Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den om att bolaget kommer visa svarta siffror redan 2012 instället för Kvartalet innehöll en större betalning från partnern Meda, som ett kvitto att dess lansering av Nalox på de europeiska marknader de kontrollerar, har startat. Tillväxten för Nalox håller i sig och visade en sekventiell försäljningsökning på 36 procent. Vi gör inga större ändringar av våra estimat. Vårt fundamentala värde är 67,3 kr per aktie. Vi har ändrat betyg avseende lönsamhet med 4 steg på grund av bolagets omvända vinstvarning. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 259 SEK Life Science Peter Wolpert Mats Pettersson Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 6,0 poäng 5,0 poäng 4,5 poäng 7,5 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 426% 581% 62% 5% 52% EBITDA EBITDA-marginal -386% -15% 9% 2% 28% EBIT EBIT-marginal -356% -13% 9% 2% 28% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -366% -11% 43% 3% 26% Utdelning 0,0 n.m. 0,0 0,0 0,0 VPA -5,10 n.m. 4,42 0,31 4,30 VPA just -5,10 n.m. 4,42 0,31 4,30 P/E just n.m. n.m. 6,4 91,0 6,6 P/S 30,4 4,5 2,8 2,6 1,7 EV/S 30,1 3,2 2,0 1,9 1,2 EV/EBITDA just n.m. n.m. 21,7 101,8 4,4 Fakta Aktiekurs (SEK) 28,5 Antal aktier (milj) 9,1 Börsvärde (MSEK) 259 Nettoskuld (MSEK) -71 Free float (%) 27,2 Dagl oms. ( 000) 14 Analytiker: Peter Östling Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Q1 Tillväxtloket drar vidare Kvartalets stora nyhet var den omvända vinstvarningen Moberg Dermas (MD) rapport för det första kvartalet innebar ytterligare ett hack i kolven med starkt försäljningstillväxt och ett positivt resultat. Det sistnämnda kom som en effekt av att en första milstolpe passerats i avtalet med Meda, vilket innebar att en betalning om 14,2 miljoner kroner betalades ut i kvartalet. I övrigt var rapporten relativt ointressant då kvartalets stora nyhet kom några veckor tidigare, i och med att MD då meddelade att tidpunkten för positivt resultat och kassaflöde flyttats fram ett år till Den andra stora nyheten i kvartalet var den negativa nyheten relaterad till MOB-015 om att det förmodligen kommer krävas ytterligare studier innan projektet kan gå vidare till klinisk fas III. Fortsatt bra drag i försäljningen Om vi återgår till verkligheten blev det första kvartalet återigen ett bra kvartal för bolagets huvudprodukt, Nalox. Rensat för engångsbetalningen från Meda blev Naloxförsäljningen 16,8 miljoner kronor mot vårt estimat på 20 miljoner kronor. Utfall och våra estimat per region och intäktsslag Utfall Redeye Diff Diff Emtrix/Nalox 1Kv12 1Kv12 abs % Europa Milestones 14,3 0,0 14,3 nm Royalties 13,5 15,0-1,5-10,1% US Milestones 0,0 0,0 0,0 na Royalties 3,3 2,0 1,3 64% Asien Milestones 0,0 0,0 0,0 na Royalties 0,0 0,0 0,0 na RoW Milestones 0,0 0,0 0,0 na Royalties 0,0 3,0-3,0 nm Milestones 14,3 0,0 14,3 nm Royalties 16,8 20,0-3,2-16% Källa: Redeye Research Lanseringskurvan för Nalox ligger över plan De procentuella avvikelserna blev relativt stora men vi vill här återigen betona att MD är i ett känsligt läge med tanke på att bolagets första produkt är i lanseringsfas. Flera bolag på båda sidor Atlanten har fått se sina börskurser sjunka ihop som suffléer då lanseringskurvorna inte varit tillräckligt starka. I MD:s fall kan vi dock säga att lanseringen så här långt för Nalox/Emtrix, bolagets produkt mot nagelsvamp har gått mycket bra. Med tanke på den säsongseffekt som bolaget till viss del sett hittills går vi nu in i en period med förmodad högre aktivitet från kundernas sida. Om man ska få fina naglar till badsäsongen 2012 måste behandlingen sättas i gång nu. Med tanke på verkningsmekanismen för Nalox är detta helt naturligt och något vi tagit upp tidigare. 3

