anslutning till tankstationer för vätgasbilar i England. Även om problemet delvis har adresserats på annat håll har vi inte sett att någon av bränslecellstillverkarna har produktifierat konceptet eller på annat sätt mutat in området kommersiellt. Här kan Powercell kanske skapa ett nytt användningsområde där de åtminstone får ett tidsmässigt försteg ut på marknaden. Tanken är att man skall kunna erbjuda vindkraftsägare en lösning som ger högre intäkter per producerad kwh. Hur denna lösning ser ut kommer antagligen variera då det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till. Kan man exempelvis ta tillvara den restvärme som genereras? Kan man sälja vätgasen direkt vid en tankstation? Kan man ta tillvara den syrgas som tillverkas, etc? 5

6 Prognoser & Värdering Inga prognosförändringar då vi redan hade räknat med marknadsmässiga framsteg Den senaste tidens nyheter från Powercell och branschen i övrigt har inte föranlett att vi gör några prognosförändringar. Även om det är positiva händelser så är det svårt att dra konkreta slutsatser om vad de kommer innebära för bolaget. Dessutom hade vi redan räknat med att Powercell skall göra marknadsmässiga framsteg som exempelvis inkluderar att man börjar serieleveranser av bränslecellstackar. På den negativa sidan konstaterar vi att oljepriset har fortsatt söderut. För vissa kunder och bränslecellsapplikationer påverkar det eventuellt beslutsprocessen. Företagen inom telekomsegmentet på utvecklingsmarknader kan vara en sådan, eftersom deras alternativ vanligvis är elförsörjning via dieselgenerator. Bränslecellstackar Försäljningsprognoserna i tabellen nedan anger vad vi antagit avseende antal och intäkter för bränslecellstackar respektive PowerPac. S1 stacken som nu kommer säljas till kunden i Taiwan är mindre än S2 och därför sannolikt billigare. Vi har inte fått prisuppgifter på någon av dem, men utifrån tillgänglig information från andra tillverkare har vi grovt uppskattat att S2 stacken kan ligga runt USD Under 2015 har Powercell sålt ett antal stackar som olika kunder testar och utvärderar. Eftersom de ännu bara har annonserat serieleveranser till den taiwanesiska kunden känns vår prognos för 2016 fortfarande rimlig. Möjligen med den skillnaden att de blir fler till antalet men med lägre snittpris. Med fler kunder finns givetvis goda möjligheter att på sikt överträffa våra prognoser. Antaget pris för PowerPac ca USD PowerPac Vi ändrar inte heller prognoserna för PowerPac som skall lanseras under innevarande år och serietillverkning planeras till början av Mot bakgrund av de starka partners som Powercell har i Sydafrika och behovet inom deras marknadssegment borde det finnas förutsättningar att relativt snabbt nå volymer. Samarbetet med Telia ger möjligheter att både trimma in systemet här på hemmaplan och därefter nå nya geografiska marknader system motsvarar ~1% av potentiell marknad Försäljningsprognoser MSEK 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Bränslecellstackar Antal Intäkter PowerPac Antal Intäkter Intäkter produktförsälning

7 35% bruttomarginal Kostnader och marginaler Vi har räknat med att Powercell kan hålla en bruttomarginal omkring 35% när de väl kommit upp i volym. Det motsvarar ungefär den nivå som många andra tillverkande industrier med god teknikhöjd ligger omkring. Två viktiga variabler kommer dock vara skalfördelar i tillverkningen samt vilken prisstrategi som bolaget väljer, det vill säga om de sänker priserna för att nå högre volymer. Beträffande skalfördelarna så är de troligtvis betydande. Bolaget uppgav själva att de räknar med en sund bruttovinst med en årsvolym om 1000 PowerPac. För att nå 35% krävs sannolikt högre volym. ~10% admin & försäljningsomkostnader Administrations- och försäljningskostnader kommer öka väsentligt. Bolaget har hittills knappt redovisat några kostnader alls i detta avseende. Det är förmodligen missvisande, men beror antagligen på att de inte ägnat någon tid åt att specificera sina kostnader utan kallat det mesta för FoU. Vi räknar med en stigande takt som planar ut strax under 10% av intäkterna. Avtagande FoU FoU väntas ha legat kvar strax över 50 MSEK under Därefter räknar vi med att dessa kostnader minska markant. Vi har dock inte fått någon tydlig indikation från bolaget om vad de själva siktar på. Det kommer givetvis också vara behovsstyrt utifrån vilka satsningar man tänker göra i framtiden. Vi har räknat med en blygsam nivå som inte innefattar några helt nya produkter och system. Posten Övriga intäkter hänger till stor del ihop med FoU kostnaderna. Dessa intäkter utgörs främst av utvecklingsbidrag avseende ett antal EU-projekt samt statliga stöd. Prognoser MSEK E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Nettoomsättning KSV Bruttoresultat Admin & försäljning FoU Övriga intäkter & kostnader EBIT Finansnetto Resultat före skatt Tillväxt, top-line n.m. n.m. n.m. 367% 129% 77% 32% Bruttomarginal n.m. n.m. -10% 10% 25% 35% 35% EBIT-marginal neg neg neg neg 6% 22% 23% Källa: Powercell, Redeye Research 7