4 Lageruppbyggnad inför lansering i Europa drog upp försäljning i kvartalet Även om det fanns avvikelser i detta kvartal kvarstår faktum att lanseringen så här långt ligger betydligt över förväntan för både dem själva som för dess viktigaste partner Meda/Antula Healthcare. Det absoluta fokusen ligger nu på att få igång försäljningen så snabbt som möjligt även på andra marknader. Tills nu har de fyra nordiska marknaderna stått för huvuddelen av försäljningen trots att produkten även lanserats i Australien, Portugal, Schweiz, vissa länder i Centralamerika, Afrika och Karibien. I första kvartalet blev andra marknader än Norden störst, mycket tacka var tidiga beställningar och lageruppbyggnad från och av Meda inför den breda lanseringen på flera marknader i Europa. Fokus på rullande 12- månaders försäljning för att släta ut enskilda större beställningar från distributör Eftersom lansering av en ny produkt innefattar stora beställningar och lageruppbyggnad, finns det en risk att investerare stirrar sig blinda på enskilda kvartal. För att eliminera denna effekt är det viktigt att titta på rullande 12 månaderssiffror som slätar ut eventuella lageruppbyggnader. Denna effekt har vi ännu inte sett för den amerikanska marknaden, där apotekskedjorna oftast arbetar aktivt med supply chain management för att kunna hålla så låga lagernivåer som möjligt. Produktförsäljning rullande 12 månader 50,0 45,0 40,0 Försäljning, msek 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1Kv10 2Kv10 3Kv10 4Kv10 1Kv11 2Kv11 3Kv11 4Kv11 1Kv12 Källa: Redeye Research Lageruppbyggnad i Australien under Q4 påverkade försäljningen i Q1 Vi vill dock kommentera ytterligare en sak från tabellen ovan över den geografiska försäljningen. Resten av världen redovisade ingen försäljning alls i kvartalet, vilket är ytterligare ett bevis på lageruppbyggnad. Den minnesgode kanske drar sig till minnes den relativt stora beställningen som MD:s partner i Australien, OzHealth, gjorde i det fjärde kvartalet. Där har vi förklaringen till den uteblivna försäljningen i första kvartalet. 4

5 Fortsatt stark tillväxt för Nalox Källa: Moberg Derma, IMS Eftersom en betalning från Meda föll ut redan i första kvartalet och vi hade inte med denna, blev avvikelserna stora mellan utfall och prognoser. Avvikelsen avseende produktförsäljningen har vi delvis kommenterat och om vi ser på kostnaderna var det framför allt marknadsföring och administration som avvek från våra prognoser. Den negativa avvikelsen är inget vi bekymrar oss för; som vi tidigare nämnt är det notoriskt svårt att prognosticera både intäkter och kostnader i en lanseringsfas, speciellt för OTC-produkter där ingen receptförskrivning finns att följa. 1 kv 2012: Utfall och våra estimat Prognoser, Moberg Derma Avvikelseanalys Redeye-estimat (SEKm) Diff Diff 1Kv11A 2Kv11A 3Kv11A 4Kv11A 1Kv12E 1Kv12 abs % Emtrix/Nalox 5,5 8,0 8,5 5,4 16,8 20,0-3,2-16,1% Kaprolac 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 MOB-015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Limtop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-fizz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning 5,5 8,0 8,7 5,4 16,8 20,0-3,2-16,1% Kostad för sålda varor -3,0-4,3-5,3-2,1-5,6-6,0 0,4-6,7% Bruttovinst 2,5 3,7 3,4 3,3 11,2 14,0-2,8-20,1% Engångsersättningar 0,0 0,0 13,2 10,1 14,5 0,5 M&A-kostnader -4,1-6,2-5,9-7,1-9,8-7,0-2,8 40,6% Administrationskostnader 0,0 FoU-kostnader -6,6-7,1-5,8-6,1-7,9-8,2 0,3-3,8% Övrigt 1,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -6,7-9,7 4,9 1,2 7,9-0,7 8,6 nm Finansnetto 0,0 0,1 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Resultat före skatter -6,7-9,6 5,4 1,2 8,4-0,2 8,6 Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 31,8-2,2 Årets resultat -6,7-9,6 5,4 1,2 38,0 31,6 6,4 Nettovinst -6,7-9,6 5,4 1,2 38,0 31,6 6,4 Källa: Redeye Research VPA -0,98-1,40 0,79 0,17 5,57 4,63 0,9 Försäljningstillväxt, rapporterad nm nm Bruttomarginal 45,4% 45,9% 39,5% 61,4% 66,6% 70,0% Rörelsemarginal före FoU neg neg neg -53,9% 8,0% 35,0% Rörelsemarginal, rapporterad neg neg 22,5% 7,6% 25,4% -3,4% 5

6 Bruttomarginal 66,6 procent i kvartalet. Justerat för royalty blev den 75,6 procent Royalty avseende förvärv av patent belastar bruttomarginalen Underliggande bruttomarginal kommer successivt förbättras MD har knutit till sig den ledande auktoriteten inom aktinisk keratos Liten fas I-studie med 30 personer genomförs i Tyskland med Limtop Bruttomarginalen understeg våra prognoser med 3,4 procentenheter. Återigen, bolaget är i en lanseringsfas och marginaler kan variera mellan kvartalen. Vi räknar fortfarande med att MD kan nå marginaler upp emot 70 procent då volymerna tar fart. Om vi justerar för vissa engångseffekter, blev den underliggande bruttomarginalen mycket bra och nådde 75,6 procent. Engångseffekten avser licensbetalning till Marie Mobergs bolag Mobederm. Marie Moberg är änka till upphovsmannen till Moberg Dermas produkter. Under 2006 tecknades ett avtal med Marie Mobergs bolag Mobederm om förvärv av vissa patent, patentansökningar och know-how. Avtalet stipulerar att Moberg Derma ska betala en tilläggsköpeskilling på max 5 miljoner kronor om förvärvade patent med mera, genererar intäkter överstigande 10 miljoner kronor. Tilläggsköpeskillingen utgår som en royalty på cirka 5 procent på redovisade intäkter. Dessa kostnader ingår i kostnad såld vara och drar således ned bruttomarginalen under den tid den betalas. Hittills har 4,1 mkr betalats och vi räknar med att de återstående 0,9 mkr kommer betalas under Q Därefter kommer den synliga bruttomarginalen förbättras kraftigt. Nyheter från labbet Den enda pipeline relaterade nyheten i kvartalsrapporten var att den kliniska fas I-studien för Limtop, bolagets produkt mot bland annat aktinisk keratos, nu startats i Tyskland. Anledningen till att studien genomförs i Tyskland är att MD knutit till sig Professor Eggert Stockfleth, en av de ledande auktoriteterna inom aktinisk keratos och hudcancer i Europa. Professor Stockfleth anses ligga bakom upptäckten av imiquimod, den verksamma substansen i Limtop, men också i produkter som Aldara och Zyclara. De sistnämnda produkterna säljs i Europa av Meda och i USA av Medicis (Q-Meds partner inom hyaluronbaserade produkter inom konsmetik). Fas I-studien kommer vara relativt liten, ungefär 30 personer, och pågå relativt kort tid. MD anser att en ren säkerhetsstudie är bra att ha i väskan eftersom imiquimod riktar sig mot tre olika sorters sjukdomar; aktinisk keratos, basalcellscancer och kondylom (könsvårtor). Ökat fokus på Affärsutveckling Även om vi inte ska räkna ut MOB-015 helt och hållet, har tidsplanen förskjutits samt risken har ökat. Krasst kan vi säga att det då endast finns Limtop kvar i projektportföljen. Moberg Dermas strategi Organisk tillväxt Befintliga produkter och projekt 4 teknologier som möjliggör fler produkter 8 patentfamiljer + Förvärv Sälj/Marknad/Kassaflöde Produkter Bolag med S&M/produkter Pipeline Projekt inom Dermatologi Drug Delivery = Växande lönsamt läkemedelsbolag Produkter med global försäljning Bred utvecklingsportfölj med låg risk Marknadsbolag på utvalda marknader Källa: Moberg Derma 6