8 Värdering Motiverat värde: ~14,2 kronor per aktie Vår kassaflödesmodell ger ett indikativt värde strax över 600 MSEK, eller 14,2 kronor per aktie. I vår inledande analys av Powercell, per 16 september 2015, var motsvarande värde 11 kronor per aktie. Skillnaden förklaras i första hand av ett lägre avkastningskrav, se nedan. Värderingen i detta huvudscenario (Base Case) baseras på prognoserna ovan samt följande långsiktiga antaganden: 10% årlig tillväxt under perioden Därefter 3% årlig tillväxt. 20% EBIT-marginal i genomsnitt åren WACC: 15,7% WACC Vi har nu sänkt vårt avkastningskrav (WACC) till 15,7% (tidigare 17,0%). Vår WACC räknas fram genom ett antal olika parametrar som tillsammans utgör Redeyes ratingmodell. Tidigare fanns en osäkerhet kring bolagets kommande finansiering. Efter att TO1 nu har tillfört 69 MSEK räknar vi med att bolagets kapitalbehov är tillgodosett för att åtminstone få ett fotfäste på marknaden med de första produkterna, vilket har reducerat en del av risken. Tabellen nedan är en känslighetsanalys, baserad på våra försäljningsprognoser, där vi har varierat uthållig lönsamhet och avkastningskrav. Det skuggade områden framstår som ett fullt rimligt utfall givet att bolaget fortsätter leverera planenligt när de nu börjar kommersialisera sina produkter. Rutan markerar våra antaganden för värderingen i Base Case. Om bolaget levererar planenligt justeras avkastningskravet successivt ned DCF-värde, SEK per aktie Uthållig EBIT-marginal 16% 18% 20% 22% 24% 26% WACC 13,0% 16,1 17,9 19,8 21,5 23,4 25,0 14,0% 14,2 15,9 17,3 18,8 20,4 21,5 15,7% 11,7 13,0 14,2 15,5 16,7 18,0 17,0% 10,4 11,6 12,5 13,5 14,5 15,6 Källa: Redeye Research 8