7 Hålet i pipeline måste täppas till Efter den negativa nyheten omkring MOB-015, kan det inte uteslutas att projektet kan komma att läggas ned. Vi återkommer till detta längre fram i vår uppdatering. Eftersom Moberg affärsmodell består av både organisk tillväxt och ett aktivt letande efter nya projekt, tror vi sannolikheten nu ökar att bolaget intensifierar sina ansträngningar att plugga det hål som finns i projektportföljen. Detta hål fanns redan innan nyheten om bakslaget med MOB-015. Vi vill påminna läsarna om att lansering av denna produkt förväntades först Ledningen har också vid flera tillfällen påpekat att sökandet efter lämpliga projekt och bolag pågår kontinuerligt, men eftersom MD leds av relativt försiktiga generaler vill man inte hoppa i galen tunna för att tillfredsställa marknaden i det korta perspektivet. MD har ett av marknadens bästa management och vi känner oss lugna för att den kommer genomföra de affärer som de anser nödvändiga. Till viss del har de ett bra track-record på att söka upp och förvärva intressanta projekt billigt. Både Limtop och det numera avsomnade A-Fizz, är exempel på detta. Fortfarande stor sannolikhet att Moberg Derma köps upp Meda står först i kön Sen har vi ju den lite mer spekulativa och kittlande möjligheten som vi påtalat tidigare. MD:s viktigaste partnern, Meda, har ett klart OTC-fokus och nämner Nalox som en av de viktigaste lanseringarna under Meda är dessutom redan i dag är en av de stora spelarna inom behandling av aktinisk keratos genom sin produkt Aldara, varför Limtop kunde bli ett bra komplement till den franchisen. Med MOB-015 försenad finns det ett scenario där Moberg Dermas dagar på börsen blir lätt räknade och att bolaget köps upp. Först i kön står naturligtvis Meda. Det operativa kassaflödet i kvartalet blev -9,7 mkr, vilket främst berodde på en stor förändring av kundfordringar. Kassa per den 31 mars bar 64,1 mkr, men samtidigt hade bolaget också kortfristiga fordringar på drygt 37 mkr, en ökning med hela 21 mkr sedan årsskiftet och förmodligen kopplat till beställningar från Meda. Fokus ligger på omsättningstillväxt Finansiella prognoser Vi kan inte nog påpeka det faktum att försäljningen är det viktigaste för tillfället. Om bolaget ska nå sitt mål om ett positivt resultat och kassaflöde för 2013 måste nödvändiga investeringar i marknad och forskning/utveckling ske nu. Resultatet kommer därför i andra hand de närmaste åren. Ingen försäljning, inget resultat. För MD kommer detta bland annat innebära betydande saminvesteringar i marknadsföring tillsammans med sina distributionspartners. För den amerikanska marknaden delar till exempel bolagen på tårtan, både avseende intäkter och marknadsföringskostnader. Som tabellen nedan visar, har vi gjort begränsade förändringar i våra estimat. Eftersom en milstolpsbetalning från Meda ramlade in redan under första kvartalet, har vi justerat för detta. På helår tror vi dock fortfarande att de återstående betalningarna relaterat till Meda-avtalet kommer betalas, det vill säga 29 mkr. Eftersom de 14,2 mkr som betalades ut i första kvartalet till stor del relaterar till lageruppbyggnad inför den kommande 7

8 lanseringen på flera europeiska marknader, räknar vi inte med någon betalning från Meda i det andra kvartalet, utan de återstående 14,8 mkr tror vi kommer falla ut i det tredje och fjärde kvartalet. Vi ska dock komma ihåg att Naloxanvändningen är starkt säsongsbunden till de varmare månaderna. Beroende på hur marknadsföringsmaskinen Meda lyckas, kan milstolpsbetalningar falla ut redan i det andra kvartalet. Inga förändringar på helårsestimaten, men vi har flyttat runt mellan kvartalen Förändringar i våra estimat Förändring estimat Q Emtrix/Nalox Gamla 20,0 92,8 98,3 120,8 155,1 Nya 20,0 92,8 98,3 120,8 155,1 % förändring 0% 0% 0% 0% 0% Omsättning Gamla 20,5 94,0 98,8 150,6 209,7 Nya 20,5 94,0 98,8 150,6 209,7 % förändring 0% 0% 0% 0% 0% Bruttovinst Gamla 14,5 74,4 69,3 114,3 163,2 Nya 14,5 74,4 69,3 114,3 163,2 % förändring 0% 0% 0% 0% 0% Bruttomarginal Gamla 70,7% 79,1% 70,2% 70,0% 70,0% Nya 70,7% 79,1% 70,2% 70,0% 70,0% EBIT Gamla -1,5 6,6 0,3 40,8 85,2 Nya -2,0 8,6 1,8 42,3 86,7 % förändring 33% 30% 436% 4% 2% EBIT-marginal Gamla -7,4% 7,0% 0,3% 27,1% 40,6% Nya -9,8% 9,2% 1,9% 28,1% 41,3% Resultat f skatt Gamla -1,0 8,6 1,3 41,8 87,2 Nya -1,5 10,6 2,8 43,3 88,7 % förändring 50% 23% 112% 4% 2% Källa: Redeye Research Våra nya estimat Prognoser, Moberg Derma (SEKm) e 2013e 2014e 2015e 2016e 1Kv11 2Kv11 3Kv11 4Kv11 1Kv12E 2Kv12E 3Kv12E 4Kv12E ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR Emtrix/Nalox 5,5 8,0 21,7 20,5 31,0 20,0 23,0 18,8 8,3 55,7 92,8 98,3 120,8 155,1 191,2 Kaprolac 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MOB-015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6 0,0 Limtop 0,0 0,0 0,0 2,0 0,2 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,2 0,5 29,8 0,0 50,1 A-fizz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning 5,5 8,0 21,9 22,5 31,3 20,5 23,5 18,8 8,5 55,9 94,0 98,8 150,6 209,7 241,3 Kostad för sålda varor -3,0-4,3-5,3-4,0-5,6-6,0-4,0-4,0-2,8-16,6-19,6-29,5-36,2-46,5-60,5 Bruttovinst 2,5 3,7 16,7 18,5 25,7 14,5 19,5 14,7 5,7 39,3 74,4 69,3 114,3 163,2 180,8 M&A-kostnader -4,1-6,2-5,9-7,0-9,8-8,5-7,0-9,0-19,6-23,3-34,3-35,5-38,0-40,5-43,0 FoU-kostnader -6,6-7,1-5,8-7,3-7,9-8,0-7,0-8,5-19,0-26,8-31,4-32,0-34,0-36,0-38,0 Övrigt 1,5 0,0 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -6,7-9,7 4,9 3,8 7,9-2,0 5,5-2,8-30,1-9,6 8,6 1,8 42,3 86,7 99,8 Finansnetto 0,0 0,1 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5-0,9 1,2 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 Resultat före skatter -6,7-9,6 5,4 4,4 8,4-1,5 6,0-2,3-31,1-8,4 10,6 2,8 43,3 88,7 101,8 Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0-4,3-13,3-23,4 Årets resultat -6,7-9,6 5,4 4,4 38,0-1,5 6,0-2,3-31,1-8,4 40,2 2,8 39,0 75,4 78,4 Nettovinst -6,7-9,6 5,4 4,4 38,0-1,5 6,0-2,3-31,1-8,4 40,2 2,8 39,0 75,4 78,4 VPA -0,73-1,05 0,60 0,49 4,19-0,17 0,66-0,25-3,42-0,92 4,42 0,31 4,30 8,30 8,63 VPA, just -3,42-0,92 4,29 0,26 1,02 2,29 3,11 Försäljningstillväxt, rapporterad nm nm nm -16,7% 22,1% nm 68,1% 5,1% 52,3% 39,2% 15,1% Bruttomarginal 45,4% 45,9% 76,0% 82,1% 82,1% 70,7% 83,0% 78,5% na 70,3% 79,1% 70,2% 70,0% 70,0% 68,4% Rörelsemarginal före FoU neg neg 48,8% 49,4% 50,6% 29,2% 53,1% 30,5% neg 30,7% 42,6% 34,2% 50,7% 58,5% 57,1% Rörelsemarginal, rapporterad neg neg 22,5% 16,8% 25,4% neg 23,3% neg neg neg 9,2% 1,9% 28,1% 41,3% 41,4% Källa: Redeye Research 8