9 Scenarios Vårt huvudscenario, som i tabellen nedan återges under rubriken Base Case, är utgångspunkten för vår värdering och ger ett motiverat värde omkring 14 SEK per aktie. Som vi har påtalat tidigare är det svårt att förutsäga både marknaden för bränsleceller totalt sett och hur väl Powercell kommer att lyckas. Våra prognoser bör på det här stadiet enbart betraktas som kvalificerade gissningar. Det finns definitivt möjlighet att det går väsentligt mycket bättre, men också sämre. Vi har därför skissat på ett par scenarier som åskådliggör sådana utfall. Bull Case Detta scenario baseras på en högre expansionstakt under en längre tid. Det kan både ske genom att PowerPac lyckas ännu bättre och genom att bolaget blir en leverantör till personbilsindustrin. Vi antar då att den uthålliga tillväxttakten under perioden blir 20% per år, istället för 10% i vårt grundscenario. Det motiverade värdet i detta scenario blir väsentligt mycket högre, cirka 29 kronor per aktie. Bear Case I detta fall antar vi att Powercell kommer att få betydande konkurrens inom dieselreformering. Man kan inte utesluta att några av konkurrenterna lyckas inom detta område även om det sannolikt ligger många år framåt i tiden. Tillväxten och lönsamheten för PowerPac blir då sannolikt klart lägre än vi annars hade räknat med. Med antaganden om 5% årlig tillväxt och 10% EBIT-marginal åren skulle det motiverade värdet bli omkring 6 kronor per aktie, allt annat lika. Bull Case MSEK År 2020 Antaganden: År 2033 DCF-värde Intäkter 568 Intäkter 6078 Totalt värde beaktat EBIT 135 CAGR % 42,8 milj aktier EBIT-marginal 24% EBIT 1216 Per aktie 29,2 EBIT-marginal 20% Base Case MSEK År 2020 Antaganden: År 2033 DCF-värde Intäkter 448 Intäkter 1687 Totalt värde beaktat EBIT 102 CAGR % 42,8 milj aktier 609 EBIT-marginal 23% EBIT 337 Per aktie 14,2 EBIT-marginal 20% Bear Case MSEK År 2020 Antaganden: År 2033 DCF-värde Intäkter 408 Intäkter 769 Totalt värde beaktat EBIT 61 CAGR % 42,8 milj aktier 270 EBIT-marginal 15% EBIT 77 Per aktie 6,3 EBIT-marginal 10% Källa: Redeye Research 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Powercell Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Finansiell styrka har ökat från 0p till 2p till följd av att bolaget nu har finansiella resurser att kommersialisera sina produkter. Ledning 6,0p Ägarskap 8,0p Powercell noterades på First North i december 2014 och annonserade nyligen att Per Wassén som varit ordförande under flera år övergår till att bli vd. Ny CFO har också tillträtt under sommaren 2015 och underlaget för att utvärdera ledningen är därför än så länge knapphändigt. Informationen och kommunikationen från bolaget förefaller god, men det är svårt att skapa transparens i verksamheten då produkterna ännu inte riktigt har nått marknaden. För ett bolag i denna fas är både styrelse och organisation avsevärt bättre än genomsnittet. Här får Powercell full pott i nästan alla avseenden. De större ägarna är synnerligen kapitalstarka och engagerade genom styrelserepresentation. Styrelsen utgörs av samtliga fyra stora ägare samt en oberoende internationell expert inom bränsleceller. Tillsammans kontrollerar de över två tredjedelar av aktierna i bolaget. För att få ännu högre betyg krävs att vd personligen har ett större aktieinnehav. Vinstutsikter 5,0p Med en unik produkt och en stor potentiell marknad finns förutsättningar att skapa både uthålliga och växande vinster på en god nivå. Det finns dock ingen historik att falla tillbaka på vad gäller konkurrenskraft eller lönsamhet och utsikterna är svårbedömda. Det finns också ett flertal konkurrenter varav några är väletablerade på den internationella arenan. Sammantaget hamnar betyget därför på en genomsnittlig nivå i dagsläget. Lönsamhet 0,0p Powercell har enbart haft sporadiska intäkter och därmed negativa resultat och kassaflöden. Finansiell styrka 2,0p Av samma skäl som ovan (inga löpande intäkter) är vår rating för Finansiell styrka också mycket svag. Bolaget har sannolikt minst två år kvar innan de kan nå positivt kassaflöde (år 2018). Teckningsoptionerna TO1 tillförde nära 70 MSEK runt årsskiftet 2015/16 vilket bör räcka till för att ta de första produkterna till marknaden. 10

11 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 15,7 % NPV FCF ( ) -52 NPV FCF ( ) 214 NPV FCF (2025-) 341 Rörelsefrämmade tillgångar 106 Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 609 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 10 % Motiverat värde per aktie, SEK 14,2 EBIT-marginal 20 % Börskurs, SEK 38,9 Lönsamhet E 2016E 2017E ROE 0% -101% -65% -43% -42% ROCE -475% -99% -53% -28% -23% ROIC 0% 539% 186% 68% 101% EBITDA-marginal -1300% -2653% -899% -188% -26% EBIT-marginal -1540% -3060% -1010% -188% -26% Netto-marginal -1536% -3133% -1001% -179% -25% Data per aktie E 2016E 2017E VPA -36,06-1,32-1,26-0,75-0,48 VPA just -36,06-1,32-1,26-0,75-0,48 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoskuld -23,21-2,97-3,28-1,87-0,89 Antal aktier 1,07 35,70 42,83 42,83 42,83 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value -24,7-105, , , ,9 P/E 0,0 0,0-30,8-51,6-80,9 P/S 0,0 0,0 308,6 92,6 19,8 EV/S -9,9-70,6 282,6 88,1 19,4 EV/EBITDA 0,8 2,7-31,4-46,9-75,4 EV/EBIT 0,6 2,3-28,0-46,9-75,4 P/BV 0,0 0,0 18,3 28,3 43,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 13/15e 1 mån -0,5 % Omsättning 47,0 % 3 mån 10,8 % Rörelseresultat, just 19,04 % 12 mån 532,5 % V/A, just -81,3 % Årets Början -0,5 % EK 137,1 % Aktiestruktur % Röster Kapital Fouriertransform 0,0 % 19,3 % Midroc New Technology 0,0 % 19,3 % Finindus 0,0 % 13,7 % Volvo Group Venture Capital 0,0 % 9,3 % Johan Paulsson 0,0 % 0,3 % Per Sjöberg 0,0 % 0,3 % Aktien Reuterskod PCELL.ST Lista Nasdaq First North Kurs, SEK 38,9 Antal aktier, milj 42,8 Börsvärde, MSEK 1666,2 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Per Wassén Karin Nilsson Per Wassén Magnus Jonsson Nästkommande rapportdatum FY 2015 Results March 07, 2016 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 25% 52% 41% 31% 22% Skuldsättningsgrad 0% 0% 44% 68% 105% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt 0% -40% 260% 233% 367% VPA-tillväxt (just) 0% -96% -4% -40% -36% Analytiker Henrik Alveskog Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2016E 2017E 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% E 2016E 2017E 0% -500% -1000% -1500% -2000% -2500% -3000% -3500% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 120% E 2016E 2017E % 40% 30% 20% 10% 0% E 2016E 2017E 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i bolaget: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Powercell utvecklar och tillverkar bränsleceller, såväl bränslecellsstackar som reformers och kompletta system för elproduktion. Bolaget har en unik teknologi kring reformering av diesel för att utvinna vätgasen som via bränslecellen omvandlas till electricitet. 12