9 DCF-värde 57,6 kronor per aktie Värdering Våra förändrade estimat innebär en förändring av vårt fundamentala värde. Vårt nya DCF-värde är 57,6 kronor per aktie. Liksom tidigare väljer vi att ta ett medelvärde utifrån tre värderingsmetoder som i princip samtliga baseras på underliggande kassaflöden som diskonterats. Värde per aktie enligt tre metoder Fundamentalt snittvärde på 67,3 per aktie DCF-värde SOTP Multipel Källa: Redeye Research I vår SOTP-modell, som kanske är den som vi framför allt lutar oss mot i detta stadium av bolagets utveckling har våra förändringar i estimat inneburit att vårt uppskattade värde per aktie förändrats till 66 kronor per aktie. Vår värdering enligt SOTP Projekt Indikation Chans för Royaltysats Toppförsäljn. Lansering Nuvärde lansering (musd) (MSEK)* Nalox/Emtrix 1) Nagelsvamp 100% 30% Kapprolac 1) Hudvård 100% 20% MOB-015 Nagelsvamp 30% 20% Limtop Aktinisk keratos 30% 20% ) Distribueras av diverse företag Motiverat teknologivärde (MSEK) 907 Nettokassa (MSEK) 64 NPV kostnader ej fördelade på projekt -374 Motiverat börsvärde (MSEK) 598 Antal aktier, full utspädning (M) 9,1 Motiverad aktiekurs (SEK) 66 Källa: Redeye Research 9

10 Jämfört med liknande bolag handlas MD till en något lägre rabatt på nuvarande kursnivåer De stora förändringarna som påverkat värderingen den senaste tiden är: att värdet för Nalox ökat signifikant som en följd av att vi räknar med att livslängden för produkten förlängts efter bakslaget med MOB-015. att bolaget meddelat att de nu räknar med ett positivt resultat redan under 2012 på grund av starkare försäljning av Nalox. Detta leder också till att milstensbetalningar i Meda-avtalet utlöses tidigare än beräknat. Vi tror nu att samtliga återstående betalningar i avtalet kommer betalas ut under 2012, 29 mkr. Efter rapporten för det första kvartalet har vi inte genomfört några signifikanta försändringa som påverkat vårt motiverade värde. Det senaste året har riksvilligheten hos investerarna minskat vilket tar sig uttryck att rabatten mellan våra fundamentala värden och börskurserna för de biotech- och läkemedelsbolag som vi följer ökat sedan juni Då låg den på 49 procent och per den 26 april hade den stigit till 62 procent. MD handlas till en något lägre rabatt, eller 58 procent. Eftersom vårt universum innehåller en blandad kompott av bolag anser vi att bolag som MD bör värderas till en lägre rabatt på grund av den relativt lägre utvecklingsrisken. 10

11 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: På grund av den omvända vinstvarningen har vi höjt betydet för lönsamhet med 4 steg. Ledning 8,0p Kommentar: Bolagets ledning har lång, relevant branscherfarenhet och har levererat på uppsatta mål. Bolaget har höga ambitioner vad gäller kommunikationen med marknaden. Bolaget har vid ett flertal tillfällen överlevererat mot uppsatta mål och förväntningar. Tillväxtpotential 6,0p Kommentar: Bolagets produkter adresserar stora och underpenetrerade marknader. Den underliggande tillväxten är dock relativt låg på dessa marknader. En stor del av bolagets värde ligger på 2 produkter som behandlar samma åkomma, nagelsvamp. Lönsamhet 5,0p Kommentar: Bolaget är i en lanseringsfas och har hittills presterat en stark tillväxt. Detta har lett till att bolaget nu räknar med att visa ett positivt resultat redan 2012, mot tidigare Trygg placering 4,5p Kommentar: Bolagets produkter baseras på kända substanser, vilket minskar risk, kostnad och tid i utvecklingen. Den nyss genomförda emissionen har fyllt på kassan ordentligt och ledningen bedömer att kassan räcker till att ta bolaget till svarta siffror. Avkastningspotential 7,5p Kommentar: Den initiala aktieutvecklingen har varit dålig, främst beroende på en allmän aversion mot bolag som inte har positiva kassaflöden. Aktieutvecklingen kommer initialt att drivas av försäljningsutvecklingen för Emtrix/Nalox. 11

12 Resultaträkning, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e 2014e Soliditet 6% 83% 77% 75% 77% Skuldsättningsgrad 22% 0% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,5 1,5 1,2 1,1 1,2 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,8 NV FCF ( ) 95,7 Betavärde 1,5 NV FCF ( ) 310,9 Riskfri ränta (%) 3,1 NV FCF (2026-) 42,3 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 74,1 WACC (%) 14,7 Räntebärande skulder 0,2 Motiverat värde 522,8 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 4,0 Motiverat värde per aktie, SEK 57,6 EBIT-marginal 39,5 Börskurs, SEK 28,5 Lönsamhet e 2013e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) -202% -16% 52% 3% 31% ROCE -193% -20% 11% 2% 34% ROIC -211% -23% 49% 2% 30% EBITDA-marginal (just) -386% -15% 9% 2% 28% EBIT just-marginal -356% -13% 9% 2% 28% Netto just-marginal -366% -11% 43% 3% 26% Data per aktie, SEK e 2013e 2014e VPA -5,10 n.m. 4,42 0,31 4,30 VPA just -5,10 n.m. 4,42 0,31 4,30 Utdelning 0,0 n.m. 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld -0,4 n.m. -8,1-10,6-14,4 Antal aktier 6,1 0,0 9,1 9,1 9,1 Värdering e 2013e 2014e Enterprise value P/E n.m. n.m. 6,4 91,0 6,6 P/E just n.m. n.m. 6,4 91,0 6,6 P/S 30,4 4,5 2,8 2,6 1,7 EV/S 30,1 3,2 2,0 1,9 1,2 EV/EBITDA just n.m. n.m. 21,7 101,8 4,4 EV/EBIT just n.m. n.m. 21,8 101,8 4,4 P/BV 376,1 3,4 3,3 2,4 1,8 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån -8,1% Omsättning n.m.% 3 mån 7,5% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 0,0% V/A, just n.m.% Årets Början 16,3% EK 0,7% Aktiestruktur % Röster Kapital Östersjöstiftelsen 25,0 25,0 SIX SIS AG 20,7 20,7 Mobederm AB 9,6 9,6 Mohammed Al Amoudi 8,9 8,9 Wolco Invest AB 6,6 6,6 Avanza Pension 4,8 4,8 Synskadades Riksförbund 1,4 1,4 Peter Kaufmann 1,3 1,3 Streamson AB 1,0 1,0 Tazlina AB 0,7 0,7 Aktien Reuterskod MOB.ST Lista Small cap Kurs, SEK 28,5 Antal aktier, milj 9,1 Börsvärde, MSEK 259 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Peter Wolpert Anna Ljung Magnus Persson Mats Pettersson Nästkommande rapportdatum Delårsrapport Delårsrapport Tillväxt e 2013e 2014e Försäljningstillväxt 426% 581% 62% 5% 52% VPA-tillväxt (just) n.m.% n.m.% n.m.% -93% n.m. Tillväxt eget kapital -98% n.m. 3% 35% 35% Analytiker Peter Östling Klas Palin Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 12