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Vinstutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Sensys Gatso Group (SENS.ST)

Sensys Gatso Group (SENS.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 september 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Drar fram som en slåttermaskin Q2-rapporten blev ungefär så odramatisk som vi förutspått även om intäkterna

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Företagssegmentet har vänt

Företagssegmentet har vänt 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Företagssegmentet har vänt Trots intäkter och EBITDA under förväntan (igen) fanns det ljuspunkter i Q3-rapporten. Företagssidan

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 12 februari 2016 Sammanfattning (BRE2.ST) Säker hamn med hög tillväxt Intäkterna på 95,7 MSEK kom in i princip som väntat, motsvarande en intäktstillväxt på 19

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 4 augusti 2014 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Satsar offensivt på mer tillväxt Intäkterna ökade från 2013 med 15 procent till 72 MSEK, jämfört med vår prognos

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 juni 2016 Sammanfattning (BOLJ.ST) Turn-around efter storstädning slutförde nyligen ett mycket omfattande omstruktureringsprogram som gör att resultatet nu har

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 april 2014 Sammanfattning (MICR.ST) Marknaden börjar vända upp nådde under kvartal 1 en omsättning på 242 MSEK, jämfört med vår prognos på 234. EBIT för perioden uppgick till 3 MSEK, mot

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Bolaget är på bättringsvägen

Bolaget är på bättringsvägen 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning AllTele (ATELA.st) Bolaget är på bättringsvägen AllTeles Q2:a visade oväntat svaga 196,6 MSEK i intäkter och EBITDA om 11,6 MSEK

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 november 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Fortsatt turbulent Oniva rapporterade ett Q3 som var något bättre än förväntat rent finansiellt: 51 miljoner

Läs mer

Bioinvent (Binv.st) Emissioner pressar aktien

Bioinvent (Binv.st) Emissioner pressar aktien BOLAGSANALYS 25 mars 2014 Sammanfattning Bioinvent (Binv.st) Emissioner pressar aktien Bioinvent genomför emissioner; dels en företrädes emission och dels en rabatterad riktad emission som ska tillföra

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning (IVSO.ST) Islossning stora saker väntar Försäljning och rörelseresultat uppgick till 46,9 respektive 4,9 MSEK, jämfört med vår prognos

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 december 214 Sammanfattning (MYCR.ST) En tidig julklapp Detta är en kort uppdatering med anledning av s pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

Sensys Gatso Group (SENS.ST)

Sensys Gatso Group (SENS.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 december 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) The Great Gatso kapitel 2 Gatso-förvärvet ser ut att utvecklas precis så positivt som vi väntat oss.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 november 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Små steg åt rätt håll s Q2-rapport visar fortsatt hälsosam tillväxt (5% organiskt) och en hyfsad resultatförbättring.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 Januari till december 2006 12 månader

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 december 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Tar rätt grepp Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 23 maj 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Vinst på sista raden hade en bra inledning på året och redovisar svarta siffror även på sista raden. Omsättningen minskade

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 februari 2015 Sammanfattning (Exina.st) Siktet inställt mot Europa Under 2014 lyckades Exini för första gången visa positivt resultat i rörelsen, EBIT på 0,4

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 17 februari 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Ett par ljusglimtar Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4- rapporten prickade denna gång våra förväntningar.

Läs mer