13 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% e 2013e 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2013e 25% 20% 15% 10% 100% 90% 80% 70% 60% 50% % 0% -5% e 2013e 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 1% 4% 7% 99% 89% Nalox Kaprolac Europa Amerika Övriga världen Intressekonflikter Peter Östling äger aktier i bolaget Moberg Derma: Ja Klas Palin äger aktier i bolaget Moberg Derma: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Moberg Derm utvecklar topikala läkemedel för behandling av en rad vanligt förekommande sjukdomar genom att omformulera redan kända och testade substanser på ett innovativt sätt. Bolaget har därmed möjlighet att erhålla nya patent för att skydda produkterna. Genom bolages affärsupplägg minskas risken i projekten avsevärt och utveckling till marknad går relativt snabbt. Bolaget lanserade sina första produkter under 2010 mot bland annat nagelsvamp, Nalox/Emtrix. Produkten har snabbt blivit marknadsledande i Norden. Bolaget säljer för närvarande uteslutande genom distributörer. 13

14 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 14

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) En uppköpskandidat?

Moberg Derma (MOB.ST) En uppköpskandidat? BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) En uppköpskandidat? En bra rapport rent siffermässigt överskuggades av nyheten om att projektet MOB-015 troligen blir kraftigt försenat.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap!

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! BOLAGSANALYS 29 februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! Vitrolifes närmaste konkurrent, norsk/danska Origio, har kommit med sin bokslutskommuniké. Vitrolife visar fortsatt

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier BOLAGSANALYS 4 maj 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier Resultatet för första kvartalet var något mindre negativt än vi räknat med. Finanserna är under kontroll och

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut BOLAGSANALYS 12 juni 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut Resultatmässigt avslutades året svagare än vi hade räknat med. EBIT i Q4 blev 36 MSEK mot vår prognos på 65 MSEK och fjolårets

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Första akten ska till att börja

Pledpharma (pled.st) Första akten ska till att börja BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Första akten ska till att börja Rapporten för tredje kvartalet visade på låga kostnader i verksamheten, klart lägre än väntat. Likvida

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) På väg in i matchen

Creative Antibiotics (CAS.st) På väg in i matchen BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) På väg in i matchen Rapporten för det andra kvartalet innehöll några ljuspunkter på vägen valet av en ny CD, bl.a. har avtalet

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Väntan på klarare besked

Hansa Medical (HMED.st) Väntan på klarare besked BOLAGSANALYS 27 juli 2012 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Väntan på klarare besked Siffrorna för första halvåret innehöll inga överraskande kostnader och var i linje med våra prognoser för i år.

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Emission i fokus

Pledpharma (pled.st) Emission i fokus BOLAGSANALYS 17 maj 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Emission i fokus Rapporten för det första kvartalet var odramatisk utan några större överraskningar. Kostnaderna var dock något högre än vi

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer